logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: PRAVNI OCHRANA DREVIN
PRAVNI OCHRANA DREVIN


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # pravni-ochrana-drevin
 

Náhodný kurz/školení


Dějiny výtvarného umění a architektury III. semestr renesance a baroko - AHA PR Agency, s.r.o.
Přednášky z oborů malířství, sochařství a architektury jsou bohatě doplněny obrazovou dokumentací s využitím projekční techniky a studijními materiály, doplněných vycházkami a návštěvami výstav, galerií a muzeí s odborným výkladem. Máte výtvarné umění jako hobby a chcete rozšířit své znalosti j

 
  

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení #

RSS RSS - nové termíny školení: PRAVNI OCHRANA DREVIN

Program kurzu: pravni ochrana drevin

[Školení] Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR

Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec -  GDPROdborný program semináře: * Základní právní rámec oblasti ochrany osobních údajů v EU. * Výklad připravované novelizace zákona č. ... ... ... ... Nejbližší termín školení : 2017-10-19 Praha

[Školení] Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR

Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec -  GDPROdborný program semináře: * Základní právní rámec oblasti ochrany osobních údajů v EU. * Výklad připravované novelizace zákona č. ... ... ... ... Nejbližší termín školení : 2017-12-12 Praha

[Školení] Bezpečnost informací

Bezpečnost informacíDostanete informace o systému ochrany informací dle ČSN ISO - IEC 27000, ČSN ISO - IEC 27001, ČSN ISO - IEC 27002 [17799], ČSN ISO - IEC 27004, ČSN ISO - IEC 27005 a ČSN ISO - IEC 27006. => Získáte znalosti a kvali- fikaci pro efektivní spolupráci při zavádění systému řízení informací a pro p ... * Vrcholnému managementu velkých a středních organizací * pracov- níkům odpovědným za systém řízení kvality * pracovníkům subjektů státní správy * pracovníkům zdravotnických organizací, pojišťoven a finančních institucí a dalších organizací, které pracují s citlivými údaji svých klientů ... ... * výklad norem ČSN ISO - IEC 27000, ČSN ISO - IEC 27001, ČSN ISO - IEC 27002 [17799], ČSN ISO - IEC 27004, ČSN ISO - IEC 27005 a ČSN ISO - IEC 27006 * bezpečnostní politika informací * organizace bezpečnosti informací * řízení aktiv * bezpečnost lidských zdrojů * fyzická bezpečnost a be ... Nejbližší termín školení : 2017-07-26 Brno-střed<< | 1| >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR 19.10.2017 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * Základní právní rámec oblasti ochrany osobních údajů v EU. * Výklad připravované novelizace zákona č. 19.10.2017; 9.00 - cca 14.00 - 2590Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2140
Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR 12.12.2017 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * Základní právní rámec oblasti ochrany osobních údajů v EU. * Výklad připravované novelizace zákona č. 12.12.2017; 9.00 - cca 14.00 - 2590Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2140
Věcná práva aktuálně - držba a její ochrana, nabývání a ochrana vlastnictví, imise z úředně povoleného zařízení, stavební činnost na pozemku, věcná břemena 13.12.2017 Praha Podobné kurzy V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Držba a její ochrana - pojetí držby, význam držby v právním řádu - nabytí držby - ochrana držby (zahrnující svépomocnou i soudní ochranu) * Vlastnické právo 13.12.2017; 9.00 - cca 16.30 - 2890Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2388
Akreditované - Registr smluv v praxi 11.08.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : MV AK - PV-281 - 2016 : Témata semináře: 1. Registr smluv 2. : Témata semináře: 1. Registr smluv 2. Povinné subjekty 3. Uveřejňování - uveřejňované dokumenty – smlouvy, objednávky, dodatky - výjimky z uveřejňování - způsob uveřejnění 4. Účinnost zákona a následky neuveřejnění - odložená účinnost - sankce - neplatnost smluv – kdo může z
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU 18.08.2017 Olomouc Podobné kurzy Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky. ? osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-385 - 2017, AK - VE-208 - 2017
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU - 18.08.2017 Olomouc Podobné kurzy Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky. ? Cena: 1. 600 Kč, v ceně občerstvení a písemný materiál Osvědčení: osvědčení bude předáno po ukončení semináře Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1.
