logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: STAVEBNICTVI ARCHITEKTURA
STAVEBNICTVI ARCHITEKTURA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # stavebnictvi-architektura
 

Náhodný kurz/školení


Kanban v praxi - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Kurz pro jednotlivce a projektové týmy, kteří chtějí porozumět výhodám a omezením metodologie Kanban. Kromě vysvětlení procesu Kanban jako takového je kurz orientován i na praktické možnosti využití v praxi, a to zejména v kombinaci s agilní metodologií Scrum.

 
  

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení #

RSS RSS - nové termíny školení: STAVEBNICTVI ARCHITEKTURA

Program kurzu: stavebnictvi architektura

[Školení] PROVÁDĚNÍ A KONTROLA SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PROVÁDĚNÍ A KONTROLA SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍČtyřdenní odborný kurz, zaměřený na problematiku sanací železobetonových konstrukcí. Posluchači budou seznámeni také se základy technologie a zkoušení betonu a s konkrétními příklady řešení různých případů sanací. ... ... Náplň kurzu : Čtyřdenní odborný kurz, zaměřený na problematiku sanací železobetonových konstrukcí. Posluchači budou seznámeni také se základy technologie a zkoušení betonu a s konkrétními příklady řešení různých případů sanací. ... ... Nejbližší termín školení : 2018-01-22 Praha 4-Kunratice

[Školení] Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů

Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorůNovela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT – 1 bod a členy ČKA – 2 body. Cíl semináře : Od 1. ... ... ... ... Nejbližší termín školení : 2018-01-23 Brno

