logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: ZÁKON # HLEDÁM NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ NEBO SEMINÁŘE | HLEDÁ KURZ: ZÁKON POUZE V NÁZVU KURZU


skoleni-kurzy.eu


Vyrábíte? Tvoříte? Šperky? Umění? Dárky? Bytové doplňky? Módní trendy?

Vytvořte svůj nový obchod právě TEĎ také na HANNDE.com


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací


Zákon | do 10 dnů | do 30 dnůskoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Předtisková příprava, Adobe - AbecedaPC
Školení je určené pro uživatele Adobe Illustrator, Adobe Indesign, kteří se chtějí naučit připravit dokumenty pro tisk. Posluchači se naučí připravit adekvátní vektorové i rastrové podklady, zhodnotit jejich kvalitu nebo zvolit vhodný barevný režim.

^

 

 

TERMINY_KURZU_SKOLENI ZÁKON

Viz také následující kurzy :
 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • Malé daně – výklad zákonůPodrobnosti
 • Zákon o úřednících ÚSC paragraf po paragrafu - dvoudenníPodrobnosti
 • On-line vysílání: Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisůPodrobnosti
 • Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisůPodrobnosti


SLEVA 10 % na kurz Microsoft Excel – vyčistěte data s Power Query - LastMinute' - online - - využít slevu lze pouze do 27.10.2020

Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: zákon - pouze v názvu kurzu hledá aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Hledáno v názvu kurzu/školení: zákon

Datum
[Termín od]
Název kurzu & Program školení Místo konání kurzu (školení)

Vzdělávací firma (škola)
Typ

Akreditované vzdělávací programy jsou označené jako: 'rekvalifikační kurz'
  Insolvenční řízení po novele zákona
Seminář je zaměřen na průběh insolvenčního řízení po novele, odpoví na otázky jak připravit klienta na oddlužení, praktické příklady a cvičení
Ostrava 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
? Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení vedeného ve věci účelových a místních komuni
Brno 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.
ové financování. Působí i jako lektorka a zkušební komisař pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků v obor
Brno 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  ng= cs > Profesim.cz | Mg
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřeb
TYPE html> 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  ON-LINE KURZ: Zákoník práce 2021
Cíl tohoto školení je seznámit posluchače s celou řadou zásadních změn v oblasti zákoníku práce, ale i jiných právních předpisů (např. zákon o zaměst
online 
 
Školení
  On-line vysílání: Stavební zákon – povolování provádění staveb
Absolvováním on-line přednášky získáte přehled o formách povolení staveb, o novém pojetí společného řízení a vydání společného povolení u různých druh
online 
 
Školení
  On-line vysílání: Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce
Na on-line školení se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hluboce disk
online 
 
Školení
  On-line vysílání: Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a nového zákona o ochraně osobních údajů
Na on-line školení se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování o
online 
 
Školení
  On-line vysílání: Zákon o DPH od 1. 1. 2021
Budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2021 a s informacemi vydanými GFŘ k těmto změnám. Jaký je princip
online 
 
Školení
  ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - základní právní pojmy v nov
online 
 
Školení
  PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD)
Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k tomuto zákonu a autork
online 
 
Školení
  JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky • pr
online 
 
Školení
  ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
Neuvedeno * Průřez celým zákonným opatřením včetně nejaktuálnější výkladů jednotlivých ustanovení. Zákonné opatření Senátu č. 340 - 2013
online 
 
Školení
  ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • zaměstnavatel a zaměstnanec z pohledu platných pracovněprávních předpisů • diskriminace v pracovněprávních v
online 
 
Školení
  Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetn
online 
 
Školení
  Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam on-line)
Neuvedeno * • Legislativní rámec 2015 - 2016, • nejčastější náklady u společností, cena obvyklá, • zásoby jako náklad – likvidace, rekla
online 
 
Školení
  Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve firmách (záznam on-line)
Neuvedeno * • zákonný rámec pracovní doby a doby odpočinku, • pracovní doba a doba odpočinku – nové koncepce pracovní doby, rovnoměrné a ner
online 
 
Školení
  Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
Neuvedeno * • Nové pojetí stavebního pozemku, právo stavby, • nemovité věci a jejich dodání a sazby daně, • osoba povinná k dani, •
online 
 
Školení
  Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na DPH, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která
online 
 
Školení
  Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line)
Neuvedeno * • osoba poplatníka, • předmět daně, • cena sjednaná, srovnávací daňová hodnota, nabývací hodnota, • základ daně z nabytí
online 
 
Školení
  Zákoník práce 2019 (záznam on-line)
Neuvedeno * OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA • povinnosti zaměstnavatele ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
online 
 
