logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: PR��VN�� ��PRAVA POSKYTOV��N�� N��HRAD CESTOVN��CH V��DA
PR��VN�� ��PRAVA POSKYTOV��N�� N��HRAD CESTOVN��CH V��DA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # pr��vn��-��prava-poskytov��n��-n��hrad-cestovn��ch-v��da
 

Náhodný kurz/školení


Funkce a nástroje controllingu v praxi ... Úkoly controllingu a manažerské řízení v souvislostech - Controller Institut
Popis Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního controllingu a finančního controllingu 20. století.

 
  

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení #

RSS RSS - nové termíny školení: PR��VN�� ��PRAVA POSKYTOV��N�� N��HRAD CESTOVN��CH V��DA

Program kurzu: pr��vn�� ��prava poskytov��n�� n��hrad cestovn��ch v��da

[Školení] Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů

Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajůČíslo akreditovaného kurzu : AK - PV-536 - 2014 Akreditace: MV : Obsah: obecné zásady a principy zákoníku práce v oblasti cestovních náhr ... ... ... : Obsah: obecné zásady a principy zákoníku práce v oblasti cestovních náhrad právní úkony, při kterých se uplatňují cestovní náhrady jednotlivé druhy cestovních náhrad rozdíly v poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře a státní správě změny v poskytování náhrad cestovn ... Nejbližší termín školení : 2018-03-27 SČMVD, Václavské náměstí 21, P

[Školení] Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti

Nařízení eIDAS -  elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnostiOdborný program semináře: * elektronizace právního jednání, obchodu a veřejné správy * elektronické právní jednání v oblasti soukromého práva * eGovernment a elektronizace agend v oblasti veřejné správy * eIDAS – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ... ... ... ... Nejbližší termín školení : 2018-03-06 Praha

