logo skoleni-kurzy

DNV GL BUSINESS ASSURANCE CZECH REPUBLIC S R O


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Kancelářské minimum OpenOffice - JUBELA, s.r.o.
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.

 
  

 

DNV GL BUSINESS ASSURANCE CZECH REPUBLIC S R O

Viz také následující kurzy :
  • Nutné ekonomické, finanční, manažerské a business kompetence pro efektivní řízení firmy, podniku a moderní organizace i businessuPodrobnosti
  • Moderní ekonomické a finanční řízení zásadních SLUŽBOVÝCH a OBCHODNÍCH společností i businessu, včetně servisních organizací veřejného sektoruPodrobnosti
  • Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užitíPodrobnosti
  • Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABCPodrobnosti
  • Business Analytik ...Podrobnosti

DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.by DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. - Praha 6

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. - Praha 6


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 95
1 << | >> 2

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
7 jednoduchých nástrojů zlepšování kvality   Praha ​7 osvědčených nástrojů, které již dávno prokázaly svou užitečnost nejen při zlepšování kvality. Mohou pomáhat všem, manažerům, technikům i operátorům. Pro všechny, kteří chtějí pomoci a být prospěšní, pro ty kteří se chtějí zlepšovat a zvyšovat svou kvalifikaci. Povinné pro všechny pracovníky oddělení kvality.
7 pokročilých nástrojů zlepšování kvality   Praha ​Na každém výrobku, na každém pracovišti se mohou vyskytnout chyby. Úkolem dneška je, řešit je tak, aby se neopakovaly. Pro všechny, kteří chtějí pomoci a být prospěšní, pro ty kteří se chtějí zlepšovat a zvyšovat svou kvalifikaci. Povinné pro všechny pracovníky oddělení kvality.
Business Continuity Management a jeho implementace   Praha V současnosti organizace podnikají v prostředí, které je charakterizované rostoucím a komplexnějším rizikem. V tomto dynamickém světě navíc dochází k situacím, které mají za následek nečekané přerušení výroby nebo poskytování služeb. Je určen pro manažery rizik a pro pracovníky, kteří stojí před otázkou, jak zvýšit odolnost organizace před možnými incidenty a přerušením produkce a jak je efektivně řídit. Je vhodný také pro pracovníky finančních institucí a pojišťoven, kteří posuzují poskytování půjček a pojištění na podnikatels
Enterprise Risk Management   Praha V současnosti organizace podnikají v prostředí, které je charakterizované rostoucím a komplexnějším rizikem. Společnost si postupně osvojuje stále menší toleranci k selhání a každé selhání firem je pod drobnohledem masových komunikačních prostředků, zpřísňují se „pravidla hry“ ze strany regulačních Pro pracovníky, kteří stojí před otázkou, jak efektivně řídit rizika v organizaci ve více oblastech, při řízení projektů, nebo organizačních jednotek.
Hodnocení dodavatelů v automobilovém průmyslu   Praha Zabezpečování kvality dodávek v dodavatelském řetězci je jedním z klíčových témat. Při nedostatečné specifikaci a komunikaci na rozhraních mezi dodavatelem a zákazníkem mohou vznikat významné ztráty, které je možné eliminovat standardizovanými postupy. Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
Identifikace rizik   Praha Metoda identifikace procesů a rizik nám pomáhá zjistit, jak odhalit rizika a slabá místa v podnikových procesech a jak mít rizika pod kontrolou? Manažerům [vrcholovým a středním], majitelům firem, auditorům, poradcům, pracovníkům v oblasti lidských zdrojů, controlingu, managementu kvality, bezpečnosti.
