logo skoleni-kurzy

KURZ: & DESET & NEJDRA������ & CHYB # NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ A KURZY


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy

Or deset or nejdra������ or chyb | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # or deset or nejdra������ or chyb
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
or deset or nejdra������ or chyb # 1942 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

OR DESET OR NEJDRA������ OR CHYB - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Or deset or nejdra������ or chyb -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
VYCHOVATELSTVÍ Studium k získání pedagogické kvalifikace 2018 Praha Toto studium umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství doplňkové pedagogické studium Palestra Vychovatelství
Psaní všemi deseti - odborný kurz
06.02.2018 Ostrava KURZ - Psaní všemi deseti pro obsluhu počítače přináší nespočet výhod ... ... Především zrychlení ovládání klávesnice, snížení počtu chyb v textu, získání větší pohody, neboť odpadá neustálé vyhledávání znaků na klávesách a následná kontrola na obrazovce ... Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí zefektivnit svou práci a rychle se orientovat v administrativních činnostech. Kurz je vhodný pro administartivní pracovníky, studenty a všechny, kteří pracují s PC. ... 2.790 / Kurz # Středisko vzdělávání s.r.o. Kurz Středisko vzdělávání s.r.o. Ostrava

Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů
27.09.2018 Praha KURZ - V podmínkách české účetní legislativy je účetní jednotka regulována prostřednictvím zákona o účetnictví, vyhlášek provádějících tento zákon a Českými účetními standardy ... ... Kreativní účetnictví (creative accounting) pak znamená v podstatě „korekci“ účetnictví obvykle s cílem lepší prezentace podniku v účetních výkazech ... Seminář je určen zejména ekonomickému a finančnímu managementu, auditorům, podnikovým právníkům a ostatní zájemcům, kteří se zajímají o téma kvality účetních výkazů nebo na základě účetních výkazů činí svá rozhodnutí. ... 1.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
Leden 2018 online KURZ - Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky • pracovní poměr na dobu určitou • problematika ... ... Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky • pracovní poměr na dobu určitou • problematika ... URČENO: Vedoucím zaměstnancům, personalistům, účetním, právníkům, advokátům a podnikatelům. PŘÍNOS: Cílem on-line kurzu je upozornit účastníky na problematické části zákoníku práce a pomoci jim při jeho praktickém využívání. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Čertovo kopýtko aneb desatero chyb v komunikaci
23.02.2018 Praha 2 KURZ - Začátečníci i pokročilí Určeno pro Interní auditory včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu ... ... Cíl semináře Cílem semináře je uvědomit si řadu nápadných i nenápadných chyb, kterých se většina z nás mnohdy nevědomky dopouští v běžné komunikaci a zbytečně si tím ... ... 2.100 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Desatero fotografických chyb a jejich odstranění
19.05.2018 Liberec-Rochlice KURZ - Fotografický kurz, který naučí začátečníky vyvarovat se základním chybám při fotografování ... ... Součástí kurzu je i konzultace a vyhodnocení vlastních snímků ... Začátečníci všech věkových kategorií ... 1.250 / Kurz # LŠF Liberec, s. r. o. Školení LŠF Liberec, s. r. o. Liberec-Rochlice

VADY A PORUCHY STAVEB - POUČENÍ Z CHYB. OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
31.01.2018 Praha 4-Kunratice KURZ - Tento jednodenní je zaměřen na problematiku vad a poruch ve stavebnictví - zejména vad ocelových a dřevěných konstrukcí ... ... Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími vadami a poruchami příslušných stavebních konstrukcí ... ... 2.340 / Kurz - Akreditovaný kurz # BETONCONSULT, s.r.o. Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz BETONCONSULT, s.r.o. Praha 4-Kunratice

Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled
26.02.2018 Praha KURZ - Lektorka vám vysvětlí, jak si poradit v situaci dodatečně nalezených dokladů a chyb v již uzavřených obdobích tak, aby bylo řešení správné jak z pohledu účetnictví, tak i z pohledu daňového ... ... Na semináři získáte praktický návod na různé situace ... Seminář je určen účetním a hlavním účetním firem. ... 2.090 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

7 nejčastějších chyb ve vedení lidí - eliminujte omyly ve svém manažerském jednání
26.03.2018 Praha KURZ - Ovlivněte správným vedení spokojenost, motivaci, loajalitu a výkon podřízených Chtěli byste předejít chybám, které jsou spojeny s vedení lidí? ... ... Tento praktický trénink se zaměřuje na nejčastější chyby, které vychází z problémů, jež manažeři nejčastěji zmiňují a se kterými se potýkají ... ... 6.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

