logo skoleni-kurzy

STUDIO W


skoleni-kurzy.eu


Vyrábíte? Tvoříte? Šperky? Umění? Dárky? Bytové doplňky? Módní trendy?

Vytvořte svůj nový obchod právě TEĎ také na HANNDE.com


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Profesionální líčení pro začátečníky - MANOV s.r.o.
Kurz líčení je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Pokud nemáte žádné zkušenosti nebo pouze minimální v oblasti líčení rádi vás vše naučíme.

^

 

 

STUDIO W

Viz také následující kurzy :
  • Pracovník grafického studia (Corel+Adobe) – rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Fotograf pro DTP studioPodrobnosti
  • 10266: Microsoft Visual Studio 2010 – programování v C#Podrobnosti
  • 2310: Visual Studio.NET – vývoj Microsoft ASP.NET webových aplikacíPodrobnosti
  • 20483: Microsoft Visual Studio 2012 – Programování v jazyku C#Podrobnosti


STUDIO Wby STUDIO W - Praha 5

Logo: STUDIO W
 

Seznam kurzů, školení a rekvalifikací od:
STUDIO W - Praha 5
(1) << | 1 | 2 CO | 3 DOK | 4 ELE | 5 HOD | 6 JAK | 10 OBC | 15 TVO | >> (19)Kurzy od STUDIO W Obsah kurzů Odkazy
Aktivní telemarketing [workshop] EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE * slovní, mimoslovní a hlasové ovlivňování * nástroje účinné komunikace * význam a techniky aktivního naslouchání KOMUNIKACE PO TELEFONU * aktivní x pasivní telemarketing * význam hlasového ovlivňování; práce s hlasem * pravidla účinné argumentace PRODEJNÍ ... -

AKTUALITY V PRACOVNÍM PRÁVU Určeno pro všechny zaměstnavatele a pro ty jejich pracovníky, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem. Zejména pro vedoucí zaměstnance, pracovníky personálních (HR) oddělení a pro mzdové účetní.... Nejbližší termín školení : Září 2020

AKTUÁLNÍ PODOBA CELNÍCH PŘEDPISŮ [workshop] Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím se zaměřením na uplatňování celních předpisů po jejich změnách pro rok 2009. Obsah: * Základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu (obchodu se třetími zeměmi) * Celní předpisy Společenství – celní kodex, ... -

AKTUÁLNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY pro zaměstnavatele [workshop] Obsah: * Dopad nálezu Ústavního soudu na koncepci zákoníku práce – možnost odchylovat se od zákona a vazba na občanský zákoník (zásadní změna, která přináší problémy) * Relativní neplatnost právních úkonů podle nálezu Ústavního soudu * Změna, kterou nález ÚS přinesl v kolektivním vyjedná... -

ANALÝZA KONKURENČNÍHO POSTAVENÍ FIRMY NA TRHU a tržních příležitostí [workshop] Určeno pro marketingové manažery a marketingové specialisty, obchodníky a obchodní zástupce. Cíl: Pochopit důležitost stálého přehledu trhu a pravidelné práce při vyhledávání nových příležitostí a odbytišť, nácvik sledování konkurence a práce se segmentací vlastních zákazníků.... -

Analýza potřeb klienta [workshop] ROLE OBCHODNÍHO MANAŽERA * Role prodejce x role poradce (neprodáváme – pomáháme koupit) PRINCIPY VEDENÍ OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ * Emocionální a informační rovina obchodního vztahu emocionální motivace obchodního partnera * Nástroje účinné komunikace s obchodními partnery principy ... -

ANGLIČTINA PRO ASISTENTKY - užitečné fráze pro e-maily, dopisy, telefonování, návštěvy Určeno pro všechny, kteří v rámci své pracovní činnosti potřebují každodenně psát, telefonovat nebo hovořit s anglicky mluvícími klienty a návštěvami. Cíl: Zaměříme se na anglickou obchodní korespondenci v klasické i elektronické formě a na jasné a srozumitelné vyjádření myšlenky po telefonu... Nejbližší termín školení : Listopad 2020

ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové účetní Obsah: * Archivace dat * Právní předpisy * Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů * Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv * Archivace digitální a analogová * Archivace dat jiným subjektem za úplatu * Ohlašovací povinnosti vůči O... Nejbližší termín školení : Říjen 2020

ARGUMENTACE - zvládání problematických situací pro mistry aneb „jak se dohodnout“ - 2denní Cíl: Dokázat zvládat konfliktní situace, kdy nedokážeme najít shodu s druhými (podřízenými, kolegy, nadřízenými) a marně hledáme cesty, jak se dohodnout. Obsah: * Proč se často nedokážeme dohodnout * Umění soustředit se při složitých rozhovorech na věcnou podstatu, nikoli osobní posto... Nejbližší termín školení : Srpen 2020

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 2denní [workshop] Určeno pro každého, kdo potřebuje účinně zvládat náročné situace v komunikaci, dokázat obhájit svá práva, přitom si však zachovat věcnost a nezpůsobit zbytečné konflikty. Ideální pro manažery, obchodníky, pracovníky vyřizující reklamace a stížnosti, zaměstnance oddělení služeb zákazníkům atd.... -

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 2denní Určeno pro každého, kdo potřebuje účinně zvládat náročné situace v komunikaci, dokázat obhájit svá práva, přitom si však zachovat věcnost a nezpůsobit zbytečné konflikty. Ideální pro manažery, obchodníky, pracovníky vyřizující reklamace a stížnosti, zaměstnance oddělení služeb zákazníkům, ale i p... Nejbližší termín školení : Září 2020

