logo skoleni-kurzy

KURZ: & DESET & NEJDRA������ & CHYB # NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ A KURZY


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy

Or deset or nejdra������ or chyb | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # or deset or nejdra������ or chyb
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
or deset or nejdra������ or chyb # 1143 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

OR DESET OR NEJDRA������ OR CHYB - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Or deset or nejdra������ or chyb -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
VYCHOVATELSTVÍ Studium k získání pedagogické kvalifikace 2018 Praha Toto studium umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství doplňkové pedagogické studium Palestra Vychovatelství
Psaní všemi deseti - odborný kurz
12.09.2018 Ostrava KURZ - Psaní všemi deseti pro obsluhu počítače přináší nespočet výhod ... ... Především zrychlení ovládání klávesnice, snížení počtu chyb v textu, získání větší pohody, neboť odpadá neustálé vyhledávání znaků na klávesách a následná kontrola na obrazovce ... Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí zefektivnit svou práci a rychle se orientovat v administrativních činnostech. Kurz je vhodný pro administartivní pracovníky, studenty a všechny, kteří pracují s PC. ... 2.790 / Kurz # Středisko vzdělávání s.r.o. Kurz Středisko vzdělávání s.r.o. Ostrava

Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů
27.09.2018 Praha KURZ - V podmínkách české účetní legislativy je účetní jednotka regulována prostřednictvím zákona o účetnictví, vyhlášek provádějících tento zákon a Českými účetními standardy ... ... Kreativní účetnictví (creative accounting) pak znamená v podstatě „korekci“ účetnictví obvykle s cílem lepší prezentace podniku v účetních výkazech ... Seminář je určen zejména ekonomickému a finančnímu managementu, auditorům, podnikovým právníkům a ostatní zájemcům, kteří se zajímají o téma kvality účetních výkazů nebo na základě účetních výkazů činí svá rozhodnutí. ... 1.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
Duben 2018 online KURZ - Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky • pracovní poměr na dobu určitou • problematika ... ... Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky • pracovní poměr na dobu určitou • problematika ... URČENO: Vedoucím zaměstnancům, personalistům, účetním, právníkům, advokátům a podnikatelům. PŘÍNOS: Cílem on-line kurzu je upozornit účastníky na problematické části zákoníku práce a pomoci jim při jeho praktickém využívání. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Desatero fotografických chyb a jejich odstranění
19.05.2018 Liberec-Rochlice KURZ - Fotografický kurz, který naučí začátečníky vyvarovat se základním chybám při fotografování ... ... Součástí kurzu je i konzultace a vyhodnocení vlastních snímků ... Začátečníci všech věkových kategorií ... 1.560 / Kurz # LŠF Liberec, s. r. o. Školení LŠF Liberec, s. r. o. Liberec-Rochlice

AUTOCAD - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYB
09.05.2018 Brno KURZ - Cílem kurzu AutoCAD řešení problémů a chyb je ukázat kritická místa při tvorbě nové výkresové dokumentace a rovněž při práci se stávající vlastní či přijatou výkresovou dokumentací. ... ... Cílem kurzu AutoCAD řešení problémů a chyb je ukázat kritická místa při tvorbě nové výkresové dokumentace a rovněž při práci se stávající vlastní či přijatou výkresovou dokumentací. ... Pro učastníky školení Autocad - základní, AutoCAD - pro středně pokročilé, Autocad - pro pokročilé ... 2.990 / Kurz - Akreditovaný kurz # Computer Agency o.p.s. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Computer Agency o.p.s. Brno

7 nejčastějších chyb ve vedení lidí - eliminujte omyly ve svém manažerském jednání
23.05.2018 Brno KURZ - Ovlivněte správným vedení spokojenost, motivaci, loajalitu a výkon podřízených Chtěli byste předejít chybám, které jsou spojeny s vedení lidí? ... ... Tento praktický trénink se zaměřuje na nejčastější chyby, které vychází z problémů, jež manažeři nejčastěji zmiňují a se kterými se potýkají ... ... 6.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Brno

