logo skoleni-kurzy

ALIAVESACO A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Time management - ACZ, vzdělávací centrum
Pokud si myslíte, že Váš čas je příliš cenný, než abyste s ním plýtvali, přihlaste se do našeho kurzu Time managementu a my Vás naučíme, jak si správně určit priority, jak postupovat při plánování dne, týdne i celého života, nebo jak se naučit říkat ne . Nejenom manažeři potřebují být dobrými or

 
  

 

ALIAVESACO A S

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

AliavesCo., a.s.by AliavesCo., a.s. - Praha 1

Logo: AliavesCo., a.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: AliavesCo., a.s. - Praha 1


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 150
1 << | 2 | 3 | >> 4

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
A - Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cílem semináře je sez
A - Vyšší nemocenská - Změny v nemocenském pojištění, pojistném na sociální pojištění a pojistném na zdravotní pojištění od 1.1.2018 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-533 - 2014, název akreditace Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Akreditace: MV
Emoce a řeč těla Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Zlost, agrese, vztek, stud, závist, žárlivost a další podobné emoce ovládáme zpravidla hůře a těžko je i přijímáme u jiných. Můžou se objevovat v náročnějších komunikačních situacích jako jsou: odmítání, udělování kritiky, přijímání kritiky, v
Konference GDPR - ochrana osobních údajů Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-760 - 2017, název akreditace - GDPR-ochrana osobních údajů Akreditace: MV : Jestli někdo v České republ
Rozpoznání a péče o psychopaty při poskytování sociálních služeb, akreditováno MPSV SČMVD, Václavské náměstí 21, P Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0656-PC, název akreditace Rozpoznání a péče o psychopaty při poskytování sociálních služeb Akreditace: MPSV
A - Zneužití zákona č. 106 ve správním řízení se soudcem NSS Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-45 - 2017, název akreditace Zneužití zákona 106 ve správním řízení Akreditace: MV : Seminář bude diskutov
Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČR Kongresové centrum, hlavní bud Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : * Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: * může je škola s ředitelem školy uzavírat? * může je ředitel školy sjednat sám se sebou , když budou propláceny z finančních prostředků, které škola získala v rámci projektu EU?
A - Evidence obyvatel - povinnost ohlašovny Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-515 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seminář je zaměřen na práci ohlašovny a její povinnosti při
A - Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-400 - 2016 Název akreditace: Zákon č. 168 - 1999 Sb.
Trestné činy, jichž se mohou dopustit úředníci OSPOD a sociální pracovníci v ústavech Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Podstatným obsahem této přednášky je výběr trestných činů, které mohou spáchat pracovníci v sociálních ústavech anebo osoby, které vykonávají sociální práce v rámci obecních úřadů, zejména v rámci práce OSPOD. V přednášce se soustředí předev
A - Zajišťování a vymáhání pohledávek dle daňového řádu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-118 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky se základním právním rámcem a rozdíly me
Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených z ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Představení hlavních nedostatků a nejčastějších zjištění v rámci implementace projektů podpořených z EU fondů vycházející z činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména ná
A - Správní řád – řízení před správním orgánem I. stupně a před odvolacím správním orgánem Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-144 - 2014, název akreditace Správní řád v řízení o přestupcích Akreditace: MV : Cíl semináře : Poskytno
Rétorika a umění prezentace Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : V každém člověku je dobrý prezentátor svých myšlenek, názorů a plánů. Stačí ho jen povzbudit a poskytnout mu oporu.
A - Novela zákona o obcích Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-78 - 2014, akreditováno pod názvem Zákon o obcích - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cíl semináře :
A - Veřejné opatrovnictví Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-344 - 2016 Název akreditace: Veřejné opatrovnictví Akreditace: MV : Cíl semináře : Seminář si klade za c
Využití Google aplikací v běžném denním provozu menšího úřadu a obce Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl kurzu : Zvládnete používat jednoduché aplikace Google i bez IT oddělení. Obsah: Teoretická část – jaké aplikace jsou k dispozici (jak fungují a jak spolupracují).
A - Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-536 - 2014 Akreditace: MV : Obsah: obecné zásady a principy zákoníku práce v oblasti cestovních
A - Náhradní rodinná péče - akreditováno MPSV (přesunuto z 13.2.) Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0361-SP - PC, název akreditace Náhradní rodinná péče Akreditace: MPSV : Účastník kurzu získá poznatky o
A - Zákon o pomoci v hmotné nouzi Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0362-SP - PC Akreditace: MPSV : Nebaví Vás vzdělávací kurzy, na kterých se probírá paragraf po paragrafu?
Jak si zachovat svoji ženskost v pracovním životě a jak ji přímo podpořit? Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl kurzu : Osvojíte si malé a účinné kroky, které vedou k získání rovnováhy Vaší osobní trojnožky. Obsah: Teoretická část – 3 hlavní pilíře hodnoty – sebeúcta, sebedůvěra a sebevědomí (jak fungují, co ovlivňují, jak sp
A - Pracovní doba, práce přesčas a překážky v práci se soudcem NS Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-87 - 2015, název akreditace Pracovní právo Akreditace: MV : pracovní doba rozvržení pracovní doby eviden
A - Správní řád - zkouškové problémy ZOZ Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-111 - 2014, název akreditace Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: MV : Kurz Správní řád (přípr
