logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: VEREJNA SPRAVA
VEREJNA SPRAVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # verejna-sprava
 

Náhodný kurz/školení


Internet základní kurz - JUBELA, s.r.o.
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.

 
  

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení #

RSS RSS - nové termíny školení: VEREJNA SPRAVA

Program kurzu: verejna sprava

[Školení] FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)

FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 1. ... URČENO: Vedoucím zaměstnancům, pracovníkům zabývajícím se kontrolou a interním auditorům ve veřejné správě a dalších organizacích. PŘÍNOS: Prakticky zaměřený on-line kurz o problematice kontroly. ... On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 1. ... ... Nejbližší termín školení : 2017-09-28 online

[Školení] A - Czech POINT office - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

A -  Czech POINT office -  využívání údajů z informačních systémů veřejné správyČíslo akreditovaného kurzu : AK - PV-384 - 2016 Akreditace: MV : - Základní registry – obecné pojmy, informační systém základních registrů, přeh ... ... ... : - Základní registry – obecné pojmy, informační systém základních registrů, přehled jednotlivých registrů, odstraňování nesouladů, agendové informační systémy - Informační systém evidence obyvatel – vedené údaje, zapisovatelé, uživatelé podle zákona o evidenci obyvatel a podle zvláštních předpis ... Nejbližší termín školení : 2017-10-10 Praha