Školení
  Novela zákona o obchodních korporacích 2021 (záznam on-line)
Neuvedeno * • Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl) • Notářské zápisy •
online 
 
Školení
  On-line vysílání: Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví
Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohl
online 
 
Školení
  Zákoník práce – významné změny účinné od 30. července a od 1. 1. 2021 (záznam on-line)
Neuvedeno * • změny u výpovědí ze strany zaměstnance v souvislosti s přechodem práv a povinností, • změna při jmenování na pozici vedoucího
online 
 
Školení
  On-line vysílání: Kolektivní investování včetně letošních novel zákona investičních společnostech a investičních fondech
Na on-line přednášce se seznámíte s aktuální právní úpravou investičních společností a fondů (ZISIF) v evropském kontextu. Obdržíte informace o nov
online 
 
Školení
  On-line vysílání: Novela zákoníku práce z pohledu mzdové účetní – nový výpočet dovolené a další novinky pro rok 2021
Na on-line přednášce se seznámíte se změnami ve mzdové agendě pro rok 2021, které přináší novela zákoníku práce. Důraz bude kladen na komplexní
online 
 
Školení
  On-line vysílání: Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky
Právní úprava pracovnělékařských služeb se významně změnila novelami v roce 2017. Přesto je řada otázek zaměstnavatelům a lékařům nejasná. Cílem on-li
online 
 
Školení
  On-line seminář: Zákoník práce v praxi – speciálka
Absolvováním on-line semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně změn právní úpravy provedených novelou zákoníku práce,
online 
 
Školení
  On-line vysílání: GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon o zpracování osobních údajů
Jak zajistit potřebnou ochranu osobních údajů v každodenní praxi účetního, zpracovatele mezd nebo pracovníka daňově-poradenské kanceláře? Nař
online 
 
Školení
  On-line vysílání: Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů
Na on-line přednášce se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v další
online 
 
Rekvalifikační kurz
Kurz
  On-line seminář: Nový zákon o znalcích – dopady na jednotlivé profese (advokáti, účetní, znalci, úředníci)
Na on-line semináři se seznámíte s novinkami, které přináší dlouho očekávaný zákon o znalcích. => Získáte informace o tom, jak bude znalecká činnost
online 
 
Školení
  PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, novela zákoníku práce - 2denní
Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výkla
Praha 
 
Školení
  Zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSS
Akreditace: MV - AK - PV-45 - 2017; Zneužití zákona 106 ve správním řízení Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým
Praha 
 
Školení
  Zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSS
Akreditace: MV - AK - PV-45 - 2017; Zneužití zákona 106 ve správním řízení Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým
online 
 
Školení
  Aktuální otázky náhrady škody ze strany státu – dle zákona č. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu - AKTUALIZOVÁNO v návaznosti na stávající krizovou situaci vyvolanou COVID 19
Akreditace: MV - AK - PV-241 - 2016 Na základě současné krizové situace, budete seznámeni se základními možnostmi projednáv
online 
 
Školení
  Aktuální otázky náhrady škody ze strany státu – dle zákona č. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu - AKTUALIZOVÁNO v návaznosti na stávající krizovou situaci vyvolanou COVID 19
Akreditace: MV - AK - PV-241 - 2016 Na základě současné krizové situace, budete seznámeni se základními možnostmi projednáv
Praha 
 
Školení
  Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
 
 
Školení
  Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v teorii a v praxi ORP
Akreditace: MV - Zákon o ochraně ovzduší, AK - PV-190 - 2020 Cíl semináře Cílem je seznámit posluchače s legislativou na úse
Praha 
 
Školení
  Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v teorii a v praxi ORP
Akreditace: MV - Zákon o ochraně ovzduší, AK - PV-190 - 2020 Cíl semináře Cílem je seznámit posluchače s legislativou na úse
online 
 
Školení
  Správní řízení dle zákona o státní službě v praxi
Výklad bude zaměřen zejména na zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru a na jednotlivé modely správního řízení řešené zákonem o st
Praha 
 
Školení


Zobrazeno : 40 termínů kurzů (pro další termíny kurzů specifikujte váš požadavek)
Seznam všech kurzů najdete zde : Kurzy pro zákon (zobrazí kurz/školení podle klíčového slova)

^STRANA [1] | Další stránka -> [2]
 • Hledáno: zákon - kurz musí obsahovat všechna hledaná slova
 • Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: zákon - můžete vybrat kurz zákon - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: zákon [NEW]

  Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?


  Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .  Seznam článků (doporučení)

 •  
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Python základy programování v listopadu 2020 - Brno
  ^