logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: OBCANSKE PRAVO
OBCANSKE PRAVO


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # obcanske-pravo
 

Náhodný kurz/školení


Kurz fotografování nemovitostí - NICOM, a.s.
Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Budeme se Vám věnovat od 10:00 do 15:00 hodin ve všední den i o víkendu.

 
  

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení # obcanske-pravo

RSS RSS aktuality pro nové kurzy: OBCANSKE PRAVO

Program kurzu: obcanske pravo

[Školení] Sousedská práva, nezbytná cesta a další otázky ochrany vlastnického práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu

Sousedská práva, nezbytná cesta a další otázky ochrany vlastnického práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího souduOdborný program semináře: * Sousedská práva v novém občanském zákoníku: - přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sousedských práv s přesahem do dalších institutů (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí, poučovací povinnost soudu apod. ) z pohledu rozhod ... ... ... ... Nejbližší termín školení : 2017-09-21 Praha

[Školení] Nové dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních

Nové dědické právo -  výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudníchZákladní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknutí se dědického práva * Odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví * Pořízení pro případ smrti * Závěť a dovětek ... ... ... ... Nejbližší termín školení : 2017-06-12 Praha

[Školení] Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)

Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)Odborný program semináře * podstata nájmu bytu a domu (vztah ke stavebnímu právu) * ochrana nájemce bytu * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ • * dobré ujednat ve smlouvě a co tam nesmí být ujednáno) * účinky zápi ... ... ... ... Nejbližší termín školení : 2017-06-14 Praha<< | 1 | 2 | 3| >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
31.5. Praha – Jak účinně chránit průmyslové vlastnictví 31.05.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : V přípravě : V přípravě
Auditor v potravinářství 21.11.2017 Praha Podobné kurzy Cílem je vyškolit interní auditory pro provádění auditů v oblasti bezpečnosti potravin. Na semináři budete připraveni provádět interní audity, audity u dodavatelů. Seminář je určen pro interní auditory, pro pracovníky oddělení kvality a nákupu v potravinářství. Je vhodný pro pracovníky potravinářských firem i stravovacích provozů.
Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) 08.11.2017 Praha Podobné kurzy Obsahové zaměření: * Úvod do problematiky autorského práva * Obsah poslední novely autorského zákona, informace o aktuální vládní novele autorského zákona * Dopady občanského zákoníku (v rámci dalšího výkladu zejména smluvní vztahy autorské) * Vznik prá 08.11.2017; 9.00 - cca 14.30 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
Bytová družstva v praxi – právní úprava 13.09.2017 Praha Podobné kurzy Absolvováním semináře získáte informace o činnosti bytových družstev a o jejich zkušenostech s aplikací nové právní úpravy. Nejdiskutovanější na semináři bývají otázky související s užíváním družstevního bytu, nakládání s družstevním podílem nebo otázky nároků členů družstva na převod družstevního Seminář je určen členům a funkcionářům bytových družstev, správcovským firmám, pracovníkům hypotečních bank a jiných finančních ústavů úvěrujících bytová družstva, advokátům, podnikovým právníkům apod.
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek 08.06.2017 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - základní změny nové úpravy - jednotka - * způsoby vzniku - * prohlášení a jeho změny - * převod jednotek - společné části 08.06.2017; 9.00 - cca 16.00 - 2890Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2388
Bytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novel 17.10.2017 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * Problematika související se vznikem jednotek a jejich převody - Předmět vlastnictví a spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, přesah úpravy zákona č. 72 - 1994 Sb. 17.10.2017; 9.00 - cca 15.00 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
Český pravopis: jistoty a novinky 05.06.2017 Podobné kurzy (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních 27.11.2017 Praha Podobné kurzy Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknutí se dědického práva * Odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví * Pořízení pro případ smrti * Závěť a dovět 27.11.2017, 28.11.2017; 9.00 - cca 16.00 po oba dny - 5780Kč (cena kurzu včetně DPH) - 4776
Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny 23.11.2017 Praha Podobné kurzy Seminář je určen: * Úředníkům orgánů ochrany přírody, kteří vykonávají státní správu dřevin rostoucích mimo les včetně památných stromů (ať již v prvním stupni, nebo jako odvolací orgány), včetně dozoru (obecní - městské úřady, krajské úřady, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správ 23.11.2017; 9.00 - cca 16.00 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením 21.11.2017 Praha Podobné kurzy Absolvováním semináře získáte komplexní přehled o problematice řešení úpadku dlužníka oddlužením, kdy při výkladu bude položen důraz na změny v právní úpravě řešení úpadku oddlužením, jež přinesla novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti 1. 7. Seminář je určen odborné právnické i podnikatelské veřejnosti, především pak insolvenčním správcům, podnikovým právníkům, krizovým manažerům, advokátům, pracovníkům specializovaných poradenských firem. Dále daňovým poradcům, auditorům, zaměstnancům finančních úřadů, pracovníkům státní správy.
Insolvenční řízení – zkušenosti s aplikací novely a aktuální výkladové problémy 07.11.2017 Praha Podobné kurzy Absolvováním semináře získáte nezbytný přehled o institutech insolvenčního práva, kdy při výkladu bude položen důraz na čerstvé aplikační problémy v insolvenčním právu, jež přinesla novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti 1. 7. Seminář je určen odborné právnické i podnikatelské veřejnosti, především pak insolvenčním správcům, podnikovým právníkům, krizovým manažerům, advokátům, pracovníkům specializovaných poradenských firem. Dále daňovým poradcům, auditorům, zaměstnancům finančních úřadů, pracovníkům státní správy.
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi 06.12.2017 Praha Podobné kurzy Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd. ) a navazující rozhodovací praxí soudů. Seminář je určen pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se ve své praxi zabývají přípravou a uzavíráním a realizací zejména kupních smluv a smluv o dílo včetně zřizování zajišťovacích institutů, tj. zejména podnikatele, a pracovníky obchodních i finančních oddělení společností.
Jak uzavírat obchodní smlouvy a smluvně se zabezpečit proti obchodním rizikům 04.10.2017 Praha Podobné kurzy Na semináři vás seznámíme jednak s postupem uzavírání smluv (proces kontraktace a jeho nástrahy), a jednak na doporučení, jak smlouvy konstruovat – co do nich zařadit, na co dát pozor, která ustanovení vyloučit, která naopak zdůraznit, to vše na praktických příkladech. Seminář vám odpoví dále Seminář je určen pro všechny, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami, uzavírají je nebo připravují, zejména pro podnikové právníky, pracovníky obchodních a právních oddělení, samostatné podnikatele, právnické profese, jakož i pro pracovníky veřejných institucí zabývajícími se smluvními obc
KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA 01.06.2017 Olomouc Podobné kurzy Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-276 - 2017, AK - VE-148 - 2017
Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku 20.09.2017 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému škodu nebo nemajetkovou újmu * jak se změnila prevenční povinnost * jak se hradí škoda při zásahu do absol 20.09.2017; 9.00 - cca 16.30 - 2890Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2388
Kupní smlouva v novém občanském zákoníku 06.11.2017 Praha Podobné kurzy Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * struktura právní úpravy kupní smlouvy a souvisejících otázek * kupní smlouva vs. smlouva o dílo aneb kdy jde o který smluvní typ (problémy s montáží či s koupí věci, která má být teprve vyrobena) * forma ku 06.11.2017; 9.00 - cca 16.30 - 2890Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2388
Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví 13.10.2017 Praha Podobné kurzy Na semináři budete seznámeni s pozitivně-právní úpravou typové licenční smlouvy v občanském zákoníku. Po absolvování semináře budou vědět, k jakým předmětům duševního vlastnictví ji lze uzavřít na základě prezentované typologie práv duševního vlastnictví. Seminář je určen pro všechny, kteří přicházejí do styku s právem duševního vlastnictví a licenčními smlouvami, uzavírají je nebo připravují, zejména pro podnikové právníky, pracovníky obchodních a právních oddělení, samostatné podnikatele, právnické profese, jakož i pro pracovníky veřejných instituc
Náhrada škody v obchodní praxi 22.11.2017 Praha Podobné kurzy Cílem semináře je podat kompletní a detailní rozbor právní úpravy náhrady škody v občanském zákoníku, zejména rozsah a způsob náhrady, předvídatelnost, liberace, vztah k odpovědnosti za vady. Budete upozorněni na důležité problémy a jejich praktické důsledky, dostanete také kontraktační dopor Seminář je určen zejména pro praktikující právníky (advokáty a koncipienty, podnikové právníky, pracovníky v pojišťovnictví), ale i pro všechny, kteří přicházejí do styku s náhradou škody a potřebují se seznámit s detaily řešení konkrétních případů. Seminář je určen již pokročilejším zájemcům o dan