[Školení] Stavbyvedoucí legislativa a praxe

Stavbyvedoucí   legislativa a praxeSTAVBYVEDOUCÍ - LEGISLATIVA A PRAXE Charakteristika semináře: Seminář je rozdělen do dvou bloků. V rámci prvního bloku budou probírány jednotlivé zákonné povinnosti stavbyvedoucího a s tím spojená odpovědnost. ... ... STAVBYVEDOUCÍ - LEGISLATIVA A PRAXE Charakteristika semináře: Seminář je rozdělen do dvou bloků. V rámci prvního bloku budou probírány jednotlivé zákonné povinnosti stavbyvedoucího a s tím spojená odpovědnost. ... ... Nejbližší termín školení : 2018-01-31 Praha<< | 1 | | | | | | | >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
Enterprise Architektura - nové přístupy 11.06.2018 Praha 7 Podobné kurzy Enterprise architektura (EA) je disciplína, která je velmi aktuální pro mnoho podniků různých velikostí. Ty se s její pomocí snaží efektivně řídit celý podnik, rychle reagovat na změny, vytěžit potenciál nových výzev a optimalizovat svoje stávající fungování. Cílová skupina Enterprise architekti Business architekti a analytici IT architekti IT manažeři
Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů 23.01.2018 Brno Podobné kurzy Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT – 1 bod a členy ČKA – 2 body. Cíl semináře : Od 1. Časový harmonogram: 08.30 - 09.00 Registrace účastníků 09.00 - 10.15 Blok 1 10.15 - 10.30 Přestávka – káva 10.30 - 11.45 Blok 2 11:45 - 12.00 Přestávka – občerstvení. 12.00 - 13.00 Blok 3 Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou a osvědčení o účasti ČKAIT a ČKA. Hotel S
Stavbyvedoucí legislativa a praxe 31.01.2018 Praha Podobné kurzy STAVBYVEDOUCÍ - LEGISLATIVA A PRAXE Charakteristika semináře: Seminář je rozdělen do dvou bloků. V rámci prvního bloku budou probírány jednotlivé zákonné povinnosti stavbyvedoucího a s tím spojená odpovědnost. Časový harmonogram: 8:30 - 09:00 registrace účastníků 9:00 - 09:10 Úvod 9:10 - 10:00 Výklad – práva a povinnosti stavbyvedoucího 10:00 - 10:15 Zadání případových studií 10:15 - 10:45 Řešení případových studií, skupinová práce 10:45 - 11:00 Diskuse k jednotlivým řešením, shrnutí 11
A - Stavební zákon - zásadní změny po novele od 1.1.2018 13.02.2018 Brno Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-182 - 2017, název akreditace Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : C : Cíl semináře : 1. ledna 2018 nabyde účinnosti očekávaná novela stavebního zákona, která zásadním způsobem změní postupy ve stavební oblasti.
Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů 13.02.2018 Brno Podobné kurzy Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT – 1 bod a členy ČKA – 2 body. Cíl semináře : Od 1. Časový harmonogram: 08.30 - 09.00 Registrace účastníků 09.00 - 10.15 Blok 1 10.15 - 10.30 Přestávka – káva 10.30 - 11.45 Blok 2 11:45 - 12.00 Přestávka – občerstvení 12.00 - 13.00 Blok 3 Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou a osvědčení o účasti ČKAIT a ČKA. Hotel Sl
Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele 15.02.2018 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na zjednodušené postupy * Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby, role dotčených orgánů * Soustřeďování a poskytování i 15.02.2018; 9.00 - cca 16.00 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
Stavbyvedoucí z pohledu legislativy a praxe 15.02.2018 Brno Podobné kurzy Stavbyvedoucí z pohledu legislativy a praxe Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT(celoživotní program vzdělávání) A3 – 1 bod. ČKA – 2 body. Hotel Slavia, Solniční 15 - 17, Brno
Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách 20.02.2018 Brno Podobné kurzy Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT – 1 bod a členy ČKA – 2 body. Cíl semináře : Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci pozemních staveb. Časový harmonogram: 08.45 - 09.00 Registrace účastníků 09.00 - 10.45 Blok 1,2 (JUDr. Petra Adámková, Ph.D.) 10.45 - 11.00 Přestávka - káva 11.00 - 12.15 Blok 3 (JUDr. Petra Adámková, Ph.D.) 12.30 – 13.00 Přestávka - oběd (z hotelového menu -v ceně semináře) 13.00 - 15.00 Blok 4 –
Zkoušení vlastností betonu a jeho složek 21.02.2018 Praha Podobné kurzy ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU A JEHO SLOŽEK Rozšířeno o problematiku speciálních betonů Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT – A2 a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA(3 body) . Charakteristika semináře: Cílem kurzu je seznámit účastníky se Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT – A2 a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA(3 body) .
A - Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona 22.02.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-183 - 2016, název akreditace: Zákon č. 100 - 2001 o posuzování vlivů na ŽP Akreditace: MV : Většina zá : Většina záměrů spadajících do režimu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavební řízení. V kurzu budou účastníci podrobně seznámeni s aktuálními zásadními z
Stavební zákon po aktuální novele 22.02.2018 Brno Podobné kurzy Změny v zákoně č. 183 - 2006 Sb., stavební zákon po jeho novele č. 225 - 2017 Sb. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy vzdělávání- ČKA – 2 body. Seminář je určen: pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveniš Hotel Slavia, Solniční 15 - 17, Brno
SEMINÁŘ STAVEBNÍ LOŽISKA A MOSTNÍ ZÁVĚRY 28.02.2018 Praha Podobné kurzy SEMINÁŘ STAVEBNÍ LOŽISKA A MOSTNÍ ZÁVĚRY Cíl semináře : Seznámit účastníky s problematikou stavebních ložisek a mostních závěrů zejména s platnými normami, resortními předpisy ŘSD ČR a SŽDC s. o. Hotel Olšanka, Táboritská 23 - 1000, Praha 3
Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona 08.03.2018 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů - závazná stanoviska orgánu územního plánování koordinujíc 08.03.2018; 9.00 - cca 14.30 - 2590Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2140
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona 13.03.2018 Praha Podobné kurzy Obsah semináře: * Rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby * Stručný přehled povolovacích procesů ke stavbě, od územního rozhodnutí ke kolaudaci * Základní typy nepovolených staveb (stavby od počátku nepovolené a stavby, které povolení pozbyly) * Speciáln 13.03.2018; 9.00 - cca 16.00 - 2790Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2305
NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) 13.03.2018 Olomouc Podobné kurzy Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – řidičské oprávnění, řidičský průkaz. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek. Zdravotní způsobilost k řízení motorových bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-124 - 2017, AK - VE-70 - 2017
NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - 13.03.2018 Olomouc Podobné kurzy Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – řidičské oprávnění, řidičský průkaz. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek. Zdravotní způsobilost k řízení motorových bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-124 - 2017, AK - VE-70 - 2017
Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor pro realizaci pozemních komunikací 13.03.2018 Brno Podobné kurzy Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor pro realizaci pozemních komunikací Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT(celoživotní program vzdělávání) A3 – 1 bod. ČKA – 2 body. Hotel Slavia, Solniční 15 - 17, Brno
A - Stavební zákon - zásadní změny po novele od 1.1.2018 20.03.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-182 - 2017, název akreditace Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : C : Cíl semináře : 1. ledna 2018 nabyde účinnosti očekávaná novela stavebního zákona, která zásadním způsobem změní postupy ve stavební oblasti.
Velká novela stavebního zákona 20.03.2018 Podobné kurzy (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Stavební zákon po aktuální novele 22.03.2018 Brno Podobné kurzy Změny v zákoně č. 183 - 2006 Sb., stavební zákon po jeho novele č. 225 - 2017 Sb. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy vzdělávání- ČKA – 2 body. Seminář je určen: pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveniš Hotel Slavia, Solniční 15 - 17, Brno
Velká novela stavebního zákona 17.04.2018 Praha Podobné kurzy Program semináře: Na úseku územního plánování novela řeší zejména: * náležitosti stanovisek dotčených orgánů k ÚPD, * závazná stanoviska úřadu územního plánování a KÚ koordinující využití území, * upřesnění § 18 odst. 5 o využití nezastavěného úze 17.04.2018; 9.00 - cca 16.00 - 2790Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2305
A - Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona 19.04.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-183 - 2016, název akreditace: Zákon č. 100 - 2001 o posuzování vlivů na ŽP Akreditace: MV : Většina zá : Většina záměrů spadajících do režimu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavební řízení. V kurzu budou účastníci podrobně seznámeni s aktuálními zásadními z
MOSTY 2018 26.04.2018 Brno Podobné kurzy 23. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2018 Motto: : sympozia Mosty - stavby spojující národy a generace Zveme Vás na další ročník největšího setkání mostařů v ČR. Hotel Voroněž, Křížkovského 458 - 47, Brno
