logo skoleni-kurzy

KURZ: V��M # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


akceNABÍDKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO VAŠE KURZY více zde
< Poslední zobrazené kurzy

V��m | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # v��m
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
v��m # 7934 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

V��M - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

V��m -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty - Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Odborová problematika - kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod
11.11.2021 Praha KURZ - Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce ... ... Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednávání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti zaměstnavatelům ... Seminář je určen personalistům, vedoucím zaměstnancům, podnikatelům, právníkům, jednatelům a členům představenstva ve firmách, a dále všem, kteří se podílejí na kolektivním vyjednávání a komunikací s odborovou organizací působící u zaměstnavatele. ... 2.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (online seminář)
04.11.2021 online KURZ - Zjistíte a ujasníte si, jaký je váš styl vedení, dozvíte se, jak podporovat motivaci vašeho týmu a jak budovat vzájemnou důvěru ... ... Odnesete si konkrétní dopručení pro vlastní práci ... Téma je určeno manažerům, vedoucím týmů i jednotlivcům, kteří mají byť jen jednoho podřízeného. Seminář je určen pro všechny, kteří chtějí vést svůj tým jak k vysoké efektivitě spolupráce, tak současně ke spokojenosti všech členů týmu. ... 3.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací
13.10.2021 Praha KURZ - Aniž si to uvědomujeme, jednáme v konkrétních situacích stále stejným způsobem ... ... Zaměříme se proto na vaše konkrétní komunikační návyky, na jejich příčinu a způsoby, jak je můžete změnit, pokud vám nepřinášejí výsledky, které si přejete ... Seminář je připraven pro každého, kdo: • se chce vyhnout zbytečným konfliktům a vypjatým situacím v komunikaci, • chce porozumět významu jednotlivých gest, mimiky i dalších signálů těla, • chce lépe pochopit sám sebe i chování druhých, zvládnout své emoce i spontánní reakce ... 7.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací
24.11.2021 Praha KURZ - Aniž si to uvědomujeme, jednáme v konkrétních situacích stále stejným způsobem ... ... Zaměříme se proto na vaše konkrétní komunikační návyky, na jejich příčinu a způsoby, jak je můžete změnit, pokud vám nepřinášejí výsledky, které si přejete ... Seminář je připraven pro každého, kdo: • se chce vyhnout zbytečným konfliktům a vypjatým situacím v komunikaci, • chce porozumět významu jednotlivých gest, mimiky i dalších signálů těla, • chce lépe pochopit sám sebe i chování druhých, zvládnout své emoce i spontánní reakce ... 7.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Klíč k ovládnutí stresu a řízení života
05.10.2021 Praha KURZ - => => => Získáte schopnosti, které vám budou užitečné v současné dynamické době ... ... Dokážete aplikovat techniky, které vás ponechají i ve stresové situaci klidnými ... Někteří jsou schopni řešit problémy a krize, aniž by upadli do stavu zoufalství. Krize může být krátkodobá, ale i dlouhodobá. ... 4.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Manažerské rozhodování – cesty, postupy, metody a nástroje
05.11.2021 Praha KURZ - => => => Získáte poznatky a dovednosti, které jsou důležité pro základní manažerskou aktivitu – rozhodování ... ... Neboť kvalita vašeho rozhodování ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivitu fungování celé firmy ... Určeno manažerům různých stupňů řízení, kteří si chtějí osvojit soubor dovedností pro zabezpečení kvality rozhodovacích procesů. ... 4.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

VMware View a ThinApp - virtuální desktopy
25.10.2021 Brno KURZ - Kurz seznámí účastníky se systémem VMware View 5 ... ... x a ThinApp, které složí pro vytváření infrastruktury virtuálních desktopů ... ... 19.900 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

VMware View a ThinApp - virtuální desktopy
17.01.2022 Brno KURZ - Kurz seznámí účastníky se systémem VMware View 5 ... ... x a ThinApp, které složí pro vytváření infrastruktury virtuálních desktopů ... ... 19.900 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

