logo skoleni-kurzy

KURZ: KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY ZÁZNAM LINE # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


Vyrábíte? Tvoříte? Šperky? Umění? Dárky? Bytové doplňky? Módní trendy?

Vytvořte svůj nový obchod právě TEĎ také na HANNDE.com


[HANNDE.com] Tržiště Ručně Vyráběných Produktů | Registrace zdarma
[DoDámeTo.cz] Rozvoz potravin po BRNĚ  
< Poslední zobrazené kurzy

Komplikované účetní případy záznam line | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # komplikované účetní případy OR záznam OR line
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
OR komplikované účetní případy OR záznam OR line # 93 kurzů/školení

<< | 1 | | | | >>

OR KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY OR ZÁZNAM OR LINE - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

OR komplikované účetní případy OR záznam OR line -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2020 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Komplikované ÚČETNÍ PŘÍPADY pro náročné
11.06.2020 Praha KURZ - Na semináři si osvojíte správné účetně daňové postupy u vybraných situací z praxe, kde se často chybuje ... ... Na semináři si osvojíte správné účetně daňové postupy u vybraných situací z praxe, kde se často chybuje. * 1. den: • hmotný a nehmotný majetek v účetnictví, rozdělení, oceňování, účetní ... Seminář je určen zkušeným hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. ... 4.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Účetní PŘÍPADY pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech
26.08.2020 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů ... ... Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů ... Pro zkušené účetní a hlavní účetní. ... 4.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické přítomnosti české společnosti na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Německu či dalších zemích
07.05.2020 Praha KURZ - Na semináři získáte důležité znalosti z hlediska založení či expanze podnikatelské činnosti do zahraničí ... ... Zjistíte, jak je možné zajistit bezproblémový vstup na zahraniční trh, jaká úskalí vás mohou při expanzi čekat a jak předejít či minimalizovat negativní dopady tohoto vstupu ... Kurz je určen zejména pro majitele firem, generální ředitele, finanční a ekonomický management. Nezbytné odborné pojmy a postupy budou v rámci semináře vysvětleny. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Účetnictví příspěvkových organizací pro školy !SEMINÁŘ ON-LINE!
05.05.2020 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-260 - 2017 Cíl semináře V oblasti právních předpisů platných pro účetnictví a daně dochází k častým a významným změnám, mnohdy ne jednoznačně for ... ... Cílem semináře je získat přiměřenou jistotu, že zobrazení všech činností v účetních knihách odpovídá platné legislativě ... ... 2.770 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj !SEMINÁŘ ON-LINE!
20.04.2020 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-72 - 2016 ... ... Akreditace: MV - AK - PV-72 - 2016 ... ... 2.770 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnosti !SEMINÁŘ ON-LINE!
08.04.2020 Praha KURZ - Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-260 - 2017, Název akreditace: Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jim zřízené v roce 2017 Při financování aktivit územ ... ... Vaše doplňková výdělečná činnost však musí vždy respektovat požadavky dané zákony a souvisejícími nařízeními ... ... 2.770 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Časté nedostatky a typová pochybení v rámci realizace dotovaných EU projektů se zaměřením na oblast veřejných zakázek !SEMINÁŘ ON-LINE!
15.04.2020 Praha KURZ - Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-175 - 2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola Vhodné pro: Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejnéh ... ... si rozšít stávající znalosti v této oblasti a dále zí ... ... 2.770 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Mzdové účetnictví – řešení problematických případů
25.05.2020 Praha KURZ - Na semináři proberete řadu problematických příkladů, s kterými se v praxi můžete setkat ... ... Budete moci konzultovat svoje obtížné případy a obdržíte obsáhlý materiál s celou řadou ukázek mzdových výpočtů ... Pro zkušené mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí zpracovávat mzdovou agendu správně. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Společenství vlastníků jednotek – právní, ÚČETNÍ a daňový pohled včetně praktických příkladů a postupů