[Školení] Práva a povinnosti v rámci poskytování sociální služby

Práva a povinnosti v rámci poskytování sociální službyPro kvalitní poskytování služeb je nezbytné, aby zaměstnanci dobře znali práva uživatelů, a uměli tak správně řešit běžné každodenní situace . Účastníci kurzu se seznámí teoreticky i prakticky s těmito tématy : základní práva a povinnosti uživatelů služeb, základní lidská práva a způsobilost k prá ... * pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání [dle § 1 16 odst. 9 zákona ] * sociální pracovníci [dl e § 111 zákona] * vedoucí pracovníci sociálních služeb [ dle § 117a zákona] * fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči [ dle § 117a zákona ]. ... ... Kurz je určen zejména pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb určených lidem s mentálním, zdravotním či jiným postižením a seniorům [domovy pro osoby se zdr . postižením, chráněná bydlení, domovy pro seniory, stacionáře apod . ... Nejbližší termín školení : 2018-10-11 Praha<< | 1| >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
Sousedská práva v praxi 04.05.2018 Praha Podobné kurzy Cílem semináře je seznámit s právní úpravou sousedských práv zakotvenou v občanském zákoníku. Účastníkům budou zdůrazněny odlišnosti od právní úpravy předchozí (před rekodifikací), včetně úpravy nových právních zásad a institutů. Seminář je určen všem vlastníkům nemovitých věcí, realitním kancelářím, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům organizací státní správy, obcí, krajů, advokátům.
Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) 04.04.2018 Praha Podobné kurzy V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Držba a její ochrana - pojetí držby, význam držby v právním řádu - nabytí držby - ochrana držby (zahrnující svépomocnou i soudní ochranu) * Sousedská práva 04.04.2018; 9.00 - cca 16.30 - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
Zástavy v praxi – aktuality i alternativy zástavního práva 07.06.2018 Praha Podobné kurzy Lektorka se s vámi podělí o aktuální zkušenosti s aplikací zástavního práva. Stručně popíše i alternativy zástavního práva a výhody a nevýhody těchto institutů. Seminář je určen zástupcům soukromého i veřejného sektoru, právnické veřejnosti, vedoucím zaměstnancům, pracovníkům bank a jiných finančních institucí, jakýmkoli poskytovatelům zápůjček a úvěrů.
Práva a povinnosti v rámci poskytování sociální služby 11.10.2018 Praha Podobné kurzy Pro kvalitní poskytování služeb je nezbytné, aby zaměstnanci dobře znali práva uživatelů, a uměli tak správně řešit běžné každodenní situace . Účastníci kurzu se seznámí teoreticky i prakticky s těmito tématy : základní práva a povinnosti uživatelů služeb, základní lidská práva a způsobilost k pr * pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání [dle § 1 16 odst. 9 zákona ] * sociální pracovníci [dl e § 111 zákona] * vedoucí pracovníci sociálních služeb [ dle § 117a zákona] * fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči [ dle § 117a zákona ].
Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení, zajištění u vylučovacích nároků a nároků z odpůrčího práva 21.05.2018 Praha Podobné kurzy Program přednášky (tematické okruhy): * Zajištěný věřitel - Zajištěný věřitel. Oddělený věřitel. 21.05.2018; 9.00 - cca 16.00 - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku 17.05.2018 Praha Podobné kurzy Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl kontraktační proces zahájen v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně rů 17.05.2018; 9.00 - cca 16.00 - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
Pracovní právo (nejen) pro manažery - osvojte si základy pracovního práva 09.04.2018 Praha Podobné kurzy Opřete své rozhodování v praxi o pevné základy pracovního práva Pracovníci na vedoucích pozicích denně řeší nejrůznější požadavky zaměstnanců, otázky související s pracovními povinnostmi, dovolenou, volnem či způsobenými škodami. Často musí rozhodnout v reálném čase, aniž by se mohli 09.04.2018 - 09.04.2018; v čase 9:00-17:00 Počet dní: 1 Počet dní: Křižíkova 237 - 36a 18600 Praha - - - - - 4990 Kč bez DPH
Pracovní právo (nejen) pro manažery - osvojte si základy pracovního práva 23.05.2018 Brno Podobné kurzy Opřete své rozhodování v praxi o pevné základy pracovního práva Pracovníci na vedoucích pozicích denně řeší nejrůznější požadavky zaměstnanců, otázky související s pracovními povinnostmi, dovolenou, volnem či způsobenými škodami. Často musí rozhodnout v reálném čase, aniž by se mohli 23.05.2018 - 23.05.2018; v čase 9:00-17:00 Počet dní: 1 Počet dní: Radnická 1 60200 Brno - - - - - 5990 Kč bez DPH