KVALIFIKAČNÍ PŘÍPRAVA PRO MISTRY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY 14.05.2018 Olomouc Podobné kurzy Školení je určeno všem, kteří vedou větší či menší tým podřízených. Školení je zaměřeno na praktické způsoby vedení lidí a jeho cílem je usnadnit vedení lidí a dosáhnout tak lepších výsledků. Vést nebo řídit? Porovnání starých a nových přístupů Empatie Vedení, řízení a rozhodování Strategie kariéry Styly a vedení Kouč – mediátor – mentor Zásady pro vedení lidí Vzájemná otevřenost a informovanost Sebeuvědomění Hodnocení zaměstnanců Ego Šéf
A - Stavební zákon - zásadní změny po novele od 1.1.2018 15.05.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-182 - 2017, název akreditace Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : C : Cíl semináře : 1. ledna 2018 nabyde účinnosti očekávaná novela stavebního zákona, která zásadním způsobem změní postupy ve stavební oblasti.
Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona 15.05.2018 Praha Podobné kurzy Obsah semináře: * Rozlišení námitek veřejnoprávních a soukromoprávních (alias občanskoprávních), rozsah působnosti stavebního úřadu * Neurčité právní pojmy v prováděcích předpisech (kvalita prostředí, pohoda bydlení, přípustná míra, architektonické a urbanistické hodnoty) 15.05.2018; 9.00 - cca 16.00 - 2790Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2305
Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení 29.05.2018 Praha Podobné kurzy Z obsahu semináře: * Krátké shrnutí a opakování tématu (druhy sousedských námitek, hlediska jejich posuzování, vybrané procesní otázky) * Procvičování látky na příkladech připravených lektory * Příklady jsou zpracovány jako modelové, nicméně vychází ze skutečných ž 29.05.2018; 9.00 - cca 15.00 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
OCELOVÉ KONSTRUKCE 2018 29.05.2018 Pasohlávky Podobné kurzy XX. konference OCELOVÉ KONSTRUKCE 2018 Pořádáno ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně, pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB-TU Ostrava doc. Hotel Termal Mušov, Pasohlávky
Provádění kovových konstrukcí podle řady norem ČSN EN 1090 a nové požadavky na výrobce 05.06.2018 Praha 4 Podobné kurzy Provádění kovových konstrukcí podle řady norem ČSN EN 1090 a nové požadavky na výrobce Komu je školení určeno výrobcům a dodavatelům kovových stavebních konstrukcí svářecím inženýrům tvůrcům projektových dokumentací stavebním společnostem dodavatelům služeb ve stavebnictví. Obsah školení požadavky Výrobcům a dodavatelům kovových stavebních konstrukcí * svářecím inženýrům * tvůrcům projektových dokumentací * stavebním společnostem * dodavatelům služeb ve stavebnictví
Generátor nosných konstrukcí 29.06.2018 Praha Podobné kurzy Školení Generátor nosných konstrukcí je určené pro posluchače, kteří již Autodesk Inventor používají a je zaměřené na vytváření nosných konstrukcí a jejich specifických prvků prostřednictvím programu Autodesk Inventor. Posluchači se seznámí s tvorbou rámů a možnostmi úpravy profilových styků. 29.6.2018 - 29.6.2018, 09:00 - 15:00, 6 hodin (1 den) - 2323Kč (cena kurzu včetně DPH) - 1920
SPECIÁLNÍ BETONY 2018 11.10.2018 Lísek Podobné kurzy SPECIÁLNÍ BETONY 2018 XV. konference se zahraniční účastí Čtvrtek – pátek 11. Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem
Architektura Moodle pro vývojáře modulů (MOOD6) 22.01.2018 Bratislava Podobné kurzy Toto velmi specificky zaměřené školení je určeno pro skupinu vývojářů nových modulů pro platformu Moodle. V průběhu kurzu získáte přehled o tom, jak se aktivně zapojit do procesu vývoje systému Moodle, jak začít využívat dostupné nástroje a služby pro vývoj modulů pro Moodle. Charakteristika životního cyklu vývoje Moodle Architektura systému Moodle Nástroje vývojáře (IDE, git, testování) Zásady správného psaní zdrojového kódu, Moodle coding style Softwarové procesy vývoje pro Moodle Etapy vývoje nových vlastností systému Sledování a odstraňovaní chyb Charakteristi
PROVÁDĚNÍ A KONTROLA SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 22.01.2018 Praha 4-Kunratice Podobné kurzy Čtyřdenní odborný kurz, zaměřený na problematiku sanací železobetonových konstrukcí. Posluchači budou seznámeni také se základy technologie a zkoušení betonu a s konkrétními příklady řešení různých případů sanací. Náplň kurzu : Čtyřdenní odborný kurz, zaměřený na problematiku sanací železobetonových konstrukcí. Posluchači budou seznámeni také se základy technologie a zkoušení betonu a s konkrétními příklady řešení různých případů sanací.
