logo skoleni-kurzy

ALIAVESACO A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Řídící systém Sinumerik 802 - Orbis Technology, s.r.o.
Zapnutí a najetí na referenční bod, zadávání nástrojů, korekce nástrojů, posunutí počátku, programování parametrů, manuální ovládání (JOG, MDA), vyhledání a spouštění programu, tvorba nového programu, používané G a M funkce, cykly, kontury, příklady.

 
  

 

ALIAVESACO A S

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Aliaves&Co., a.s.by Aliaves&Co., a.s. - Praha 1

Logo: Aliaves&Co., a.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Aliaves&Co., a.s. - Praha 1


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 254
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 6

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Aktuální legislativní změny autorského zákona Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-457 - 2014 Autorské právo a novela autorského zákona Akreditace: MV : Obsah: * základy auto
Obecní kroniky v 21. století Praha Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámení s teoretickými a historickými základy moderního kronikářství
Soudní řízení o úpravu poměrů dítěte v případě rozvodu či rozchodu rodičů Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah semináře: * komu bude dítě svěřeno do výchovy * jaké bude výživné * jak bude upraven styk rodičů s dětmi * jak se řeší situace, kdy je dítě ohrožováno násilím mezi rodiči * OSPOD a jeho výkon funkce kolizního opatrovníka
SJM a jeho postih v rámci exekuce Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-530 - 2015 SJM a jeho postih v rámci exekuce Akreditace: MV : Cíl semináře : Základní vymezení, kdy a
Trestní odpovědnost za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: Zásada ne bis id idem, vztah přestupek - trestný čin, vývoj v judikatuře ESLP i tzv. obecných soudů Povaha penále jako trestní sankce sui genesis usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 24.
Veřejná podpora Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015 Akreditace: MV : Obsah: 1. Veřejná podpora – vymezení, která opatření pokrývá.
31.5. Praha – Jak účinně chránit průmyslové vlastnictví Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : V přípravě
Finanční kontrola ve veřejné správě, aktuální vývoj Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-428 - 2016 Nový zákon o finanční kontrole Akreditace: MV : Cíl semináře : Upozornit posluchače na povi
Jak získat více peněz za prodej obecního majetku Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit zástupce měst a obcí s možnostmi prodeje nepotřebného majetku z pohledu výnosu. Obsah: * Rozdělení způsobů prodeje majetku z pohledu nabytí vlastnictví* Rozdíly mezi převodem a přechodem vlast
Finanční kontrola a interní audit Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: Systém výkonu finanční kontroly a interního auditu Smysl a cíle kontroly Vlastní výkon kontroly - co a jak hledat a jak to správně popsat Specifika výkonu finanční kontroly a interního auditu
Obce, její příspěvkové organizace, obchodní společnosti, místní spolky a EET v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Povinnosti územních samosprávních celků a jejich neziskových organizací, spolků k elektronické evidenci tržeb. Obsah: * Kdy je obec povinna plnit evidenční povinnost* Jaké příjmy obce se týkají EE
Zneužití zákona 106 ve správním řízení Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-45 - 2017 Zneužití zákona 106 ve správním řízení Akreditace: MV : Seminář bude diskutovat nejprve v obecn
Nemajetková újma v novém občanském zákoníku – aktuální judikatura Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-511 - 2015 Stanovení výše náhrady za nemajetkovou újmu Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastník
Temná trojice - Zastoupení psychopatů mezi manažery Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Seminář pojednává o psychopatii, machiavelismu a narcismu v běžné populaci a mezi manažery. Temná trojice (dark triad) je kombinace těchto stavů.
Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené v roce 2017 Brno Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : Obsah semináře: Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené v r. 2017
Obce, její příspěvkové organizace, obchodní společnosti, místní spolky a EET v praxi Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Povinnosti územních samosprávních celků a jejich neziskových organizací, spolků k elektronické evidenci tržeb. Obsah: * Kdy je obec povinna plnit evidenční povinnost* Jaké příjmy obce se týkají EE
Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu soudce NSS ČR Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Víte, jakou formou musí obecní úřad vydat povolení ke kácení stromů, keřů či dřevitých lián? Víte, v jakých případech není třeba ke kácení stromů, keřů či dřevitých lián povolení obecního úřadu?
Územní plán a vše co s ním souvisí s ohledem na připravovanou novelu stavebního zákona Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno poznatky ze soudních přezkumů územních plánu problémy při pořizování územního plánu výběr projektanta územního plánu, cena územního plánu určený zastupitel zpracování a příklady regulativů vymezování zastavitelných ploc
Vymáhání pohledávek dle daňového řádu Praha Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti vymáhání pohledávek d
Bolesti zad a stres – teoretický úvod + praktická cvičení I. Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou prevence a terapie bolestí zad včetně praktického nácviku cvičení. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: - bolesti zad – teoretický úvod, nejčastější příčiny -
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Praha Číslo akreditovaného kurzu : V přípravě Akreditace: MV : Obsah semináře: obecná ustanovení základy odpovědnosti za přestupek společn
Trestní řízení a trestné činy ve státní a veřejné správě z hlediska Policie ČR Praha Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : Obsah semináře: Praktický popis průběhu přípravného stádia trestního řízení – úkol
Trestní řízení a trestné činy ve státní a veřejné správě z hlediska Policie ČR Praha Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : Obsah semináře: Praktický popis průběhu přípravného stádia trestního řízení – úkol
Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u příspěvkových organizací Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-251 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit posluchače s právní úpravou, dobrou praxí a připra
Aplikace zákona o registru smluv včetně sankcí a novely Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-306 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Účelem semináře je seznámit účastníky s povinnostmi plynouc
Novela stavebního zákona Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Novela řeší na úseku územního rozhodování a stavebního řádu zejména: náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů, majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti, zá
Odpovědnost pedagogických pracovníků Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: 01.) Úvod – 2 historické poznámky 02.) Pedagogický pracovník – předpoklady, přímá a související pedagogická činnost bezúhonnost 03.) Přestupky v rámci různých zákonů, trestní odpovědnost 04.) Oznamovací povinnost šk
Právní úprava rozpočtové odpovědnosti se zaměřením na územní samosprávu Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: Právní úprava Sektor veřejných institucí Rozpočet a transparentnost Rozpočtová strategie Výdajové pravidlo Dluhová brzda Hospodaření ÚSC – fiskální pravidlo Organizační zajištění
Procvičování správního řádu a základních otázek veřejné správy Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - ZOZ-7 - 2013 Akreditace: MV : Obsahem semináře je procvičování témat, jejichž znalost je nezbytná k úspěšném
Veřejná podpora Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015 Akreditace: MV : Obsah: 1. Veřejná podpora – vymezení, která opatření pokrývá.
Zrušení a vypořádání podílového vlastnictví– vybrané otázky se zaměřením na aktuální rozhodovací praxi NS ČR Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-160 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem semináře je zprostředkovat závěry soudní praxe prezen
Bolesti zad a stres – teoretický úvod + praktická cvičení I. Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou prevence a terapie bolestí zad včetně praktického nácviku cvičení. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: - bolesti zad – teoretický úvod, nejčastější příčiny -
Exekuce srážkami ze mzdy v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky s právní úpravou vztahující se ke srážkám ze mzdy, které jsou prováděny v rámci exekučního řízení. Bude komplexně pojednáno o obsahu relevantních právních předpisů, povinnostech zaměstnavatelů, nejčastější
Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u příspěvkových organizací Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-251 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit posluchače s právní úpravou, dobrou praxí a připra
Zvláštní soudní řízení v působnosti orgánů SPOD Praha Číslo akreditovaného kurzu : 2016 - 0059-PC - SP Akreditace: MPSV : Cíl semináře : Cílem vzdělávacího programu Úvod do problematiky zvláštn