Implementace normy ISO 50001 2011   Praha ​ISO 50001:2011 je mezinárodní norma, která nabízí systematický postup na zlepšení energetické efektivnosti. Implementace této normy pomáhá organizacím lépe využívat stávající aktiva řízenou spotřebou energie. Pro všechny, kterým záleží na zodpovědném přístupu k životnímu prostředí a též všem, kteří jsou zodpovědní za hospodaření s energií v rámci vlastní organizace.
Integrace rizikového přístupu v manažerském systému QESMS   Praha V současnosti má mnoho organizací zavedený systém řízení, který formálně plní požadavky podle norem na subsystémy řízení kvality, environmentu a BOZP. Přesto tyto subsystémy nejsou častokrát integrované, spíše jsou izolované. Pro managery SEM, SM BOZP a managery kvality a jiné managery, kteří stojí před otázkou, jak efektivně integrovat řízení rizik z těchto subsystémů.
Interní auditor dle IATF 16949:2016   Praha Technická specifikace IATF 16949:2016 sjednocuje celosvětové požadavky zákazníků v automobilovém průmyslu [členové IATF]. Jedním z požadavků této specifikace je vykonávání interních auditů. Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů v automobilovém průmyslu.
Interní auditor dle IRIS:2009 Rev.2   Praha Jedním z důležitých požadavků normy IRIS:2009 Rev. 2 je pravidelné vykonávání interních auditů, podobně jako je to u normy ISO 9001:2008. Pro všechny interní auditory kvality podle ISO 9001:2008, kteří chtějí získat kvalifikaci pro vykonávání interních auditů podle normy IRIS:2009 Rev.2.
Interní auditor dle SA 8000:2008   Praha Získání povědomí o provedení ověření úrovně sociální odpovědnosti ve firmě prostřednictvím interního auditu, podstatě standardu SA 8000 a udržování systému sociální odpovědnosti podle SA 8000, vazby se systémy řízení podle norem ISO. Získání znalostí o způsobu a technice provádění interních auditů. Manažery odpovědné za implementaci sociální odpovědnosti ve firmě, manažery jakosti, pracovníky v oblasti HR a HS a pracovního práva, pracovníky odpovědné za zavádění a udržování systému SA 8000, pracovníky provádějícím tzv. interní audity dle SA 8000.
Interní auditor ISMS dle ISO/IEC 27001:2013   Praha Jedním z důležitých požadavků normy ISO - IEC 27001:2013 je pravidelné vykonávání interních auditů. Interní auditoři prověřují, zda celý systém bezpečnosti informací je v souladu s požadavky normy, zda je efektivně zavedený a jak efektivně v praxi funguje. Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.
Kontrolní plán - eliminace reklamací   Praha Pokud máte správný kontrolní plán, neznáte slovo reklamace a nemusíte se bát žádné třídící ani svolávací akce. Po každé reklamaci se musí kontrolní plán upravovat, protože neochránil ani nás ani naše zákazníky před problémy s kvalitou našich výrobků. Pro všechny ředitele, kteří chtějí vědět, co mají požadovat od svých pracovníků kvality. Pro techniky, aby uměli spolupracovat s pracovníky kvality, když do technologického postupu zakomponovávají kontroly s přidanou hodnotou.
Měření účinnosti ISMS   Praha Tvrdíme-li, že řízení bezpečnostních rizik je základem pro ustanovení systému řízení bezpečnosti informací, pak měření účinnosti bezpečnostních opatření má rozhodující vliv na účelný rozvoj ISMS, protože umožní plánovat rozvoj na základě skutečné úrovně prosazení bezpečnostních opatření. Význam tét Všechny manažery bezpečnosti informací a auditory ISMS, kteří si chtějí prohloubit praktické schopnosti měření účinnosti řízení bezpečnosti a obohatit se o řadu zkušenosti a účelných doporučení spojených s měřením účinnosti ISMS.
Nástroje na zabezpečení kvality - QFD a DOE   Praha Účastníci kurzu porozumějí nástrojům na zabezpečení kvality DOE a QFD a budou je umět využívat ve své praxi. Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
Personální certifikace SCC – Safety Contractor Checklist   Praha SCC [Safety Contractor Checklist] je nástrojem k hodnocení systému řízení bezpečnosti a výsledků bezpečnosti dosahovaných dodavatelem. Uplatňování SCC je prostředkem ke zlepšování bezpečnosti v organizacích vykonávajících nebezpečné práce.
