logo skoleni-kurzy

KURZ: TRESTNÍ # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


Vyrábíte? Tvoříte? Šperky? Umění? Dárky? Bytové doplňky? Módní trendy?

Vytvořte svůj nový obchod právě TEĎ také na HANNDE.com


< Poslední zobrazené kurzy

Trestní | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Trestní
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Trestní # 129 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | >>

TRESTNÍ - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Trestní -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
VYCHOVATELSTVÍ Studium k získání pedagogické kvalifikace říjen 2020 Praha Toto studium umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství doplňkové pedagogické studium Palestra Vychovatelství
Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci – upozornění na rizika, praktická doporučení, příklady z praxe
13.11.2020 Praha KURZ - Na semináři získáte praktické zkušenosti z odhalování a prevence podvodů ve společnostech ... ... Budou vám představeny efektivní nástroje prevence podvodů, které umožňují účinně odhalovat a zároveň minimalizovat riziko vzniku podvodného konání v organizaci ... Seminář je určen statutárním orgánům a jejich členům, vyššímu managementu obchodních společností, zaměstnancům právních oddělení, zástupcům státní správy, interním auditorům, specialistům na řízení rizik, vedoucím pracovníkům zodpovědným za vyšetřování a prevenci podvodů. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Trestní odpovědnost právnických osob
12.11.2020 Praha KURZ - Kurz je určen všem, kteří se v rámci své praxe mohout setkat s Trestní odpovědností právnických osob, zejména tedy pro management a vedoucí pracovníky větších společností bez ohledu na jejich obor čin ... ... Účastníci kurzu budou seznámeni se základem právní úpravy Trestní odpovědnosti právnických osob, s povinnostmi vyplývajícími z AML zákona a s možnými řešeními v podobě správného nastavení korporátn ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Praha

Trestní odpovědnost právnických osob
12.11.2020 Brno KURZ - Kurz je určen všem, kteří se v rámci své praxe mohout setkat s Trestní odpovědností právnických osob, zejména tedy pro management a vedoucí pracovníky větších společností bez ohledu na jejich obor čin ... ... Účastníci kurzu budou seznámeni se základem právní úpravy Trestní odpovědnosti právnických osob, s povinnostmi vyplývajícími z AML zákona a s možnými řešeními v podobě správného nastavení korporátn ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

Trestní odpovědnost právnických osob
07.01.2021 Brno KURZ - Kurz je určen všem, kteří se v rámci své praxe mohout setkat s Trestní odpovědností právnických osob, zejména tedy pro management a vedoucí pracovníky větších společností bez ohledu na jejich obor čin ... ... Účastníci kurzu budou seznámeni se základem právní úpravy Trestní odpovědnosti právnických osob, s povinnostmi vyplývajícími z AML zákona a s možnými řešeními v podobě správného nastavení korporátn ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

Trestní odpovědnost právnických osob
07.01.2021 Praha KURZ - Kurz je určen všem, kteří se v rámci své praxe mohout setkat s Trestní odpovědností právnických osob, zejména tedy pro management a vedoucí pracovníky větších společností bez ohledu na jejich obor čin ... ... Účastníci kurzu budou seznámeni se základem právní úpravy Trestní odpovědnosti právnických osob, s povinnostmi vyplývajícími z AML zákona a s možnými řešeními v podobě správného nastavení korporátn ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Praha

Trestní odpovědnost právnických osob
04.03.2021 Praha KURZ - Kurz je určen všem, kteří se v rámci své praxe mohout setkat s Trestní odpovědností právnických osob, zejména tedy pro management a vedoucí pracovníky větších společností bez ohledu na jejich obor čin ... ... Účastníci kurzu budou seznámeni se základem právní úpravy Trestní odpovědnosti právnických osob, s povinnostmi vyplývajícími z AML zákona a s možnými řešeními v podobě správného nastavení korporátn ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Praha