18.06.2020 Praha KURZ - Cílem první části semináře je získat všeobecný přehled o bytovém spoluvlastnictví, jeho správě prostřednictvím SVJ a zejména o praktickém fungování SVJ se zaměřením na významnou novelu občanského záko ... ... Účastníci budou upozorněni na hlavní pravidla při správě domu a tomu odpovídající práva a povinnosti vlastníků jednotek, ale i na problémy z praxe a případná možná řešení ... Seminář je určen vlastníkům bytových a nebytových jednotek, funkcionářům SVJ, správcovským firmám, firmám vedoucím účetnictví SVJ, pracovníkům finančních ústavů úvěrujících nemovitosti, notářům a advokátům apod. ... 2.790 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Osobní odpovědnost personalisty - mzdové ÚČETNÍ za škodu způsobenou neplatnou výpovědí
16.10.2020 Praha KURZ - Personalistky a mzdové účetní musí u zaměstnavatele řešit řadu pracovněprávních záležitostí, mimo jiné také připravovat, formulovat a doručovat výpovědi z pracovního poměru ... ... Podle rozsudku Nejvyššího soudu neplatnou výpovědí z pracovního poměru může zaměstnavateli vzniknout škoda, za kterou odpovídá ten zaměstnanec, který neplatnost výpovědi zavinil ... Seminář je určen personalistům a mzdovým účetním i vedoucím zaměstnancům a pracovníkům personálních (HR) oddělení, kteří mají na starosti propouštění zaměstnanců. V neposlední řadě je seminář určen i právníkům a členům statutárních orgánů, kteří se ve své profesi setkávají s problematikou propouště ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení, ÚČETNÍ a daňové dopady
10.06.2020 Praha KURZ - Na semináři získáte přehled jak založit, implementovat a provozovat organizační složky z pohledu financí a souvisejících daňových a právních předpisů ... ... * • úvod do problematiky organizačních složek, • organizační složka a provozovna, • založení organizační složky na Slovensku, • způsoby účtování o ... Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé finanční manažery, kontrolory, hlavní účetní a účetní, kteří mají praktické zkušenosti v českých účetních standardech. Nehodí se pro finanční instituce a neziskové organizace. ... 2.790 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Mezinárodní ÚČETNÍ standardy II. – speciálka od A do Z
11.08.2020 Praha KURZ - Na praktických příkladech a případových studiích vám lektoři vysvětlí přístupy IFRS k vykazování a oceňování finančních nástrojů (včetně standardu IFRS 9, jehož konečná verze byla přijata v roce 2014 ... ... Na praktických příkladech a případových studiích vám lektoři vysvětlí přístupy IFRS k vykazování a oceňování finančních nástrojů (včetně standardu IFRS 9, jehož konečná verze byla přijata v roce 2014 ... Kurz je určen posluchačům, kteří se chtějí seznámit s požadavky IFRS na vykazování finančních nástrojů a na sestavování konsolidované účetní závěrky. ... 8.790 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Přeměny obchodních společností – ÚČETNÍ a daňový pohled
16.04.2020 Praha KURZ - Po absolvování semináře budete znát daňové a účetní aspekty vnitrostátních přeměn v kontextu aktuálních předpisů ... ... Na semináři budou rozebrány fúze, rozdělení, převod jmění a změna právní formy, to vše se zaměřením na akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným ... Seminář je určen odborné veřejnosti, která se v praxi předmětnou problematikou zabývá, tj. zejména pracovníkům poradenských firem, daňovým poradcům, auditorům, managementu společností. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Daňové a ÚČETNÍ aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.)
23.07.2020 Praha KURZ - Na semináři si uvědomíte, co fundraisingové aktivity znamenají z pohledu účetnictví a jak se zobrazí v účetní závěrce neziskové organizace ... ... Zjistíte, jak se fundraisingové aktivity promítnou při výpočtu daně z příjmů a v jakých případech mohou přinést organizaci povinnost platit daň z příjmů ... Finančním manažerům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetn ... 2.090 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Pohledávky – právní, ÚČETNÍ a daňové aspekty
15.04.2020 Praha KURZ - Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právn ... ... Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka ... Pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu, tj. všem, kteří pracují s pohledávkami. ... 3.980 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu
11.06.2020 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a ji ... ... Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvk ... ... 2.500 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty a další zájemce, kteří nejsou mzdové ÚČETNÍ
27.04.2020 Praha KURZ - Určeno pro firmy, které zvolily pro zpracování mezd outsourcing, personalisty a případně i mzdové účetní, kteří si chtějí propojit obě činnosti vzájemně ... ... Tato oblast je také vhodná pro znalost na pracovních pozicích „analytiků odměňování“ ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu - OSTRAVA
25.06.2020 Ostrava KURZ - Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (kra ... ... Cíl semináře Seznámení s datovou z ... ... 1.900 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Ostrava