Poka Yoke   Praha Všichni jsou omylní. Každý může udělat chybu, která způsobí nespokojenost zákazníka, chybné kusy, nebo více práce, zpoždění nebo zbytečné navýšení nákladů. Pro všechny, kteří chtějí pomoci a být prospěšní, pro ty, kteří se chtějí zlepšovat a zvyšovat svou kvalifikaci. Doporučujeme všem pracovníkům oddělení kvality.
Požadavky nové normy IATF 16949:2016   Praha Cíl kurzu : Rychlá orientace v aktuálních požadavcích normy IATF 16949 [zaměření se na kritické změny v porovnání s normou ISO - TS 16949] a vysvětlení strategie přechodu definované ze strany IATF. Pro správné rozhodnutí a pro vypracování konkrétního plánu přechodu v organizaci je důležité disp Na jedné straně pro manažery kvality, resp. členy managementu zodpovědné za rozhodnutí o termínu přechodu v organizaci certifikované podle ISO - TS 16949:2009.
Praktické řízení rizik ISMS   Praha Řízení rizik je základním prvkem systému řízení bezpečnosti informací [ISMS], který má rozhodující vliv na chod celého systému. V praxi se nicméně často se setkáváme s formálními přístupy, při kterých uživatelé ani pořádně netuší, co jim řízení rizik může přinést. Všechny manažery bezpečnosti informací a auditory ISMS, kteří si chtějí prohloubit praktické schopnosti řízení rizik a obohatit se o řadu zkušenosti a účelných doporučení spojených s řízením rizik.
Pravidla a principy zavádění systému řízení služeb IT podle ISO/IEC 20000   Praha Norma ISO - IEC 20000 prosazuje přijetí integrovaného procesního přístupu k účelné dodávce řízených služeb IT tak, aby byly splněny požadavky poskytovatele služeb i všech jeho zákazníků. Koordinované prosazování procesů řízení služeb IT prohlubuje účelné chování poskytovatele služeb, zvyšuje účin Pro pracovníky poskytovatelů služeb a útvarů informatiky, kteří se chtějí seznámit s principy systému řízení služeb IT podle doporučení normy ISO - IEC 20000 - Informační technologie - Řízení služeb. Po ukončení kurzu budou účastníci schopni plnit základní role v systému řízení služeb IT jak
Procesní přístup v automobilovém průmyslu   Praha Procesní přístup představuje úplně novou orientaci, soustředění se na proces, který je chápaný jako řetězec aktivit - činností - subprocesů výsledkem kterých je koncový produkt. Je založený na principu řízení a vzájemného působení všech podnikových procesů tak, aby plnily určené cíle. Pro všechny, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
SA 8000:2008 - Standard pro ověření sociální odpovědnosti firmy   Praha Získání povědomí o standardu SA 8000 a udržování systému sociální odpovědnosti podle SA 8000 ve firmě, vazby se systémy řízení podle norem ISO. Seznámení s praktickými zkušenostmi a problémy při aplikaci standardu z pohledu certifikační společnosti. Vrcholové manažery odpovědné za rozhodnutí o certifikaci dle SA 8000, manažery CSR a SA 8000, manažery jakosti, pracovníky v oblasti HR a HS a pracovního práva, pracovníky odpovědné za zavádění a udržování systému SA 8000.
SIX SIGMA   Praha ​Slovo “sigma” označuje písmeno řecké abecedy, které se používá na vyjádření míry proměnlivosti veličiny. Úroveň Sigma ukazuje s jakou pravděpodobností se v procesu vyskytne chyba. Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
Společenská odpovědnost firem   Praha Nezní to jako samozřejmost, že když chráníte majetek vaší společnosti, hmotný i ten nehmotný, chráníte i jejich hodnotu? A o tom je udržitelné podnikání. Manažerům [vrcholovým a středním], majitelům firem, interním auditorům, poradcům, pracovníkům v oblasti společenské odpovědnosti, controlingu, PR oddělení