Nové instituty dědického práva Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Seminář je zaměřen na vyložení nových institutů dědického práva a představení jejich aplikace v praxi, včetně vysvětlení některých problému, které již aplikační praxe zaznamenala. Pozornost bude věnována dědické smlouvě, svěřenskému nástupnict
Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-130 - 2017 Akreditace: MV : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Nový zákon o o
Sociální pracovník - sociální kurátor, význam specializace v sociální práci Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit posluchače s agendou sociálního kurátora, jeho postavením na obci s rozšířenou působností, a jeho význam v systému služeb sociální prevence. Obsah: klientská činnost -vznik a vývoj agendy sociálního kurátora od
Územní plánování – vybrané právní otázky (pro pokročilé) Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-573 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit se s vybranými otázkami v oboru územního plánování,
Veřejná podpora Ostrava-bude upřesněmo po uzav Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015 Akreditace: MV : Obsah: 1. Veřejná podpora – vymezení, která opatření pokrývá.
Veřejné zakázky 2017 z pohledu dodavatele Brno Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : Obsah: Vymezení veřejné zakázky a právní úpravy Druhy veřejných zakázek Vymezení zada
Archeologie v památkové péči Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-342 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky s problematikou provádění archeologickýc
Licence zaměřená na knihovníky Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Obsahem semináře budou informace o nejdůležitějších ustanoveních autorského zákona, včetně nejnovější novely z roku 2017, týkající se knihoven. Poskytnuty budou rovněž informace o změnách autorského práva, týkajících se praxe
Vzdělávací část zákona o úřednících územních samosprávných celků Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-305 - 2016 Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit účastníky se vzdělávací částí zákona o úřednících
Dlouhodobý stres v práci a syndrom vyhoření Praha Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : Co je to stres, kde se všude projevuje a jak se ho zbavit? Jak ovlivňuje naše vnímání r
Hazard a vydávání rozhodnutí o povolení k umístění herního prostoru vs. vyhlášky obcí Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Víte, že Ministerstvo vnitra obcím doporučuje, aby kritéria, na základě kterých obec přistoupila k regulaci hazardních her, byla uvedena přímo v obecně závazné vyhlášce? Víte, že obce mohou na základě ustanovení § 10 písm.
Péče řádného hospodáře u radních, starostů, hejtmanů, tajemníků a ředitelů krajských úřadů a trestné činy vzniklé jejím porušením z hlediska Policie ČR Bílina Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Víte, že kdo přijme funkci starosty či člena rady, tak se zavazuje, že ji bude vykonávat s péčí řádného hospodáře? Víte, že i tajemník či ředitel KÚ je povinen vykonávat svou působnost a plnit povinnosti s péčí řádného hospodáře?
Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody - z pohledu soudce NS ČR Praha Číslo akreditovaného kurzu : V přípravě Akreditace: MV : Pracovní úrazy a nemoci z povolání, kdy se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti zaměstnavat
Stavby, pozemky a nemovitosti z hlediska aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Východiska pojetí nemovité věci v občanském zákoníku stavba jako součást pozemku (včetně přechodného režimu) v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu Veřejné seznamy v nové právní úpravě a judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu
Zajišťování a vymáhání pohledávek dle daňového řádu Praha Číslo akreditovaného kurzu : V přípravě Akreditace: MV : Obsah semináře: rozdíly mezi právní úpravou pro ÚSC a státní správou v oblasti vym
Manžel/ka v exekuci Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-574 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Výklad bude zaměřen na aktuální problematiku postavení manže


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 254
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 6


Zobrazeno celkem -51- (ze 254) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Aliaves&Co., a.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=414&mnozstvi=10

by Aliaves&Co., a.s. - Praha 1

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Suverénní vystupování před kritickým publikem získejte publikum na svou stranu v květnu 2017 - Praha