logo skoleni-kurzy

ALIAVESACO A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Interní auditor ISMS dle ISO/IEC 27001:2013 - DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Jedním z důležitých požadavků normy ISO - IEC 27001:2013 je pravidelné vykonávání interních auditů. Interní auditoři prověřují, zda celý systém bezpečnosti informací je v souladu s požadavky normy, zda je efektivně zavedený a jak efektivně v praxi funguje.

 
  

 

ALIAVESACO A S

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Aliaves&Co., a.s.by Aliaves&Co., a.s. - Praha 1

Logo: Aliaves&Co., a.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Aliaves&Co., a.s. - Praha 1


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 228
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 5

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Náhradní rodinná péče Praha Číslo akreditovaného kurzu : požádáno Akreditace: MPSV : Obsah: 01. ) zkušenosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) z aplikace nové
Novela zákona č. 250/2000 Sb. – z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-184 - 2016 Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámení posluchačů s pravidly pro poskytování veřejné fin
Novela zákona o střetu zájmů Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-237 - 2017 Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámení účastníků s aktuální problematikou zákona č. 159
Pomocný analytický přehled PAP - pro pokročilé Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-429 - 2017 Akreditace: MV : Seminář je vhodný zejména pro pracovníky (účetní, metodiky atd.) některých vy
Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozemních komunikacích Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno Akreditace: MV : Obsah: Definice pozemní komunikace a její druhy. Definice místní kom
Novela autorského zákona Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-457 - 2014 Akreditace: MV : Obsah: * základy autorského práva, nejčastější dotazy*
Nový přestupkový zákon a judikatura NSS Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-73 - 2014 Akreditace: MV : Nový zákon č. 250 - 2016 Sb.
Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cílem semináře je v souvislosti s danou agendou prohloubit znalosti zaměstnanců územně samosprávních celků. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: 01.
Nájem a nájem prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89 - 2012 Sb.
Novela stavebního zákona !přesun z 8.6.! Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Novela řeší na úseku územního rozhodování a stavebního řádu zejména: náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů, majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti, zá
Novela zákona o pohřebnictví Brno Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: - Zákon o pohřebnictví s
Právo na informace podle zákona 106/1999 Sb. Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-196 - 2010 Akreditace: MV : Obsah semináře: * Povinnost poskytovat informace - působnost povinných
Kontrola a inventarizace majetku ve školách a neziskových organizacích Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-600 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky semináře s problematikou realizace inven
Nový přestupkový zákon a judikatura NSS Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-73 - 2014 Akreditace: MV : Nový zákon č. 250 - 2016 Sb.
Kontrola veřejných zakázek - ověřování a dodržování principů 3E - praktický workshop Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah workshopu: * Aplikace principů 3E v jednotlivých fázích veřejného nakupování: - Identifikace a zdůvodnění potřeby - Příprava veřejné zakázky - Zadávací řízení a uzavření smlouvy - Plnění smlouvy a řízení vztahu s dodavatelem
Uplatňování DPH u obcí a jiných neziskových organizací – upozornění na nejčastější chyby Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-14 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s uplatňov
Aktuální judikatura NSS k veřejným zakázkám a možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaci Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno Akreditace: MV : připravujeme
Informační systém evidence přestupků-registr přestupků Praha Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : v přípravě
Novela autorského zákona Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-457 - 2014 Akreditace: MV : Obsah: * základy autorského práva, nejčastější dotazy*
Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-130 - 2017 Akreditace: MV : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Nový zákon o o
Uplatňování DPH u obcí a jiných neziskových organizací – upozornění na nejčastější chyby Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-14 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s uplatňov
Trestní odpovědnost v územní samosprávě Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Na semináři se dozvíte zejména následující: * Úvodní část semináře je zaměřena na obecné otázky zavinění s důrazem na pravidla jeho posuzování v územní samosprávě - jaký přístup se při rozhodování očekává od člena rady, zastupitele a úřední
Trestní odpovědnost v územní samosprávě Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Na semináři se dozvíte zejména následující: * Úvodní část semináře je zaměřena na obecné otázky zavinění s důrazem na pravidla jeho posuzování v územní samosprávě - jaký přístup se při rozhodování očekává od člena rady, zastupitele a úřední
Evidence obyvatel v praxi ohlašoven, základní registry ve vztahu k ohlašovnám Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : V přípravě : Obsah semináře: 1. Zákon č.