Technik kvality 21. století   Praha Důležitou konkurenční výhodou v současném tržním prostředí je mít kvalifikované zaměstnance. Vysoký důraz je kladený na tzv. Kurz je určený především pro pracovníky středního a nižšího managementu a odborným pracovníkům v oblasti managementu kvality [mistři, vedoucí týmu, inspektoři kvality apod.].
Vedoucí auditor/Manažer MDD 93/42/E EC pro zdravotnické prostředky   Praha Direktiva MDD 93 - 42 - EHS je jednou ze základních směrnic, kterou se řídí výrobci zdravotnických prostředků. Pro zástupce výrobců zdravotnických prostředků.
Zajištění bezpečnosti potravin podle ISO 22000:2005   Praha Cesta k úspěšnému rozvoji potravinářského průmyslu vede přes zajištění kvality a bezpečnosti potravin. Kvalita a bezpečnost výroby jsou tak klíčovými ke konkurenceschopnosti firem, které v tomto oboru podnikají. Pro představitele vedení v potravinářských firmách, managery bezpečnosti potravin, vedoucí pracovníky potravinářské výroby, interní auditory kvality a HACCP.
Základní informace o Business Continuity Management   Praha Business Continuity Management [též Řízení kontinuity činností organizace nebo BCM] je systém řízení podporovaný vedením společnosti, který identifikuje potenciální nenadálé incidenty, havárie a přerušení výroby a hodnotí jejich dopad na důležité funkce a životaschopnost firmy. Vytváří systémový př Pro pracovníky všech organizací, kteří se chtějí seznámit s principy systému řízení kontinuity činností podle doporučení normy BS 25999 – Řízení kontinuity činností organizace.
Základy mapování procesů a Risk management   Praha „Většina problémů a možností zlepšování je v oblasti procesů. “ Dr. Pro ty pracovníky společnosti, kteří jsou zodpovědní za systémy řízení a současně za jejich neustále zlepšování a optimalizaci procesů a zvýšení jejich efektivnosti, příp. účinnosti.
Zvyšování kvalifikace interních auditorů dle ISO 19011   Praha Účastníci kurzu si na praktických příkladech procvičí vykonávání interních auditů. Získají a rozšíří si praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, s kterými se možná při vykonávání auditu setkají. Kurz je určený pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, anebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.
Zvyšování kvalifikace interních auditorů IATF 16949:2016   Praha Účastníci kurzu si na praktických příkladech procvičí vykonávání interních auditů. Získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonaní auditu setkat. Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů v automobilovém průmyslu.
7 jednoduchých nástrojů zlepšování kvality   Praha ​7 osvědčených nástrojů, které již dávno prokázaly svou užitečnost nejen při zlepšování kvality. Mohou pomáhat všem, manažerům, technikům i operátorům. Pro všechny, kteří chtějí pomoci a být prospěšní, pro ty kteří se chtějí zlepšovat a zvyšovat svou kvalifikaci. Povinné pro všechny pracovníky oddělení kvality.
7 pokročilých nástrojů zlepšování kvality   Praha ​Na každém výrobku, na každém pracovišti se mohou vyskytnout chyby. Úkolem dneška je, řešit je tak, aby se neopakovaly. Pro všechny, kteří chtějí pomoci a být prospěšní, pro ty kteří se chtějí zlepšovat a zvyšovat svou kvalifikaci. Povinné pro všechny pracovníky oddělení kvality.
Business Continuity Management a jeho implementace   Praha V současnosti organizace podnikají v prostředí, které je charakterizované rostoucím a komplexnějším rizikem. V tomto dynamickém světě navíc dochází k situacím, které mají za následek nečekané přerušení výroby nebo poskytování služeb. Je určen pro manažery rizik a pro pracovníky, kteří stojí před otázkou, jak zvýšit odolnost organizace před možnými incidenty a přerušením produkce a jak je efektivně řídit. Je vhodný také pro pracovníky finančních institucí a pojišťoven, kteří posuzují poskytování půjček a pojištění na podnikatels
