logo skoleni-kurzy

ALIAVESACO A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu - Portus Praha z.ú.
Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

 
  

 

ALIAVESACO A S

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

AliavesCo., a.s.by AliavesCo., a.s. - Praha 1

Logo: AliavesCo., a.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: AliavesCo., a.s. - Praha 1


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 71
1 << | >> 2

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NEN Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit posluchače s NEN včetně ukázky způsobu zadání veřejné zakázky malého rozsahu v NEN. Obsah: Seznámení s NEN Představení autorizované a neautorizované části NEN Seznámení s pravidly NEN Prezentace
A - Czech POINT@office - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-384 - 2016 Akreditace: MV : - Základní registry – obecné pojmy, informační systém základních registrů,
A - Zjišťovací fáze finanční kontroly a interního auditu v roce 2017 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-616 - 2017 Akreditace: MV : Určeno pro pracovníky kontrolních, finančních a majetkových útvarů a intern
A_Mocenský aparát: Machiavellisté, narcisté a psychopaté Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : MPSV A2017 - 0656-PC Akreditace: MPSV : Seminář pojednává o psychopatii, machiavelismu a narcismu v běžné populaci
KURZ OBSAZEN!!! A - Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC !PRO VELKÝ ZÁJEM OPAKUJEME KURZ 11.12.! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-675 - 2017 Akreditace: MV : Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s aktuální novou právní úpravou p
Procvičování správního řádu ke zkoušce ZOZ Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-280 - 2017 Akreditace: MV : Kurz Procvičování správního řádu ke zkoušce ZOZ je zaměřen na vybrané problém
A - Dlouhodobý stres v práci a syndrom vyhoření Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-57 - 2017 Akreditace: MV : Co je to stres, kde se všude projevuje a jak se ho zbavit? Jak ovlivňuje naš
BOZP pro učitele TV Praha Číslo akreditovaného kurzu : MSMT- 22459 - 2017-2-798 Akreditace: MSMT : Seminář je určen především pro učitele tělesné výchovy. Obsahem semi
A - Evidence obyvatel - povinnost ohlašovny Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-515 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seminář je zaměřen na práci ohlašovny a její povinnosti při v
A - Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřadu Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-61 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámení účastníků s aktuální problematikou aplikace zák.
Děti v náhradní rodinné péče a problematika styku dítěte s fyzickými osobami Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cílem semináře je posílit náhled na problematiku styku dítěte s dalšími fyzickými osobami, ať v postavení zákonných zástupců, prarodičů, sourozenců, dalších osob. Cílem kurzu je zkompetentnění pracovníků a posílení v roli (např.
Nájem bytu a domu, bytové družstvo, bytové spoluvlastnictví Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : 23. 11.
Pravomoc členů zastupitelstva Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky se základním uspořádáním obecních orgánů, s jejich pravomocemi a zejména se vzájemnými vazbami (vzájemné interakce, možnost ukládat úkoly, kontrolní pravomoci apod. ) a dále trestní odpovědnost těchto orgánů
Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozemních komunikacích Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-92 - 2014 Akreditace: MV : Obsah: Definice pozemní komunikace a její druhy. Definice mís
Tvůj hlas, tvůj pomocník Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Každý má svůj jedinečný hlas. A ten Vám může oddaně sloužit jako skvělý pomocník při sebeprezentaci.
Kontrola veřejných zakázek - ověřování a dodržování principů 3E - praktický workshop Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah workshopu: * Aplikace principů 3E v jednotlivých fázích veřejného nakupování: - Identifikace a zdůvodnění potřeby - Příprava veřejné zakázky - Zadávací řízení a uzavření smlouvy - Plnění smlouvy a řízení vztahu s dodavatelem
Příprava na závěrku r. 2017 a aktuality 2018 Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: Platný legislativní rámec, aktualizace zákona o účetnictví z r. 2016, jiné výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová
Standardy péče ve veřejné správě (při výkonu samostatné působnosti obce a kraje) Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-629 - 2017 Akreditace: MV : Víte, že uzavření nevýhodné smlouvy na úkor majetku města či kraje může být p
Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: Legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2017, velmi významné změny zákona o daních z příjmů.
Daňově uznatelné náklady v judikatuře NSS Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Poskytnout přehled aktuálního stavu judikatury k daňově uznatelným nákladům u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Obsah: * Základní pravidla uznatelnosti nákladů u daní z příjmů (generální klausule, vz
A - Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : detailněji seznámit posluchače se zákonem č. 106 - 1999 Sb
Pohled dítěte na domácí násilí Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0655-SP - PC Akreditace: MPSV : Cílem kurzu je zvýšit povědomí účastníků kurzu o dopadu domácího nási
Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : detailněji seznámit posluchače se zákonem č. 106 - 1999 Sb
Archivy a archivace Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámení s oborem archivnictví v České republice v širším legislativním rámci s přesahy do oblasti spisové služby. Obsah: * pojem archiv a archivace* legislativní úprava archivnictví v souvislosti
Nový přestupkový zákon a judikatura NSS (akreditováno pod názvem Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu) Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-73 - 2014 Akreditace: MV : Nový zákon č. 250 - 2016 Sb.
A -GDPR - Pověřenec, správce, tvorba analýz ochrany osobních údajů (akreditace-Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC) Bude upřesněno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-196 - 2010 Akreditace: MV : Obsah: 1. Základní zásady GDPR a jejich promítnutí do povinností správce 2
A-Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi - pro zadavatele (akreditováno pod názvem Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy) Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016 Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámení posluchačů s nejvýznamnějšími instituty obsaženým
