logo skoleni-kurzy

KURZ: HMOTNÝ NEHMOTNÝ MAJETEK # NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ A KURZY


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy

Hmotný nehmotný majetek | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # hmotný nehmotný majetek
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
hmotný nehmotný majetek # 40 kurzů/školení

<< | 1 | | >>

HMOTNÝ NEHMOTNÝ MAJETEK - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Hmotný nehmotný majetek -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
VYCHOVATELSTVÍ Studium k získání pedagogické kvalifikace duben 2020 Praha Toto studium umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství doplňkové pedagogické studium Palestra Vychovatelství
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
25.05.2020 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Nehmotný a HMOTNÝ MAJETEK – účetní a daňové aspekty pro rok 2020
27.05.2020 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a daních u nehmotného a hmotného majetku ... ... * • účetní a daňové vymezení pojmů, • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, • ocenění, • odpisování, • technické zhodnocení, • n ... Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. ... 2.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Dlouhodobý HMOTNÝ a NEHMOTNÝ MAJETEK, účetní a daňové aspekty po změnách
08.04.2020 Pardubice KURZ - Seminář je určen pro pracovníky oddělení evidence majetku, účetní, daňové poradce, podnikatele a auditory ... ... Seminář se zaměřen na účetní a daňovou problematiku podnikateských subjektů ... ... 1.570 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech
15.06.2020 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.300 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020
17.07.2020 Praha KURZ - Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se ... ... aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti ... Seminář je určen pro pracovníky oddělení evidence majetku, pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeh ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt
16.04.2020 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.700 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

IFRS dlouhodobý MAJETEK (záznam on-line)
Únor 2020 online KURZ - Neuvedeno * • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – jeho vymezení a odepisování, • kapitalizované opravy a komponentní odepisování, • odepisování do zbytkové hodnoty, • dlouhod ... ... Neuvedeno * • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – jeho vymezení a odepisování, • kapitalizované opravy a komponentní odepisování, • odepisování do zbytkové hodnoty, • dlouhod ... URČENO: Účetním, auditorům, finančním manažerům a daňovým poradcům. PŘÍNOS: Výklad jiných než českých účetních standardů vychází především ze srovnání našich národních účetních pravidel a postupů používaných právě jinými standardy. ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ
19.03.2020 Brno KURZ - Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění ... ... Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné. Věci movité, nemovité. Věc hromadná a obchodní závod. Příslušenství a součást věci, stavba jako ... ... 1.790 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Brno

MAJETEK Z POHLEDU DPH a daně z příjmů v daňové a účetní praxi
29.05.2020 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

DLOUHODOBÝ MAJETEK pro začátečníky od A až do Z - 2denní
27.08.2020 Praha KURZ - ... ... ... ... 7.500 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Majetek a Odpisy 2019 (záznam on-line)
Únor 2020 online KURZ - Neuvedeno * • rozdíly v účetním a daňovém vymezení hmotného a nehmotného majetku a jeho technickém zhodnocení • ocenění majetku (vstupní cena) majetku a její určení (daňová a účetní pravi ... ... problematiky komponentních odpisů a metody zbytkové ceny) • daňové odpisy (rovnoměrně a zrychlené odpisy a další speciální způsoby daňového odpisování) • novinky a aktuální výklady vážící s ... URČENO: Ekonomům, účetním, daňovým poradcům, pracovníkům oddělení evidence majetku a podnikatelům. PŘÍNOS: Cílem online kurzu je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku a jeho odpisů z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a s ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
Únor 2020 online KURZ - Neuvedeno * • Vymezení hmotného a nehmotného majetku (rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně), • vstupní cena a její určení, • účetní odpis ... ... problematiky komponentních odpisů a metody zbytkové ceny), • daňové odpisy (rovnoměrně a zrychlené odpisy, časové odpisování, daňové odpisy ve speciálních případech), • další související pr ... URČENO: Podnikatelům, účetním a pracovníkům ekonomických oddělení. PŘÍNOS: Cílem kurzu je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a to se zdůrazněním novinek jak ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
30.04.2020 Praha KURZ - ... ... ... ... 5.900 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
13.03.2020 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
29.06.2020 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2020
10.03.2020 Praha KURZ - Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně a výpočtu daňové povinnosti ... ... * Stanovení základu daně – úprava výsledku hospodaření ... Účetním, daňovým a ekonomickým poradcům. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

US GAAP – pro pokročilé
04.05.2020 Praha KURZ - Přestože většina mezinárodních firem působících na českém území aplikuje IFRS, US GAAP je stále aktuální ... ... Především dceřiné společnosti amerických firem stále musí aplikovat US GAAP, protože myšlenka, že by USA kdy přešly na IFRS je „passé“ ... Seminář je určen především pro zaměstnance finančních oddělení amerických firem, které aplikují US GAAP v praxi. Seminář také navštěvují auditoři, poradci či pracovníci IT firem, kteří se zajímají o technické aspekty US GAAP. ... 7.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