Trestní odpovědnost právnických osob
04.03.2021 Brno KURZ - Kurz je určen všem, kteří se v rámci své praxe mohout setkat s Trestní odpovědností právnických osob, zejména tedy pro management a vedoucí pracovníky větších společností bez ohledu na jejich obor čin ... ... Účastníci kurzu budou seznámeni se základem právní úpravy Trestní odpovědnosti právnických osob, s povinnostmi vyplývajícími z AML zákona a s možnými řešeními v podobě správného nastavení korporátn ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

Trestní odpovědnost ve veřejné správě
26.11.2020 Praha KURZ - Hlavní body semináře: * Rozhodnutí ve veřejné správě jako trestněprávně relevantní jednání – kde je hranice mezi Trestním právem a politikou - příp ... ... Hlavní body semináře: * Rozhodnutí ve veřejné správě jako trestněprávně relevantní jednání – kde je hranice mezi Trestním právem a politikou - příp. správou věcí veřejných? * V ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Trestní odpovědnost právnických osob
19.10.2020 Praha KURZ - Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-418 - 2018 Cílem semináře je postihnout podstatné otázky aktuální právní úpravy Trestní odpovědnosti právnických osob, existuj ... ... Snaha je praktickým způsobem přiblížit danou právní problematiku v procesní i hmotněprávní rovině ... ... 4.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Rekodifikace TRESTNÍho řízení - přípravné řízení
27.11.2020 Praha KURZ - Program: * Věcné záměry a východiska pro nový Trestní řád * Aktuální práce na novém Trestním řádu, postup prací, složení Komise pro nový Trestní řád, rozsah hotových částí ... ... Program: * Věcné záměry a východiska pro nový Trestní řád * Aktuální práce na novém Trestním řádu, postup prací, složení Komise pro nový Trestní řád, rozsah hotových částí ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Rekodifikace TRESTNÍho řízení - řízení před soudem prvního stupně
11.12.2020 Praha KURZ - Program: * Věcné záměry a východiska pro nový Trestní řád * Aktuální práce na novém Trestním řádu, postup prací, složení Komise pro nový Trestní řád, rozsah hotových částí ... ... Program: * Věcné záměry a východiska pro nový Trestní řád * Aktuální práce na novém Trestním řádu, postup prací, složení Komise pro nový Trestní řád, rozsah hotových částí ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Právo na spravedlivý proces
11.11.2020 Praha KURZ - Seminář bude zaměřen na základní i zvláštní elementy práva na spravedlivý Trestní proces v rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a v nálezové praxi obecných ... ... Seminář bude zaměřen na základní i zvláštní elementy práva na spravedlivý Trestní proces v rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a v nálezové praxi obecných ... ... 4.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
11.11.2020 Praha KURZ - Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a ochrana dat - Význam digitálních dat pro dnešní společnost - Praktický příklad úniku dat - Co chránit ... ... Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a ochrana dat - Význam digitálních dat pro dnešní společnost - Praktický příklad úniku dat - Co chránit ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

