logo skoleni-kurzy

ALIAVESACO A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Interní auditor environmentálního systému řízení dle ISO 14001:2015, akreditovaný IRCA - DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Jedním z důležitých požadavků normy ISO 14001:2015 je pravidelné vykonávání interních auditů. Odpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda je celý systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy a legislativy, jak efektivně je zaveden a jak efektivně v praxi funguje.

 
  

 

ALIAVESACO A S

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Aliaves&Co., a.s.by Aliaves&Co., a.s. - Praha 1

Logo: Aliaves&Co., a.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Aliaves&Co., a.s. - Praha 1


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 187
1 << | 2 | 3 | >> 4

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Archivy a archivace Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámení s oborem archivnictví v České republice v širším legislativním rámci s přesahy do oblasti spisové služby. Obsah: * pojem archiv a archivace* legislativní úprava archivnictví v souvislosti
Přestupky v pohřebnictví Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : V přípravě
Výkladové problémy závazkového práva podle občanského zákoníku Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : v přípravě
A - FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-270 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Výklad vyhlášky 114 - 2002 Sb. , o fondu kulturních a soci
A - Veřejné opatrovnictví Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-344 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seminář si klade za cíl přiblížit posluchači oblast veřejné
Jak správně uzavírat a zveřejňovat smlouvy Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Na semináři se dozvíte, jak správě postupovat při uzavírání smluv a jaké jsou úkony obcí s tím související: - záměry při nakládání s nemovitým majetkem, - provázanost na registr smluv či jiné zveřejňování, - co může starosta udělat sám
Problematika jména a příjmení v praxi Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-386 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seminář je zaměřen na aktuální otázky týkající se užívání jmé
Zákon o obcích a úřednících pro obce I. a II. typu Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Poskytnout přehled o zákonných povinnostech obcí, jejich představitelů a orgánů z pohledu každodenní praxe starosty, úředníka nebo zaměstnance obce. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: * jednotlivá u
A - Nový přestupkový zákon a judikatura NSS (akreditováno pod názvem Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu) !PŘESUN Z 8.9.! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-73 - 2014 Akreditace: MV : Nový přestupkový zákon sjednocuje právní úpravu odpovědnosti za správní delikt
Stylistika a pravopis úřední písemné komunikace Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Stylistika jako způsob výstavby komunikace Administrativní­ styl* normy platné pro úřední korespondenci* Moderní stylistika - jak se vypořádat s úředničtinou* Nelogičnosti, nadbytečnosti a modernismy v úřednickém jazyce Gramatika jako
1. díl z cyklu seminářů na mezinárodní přepravní právo - Intrastat od A do Z Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky s problematikou Intrastatu – právní úprava, způsob vykazování statistických údajů, praktické informace. Obsah: * základní nařízení Evropské unie pro oblast Intrastatu* právní úprava
A - Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-579 - 2016 Akreditace: MV : Určeno pro kontrolní pracovníky, auditory a další profese, které sestavují
A - Problematika veřejné podpory Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015 Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem kurzu je seznámení poskytovatelů veřejných prostřed
Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozemních komunikacích Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-92 - 2014 Akreditace: MV : Obsah: Definice pozemní komunikace a její druhy. Definice mís
Sousedská práva v novém občanském zákoníku se zaměřením na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cílem semináře je seznámit s vybranou oblastí tzv. omezení vlastnického práva v novém občanském zákoníku – tzv.
Zjišťovací fáze finanční kontroly a interního auditu v roce 2017 Brno Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Určeno pro pracovníky kontrolních, finančních a majetkových útvarů a interní auditory Obsah: Vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu interního auditu nebo kontroly hospodaření. Vnitřní předpisy ke kontrole hospodaření a inventarizace.