IFRS v praxi – pro pokročilé
18.05.2020 Praha KURZ - Většina společností v Čechách aplikuje IFRS proto, že jsou členy mezinárodní skupiny, která má povinnost zveřejnovat finanční zprávy sestavené podle IFRS ... ... Poměrně malé množství českých firem je emitentem akcií na burze cenných papírů ... Seminář je určen především pro zaměstnance finančních oddělení firem, které aplikují IFRS. Seminář také navštěvují auditoři, poradci či pracovníci IT firem, kteří se zajímají o technické aspekty IFRS. ... 6.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech
26.08.2020 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů ... ... Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů ... Pro zkušené účetní a hlavní účetní. ... 4.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Výklad účetnictví a příklady účetní I.
10.03.2020 Praha KURZ - Na dvoudenním semináři si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy (ČÚS), celkovou koncepci finančního účetnictví, vzájemné vazby mezi účetnictvím a daněmi, výklad nejčastěji používaných Českých ... ... Na dvoudenním semináři si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy (ČÚS), celkovou koncepci finančního účetnictví, vzájemné vazby mezi účetnictvím a daněmi, výklad nejčastěji používaných Českých ... Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům. ... 4.790 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Základy IFRS na příkladech z praxe
18.03.2020 Praha KURZ - Na semináři získáte základní znalosti v oblasti mezinárodních účetních standardů a procvičíte si je na konkrétních příkladech ... ... * • základy IFRS, • zdůraznění rozdílů ve srovnání s českými účetními předpisy, • praktické postupy, • jak je možné rozdíly řešit při vlastním vedení účetnictví i z ... Seminář je určen pro uživatele účetních závěrek podle IFRS a pro pracovníky, kteří budou závěrky podle IFRS připravovat. ... 4.930 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Ekonomické, účetní a daňové minimum pro každého - Celodenní kurz
25.03.2020 Hradec Králové KURZ - Cílem kurzu je objasnění základních ekonomických, účetních a daňových pojmů všem, jejichž primární náplní práce sice není účtování a sestavování daňových přiznání, přesto však ke své práci potřebují ... ... * Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí s aktuální problematikou seznámit ... ... 1.652 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Hradec Králové

Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské subjekty)
26.05.2020 Praha KURZ - Cílem kurzu je seznámit vás se základními principy účetnictví ... ... Pomůžeme vám lépe se orientovat v účetní závěrce ... Kurz je určen všem pracovníkům, kteří při výkonu svých funkcí pracují s výstupy z účetnictví, daňovými doklady a účetní závěrkou, případně komunikují s účetními. Kurz je zvláště vhodný pro manažery a vedoucí pracovníky podnikatelských subjektů, kteří potřebují znát základní účetní principy pro fina ... 3.980 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Komplikované účetní případy pro náročné
11.06.2020 Praha KURZ - Na semináři si osvojíte správné účetně daňové postupy u vybraných situací z praxe, kde se často chybuje ... ... Na semináři si osvojíte správné účetně daňové postupy u vybraných situací z praxe, kde se často chybuje. * 1. den: • hmotný a nehmotný majetek v účetnictví, rozdělení, oceňování, účetní ... Seminář je určen zkušeným hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. ... 4.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Účetnictví
ON-LINE kurz přes SKYPE; termín dohodou po odeslání přihlášky
Březen 2020 CELÁ ČR KURZ - Kurz je rozvíjí základní znalosti účetnictví o specifická témata ... ... Po absolvování kurzu budete schopni účtovat všechny oblasti účetnictví a vést samostatné účetnictví podnikatelským subjektům ... Pro účetní a všechny kteří mají základní znalosti účetnictví. Kurz je určený zejména pro ty, kteří si chtějí prohloubit své účetní znalosti nebo si tyto znalosti chtějí zaktualizovat či osvěžit. ... 5.000 / Kurz # Kateřina Porubanová Kurz Kateřina Porubanová CELÁ ČR

hmotný nehmotný majetek # 40 kurzů/školení

<< | 1 | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 40 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: hmotný nehmotný majetek
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Další podobné školení nebo kurzy

Následuje seznam kurzů u kterých není aktuální termín školení - je zde možnost poslat nezávaznou přihlášku - v případě, že se vloží nový termín kurzu, dostanete ihned emailem zprávu
Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: hmotný | nehmotný | majetek


Hodně kurzů? Hledat hmotný nehmotný majetek pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

HMOTNÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

hmotný nehmotný majetek hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: hmotný nehmotný majetek, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: hmotný nehmotný majetek, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text hmotný nehmotný majetek i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Pardubice - online - Brno - Hradec Králové - CELÁ ČR
 


hmotný nehmotný majetek :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=hmotn%C3%BD-nehmotn%C3%BD-majetek&title=kurzy-školení-hmotn%C3%BD-nehmotn%C3%BD-majetek#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_hmotný-nehmotný-majetek.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2020 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Akreditovaný kurz: Pracovník grafického studia (Adobe produkty) – rekvalifikační kurz v dubnu 2020 - Brno
^