Jak aplikovat stavební zákon - aktuální rozsudky správních soudů Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-182 - 2017 Akreditace: MV : Posluchači budou seznámení s rozsudky správních soudů. V konkrétních rozsu
Kontrola veřejných zakázek - ověřování a dodržování principů 3E - praktický workshop Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah workshopu: * Aplikace principů 3E v jednotlivých fázích veřejného nakupování: - Identifikace a zdůvodnění potřeby - Příprava veřejné zakázky - Zadávací řízení a uzavření smlouvy - Plnění smlouvy a řízení vztahu s dodavatelem
Územní plánování v judikatuře správních soudů Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : připravujeme
Obecní kroniky v 21. století Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámení s teoretickými a historickými základy moderního kronikářs
Evidence obyvatel v praxi ohlašoven, základní registry ve vztahu k ohlašovnám Ostrava Číslo akreditovaného kurzu : V přípravě : Obsah semináře: 1. Zákon č.
Zákonné a ostatní obřady měst a obcí (akreditováno pod názvem Obce a obřady) Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-13 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seminář je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřen
Akreditované - Registr smluv v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : MV AK - PV-281 - 2016 : Témata semináře: 1. Registr smluv 2.
Evidence obyvatel - povinnost ohlašovny Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-515 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seminář je zaměřen na práci ohlašovny a její povinnosti při v
Kontrola hospodaření obcí z pohledu ministerstva financí Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah semináře: * Systém kontroly hospodaření obcí - Kontrola veřejné finanční podpory - Přezkoumávání hospodaření - Kontrola veřejných zakázek - Kontrola v oblasti porušení rozpočtové kázně * Proces kontroly hospodaření – aplikac
Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-593 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Podrobné seznámení účastníků semináře se systémem kontrol d
Archeologie v památkové péči Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-342 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky s problematikou provádění archeologickýc
Novela zákona o pohřebnictví Bílina Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: - Zákon o pohřebnictví s
Aktuální problémy účetnictví - školství Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno Akreditace: MV : připravujeme
Jak aplikovat stavební zákon - aktuální rozsudky správních soudů Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-182 - 2017 Akreditace: MV : Posluchači budou seznámení s rozsudky správních soudů. V konkrétních rozsu
Pomocný analytický přehled PAP - pro pokročilé Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-429 - 2017 Akreditace: MV : Seminář je vhodný zejména pro pracovníky (účetní, metodiky atd.) některých vy
Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : detailněji seznámit posluchače se zákonem č. 106 - 1999 Sb
Evidence obyvatel - povinnost ohlašovny Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-515 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seminář je zaměřen na práci ohlašovny a její povinnosti při v
Informační systém evidence přestupků-registr přestupků Brno Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : v přípravě
Zařazování zaměstnanců ÚSC do kategorie úředník a neúředník + následky nesprávného zařazení a další ustanovení pracovněprávní části zákona o úřednících (akreditováno pod názvem Zákon o úřednících VS) Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-305 - 2016 Akreditace: MV : Obsah: Osobní působnost zákona o úřednících Předpoklady pro pra
Novela zákona o pohřebnictví Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: - Zákon o pohřebnictví s
Novinky v oblasti cizineckého práva Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky s hlavními změny, které přináší novela zákona o pobytu cizinců. Obsah: * zavedení nových pobytových oprávnění (sezónní pracovníci, vnitropodnikově převádění zaměstnanci, dlouhodobý pobyt za účelem
Vztahy mezi rodiči a dětmi Praha Číslo akreditovaného kurzu : požádáno Akreditace: MPSV : Obsah: * určování rodičovství, vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská odpovědnost,
Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi Ostrava Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámení účastníků s aktuální problematikou novely zákona o pomoci v hmotné nouzi (veřejná služba, souhlas obce). Obsah: * novela zákona o pomoci v hmotné nouzi* aktuální situace v systému pomoci v
Nový přestupkový zákon na odboru sociálních věcí (Akreditováno: Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-242 - 2017 Akreditace: MV : Připravujeme
Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví a GDPR Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům.
Rozsah náhrad škody a nemajetkové újmy a možnost zproštění se povinnosti k náhradě - z pohledu soudce NS ČR Praha Číslo akreditovaného kurzu : V přípravě Akreditace: MV MPSV : Obsah semináře: rozsah nbáhrady škody a nemajetkové újmy a možnost zproštění
Spisová služba a digitální archivy - aktuality a praxe Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-529 - 2010 Akreditace: MV : Připravujeme


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 228
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 5


Zobrazeno celkem -51- (ze 228) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Aliaves&Co., a.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=414&mnozstvi=10

by Aliaves&Co., a.s. - Praha 1

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: MS Excel výpočty a funkce v říjnu 2017 - Praha