Náklady a výnosy v roce 2020 – ÚČETNÍ a daňový pohled
07.09.2020 Praha KURZ - Na semináři získáte potřebné informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů ... ... * • časové rozlišení nákladů a výnosů, • účtování na jednotlivé syntetické účty, • nejčastější chyby (účtování daní, technického zhodnocení, škod, sankcí apod ... Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. ... 2.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Majetek a jeho odpisy – daňový a ÚČETNÍ pohled roku 2020
16.07.2020 Praha KURZ - Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se ... ... aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti ... Seminář je určen pro pracovníky oddělení evidence majetku, pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeh ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně
01.06.2020 Praha KURZ - Účastníci semináře budou seznámeni s aktuálními změnami a problematickými ustanoveními daňových a účetních zákonů ... ... * Výklad daňových změn platných od 1 ... Seminář je určen ekonomům, daňovým poradcům, auditorům, účetním, tj. všem, kteří chtějí mít přehled o aktuálním stavu legislativy. ... 2.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Majetek a jeho odpisy – daňový a ÚČETNÍ pohled roku 2020
06.11.2020 Praha KURZ - Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odp ... ... aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti ... Seminář je určen pro pracovníky oddělení evidence majetku, pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeh ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Právní, ÚČETNÍ a daňové souvislosti přeměn kapitálových korporací
20.05.2020 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah
10.08.2020 Praha KURZ - Na semináři se naučíte, jak se snadno zorientovat v ne vždy srozumitelných výkazech a jak číst v závěrce ... ... Osvětlíme vám princip struktury závěrky ... Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé účetní, případně management, který se potřebuje zorientovat v údajích v předkládaných výkazech. Obsah semináře není zaměřen na analýzu a vyhodnocování finančního zdraví účetní jednotky. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Účtování podle jednotlivých ÚČETNÍch tříd z pohledu praxe – postup pro rok 2020
26.05.2020 Praha KURZ - Tento seminář je zaměřen nejen na správné účtování každodeních účetních operací, ale také na účtování komplikovanějších účetních případů ... ... * • platné účetní předpisy a metody pro podnikatele, kteří vedou účetnictví, • doklady, dokumenty a podklady, které jsou nezbytné pro správné účtování, • vazba na vnitřní směrn ... Seminář je určen pro pracovníky účtáren, je vhodný i pro začínající účetní, nebo pro účetní pracovníky, kteří účetnictví z nějakého důvodu nějakou dobu neúčtovali. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

OR komplikované účetní případy OR záznam OR line # 93 kurzů/školení

<< | 1 | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 93 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: OR komplikované účetní případy OR záznam OR line
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: komplikované | účetní | případy | záznam | line


Hodně kurzů? Hledat OR komplikované účetní případy OR záznam OR line pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY OR ZÁZNAM OR LINE

komplikované účetní případy OR záznam OR line hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: komplikované účetní případy OR záznam OR line, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: komplikované účetní případy OR záznam OR line, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text komplikované účetní případy OR záznam OR line i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Praha 2 - Ostrava
 


OR komplikované účetní případy OR záznam OR line :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=or-komplikovan%C3%A9-%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD-p%C5%99%C3%ADpady-or-z%C3%A1znam-or-line&title=kurzy-školení-or-komplikovan%C3%A9-%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD-p%C5%99%C3%ADpady-or-z%C3%A1znam-or-line#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_or-komplikované-účetní-případy-or-záznam-or-line.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2020 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: DO447 Advanced Automation: Ansible Best Practices v dubnu 2020 - Praha 7
^