Enterprise Risk Management   Praha V současnosti organizace podnikají v prostředí, které je charakterizované rostoucím a komplexnějším rizikem. Společnost si postupně osvojuje stále menší toleranci k selhání a každé selhání firem je pod drobnohledem masových komunikačních prostředků, zpřísňují se „pravidla hry“ ze strany regulačních Pro pracovníky, kteří stojí před otázkou, jak efektivně řídit rizika v organizaci ve více oblastech, při řízení projektů, nebo organizačních jednotek.
Hodnocení dodavatelů v automobilovém průmyslu   Praha Zabezpečování kvality dodávek v dodavatelském řetězci je jedním z klíčových témat. Při nedostatečné specifikaci a komunikaci na rozhraních mezi dodavatelem a zákazníkem mohou vznikat významné ztráty, které je možné eliminovat standardizovanými postupy. Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
Identifikace rizik   Praha Metoda identifikace procesů a rizik nám pomáhá zjistit, jak odhalit rizika a slabá místa v podnikových procesech a jak mít rizika pod kontrolou? Manažerům [vrcholovým a středním], majitelům firem, auditorům, poradcům, pracovníkům v oblasti lidských zdrojů, controlingu, managementu kvality, bezpečnosti.
Implementace normy ISO 50001 2011   Praha ​ISO 50001:2011 je mezinárodní norma, která nabízí systematický postup na zlepšení energetické efektivnosti. Implementace této normy pomáhá organizacím lépe využívat stávající aktiva řízenou spotřebou energie. Pro všechny, kterým záleží na zodpovědném přístupu k životnímu prostředí a též všem, kteří jsou zodpovědní za hospodaření s energií v rámci vlastní organizace.
Integrace rizikového přístupu v manažerském systému QESMS   Praha V současnosti má mnoho organizací zavedený systém řízení, který formálně plní požadavky podle norem na subsystémy řízení kvality, environmentu a BOZP. Přesto tyto subsystémy nejsou častokrát integrované, spíše jsou izolované. Pro managery SEM, SM BOZP a managery kvality a jiné managery, kteří stojí před otázkou, jak efektivně integrovat řízení rizik z těchto subsystémů.
Interní auditor dle IATF 16949:2016   Praha Technická specifikace IATF 16949:2016 sjednocuje celosvětové požadavky zákazníků v automobilovém průmyslu [členové IATF]. Jedním z požadavků této specifikace je vykonávání interních auditů. Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů v automobilovém průmyslu.
Interní auditor dle IRIS:2009 Rev.2   Praha Jedním z důležitých požadavků normy IRIS:2009 Rev. 2 je pravidelné vykonávání interních auditů, podobně jako je to u normy ISO 9001:2008. Pro všechny interní auditory kvality podle ISO 9001:2008, kteří chtějí získat kvalifikaci pro vykonávání interních auditů podle normy IRIS:2009 Rev.2.
Interní auditor dle SA 8000:2008   Praha Získání povědomí o provedení ověření úrovně sociální odpovědnosti ve firmě prostřednictvím interního auditu, podstatě standardu SA 8000 a udržování systému sociální odpovědnosti podle SA 8000, vazby se systémy řízení podle norem ISO. Získání znalostí o způsobu a technice provádění interních auditů. Manažery odpovědné za implementaci sociální odpovědnosti ve firmě, manažery jakosti, pracovníky v oblasti HR a HS a pracovního práva, pracovníky odpovědné za zavádění a udržování systému SA 8000, pracovníky provádějícím tzv. interní audity dle SA 8000.
Interní auditor ISMS dle ISO/IEC 27001:2013   Praha Jedním z důležitých požadavků normy ISO - IEC 27001:2013 je pravidelné vykonávání interních auditů. Interní auditoři prověřují, zda celý systém bezpečnosti informací je v souladu s požadavky normy, zda je efektivně zavedený a jak efektivně v praxi funguje. Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.