[Školení] Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy v roce 2017

Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy v roce 2017Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a příklady zjišťovaných nedostatků. * Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy v roce 2017 Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou finanční a majetkové operace v souladu se zákony • jak rozum ... Propro pracovníky kontrolních, finančních a dalších útvarů ve státních orgánech, obcích, krajích, příspěvkových organizacích, u příjemců dotací a vedoucí zaměstnance, kteří se zajímají o kontrolu. Zúčastnit se mohou rovněž zastupitelé a členové kontrolních a finančních výborů. ... Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a příklady zjišťovaných nedostatků. ... ... Nejbližší termín školení : 2017-10-12 Praha<< | 1 | | | | >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
Využití sociálních sítí pro váš byznys 24.10.2017 Praha Podobné kurzy V průběhu workshopu se dozvíte, na jakých sociálních sítích nesmí vaše firma chybět, jak efektivně propagovat vaši firmu, jaký přínos pro vás mohou mít sociální sítě, na co si musíte dát na těchto kanálech pozor a jak díky sociálním sítím generovat byznys. Vše si budete mít příležitost vyzkoušet na Tento workshop je určen všem majitelům firem, obchodníkům, marketérům, freelancerům a všeobecně lidem, kteří by rádi začali s využíváním sociálních sítí v rámci svého byznysu, ale nevědí jak, nebo kteří již sociální sítě využívají a chtějí přenastavit svoji strategii komunikace nebo si jen zkrátka p
A - Problematika veřejné podpory 26.09.2017 Brno Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015 Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem kurzu je seznámení poskytovatelů veřejných prostřed : Cíl semináře : Cílem kurzu je seznámení poskytovatelů veřejných prostředků s pravidly EU regulujícími poskytování veřejné podpory a jejich dopadem do vnitrostátního práva. Problematika veřejné podpory nabývá stále na větším významu, především pak v souvislosti s programovým obdobím fondů EU
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 26.09.2017 Praha 2 Podobné kurzy Pro začátečníky Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML - CFT povinností zejména v úvěrových institucích. Cíl semináře Seznámit posluchače se zákla * seminář 17318 26. 9. 2017* ÚROVEŇ Pro začátečníky
Základy marketingu pro nemarketéry 03.10.2017 Praha Podobné kurzy Cílem tohoto semináře je poskytnout orientaci v oblasti marketingu a najít relevantní spojení s vlastní specializací. Účastníci budou pod vedením lektorky generovat výstupy, které budou zaznamenány a stanou se součástí závěrů semináře. Seminář je určen všem, kteří pracují mimo marketingové oddělení, ale pro svoji práci se potřebují orientovat v základních marketingových postupech.
Financování ÚSC v souladu s pravidly veřejné podpory 04.10.2017 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky organizací, interní auditory a pracovníky vykonávající kontrolní činnosti. * seminář 17326 4. 10. 2017* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Umíte prodat vaši neziskovku? 05.10.2017 Praha Podobné kurzy Umět výstižně a zajímavě představit neziskovou organizaci bývá někdy složité. Přesto je potřeba hledat způsob a slova, která představí vaši činnost přehledně, krátce a srozumitelně. PR specialistům, manažerům, fundraiserům a všem, kdo komunikují s veřejností a prezentují svoji firmu či organizaci.
A - Vidimace a legalizace - aktuální příklady a ukázky z praxe (akreditováno pod názvem Vidimace a legalizace) 05.10.2017 Olomouc Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-387 - 2017 Akreditace: MV : - Vidimace – aktuální příklady a ukázky z praxe, posuzování viditelných zaj : - Vidimace – aktuální příklady a ukázky z praxe, posuzování viditelných zajišťovacích prvků, vidimace listin vzniklých autorizovanou konverzí - Legalizace – příklady a ukázky z praxe, prokazování totožnosti - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy pro účely ověřování - Sp
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 06.10.2017 Praha Podobné kurzy Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona) * Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestup 06.10.2017; 9.00 - cca 16.00 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
Kouzla moderní prezentace aneb jak efektivně využít informační technologie 09.10.2017 Praha Podobné kurzy V průběhu tohoto semináře se naučíte efektivně využívat informační technologie jak pro účely samotné prezentace nebo výuky, tak i v rámci přípravy na ni. * Kouzla moderní prezentace aneb jak efektivně využít informační technologie Příprava na prezentaci: • co se z pozice lektora dá využí Tento seminář je určen všem, kteří připravují semináře i prezentace bez ohledu na zaměření.
Aktuální judikatura NSS k veřejným zakázkám a možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaci 09.10.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu v : Cíl semináře : Seznámit účastníky s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu v oblasti veřejných zakázek a v oblasti možnosti obrany proti postupům poskytovatele dotace. Obsah: budou rozebrána rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z let 2014 až 2017 týkající se zákona o veřejn
Jak auditovat dle prováděcích předpisů a základní zadávací postupy dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 09.10.2017 Praha 2 Podobné kurzy Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů. * seminář 17333 9. 10. 2017* ÚROVEŇ Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ.
A - Czech POINT@office - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 10.10.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-384 - 2016 Akreditace: MV : - Základní registry – obecné pojmy, informační systém základních registrů, : - Základní registry – obecné pojmy, informační systém základních registrů, přehled jednotlivých registrů, odstraňování nesouladů, agendové informační systémy - Informační systém evidence obyvatel – vedené údaje, zapisovatelé, uživatelé podle zákona o evidenci obyvatel a podle zvláštních předp
