logo skoleni-kurzy

KURZ: INSOLVENCE # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy

Insolvence | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # insolvence
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
insolvence # 65 kurzů/školení

<< | 1 | | | >>

INSOLVENCE - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Insolvence -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
VYCHOVATELSTVÍ Studium k získání pedagogické kvalifikace Září 2017 Praha Toto studium umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství doplňkové pedagogické studium Palestra Vychovatelství
Účinné řízení pohledávek - prevence insolvence a exekuce
11.10.2017 Praha KURZ - Osvojte si praktické postupy řízení pohledávek a seznamte se s aktuální legislativou Pohledávky významnou měrou ovlivňují hospodaření firmy ... ... Nesplacené pohledávky jsou pro firmu zátěží a jejich vymáhání je nákladné ... ... 7.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva - druhá fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
09.10.2017 Praha KURZ - Program přednášky (tematické okruhy): * Členění pohledávek v českém úpadkovém právu ... ... Program přednášky (tematické okruhy): * Členění pohledávek v českém úpadkovém právu. - Vylučovací nároky. - Pohledávky, které se uspokojují v rámci insolvenčního ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Insolvenční řízení – zkušenosti s aplikací novely a aktuální výkladové problémy
07.11.2017 Praha KURZ - Absolvováním semináře získáte nezbytný přehled o institutech insolvenčního práva, kdy při výkladu bude položen důraz na čerstvé aplikační problémy v insolvenčním právu, jež přinesla novela insolvenční ... ... Absolvováním semináře získáte nezbytný přehled o institutech insolvenčního práva, kdy při výkladu bude položen důraz na čerstvé aplikační problémy v insolvenčním právu, jež přinesla novela insolvenční ... Seminář je určen odborné právnické i podnikatelské veřejnosti, především pak insolvenčním správcům, podnikovým právníkům, krizovým manažerům, advokátům, pracovníkům specializovaných poradenských firem. Dále daňovým poradcům, auditorům, zaměstnancům finančních úřadů, pracovníkům státní správy. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení
20.10.2017 Praha KURZ - Absolvováním semináře získáte detailní znalost problematiky uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení ... ... Lektor se zaměří na základní až po komplikované otázky vznikající v souvislosti s přihlašováním a jiným uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení (včetně otázky popírání pohledávek, podávání určo ... Seminář je určen pro pracovníky advokátních kanceláří, podnikové právníky, pracovníky veřejnoprávních orgánů (včetně finančních úřadů), pracovníky insolvenčních správců, podnikové právníky, a všechny osoby, které se zabývají problematikou uplatňování pohledávek v rámci insolvenčního řízení. ... 1.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Manželské majetkové právo v insolvenčních a exekučních souvislostech - ve světle posledních změn insolvenčního zákona - se zvláštním zaměřením na institut společného oddlužení manželů a na otázky předlužení společného jmění manželů
13.11.2017 Praha KURZ - Program přednášky (tematické okruhy): * Institut společného jmění manželů po rekodifikaci soukromého práva ... ... Odpovědnost manželů za dluhy jednoho z nich ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Insolvenční řízení po novele účinné od 1. 7. 2017 ve světle aktuální judikatury, projednávaná novela insolvenčního zákona (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)
01.11.2017 Praha KURZ - Program: * Insolvenční návrh a jeho projednání, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám * Protišikanozní opatření v případě věřitelského insolvenčního návrhu * ... ... Program: * Insolvenční návrh a jeho projednání, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám * Protišikanozní opatření v případě věřitelského insolvenčního návrhu * ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením
21.11.2017 Praha KURZ - Absolvováním semináře získáte komplexní přehled o problematice řešení úpadku dlužníka oddlužením, kdy při výkladu bude položen důraz na změny v právní úpravě řešení úpadku oddlužením, jež přinesla nov ... ... Absolvováním semináře získáte komplexní přehled o problematice řešení úpadku dlužníka oddlužením, kdy při výkladu bude položen důraz na změny v právní úpravě řešení úpadku oddlužením, jež přinesla nov ... Seminář je určen odborné právnické i podnikatelské veřejnosti, především pak insolvenčním správcům, podnikovým právníkům, krizovým manažerům, advokátům, pracovníkům specializovaných poradenských firem. Dále daňovým poradcům, auditorům, zaměstnancům finančních úřadů, pracovníkům státní správy. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Insolvenční řízení po novele účinné od 1. 7. 2017 ve světle aktuální judikatury, projednávaná novela insolvenčního zákona (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
06.12.2017 Praha KURZ - Program: * Majetková podstata a její soupis * Odporovatelnost v insolvenčním řízení * Konkurs a účinky jeho prohlášení * Správa a zpeněžování majetkové po ... ... Program: * Majetková podstata a její soupis * Odporovatelnost v insolvenčním řízení * Konkurs a účinky jeho prohlášení * Správa a zpeněžování majetkové po ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Insolvenční správce, příprava ke zkoušce
06.10.2017 Ostrava KURZ - Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insolvenčních správců ... ... Semináře jsou určeny pro zájemce, kteří chtějí působit jako insolvenční správci a jsou zaměřeny zejména na právní problematiku insolvenčního řízení ... Studium je určeno pro zájemce, kteří chtějí působit jako insolvenční správci [dříve správci konkurzní podstaty] a je zaměřeno na právní problematiku insolvenčního řízení. Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insolvenčních správců. ... 24.850 / Kurz - Akreditovaný kurz # Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. Ostrava