Odpovědnost za škodu v dopravě Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: Podmínky vzniku povinnosti k náhradě zvláštní povaha provozu dopravního prostředku provozovatel právní vztahy (provozovatel, řidič, zaměstnanec) Střet provozů způsob vypořádání typové situace Rozsah náhra
Správní řízení ve školství Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Správní řízení v tzv. regionálním školství je důležitou činností škol od mateřských po vyšší odborné.
A - Uplatňování DPH u obcí a jiných neziskových organizací – upozornění na nejčastější chyby Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-14 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s uplatňov
BOZP pro vedoucí školních jídelen Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Seminář je určen především pro vedoucí školních jídelen, na něž se vztahuje zákon č. 262 - 2006 Sb.
Novela zákona o obcích – přehled zásadních změn od 1.1.2018 (akreditováno pod názvem Zákon o obcích - aktuality a praxe) Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-78 - 2014 Akreditace: MV : Novela zákona o obcích nabývá účinnosti 1. 1.
Stavební řád v aktuální judikatuře NSS ČR Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsahem bude seznámení s judikaturou správních soudů, zejména NSS k problematice stavebního řádu, tedy části 4. a 5.
Zjišťovací fáze finanční kontroly a interního auditu v roce 2017 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Určeno pro pracovníky kontrolních, finančních a majetkových útvarů a interní auditory Obsah: Vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu interního auditu nebo kontroly hospodaření. Vnitřní předpisy ke kontrole hospodaření a inventarizace.
A - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (kurz akreditován pod názvem Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-242 - 2017 Akreditace: MV : Obsah semináře: Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky * odpověd
BOZP pro vedoucí školních jídelen Brno Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Seminář je určen především pro vedoucí školních jídelen, na něž se vztahuje zákon č. 262 - 2006 Sb.
Novinky v oblasti cizineckého práva Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky s hlavními změny, které přináší novela zákona o pobytu cizinců. Obsah: * zavedení nových pobytových oprávnění (sezónní pracovníci, vnitropodnikově převádění zaměstnanci, dlouhodobý pobyt za účelem
A - Kontrola a audit efektivnosti a hospodárnosti Ostrava Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-22 - 2017 Akreditace: MV : Určeno pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích,
A - Novela zákona o obcích – přehled zásadních změn od 1.1.2018 (akreditováno pod názvem Zákon o obcích - aktuality a praxe) Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-78 - 2014 Akreditace: MV : Připravujeme
A - Novela zákona o obcích – přehled zásadních změn od 1.1.2018 (akreditováno pod názvem Zákon o obcích - aktuality a praxe) Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-78 - 2014 Akreditace: MV : Připravujeme
A - Vidimace a legalizace - aktuální příklady a ukázky z praxe (akreditováno pod názvem Vidimace a legalizace) Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-387 - 2017 Akreditace: MV : - Vidimace – aktuální příklady a ukázky z praxe, posuzování viditelných zaj
A-Ochrana osobních údajů u zveřejňování informací dle zákona 106 /1999 a GDPR, pověřenec, správce (akreditace Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC ) Praha Číslo akreditovaného kurzu : Akreditováno MV AK - PV-196 - 2010 : Od 7. 9.
Aplikace principu 3E na finančním řízení a kontrole - praktický workshop Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah workshopu: * Právní úprava principů 3E v zákone o finanční kontrole a v návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí * Nastavení vnitřního kontrolního systému – řídicí a kontrolní mechanismy * Aplikace principů 3E ve schvalovací
Co mohou či nesmějí obsahovat obecně závazné vyhlášky po novelách některých zákonů Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-751 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky ,kteří se podílejí í na přípravě a schvalo
Děti v náhradní rodinné péči a problematika styku dítěte s fyzickými osobami Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cílem semináře je posílit náhled na problematiku styku dítěte s dalšími fyzickými osobami, ať v postavení zákonných zástupců, prarodičů, sourozenců, dalších osob. Cílem kurzu je zkompetentnění pracovníků a posílení v roli (např.
Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce Bílina Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cílem semináře je v souvislosti s danou agendou prohloubit znalosti zaměstnanců územně samosprávních celků. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: 01.
