logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: VEREJNA SPRAVA
VEREJNA SPRAVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # verejna-sprava
 

Náhodný kurz/školení


Fotografický kurz Kompozice - LŠF Liberec, s. r. o.
Na tomto fotografickém kurzu vám vysvětlíme, jak správné zvládnout rozvržení obrazu, používat výrazové a výtvarné prvky k dosažení působivé fotografie. V praktické části si vše sami vyzkoušíte a výsledky můžete hned konzultovat se zkušeným lektorem.

 
  

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení # verejna-sprava

RSS RSS aktuality pro nové kurzy: VEREJNA SPRAVA

Program kurzu: verejna sprava

[Školení] Finanční kontrola ve veřejné správě, aktuální vývoj

Finanční kontrola ve veřejné správě, aktuální vývojČíslo akreditovaného kurzu : AK - PV-428 - 2016 Nový zákon o finanční kontrole Akreditace: MV : Cíl semináře : Upozornit posluchače na povinnos ... ... ... : Cíl semináře : Upozornit posluchače na povinnosti v oblasti řízení a kontroly veřejných financí a seznámit je s připravovanými změnami. Předpokládaná účinnost nového zákona je 1. ... Nejbližší termín školení : 2017-05-31 Praha

[Školení] Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti

Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnostiKurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v oblasti interního auditu zejména na pozici asistent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor ... ... ... ... Nejbližší termín školení : 2017-06-05 Praha 2

[Školení] Oběh účetních dokladů a interní audit v subjektech veřejné správy - OLOMOUC