Prodej nemovitostí v exekuci a insolvenci
24.10.2017 Praha KURZ - Program: 1. Co je exekuce a jak probíhá 2. Prodej nemovitostí exekutorem 3. Co je insolvenční řízení a jak probíhá 4. Možnosti prodeje nemovitostí v insolvenci 5. ... ... Program: 1. Co je exekuce a jak probíhá 2. Prodej nemovitostí exekutorem 3. Co je insolvenční řízení a jak probíhá 4. Možnosti prodeje nemovitostí v insolvenci 5. ... ... 1.900 / Kurz # Asociace realitních kanceláří ČR Školení Asociace realitních kanceláří ČR Praha

Insolvenční správce, příprava ke zkoušce
03.11.2017 Brno KURZ - Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insolvenčních správců ... ... Semináře jsou určeny pro zájemce, kteří chtějí působit jako insolvenční správci a jsou zaměřeny zejména na právní problematiku insolvenčního řízení ... Studium je určeno pro zájemce, kteří chtějí působit jako insolvenční správci [dříve správci konkurzní podstaty] a je zaměřeno na právní problematiku insolvenčního řízení. Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insolvenčních správců. ... 24.850 / Kurz - Akreditovaný kurz # Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. Brno

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
07.11.2017 Praha KURZ - Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance ... ... Lektorka vás upozorní na nejčastější chyby ve výpočtech ... Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků zaměstnavatele (záznam on-line)
Září 2017 online KURZ - Neuvedeno * Seminář vám odpoví na následující, ale i další otázky související s problematikou: Jaké právní normy řeší provádění srážek u zaměstnanců? ... ... Neuvedeno * Seminář vám odpoví na následující, ale i další otázky související s problematikou: Jaké právní normy řeší provádění srážek u zaměstnanců? ? Jak a kde hlídat, zda je zaměstnanec v ... URČENO: Mzdovým účetním, personalistům a ostatním osobám, které se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob. PŘÍNOS: Cílem on-line kurzu je seznámit posluchače s procesem provádění srážek od počátku, kdy dojde do organizace exekuční titul, až po provádění vlastní srážky a její odeslání. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Seminář 1. VOX a.s. online

DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
Září 2017 online KURZ - Neuvedeno * Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např ... ... manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • základ daně, položk ... URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům. PŘÍNOS: Cílem semináře je seznámit účastníky se základními změnami v DPH v roce 2015 ve vazbě na novely zákona o DPH a přímo účinné prováděcí nařízení EU. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Seminář 1. VOX a.s. online

Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
Září 2017 online KURZ - Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na DPH, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např manka a škody), ... ... Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na DPH, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např manka a škody), ... URČENO: Ekonomům, podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, auditorům a dalším zájemcům o danou problematiku. PŘÍNOS: Posluchači budou seznámeni s nejčastějšími chybami plátců při praktickém uplatňování DPH po novelách roku 2015 a 2016 včetně návaznosti na KH. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Seminář 1. VOX a.s. online