Kontrolní plán - eliminace reklamací   Praha Pokud máte správný kontrolní plán, neznáte slovo reklamace a nemusíte se bát žádné třídící ani svolávací akce. Po každé reklamaci se musí kontrolní plán upravovat, protože neochránil ani nás ani naše zákazníky před problémy s kvalitou našich výrobků. Pro všechny ředitele, kteří chtějí vědět, co mají požadovat od svých pracovníků kvality. Pro techniky, aby uměli spolupracovat s pracovníky kvality, když do technologického postupu zakomponovávají kontroly s přidanou hodnotou.
Měření účinnosti ISMS   Praha Tvrdíme-li, že řízení bezpečnostních rizik je základem pro ustanovení systému řízení bezpečnosti informací, pak měření účinnosti bezpečnostních opatření má rozhodující vliv na účelný rozvoj ISMS, protože umožní plánovat rozvoj na základě skutečné úrovně prosazení bezpečnostních opatření. Význam tét Všechny manažery bezpečnosti informací a auditory ISMS, kteří si chtějí prohloubit praktické schopnosti měření účinnosti řízení bezpečnosti a obohatit se o řadu zkušenosti a účelných doporučení spojených s měřením účinnosti ISMS.
Nástroje na zabezpečení kvality - QFD a DOE   Praha Účastníci kurzu porozumějí nástrojům na zabezpečení kvality DOE a QFD a budou je umět využívat ve své praxi. Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.
Personální certifikace SCC – Safety Contractor Checklist   Praha SCC [Safety Contractor Checklist] je nástrojem k hodnocení systému řízení bezpečnosti a výsledků bezpečnosti dosahovaných dodavatelem. Uplatňování SCC je prostředkem ke zlepšování bezpečnosti v organizacích vykonávajících nebezpečné práce.
Poka Yoke   Praha Všichni jsou omylní. Každý může udělat chybu, která způsobí nespokojenost zákazníka, chybné kusy, nebo více práce, zpoždění nebo zbytečné navýšení nákladů. Pro všechny, kteří chtějí pomoci a být prospěšní, pro ty, kteří se chtějí zlepšovat a zvyšovat svou kvalifikaci. Doporučujeme všem pracovníkům oddělení kvality.
Požadavky nové normy IATF 16949:2016   Praha Cíl kurzu : Rychlá orientace v aktuálních požadavcích normy IATF 16949 [zaměření se na kritické změny v porovnání s normou ISO - TS 16949] a vysvětlení strategie přechodu definované ze strany IATF. Pro správné rozhodnutí a pro vypracování konkrétního plánu přechodu v organizaci je důležité disp Na jedné straně pro manažery kvality, resp. členy managementu zodpovědné za rozhodnutí o termínu přechodu v organizaci certifikované podle ISO - TS 16949:2009.
Praktické řízení rizik ISMS   Praha Řízení rizik je základním prvkem systému řízení bezpečnosti informací [ISMS], který má rozhodující vliv na chod celého systému. V praxi se nicméně často se setkáváme s formálními přístupy, při kterých uživatelé ani pořádně netuší, co jim řízení rizik může přinést. Všechny manažery bezpečnosti informací a auditory ISMS, kteří si chtějí prohloubit praktické schopnosti řízení rizik a obohatit se o řadu zkušenosti a účelných doporučení spojených s řízením rizik.
Pravidla a principy zavádění systému řízení služeb IT podle ISO/IEC 20000   Praha Norma ISO - IEC 20000 prosazuje přijetí integrovaného procesního přístupu k účelné dodávce řízených služeb IT tak, aby byly splněny požadavky poskytovatele služeb i všech jeho zákazníků. Koordinované prosazování procesů řízení služeb IT prohlubuje účelné chování poskytovatele služeb, zvyšuje účin Pro pracovníky poskytovatelů služeb a útvarů informatiky, kteří se chtějí seznámit s principy systému řízení služeb IT podle doporučení normy ISO - IEC 20000 - Informační technologie - Řízení služeb. Po ukončení kurzu budou účastníci schopni plnit základní role v systému řízení služeb IT jak


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 95
1 << | >> 2


Zobrazeno celkem -51- (ze 95) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=511&mnozstvi=10

by DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. - Praha 6

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: MS Word seznámení s novou verzí v říjnu 2018 - Praha