logo skoleni-kurzy

KURZ: ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy

Zadávání veřejných zakázek | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Zadávání veřejných zakázek
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Zadávání veřejných zakázek # 28 kurzů/školení

<< | 1 | | >>

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Zadávání veřejných zakázek -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2018 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Zákon o ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
28.05.2018 Praha KURZ - Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky Zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení ... ... * Zákon o Zadávání veřejných zakázek Vymezení problematiky veřejných zakázek: • nový zákon o Zadávání veřejných zakázek, • prováděcí právní předpisy k novému zákonu, • zdroje info ... Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace jsou podle zákona o Zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli. Problematikou veřejných zakázek se v těchto institucích zabývá široký okruh osob. ... 1.975 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134 - 2016 Sb., O zadávání VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
01.06.2018 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zří ... ... Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, úz ... ... 2.300 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Zadávání VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK: předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pravidla pro vylučování účastníků ze zadávacího řízení, hodnotící kritéria a hodnocení nabídek + diskuse (volná témata)
09.10.2018 Praha KURZ - Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na dvě části ... ... První část se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona a zadávací směrnice, na identifikaci sporných otázek, ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Zadávání VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení
23.10.2018 Praha KURZ - Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na dvě části ... ... První část se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona a zadávací směrnice, na identifikaci sporných otázek, ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Nový zákon o ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS
23.07.2018 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ... ... V rámci semináře budou rozebrána rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zejména z let 2014 až 2017 týkající se výklad ... ... 3.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Pozvánka ke kulatému stolu - ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK: co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?
12.06.2018 Praha KURZ - Připomínáme některé tematické okruhy z uplynulých kulatých stolů: * Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční příp ... ... Judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky, dělení zakázek a jejich Zadávání po částech * Konstrukce a obsah zadávacích podmínek, povinné, dobrovolné a zakázané podmínky ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Zadávání VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK: krok za krokem a prakticky zejména pro začátečníky
25.09.2018 Praha KURZ - Základní tématické okruhy: * Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční případy kontraktů z pohledu zákona o veřejn ... ... Judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky, dělení zakázek a jejich Zadávání po částech * Oznamovací povinnosti zadavatelů před zahájením zadávacího řízení, v jeho průběhu a po ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Zadávání VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK prostřednictvím NEN
30.10.2018 Praha KURZ - Program semináře: * Povinné používání NEN? ... ... Pravděpodobný další vývoj; * NEN 1 a NEN 2 před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže – důsledky pro praxi * Výhody a nevýhody elektronického Zadávání – práce s elektronickými ... ... 2.140 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Zadávání VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v oblasti IT
05.06.2018 Praha KURZ - Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obch ... ... vysoutěžená smlouva a nejčastější problémy s dodržováním vysoutěžené smlouvy; - Sčítání předpokládaných hodnot v oblasti HW, aneb sčítá se předpokládaná hodnota externího harddisku s not ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Zadávání VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v oblasti IT
04.10.2018 Praha KURZ - Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obch ... ... vysoutěžená smlouva a nejčastější problémy s dodržováním vysoutěžené smlouvy; - Sčítání předpokládaných hodnot v oblasti HW, aneb sčítá se předpokládaná hodnota externího harddisku s not ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Zadávání VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v oblasti IT
29.11.2018 Praha KURZ - Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obch ... ... vysoutěžená smlouva a nejčastější problémy s dodržováním vysoutěžené smlouvy; - Sčítání předpokládaných hodnot v oblasti HW, aneb sčítá se předpokládaná hodnota externího harddisku s not ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
24.09.2018 Praha KURZ - Určeno pro účastníky, kteří nemají žádnou nebo jen malou zkušenost s problematikou Zadávání veřejných zakázek ... ... Seminář slouží rovněž jako příprava zejména pro kurz „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI - KOMPLEXNÍ VÝKLAD - 2DENNÍ“ ... ... 1.900 / Kurz # Studio W Školení Studio W Praha

