logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: ZÁZNAM # HLEDÁM NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ NEBO SEMINÁŘE | HLEDÁ KURZ: ZÁZNAM POUZE V NÁZVU KURZU


skoleni-kurzy.eu


Vyrábíte? Tvoříte? Šperky? Umění? Dárky? Bytové doplňky? Módní trendy?

Vytvořte svůj nový obchod právě TEĎ také na HANNDE.com


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací


Záznam | do 10 dnů | do 30 dnůskoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Microsoft PowerPoint – základní kurz - NICOM, a.s.
Zaměření kurzu Kurz je určen pro administrativní a řídící pracovníky, kteří budou používat MS PowerPoint při prezentacích výsledků své práce. Po absolvování kurzu budete umět vytvářet působivé prezentace v nejznámějším prezentačním programu – MS PowerPoint.

^

 

 

TERMINY_KURZU_SKOLENI ZÁZNAM

Viz také následující kurzy :
 • AutoCAD CZ - AutoCAD LT - základní školeníPodrobnosti
 • Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R EnterprisePodrobnosti
 • Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise # pro Programátory, analytikyPodrobnosti
 • Kurz-školení Oracle Database 12c: Úvod do OLAP # pro Programátory, analytikyPodrobnosti
 • Kurz-školení DB2 UDB - pokročilé programováníPodrobnostiVýpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: záznam - pouze v názvu kurzu hledá aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Hledáno v názvu kurzu/školení: záznam

Datum
[Termín od]
Název kurzu & Program školení Místo konání kurzu (školení)

Vzdělávací firma (škola)
Typ

Akreditované vzdělávací programy jsou označené jako: 'rekvalifikační kurz'
  DPH pro začátečníky 2020 (záznam on-line)
Neuvedeno * ? předmět daně z přidané hodnoty, princip výpočtu DPH, ? stanovení obratu, registrace plátce a identifikované osoby, ? stanoven
online 
 
Školení
  Jak zvládnout konflikty, emoce a vypjaté situace (záznam webináře)
Neuvedeno * • konflikt: co vlastně dělá mozek, když „jde do tuhého“, • zvládání emocí – první podmínka zvládnutí jakéhokoliv konfliktu, •
online 
 
Školení
  Mzdové účetnictví pro začínající – I. část (záznam on-line)
Neuvedeno * Základní povinnosti zaměstnavatele v podnikatelské praxi: • pracovněprávní vztahy – druhy pracovně právních vztahů, jejich sjedn
online 
 
Školení
  Cestovní náhrady 2020 (záznam on-line)
Neuvedeno * ? obecné vymezení problematiky cestovních náhrad (kdy lze poskytnout, důležité pojmy a definice jako pravidelné pracoviště, místo výk
online 
 
Školení
  Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech (záznam on-line)
Neuvedeno * Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního obchodu se zbožím. Problematika DPH při
online 
 
Školení
  Mzdové účetnictví pro začínající – II. část (záznam on-line)
Neuvedeno * Daň z příjmů ze závislé činnosti: • poplatník a plátce daně, • Prohlášení poplatníka a dopad do výpočtu měsíční daňové povi
online 
 
Školení
  Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2020 (záznam on-line)
Neuvedeno * ? Základní právní normy ke srážkám. ? Stanovení a výpočet nezabavitelných částek s ohledem na vyživované osoby – nový postup výpoč
online 
 
Školení
  Vnitřní kontrolní systém (záznam on-line)
Neuvedeno * ? představení vnitřního kontrolního systému a jeho vzájemně se podporujících součástí ? kontrolní prostředí ? proces hodnocení
online 
 
Školení
  Daňový řád pro účetní 2020 (záznam on-line)
Neuvedeno * ? Základní pojmy a zásady daňového řádu ? Novela daňového řádu pro rok 2020 ? Nová definice zneužití práva ? Povinná elektro
online 
 
Školení
  Časté chyby a omyly v účetnictví 2020 (záznam on-line)
Neuvedeno * ? Daň z nabytí nemovitých věcí v souvislosti s oceněním nemovité věci. ? Vybrané problémy související s technickým zhodnocením
online 
 
Školení
  Bezkontaktní praxe účetních a daňařů (záznam on-line)
Neuvedeno * • Konec éry papíru a nástup IT • Digitální legislativa – dnešní situace a výhled do budoucna • Právo na digitální služby –
online 
 
Školení
  Novela zákona o obchodních korporacích 2021 (záznam on-line)
Neuvedeno * • Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl) • Notářské zápisy •
online 
 
Školení
  Účetnictví pro manažery (záznam on-line)
Neuvedeno * ? zakotvení účetnictví z pohledu legislativy a všeobecných zásad ? představení účetních výkazů a přílohy k účetní závěrce
online 
 
Školení
  INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
Neuvedeno * 1. Dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě. 2. Důle
online 
 