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad imigračního, pracovního, daňového práva a sociálního zabezpečení 25.04.2018 Praha Podobné kurzy Určeno pro personalisty, mzdové účetní, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou zaměstnanců ze zahraničí. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – Mgr. - 2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč) v ceně studijní materiály, občerstveníKč - CZK 9 - 17 h.
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva 11.04.2018 Praha Podobné kurzy Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Na praktických příkladech ukázat a společně procvičit typické situace, novinky a změny v níže uvedených oblastech - 2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, obědKč - CZK 9 - 16 h.
Právní minimum pro neprávníky - praktické základy práva do běžné praxe 27.02.2018 Praha Podobné kurzy Mít přehled v oblasti práva se víc než vyplatí Prostředí kolem nás, v zaměstnání, v podnikání i v soukromí, je stále více regulováno právem. Pro laiky bývá často obtížné se v nepřehledném právním řádu orientovat. 27.02.2018 - 27.02.2018; v čase 9:00-17:00 Počet dní: 1 Počet dní: Křižíkova 237 - 36a 18600 Praha - - - - - 4990 Kč bez DPH
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD) Únor 2018 online Podobné kurzy Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k tomuto zákonu a autorkou expertního posudku na vyžádání Poslanecké sněmovny k návrhu tohoto zákona. Podrobný výklad práv a povinností kontrolujících a kontrolovaný URČENO: Pracovníkům, kteří provádějí kontrolu podle zákona č. 255 - 2012 Sb.
Nezbytná cesta a ochrana vlastnického práva v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ČR 22.02.2018 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * Nezbytná cesta v novém občanském zákoníku - přechodná ustanovení v oblasti nezbytné cesty - vysvětlení nové právní úpravy nezbytné cesty s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40 - 1964 Sb. 22.02.2018; 9.00 - cca 16.30 - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
Promlčení práva 27.06.2018 Praha Podobné kurzy Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * pojem a podstata promlčení * která práva (ne)podléhají promlčení * obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objektivní) a její počátek * zvláštní promlčecí lhůty a jejich počátek - podrob 27.06.2018; 9.00 - cca 16.30 - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí: střet insolvenčního a mimo insolvenčního práva 09.03.2018 Praha Podobné kurzy Absolvováním semináře získáte komplexní přehled problematiky střetu insolvenčního a mimoinsolvenčního práva při uzavírání transakcí, resp. jednání za společnost. Seminář je určen pro všechny, kteří se v praxi zabývají uzavíráním transakcí, tj. například pro subjekty z podnikatelské sféry, manažery, právnickou veřejnost.
Vybrané otázky medicínského práva 21.05.2018 Praha Podobné kurzy Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravotních službách * smlouva o péči o zdraví * základní práva a povinnosti ve vztahu mezi poskytovatelem a pacientem 21.05.2018; 9.00 - cca 16.00 - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) 18.04.2018 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře Obecně * Co jsou to limitovaná věcná práva, jak se liší od obligačních práv a jaká je jejich vzájemná konkurence, aneb Má přednost právo stavby nebo nájemní právo? Právo stavby * Jak lze stavět na cizím pozemku? 18.04.2018; 9.00 - cca 16.30 - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
Základy práva v bezpečnostních službách Březen 2018 Zlín - Louky Podobné kurzy Seznámení se základními pojmy trestního práva hmotného a vybranými problémy trestního práva procesního. Posluchači získají základní teoretické znalosti a praktické dovednosti při využívání prostředků trestního práva při práci v bezpečnostní službě. Program semináře: Obecné výklady k trestnímu právu - Výklad a působnost trestního zákona Trestný čin - pojem, znaky - Trestný čin pokračující, trvající Skutková podstata trestného činu - objekt, obj. stránka, subjekt, subjekt.
Základy práva v bezpečnostních službách Duben 2018 Zlín - Louky Podobné kurzy Seznámení se základními pojmy trestního práva hmotného a vybranými problémy trestního práva procesního. Posluchači získají základní teoretické znalosti a praktické dovednosti při využívání prostředků trestního práva při práci v bezpečnostní službě. Program semináře: Obecné výklady k trestnímu právu - Výklad a působnost trestního zákona Trestný čin - pojem, znaky - Trestný čin pokračující, trvající Skutková podstata trestného činu - objekt, obj. stránka, subjekt, subjekt.
