logo skoleni-kurzy

ALIAVESACO A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Databáze pro internetové aplikace - JUBELA, s.r.o.
Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.

 
  

 

ALIAVESACO A S

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Aliaves Co., a.s.by Aliaves Co., a.s. - Praha 2

Logo: Aliaves  Co., a.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Aliaves Co., a.s. - Praha 2


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 209
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 5

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování a elektronické právní jednání Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-628 - 2017 Název akreditace: Elektronické dokumenty a elektronická identifikace Akreditace: MV : Problema
Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSV Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0744-SP - PC Akreditace: MPSV : Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů.
Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: * vztah zákoníku práce a zákona o státní službě * odměňování státních zaměstnanců * služební doba a doba odpočinku * překážky ve službě
Zákon o kontrole Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-529 - 2015, akreditováno pod názvem Kontrolní řád Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem semináře je se
Pomocný analytický přehled pro pokročilé Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-429 - 2017, název akreditace Pomocný analytický přehled PAP Akreditace: MV : Seminář je vhodný zejména pr
Problematika zajišťovacích příkazů se soudcem NSS Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah semináře: 01.) Podmínky pro vydání zajišťovacích příkazů a vývoj judikatury NSS k této otázce 02.) Procesní aspekty, zejména význam 30denní lhůty pro rozhodnutí o odvolání proti zajišťovacímu příkazu a její vztah k soudní ochraně pr
Zneužití zákona 106 ve správním řízení se soudcem NSS Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-45 - 2017 Zneužití zákona 106 ve správním řízení Akreditace: MV : Seminář bude diskutovat nejprve v obecn
Jak fungují média a jak s nimi zacházet Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Proč médiím nemáme věřit a proč je za to nemáme proklínat -typy médií a jejich zaměření -novinář neříká pravdu, novinář vypráví příběh -novinář nehledá pravdu, hledá to, co je zajímavé pro jeho čtenáře, co prodává -novinář nechc
Novela zákona o střelných zbraních a střelivu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-147 - 2014, název akreditace Zákon o střelných zbraních a střelivu Akreditace: MV : Cíl semináře : Semi
Nové trendy v řízení ve státní správě Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Lze stát řídit jako firmu a lze firmu řídit jako stát? 2denní konference, kde Vás první den čekají teoretické bloky, které Vás s tématem seznámí z pohledu práva, ekonomie, filozofie a managementu řízení.
Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci !PŘESUN Z 2.5.! Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti státu za výkon veřejné moci dle zák. č.
Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-305 - 2016, název akreditace Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: MV : Jedná se o jedinečnou pří
Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016, název akreditace - Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb.
Aplikace zákona o střetu zájmů v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-237 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Shrnout důležité informace ohledně povinností vyplývajících
GDPR-ochrana osobních údajů ve školství Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno GDPR ochrana osobních údajů ve školství - porovnání dosavadní právní úpravy (zákon č. 101 - 2000 Sb.
Sám sobě koučem: mentální techniky, které zvyšují osobní výkonnost Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-57 - 2017 - název akreditace Dlouhodobý stres v práci a syndrom vyhoření Akreditace: MV : Nebaví vás pr
Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast stavební Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - VEPO-32 - 2016 Akreditace: MV : Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky semináře s přehledem o čin
Zajišťování a vymáhání pohledávek dle daňového řádu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-118 - 2017, název akreditace: Zajišťování a vymáhání pohledávek dle daňového řádu Akreditace: MV Cíl semi
Kdo a za jakých podmínek může kontrolovat obec Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-617 - 2017 - Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy Akreditace: MV Jste starostou obce a čekáte kon
Tvůj hlas, tvůj pomocník - rozšířený Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Každý má svůj jedinečný hlas. A ten Vám může oddaně sloužit jako skvělý pomocník při sebeprezentaci.
Ochranná výchova - podmínky pro nařízení, pravomoce OSPOD Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-240 - 2016, název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD Akreditace: MV Jak probíhá tres
Platnost a neplatnost právního jednání Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: co to je právní jednání – čím se liší od jednání v gramatickém významu tohoto slova proč byl dříve používaný pojem právní úkon , nahrazen pojmem právní jednání pojem dobré mravy co to je podmíněnost právního jedn
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona - PŘESUN Z 19.4. Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-183 - 2016, název akreditace: Zákon č. 100 - 2001 o posuzování vlivů na ŽP Akreditace: MV : Většina zá
Rétorika v praxi - 2 denní WORKSHOP s pedagogem AMU Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno Jste nervózní, když máte hovořit před obecenstvem, nebo jste si svým projevem 100% jistí a nic a nikdo Vás nedokáže znejistit? Ať už patříte do té či oné skupiny, nabízíme Vám možnost zdokonalení Vašich řečových dovedností a do naší nabídky nov
Živnostenský zákon - aktuality a praxe Praha Číslo akreditovaného kurzu : Název akreditace: Živnostenský zákon - aktuality a praxe - AK - PV-274 - 2018 Akreditace: MV Nebaví Vás vzděl
Vztah správního řádu a zákona o státní službě Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Podat výklad problémů spojených s aplikací procesních ustanovení zákona o státní službě V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: - Vztah zákona o státní službě a správního řádu* Typologie řízení ve vě
Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby a digitální archivy Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-90 - 2018, název akreditace Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS Akreditace: MV Dne
