logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: KURZ OSOBN��HO
KURZ OSOBN��HO


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # kurz-osobn��ho
 

Náhodný kurz/školení


Outlook pro malé firmy - AbecedaPC
Školení Outlook pro malé firmy je určené pro posluchače především z prostředí malých firem, kde používají Outlook bez Exchange Server. Posluchači se naučí pokročilé práci s elektronickou poštou, nastavit prostředí programu Outlook podle svých představ, zadávat schůzky do kalendáře, spravovat kontak

 
  

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení #

RSS RSS - nové termíny školení: OSOBN��HO

Program kurzu: osobn��ho

[Školení] Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)Po absolvování semináře se budete umět orientovat v novém právním rámci ochrany osobních údajů tvořeném zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. principech a pravidlech ochrany osobních údajů. ... Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji klientů, zaměstnanců a ostatních osob. ... Po absolvování semináře se budete umět orientovat v novém právním rámci ochrany osobních údajů tvořeném zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. principech a pravidlech ochrany osobních údajů. ... ... Nejbližší termín školení : 2018-03-16 Praha

[Školení] Osobní brand z 0 na 100 - osobní značka jako faktor úspěchu

Osobní brand z 0 na 100 -  osobní značka jako faktor úspěchuJak se umět „prodat“ v 21. století „Nemusíte být první. ... ... ... ... Nejbližší termín školení : 2018-05-15 Praha

[Školení] Ochrana osobních údajů – představení nového zákona o zpracování osobních údajů a výklad obecného nařízení