Smlouvy ve stavebnictví a nové právo VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
31.05.2018 Praha KURZ - Odborný program: * Vývoj smluvních vztahů veřejných stavebních zakázek ve střední a východní Evropě - Zkušenosti z první fáze čerpání dotací ... ... - Rozdělení rizik mezi účastníky výstavby ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI - komplexní výklad - 2denní
03.10.2018 Praha KURZ - Určeno primárně pro účastníky, kteří se hodlají podrobněji seznámit s novým zákonem č ... ... Určeno primárně pro účastníky, kteří se hodlají podrobněji seznámit s novým zákonem č. 134 - 2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek. Jedná se spíše o kurz pro účastníky s menší praxí v oblasti, nicmé ... ... 6.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení
13.06.2018 Brno KURZ - Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení Cíl semináře : Cílem semináře je seznámit posluchače se Zadáváním zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení, a to v s ... ... Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení Cíl semináře : Cílem semináře je seznámit posluchače se Zadáváním zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení, a to v s ... ... 2.100 / Kurz # SEKURKON s.r.o. Kurz SEKURKON s.r.o. Brno

Jak zadávat veřejné zakázky s důrazem na kvalitu
04.09.2018 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Jak zadávat veřejné zakázky s důrazem na kvalitu
23.10.2018 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi
10.07.2018 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-178 - 2016, název akreditace Veřejné zakázky malého rozsahu Akreditace: MV ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-178 - 2016, název akreditace Veřejné zakázky malého rozsahu Akreditace: MV ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
30.05.2018 Praha 2 KURZ - URČENO PRO Interní auditory [příp. kontrolory] orgánů veřejné správy a samosprávy [a jimi zřizovaných organizací]. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– ... ... kontrolory] orgánů veřejné správy a samosprávy [a jimi zřizovaných organizací] ... Interní auditory [příp. kontrolory] orgánů veřejné správy a samosprávy [a jimi zřizovaných organizací]. ... 4.000 / Kurz - Akreditovaný kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti
08.06.2018 Praha KURZ - Určeno pro zadavatele, dodavatele, poradce a všechny, kteří se chtějí seznámit s novou právní úpravou veřejného Zadávání ... ... Cíl: V návaznosti na schválení nových zadávacích směrnic EU nabyl 1 ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti
09.11.2018 Praha KURZ - Určeno pro zadavatele, dodavatele, poradce a všechny, kteří se chtějí seznámit s novou právní úpravou veřejného Zadávání ... ... Cíl: V návaznosti na schválení nových zadávacích směrnic EU nabyl 1 ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení
28.06.2018 Praha KURZ - Určeno pro zadavatele, dodavatele a poradce, kteří se při své práci setkávají zejména s veřejnými zakázkami malého rozsahu ... ... Cíl: Většina školení o veřejných zakázkách se zaměřuje na podrobný výklad zákona č ... ... 2.300 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Veřejné zakázky ve zdravotnictví
06.09.2018 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016, název akreditace Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016, název akreditace Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: ... ... 3.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Veřejné zakázky z pohledu dodavatele - jak na veřejné zakázky v roce 2018
20.06.2018 Praha KURZ - Připravte se na bezchybné podávání nabídek v souladu s aktuální legislativou Postupná novelizace zákona o veřejných zakázkách v předchozích letech zpřísnila celý systém s cílem omezit k ... ... Nový zákon o veřejných zakázkách je platný od roku 2016 ... ... 4.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

Zákon o registru smluv
18.06.2018 Praha KURZ - Seminář vás seznámí s povinnostmi a praktickými detaily zveřejňování smluv podle zákona č ... ... Seminář vás seznámí s povinnostmi a praktickými detaily zveřejňování smluv podle zákona č. 340 - 2015 Sb., o registru smluv. Například jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve př ... Seminář se dotýká obrovského množství povinných subjektů i jejich smluvních partnerů a jimi uzavíraných smluv. Zveřejňují se povinně všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tisíc Kč, jejichž stranou je stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Zadávání veřejných zakázek # 28 kurzů/školení

<< | 1 | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 28 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Zadávání veřejných zakázek
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Další podobné školení nebo kurzy

Následuje seznam kurzů u kterých není aktuální termín školení - je zde možnost poslat nezávaznou přihlášku - v případě, že se vloží nový termín kurzu, dostanete ihned emailem zprávu
Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Zadávání | veřejných | zakázek

Hodně kurzů? Hledat Zadávání veřejných zakázek pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zadávání veřejných zakázek hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Zadávání veřejných zakázek, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Zadávání veřejných zakázek, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Zadávání veřejných zakázek i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Praha 2 - Brno
 


Zadávání veřejných zakázek :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek&title=kurzy-školení-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_zadávání-veřejných-zakázek.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Microsoft Office 2016 – co je nového? v červnu 2018 - Praha