logo skoleni-kurzy

REKVALIFIKAČNÍ KURZY, ŠKOLENÍ A NEBO SEMINÁŘE


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Základy programování na CNC strojích s praxí - JUBELA, s.r.o.
Základní délka kurzu je pět dnů. Kurz může být na požádání přizpůsoben až do 2 týdnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.

 
  

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

skoleni-kurzy.eu


DOPORUČUJEME kurz v Praze:
Energetický specialista: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB] - Během kurzu se seznámíte s platnou legislativou a detailně bude probírán postup zpracování PENB. Součástí kurzu jsou samostatné výpočty za pomoci lektora a řešení příkladů, týkající se vybraných otázek z okruhu ke zkoušce k získání oprávnění na zpracovávání PENB.
Další kurzy pro energetické specialisty najdete zde: Energetický specialistaLastMinute | a zlevněné kurzy najdete zde


LastMinute
... poslední šance se přihlásit na rekvalifikační vzdělávací kurz nebo školení ... LastMinute
LastMinute - Kalendář kurzů a rekvalifikací


Kurzy a školení LastMinute Termín kurzu Popis kurzu

Přihláška na kurz 16.10.2018 Praha
Odborný program semináře: * Problematika související se vznikem jednotek a jejich převody - Předmět bytového spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, přesah úpravy zákona č. 72 - 199... # Počet dní do začátku kurzu: 23

Přihláška na kurz 23.10.2018 Praha
Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na dvě části. První část se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení záko... # Počet dní do začátku kurzu: 30

Přihláška na kurz 16.10.2018 Brno
Techniku myšlenkových map lze uplatnit i ve skupině (týmu, firmě) a zvýšit tak kreativitu a efektivitu práce celého týmu či firmy. S využitím přirozené struktury myšlenkových map se naučíte ve vaší pracovní skupině integrovat... # Počet dní do začátku kurzu: 23

Přihláška na kurz 12.10.2018 Brno
Tento kurz je určen pro marketéry, manažery, vývojáře a další skupiny lidí, kteří chtějí získat přehled o základních ukazatelích návštěvnosti webů a mobilních aplikací. Cílem kurzu je seznámit uživatele se základními funkčno... # Počet dní do začátku kurzu: 19

Přihláška na kurz 05.10.2018 Praha
Tento kurz je určen pro marketéry, manažery, vývojáře a další skupiny lidí, kteří chtějí získat přehled o základních ukazatelích návštěvnosti webů a mobilních aplikací. Cílem kurzu je seznámit uživatele se základními funkčno... # Počet dní do začátku kurzu: 12

Přihláška na kurz 22.10.2018 Galanta
TWI Institute Slovakia otvára školenie trénerov TWI Job Instruction (JI Train the Trainer) Intenzívny 40 hodinový tréning (5 dní) je určený pre malú skupinu (max. 6 osôb), v ktorej majú všetci účastníci dostatok priestoru p... # Počet dní do začátku kurzu: 29

Přihláška na kurz 20.10.2018 Mnichovice
DMC manažerská akademie je ucelený program dlouhodobého vzdělávání manažerů na všech úrovních. Čtyři úrovně školení budeme otevírat postupně. 4fázové, na míru vytvořené vzdělávací moduly podle seniority a potřeb účastníků ... # Počet dní do začátku kurzu: 27

Přihláška na kurz v září online
Neuvedeno * Povinnosti budoucího zaměstnavatele vůči: • finančnímu úřadu, • správě sociálního zabezpečení • zdravotním pojišťovnám • přihlášení se k úrazovému pojištění, odvod úrazového pojištění, Koopera... # Počet dní do začátku kurzu: 5

Přihláška na kurz 16.10.2018 Praha
Popis Podnikání je ze své podstaty zaměřeno na generování dlouhodobého zisku vlastníkům podniku. Dosažení zisku je významně ovlivňováno volbou finanční strategie. Ta určuje, kolik zisku zůstane akcionářům a o kolik se mus... # Počet dní do začátku kurzu: 23