Daňové minimum pro účetní
09.10.2017 Praha KURZ - Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob, dani z přidané hodnoty a majetkových daních ... ... Seznámíte se rovněž se specifickými oblastmi správy daní ... Kurz je určen pro pracovníky účtáren, ekonomické pracovníky a každého dalšího, kdo potřebuje mít povědomí o české daňové soustavě. ... 5.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro všechny kategorie (modul A)
09.10.2017 Praha KURZ - Na semináři získáte základní ucelené informace z jednotlivých témat, které jsou předmětem odborné zkoušky (dle akreditace ČNB v souladu s ZSÚ) ... ... * Struktura, subjekty a fungování trhu spotřebitelských úvěrů (dále SÚ): • poskytovatel spotřebitelského úvěru (bankovní a nebankovní) a jeho oprávnění, • zprostředkovatel SÚ a samost ... Seminář je určen finančním zprostředkovatelům: • vázaných spotřebitelských úvěrů, • spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení, • spotřebitelských úvěrů na bydlení, • spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení a zároveň spotřebitelských úvěrů na bydlení, kteří mají zájem o získání zkoušk ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled
19.10.2017 Praha KURZ - Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, jeho kontextu ve struktuře právnických osob dle občanského práva ... ... Zároveň budou vysvětlena práva a povinnosti vlastníků jednotek, způsob fungování společenství vlastníků jednotek a případných dalších forem správy jednotek ... Seminář je určen vlastníkům bytových a nebytových jednotek, funkcionářům SVJ, správcovským firmám, firmám vedoucím účetnictví SVJ, pracovníkům finančních ústavů úvěrujících nemovitosti, notářům a advokátům apod. ... 2.790 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled
13.11.2017 Praha KURZ - Po absolvování semináře budete znát detailní průběh likvidace obchodních společností a družstev, a to jak z právního, tak i z účetního a daňového pohledu ... ... Důraz přitom bude kladen na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost ... Seminář je určen všem, kteří se ve své praxi setkávají s likvidací obchodních společností a družstev, popř. těm, kteří likvidaci obchodní společnosti či družstva plánují. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky
14.11.2017 Praha KURZ - Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpise ... ... Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka ... Seminář je určen pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

OBSLUHA MZDY A PLATU - průměrný výdělek, srážky ze mzdy, zúčtování a výplata mzdy
15.11.2017 Praha KURZ - Obsah: * Změny právní úpravy v roce 2017 * Postup při výpočtu průměrného výdělku, hrubá mzda (co je mzdou či platem), odpracovaná doba, rozhodné období * Postup při sjednání mzdy s p ... ... ), novela ZP – průměrný výdělek při změně týdenní pracovní doby a průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr * Průměrný výdělek a nejnižší úroveň zaručené mzdy (novela ZP) ... ... 2.900 / Kurz # Studio W Školení Studio W Praha

Mzdově personální profesionál®
20.11.2017 Praha KURZ - Na kurzu získáte ucelený přehled aktuálních pracovněprávních předpisů a návod na jejich aplikaci v praxi ... ... Současně se seznámíte s očekávanými změnami pro rok 2018, pokud budou v době konání kurzu známé ... Zkušeným personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům podnikatelské i neziskové sféry. ... 12.580 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro všechny kategorie (modul A)
05.12.2017 Praha KURZ - Na semináři získáte základní ucelené informace z jednotlivých témat, které jsou předmětem odborné zkoušky (dle akreditace ČNB v souladu s ZSÚ) ... ... * Struktura, subjekty a fungování trhu spotřebitelských úvěrů (dále SÚ): • poskytovatel spotřebitelského úvěru (bankovní a nebankovní) a jeho oprávnění, • zprostředkovatel SÚ a samost ... Seminář je určen finančním zprostředkovatelům: • vázaných spotřebitelských úvěrů, • spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení, • spotřebitelských úvěrů na bydlení, • spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení a zároveň spotřebitelských úvěrů na bydlení, kteří mají zájem o získání zkoušk ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

SRÁŽKY ZE MZDY
25.01.2018 Praha KURZ - Obsah: * Seznámení s právní úpravou v zákoníku práce, občanském soudním řádu, exekučním řádu, daňovém řádu, správním řádu a v dalších právních předpisech * Přijaté změny právní úpravy v r ... ... , co je přikázání jiné peněžité pohledávky * Kdy lze a nelze ze mzdy srážet: * Soudní a úřední exekuce, zvláštnosti při exekucích nařízených soudním exekutorem * Srážky ve prospěch zamě ... ... 2.300 / Kurz # Studio W Školení Studio W Praha

Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (on-line kurz)
Září 2017 online KURZ - Webinář vysvětli pohled na jednotlivé typy pohledávek, práci s nimi a formou příkladů osvětlí některé složitější případy ... ... Posluchač se doví veškeré souvislosti s prováděním srážek, vč ... Účetním firem, pracovníkům ekonomických oddělení, insolvenčním správcům a dalším zájemcům o oblast exekucí, srážek a oddlužení. ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

insolvence # 65 kurzů/školení

<< | 1 | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 65 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: insolvence
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
Hodně kurzů? Hledat insolvence pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

INSOLVENCE

insolvence hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: insolvence, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: insolvence, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text insolvence i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Ostrava - Brno - online
 


insolvence :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=insolvence&title=kurzy-školení-insolvence#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_insolvence.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Akreditovaný kurz: OBSLUHA ČOV rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT HRADEC KRÁLOVÉ v říjnu 2017 - Hradec Králové