On-line vysílání: Protikorupční chování
Září 2020 online KURZ - Cílem uvedeného vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům rady a návod, jak bojovat a zároveň „korupci“ jako jeden z nejrozšířenějších problémů naší společnosti potírat, jak postupovat ve svých ... ... nabídky úplatku, zneužití úřední pravomoci, použití křivé výpovědi, nedodržování etického kodexu, krytí nelegálního postupu při zadání veřejné zakázky apod ... On-line školení je určen personalistům a všem úředníkům územně samosprávných celků na pozicích vyššího i středního managementu, úředníkům všech odborů územních samosprávných celků, pracovníkům krajů, statutárních měst a obcí. ... 1.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
Září 2020 online KURZ - Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole ... ... Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 1. Podstata ... URČENO: Vedoucím zaměstnancům, pracovníkům zabývajícím se kontrolou a interním auditorům ve veřejné správě a dalších organizacích. PŘÍNOS: Prakticky zaměřený on-line kurz o problematice kontroly. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255 - 2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD)
Září 2020 online KURZ - Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k tomuto zákonu a autorkou expertního posudku na vyžádání Poslanecké sněm ... ... Podrobný výklad práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných při kontrole na místě • praktický postup kontrolujících podle nové právní úpravy, důraz na odlišnosti oproti zrušenému zákon ... URČENO: Pracovníkům, kteří provádějí kontrolu podle zákona č. 255 - 2012 Sb. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Dotační podvody
30.09.2020 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-418 - 2018; Trestní odpovědnost ve veřejné správě 01 ... ... ) Úvod do problematiky a) Pojem dotační podvod b) Různé skutkové podstaty dotačního podvodu dle platné právní úpravy c) Důvody zakotvení zvláštní skutkové podstaty ( legisl ... ... 4.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Dotační podvody
30.09.2020 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-418 - 2018; Trestní odpovědnost ve veřejné správě 01 ... ... ) Úvod do problematiky a) Pojem dotační podvod b) Různé skutkové podstaty dotačního podvodu dle platné právní úpravy c) Důvody zakotvení zvláštní skutkové podstaty ( legisl ... ... 4.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Protikorupční chování
06.10.2020 Praha KURZ - Cílem uvedeného vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům rady a návod, jak bojovat a zároveň „korupci“ jako jeden z nejrozšířenějších problémů naší společnosti potírat, jak postupovat ve svých ... ... nabídky úplatku, zneužití úřední pravomoci, použití křivé výpovědi, nedodržování etického kodexu, krytí nelegálního postupu při zadání veřejné zakázky apod ... Seminář je určen personalistům a všem úředníkům územně samosprávných celků na pozicích vyššího i středního managementu, úředníkům všech odborů územních samosprávných celků, pracovníkům krajů, statutárních měst a obcí. ... 2.190 / Kurz - Akreditovaný kurz # 1. VOX a.s. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz 1. VOX a.s. Praha

Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
14.10.2020 Praha KURZ - 1. seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I – ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – DOPADY A POVINNOSTI 14. října 2020 – středa - (9.00 – 16.00) Cílem seminář ... ... seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I – ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – DOPADY A POVINNOSTI 14 ... ... 7.330 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
14.10.2020 online KURZ - 1. seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I – ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – DOPADY A POVINNOSTI 14. října 2020 – středa - (9.00 – 16.00) Cílem seminář ... ... seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I – ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – DOPADY A POVINNOSTI 14 ... ... 5.595 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Kryptoaktiva a právo
16.10.2020 Brno KURZ - Na tomto kurzu získáte vhled do relevantních právních souvislostí kryptoaktiv a obecně DLT technologií (včetně blockchains) ... ... Dozvíte se, které právní předpisy ovlivňují virtuální měny, krytopměny a kryptoaktiva ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

Kryptoaktiva a právo
16.10.2020 Praha KURZ - Na tomto kurzu získáte vhled do relevantních právních souvislostí kryptoaktiv a obecně DLT technologií (včetně blockchains) ... ... Dozvíte se, které právní předpisy ovlivňují virtuální měny, krytopměny a kryptoaktiva ... ... 5.400 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Praha

Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce
20.10.2020 Praha KURZ - Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole ... ... * • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj ... Kurz je určen kontrolorům, pracovníkům finančních a dalších útvarů v orgánech veřejné správy a příjemcům dotací z veřejných rozpočtů. ... 2.190 / Kurz - Akreditovaný kurz # 1. VOX a.s. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz 1. VOX a.s. Praha

Člověk – největší bezpečnostní riziko
06.11.2020 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, interní vyšetřovatele, vyšetřovatele podvodů v organizaci. Cíl semináře Seznámit účast ... ... Určeno pro Interní auditory, interní vyšetřovatele, vyšetřovatele podvodů v organizaci ... ... 2.100 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Trestní # 129 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 129 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Trestní
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
Hodně kurzů? Hledat Trestní pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

TRESTNÍ

Trestní hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Trestní, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Trestní, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Trestní i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Brno - online - Praha 2
 


Trestní :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=trestn%C3%AD&title=kurzy-školení-trestn%C3%AD#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_trestní.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2020 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: MS Excel databáze a kontingenční tabulky v prosinci 2020 - Praha
^