logo skoleni-kurzy

KURZ: ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy

Zadávání veřejných zakázek | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Zadávání veřejných zakázek
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Zadávání veřejných zakázek # 37 kurzů/školení

<< | 1 | | >>

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Zadávání veřejných zakázek -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2018 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Zákon o zadávání veřejných zakázek
01.03.2018 Praha KURZ - Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení ... ... * Zákon o zadávání veřejných zakázek Vymezení problematiky veřejných zakázek: • nový zákon o zadávání veřejných zakázek, • prováděcí právní předpisy k novému zákonu, • zdroje info ... Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace jsou podle zákona o zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli. Problematikou veřejných zakázek se v těchto institucích zabývá široký okruh osob. ... 1.975 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Zákon o zadávání veřejných zakázek
28.05.2018 Praha KURZ - Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení ... ... * Zákon o zadávání veřejných zakázek Vymezení problematiky veřejných zakázek: • nový zákon o zadávání veřejných zakázek, • prováděcí právní předpisy k novému zákonu, • zdroje info ... Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace jsou podle zákona o zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli. Problematikou veřejných zakázek se v těchto institucích zabývá široký okruh osob. ... 1.975 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

(Víc než) rok se zákonem č. 134 - 2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek
20.03.2018 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zří ... ... Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, úz ... ... 2.400 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
20.03.2018 Olomouc KURZ - Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č ... ... Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., který 1. 10. 2016 nahradil stávající zákon o veřejných zakázkách č. 137 - 2006 Sb. a je určen zadav ... ... 1.600 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Olomouc

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134 - 2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek
01.06.2018 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zří ... ... Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, úz ... ... 2.300 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Zadávání veřejných zakázek: předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pravidla pro vylučování účastníků ze zadávacího řízení, hodnotící kritéria a hodnocení nabídek + diskuse (volná témata)
13.03.2018 Praha KURZ - Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na dvě části ... ... První část se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona a zadávací směrnice, na identifikaci sporných otázek, ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NEN
14.05.2018 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-723 - 2017 Akreditace: MV ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-723 - 2017 Akreditace: MV ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení
17.04.2018 Praha KURZ - Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na dvě části ... ... Druhá část se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona a zadávací směrnice, na identifikaci sporných otázek, ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS
26.03.2018 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ... ... V rámci semináře budou rozebrána rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zejména z let 2014 až 2017 týkající se výklad ... ... 3.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS
21.05.2018 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ... ... V rámci semináře budou rozebrána rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zejména z let 2014 až 2017 týkající se výklad ... ... 3.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS
23.07.2018 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ... ... V rámci semináře budou rozebrána rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zejména z let 2014 až 2017 týkající se výklad ... ... 3.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb. pro dodavatele
12.04.2018 Praha KURZ - NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č ... ... NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č. 134 - 2016 Sb. - PRO DODAVATELE Zařazeno v akreditovaném vzdělávacím systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body. Cíl konzultačního seminář ... ... 2.300 / Kurz # SEKURKON s.r.o. Kurz SEKURKON s.r.o. Praha

Pozvánka ke kulatému stolu - zadávání veřejných zakázek: co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?
12.06.2018 Praha KURZ - Připomínáme některé tematické okruhy z uplynulých kulatých stolů: * Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční příp ... ... Judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky, dělení zakázek a jejich zadávání po částech * Konstrukce a obsah zadávacích podmínek, povinné, dobrovolné a zakázané podmínky ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
22.05.2018 Praha KURZ - Program semináře: * Povinné používání NEN? ... ... Pravděpodobný další vývoj; * NEN 1 a NEN 2 před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže – důsledky pro praxi * Výhody a nevýhody elektronického zadávání – práce s elektronickými ... ... 2.140 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
22.03.2018 Praha KURZ - Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obch ... ... vysoutěžená smlouva a nejčastější problémy s dodržováním vysoutěžené smlouvy; - Sčítání předpokládaných hodnot v oblasti HW, aneb sčítá se předpokládaná hodnota externího harddisku s not ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
05.06.2018 Praha KURZ - Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obch ... ... vysoutěžená smlouva a nejčastější problémy s dodržováním vysoutěžené smlouvy; - Sčítání předpokládaných hodnot v oblasti HW, aneb sčítá se předpokládaná hodnota externího harddisku s not ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
31.05.2018 Praha KURZ - Odborný program: * Vývoj smluvních vztahů veřejných stavebních zakázek ve střední a východní Evropě - Zkušenosti z první fáze čerpání dotací ... ... - Rozdělení rizik mezi účastníky výstavby ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní
21.03.2018 Praha KURZ - Určeno primárně pro účastníky, kteří se hodlají podrobněji seznámit s novým zákonem č ... ... Určeno primárně pro účastníky, kteří se hodlají podrobněji seznámit s novým zákonem č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se spíše o kurz pro účastníky s menší praxí v oblasti, nicmé ... ... 6.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Veřejné zakázky malého rozsahu
29.03.2018 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zří ... ... Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, úz ... ... 2.100 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Pohled interního auditora na veřejné zakázky dle nového zákona č. 134 - 2016 Sb.
11.04.2018 Praha 2 KURZ - Pro účastníky, kteří znají proces zadávání vz ... ... Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organi ... ... 2.400 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce
06.04.2018 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskyt ... ... Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pra ... ... 2.300 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Veřejné zakázky na stavební práce v praxi
20.03.2018 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky aktuality a praxe Akreditace: MV ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky aktuality a praxe Akreditace: MV ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Veřejné zakázky na dodávky a související veřejné zakázky v praxi
10.04.2018 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi
10.07.2018 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-178 - 2016, název akreditace Veřejné zakázky malého rozsahu Akreditace: MV ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-178 - 2016, název akreditace Veřejné zakázky malého rozsahu Akreditace: MV ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
30.05.2018 Praha 2 KURZ - URČENO PRO Interní auditory [příp. kontrolory] orgánů veřejné správy a samosprávy [a jimi zřizovaných organizací]. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– ... ... kontrolory] orgánů veřejné správy a samosprávy [a jimi zřizovaných organizací] ... Interní auditory [příp. kontrolory] orgánů veřejné správy a samosprávy [a jimi zřizovaných organizací]. ... 4.000 / Kurz - Akreditovaný kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Zadávání veřejných zakázek # 37 kurzů/školení

<< | 1 | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 37 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Zadávání veřejných zakázek
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Další podobné školení nebo kurzy

Následuje seznam kurzů u kterých není aktuální termín školení - je zde možnost poslat nezávaznou přihlášku - v případě, že se vloží nový termín kurzu, dostanete ihned emailem zprávu
Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: Zadávání | veřejných | zakázek

Hodně kurzů? Hledat Zadávání veřejných zakázek pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zadávání veřejných zakázek hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Zadávání veřejných zakázek, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Zadávání veřejných zakázek, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Zadávání veřejných zakázek i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Praha 2 - Olomouc
 


Zadávání veřejných zakázek :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek&title=kurzy-školení-zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_zadávání-veřejných-zakázek.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: 20697 2: Windows 10 – nasazení a správa v podnikovém prostředí v červnu 2018 - Ostrava