Kontrola veřejných zakázek - ověřování a dodržování principů 3E - praktický workshop 11.10.2017 Bílina Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah workshopu: * Aplikace principů 3E v jednotlivých fázích veřejného nakupování: - Identifikace a zdůvodnění potřeby - Příprava veřejné zakázky - Zadávací řízení a uzavření smlouvy - Plnění smlouvy a řízení vztahu s dodavatelem : Obsah workshopu: * Aplikace principů 3E v jednotlivých fázích veřejného nakupování: - Identifikace a zdůvodnění potřeby - Příprava veřejné zakázky - Zadávací řízení a uzavření smlouvy - Plnění smlouvy a řízení vztahu s dodavatelem * Příklady dobré i špatné praxe * Otázky, které by s
Je konkurence překážkou, nebo výzvou být ještě lepší? 12.10.2017 Praha Podobné kurzy V průběhu semináře pochopíte zákonitosti konkurenčního prostředí, naučíte se rozpoznávat různé typy tohoto prostředí i specifika, která je charakterizují. Budete schopni řešit situace, které konkurenční prostředí přináší. Seminář je určen všem, kteří se ve svém profesním životě setkávají s konkurenty, pracují v konkurenčním prostředí a jsou nuceni konkurenci čelit. Je určen mírně pokročilým pracovníkům, kteří chtějí pochopit a provázat praktické zkušenosti i s teoretickými poznatky a posunout tak své dovednosti ješt
Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit komunikační a konfliktní situace na radnici 12.10.2017 Praha Podobné kurzy Tento seminář přinese starostům, radním i zastupitelům praktické návody, jak zvládnout komunikační situace od menší náročnosti typu starostu zvou na každou zabijačku a manželka hubuje, že není doma až po nejvyšší náročnost typu udávání, vydírání, podrazy, internetové pomluvy… . Každá situace m Seminář je určen všem starostům, radním, zastupitelům, kteří hledají rady, jak se vypořádat s různými komunikačními a konfliktními situacemi, které práce zastupitele přináší.
A - Czech POINT@office - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 12.10.2017 Bílina Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-384 - 2016 Akreditace: MV : - Základní registry – obecné pojmy, informační systém základních registrů, : - Základní registry – obecné pojmy, informační systém základních registrů, přehled jednotlivých registrů, odstraňování nesouladů, agendové informační systémy - Informační systém evidence obyvatel – vedené údaje, zapisovatelé, uživatelé podle zákona o evidenci obyvatel a podle zvláštních předp
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 12.10.2017 Brno Podobné kurzy Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatření obecné povahy, písemné doporučení obce ). Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi. osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-75 - 2017, AK - VE-48 - 2017, akreditovaný seminář MPSV ČR - A2017 - 0033-SP - PC
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 12.10.2017 Brno Podobné kurzy Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatření obecné povahy, písemné doporučení obce ). Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi. osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-75 - 2017, AK - VE-48 - 2017 akreditovaný seminář MPSV ČR - A2017 - 0033-SP - PC
Typická zjištění z auditů a kontrol v oblasti veřejných zakázek 13.10.2017 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky firem zabývající se dotačním managementem. * seminář 17340 13. 10. 2017* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 16.10.2017 Praha Podobné kurzy Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * Nový zákon o zadávání veřejných zakázek Vymezení problematiky veřejných zakázek: • nový zákon o zadávání veřejných zakázek, • prováděcí právní předpisy k Územní samosprávné celky z jejich příspěvkové organizace jsou podle zákona o zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli. Problematikou veřejných zakázek se v těchto institucích zabývá široký okruh osob.
Veřejné zakázky malého rozsahu pro zadavatele - krok za krokem 17.10.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : připravujeme : připravujeme
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. pro zadavatele 17.10.2017 Praha Podobné kurzy Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb. - pro zadavatele Cíl semináře : Seminář si klade za cíl komplexní seznámení s novým zákonem o veřejných zakázkách, tentokrát zaměřeno na zadavatele. Charakteristika semináře (cílová skupina): Je určen všem profesionálům, kterým na stran Časový harmonogram: 08:30 - 09:00 registrace 09:00 - 10:30 1. programový blok 10:30 - 10:45 přestávka na kávu 10:45 - 12:00 2.
NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb. 17.10.2017 Olomouc Podobné kurzy ¬ Rozpočet a rozpočtový proces. ¬ Rozpočtový výhled. ¬ Peněžní fondy. ¬ Dotace a návratné finanční výpomoci. ¬ Příjmy a výdaje rozpočtu obce nebo kraje. ¬ Rozpočtové provizorium. ¬ Rozpočtová opatření. ¬ Závěrečný účet. ¬ Porušení rozpočtové kázně. ¬ Správní delikty. ¬ Organizace územních osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-205 - 2017, AK - VE-115 - 2017
NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb. - 17.10.2017 Olomouc Podobné kurzy ¬ Rozpočet a rozpočtový proces. ¬ Rozpočtový výhled. ¬ Peněžní fondy. ¬ Dotace a návratné finanční výpomoci. ¬ Příjmy a výdaje rozpočtu obce nebo kraje. ¬ Rozpočtové provizorium. ¬ Rozpočtová opatření. ¬ Závěrečný účet. ¬ Porušení rozpočtové kázně. ¬ Správní delikty. ¬ Organizace územních osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-205 - 2017, AK - VE-115 - 2017
A - Problematika veřejné podpory 19.10.2017 Ostrava Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015 Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem kurzu je seznámení poskytovatelů veřejných prostřed : Cíl semináře : Cílem kurzu je seznámení poskytovatelů veřejných prostředků s pravidly EU regulujícími poskytování veřejné podpory a jejich dopadem do vnitrostátního práva. Problematika veřejné podpory nabývá stále na větším významu, především pak v souvislosti s programovým obdobím fondů EU