Oběh účetních dokladů a interní audit v subjektech veřejné správy -  OLOMOUCInterní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace v oblasti oběhu účetních dokladů. ... ... ... ... Nejbližší termín školení : 2017-06-06 Praha 2<< | 1 | 2| >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
Aktuální judikatura NSS k veřejným zakázkám a možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaci 02.08.2017 Brno Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno Akreditace: MV : připravujeme : připravujeme
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA 07.09.2017 Brno Podobné kurzy Seminář je určen všem zaměstnancům veřejné správy, kteří mají na starosti jakoukoli agendu a hlavně pro ty, kteří zabezpečují chod podatelen a spisoven. > Základní charakteristika zákona č. osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-220 - 2017, AK - VE-121 - 2017
Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu 15.11.2017 Praha Podobné kurzy Včera začal projekt a dnes se mám stát asistentkou projektového týmu. Co se ode mě očekává? Seminář je určen všem asistentkám, do jejichž náplně spadá nebo bude spadat spolupráce na projektech a komunikace s členy projektového týmu.
Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti 05.06.2017 Praha 2 Podobné kurzy Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v oblasti interního auditu zejména na pozici asistent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor * seminář VS79 5. 6. - 9. 6. 2017
Budování image Červen 2017 Praha Podobné kurzy V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu napomoci * Působení na lidské potřeby * S kým máme tu čest, aneb typologie osobnosti B. První dojem * Proč je první dojem nejdůležitější * Vzhled Kurz je určen obchodníkům, manažerům, ale i všem dalším pracovníkům - obchodníkům, kteří se setkávají se zákazníky a partnery a do jejichž pracovní náplně patří i společenské povinnosti. Je možno ho doporučit i uchazečům o zaměstnání.
Diskusní seminář formou kulatého stolu - zadávání veřejných zakázek - co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme? 06.06.2017 Praha Podobné kurzy Připomínáme tematické okruhy z uplynulých kulatých stolů z let 2011 až 2015: * Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční případy kontraktů z pohledu zákona o veřejných zakázkách * Jediná veřejná zakázka 06.06.2017; 9.00 - cca 16.00 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře 24.10.2017 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * Základní principy a zásady právní úpravy hmotněprávního a procesního doručování v právním řádu ČR a jejich judikaturní výklad * Vývoj a nedostatky právní úpravy doručování, popis změn doručování – novely občanského soudního řádu a správního řádu, 24.10.2017; 9.00 - cca 15.00 - 2790Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2305
EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ MS OFFICE V PRÁCI ASISTENTKY 24.07.2017 Praha Podobné kurzy V rámci třídenního komplexního semináře získáte ucelený přehled o vytvoření kvalitní textové dokumentace v kombinaci s tabulkami, které zrychlí každodenní práci v MS Excel. Výsledky se naučíte prezentovat v programu MS PowerPoint tak, aby byl celkový dojem ze získaných dat možná co nejvyšší. Tento seminář je určen všem asistentům, asistentkám, sekretářkám a dalším administrativním pracovníkům, kteří by rádi osvěžili, prohloubili a propojili své znalosti práce v MS Office a také se naučili několik zajímavých triků pro svoji každodenní práci v programech Word, Excel a PowerPoint.
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj 18.07.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-72 - 2016 Akreditace: MV : připravujeme : připravujeme
Finanční kontrola ve veřejné správě, aktuální vývoj 31.05.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-428 - 2016 Nový zákon o finanční kontrole Akreditace: MV : Cíl semináře : Upozornit posluchače na povi : Cíl semináře : Upozornit posluchače na povinnosti v oblasti řízení a kontroly veřejných financí a seznámit je s připravovanými změnami. Předpokládaná účinnost nového zákona je 1.
Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků 30.05.2017 Praha Podobné kurzy Tematické okruhy: * základní informace o vztahu zřizovatele a právnické osoby * náležitosti zřizovací listiny * finanční hospodaření (majetek, fondy, doplňková činnost) * změny v hospodaření * porušení rozpočtové kázně * kontrola 30.05.2017; 9.00 - cca 14.00 - 2390Kč (cena kurzu včetně DPH) - 1975
Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z 19.10.2017 Praha Podobné kurzy Tematické okruhy: * jak definovat vnitřní kontrolní systém * kontrolní řád * plán a zahájení kontroly * pověření, vyrozumění, program * pracovní a spisová dokumentace * přizvané osoby, součinnost * výstupní protokol o kont 19.10.2017; 9.00 - cca 14.00 - 2390Kč (cena kurzu včetně DPH) - 1975