Společná a střídavá péče, vyživovací povinnost Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Vztahy mezi rodiči a dětmi Rodičovská odpovědnost, úprava poměrů nezl. dětí a střídavá a společná péče, styk rodičů s dětmi, výživné mezi rodiči a dětmi.
A - Nový přestupkový zákon a judikatura NSS (akreditováno pod názvem Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu)!PŘESUN Z 24.11.! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-73 - 2014 Akreditace: MV : Nový zákon č. 250 - 2016 Sb.
Aplikace principu 3E na finančním řízení a kontrole - praktický workshop Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah workshopu: * Právní úprava principů 3E v zákone o finanční kontrole a v návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí * Nastavení vnitřního kontrolního systému – řídicí a kontrolní mechanismy * Aplikace principů 3E ve schvalovací
Odpovědnost za škodu v dopravě Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: Podmínky vzniku povinnosti k náhradě zvláštní povaha provozu dopravního prostředku provozovatel právní vztahy (provozovatel, řidič, zaměstnanec) Střet provozů způsob vypořádání typové situace Rozsah náhra
Příprava na závěrku r. 2017 a aktuality 2018 Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: Platný legislativní rámec, aktualizace zákona o účetnictví z r. 2016, jiné výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová
Hospodaření školy a schválený rozpočet Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: Právní postavení škol a školských zařízení – právní forma Finanční zdroje činnosti škol a školských zařízení Vícezdrojové financování Role zřizovatele (zakladatele) Vztah k rozpočtu zřizovatele (zakladatele) Vzt
A - Správní řízení na úseku evidence obyvatel - rušení údaje o místu trvalého pobytu Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-516 - 2016 Akreditace: MV : - Obecné zásady vedení správního řízení, doručování, počítání času, ustanov
A - Uplatňování DPH u obcí a jiných neziskových organizací – upozornění na nejčastější chyby Bílina Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-14 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s uplatňov
Aplikace principu 3E na finančním řízení a kontrole - praktický workshop Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah workshopu: * Právní úprava principů 3E v zákone o finanční kontrole a v návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí * Nastavení vnitřního kontrolního systému – řídicí a kontrolní mechanismy * Aplikace principů 3E ve schvalovací
Územní plánování v judikatuře správních soudů Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky s aktuální judikaturou správních soudů v oblasti územního plánování, včetně vztahu k rozsáhlé novele stavebního zákona. Obsah: žalobní legitimace ve věcech územně plánovací dokumentace, nejč
BOZP pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Seminář je určen především pro zaměstnance škol a školských zařízení, kteří mají ve školách na starosti oblast BOZP, tedy především pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262 - 2006 Sb.
Exekuce srážkami ze mzdy Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-64 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámení účastníků s právní úpravou vztahující se ke srážká
Právní předpisy v oblasti účetnictví veřejného sektoru Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-239 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním zněním prá
Řízení před správními soudy a judikatura Brno Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Seminář je zaměřený na otázku významu judikatury pro správní soudnictví, popis možností vyhledávání judikatury, další práce s judikaturou správních soudů atd., a to ve spojení s popisem institutů správního soudnictví, které judikatura nejvíce o
A - Jak aplikovat stavební zákon - aktuální rozsudky správních soudů Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-182 - 2017 Akreditace: MV : Posluchači budou seznámení s rozsudky správních soudů. V konkrétních rozsu
A - Spisová služba a digitální archivy a nařízení eIDAS Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-529 - 2010 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seminář bude zaměřen na rizika a důsledky vyplývající z por
A - Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřadu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-61 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámení účastníků s aktuální problematikou aplikace zák.
Aplikace principu 3E na finančním řízení a kontrole - praktický workshop Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah workshopu: * Právní úprava principů 3E v zákone o finanční kontrole a v návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí * Nastavení vnitřního kontrolního systému – řídicí a kontrolní mechanismy * Aplikace principů 3E ve schvalovací
A - Registr smluv v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : MV AK - PV-306 - 2016 : Témata semináře: 1. Registr smluv 2.
Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017 Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: Legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2017, velmi významné změny zákona o daních z příjmů.
A - Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-675 - 2017 Akreditace: MV : Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s aktuální novou právní úpravou p
Dosažení úspěchu v managementu Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Jak úspěšně řídit úředníky? Úspěch zřídkakdy přichází sám o sobě nebo bez většího úsilí, ale řídí se určitými pravidly a zákonitostmi.
A - Správní řízení na úseku evidence obyvatel - rušení údaje o místu trvalého pobytu Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-516 - 2016 Akreditace: MV : - Obecné zásady vedení správního řízení, doručování, počítání času, ustanov
A-Místní poplatky v praxi Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-633 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem semináře je seznámit posluchače s jednotlivými místní


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 71
1 << | >> 2


Zobrazeno celkem -51- (ze 71) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: AliavesCo., a.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=414&mnozstvi=10

by AliavesCo., a.s. - Praha 1

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Vidimace a legalizace v prosinci 2017 - Praha