7 nejčastějších chyb ve vedení lidí - eliminujte omyly ve svém manažerském jednání
26.07.2018 Praha KURZ - Ovlivněte správným vedení spokojenost, motivaci, loajalitu a výkon podřízených Chtěli byste předejít chybám, které jsou spojeny s vedení lidí? ... ... Tento praktický trénink se zaměřuje na nejčastější chyby, které vychází z problémů, jež manažeři nejčastěji zmiňují a se kterými se potýkají ... ... 6.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

Pište gramaticky správně! - Čeština rychle a efektivně pro ty, co potřebují psát zcela bez chyb
16.05.2018 Praha KURZ - Bezchybná gramatika a jazykový styl, který zaujme, jsou vizitkou každého profesionála ... ... Píšete firemní texty a narážíte na to, že u některých gramatických jevů si nejste zcela jisti, jak jsou opravdu dobře? ... ... 3.490 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

Pište gramaticky správně! - Čeština rychle a efektivně pro ty, co potřebují psát zcela bez chyb
26.07.2018 Praha KURZ - Bezchybná gramatika a jazykový styl, který zaujme, jsou vizitkou každého profesionála ... ... Píšete firemní texty a narážíte na to, že u některých gramatických jevů si nejste zcela jisti, jak jsou opravdu dobře? ... ... 3.490 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

Rozhodování a řešení problémů - jak se vyvarovat chyb v úsudku
10.05.2018 Praha KURZ - Naučte se rozhodovat správně a ve správnou dobu Schopnost rozhodnout se ve správný čas pro správnou věc je nejen pro váš osobní, ale také profesní život klíčová ... ... Kvalita a důsledky našich rozhodnutí se projevují především ve strategických rozhodovacích procesech, kterým čelíme v praxi denně, a s kariérním růstem je tato schopnost stále důležitější ... ... 6.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

Chyby ve správním řízení v regionálním školství
25.04.2018 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Cílem semináře je seznámit účastníky s průběhem a postupy ve správním řízení v regionálním školství ... ... Dostatečný prostor bude na semináři věnován dotazům a příkladům z praxe ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

NEJČASTĚJŠÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ CHYBY
15.05.2018 Praha KURZ - Určeno pro pracovníky finančních účtáren, auditory a daňové poradce ... ... Cíl: Upozornění na časté chyby v účetnictví a daních ve vazbě na závěry daňových kontrol, závěry koordinačních výborů a judikatury ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH
29.05.2018 Praha KURZ - Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing ... ... Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9-12.30 h.) Obsah: Nejdůležitější problémy: * Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne * ... ... 2.900 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
Duben 2018 online KURZ - Neuvedeno * Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např ... ... manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • základ daně, položk ... URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům. PŘÍNOS: Cílem semináře je seznámit účastníky se základními změnami v DPH v roce 2015 ve vazbě na novely zákona o DPH a přímo účinné prováděcí nařízení EU. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY při zpracování mzdové agendy
16.05.2018 Praha KURZ - Obsah: * Přehled nejčastějších omylů při mzdových výpočtech * Průměrný výdělek * Mzdové příplatky * Srážky ze mzdy * Náhrady mzdy * Jak řešit přeplatky a nedoplatky na ... ... Obsah: * Přehled nejčastějších omylů při mzdových výpočtech * Průměrný výdělek * Mzdové příplatky * Srážky ze mzdy * Náhrady mzdy * Jak řešit přeplatky a nedoplatky na ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd
25.06.2018 Praha KURZ - Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem ... ... Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek ... Seminář je určen mzdovým účetním. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd
27.09.2018 Praha KURZ - Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem ... ... Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek ... Seminář je určen mzdovým účetním. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce
21.05.2018 Praha KURZ - Seminář zohledňuje také změny souvisejících pracovněprávních předpisů ... ... Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe ... ... 2.300 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích
12.06.2018 Praha KURZ - Na tomto semináři se seznámíte s nejčastějšími omyly, kterých se (nevědomky) dopouštějí personalisté při hledání nových zaměstnanců na sociálních sítích ... ... Odnesete si domů poznatky a návody, jak se nejčastějším chybám při vašem náboru vyhnout ... Neuvedeno ... 3.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi
09.08.2018 Praha KURZ - Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd ... ... Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů. => => Z ... Seminář je určen pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se ve své praxi zabývají přípravou a uzavíráním a realizací zejména kupních smluv a smluv o dílo včetně zřizování zajišťovacích institutů, tj. zejména podnikatele, a pracovníky obchodních i finančních oddělení společností. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH – nejčastější chyby
18.06.2018 Praha KURZ - Na semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám ... ... => => => Získáte návod, jak se jich vyvarovat ... Seminář je určen podnikatelům, účetním, poradcům a dalším zájemcům z řad vedení podniků. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2018 V PRAXI – AKTUÁLNÍ ZMĚNY A NOVÉ ÚPRAVY A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY
21.05.2018 Olomouc KURZ - Lektor kurzu : Olga HOLUBOVÁ Daňová poradkyně, členka odborné skupiny Komory daňových poradců pro oblast DPH ... ... Lektor kurzu : Olga HOLUBOVÁ Daňová poradkyně, členka odborné skupiny Komory daňových poradců pro oblast DPH. Zkušená lektorka. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o ab ... ... 1.600 / Kurz # Intellego - vzdělávací agentura Školení Intellego - vzdělávací agentura Olomouc

