Souhlas se zpracování osobních údajů

Souhlasím s tím, aby OBEC.net, sro, se sídlem Potoční 8, IČ: 25564919 jakožto Správce, zpracovával v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění manuálně i automatizovaně, mé osobní údaje. (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, poštovní adresu a eventuálně adresu zaměstnavatele) za účelem zprostředkování účasti na školení a nebo kurzu.
 • E-mail je nutný na základě vaší žádosti přihlášením přes přihlašovací formulář na webových stránkách www.skoleni-kurzy.eu zpracovávat data za účelem zasílání informací o kurzech, zasílání novinek.
 • Telefon je nutný k případnému rychlému kontaktování v případě rušení kurzu z důvodu nemoci lektora, či jiné nepředvídatelné události a k identifikaci Vaší platby.
 • Jméno a příjmení je nutné k zapsání do kurzu.
 • Firma/zaměstnavatel v případě registrace za právnickou osobu
 • Poštovní adresa je nutná jako rezerva, pokud selžou výše uvedené kontakty.


 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, V současné době tyto:
 • Google Analytics (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/)
 • vpsFree.cz z.s., Nad Dalejským údolím 2699/9, 155 00 Praha-Stodůlky
 • Organizátor daného kurzu a/nebo školení

  Souhlas poskytuji dobrovolně, na dobu 8 let od jeho poskytnutí,ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a/ Nařízení evropského parlamentu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

  V případě přihlášky na kurz: Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování přihlášky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.

  Prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.

  Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním emailu správci.

  Jsem si vědom/a, že mám právo na přístup k mým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Prohlašuji, že pokud mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

  Dále: Podmínky užívání

  Brno, 5.2018
 • skoleni-kurzy.eu