Interní audit z pohledu MF Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Kurz bude zaměřen na stávající právní úpravu interního auditu ve veřejné správě podle zákona o finanční kontrole a možnosti využití mezinárodních standardů. Obsah: Principy interního auditu Statut interního auditu Manuál inter
A - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NEN Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-723 - 2017 Akreditace: MV : V roce 2015 byl Ministerstvem pro místní rozvoj spuštěn Národní elektronický
A - Stavební zákon - zásadní změny po novele od 1.1.2018 Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-182 - 2017, název akreditace Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : C
A - Dotace ESIF a jejich kontrola Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-593 - 2016, název akreditace Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor Akreditace: MV : Cíl
A - Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cílem semináře je sez
A - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřadu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-61 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámení účastníků s aktuální problematikou aplikace zák. č
A - Zákon o úřednících paragraf po paragrafu Kongresové centrum, hlavní bud Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-305 - 2016, název akreditace Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: MV : Jedná se o jedinečnou pří
A - Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-52 - 2017 Akreditace: MV : Cíl kurzu : Dozvíte se, co je asertivní jednání a budete to umět aplikovat
A - Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-94 - 2014, název akreditace Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávních celků Akreditace: MV :
A - Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-184 - 2016, název akreditace Novela zákona č. 250 - 2000 Sb.
Dosažení úspěchu v managementu SČMVD, Václavské náměstí 21, P Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Jak úspěšně řídit úředníky? Úspěch zřídkakdy přichází sám o sobě nebo bez většího úsilí, ale řídí se určitými pravidly a zákonitostmi.
Novela stavebního zákona Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely stavebního zákona a vybraných částí změn souvisejících zákonů, dále budou účastníci informováni o změnách prováděcích vyhlášek a nedílnou součástí semináře bude i blok odpověd
A - Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-183 - 2016, název akreditace: Zákon č. 100 - 2001 o posuzování vlivů na ŽP Akreditace: MV : Většina zá
A - Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-178 - 2016, název akreditace Veřejné zakázky malého rozsahu Akreditace: MV : Máte na starosti veřejnou za
Jak prostor může podpořit Váš úspěch? Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl kurzu : Vytvoříte si svoji kancelář, ze které nebudete chtít odejít. Obsah: Teoretický úvod o prostoru – barvy, uspořádání, tvary, symbolika (dle Feng Shui).
A - Zneužití zákona č. 106 ve správním řízení se soudcem NSS Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-45 - 2017, název akreditace Zneužití zákona 106 ve správním řízení Akreditace: MV : Seminář bude diskutov
A - Zajišťování a vymáhání pohledávek dle daňového řádu Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-118 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky se základním právním rámcem a rozdíly me
Škola jako úřad aneb správní řízení ve školství Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky se správním řízením ve školách a školských zařízeních. Dostatečný prostor bude na semináři věnován dotazům a příkladům z praxe.
A - Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016, název akreditace Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb.
A - Rozpočtová pravidla územních rozpočtů z pohledu pravidel rozpočtové odpovědnosti Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-214 - 2015, název akreditace Novela zákona č. 250 - 2000 Sb.
A - Základy projektového řízení pro vedoucí pedagogické pracovníky Praha Číslo akreditovaného kurzu : MSMT- 22459 - 2017-2-798 Akreditace: MSMT : Cíl semináře : Na začátku každého dobrého a kvalitního projektu by mě
Hospodaření školy a schválený rozpočet Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Školy musí striktně dodržovat čerpání jednotlivých příspěvků, ať už se jedná o dotace, dary, finance z vlastních zdrojů, příspěvky ze státního rozpočtu, příspěvky od zřizovatele aj. Tyto příspěvky a zdroje nelze mezi sebou přesouvat.
A - Přijímání a propouštění zaměstnanců se soudcem NS Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-87 - 2015, název akreditace Pracovní právo Akreditace: MV : Seminář je určen ředitelům, manažerům a firem
A - Zvláštní řízení soudní v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí Praha Číslo akreditovaného kurzu : 2016 - 0059-PC - SP Akreditace: MPSV : Cíl semináře : Cílem vzdělávacího programu Úvod do problematiky zvláštní
Novela zákona o pohřebnictví od 1. 9. 2017 Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s přehledem důležitých změn v souvislosti se zásadní novelou zákona o pohřebnictví která nabyla účinnosti 1. 9.
Rétorika a umění prezentace Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : V každém člověku je dobrý prezentátor svých myšlenek, názorů a plánů. Stačí ho jen povzbudit a poskytnout mu oporu.
A - Zákon o kontrole Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-529 - 2015, akreditováno pod názvem Kontrolní řád Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem semináře je se
Náhrada škody na přirozených právech člověka z pohledu ústavního soudce Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit posluchače a aktuálními trendy a judikaturou ve věcech odčinění újmy na přirozených právech člověka a přiznávání přiměřeného zadostiučinění (újma na zdraví, ochrana osobnosti, odškodnění za nesprávný úřední postup a nez


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 150
1 << | 2 | 3 | >> 4


Zobrazeno celkem -51- (ze 150) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: AliavesCo., a.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=414&mnozstvi=10

by AliavesCo., a.s. - Praha 1

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Profesionální péče o zákazníka v únoru 2018 - Praha 1