Základy práva v bezpečnostních službách Květen 2018 Zlín - Louky Podobné kurzy Seznámení se základními pojmy trestního práva hmotného a vybranými problémy trestního práva procesního. Posluchači získají základní teoretické znalosti a praktické dovednosti při využívání prostředků trestního práva při práci v bezpečnostní službě. Program semináře: Obecné výklady k trestnímu právu - Výklad a působnost trestního zákona Trestný čin - pojem, znaky - Trestný čin pokračující, trvající Skutková podstata trestného činu - objekt, obj. stránka, subjekt, subjekt.
Jednatel společnosti s ručením omezeným - práva a povinnosti statutárního orgánu 07.03.2018 Praha Podobné kurzy Získejte ucelený přehled o právech, povinnostech a také o případných rizicích jednatele společnosti s ručením omezeným v návaznosti na nový zákon o obchodních korporacích, resp. nový občanský zákoník V tomto kurzu se seznámíte s aktuální právní úpravou a povinnostmi jednatele spol 07.03.2018 - 07.03.2018; v čase 9:00-17:00 Počet dní: 1 Počet dní: Křižíkova 237 - 36a 18600 Praha - - - - - 9990 Kč bez DPH
Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva 14.05.2018 Praha Podobné kurzy Půjde zejména o následující okruhy otázek: * Principy nové úpravy * Ujednání o smluvní pokutě * Forma smluvní pokuty * Třetí osoby oprávněné nebo zavázané ze smluvní pokuty * Určitost vymezení zajišťované povinnosti. * Limity autonom 14.05.2018; 9.00 - cca 16.00 - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
Vybrané otázky pracovního práva 20.03.2018 Praha Podobné kurzy Seminář bude zaměřen na praktické problémy, se kterými se setkávají zaměstnavatelé při své činnosti a zaměstnávání zaměstnanců. Účastníci semináře by měli být seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi a tím zabránit možným sankcím ze strany kontrolních Seminář ocení zejména pracovníci HR oddělení a interní právníci, případně kdokoliv, kdo má zájem o pracovní právo.
Agenturní zaměstnávání od A do Z - práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců v roce 2018 28.05.2018 Praha Podobné kurzy Jak vybrat seriózní agenturu, spolehlivé zaměstnance a na co si dát pozor Od konce roku 2017 je klíčové znát všechny novelizované pracovněprávní předpisy, které souvisejí s agenturním zaměstnáváním. Zvýšila se totiž odpovědnost nejen ze strany agentur práce, ale zejména zaměstnavatel 28.05.2018 - 28.05.2018; v čase 9:00-13:00 Počet dní: 1 Počet dní: Křižíkova 237 - 36a 18600 Praha - - - - - 3490 Kč bez DPH
Srovnání českého a slovenského pracovního práva 05.06.2018 Praha Podobné kurzy Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou nejvýznamnější rozdíly mezi českým a slovenským právem v základních pracovněprávních institutech. Lektoři vás seznámí s konkrétními rozdíly, které jsou v dnešní době mezi českým a slovenským právem díky jejich samostatnému vývoji. HR ředitelům, personalistům, mzdovým účetním, advokátům, pracovníkům právních oddělení společností, členům managementu apod.
Aktuální soukromoprávní otázky IT práva 15.03.2018 Praha Podobné kurzy Program semináře: * Právní jednání na internetu - závaznost právního jednání na internetu - identifikace jednajících osob - IP adresy * Elektronická kontraktace - sjednávání smluv elektronicky - závaznost smlu 15.03.2018; 9.00 - cca 14.30 - 2690 (cena kurzu včetně DPH) - 2223
STAVBYVEDOUCÍ - KOMPETENCE, PRÁVA, POVINNOSTI 26.03.2018 Praha 4-Kunratice Podobné kurzy Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy týkajícími se pozice, odpovědnosti a práv stavbyvedoucího podle zákona č. 183 - 2006 Sb. Kurz je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Účastníci kurzu obdrží osvědčení.
O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva? 09.04.2018 Praha Podobné kurzy Cílem tohoto kursu bude * 1. poukázat na typické nežádoucí projevy (stylistické, ale i tvaroslovné a skladebné) běžného právnického vyjadřování, * 2. 09.04.2018; 9.00 - cca 13.00 - 2190 (cena kurzu včetně DPH) - 1809

<< | 1| >>


a nebo pouze školení : pr��vn�� | ��prava | poskytov��n�� | n��hrad | cestovn��ch | v��da

Školení - Kurzy # pr��vn�� ��prava poskytov��n�� n��hrad cestovn��ch v��da

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královéhradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # pr��vn�� ��prava poskytov��n�� n��hrad cestovn��ch v��da

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: SQL Server 2016/2014 analýza dat pro pokročilé analytiky a vývojáře v březnu 2018 - Praha