Náhradní rodinná péče 25.07.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : požádáno Akreditace: MPSV : Obsah: 01. ) zkušenosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) z aplikace nové : Obsah: 01. ) zkušenosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) z aplikace nové právní úpravy všech forem náhradní rodinné péče podle občanského zákoníku, zákona o zvláštních řízeních soudních a novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí č.
Nájem a nájem prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku 27.07.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : Cíl semináře : Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89 - 2012 Sb. : Cíl semináře : Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89 - 2012 Sb.
Nájem a pacht a další způsoby přenechání věci k užívání jinému 14.09.2017 Praha Podobné kurzy Absolvováním semináře získáte znalost aktuální právní úpravy s důrazem na obecnou úpravu nájmu (nájem pozemků, movitých věcí aj. ), vysvětlení rozdílu nájmu a pachtu, a zejména pak podrobné vysvětlení právní úpravy nájmu bytu a nájmu prostor sloužících k podnikání. Pro všechny, kteří se chtějí seznámit s právní úpravou nájemního práva, a to zejména s ohledem na nájem a podnájem tzv. prostor sloužících k podnikání, pacht závodu či pozemku, jakož i nájem bytu.
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku 03.10.2017 Praha Podobné kurzy Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět a účel nájmu - kogentnost úpravy - nájemné, úhrada za služby - * výše - * prodlení - * zvyšování - * jistot 03.10.2017; 9.00 - cca 16.00 - 2890Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2388
Nájem bytu a domu, bytové družstvo, bytové spoluvlastnictví 19.10.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Připravujeme : Připravujeme
Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku) 14.06.2017 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře * podstata nájmu bytu a domu (vztah ke stavebnímu právu) * ochrana nájemce bytu * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ • * dobré ujednat ve smlouvě a co tam nesmí být ujednáno) * účink 14.06.2017; 9.00 - cca 16.30 - 2890Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2388
Nájemní vztahy a úprava nájemních smluv 20.06.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Cílem je poukázat na změny, které přinesla úprava nájmu v zákoně č. 89 - 2012 Sb. : Cíl semináře : Cílem je poukázat na změny, které přinesla úprava nájmu v zákoně č. 89 - 2012 Sb.
NAŘÍZENÍ EU Č. 910/2014 EIDAS A SPRÁVA DOKUMENTŮ - AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY A PRAXE V RÁMCI IMPLEMENTACE EIDAS PO ROCE JEHO PLATNOSTI 07.06.2017 Praha Podobné kurzy Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů v souvislosti s implementací nařízení EU eIDAS. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. Pracovníkům odpovědným za správu dokumentů, případně dalším odpovědným osobám, účetním, likvidátorům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům v oblasti správy dokumentů. Zaměření na instituce státní správy i samosprávy, školy, zdravotnické pojišťovny, veřejné výzkumné instituce a právnické osoby
Nemajetková újma v novém občanském zákoníku – aktuální judikatura 05.06.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-511 - 2015 Stanovení výše náhrady za nemajetkovou újmu Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastník : Cíl semináře : Seznámit účastníky s možnostmi náhrady nemajetkové újmy a jak lze způsobenou újmu dostatečně účinně odčinit. Obsah: Pojem újmy, škody a nemajetkové újmy Základy povinnosti odčinit nemajetkovou újmu Kritéria pro stanovení výše náhrady Nemajetková újma na zdraví (§ 2958
Nová pravidla proti praní špinavých peněz s účinností od 1. 1. 2018 11.12.2017 Praha Podobné kurzy Od 1. 1. 2018 bude účinná evidence skutečných majitelů podle směrnice AML (Anti-money Laundering) 4. Do té doby budou muset povinné právnické osoby zapsat své skutečné majitele do obchodního rejstříku. Po absolvování semináře se budete umět orientovat v dané problematice a to zejména s ohledem Seminář je určen širokému okruhu účastníků, jako jsou zejména zaměstnanci finančních institucí (pracovníci bank, obchodníci s cennými papíry apod. ), dále příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod.
Nová právní úprava kapitálového trhu (MIFID II/MIFIR) – převratné změny s účinností od 3. 1. 2018 02.10.2017 Praha Podobné kurzy Nové evropské předpisy v oblasti kapitálového trhu, tzv. MiFID II (směrnice o trzích s finančními nástroji) a MIFIR (nařízení o trzích s finančními nástroji) přinesou s účinností od 3. Seminář je zaměřen zejména na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele. Změny se však dotknou každého subjektu, který se podnikatelsky na kapitálovém trhu pohybuje – bank, obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů.