Architektura Moodle pro vývojáře modulů (MOOD6) 23.01.2018 Praha Podobné kurzy Toto velmi specificky zaměřené školení je určeno pro skupinu vývojářů nových modulů pro platformu Moodle. V průběhu kurzu získáte přehled o tom, jak se aktivně zapojit do procesu vývoje systému Moodle, jak začít využívat dostupné nástroje a služby pro vývoj modulů pro Moodle. Charakteristika životního cyklu vývoje Moodle Architektura systému Moodle Nástroje vývojáře (IDE, git, testování) Zásady správného psaní zdrojového kódu, Moodle coding style Softwarové procesy vývoje pro Moodle Etapy vývoje nových vlastností systému Sledování a odstraňovaní chyb Charakteristi
Architektura Moodle pro integrátory do informační struktury organizace (MOOD7) 23.01.2018 Ostrava Podobné kurzy V průběhu školení získáte přehled o tom, jak se aktivně zapojit do procesu vývoje systému Moodle, jak využít dostupné nástroje a služby pro integraci systému Moodle do prostředí konkrétní organizace. Jedná se o velmi specificky zaměřené školení. Integrace je realizována v odůvodněných případech na úrovni databázové vrstvy, častěji však na úrovni webových služeb Moodle Webové služby obecně Webové služby v Moodle Příklady použití Charakteristika životního cyklu vývoje Moodle Architektura Moodle Nástroje vývojáře (IDE, git, testování) Z
Architektura Moodle pro vývojáře modulů (MOOD6) 24.01.2018 Ostrava Podobné kurzy Toto velmi specificky zaměřené školení je určeno pro skupinu vývojářů nových modulů pro platformu Moodle. V průběhu kurzu získáte přehled o tom, jak se aktivně zapojit do procesu vývoje systému Moodle, jak začít využívat dostupné nástroje a služby pro vývoj modulů pro Moodle. Charakteristika životního cyklu vývoje Moodle Architektura systému Moodle Nástroje vývojáře (IDE, git, testování) Zásady správného psaní zdrojového kódu, Moodle coding style Softwarové procesy vývoje pro Moodle Etapy vývoje nových vlastností systému Sledování a odstraňovaní chyb Charakteristi
Architektura Moodle pro vývojáře modulů (MOOD6) 25.01.2018 Košice Podobné kurzy Toto velmi specificky zaměřené školení je určeno pro skupinu vývojářů nových modulů pro platformu Moodle. V průběhu kurzu získáte přehled o tom, jak se aktivně zapojit do procesu vývoje systému Moodle, jak začít využívat dostupné nástroje a služby pro vývoj modulů pro Moodle. Charakteristika životního cyklu vývoje Moodle Architektura systému Moodle Nástroje vývojáře (IDE, git, testování) Zásady správného psaní zdrojového kódu, Moodle coding style Softwarové procesy vývoje pro Moodle Etapy vývoje nových vlastností systému Sledování a odstraňovaní chyb Charakteristi
Vady a poruchy staveb - betonové konstrukce 29.01.2018 Praha 4-Kunratice Podobné kurzy Dvoudenní odborný kurz zaměřený na problematiku vad a poruch betonových konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími poruchami a chybami při realizaci betonových konstrukcí. pro stavební inženýry a techniky činné ve výstavbě; autorizované stavební inženýry; autorizované inspektory; pracovníky stavebních firem a investičních útvarů; architekty, pracovníky inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor; pracovníky státních úřadů; pro studenty vysokých škol a pro ši
Architektura Moodle pro integrátory do informační struktury organizace (MOOD7) 30.01.2018 Praha Podobné kurzy V průběhu školení získáte přehled o tom, jak se aktivně zapojit do procesu vývoje systému Moodle, jak využít dostupné nástroje a služby pro integraci systému Moodle do prostředí konkrétní organizace. Jedná se o velmi specificky zaměřené školení. Integrace je realizována v odůvodněných případech na úrovni databázové vrstvy, častěji však na úrovni webových služeb Moodle Webové služby obecně Webové služby v Moodle Příklady použití Charakteristika životního cyklu vývoje Moodle Architektura Moodle Nástroje vývojáře (IDE, git, testování) Z
Architektura Moodle pro integrátory do informační struktury organizace (MOOD7) 30.01.2018 Bratislava Podobné kurzy V průběhu školení získáte přehled o tom, jak se aktivně zapojit do procesu vývoje systému Moodle, jak využít dostupné nástroje a služby pro integraci systému Moodle do prostředí konkrétní organizace. Jedná se o velmi specificky zaměřené školení. Integrace je realizována v odůvodněných případech na úrovni databázové vrstvy, častěji však na úrovni webových služeb Moodle Webové služby obecně Webové služby v Moodle Příklady použití Charakteristika životního cyklu vývoje Moodle Architektura Moodle Nástroje vývojáře (IDE, git, testování) Z

<< | 1 | | | | | | | >>


a nebo pouze školení : stavebnictvi | architektura

Školení - Kurzy # stavebnictvi architektura

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královéhradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # stavebnictvi architektura

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Visio pokročilý v březnu 2018 - Praha