logo skoleni-kurzy

KURZ: ZÁKONÍK # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


Dárky na poslední chvíli na HANDE.cz =>
< Poslední zobrazené kurzy

Zákoník | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Zákoník
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Zákoník # 250 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | >>

ZÁKONÍK - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Zákoník -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Oceňování a odhady nemovitostí - čtyřsemestrové studium Září 2019 Praha, Brno Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů Dvouleté studium Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona Oceňování a odhady nemovitostí
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019
20.05.2019 Praha KURZ - Na semináři získáte praktický pohled na aktuální podobu pracovního práva a aktuální změny ke dni konání semináře ... ... * • legislativa pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře, • změny v občanském Zákoníku a jejich vliv na pracovněprávní vztahy (dohoda o srážkách ze mzdy, pracovněprávní způsobilos ... Seminář je určen personalistům, HR manažerům, mzdovým účetním a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu. ... 2.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Zákoník práce včetně novely platné k r.2019
15.10.2019 Prostějov KURZ - em je poskytnout posluchačům přehled Zákoníku práce nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe ... ... Primárně je kurz zaměřen na posluchače z řad personalistů ze mzdové sféry, velmi vhodný je i pro začínající personalisty ... ... 1.735 / Kurz # AldEkon účetnictví Školení AldEkon účetnictví Prostějov

ON-LINE KURZ: ZÁKONÍK práce 2019
Duben 2019 online KURZ - Webinář ke změně Zákoníku práce, která byla od roku 2017 několikrát odložena v legislativním procesu ... ... Nyní se opět plánuje novela platná od poloviny roku 2019 a proto vám přinášíme kurz zaměřený na následující změny ... Personalistům, řídicím pracovníkům a dalším zájemcům o problematiku. ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Zákoník práce v praxi – speciálka
29.05.2019 Praha KURZ - Absolvováním semináře budete seznámeni s aktuálními změnami právní úpravy a budete se lépe orientovat v problémových otázkách vyplývajících nejen ze Zákoníku práce ... ... Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací ... Seminář je určen všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva ze soukromého i veřejného sektoru, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídícím pracovníkům. ... 4.130 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2019 – pro pokročilé
20.08.2019 Praha KURZ - Na semináři si obohatíte a prověříte svoje znalosti ... ... Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze ... Seminář je především určen „lidem z praxe“, u nichž se předpokládá, že mají znalosti v oblasti pracovního práva. To znamená personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním, řídícím pracovníkům. ... 3.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
Duben 2019 online KURZ - Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému Zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - základní právní pojmy v novém OZ 2014 vztahující se k pracovněprávním vztah ... ... Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému Zákoníku platnému k 1 ... URČENO: Právníkům, personálním manažerům, poradcům, mzdovým účetním, daňovým poradcům, vedoucím zaměstnancům, podnikatelům a těm, kteří potřebují mít znalosti pracovního práva pro výkon své práce. PŘÍNOS: Účastníci budou seznámeni s konkrétními dopady ZP do personální praxe, s jejich ovlivněním pr ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019
14.05.2019 Pardubice KURZ - ... ... ... ... 1.488 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
20.06.2019 Olomouc KURZ - Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění ... ... Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné. Věci movité, nemovité. Věc hromadná a obchodní závod. Příslušenství a součást věci, stavba jako ... ... 1.750 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Olomouc

Zákoník práce 2019 – pro začínající aneb začínám - vracím se k personalistice
16.07.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte se Zákoníkem práce a dalším souvisejícími pracovněprávními předpisy ... ... Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe ... Všem zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména začínajícím personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním, řídícím pracovníkům, rodičům vracejícím se po mateřské dovolené, apod. ... 6.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
Duben 2019 online KURZ - Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky • pracovní poměr na dobu určitou • problematika ... ... Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky • pracovní poměr na dobu určitou • problematika ... URČENO: Vedoucím zaměstnancům, personalistům, účetním, právníkům, advokátům a podnikatelům. PŘÍNOS: Cílem on-line kurzu je upozornit účastníky na problematické části Zákoníku práce a pomoci jim při jeho praktickém využívání. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve firmách (záznam on-line)
Duben 2019 online KURZ - Neuvedeno * • zákonný rámec pracovní doby a doby odpočinku, • pracovní doba a doba odpočinku – nové koncepce pracovní doby, rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, problematika ... ... Neuvedeno * • zákonný rámec pracovní doby a doby odpočinku, • pracovní doba a doba odpočinku – nové koncepce pracovní doby, rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, problematika ... URČENO: Personalistům, řídícím pracovníkům a ostatním zájemcům o danou problematiku. PŘÍNOS: Na semináři si osvojíte postupy při rozvrhování pracovní doby. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Zákoník práce v roce 2019 ve znění dílčích novel
12.06.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.140 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA
18.06.2019 Brno KURZ - Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny ... ... Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo stavby jako nový typ nemovité věci. Rozestavěné budovy a rozestavěné jednotky, dva právní režimy j ... ... 1.750 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Brno