Upozornění na chyby, kterých se běžně dopouští účetní jednotka
25.10.2018 Prostějov, adresa bude upřesně KURZ - Úvod semináře bude zaměřen na legislativu, která upravuje vedení účetnictví v účetní jednotce včetně vazby na novelu zákona o účetnictví od 1 ... ... Úvod semináře bude zaměřen na legislativu, která upravuje vedení účetnictví v účetní jednotce včetně vazby na novelu zákona o účetnictví od 1.7.2017. Okamžik počátku účtování, zařazení účetní jednotk ... ... 1.487 / Kurz # AldEkon účetnictví Školení AldEkon účetnictví Prostějov, adresa bude upřesně

Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
Duben 2018 online KURZ - Neuvedeno * • ÚVOD (aktuální stav právní úpravy v roce 2015, všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, základní zása ... ... Neuvedeno * • ÚVOD (aktuální stav právní úpravy v roce 2015, všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, základní zása ... URČENO: Personalistům, podnikovým pracovníkům, advokátům, mzdovým účetním, řídícím pracovníkům a zájemcům o problematiku pracovního práva. PŘÍNOS: Účastník semináře ocení úzké propojení výkladu konkrétních ustanovení zákoníku práce s praktickými příklady. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
Duben 2018 online KURZ - Neuvedeno * • vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – účetní a daňové aspekty, • technické zhodnocení a jeho rozdíly u daně z příjmů a účetnictví, • poměrné rozúčtování ... ... Neuvedeno * • vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – účetní a daňové aspekty, • technické zhodnocení a jeho rozdíly u daně z příjmů a účetnictví, • poměrné rozúčtování ... URČENO: Finančním manažerům, účetním metodikům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. PPŘÍNOS: Cílem webináře je seznámení se se správným postupem u vybraných okruhů v oblasti účetnictví a daní. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

or deset or nejdra������ or chyb # 1143 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 1143 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: or deset or nejdra������ or chyb
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: deset | nejdra������ | chyb

Další kurzy a školení : Psaní všemi deseti

Hodně kurzů? Hledat or deset or nejdra������ or chyb pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

OR DESET OR NEJDRA������ OR CHYB

or deset or nejdra������ or chyb hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: or deset or nejdra������ or chyb, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: or deset or nejdra������ or chyb, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text or deset or nejdra������ or chyb i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Ostrava - Praha - online - Liberec-Rochlice - Brno - Olomouc - Prostějov, adresa bude upřesně
 


or deset or nejdra������ or chyb :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=or-deset-or-nejdra%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-or-chyb&title=kurzy-školení-or-deset-or-nejdra%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-or-chyb#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_or-deset-or-nejdra������-or-chyb.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: 6436: Windows Server 2008 – návrh infrastruktury a služeb Active Directory v květnu 2018 - Brno