Nové dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních 12.06.2017 Praha Podobné kurzy Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknutí se dědického práva * Odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví * Pořízení pro případ smrti * Závěť a dovět 12.06.2017, 13.6.2017; 9.00 - cca 16.00 po oba dny - 5780Kč (cena kurzu včetně DPH) - 4776
Novela občanského řádu soudního, zákona o zvláštních řízeních soudních a souvisejících předpisů 29.08.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámení účastníků s aktuální problematikou procesní novely, zejména s : Cíl semináře : Seznámení účastníků s aktuální problematikou procesní novely, zejména s nejzásadnějšími změnami v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Obsah: * změna zákona o zvláštních řízeních soudních* věcná příslušnost* rozšíření informační povinnosti vůči nezletilému*
Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela 19.09.2017 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * Úvod do smluvního práva - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva * Zákon o registru smluv a jeho novely - úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu 19.09.2017; 9.00 - cca 14.30 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
Nový zákon o spotřebitelském úvěru účinný od 1. 12. 2016 – první praktické zkušenosti s aplikací 24.10.2017 Praha Podobné kurzy Na semináři se seznámíte s novým zákonem č. 257 - 2016 Sb. Seminář je určen pracovníkům bankovních i nebankovních subjektů poskytujících spotřebitelské úvěry, dále však také manažerům společností, které poskytují jakékoliv úvěry pro občany.
Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi 17.10.2017 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: Občanské průkazy * právní úprava občanských průkazů po nabytí účinnosti zákonů č. 318 - 2015 a č. 17.10.2017; 9.00 - cca 14.00 - 2290Kč (cena kurzu včetně DPH) - 1892
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální rozhodovací praxe 07.09.2017 Brno Podobné kurzy Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné. osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-73 - 2017, AK - VE-46 - 2017
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - VČETNĚ AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE 20.06.2017 Brno Podobné kurzy Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva. Osoby – změny v pojetí a právní úpravě osob fyzických a právnických včetně ochrany osobnosti, zastoupení. osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-203 - 2017, AK - VE-113 - 2017
Obchodní smlouvy - uzavírání a aktualizace smluv dle nového občanského zákoníku 31.05.2017 Praha Podobné kurzy Znalost správného sestavování, uzavírání a náležitostí obchodních smluv je pro podnikatele základem a nutností – staňte se v tomto směru odborníky i vy Nový občanský zákoník (NOZ) odstraňuje dvojkolejnost smluvního práva, což s sebou v zásadě přináší jisté zjednodušení, ale také význ 31.05.2017 - 31.05.2017; v čase 09:00 - 17:00 Počet dní: 1 Počet dní: U Půjčovny 2 11000 Praha - - - - - 4990 Kč bez DPH
Obchodní smlouvy pro podnikatelskou praxi 17.10.2017 Praha Podobné kurzy Účastníkům bude podán přehledný výklad úpravy závazkového práva (podle občanského zákoníku) s důrazem na nejvýznamnější rizika související s uzavíráním obchodních smluv. Výklad bude proveden na podrobné analýze, v praxi nejčastěji se vyskytujících, smluvních typů. Pro všechny, kteří se chtějí seznámit s nejčastějšími smluvními typy uzavíranými v podnikatelské praxi, především pak pro ty, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami, uzavírají je nebo je připravují, popřípadě se i věcně účastní jejich realizace. Zejména se může jednat o podnikové právníky
Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) 26.10.2017 Praha Podobné kurzy Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející má řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytne návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v jejich každo Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č.
Označování potravin pro pokročilé 25.10.2017 Praha Podobné kurzy Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování. Na kurzu se seznámíte s relevantní legislativou a jejími případnými změnami, s hlavními zákonnými požadavky označování potravin a s praktickými příkla Pro pracovníky firem zabývajících se obchodem potravinami či jejich výrobou, kteří již mají zkušenosti s označováním potravin, konkrétně pro: • manažery kvality, • asistenty oddělení kvality, • referenty dovozu potravin, • produktové manažery, • pracovníky marketingu, • překladatele, •

<< | 1 | 2 | 3| >>


a nebo pouze školení : obcanske | pravo

Školení - Kurzy # obcanske pravo

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královéhradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # obcanske pravo

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Akreditovaný kurz: Administrátor počítače certifikovaný rekvalifikační kurz v listopadu 2017 - Praha