VMware View a ThinApp - virtuální desktopy
11.04.2022 Brno KURZ - Kurz seznámí účastníky se systémem VMware View 5 ... ... x a ThinApp, které složí pro vytváření infrastruktury virtuálních desktopů ... ... 19.900 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně příkladů
13.10.2021 Praha KURZ - Na semináři budete seznámeni s našimi zkušenostmi se svěřenským fondem a jeho fungováním v podmínkách české legislativy, zejména s praktickou zkušeností s jeho vznikem a správou ... ... Věnovat se budete také konkrétním právním, daňovým a účetním otázkám a dále též jednotlivými aktérům a jejich rolím ve svěřenském fondu ... Seminář je určen širší veřejnosti (podnikatelská sféra – fyzické i právnické osoby) s významným portfoliem aktiv, kteří mají zájem se dozvědět praktické informace spojené s institutem tzv. svěřenského fondu. ... 2.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Strach a stres – proč vznikají a jak se jim postavit
15.10.2021 Praha KURZ - => => => Získáte širší náhled na svoji situaci v současné době ... ... Zjistíte, co nového vám tyto situace mohou přinést ... Neuvedeno ... 2.460 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Výklad účetnictví a příklady účetní II.
29.09.2021 Praha KURZ - Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví ... ... Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokládají zvládnutou účetní teorii ... Seminář je určen těm, kteří se připravují na zkoušky KDP ČR, dále účetním, daňovým poradcům, asistentům auditora, auditorům a ekonomům. ... 5.180 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Trénink vyjednávání pro nákupčí
13.10.2021 Praha KURZ - Vyzkoušíte si a ověříte, čemu se při vyjednávání vyhnout a co naopak vždy použít ... ... Seznámíte se s vyjednávacími taktikami dodavatelů a natrénujete vhodné reakce ... Určeno všem, kteří vyjednávají s dodavateli, i těm, kteří se zabývají strategickým i operativním nákupem. ... 8.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět
05.11.2021 Praha KURZ - => => => Získáte návody na rozmanité postupy, které využijete k dosažení shody v jednání s druhými ... ... Najdete nové a účinné cesty pro jednání s lidmi na různých profesních i osobních úrovních ... Seminář je určen všem, kteří jsou v každodenním kontaktu se zákazníky, kolegy či obchodními partnery a záleží jim na porozumění a dobrém výsledku při komunikaci s druhými. ... 4.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Kontingenční tabulky v MS Excel
30.11.2021 Praha KURZ - V průběhu tohoto semináře se naučíte pracovat s daty z rozsáhlých tabulek tím nejlepším možným způsobem ... ... Namísto složitých postupů ovládnete kontingenční tabulky, díky kterým ušetříte svůj čas využitelný jinak ... Neuvedeno ... 4.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně příkladů z praxe
22.11.2021 Praha KURZ - Na semináři se naučíte základním dovednostem, jak posuzovat minulý, současný a budoucí stav hospodaření účetní jednotky ... ... Pomocí základních ekonomických ukazatelů se naučíte principům vyhodnocování situace účetní jednotky, jejího zdraví, příp ... Seminář je určen účetním, managementu, pracovníkům finančních institucí a daňovým poradcům. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce
12.10.2021 Praha KURZ - Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole ... ... * • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj ... Určeno pracovníkům finančních a dalších útvarů v orgánech veřejné správy, kontrolorům a příjemcům dotací z veřejných rozpočtů. ... 2.190 / Kurz - Akreditovaný kurz # 1. VOX a.s. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz 1. VOX a.s. Praha