JAK VYUŽÍT INFORMAČNÍ TECHNIKU V PŘÍPRAVĚ PREZENTACÍ A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 19.07.2017 Praha Podobné kurzy V průběhu tohoto semináře se naučíte efektivně využívat informační technologie jak pro účely samotné výuky, tak i v rámci přípravy na ni, ať už se jedná o prezenční formu či e-learning. * JAK VYUŽÍT INFORMAČNÍ TECHNIKU V PŘÍPRAVĚ PREZENTACÍ A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Tento seminář je určen všem, kteří připravují semináře, prezentace bez ohledu na zaměření.
JAK VYUŽÍT NETWORKING V PRAXI PERSONALISTY 08.06.2017 Praha Podobné kurzy Na tomto workshopu si prakticky připravíte a vyzkoušíte vlastní krátké networkingové prezentace, dozvíte se, jak vyhledávat nové kontakty a jak s nimi pracovat, jak budovat síť vztahů. Budete umět prezentovat sebe i svoji firmu s nadšením, zjistíte. Workshop je určen personalistům, kteří chtějí hledat a rozvíjet vztahy na pracovišti, ale i dalším zájemcům, kterým záleží na firemní kultuře a dobře budovaných pracovních vztazích.
Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy 09.11.2017 Brno Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : Určeno pro pracovníky kontrolních, finančních a dalších útvarů ve státních orgánech, ob : Určeno pro pracovníky kontrolních, finančních a dalších útvarů ve státních orgánech, obcích, krajích, příspěvkových organizacích, u příjemců dotací a pro vedoucí zaměstnance. Zúčastnit se mohou také zastupitelé a členové kontrolních a finančních výborů.
Kontrola na místě u příjemce dotací a příspěvků v roce 2017 21.09.2017 Praha Podobné kurzy Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a příklady zjišťovaných nedostatků. * Kontrola na místě u příjemce dotací a příspěvků v roce 2017 Výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu • vyžádané doklady a další dokumenty ke kontrole • způsob Pracovníkům, kteří provádějí kontroly u různých typů příjemců dotací. Zúčastnit se mohou také kontrolovaní.
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Červen 2017 Třebíč Podobné kurzy Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. Celkový rozsah kurzu - 80 hodin Místo výuky Studio Maja – Tkalcovská 16 - 36, 67401 Třebíč. Termíny Nepřetržitě celý rok.
Kvalitní mluvený projev Červen 2017 Praha Podobné kurzy Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na zakázku i individuální formou. Poznámka k ceně: Cena nezahrnuje DPH: malé občerstvení, teze lektora a odbornou publikaci * Specifikace kurzu : Po ukončení školení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu .
MANAGEMENT VE SLUŽBÁCH A POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH 13.06.2017 Praha Podobné kurzy Na semináři získáte návody, jak sladit svůj tým, podpořit jeho profesionalitu, souhru a motivaci. Přijďte si vyzkoušet, jak na to. Kurz je určen managementu pomáhajících profesí i těm, kteří se na tuto roli připravují.
Metodické pokyny CHJ (Ministerstvo financí) a návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí 29.05.2017 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně Určeno pro Určeno pro interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky vykonávající řídící kontrolu v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné cel * seminář 17120 29. 5. 2017* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest 31.10.2017 Praha Podobné kurzy Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. 31.10.2017; 9.00 - cca 15.00 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest 07.11.2017 Praha Podobné kurzy Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. 07.11.2017; 9.00 - cca 15.00 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
Mluvený projev Červen 2017 Praha Podobné kurzy Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [např. začínající právníci, pracovníci marketingu, obchodníci, konzultanti, obchodní zástupci, aj. Poznámka k ceně: Cena je bez DPH a zahrnuje materiály a malé občerstvení * Specifikace kurzu : Účastníci obdrží osvědčení o účasti na semináři. Kurz doporučujeme po cca 5 -6 měsících opakovat.
Moderní ekonomické a finanční řízení obchodních a službových společností a veřejného sektoru, včetně jeho odvozených organizací (OVS) 24.10.2017 Praha Podobné kurzy Na semináři se naučíte strukturovat a prakticky využívat finančně účetní (finanční), ale i nezbytně širší manažerské a ekonomické pojetí a užití současného řízení (EFŘ), ale i komplexní užití nákladů a zdrojů. Naučíte se v praxi používat, odvodit i rozpočtovat jednotlivé produktivní nákladové formy Zejména pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským, ale i business a investičním povědomím a motivacemi. Oborově, funkčně i personálně.
Nákladový controlling kalkulace a rozpočty ... aneb Jak efektivně řídit výkonnost podniku 17.10.2017 Praha Podobné kurzy Popis Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému manažerského účetnictví, kalkulačního systému, systému plánů a rozpočtů a systému vnitropodnikových (předacích) cen. Zároveň představuje nové metody řízení hodnotových veličin v podniku. Program je určen pro: controllery odborníky v oblasti financí a účetnictví liniové managery s controllingovými úkoly experty všech oborů, kteří se chtějí rozvíjet ve směru controlling
