logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: ZÁKON # HLEDÁM NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ NEBO SEMINÁŘE | HLEDÁ KURZ: ZÁKON POUZE V NÁZVU KURZU


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací


Zákon | do 10 dnů | do 30 dnůskoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


10969: Windows Server 2012 – správa služeb Active Directory - NICOM, a.s.
Předpokládané znalosti Zkušenosti s Active Directory Domain Services (AD DS) Zkušenosti se správou Windows Server v podnikovém prostředí Zkušenosti s technologiemi TCP - IP a DNS Zkušenosti s Hyper-V a znalost konceptů serverové virtualizace

^

 

 

TERMINY_KURZU_SKOLENI ZÁKON

Viz také následující kurzy :
 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317 - 2005 Sb.,Podrobnosti
 • Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)Podrobnosti
 • Zákon o úřednících ÚSC paragraf po paragrafuPodrobnosti
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostechPodrobnosti


SLEVA 10 % na kurz 20412: Windows Server 2012 – pokročilá správa služeb - LastMinute' - Praha - - využít slevu lze pouze do 19.8.2019

Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: zákon - pouze v názvu kurzu hledá aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Hledáno v názvu kurzu/školení: zákon

Datum
[Termín od]
Název kurzu & Program školení Místo konání kurzu (školení)

Vzdělávací firma (škola)
Typ

Akreditované vzdělávací programy jsou označené jako: 'rekvalifikační kurz'
  Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony. Do tohoto cyklu seminářů je také zařazen výklad z
Praha 
 
Školení
  Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko
Na tomto semináři proberete průřezově problematická místa zákona o DPH v aktuálním znění ke dni konání semináře včetně výkladových stanovisek Generáln
Praha 
 
Školení
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky
Praha 
 
Školení
  Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2019 – pro pokročilé
Na semináři si obohatíte a prověříte svoje znalosti. Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze. Jednotlivé odborné bloky budou doplňovány n
Praha 
 
Školení
  Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
Na semináři získáte nezbytné informace pro řádný výkon činnosti daňového poradce. Seznámíte se rovněž se zkušebním řádem, získáte představu o průběhu
Praha 
 
Školení
  Přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění novelizací a praktických příkladů
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Praha 
 
Školení
  Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. * Sta
Praha 
 
Školení
  Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ
Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti v oblasti BOZP a prevenci rizik. =gt; => Získáte znalosti o zásadách a metodách identifikace, hodnocení a
Praha 4 
 
Školení
  Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
Na semináři se seznámíte s částí zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob. Odpolední část programu bude zaměřena na oblast hmotného a nehmo
Praha 
 
Školení
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a
Praha 
 
Školení
  Zákon o dani z hazardních her
Na semináři získáte přehled o hlavních principech zdanění hazardních her. Dozvíte se odpovědi na otázky vyvstávající při uplatňování relativně nové pr
Praha 
 
Školení
  Zákon o daních z příjmů – závislá činnost
Na semináři se seznámíte s aktuální úpravou zákona o daních z příjmů týkajícího se závislé činnosti. * Rozlišení poplatníků: • daňový rezi
Praha 
 
Školení
  Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů
Praha 
 
Školení
  Živnostenský zákon - aktuality a praxe, 2+1 zdarma!
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-274 - 2018, Název akreditace:Živnostenský zákon - aktuality a praxe Akr
Praha 
 
Školení
  Loterijní zákon a hazardní legislativa, 2+1 zdarma! - PŘESUN Z 10.5., POZOR ZMĚNA LEKTORA!
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-639 - 2017, Název akreditace: Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce
Praha 
 
Školení
  Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad a dalšími souvislostmi pracovních cest zaměstnanců i ost
Praha 
 
Školení
  Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Lektor se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůra
Praha 
 
Školení
  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
Absolvováním semináře získáte potřebné informace k tomu, abyste se vyvarovali možných chyb při aplikaci zákona upravujícího pojistné na sociální zabez
Praha 
 