Aktuální otázky ZÁKONÍKu práce, 2+1 zdarma!
23.07.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-375 - 2017, Název akreditace: Novela Zákoníku práce Akreditace: MV ... ... Dále je pak upozornit na nejnovější pracovně-právní judikaturu českých soudů a další problematické aspekty Zákoníku práce ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Aktuální otázky ZÁKONÍKu práce
21.11.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-375 - 2017, Název akreditace: Novela Zákoníku práce Akreditace: MV ... ... Dále je pak upozornit na nejnovější pracovně-právní judikaturu českých soudů a další problematické aspekty Zákoníku práce ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle občanského ZÁKONÍKu
13.05.2019 Praha KURZ - Absolvováním semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě ... ... Na konkrétních případech budete seznámeni se zásadními odlišnostmi obou smluvních typů ... Seminář je určen pro pracovníky dopravních a spedičních firem, pracovníky pojišťoven se zaměřením na likvidaci škod v přepravě. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Pracovní právo v roce 2019 – refresh klíčových oblastí a informace o novele ZÁKONÍKu práce
07.06.2019 Praha KURZ - Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání v roce 2019 ... ... V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti Zákoníku práce ... Seminář je určen především pro personalisty a vedoucí pracovníky, kteří si chtějí osvěžit nebo načerpat znalosti v klíčových oblastech pracovního práva. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad v příkladech dle ZÁKONÍKu práce - 3denní
05.08.2019 Praha KURZ - Obsah: * Dopad občanského Zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdá ... ... Obsah: * Dopad občanského Zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdá ... ... 9.500 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Smlouvy a další instituty občanského ZÁKONÍKu a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví
10.06.2019 Praha KURZ - Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp ... ... Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. Výklad je vhodný nejen pro právní veřejnost, ... Seminář je určen právnické, daňové i účetní veřejnosti a dále i podnikatelské a nepodnikatelské veřejnosti, členům statutárních orgánů a ekonomům. ... 2.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Mateřská a rodičovská dovolená podle ZÁKONÍKu práce- praxe a nejčastější chyby
06.06.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-375 - 2017 -Novela Zákoníku práce Akreditace: MV ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-375 - 2017 -Novela Zákoníku práce Akreditace: MV ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE
19.06.2019 Praha KURZ - Cíl: Seminář se bude týkat aktuální legislativní situace v pracovním právu a bude veden s ohledem na její dopad do podnikové praxe ... ... Obsah: * Aktuální novelizace Zákoníku práce – jejich schválení a neschválení * Základní pravidla pro výpočet a poskytování dovolené * Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání na doho ... ... 1.900 / Kurz # Studio W Školení Studio W Praha

Právní úprava dovolené a překážek v práci podle ZÁKONÍKu práce - PŘESUN Z 25.4., 2+1 zdarma!
07.05.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV ... ... Obsah: * obecně k právní úpravě dov ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci ZÁKONÍKu práce
10.05.2019 Praha KURZ - Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe ... ... Cíl: Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci Zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi ... ... 2.300 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského ZÁKONÍKu
30.05.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Náhrada škody podle ZÁKONÍKu práce v praxi
20.06.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : - povinnosti zaměstnance k náhradě škody* nesplnění povinnosti zaměstnance k odvrácení škody* povaha a rozsah o ... ... Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : - povinnosti zaměstnance k náhradě škody* nesplnění povinnosti zaměstnance k odvrácení škody* povaha a rozsah o ... ... 3.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Zákoník # 250 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 250 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Zákoník
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
Hodně kurzů? Hledat Zákoník pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

ZÁKONÍK

Zákoník hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Zákoník, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Zákoník, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Zákoník i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Prostějov - online - Pardubice - Olomouc - Brno
 


Zákoník :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=z%C3%A1kon%C3%ADk&title=kurzy-školení-z%C3%A1kon%C3%ADk#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_zákoník.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Adobe InDesign – certifikovaný kurz pro pokročilé v květnu 2019 - Ostrava