Přihláška na kurz 01.10.2018 Praha
1. Kontingenční tabulky od A do Z 1.1. Princip tvorby KT 1.2. Nastavení souhrnu v KT 1.3. Změny zobrazení hodnot KT 1.4. Práce s průřezy a časovými osami 1.5. Výpočtová pole a položky v KT 1.... # Počet dní do začátku kurzu: 8

Přihláška na kurz 01.10.2018 Ostrava
Kurz je zaměřen na oblasti neverbální komunikace, kdy je možno si osvojit souvislosti lidské psychiky a neverbálního projevování ve všech důležitých komunikačních situacích, porozumět neverbálním signálům jiných lidí a cíleně... # Počet dní do začátku kurzu: 8

Přihláška na kurz 27.09.2018 Praha
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-87 - 2015 Akreditace: MV : Cíl se... # Počet dní do začátku kurzu: 4

Přihláška na kurz v říjnu Karviná - Fryštát
Absolvent umí vést administrativní agendu a příslušnou dokumentaci, umí zajistit organizační, provozní a administrativní záležitosti [evidence pošty – odeslané, přijaté, archivace dokumentů, tvorba zápisů z porad, zajišťová... # Počet dní do začátku kurzu: 22

Přihláška na kurz 22.10.2018 Brno
Zaměření kurzu Po absolvování kurzu budete seznámeni s prací s tzv. RAW formátem. Poté budete moci dosáhnout opravdové úrovně zpracování fotografií na PC. Na kurz... # Počet dní do začátku kurzu: 29

Přihláška na kurz v říjnu Karviná - Fryštát
Absolvent vzdělávacího programu Základy podnikání umí vést, případně si založit vlastní, malou firmu. Absolvent vzdělávacího programu zná základy podnikatelské činnosti, daňové a účetní problematiky, ekonomiky, management... # Počet dní do začátku kurzu: 22

Seznam: Školení, kurzySeznam kurzů a školení
 

Novinky

>> Vložit nový článek | Seznam článků
Chtějí vaše zákaznice/zákaznici snadno udržovatelný účes? Ostříhejte je metodou 3D střihu! | v říjnuV kurzu se zaměříme na profesní přípravu pro výkon povolání chůvy. Získáte základní teoretické i praktické poznatky z péče o dítě. Součástí výuky jsou praktické nácviky a zařídíme vám také praxi v předškolním zařízení. Po absolvování získáte certifikát. | v říjnuPokud se chystáte přihlásit do reklavalifikačního kurzu Personalista, nyní můžete využít akční ceny! | v říjnuRekvalifikační kurz PERSONALISTA za sníženou cenu! | v říjnuBaví vás péče o děti? Máte zkušenosti s výchovou novorozenců, batolat či předškoláků? Nebo nemáte, ale rádi byste se o děti starali, protože vás práce s nimi baví? Snadná pomoc. Absolvujte rekvalifikační kurz Chůva pro děti. | v říjnuSystém certifikace SCC [Safety Certificate Contractors] je mezinárod- ně uznávaný standard, který zahrnuje vysoké požadavky na bezpečnost práce, ochrany zdraví a životního prostředí do jednotného bezpečnostního konceptu. | v říjnuOdborný kurz s osvědčením o absolvování pro pracovníky v jídelnách, restauračních zařízeních a dalších stravovacích provozech | v dubnu 

Nové rekvalifikační kurzy nebo školení


Poslední vložené kurzy FirstMinute:


... Další kurzy a školení >>

 

Poslední přihlášky na kurz


Komunikace a zvládání konfliktů v krizových situacích na pracovišti

Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Chcete vytvářet zdravé klima v organizaci, budovat otevřenost a důvěru mezi zaměstnanci? Jedním z problémů vedoucích pracovníků je neschopnost a neochota řešit konflikty. Dlouhodobě neřešené konflikty a mnohdy až šikana na pracovišti může vést ke zvýšení nemocnosti, stresu a často končí až odchodem zaměstnance z organizace. Nedostatečná komunikace vede k vytváření komunikačních šumů, k následnému chaosu a stresu. Cílem semináře je ukázat ko| od firmy: Aliaves Co., a.s.

ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

< Aktivizace - druhy a význam. < Techniky a terapie v aktivizaci - obecně. < Ergoterapie a arteterapie. < Reminiscence. < Kognitivní rehabilitace. < Praktické nácviky. Cílem je seznámit účastníky s procesem aktivizace u jednotlivých klientů, a to u klientů seniorů, osob s demencí a klientů s mentálním handicapem. Účastníci semináře budou seznámeni s vybranými technikami aktivizace, jako je např. kognitivní rehabilitace a reminiscence. Budou se orientovat v základech plánování aktivizací somatických, mentálních nebo kombinovaných s ohledem na potřeby klienta. V rámci praktické části budou účastníci umět připravit pomůcky a vybrat vhodný předmět dle věku nebo zájmů klienta k úpravě formou decoupage (ubrouskové techniky) a připravit pro uživatele aktivity s prvky kognitivní rehabilitace. | od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Interní auditor ISO 22000 (HACCP)

Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - stačí jen cíleně hledat problémy a odhalené problémy řešit. Jak postupovat při odkrývání problémů s ohledem na specifika v potravinářství je náplň tohoto kurzu | od firmy: ISO-Chmelík

Adobe Acrobat

Školení Adobe Acrobat je zaměřené na vytváření dokumentů PDF v Adobe Acrobat. Posluchači se naučí vytvářet PDF dokumenty obsahující text, tabulky grafy i obrázky. Seznámí se s převodem různých textů a objektů do programu Adobe Acrobat z ostatních programů, naučí se dokumenty doplnit o hypertextové odkazy a záložky, které čtenářům usnadní orientaci v dokumentu. Posluchači se naučí vytvářet formuláře, používat revize a připravit dokument pro tisk a pro export. * Kurz Adobe Acrobat probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Adobe Acrobat se účastní maximálně 8 osob. Kurz Adobe Acrobat probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Adobe Acrobat je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Adobe Acrobat objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Adobe Acrobat se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Adobe Acrobat jako individuální, cena kurzu se nezmění. Pracovní plocha Adobe Acrobat použití nástrojů, pruhů nástrojů a tlačítek úloh v aplikaci Acrobat použití panelů aplikace Acrobat použití kontextových nabídek Převod souborů Microsoft Office převod souboru aplikace Word, PowerPoint, Excel Převod souborů do formátu Adobe PDF vytvoření PDF ze souboru TIFF + různé typy Přizpůsobení kvality výstupu souboru PDF komprese a prevzorkování použití vlastních nastavení převodu správa barev Úpravy souborů PDF převedení a přidání souboru s obrázkem vložení stránky z jiného souboru přesouvání stránek pomocí miniatur úprava odkazů přečíslování stránek přidání zvuku kopírování textu a obrázků ze souboru PDF převod stránky PDF do formátu obrázku Recenze dokumentu práce s poznámkami export a import poznámek přidání poznámek přehled poznámek Vyplňování formulářů Příprava prezentací export, úpravy a tisk obrázků obrázky z digitálního formátu | od firmy: AbecedaPC
SLEVA 10 % na kurz Konstrukce pro kytice # pro floristé - Akreditované kurzy FLORISTIKY + zkoušky + dvouden' - Otrokovice - - využít slevu lze pouze do 6.11.2018

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Kurzy | Gourmet Academy
***
kurzy | 2018-09-13 
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Brno - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Praha - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy genealogie - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  KulturaFM - Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - Najisto.cz - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Jihlava - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy v Praze | STOB - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Pardubice - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Microsoft Office online kurzy - kurzy


Nalezeno celkem : 14 zpráv | aktualizace každou hodinu 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Obchodní dovednosti v prosinci 2018 - Praha