Stylistika a pravopis úřední písemné komunikace Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Stylistika jako způsob výstavby komunikace Administrativní­ styl* normy platné pro úřední korespondenci* Moderní stylistika - jak se vypořádat s úředničtinou* Nelogičnosti, nadbytečnosti a modernismy v úřednickém jazyce Gramatika jako
Zjišťovací fáze finanční kontroly a interního auditu v roce 2017 Brno Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Určeno pro pracovníky kontrolních, finančních a majetkových útvarů a interní auditory Obsah: Vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu interního auditu nebo kontroly hospodaření. Vnitřní předpisy ke kontrole hospodaření a inventarizace.
Aktuální judikatura NSS k veřejným zakázkám a možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaci Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu v
Disciplinární trestání policistů v judikatuře NSS Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Připravujeme
A - Czech POINT@office - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-384 - 2016 Akreditace: MV : - Základní registry – obecné pojmy, informační systém základních registrů,
A - Jak aplikovat stavební zákon - aktuální rozsudky správních soudů Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-182 - 2017 Akreditace: MV : Posluchači budou seznámení s rozsudky správních soudů. V konkrétních rozsu
A - Kontrola a audit efektivnosti a hospodárnosti Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-22 - 2017 Akreditace: MV : Určeno pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích,
A - Spisová služba, digitální archivy a nařízení eIDAS Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-529 - 2010 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seminář bude zaměřen na rizika a důsledky vyplývající z por
A - Úprava vztahů mezi obchodní společností a jejími společníky a mezi společníky navzájem Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-158 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky s právní úpravou vztahů mezi obchodní s
Kritika a dehonestace úředních osob v médiích aneb kam až sahá svoboda projevu - z pohledu soudce Ústavního soudu Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Víte, co lze dělat, když jsou na sociálních sítích soustavně zveřejňovány texty týkají se osobního života politika, úředníka či policisty a které jsou způsobilé porušit jeho osobnostní právo? Víte, jak posoudit, zda se jedná ještě o svobodu p
Novela občanského řádu soudního, zákona o zvláštních řízeních soudních a souvisejících předpisů Ostrava Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cíl semináře : Seznámení účastníků s aktuální problematikou procesní novely, zejména s nejzásadnějšími změnami v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Obsah: * změna zákona o zvláštních řízeních soudních* věcná příslušnos
Novela občanského řádu soudního, zákona o zvláštních řízeních soudních a souvisejících předpisů Brno Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cíl semináře : Seznámení účastníků s aktuální problematikou procesní novely, zejména s nejzásadnějšími změnami v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Obsah: * změna zákona o zvláštních řízeních soudních* věcná příslušnos
Pohled dítěte na domácí násilí Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cílem kurzu je zvýšit povědomí účastníků kurzu o dopadu domácího násilí na nezl. dítě, posílit účastníky kursu v jejich možnostech řešení situace dětí ohrožených domácím násilím (z pohledu jejích kompetencí).
2. díl z cyklu seminářů na mezinárodní přepravní právo - Vysvětlení smluv a institutů z oblasti přepravního práva a jejich použití v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: * Příkazní smlouva* Smlouva o zprostředkování* Komisionářská smlouva* Zasílatelská smlouva* Smlouva o přepravě věci* Závazky ze smluv o přepravě* Přeprava osoby* Přeprava
Dítě při rozvodu rodičů a využití terapie pevného objetí podle PhDr. Jiřiny Prekopové Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Připravujeme
Kontrola veřejných zakázek - ověřování a dodržování principů 3E - praktický workshop Bílina Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah workshopu: * Aplikace principů 3E v jednotlivých fázích veřejného nakupování: - Identifikace a zdůvodnění potřeby - Příprava veřejné zakázky - Zadávací řízení a uzavření smlouvy - Plnění smlouvy a řízení vztahu s dodavatelem


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 187
1 << | 2 | 3 | >> 4


Zobrazeno celkem -51- (ze 187) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Aliaves&Co., a.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=414&mnozstvi=10

by Aliaves&Co., a.s. - Praha 1

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Cisco IOS XR v říjnu 2017 - Praha