Nařízení eIDAS - elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání v soukromé a veřejné sféře 14.11.2017 Praha Podobné kurzy Odborný program semináře: * elektronizace právního jednání, obchodu a veřejné správy * elektronické právní jednání v oblasti soukromého práva * eGovernment a elektronizace agend v oblasti veřejné správy * eIDAS – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 14.11.2017; 9.00 - cca 15.00 - 2790Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2305
NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 14.09.2017 Olomouc Podobné kurzy Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, souhlas obce). Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi. osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-75 - 2017, AK - VE-48 - 2017 akreditovaný seminář MPSV ČR - A2017 - 0033-SP - PC
NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ 08.06.2017 Brno Podobné kurzy Rozpočet a rozpočtový proces. Rozpočtový výhled. osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-205 - 2017, AK - VE-115 - 2017
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 06.10.2017 Praha Podobné kurzy Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona) * Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestup 06.10.2017; 9.00 - cca 16.00 - 2690Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2223
NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 14.06.2017 Praha Podobné kurzy Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Územní samosprávné celky z jejich příspěvkové organizace jsou podle zákona o zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli. Problematikou veřejných zakázek se v těchto institucích zabývá široký okruh osob.
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek pro zadavatele 13.07.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem semináře je seznámení posluchačů s nejvýznamnějšími i : Cíl semináře : Cílem semináře je seznámení posluchačů s nejvýznamnějšími instituty obsaženými v zák. č.
Oběh účetních dokladů a interní audit v subjektech veřejné správy - OLOMOUC 06.06.2017 Praha 2 Podobné kurzy Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace v oblasti oběhu účetních dokladů. * seminář 17206 6. 6. 2017
Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) 08.06.2017 Praha Podobné kurzy Obsah semináře: * Nezákonná rozhodnutí - která rozhodnutí lze považovat za nezákonná, - v jakých případech lze upustit od splnění podmínky podání opravných prostředků proti nim, - smysl a rozsah omezení práva na náhradu škody jen na účastníky řízení, 08.06.2017; 9.00 - cca 13.00 - 2590Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2140
Opatření obecné povahy 22.09.2017 Praha Podobné kurzy Program semináře: * Opatření obecné povahy jako zvláštní druh správního aktu * Opatření obecné povahy a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů, zejm. rozhodnutím a právním předpisům * Podmínky pro vydání opatření obecné povahy (formální a materiální po 22.09.2017; 9.00 - cca 14.30 - 2490Kč (cena kurzu včetně DPH) - 2057
Plánování a Forecasting ... aneb Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za cifršpióna 14.06.2017 Praha Podobné kurzy Popis Jaká je role controllingu v procesu plánování a forecastování? Proč vlastně máme controlling? pracovníci controllingových útvarů finanční ředitelé pokrokoví vedoucí jiných útvarů
Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 17.08.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : detailněji seznámit posluchače se zákonem č. 106 - 1999 Sb : Cíl semináře : detailněji seznámit posluchače se zákonem č. 106 - 1999 Sb.
Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 28.11.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : detailněji seznámit posluchače se zákonem č. 106 - 1999 Sb : Cíl semináře : detailněji seznámit posluchače se zákonem č. 106 - 1999 Sb.
Přestupky proti veřejnému pořádku 20.06.2017 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-344 - 2015 Akreditace: MV : Obsah semináře: * obecné principy správního trestání - vymezení pojmu přes : Obsah semináře: * obecné principy správního trestání - vymezení pojmu přestupek – srovnání s jinými správními delikty a trestnými činy; hranice mezi přestupky a trestnými činy * skutkové podstaty jednotlivých typů přestupků proti veřejnému pořádku a proti pořádku ve státní správě a územní samo
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 02.06.2017 Praha 2 Podobné kurzy Pro pokročilé Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML - CFT povinností Cíl semináře Seznámit posluchače s hlavními povinnostmi dle aktuální právní ú * seminář 17128 2. 6. 2017* ÚROVEŇ Pro pokročilé
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Červen 2017 Zlín - Louky Podobné kurzy Naučte se prezentovat sebe i svou práci před lidmi. Díky tomuto kurzu si posílíte sebejistotu při veřejných projevech a zvládnete techniky práce se stresem. Kurz je vhodný pro: manažery, obchodníky, vedoucí projektů ...

<< | 1 | 2| >>


a nebo pouze školení : verejna | sprava

Školení - Kurzy # verejna sprava

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královéhradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # verejna sprava

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) v červnu 2017 - Praha