logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: ZÁKON # HLEDÁM NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ NEBO SEMINÁŘE | HLEDÁ KURZ: ZÁKON POUZE V NÁZVU KURZU


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací


Zákon | do 10 dnů | do 30 dnůskoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Stylistika + pravopis nejen u úředních písemností a gramatické jevy, ve kterých se často chybuje / Norma ČSN 01 6910 - Aliaves Co., a.s.
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-556 - 2017, Název akreditace: Stylistika a pravopis úřední písemné komunikace Akreditace: MV : Cílem semi

^

 

 

TERMINY_KURZU_SKOLENI ZÁKON

Viz také následující kurzy :
 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • Malé daně – výklad zákonůPodrobnosti
 • Implementace zákona o kybernetické bezpečnostiPodrobnosti
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostechPodrobnosti
 • Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisůPodrobnosti


SLEVA 10 % na kurz 10135: Microsoft Exchange Server 2010 – Konfigurace, správa a řešení problémů - LastMinute' - Brno - - využít slevu lze pouze do 16.12.2019

Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: zákon - pouze v názvu kurzu hledá aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Hledáno v názvu kurzu/školení: zákon

Datum
[Termín od]
Název kurzu & Program školení Místo konání kurzu (školení)

Vzdělávací firma (škola)
Typ

Akreditované vzdělávací programy jsou označené jako: 'rekvalifikační kurz'
  Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2019 - 2020
Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – pov
Praha 
 
Školení
  (Víc než) rok se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí,
Praha 2 
 
Školení
  NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2020
Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změnami zákona pro rok 202
Praha 
 
Školení
  Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2020
Seminář vás seznámí se změnami při uplatňování DPH od 1. 1. 2020 a dalšími praktickými problémy při uplatňování DPH podle aktuálně platné právní úprav
Praha 
 
Školení
  Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2020
Po absolvování semináře budete mít ucelený přehled o změnách zákoníku práce platných pro rok 2020. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Program bu
Praha 
 
Školení
  Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
Odborný program semináře: * Informace o věcném návrhu stavebního zákona * Obecné informace - závazná stanoviska orgán
Praha 
 
Školení
  ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - základní právní pojmy v nov
online 
 
Školení
  PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD)
Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k tomuto zákonu a autork
online 
 
Školení
  JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky • pr
online 
 
Školení
  ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
Neuvedeno * Průřez celým zákonným opatřením včetně nejaktuálnější výkladů jednotlivých ustanovení. Zákonné opatření Senátu č. 340 - 2013
online 
 
Školení
  ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • zaměstnavatel a zaměstnanec z pohledu platných pracovněprávních předpisů • diskriminace v pracovněprávních v
online 
 
Školení
  Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetn
online 
 
Školení
  Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam on-line)
Neuvedeno * • Legislativní rámec 2015 - 2016, • nejčastější náklady u společností, cena obvyklá, • zásoby jako náklad – likvidace, rekla
online 
 
Školení
  Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve firmách (záznam on-line)
Neuvedeno * • zákonný rámec pracovní doby a doby odpočinku, • pracovní doba a doba odpočinku – nové koncepce pracovní doby, rovnoměrné a ner
online 
 
Školení
  Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
Neuvedeno * • Nové pojetí stavebního pozemku, právo stavby, • nemovité věci a jejich dodání a sazby daně, • osoba povinná k dani, •
online 
 
Školení
  Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na DPH, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která
online 
 
Školení
  Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line)
Neuvedeno * • osoba poplatníka, • předmět daně, • cena sjednaná, srovnávací daňová hodnota, nabývací hodnota, • základ daně z nabytí
online 
 
Školení
  Zákoník práce 2019 (záznam on-line)
Neuvedeno * OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA • povinnosti zaměstnavatele ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
online 
 
Školení
  Novela zákona o DPH pro rok 2020 na praktických příkladech
Cílem semináře je provést vás na konkrétních příkladech změnami zákona o DPH pro rok 2020. Výklad bude doplněn judikáty a aktuálními stanovisky finanč
Praha 
 