Ochrana osobních údajů – představení nového zákona o zpracování osobních údajů a výklad obecného nařízeníV průběhu semináře budete seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května roku 2018 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Řada stávajících povinností byla podstatným způsobem modifikovaná nebo k nim přibyly povinnosti nové, jež primárně posilují práva subjektu údajů a jeho ... Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, klientů i ostatních osob, například při výkonu veřejné správy. ... V průběhu semináře budete seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května roku 2018 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Řada stávajících povinností byla podstatným způsobem modifikovaná nebo k nim přibyly povinnosti nové, jež primárně posilují práva subjektu údajů a jeho ... ... Nejbližší termín školení : 2018-05-29 Praha<< | 1 | | | | | | | | | >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
Ochrana osobních údajů – představení nového zákona o zpracování osobních údajů a výklad obecného nařízení 29.05.2018 Praha Podobné kurzy V průběhu semináře budete seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května roku 2018 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Řada stávajících povinností byla podstatným způsobem modifikovaná nebo k nim přibyly povinnosti nové, jež primárně posilují práva subjektu údajů a jeho Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, klientů i ostatních osob, například při výkonu veřejné správy.
Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 16.03.2018 Praha Podobné kurzy Po absolvování semináře se budete umět orientovat v novém právním rámci ochrany osobních údajů tvořeném zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. principech a pravidlech ochrany osobních údajů. Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji klientů, zaměstnanců a ostatních osob.
Osobní brand z 0 na 100 - osobní značka jako faktor úspěchu 15.05.2018 Praha Podobné kurzy Jak se umět „prodat“ v 21. století „Nemusíte být první. 15.05.2018 - 15.05.2018; v čase 9:00-17:00 Počet dní: 1 Počet dní: Křižíkova 237 - 36a 18600 Praha - - - - - 6990 Kč bez DPH
Ochrana osobních údajů ve světle výkladových stanovisek pracovní skupiny WP 29 18.04.2018 Praha Podobné kurzy V průběhu semináře budete detailně seznámeni s novými nástroji ochrany údajů, které zavádí nové nařízení a jejich aplikací v praxi. Úkolem GDPR je především zajistit v dnešní digitální éře vysokou úroveň ochrany osobních údajů a současně umožnit volný pohyb těchto údajů v rámci Unie. Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, klientů a ostatních osob například při výkonu veřejné správy.
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line) Únor 2018 online Podobné kurzy Neuvedeno * • Úvod do webináře, stručné vysvětlení pramenů evropského práva, vysvětlení základních pramenů sekundárního evropského práva, rozdíl mezi směrnicemi a nařízeními. • Smysl a účel Nařízení. URČENO Především pracovníkům compliance, podnikovým právníkům a dalším osobám zodpovědným za soulad s regulací, pracovníkům oddělení IT a informační bezpečnosti, pracovníkům HR a všem, kteří mají zájem získat přehled o novém evropském právním rámci ochrany osobních údajů a jeho praktických dopadech
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD) Únor 2018 online Podobné kurzy Neuvedeno * ÚVOD DO PROBLEMATIKY: Historická úprava pracovněprávních vztahů v ČR • aktuální stav právní úpravy v roce 2015 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, základní zásady, odbory, rovné zacházení, diskr URČENO: Všem zájemcům o pracovní právo, konkrétně o problematiku ochrany osobních dat, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům.
NOVELA - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 19.03.2018 Olomouc Podobné kurzy » Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. » GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracová bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-1 - 2018, AK - VE-1 - 2018
NOVELA - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - 19.03.2018 Olomouc Podobné kurzy » Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. » GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracová Cena: 1. 600 Kč, v ceně občerstvení a písemný materiál Osvědčení: bude předáno po ukončení semináře Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1.
Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den 27.02.2018 Praha Podobné kurzy V průběhu semináře se naučíte rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací. Smyslem semináře je zvýšení porozumění sobě samému a dále vý Neuvedeno
Typologie osobnosti 02.03.2018 Praha Podobné kurzy Osobnost člověka se skládá z mnoha složek charakteristik získaných i vrozených. Každý z nás máme výjimečnou kombinaci schopností, kterou může využít v profesním i osobním životě. Osobnost Pojem a podstata osobnosti Složky osobnosti Faktory ovlivňující vývoj osobnosti Psychické funkce Vstupní test
Právo na informace vs. ochrana osobních údajů a registr smluv s přihlédnutím k novému evropskému nařízení GDPR 08.03.2018 Praha Podobné kurzy Program semináře: * Povinné subjekty, včetně územních samosprávných celků a jejich orgánů a veřejných institucí * Aktuální soudní a jiné odborné výklady k šíři okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem) * 08.03.2018; 9.00 - cca 14.30 - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den 04.04.2018 Praha Podobné kurzy V průběhu semináře se naučíte rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací. Smyslem semináře je zvýšení porozumění sobě samému a dále vý Neuvedeno