Jak na efektivní restart LinkedIn profilu
15.10.2021 Praha KURZ - Značně zvýšíte svoji šanci na úspěšnou práci v prostředí LinkedIn ... ... Seminář vám pomůže pochopit základní principy efektivní práce se sítí LinkedIn ... Seminář je určen vám všem, kdo: • máte zájem pořádně začít LinkedIn využívat a být na sociálních sítích aktivnější, • chcete LinkedIn konečně užívat i jako marketingový nástroj, • chcete efektivněji dělat nábor, • se chcete dozvědět, jak se vyhnout nejčastějším chybám při práci se sítí Link ... 4.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření
16.12.2021 Praha KURZ - Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny ... ... V průběhu on-line semináře se dozvíte, jak lze realizovat změny smluvních závazků již uzavřených v předchozím zadávacím řízení v režimu zákona, jak se na takové změny lze připravit a jak reagovat na ... Seminář je určen pro pracovníky organizací podřízených při uzavírání obchodních smluv zákonu č. 134 - 2016 Sb. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials, posouzení zranitelnosti z hlediska falšování
29.09.2021 Praha KURZ - Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu BRCGS Packaging materials a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp ... ... Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu BRCGS Packaging materials a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp. zlepšování již certifikovaného systému. => => => Získáte praktické ... Seminář je určen zejména pro pracovníky společností vyrábějících obaly, které jsou určené pro potravinářský průmysl. Dále je vhodný pro pracovníky potravinářských firem, kteří realizují audity u dodavatelů obalů. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials, posouzení zranitelnosti z hlediska falšování (on-line seminář)
29.09.2021 online KURZ - Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu BRCGS Packaging materials a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp ... ... Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu BRCGS Packaging materials a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp. zlepšování již certifikovaného systému. => => => Získáte praktické ... Seminář je určen zejména pro pracovníky společností vyrábějících obaly, které jsou určené pro potravinářský průmysl. Dále je vhodný pro pracovníky potravinářských firem, kteří realizují audity u dodavatelů obalů. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Budujeme úspěšnou značku firmy, produktu, služby – jak se odlišit od konkurence
05.10.2021 Praha KURZ - Pochopíte, jak se dobrá značka tvoří, jak se zavádí na trhu, řídí, komunikuje a ... ... Pochopíte, jak se dobrá značka tvoří, jak se zavádí na trhu, řídí, komunikuje a...chrání před konkurencí. Své postřehy ze současné praxe vám předá zkušený marketér s širokou praxí. * • hl ... Určeno majitelům, jednatelům a manažerům malých a středních firem. Téma bude též dosti užitečné pro brand manažery, marketingové manažery i začínající podnikatele. ... 4.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Automatizace práce v MS Excel pomocí maker
12.10.2021 Praha KURZ - Naučíte se makra od začátku. Naučíte se zaznamenávat své postupy v Excelu a zamezíte tak provádění posloupností několika operací stále dokola. Např. pokud zpracováváte stejné druhy dat stejným způsobe ... ... Naučíte se zaznamenávat své postupy v Excelu a zamezíte tak provádění posloupností několika operací stále dokola ... Pro pokročilejší uživatele programu MS Excel, kteří by chtěli své dovednosti rozšířit o práci s makry. ... 6.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Leader – Manager – Coach?™
13.10.2021 Praha KURZ - Zblízka poznáte a dobře propojíte pozitiva všech tří rolí: leadera, manažera i kouče ... ... => => => Získáte bohaté poznatky, jakou roli a v jaké situaci využít, kdy převzít vedení a kdy naopak zůstat v pozadí a nechat více pracovat svůj tým ... Určeno pro každého manažera, který vede alespoň jednoho podřízeného a více. ... 7.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML
20.10.2021 Praha KURZ - Na semináři se budete věnovat problematice zajišťovacích příkazů a obvinění ze zapojení do řetězových podvodů ... ... Další oblastí bude problematika splnění povinností souvisejících se zákonem o praní špinavých peněz ... Seminář je určen pro daňové poradce, účetní specialisty a daňové subjekty, které se potýkají se správcem daně. ... 2.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

v��m # 7934 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 7934 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: v��m
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
Hodně kurzů? Hledat v��m pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

V��M

v��m hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: v��m, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: v��m, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text v��m i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - online - Brno
 


v��m :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=v%EF%BF%BD%EF%BF%BDm&title=kurzy-školení-v%EF%BF%BD%EF%BF%BDm#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_v��m.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2021 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Adobe Photoshop – certifikovaný základní kurz v září 2021 - Brno
^