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 4denní A. ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 2denní Určeno pro každého, kdo potřebuje účinně zvládat náročné situace v komunikaci, dokázat obhájit svá práva, přitom si však zachovat věcnost a nezpůsobit zbytečné konflikty.... Nejbližší termín školení : Září 2020

AUTORSKÝ ZÁKON a licenční smlouvy [workshop] Určeno pro pracovníky, kteří řeší užití autorských děl a uměleckých výkonů, zejména uzavírání licenčních smluv s autory a výkonnými umělci, nebo jednají s organizacemi pro hromadnou správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (OSA, Dilia, Intergram, aj. ), pro firmy a státní sp... -

BEZPEČNOST PRÁCE A ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE [workshop] Obsah: * Práva a povinnosti podle zákoníku práce a zákona o dalších požadavcích na BOZP, prováděcí předpisy, nové nařízení vlády o podmínkách ochrany zdraví při práci * Předpoklady pro práci bezpečnostních techniků, podmínky kvalifikace a praxe * Zřízení funkce koordinátora BOZP na stave... -

CASH FLOW - přehled o peněžních tocích, aneb co z výsledovky nevyčteme Určeno pro hlavní účetní, ekonomy, finanční analytiky, finanční ředitele. Cíl: Přiblížit význam a vypovídací schopnost přehledu o peněžních tocích neboli zisk je subjektivní, peníze jsou skutečné.... Nejbližší termín školení : Únor 2021

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového Obsah: * Časové rozlišení v návaznosti na vyhlášku č. 500 - 2002 Sb.... Nejbližší termín školení : Listopad 2020

CELNĚ SCHVÁLENÉ URČENÍ, NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM NACHÁZEJÍCÍM SE POD CELNÍM DOHLEDEM A POUŽÍVÁNÍ CELNÍCH DOKLADŮ [workshop] Obsah: * Formality uskutečňované celními orgány EU * Celní dohled * Celní režimy * Ostatní celně schválená určení * Používání dokumentů v celním řízení... -

CELNÍ PŘEDPISY v roce 2021 a celní kodex Unie Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím se zaměřením na uplatňování celních předpisů. Obsah: * Základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu (obchodu se třetími zeměmi) * Celní předpisy Společenství – celní kodex, prováděcí předpis k celnímu kod... Nejbližší termín školení : Únor 2021

CENNÉ PAPÍRY v účetnictví podnikatelů [workshop] Obsah: * Právní vymezení a klasifikace cenných papírů * Akcie * Účtování akcií klasifikovaných jako dlouhodobý finanční majetek * Účtování akcií k obchodování * Oceňování akcií * Komparace české úpravy s IFRS - IAS * Dluhopisy * Účtování bezkuponových dluhopisů * Účto... -

CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ - 2denní [workshop] Určeno pro manažery, obchodníky i nákupčí, kteří mají zájem seznámit se s účinným způsobem ovlivňování ceny. Obsah: * Tréninkový seminář se zaměřuje na jednotlivé kroky vyjednávacího procesu a na dovednosti, které potřebujete pro dosažení svých cenových představ * Představí Vám jedn... -

CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro dodavatele Určeno pro obchodníky (obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, prodejce), vyjednavače, obchodní manažery a všechny, kteří občas musí o ceně vyjednávat. Cíl: Absolventi tréninku budou podstatně lépe zvládat pro mnohé kritickou fázi obchodního vyjednávání – vyjednávání o ceně.... Nejbližší termín školení : Září 2020

CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro nákupčí aneb nenakupujte jen levně, nakupujte dobře Cíl: Absolventi tréninku budou podstatně lépe zvládat pro mnohé kritickou fázi obchodního vyjednávání – vyjednávání o ceně. Dokáží dosáhnout lepší dohody nikoli jen prostřednictvím tvrdého tlaku na snížení ceny, ale tím, že zasadí celé jednání do širších souvislostí a výsledná dohoda tak bude nej... Nejbližší termín školení : Listopad 2020

ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY v praxi [workshop] Obsah: Během semináře budou účastníci seznámeni se zkušenostmi z praxe při aplikaci českých účetních standardů pro podnikatele s vazbou na daň z příjmů. Účastníci obdrží podkladový materiál lektorky.... -

CIZINEC a zúčtování mzdy v ČR Obsah: * Základní informace ohledně vztahu k úřadu práce * Rozdělení zaměstnanců – občanů EU a občanů třetích států v ČR – na koho se vztahují koordinační nařízení a bilaterální smlouvy * Dopady do zúčtování mzdy v ČR při zaměstnání cizince: sociální pojištění a vztah příslušnosti k práv... Nejbližší termín školení : Prosinec 2020

CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v účetnictví, aniž by měli sami účtovat. Tedy pro každého, kdo ve své praxi potřebuje být schopen celý systém účetnictví pochopit a využít jej například pro podnikové p... Nejbližší termín školení : Říjen 2020(1) << | 1 | 2 CO | 3 DOK | 4 ELE | 5 HOD | 6 JAK | 10 OBC | 15 TVO | >> (19)
by STUDIO W - Praha 5


^
 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Kurzy
***
kurzy | 2020-06-07 
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - ENII-Nails - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | IQ pohyb - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | Matyldina stodola - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy ~ Akvarel s Jitkou - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  www.kurzy.cz web - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Aladine - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Krav Maga Global - kurzy sebeobrany - kurzy


Nalezeno celkem : 72 zpráv | aktualizace každou hodinu

^^

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2020 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Excel 2 individuální kurz pro zkušenější uživatele [verze 2013 / 2016], večerní kurz v červenci 2020 - Hradec Králové
^