Školení
  Zákon o zdravotním pojištění
Absolvováním semináře získáte informace potřebné k tomu, abyste se vyvarovali možných chyb při aplikaci zákona o zdravotním pojištění. * Aktualit
Praha 
 
Školení
  Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona - PŘESUN Z 23.7.
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-274 - 2018 Akreditace: MV
Praha 
 
Školení
  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotací
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-252 - 2019 - Zákon č. 218 - 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Akredi
Praha 
 
Školení
  ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří pot
Brno 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné. Věci movité, nemovité. Věc hromadná
Brno 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.
» Rozpočet a rozpočtový proces. » Rozpočtový výhled. » Peněžní fondy. » Dotace a návratné finanční výpomoci. » Příjmy a výdaje rozpočtu obce neb
Brno 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA
Posluchačům školení, kteří budou splňovat kvalifikační předpoklady zákona číslo 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a úspěšně absolvují zkouš
Praha 4 
 
Školení
  Zákon o spotřebních daních a ekologická daň
Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. * • předmět spotřebních a energ
Praha 
 
Školení
  Malé daně – výklad zákonů
Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí, dani silniční, ve spotřebních daních a ekol
Praha 
 
Školení
  Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
Na semináři se seznámíte se zákonným opatřením Senátu č. 340 - 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. * Výklad zásadních ustanovení zákonného
Praha 
 
Školení
  Zákon o dani z nemovitých věcí
Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé dru
Praha 
 
Školení
  PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.
» Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Princip ochrany, princip péče, pri
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních dle zákona o zadávání veřejných zakázek, 2+1 zdarma!
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akred
Praha 
 
Školení
  Změny dopadající na obce a výkon silničního správního úřadu obcí I. a II. typu, vyvolanými velkou novelou stavebního zákona s účinností od roku 2018 a novelizací připravovanou v roce 2019
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně
Praha 
 
Školení
  Zákon o pohřebnictví se zaměřením na přehled změn a aplikační praxi-lektor je hlavním spoluautorem zákona
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-7 - 2018, Název akreditace: Zákon o pohřebnictví Akreditace:
Praha 
 
Školení
  Zákon o dani silniční
Na semináři získáte ucelený pohled na daň silniční. Výklad zákona bude veden s provazbou na vybraná související ustanovení, pojmy, definice v oblasti
Praha 
 
Školení
  DPH – aktuality, připravované změny zákona o od 1. 1. 2020 a vazba daně na daňový řád
Na praktických příkladech vám budou vysvětleny aktuální informace, vydané GFŘ k zákonu o DPH, na semináři budete upozorněni na nejčastější chyby, kter
Praha 
 
Školení
  Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)
Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnava
Praha 1 
 
Školení
  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH
Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.) Obsah: Nejdůležitější problémy: * Stanovení obratu pro regis
Praha 
 
Školení
  GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - NOVÝ ZÁKON + NOVELA (účinnost od 24. 4. 2019)
> Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. > GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, poro
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.
» Rozpočet a rozpočtový proces. » Rozpočtový výhled. » Peněžní fondy. » Dotace a návratné finanční výpomoci. » Příjmy a výdaje rozpočtu obce neb
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Veřejné zakázky - aktuální otázky a praxe 2019-lektor je hlavním autorem zákona, 2+1 zdarma!
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016, název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy
Praha 
 
Školení


Zobrazeno : 40 termínů kurzů (pro další termíny kurzů specifikujte váš požadavek)
Seznam všech kurzů najdete zde : Kurzy pro zákon (zobrazí kurz/školení podle klíčového slova)STRANA [1] | Další stránka -> [2]
 • Hledáno: zákon - kurz musí obsahovat všechna hledaná slova
 • Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: zákon - můžete vybrat kurz zákon - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: zákon [NEW]

  Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?


  Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .  Seznam článků (doporučení)

 •  
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: 20341: Nasazení a správa Microsoft Exchange Server 2013 (Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013) v listopadu 2019 - Brno
  ^