Nový zákon o hazardních hrách Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-639 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Proškolení zaměstnanců obcí, kteří zajišťují agendu hazardn
Povinnosti řádného hospodáře, aneb standardy péče ve veřejné správě Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-629 - 2017, název akreditace Standardy péče ve veřejné správě Akreditace: MV : Víte, že uzavření nevýhodn
Pracovněprávní aktuality se soudcem NS Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-87 - 2015, název akreditace Pracovní právo Akreditace: MV : Současná situace je – pokud jde o změny praco
Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast hospodářství a zemědělství Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - VEPO-34 - 2016 Akreditace: MV : Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky semináře s činnostmi ve vo
Jak fungují média a jak s nimi zacházet Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Proč médiím nemáme věřit a proč je za to nemáme proklínat -typy médií a jejich zaměření -novinář neříká pravdu, novinář vypráví příběh -novinář nehledá pravdu, hledá to, co je zajímavé pro jeho čtenáře, co prodává -novinář nechc
Nové prostředky komunikace (Facebook) Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Osvojit si systém fungování sociální sítě facebook. Naučit se metody, jak zvýšit zájem u uživatelů sociální sítě a jak získat pozornost pro svůj obsah.
Kybernetická bezpečnost ve školním prostředí Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Seznámit pedagogické pracovníky s aktuálními trendy a hrozbami, s nimiž se mohou ve školním prostředí setkat. Názorně vše demonstrovat na praktických příkladech a ukázkách.
Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku a aktuální změny v právní úpravě místních poplatků Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-121 - 2017 Místní poplatky Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem semináře je seznámit úředníky obcí a kr
FKSP a SOCIÁLNÍ FONDY - aktuality a praxe 2018 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-270 - 2016, název akreditace FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky Akreditace: MV Máte v orga
Komunikace s problémovým klientem v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-227 - 2017, Název akreditace: Komunikace s problémovým klientem Akreditace: MV Ať už s klienty pracujete
Kontrola a inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-277 - 2016, název akreditace Kontrola a inventarizace majetku u ÚSC a příspěvkových organizací Akreditace: MV
Interní audit z pohledu MF Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-116 - 2018 : Kurz bude zaměřen na stávající právní úpravu interního auditu ve veřejné správě podle zákona o finanční kontrole a možnosti využití mezinárodních standardů. Obsah: Principy interního auditu Statut interního auditu Manu
Ochrana osobních údajů v justici a veřejné správě (výjimky z GDPR, národní úprava, synergie s kybernetickou bezpečností) Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-170 - 2018, NÁZEV AKREDITACE: GDPR-ochrana osobních údajů Akreditace: MV : Cílem semináře je diskutovat a
Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSV Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0744-SP - PC Akreditace: MPSV : Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů.
Správní řízení v praxi (krok za krokem) Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : prohloubit znalosti účastníků semináře v oblasti ro
Územní plán po 1.1.2018, nástroj obce při řízení jejího rozvoje Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-32 - 2018 Akreditace: MV : Cíl semináře : Výklad obsahu a uplatňování územního plánu, změn od 1-1-2018
Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast silniční hospodářství a silniční doprava Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - VEPO-33 - 3016 Akreditace: MV : Obsah: 1. správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářst
Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Problematika újmy na přirozených právech člověka je celospolečenským fenoménem a může se dotknout každého z nás. Ocitli jste se vinou nesprávného úředního postupu v těžké situaci a odškodnil Vás za to někdo?
Daňově uznatelné náklady – jak obstát před kontrolou z finančního úřadu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-108 - 2018 Akreditace: MV : Cíl semináře : Problematice daňových nákladů je třeba věnovat patřičnou pozo
Novela stavebního zákona - první zkušenosti z praxe na úseku územního plánování Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV Poč
Praktický seminář k registru smluv (workshop) Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-306 - 2016 Zákon o registru smluv Akreditace: MV : Ve vztahu k registru smluv každý z nás řeší stejné pro
Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-184 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem semináře je seznámení posluchačů s pravidly pro poskyt
Zákon o některých přestupcích Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-242 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem semináře je podrobně seznámit úředníka se zákonem č.
GDPR v praxi pro personalisty !PŘESUN Z 3.5.! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-760 - 2017, název akreditace GDPR - ochrana osobních údajů Akreditace: MV : GDPR v praxi pro personalis


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 209
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 5


Zobrazeno celkem -51- (ze 209) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Aliaves Co., a.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=414&mnozstvi=10

by Aliaves Co., a.s. - Praha 2

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Kurzy Tai chi
***
kurzy | 2018-05-13 
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Olomouc - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Olomouc - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Pardubice - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Brno - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Pro Radost -@KurzyProRadost- | Twitter - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Online kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy landkitingu Statenice - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | Gourmet Academy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting - kurzy


Nalezeno celkem : 532 zpráv | aktualizace každou hodinu 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: MS Access pokročilí v září 2018 - Praha