Školení
  PRAKTICKÁ APLIKACE A NOVEL A ZÁKONA O DPH 2020
Pro pokročilé Určeno pro Pro účetní a daňové poradce. Cíl semináře Seznámení se změnami
Praha 2 
 
Školení
  ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seznámení s obsahem nove
Praha 
 
Školení
  Zákoník práce, změny a novinky
Kurz Vám pomůže zorientovat se v novinkách zákoníku práce a vyhnout se tak negativním následkům uplatňování starého výkladu tohoto zákona. Cílem kurzu
Brno 
 
Školení
  Zákon o obcích
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-78 - 2014 Akreditace: MV
Praha 
 
Školení
  NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2020
Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změnami zákona pro rok 202
Praha 
 
Školení
  Zákoník práce
Kurz Vás seznámí s aktuálním výkladem pracovního práva, tj. právy a povinnostmi zaměstnavatele i zaměstnance. Cílem kurzu je pomoci účastníkům vyvaro
Praha 
 
Školení
  Zákoník práce
Kurz Vás seznámí s aktuálním výkladem pracovního práva, tj. právy a povinnostmi zaměstnavatele i zaměstnance. Cílem kurzu je pomoci účastníkům vyvaro
Brno 
 
Školení
  Zákon o hlavním městě Praze
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-290 - 2019, Název akreditace: Zákon o hlavním městě Praze a Statut hlavního města Prahy
Praha 
 
Školení
  PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2020
Cíl: Účastníci budou seznámeni s novelou zákona o DPH. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení a procvičena ustanovení,
Praha 
 
Školení
  Výkon silničních správních úřadů, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů podle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně
Praha 
 
Školení
  STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
- základní pojmy; - závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018 - působnost stavební
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony
Obsah: * Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnos
Praha 
 
Školení
  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - aktuality a praxe
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně
Praha 
 
Školení
  Vývoj pracovněprávní legislativy pro rok 2020 – změny zákoníku práce a osobní agenda zaměstnanců včetně GDPR
Na semináři se seznámíte s aktuální podobou pracovněprávních předpisů pro rok 2020 a odnesete si informace o úskalích a dopadech směrnice GDPR na osob
HAVLÍČKŮV BROD 
 
Školení
  Jak se zbavit neschopného zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku práce
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-375 - 2017 Akreditace: MV
Praha 
 
Školení
  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotací
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-252 - 2019, Název akreditace: Zákon č. 218 - 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Praha 
 
Školení
  Zákon o realitním zprostředkování v realitní praxi - jasně a srozumitelně
- Výklad paragrafového znění zákona - Změny v procesech a smluvní dokumentaci Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne
Praha 
 
Školení
  Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) – aktuální otázky, praktická doporučení
Více jak rok po účinnosti GDPR většina správců a zpracovatelů osobních údajů již úspěšně implementovali GDPR do své praxe. Implementací však complianc
Praha 
 
Školení
  ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2020
Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2019 a návrh změn pro rok 2020 Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.) Obsah: Novela zákona o DPH účinná od
Praha 
 
Školení
  Školský zákon v praxi
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-65 - 2017, Název akreditace: Novela školského zákona a souvisejících právních předpisů se zaměřením na střední
Praha 
 
Školení
  Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2020
Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – pov
Praha 
 
Školení


Zobrazeno : 40 termínů kurzů (pro další termíny kurzů specifikujte váš požadavek)
Seznam všech kurzů najdete zde : Kurzy pro zákon (zobrazí kurz/školení podle klíčového slova)

^STRANA [1] | Další stránka -> [2]
 • Hledáno: zákon - kurz musí obsahovat všechna hledaná slova
 • Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: zákon - můžete vybrat kurz zákon - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: zákon [NEW]

  Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?


  Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .  ^

  Seznam článků (doporučení)

 •  
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Euro základní kurz v Praze [barmanský kurz] v lednu 2020 - Praha 1
  ^