AUTOCAD - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYB
09.04.2018 Brno KURZ - Cílem kurzu AutoCAD řešení problémů a chyb je ukázat kritická místa při tvorbě nové výkresové dokumentace a rovněž při práci se stávající vlastní či přijatou výkresovou dokumentací. ... ... Cílem kurzu AutoCAD řešení problémů a chyb je ukázat kritická místa při tvorbě nové výkresové dokumentace a rovněž při práci se stávající vlastní či přijatou výkresovou dokumentací. ... Pro učastníky školení Autocad - základní, AutoCAD - pro středně pokročilé, Autocad - pro pokročilé ... 2.990 / Kurz - Akreditovaný kurz # Computer Agency o.p.s. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Computer Agency o.p.s. Brno

Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a nedostatků
12.04.2018 Praha KURZ - Kurz vám pomůže intenzivní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v korespondenci i v písemné prezentaci, předá klíčové poznatky ... ... Otestujete si vlastní stylistické dovednosti, rozvinete je formou praktických cvičení a nabudete nové tipy pro získávání, zpracování a předávání informací ... Asistentkám, týmovým vedoucím, office manažerům, specialistům v oblasti PR, fundraiserům a všem pracovníkům, kteří písemně komunikují. ... 1.975 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

AUTOCAD - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYB
09.05.2018 Brno KURZ - Cílem kurzu AutoCAD řešení problémů a chyb je ukázat kritická místa při tvorbě nové výkresové dokumentace a rovněž při práci se stávající vlastní či přijatou výkresovou dokumentací. ... ... Cílem kurzu AutoCAD řešení problémů a chyb je ukázat kritická místa při tvorbě nové výkresové dokumentace a rovněž při práci se stávající vlastní či přijatou výkresovou dokumentací. ... Pro učastníky školení Autocad - základní, AutoCAD - pro středně pokročilé, Autocad - pro pokročilé ... 2.990 / Kurz - Akreditovaný kurz # Computer Agency o.p.s. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Computer Agency o.p.s. Brno

7 nejčastějších chyb ve vedení lidí - eliminujte omyly ve svém manažerském jednání
23.05.2018 Brno KURZ - Ovlivněte správným vedení spokojenost, motivaci, loajalitu a výkon podřízených Chtěli byste předejít chybám, které jsou spojeny s vedení lidí? ... ... Tento praktický trénink se zaměřuje na nejčastější chyby, které vychází z problémů, jež manažeři nejčastěji zmiňují a se kterými se potýkají ... ... 6.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Brno

Rozhodování a řešení problémů - jak se vyvarovat chyb v úsudku
06.02.2018 Praha KURZ - Naučte se rozhodovat správně a ve správnou dobu Schopnost rozhodnout se ve správný čas pro správnou věc je nejen pro váš osobní, ale také profesní život klíčová ... ... Kvalita a důsledky našich rozhodnutí se projevují především ve strategických rozhodovacích procesech, kterým čelíme v praxi denně, a s kariérním růstem je tato schopnost stále důležitější ... ... 6.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

Chyby ve správním řízení v regionálním školství
25.04.2018 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Cílem semináře je seznámit účastníky s průběhem a postupy ve správním řízení v regionálním školství ... ... Dostatečný prostor bude na semináři věnován dotazům a příkladům z praxe ... ... 2.590 / Kurz # AliavesCo., a.s. Kurz AliavesCo., a.s. Praha

Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2018 včetně příkladů chybných postupů
13.03.2018 Praha KURZ - Na semináři se naučíte pracovat s účetními sestavami a s ostatními nezbytnými podklady a doklady pro účetnictví ... ... S pomocí konkrétních kontrolních vazeb budete umět hledat možné chyby a omyly v účetnictví ... Seminář je určen pro pracovníky účtáren, ale také pro majitele firem, kteří chtějí mít své účetnictví v pořádku a chtějí mu v základu porozumět. ... 1.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

NEJČASTĚJŠÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ CHYBY
15.05.2018 Praha KURZ - Určeno pro pracovníky finančních účtáren, auditory a daňové poradce ... ... Cíl: Upozornění na časté chyby v účetnictví a daních ve vazbě na závěry daňových kontrol, závěry koordinačních výborů a judikatury ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH
29.05.2018 Praha KURZ - Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing ... ... Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9-12.30 h.) Obsah: Nejdůležitější problémy: * Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne * ... ... 2.900 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Aktuální informace k výkladu zákona o DPH, minimalizace rizika neuznání nároku na odpočet daně, nejčastější chyby a omyly
19.04.2018 Praha KURZ - Na praktických příkladech budete upozorněni na nejčastější chyby, kterých se plátci dopouštějí při uplatňování daně z přidané hodnoty ... ... Bude vám vysvětleno, jak předejít neuznání nároku na odpočet daně a riziku ručení za daň neodvedenou poskytovatelem zdanitelného plnění ... Seminář je určen zejména účetním, hlavním účetním, daňovým poradcům a specialistům, dále pak ekonomickým a finančním manažerům a dalším zájemcům – podnikatelům – plátcům DPH. ... 1.790 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
Leden 2018 online KURZ - Neuvedeno * Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např ... ... manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • základ daně, položk ... URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům. PŘÍNOS: Cílem semináře je seznámit účastníky se základními změnami v DPH v roce 2015 ve vazbě na novely zákona o DPH a přímo účinné prováděcí nařízení EU. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - aktuality a nejčastější chyby
27.02.2018 Praha KURZ - Obsah: * Změny v zákoně o zaměstnanosti a předpisech souvisejících – nekolidující zaměstnání a DPP; zastřené agenturní zaměstnávání * GDPR – Nařízení EU - platnost 25 ... ... Obsah: * Změny v zákoně o zaměstnanosti a předpisech souvisejících – nekolidující zaměstnání a DPP; zastřené agenturní zaměstnávání * GDPR – Nařízení EU - platnost 25. 5. 2018 – výrazné ... ... 1.900 / Kurz # Studio W Školení Studio W Praha

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - aktuality a nejčastější chyby
16.04.2018 Praha KURZ - Obsah: * Změny v zákoně o zaměstnanosti a předpisech souvisejících – nekolidující zaměstnání a DPP; zastřené agenturní zaměstnávání * GDPR – Nařízení EU - platnost 25 ... ... Obsah: * Změny v zákoně o zaměstnanosti a předpisech souvisejících – nekolidující zaměstnání a DPP; zastřené agenturní zaměstnávání * GDPR – Nařízení EU - platnost 25. 5. 2018 – výrazné ... ... 1.900 / Kurz # Studio W Školení Studio W Praha

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY při zpracování mzdové agendy
16.05.2018 Praha KURZ - Obsah: * Přehled nejčastějších omylů při mzdových výpočtech * Průměrný výdělek * Mzdové příplatky * Srážky ze mzdy * Náhrady mzdy * Jak řešit přeplatky a nedoplatky na ... ... Obsah: * Přehled nejčastějších omylů při mzdových výpočtech * Průměrný výdělek * Mzdové příplatky * Srážky ze mzdy * Náhrady mzdy * Jak řešit přeplatky a nedoplatky na ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Nejčastější chyby a problémy při zpracování mezd 2018
18.05.2018 Pardubice KURZ - Změny v zákoně o zaměstnanosti a předpisech souvisejících– nekolidující zaměstnání a DPP; zastřené agenturní zaměstnávání GDPR– Nařízení EU – platnost 25 ... ... Změny v zákoně o zaměstnanosti a předpisech souvisejících– nekolidující zaměstnání a DPP; zastřené agenturní zaměstnávání GDPR– Nařízení EU – platnost 25. 5. 2018 – výrazné zvýšení ochrany osobních ... ... 1.488 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd
25.06.2018 Praha KURZ - Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem ... ... Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek ... Seminář je určen mzdovým účetním. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PÍSEMNÉM I MLUVENÉM VYJADŘOVÁNÍ z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti
07.02.2018 Praha KURZ - Určeno pro všechny, kteří pozapomněli, co se učili ve škole při češtině, nebo jsou přesvědčeni, že je škola na potřeby současné jazykové praxe připravila nedostatečně ... ... Obsah: Nejčastější chyby v mluveném a zvláště v psaném vyjadřování: * Které změny přinesla poslední pravopisná úprava * Novinky v normě pro úpravu písemností (ČSN 01 6910) * J ... ... 2.900 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

or deset or nejdra������ or chyb # 1942 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 1942 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: or deset or nejdra������ or chyb
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: deset | nejdra������ | chyb

Další kurzy a školení : Psaní všemi deseti

Hodně kurzů? Hledat or deset or nejdra������ or chyb pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

OR DESET OR NEJDRA������ OR CHYB

or deset or nejdra������ or chyb hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: or deset or nejdra������ or chyb, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: or deset or nejdra������ or chyb, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text or deset or nejdra������ or chyb i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Ostrava - Praha - online - Praha 2 - Liberec-Rochlice - Praha 4-Kunratice - Brno - Pardubice
 


or deset or nejdra������ or chyb :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=or-deset-or-nejdra%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-or-chyb&title=kurzy-školení-or-deset-or-nejdra%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-or-chyb#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_or-deset-or-nejdra������-or-chyb.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Kontingenční tabulky v MS Excel v březnu 2018 - Brno