A-Ochrana osobních údajů ve školství a GDPR Akredtace Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC 08.09.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : Akreditováno MV AK - PV-196 - 2010 Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům.
A-Ochrana osobních údajů u zveřejňování informací dle zákona 106 /1999 a GDPR (akreditace Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC ) 05.10.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : Akreditováno MV AK - PV-196 - 2010 : v přípravě : v přípravě
A-Ochrana osobních údajů ve školství a GDPR (akreditace - Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC ) 09.11.2017 Brno Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : Akreditováno MV AK - PV-196 - 2010 Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům.
A-Ochrana osobních údajů pro zaměstnance a u výběrových řízení a GDPR (akreditace - Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC ) 03.11.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : Akreditováno - MV AK - PV-196 - 2010 Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům.
Ochrana osobních údajů podle GDPR - připravte se na revoluci v zákoně včas 14.09.2017 Praha Podobné kurzy Reagujte na změny a předcházejte finančním sankcím Zpracování osobních údajů je dnes nezbytnou součástí všech podnikatelských aktivit a výkonu veřejné správy, dotýká se prakticky každého z nás, ať z pozice zpracovatele (tzv. správce), nebo z pozice fyzické osoby, jejíž data jsou zpra 14.09.2017 - 14.09.2017; v čase 09:00 - 17:00 Počet dní: 1 Počet dní: Křižíkova 237 - 36a 18600 Praha - - - - - 4990 Kč bez DPH
Ochrana osobních údajů podle GDPR - připravte se na revoluci v zákoně včas 02.11.2017 Praha Podobné kurzy Reagujte na změny a předcházejte finančním sankcím Zpracování osobních údajů je dnes nezbytnou součástí všech podnikatelských aktivit a výkonu veřejné správy, dotýká se prakticky každého z nás, ať z pozice zpracovatele (tzv. správce), nebo z pozice fyzické osoby, jejíž data jsou zpra 02.11.2017 - 02.11.2017; v čase 09:00 - 17:00 Počet dní: 1 Počet dní: Křižíkova 237 - 36a 18600 Praha - - - - - 4990 Kč bez DPH
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest 07.11.2017 Praha Podobné kurzy Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. 07.11.2017; 9.00 - cca 15.00 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - NOVÉ VYHLÁŠKY 26.09.2017 Olomouc Podobné kurzy * Zákon o odpadech č. 185 - 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Aktuální znění zákona o odpadech. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Zařazování odpadů. Co je to vedlejší výrobek. Kdy odpad přestává být odpadem. Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunáln osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-133 - 2017, AK - VE-76 - 2017
ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - NOVÉ VYHLÁŠKY V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 03.10.2017 Brno Podobné kurzy * Zákon o odpadech č. 185 - 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Aktuální znění zákona o odpadech. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Zařazování odpadů. Co je to vedlejší výrobek. Kdy odpad přestává být odpadem. Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunální osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-133 - 2017, AK - VE-76 - 2017
Zákon o spotřebních daních a ekologická daň 05.09.2017 Praha Podobné kurzy Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. * • předmět spotřebních a energetických daní, • vznik daňové povinnosti, • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, • procesní povinnosti osob – plátců majících vz Seminář je určen pro ekonomické pracovníky firem, daňové poradce, účetní a management podnikatelské sféry, kteří se více či méně setkávají s aplikačními problémy spotřebních daní. Vhodný je nejen pro pokročilé a zkušené, ale vzhledem ke stále častějším problémům s aplikací těchto daní i pro laiky.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, nové předpisy 18.09.2017 Praha Podobné kurzy Obsah semináře: * Přehled nových a aktualizovaných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci * Novela zákoníku práce 2017 k BHP * Zákon č. 309 - 2006 Sb. 18.09.2017; 9.00 - cca 14.30 - 2390Kč (cena kurzu včetně DPH) - 1975

<< | 1| >>


a nebo pouze školení : pravni | ochrana | drevin

...Málo kurzů? # Další kurzy a školení > pravni ochrana drevin


  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Zásady budování týmů a vedení lidí v září 2017 - Praha