Typologie osobnosti 06.04.2018 Praha Podobné kurzy Osobnost člověka se skládá z mnoha složek charakteristik získaných i vrozených. Každý z nás máme výjimečnou kombinaci schopností, kterou může využít v profesním i osobním životě. Osobnost Pojem a podstata osobnosti Složky osobnosti Faktory ovlivňující vývoj osobnosti Psychické funkce Vstupní test
Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR 10.04.2018 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * Základní právní rámec oblasti ochrany osobních údajů v EU. * Výklad připravované novelizace zákona č. 10.04.2018; 9.00 - cca 14.00 - 2690 (cena kurzu včetně DPH) - 2223
Typologie osobnosti 13.04.2018 Brno Podobné kurzy Osobnost člověka se skládá z mnoha složek charakteristik získaných i vrozených. Každý z nás máme výjimečnou kombinaci schopností, kterou může využít v profesním i osobním životě. Osobnost Pojem a podstata osobnosti Složky osobnosti Faktory ovlivňující vývoj osobnosti Psychické funkce Vstupní test
Typologie osobnosti 11.05.2018 Brno Podobné kurzy Osobnost člověka se skládá z mnoha složek charakteristik získaných i vrozených. Každý z nás máme výjimečnou kombinaci schopností, kterou může využít v profesním i osobním životě. Osobnost Pojem a podstata osobnosti Složky osobnosti Faktory ovlivňující vývoj osobnosti Psychické funkce Vstupní test
GDPR-ochrana osobních údajů ve školství 31.05.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno GDPR ochrana osobních údajů ve školství - porovnání dosavadní právní úpravy (zákon č. 101 - 2000 Sb. GDPR ochrana osobních údajů ve školství - porovnání dosavadní právní úpravy (zákon č. 101 - 2000 Sb.
Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den 12.06.2018 Praha Podobné kurzy V průběhu semináře se naučíte rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací. Smyslem semináře je zvýšení porozumění sobě samému a dále vý Neuvedeno
Sám sobě koučem: mentální techniky, které zvyšují osobní výkonnost 31.05.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-57 - 2017 - název akreditace Dlouhodobý stres v práci a syndrom vyhoření Akreditace: MV : Nebaví vás pr : Nebaví vás práce, kterou děláte? Přemýšleli jste někdy nad tím, čím to je?
Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě 05.04.2018 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 101 - 2000 Sb. Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které chtějí získat informace v dané oblasti.
GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z POHLEDU PERSONALISTIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB 12.04.2018 Olomouc Podobné kurzy Lektor kurzu : Mgr. Nikola DOHNALOVÁ Jednatelka společnosti zabývající se úpravou GDPR ve firmách a na úřadech. Úvod do GDPR - nové pojmy a instituty, základní rámec práv a povinností, zásady při zpracování Zpracování OÚ v zaměstnanecké agendě evidence a základní povinnosti při správě zaměstnaneckých údajů právní základy při zpracování zaměstnaneckých údajů, vedení osobních spi
Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě 10.05.2018 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 101 - 2000 Sb. Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které chtějí získat informace v dané oblasti.
GDPR - Změna v ochraně osobních údajů na rok 2018 29.03.2018 Prostějov Podobné kurzy Program kurzu Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů přináší všem podnikům a institucím nové povinnosti, za jejichž porušení hrozí vysoké sankce. Připravte se již nyní na možná rizika v souvislosti s novou evropskou legislativou. Určeno pro : Vedoucí pracovníky všech podniků a veřejných institucí, které mají alespoň jednoho zaměstanance nebo zákazníka.
GDPR - Změna v ochraně osobních údajů na rok 2018 19.04.2018 Prostějov Podobné kurzy Program kurzu Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů přináší všem podnikům a institucím nové povinnosti, za jejichž porušení hrozí vysoké sankce. Připravte se již nyní na možná rizika v souvislosti s novou evropskou legislativou. Určeno pro : Vedoucí pracovníky všech podniků a veřejných institucí, které mají alespoň jednoho zaměstanance nebo zákazníka.
Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den 27.02.2018 Praha Podobné kurzy MÍSTO SMOSK (K CENTRUM) , Senovážné náměstí 23, Praha 1 LEKTOR Ing. Hana Ondrušková (lektorka, konzultantka) POZNÁMKA V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. MÍSTO SMOSK (K CENTRUM) , Senovážné náměstí 23, Praha 1 LEKTOR Ing. Hana Ondrušková (lektorka, konzultantka)POZNÁMKA V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení.
Osobní efektivita 5.0 - Time management 26.03.2018 Praha 8 Podobné kurzy Máte občas pocit, že někteří lidé toho stihnou víc než Vy? Stává se Vám, že rodina a koníčky ustupují do pozadí před pracovními povinnostmi? Všichni zaměstnanci, (s manažerskou zkušeností i bez ní), kteří se chtějí naučit lépe zvládat svůj čas.
Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den 04.04.2018 Praha Podobné kurzy MÍSTO SMOSK (K CENTRUM) , Senovážné náměstí 23, Praha 1 LEKTOR Ing. Hana Ondrušková (lektorka, konzultantka) POZNÁMKA V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. MÍSTO SMOSK (K CENTRUM) , Senovážné náměstí 23, Praha 1 LEKTOR Ing. Hana Ondrušková (lektorka, konzultantka)POZNÁMKA V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení.
Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den 12.06.2018 Praha Podobné kurzy MÍSTO SMOSK (K CENTRUM) , Senovážné náměstí 23, Praha 1 LEKTOR Ing. Hana Ondrušková (lektorka, konzultantka) POZNÁMKA V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. MÍSTO SMOSK (K CENTRUM) , Senovážné náměstí 23, Praha 1 LEKTOR Ing. Hana Ondrušková (lektorka, konzultantka)POZNÁMKA V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení.
Revoluce v ochraně osobních údajů aneb adaptace GDPR v podmínkách České republiky - jak jsme na tom? 27.02.2018 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * Základní podmínky a postupy pro zpracování osobních údajů dle GDPR; * Nový zákon o zpracování osobních údajů – výklad jeho částí dle návaznosti na GDPR; * Zvláštní právní přepisy a jejich novelizace ve vazbě na Obecné nařízení nebo Směrn 27.02.2018; 9.00 - cca 14.00 - 2690 (cena kurzu včetně DPH) - 2223
Revoluce v ochraně osobních údajů aneb adaptace GDPR v podmínkách České republiky - jak jsme na tom? 15.05.2018 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * Základní podmínky a postupy pro zpracování osobních údajů dle GDPR; * Nový zákon o zpracování osobních údajů – výklad jeho částí dle návaznosti na GDPR; * Zvláštní právní přepisy a jejich novelizace ve vazbě na Obecné nařízení nebo Směrn 15.05.2018; 9.00 - cca 14.00 - 2690 (cena kurzu včetně DPH) - 2223
Ochrana osobních údajů dle GDPR ve mzdové a personální oblasti a archivace dat 15.03.2018 Praha Podobné kurzy Program semináře: * Ochrana osobních údajů - Právní úprava - Definice pojmů – osobní údaj, citlivý údaj, biometrický údaj, anonymní údaj, subjekt údajů, správce údajů, zpracovatel údajů, pověřenec - Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních 15.03.2018; 9.00 - cca 15.00 - 2490 (cena kurzu včetně DPH) - 2057
GDPR - Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví 21.03.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-760 - 2017, název akreditace GDPR - ochrana osobních údajů Akreditace: MV : Vyhněte se obrovským pokutá : Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům.
Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018 10.04.2018 HAVLÍČKŮV BROD Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců. * Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2018 – GDPR – • principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním a všem, kteří shromažďují, pracují, zpracovávají osobní data zaměstnanců z pohledu vzniku, průběhu a skončení pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zpracování mezd, platů, evidence pracovní doby, exekuce a dalších činností so
Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018 20.04.2018 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců. * Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2018 – GDPR – • principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním a všem, kteří shromažďují, pracují, zpracovávají osobní data zaměstnanců z pohledu vzniku, průběhu a skončení pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zpracování mezd, platů, evidence pracovní doby, exekuce a dalších činností so
ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové účetní 11.05.2018 Praha Podobné kurzy Obsah: * Archivace dat * Právní předpisy * Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů * Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv, archivní zpracování * Archivace digitální a analogová * Archi - 2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč) v ceně studijní materiály, občerstveníKč - CZK 9 - 14 h.
Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a osobního rozvoje, Farmulti®metoda, psychovzorce®, David Gruber Live 13.03.2018 Praha Podobné kurzy Těžko to zde krátce popsat – to se musí zažít! Jeden z absolventů se vyjádřil takto: „Jít na kurz bez multimetod a psychovzorců – to je jako koupit si mechanický psací stroj. Neuvedeno
GDPR v praxi ve veřejné správě - jak zpracovávat osobní údaje ve veřejné správě dnes a jak od účinnosti nového nařízení 17.04.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-760 - 2017, název akreditace GDPR - ochrana osobních údajů Akreditace: MV : GDPR v praxi ve veřejné spr : GDPR v praxi ve veřejné správě - jak zpracovávat osobní údaje ve veřejné správě dnes a jak od účinnosti nového nařízení * Právní tituly pro zpracovávání osobních údajů se zvláštním zřetelem k zákonu o svobodném přístupu k informacím a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016 - 679 ze
7 klíčových dovedností pro osobní restart - nastartujte změny a jděte za svým cílem 24.04.2018 Praha Podobné kurzy Začněte hned, nezastavujte se za startem a vytrvejte až do cíle Moderní doba nás zahlcuje přemírou informací, příležitostí, požadavků a kontaktů. Často pak děláme věci složitě a někdy se nemůžeme hnout z místa. 24.04.2018 - 24.04.2018; v čase 9:00-17:00 Počet dní: 1 Počet dní: Křižíkova 237 - 36a 18600 Praha - - - - - 6990 Kč bez DPH
Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a osobního rozvoje, Farmulti®metoda, psychovzorce®, David Gruber Live 05.06.2018 Praha Podobné kurzy Těžko to zde krátce popsat – to se musí zažít! Jeden z absolventů se vyjádřil takto: „Jít na kurz bez multimetod a psychovzorců – to je jako koupit si mechanický psací stroj. Neuvedeno
Online kurz - Jak zaperlit na osobním pohovoru? Únor 2018 Podobné kurzy Dostali jste pozvánku na osobní pohovor a nevíte co dál? Chcete se na něj pečlivě připravit, ale nevíte jak? - 275 KčKč - CZK * [objednávka zboží]

<< | 1 | | | | | | | | | >>Školení - Kurzy # osobn��ho

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královéhradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # osobn��ho

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Corel PHOTO PAINT v dubnu 2018 - Praha