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NEN 19.10.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit posluchače s NEN včetně ukázky způsobu zadání veřejné zakázky malého rozsahu v NEN. Obsah: Seznámení s NEN Představení autorizované a neautorizované části NEN Seznámení s pravidly NEN Prezentace : Cíl semináře : Seznámit posluchače s NEN včetně ukázky způsobu zadání veřejné zakázky malého rozsahu v NEN. Obsah: Seznámení s NEN Představení autorizované a neautorizované části NEN Seznámení s pravidly NEN Prezentace zadání veřejné zakázky malého rozsahu, v celém rozsah
Etiketa pro úřednice a úředníky 20.10.2017 Praha Podobné kurzy => => Získáte jistotu v běžných pracovních situacích – uvítání a uvedení pracovní návštěvy, příprava a podávání nápojů a občerstvení, komunikace s vedoucím pracovníkem, telefonování, filtrování telefonních hovorů apod. * Etiketa pro úřednice a úředníky Společenská hierarchie • kdo koho ko Asistentkám a asistentům vedoucích pracovníků.
Veřejné zakázky malého rozsahu 20.10.2017 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace. * seminář 17349 20. 10. 2017* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – pro pokročilé 20.10.2017 Praha 2 Podobné kurzy Pro pokročilé. Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML - CFT povinností (zejména v úvěrových institucích). * seminář 17352 20. 10. 2017* ÚROVEŇ Pro pokročilé.
Veřejné rozpočty v ČR – zásady, pravidla 23.10.2017 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace a státní fondy. * seminář 17353 23. 10. - 24. 10. 2017* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele - jak na veřejné zakázky v roce 2017 24.10.2017 Praha Podobné kurzy Připravte se na bezchybné podávání nabídek v souladu s aktuální legislativou Postupná novelizace zákona o veřejných zakázkách v předchozích letech zpřísnila celý systém s cílem omezit korupční rizika a zprůhlednila proces zadávání veřejných zakázek. Nový zákon o veřejných zakázkách j 24.10.2017 - 24.10.2017; v čase 09:00 - 17:00 Počet dní: 1 Počet dní: Křižíkova 237 - 36a 18600 Praha - - - - - 4990 Kč bez DPH
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM 24.10.2017 Zlín, Hotel Moskva, Náměstí Pr Podobné kurzy Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb. osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-107 - 2017, AK - VE-61 - 2017
Pohled interního auditora na veřejné zakázky dle nového zákona č. 134/2016 Sb. 25.10.2017 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Požaduje se znalost procesu zadávání veřejných zakázek. * seminář 17356 25. 10. 2017* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. Požaduje se znalost procesu zadávání veřejných zakázek.
Plánování obchodní strategie a taktiky 27.10.2017 Praha Podobné kurzy V průběhu semináře získáte znalost základů strategického managementu. * Plánování obchodní strategie a taktiky • druhy strategického řízení, • strategie jako proces, • vize a mise, • klasifikace prostředí, • strategie dle teorií, • vnější a vnitřní analýza firmy, Seminář je určen všem, kteří řeší rozvojové plány společnosti. Je utříděním postupů, jak stanovit a popsat cíle, kterých chceme dosáhnout.
Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny 30.10.2017 Praha Podobné kurzy V průběhu tohoto semináře zjistíte, jaké má změnový proces zákonitosti, které nelze obejít, jakým způsobem a metodami komunikovat s týmy i jednotlivci. Poznáte, proč je důležité mít spojence i kritiky, osvojíte si osvědčené nástroje ke správnému využití v praxi. Seminář je určen procesním a projektovým manažerům, personalistům, majitelům i ředitelům firem, řídícím zaměstnancům na všech úrovních organizační struktury.
Vliv emocí na jednání pro pracovníky v sociálních službách 30.10.2017 Praha Podobné kurzy Naučítě se jak vyladit komunikaci s okolím v náročné oblasti pomoci druhých a seznámíte s tréninkem HAKOMI terapie pro využití v práci sociálního pracovníka. Jednoduché a praktické postupy vám pomohout zvládnout nejen stres a vlastní emoce, ale také naučí jak si vytvořit volnější prostor pro komuni Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a zdravotníkům.
Jak projít životními krizemi k životním výhrám 31.10.2017 Praha Podobné kurzy Krize. Každý známe ten moment, kdy přišla, ať již sílila v našem životě postupně, nebo udeřila náhle nebývalou intenzitou. Pracovníkům neziskových organizací, pracovníkům sociálních služeb, pedagogům, lídrům týmů i všem, kdo pracují s lidmi, žažívají krizové a zátěžové situace a zajímají se o osobní rozvoj i příležitosti, jak pracovat se zkušenostmi, které nám krize přinášejí.
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest 31.10.2017 Praha Podobné kurzy Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. 31.10.2017; 9.00 - cca 15.00 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
A - Veřejné opatrovnictví 02.11.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-344 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seminář si klade za cíl přiblížit posluchači oblast veřejné : Cíl semináře : Seminář si klade za cíl přiblížit posluchači oblast veřejného opatrovnictví a to jak v teoretické rovině, tak v praktických odpovědích. Omezování svéprávnosti osoby, která pro své duševní onemocnění není schopna řešit záležitosti svého života, je v dnešní době poměrně diskutovan
A - Vidimace a legalizace - aktuální příklady a ukázky z praxe (akreditováno pod názvem Vidimace a legalizace) 02.11.2017 Brno Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-387 - 2017 Akreditace: MV : - Vidimace – aktuální příklady a ukázky z praxe, posuzování viditelných zaj : - Vidimace – aktuální příklady a ukázky z praxe, posuzování viditelných zajišťovacích prvků, vidimace listin vzniklých autorizovanou konverzí - Legalizace – příklady a ukázky z praxe, prokazování totožnosti - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy pro účely ověřování - Sp

<< | 1 | | | | >>


a nebo pouze školení : verejna | sprava

Školení - Kurzy # verejna sprava

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královéhradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # verejna sprava

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Práce s digitálním videem v prosinci 2017 - Praha