Školení
  REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
Neuvedeno * 1. Východiska nového občanského zákoníku, systematika, obecná charakteristika. 2. Relativní majetková práva: - závazky z právn
online 
 
Školení
  FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a
online 
 
Školení
  ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
Neuvedeno * 1. Úvod do problematiky. 2. Zaměstnávání mladistvých a jeho zákonný rámec. 3. Pracovní smlouva – její obsah a možnosti využití.
online 
 
Školení
  INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
Neuvedeno * 1. Definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění. 2. Základní předpisy upravující vykazování stati
online 
 
Školení
  ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - základní právní pojmy v nov
online 
 
Školení
  CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
Neuvedeno * 1. Obecné vymezení problematiky cestovních náhrad (pravidelné pracoviště, místo výkonu práce), zásady, které je nutné před vysláním n
online 
 
Školení
  CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
Neuvedeno * Základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu (obchodu se třetími zeměmi) • celní přepisy Společenství – celní kodex, prov
online 
 
Školení
  ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • vymezení základních právních předpisů souvisejících se vznikem pracovního poměru • postup před vznikem praco
online 
 
Školení
  ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • pracovní smlouva z pohledu existence pracovního poměru • pravidla pro změny v obsahu pracovní smlouvy • pra
online 
 
Školení
  PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU (záznam DVD)
Neuvedeno * Lektorka je také kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, dále je účastníkem připomínkového řízení k tomuto zákonu a autork
online 
 
Školení
  ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • skončení pracovního poměru z pohledu praxe (zákonné podmínky, odstupné, z pohledu soudní praxe) • skončení p
online 
 
Školení
  ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
Neuvedeno * Se skládá ze 3 záznamů on-line kurzů, které lze absolvovat i samostatně. Doporučujeme však pro získání komplexních znalostí, absol
online 
 
Školení
  SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (záznam DVD)
Neuvedeno * Východiska nového občanského zákoníku • vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů • profesní odpovědnost účetních a
online 
 
Školení
  SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • zákonný rámec problematiky skončení pracovního poměru • obecné vymezení forem a podmínek pro skončení pracov
online 
 
Školení
  STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE (záznam DVD)
Neuvedeno * Příklady z praxe • první a poslední dojem • zásady správné stylistiky a výstavby textu obecně • slovní zásoba (synonyma, cizí slov
online 
 
Školení
  ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014 (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod – norma ČSN, proč a jak • přehled změn • jednotlivé změny tematicky + příklady • časté dotazy a připomínky • kam dál – souvi
online 
 
Školení
  Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
Neuvedeno * Účetní a daňové vymezení pohledávek a dluhů (závazků) • opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový režim (postup podle zákona o
online 
 
Školení
  DPH v roce 2015 (záznam on-line)
Neuvedeno * Předmět daně, možnost volby • uplatňování Občanského zákoníku v DPH • uplatňování zákona o korporacích v DPH • obrat pro registrac
online 
 
Školení
  EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
Neuvedeno * Vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společnost
online 
 
Školení
  Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
Neuvedeno * První poznatky z praxe - rekodifikace soukromého práva, kterou od 1.1.2014 přinesl NOZ, a na kterou navazují doprovodné změny včetně
online 
 
Školení
  PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • vývoj pracovních smluv ve vazbě na postupné novelizace pracovního práva po roce 1989 • pracovní smlouva a no
online 
 
Školení
  Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
Neuvedeno * Posun v řešení švarcsystému a evidenční povinnosti zaměstnavatelů • změny v odpočitatelných položkách-zejména na děti, maximálních v
online 
 
Školení
  JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru • zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky • pr
online 
 
Školení
  ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 (záznam DVD)
Neuvedeno * Poznatky a zkušenosti z aplikace nového občanského zákoníku ve zdravotním pojištění v roce 2014 • změny ve zdravotním pojištění v pr
online 
 
Školení
  ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
Neuvedeno * Průřez celým zákonným opatřením včetně nejaktuálnější výkladů jednotlivých ustanovení. Zákonné opatření Senátu č. 340 - 2013
online 
 
Školení
  ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
Neuvedeno * Úvod do problematiky • zaměstnavatel a zaměstnanec z pohledu platných pracovněprávních předpisů • diskriminace v pracovněprávních v
online 
 
Školení


Zobrazeno : 40 termínů kurzů (pro další termíny kurzů specifikujte váš požadavek)
Seznam všech kurzů najdete zde : Kurzy pro záznam (zobrazí kurz/školení podle klíčového slova)

^STRANA [1] | Další stránka -> [2]
 • Hledáno: záznam - kurz musí obsahovat všechna hledaná slova
 • Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: záznam - můžete vybrat kurz záznam - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: záznam [NEW]

  Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?


  Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .  Seznam článků (doporučení)

 •  
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Jak lépe nastavit kariérní rozvoj zaměstnanců v srpnu 2020 - Praha
  ^