logo skoleni-kurzy

KURZ: MINISTERSTVO VNITRA # NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ A KURZY


skoleni-kurzy.eu


Dárky na poslední chvíli na HANDE.cz =>
< Poslední zobrazené kurzy

Ministerstvo vnitra | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # ministerstvo vnitra
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
ministerstvo vnitra # 28 kurzů/školení

<< | 1 | | >>

MINISTERSTVO VNITRA - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Ministerstvo vnitra -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Oceňování a odhady nemovitostí - čtyřsemestrové studium Září 2019 Praha, Brno Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů Dvouleté studium Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona Oceňování a odhady nemovitostí
Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu
21.06.2019 Praha KURZ - Po absolvování kurzu budete znát všechny důležité a podstatné informace pro zprostředkování zaměstnání v pozici agentury práce, případně uživatele ... ... Budete se orientovat v povinnostech agentury práce i uživatele a dalších skutečnostech, které jsou pro činnost těchto subjektů z hlediska zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti zásadní ... Seminář je určen právnickým i fyzickým osobám, které chtějí vykonávat činnost agentury práce, a rovněž subjektům, které chtějí služeb agentur práce využívat, zejména jejich personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům apod. Seminář je zaměřen zejména na vymezení probl ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

NÁJEM BYTŮ A DALŠÍCH PROSTOR V ROCE 2019
25.04.2019 Olomouc KURZ - Školení je určeno všem, kteří se ve své praxi setkávají s nájemní problematikou – nejčastěji se jedná o obce, developery a další pronajímatele bytů a dalších prostor ... ... Tento vzdělávací program je akreditován Ministerstvem vnitra České republiky (číslo akreditace AK - PV-125 - 2017) podle zákona č ... Školení je určeno všem, kteří se ve své praxi setkávají s nájemní problematikou – nejčastěji se jedná o obce, developery a další pronajímatele bytů a dalších prostor. Tento vzdělávací program je akreditován Ministerstvem vnitra České republiky (číslo akreditace AK - PV-125 - 2017) podle zákona č. ... 1.600 / Kurz # Intellego - vzdělávací agentura Školení Intellego - vzdělávací agentura Olomouc

Správní řízení v praxi (krok za krokem)
20.06.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV ... ... Tento seminář je určen především pro pracovníky správ ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
09.04.2019 Praha KURZ - Odborný program semináře: * Právo na informace - stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úpr ... ... Odborný program semináře: * Právo na informace - stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úpr ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
14.05.2019 Praha KURZ - Odborný program semináře: * Základní principy hmotněprávního a procesního doručování v právním řádu ČR a jejich judikaturní výklad * Vývoj a nedostatky právní úpravy doručování ... ... Odborný program semináře: * Základní principy hmotněprávního a procesního doručování v právním řádu ČR a jejich judikaturní výklad * Vývoj a nedostatky právní úpravy doručování ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

VZORY SMLUV, DOHOD, PÍSEMNOSTÍ A VNITROFIREMNÍCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2019
26.03.2019 Olomouc KURZ - Lektor kurzu : JUDr. Ladislav JOUZA Zkušený advokát, rozhodce pracovních sporů na základě oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších ... ... Ladislav JOUZA Zkušený advokát, rozhodce pracovních sporů na základě oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předp ... ... 1.600 / Kurz # Intellego - vzdělávací agentura Školení Intellego - vzdělávací agentura Olomouc

Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování
25.03.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cíl semináře : V několika blocích seznámit posluchače nejprve se základními požadavky zákona o finanční kontrole na vnitřní kontrolní systém, z ... ... V dalším bloku bude představen široký pojem veřejný nákup včetně všech prvků, které zahrnuje, od cílů a úkolů organizace, přes činnosti související s rozpočtováním, ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Místní poplatky 2019 - aktuálně
28.03.2019 Praha KURZ - Program semináře: * Jednotlivé místní poplatky, jejich konstrukční prvky * Vznik a zánik poplatkové povinnosti – nesprávnosti v obecně závazné vyhlášce * Ohlašovací povi ... ... Program semináře: * Jednotlivé místní poplatky, jejich konstrukční prvky * Vznik a zánik poplatkové povinnosti – nesprávnosti v obecně závazné vyhlášce * Ohlašovací povi ... ... 1.892 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC
16.04.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-94 - 2014, Název akreditace: Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávních celků Akreditace: ... ... Součástí programu je řešení aplikačních situ ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování
13.05.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cíl semináře : V několika blocích seznámit posluchače nejprve se základními požadavky zákona o finanční kontrole na vnitřní kontrolní systém, z ... ... V dalším bloku bude představen široký pojem veřejný nákup včetně všech prvků, které zahrnuje, od cílů a úkolů organizace, přes činnosti související s rozpočtováním, ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Zákon o kontrole
13.05.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-529 - 2015, Název akreditace: Kontrolní řád Akreditace: MV ... ... Dozvíte se informace o tom, co vše spadá do procesu kontroly, jaká jsou vaše práva a povinnosti ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Velká novela zákona o místních poplatcích 2019
20.06.2019 Praha KURZ - Program semináře: * Nová systematiky zákona o místních poplatcích * Legislativní změny týkající se některých místních poplatků * Nový poplatek z pobytu a jeho konstrukční ... ... Program semináře: * Nová systematiky zákona o místních poplatcích * Legislativní změny týkající se některých místních poplatků * Nový poplatek z pobytu a jeho konstrukční ... ... 1.892 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování
03.09.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cíl semináře : V několika blocích seznámit posluchače nejprve se základními požadavky zákona o finanční kontrole na vnitřní kontrolní systém, z ... ... V dalším bloku bude představen široký pojem veřejný nákup včetně všech prvků, které zahrnuje, od cílů a úkolů organizace, přes činnosti související s rozpočtováním, ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Zákon o kontrole
17.10.2019 Brno KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-529 - 2015, Název akreditace: Kontrolní řád Akreditace: MV ... ... Dozvíte se informace o tom, co vše spadá do procesu kontroly, jaká jsou vaše práva a povinnosti ... ... 2.190 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Brno

Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování
07.11.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cíl semináře : V několika blocích seznámit posluchače nejprve se základními požadavky zákona o finanční kontrole na vnitřní kontrolní systém, z ... ... V dalším bloku bude představen široký pojem veřejný nákup včetně všech prvků, které zahrnuje, od cílů a úkolů organizace, přes činnosti související s rozpočtováním, ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Náprava vadných rozhodnutí ve správních řízeních
23.05.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Veřejná podpora – podpora výzkumným institucím, státním obchodním společnostem a podpora de minimis – novinky z této oblasti
27.03.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015, název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015, název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky Akreditace: ... ... 7.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Projednávání přestupků obecní a městskou policií, 2+1 zdarma!
27.03.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky Akreditace: ... ... Dostatečný prostor bude na semináři věnován dotazům a příkladům z praxe ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Úvod do krizového řízení
09.04.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-85 - 2015, Název akreditace: Krizové řízení Akreditace: MV ... ... V rámci semináře se seznámíte s přehledem nejdůležitějších právních předpisů z této oblasti, lektor probere témata, jako je krizový stav, krizové opatření, působnost orgánů krizového říz ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Kurz pro mistry - základní pětidenní kurs pro mistry v rozsahu 42.5 vyučovacích hodin
Duben 2019 České Budějovice KURZ - Určeno: výrobním mistrům z různých firem ... ... Určeno: výrobním mistrům z různých firem ... Určeno: výrobním mistrům z různých firem ... - Akreditovaný kurz # Informa-středisko vzdělávání, České Budějovice Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Informa-středisko vzdělávání, České Budějovice České Budějovice

Správní řízení - vady a náprava v praxi, 2+1 zdarma
25.04.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Kurz pro mistry - základní pětidenní kurs pro mistry v rozsahu 42.5 vyučovacích hodin
Květen 2019 České Budějovice KURZ - Určeno: výrobním mistrům z různých firem ... ... Určeno: výrobním mistrům z různých firem ... Určeno: výrobním mistrům z různých firem ... - Akreditovaný kurz # Informa-středisko vzdělávání, České Budějovice Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Informa-středisko vzdělávání, České Budějovice České Budějovice

Projednávání přestupků obecní a městskou policií, 2+1 zdarma!
29.05.2019 Brno KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky Akreditace: ... ... Dostatečný prostor bude na semináři věnován dotazům a příkladům z praxe ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Brno

GDPR - Uvádění ochrany osobních údajů do praxe
04.06.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-170 - 2018, Název akreditace: GDPR - ochrana osobních údajů Akreditace: MV ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-170 - 2018, Název akreditace: GDPR - ochrana osobních údajů Akreditace: MV ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Správní řízení krok za krokem, 2+1 zdarma!
11.06.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

ministerstvo vnitra # 28 kurzů/školení

<< | 1 | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 28 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: ministerstvo vnitra
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Další podobné školení nebo kurzy

Následuje seznam kurzů u kterých není aktuální termín školení - je zde možnost poslat nezávaznou přihlášku - v případě, že se vloží nový termín kurzu, dostanete ihned emailem zprávu
Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: ministerstvo | vnitra

Další kurzy a školení : Vnitrostátní a mezinárodní osvojení

Hodně kurzů? Hledat ministerstvo vnitra pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

MINISTERSTVO VNITRA

ministerstvo vnitra hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: ministerstvo vnitra, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: ministerstvo vnitra, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text ministerstvo vnitra i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Olomouc - Brno - České Budějovice
 


ministerstvo vnitra :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=ministerstvo-vnitra&title=kurzy-školení-ministerstvo-vnitra#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_ministerstvo-vnitra.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Moderní HTML 5 – jazyk webových stránek v dubnu 2019 - Ostrava