logo skoleni-kurzy

REKVALIFIKAČNÍ KURZY, ŠKOLENÍ A NEBO SEMINÁŘE


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Rozvoj prezentačních dovedností - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Kurz rozvoj prezentačních dovedností je určen k interaktivnímu prohloubení prezentačních dovedností, nácviku rétoriky a neverbální komunikace při projevu. V rámci školení si účastníci dále osvojí práci s jazkykovými prostředky umocňujícími efekt prezentace, zvládání obtížných situací při prezentací

 
  

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

skoleni-kurzy.eu

LastMinute | a zlevněné kurzy najdete zde


LastMinute
... poslední šance se přihlásit na rekvalifikační vzdělávací kurz nebo školení ... LastMinute
LastMinute - Kalendář kurzů a rekvalifikací


Kurzy a školení LastMinute Termín kurzu Popis kurzu

Přihláška na kurz 21.10.2017 Brno
MBTI [Myers-Briggs Type Indicator] je model osobnosti a diagnostický nástroj účinný pro porozumění osobnosti a pochopení rozdílů mezi lidmi, který používají přední světové společnosti pro zlepšení efektivity svých pracovníků.... # Počet dní do začátku kurzu: 4

Přihláška na kurz 06.11.2017 Praha 4
Třídenní školení je určeno všem osobám, které se chystají získat oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov a dále těm, kterých se dotkne novela vyhlášky o energetické náročnosti budov, tj. energetickým audit... # Počet dní do začátku kurzu: 20

Přihláška na kurz 08.11.2017 Praha
Jedním z důležitých požadavků normy ISO 14001:2015 je pravidelné vykonávání interních auditů. Odpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda je celý systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy a ... # Počet dní do začátku kurzu: 22

Přihláška na kurz 20.11.2017 Praha 4
Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora QMS [platnost 3 roky od datavystavení]. Určeno všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora ... # Počet dní do začátku kurzu: 34

Přihláška na kurz 06.11.2017 Praha 4
Všem pracovníkům organizace, kteří se v rámci svého pracovního zařazení aktivně podílí na tvorbě a zabezpečování funkčnosti systému řízení... # Počet dní do začátku kurzu: 20

Přihláška na kurz 30.10.2017 Praha 4
Pracovníkům, kteří jsou pověřeni řízením IMS — pracovníkům poradenských společností — těm, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit znalosti v oblasti všech tří systémů a jejich vzájemné integraci. Školení je ukončeno závěrečný... # Počet dní do začátku kurzu: 13

Přihláška na kurz 13.11.2017 Praha 4
Manažerům IMS, kteří jsou v rámci vlastní společnosti pověřeni zave­dením systémových managementů na dalších pobočkách, případně u dalších partnerů — pracovníkům poradenských společností, případně samostatným poradcům v oblas... # Počet dní do začátku kurzu: 27

Přihláška na kurz 06.11.2017 Brno
Kurz Generátor nosných konstrukcí seznamuje uživatele s modulem pro modelování rámů, příhradových konstrukcí či jiných prutových soustav. Uživatel bude obeznámen s tvorbou 3D náčrtu, jež je nutným prvkem pro tento druh modelo... # Počet dní do začátku kurzu: 20

Přihláška na kurz 25.10.2017 Praha
Metoda práce s rizikem umožňuje individuálně vyhodnotit jednotlivé rizikové situace, do kterých se dostávají uživatelé služeb, a snížit případné ohrožení na přijatelnou míru . Tímto způsobem je možné zajistit pro uživatele co... # Počet dní do začátku kurzu: 8

Přihláška na kurz 31.10.2017 Praha
ANOTACE KURZU Není pomáhání jako pomáhání . Ptáte se, jak máte vlastně pomáhat, aby to fungovalo? Chcete zjistit , jestli to , co spolu s klientem děláte , je dobré? Pociťujete zklamání, když pomáhání nefunguje tak, jak byste... # Počet dní do začátku kurzu: 14

Přihláška na kurz 13.11.2017 Praha
Absolvent kurzu bude umět nahlédnout na proces postoj–stereotypní očekávání–předsudek vedoucí k diskriminačnímu chování z mnoha různých úhlů pohledu a bude schopen hlouběji pochopit, pojmenovat, rozpoznat, analyzovat a kriti... # Počet dní do začátku kurzu: 27

Přihláška na kurz 26.10.2017 Praha
Kurz je ojedinělý tím, ze celá praxe na BARMANSKÉM EURO KURZU každého účastníka probíhá po celou dobu za předním, profesionálním barovým pultem pod vedením lektora 1.České barmanske akademie. Každý absolvent obdrží certifik... # Počet dní do začátku kurzu: 9

Přihláška na kurz 20.11.2017 Praha
Kurz je ojedinělý tím, ze celá praxe na BARMANSKÉM EURO KURZU každého účastníka probíhá po celou dobu za předním, profesionálním barovým pultem pod vedením lektora 1.České barmanske akademie. Každý absolvent obdrží certifik... # Počet dní do začátku kurzu: 34

Přihláška na kurz 26.10.2017 Liberec-Rochlice
Naučit se vytvářet fotografie při nízké hladině osvětlení.... # Počet dní do začátku kurzu: 9

Přihláška na kurz 12.11.2017 Liberec-Rochlice
Cílem kurzu je posunout kvalitu fotografií na vyšší úroveň kreativním osvětlením s minimalistickým vybavením.... # Počet dní do začátku kurzu: 26

Seznam: Školení, kurzySeznam kurzů a školení
 

Novinky

>> Vložit nový článek | Seznam článků
Vypsali jsme nové termíny. Vybírat můžete z různých výukových dní i časů! | v listopaduJak efektivně vést prodejní rozhovor? | v listopaduMáme nové akreditované rekvalifikační kurzy, na které se již můžete hlásit! | v listopaduVypsali jsme nové termíny. Vybírat můžete z různých výukových dní i časů! | v říjnuPráce by se neměla stávat hlavním smyslem života, ale každý by z ní měl mít pocit uspokojení. Nutné je okolí, rodina, přátelé, zájmy, koníčky, využití volného času k relaxaci. Proto jsme se rozhodli připravit školení, které napomůže nahlédnout a p | v listopaduChůva má široké uplatnění. A v současné době je po nich sháňka. Připojte se mezi ně a mějte práci, kterou budete vykonávat s radostí. Absolvujte kurz s praxí a můžete začít. | v listopaduUmět ovládat vysokozdvižný vozík je v dnešní době výhodné. Existuje mnoho pracovních pozic, kde tuto dovednost uplatníte. | v listopadu 

Nové rekvalifikační kurzy nebo školení


Poslední vložené kurzy FirstMinute:


... Další kurzy a školení >>

 

Poslední přihlášky na kurz


Výroba zákusků a dortů

Absolvent zná a v praxi dokáže použít tradiční technologie cukrářské výroby, současně s moderními cukrářskými postupy, které využívají nové suroviny, polotovary a nejnovější technologie. Umí vyrobit cukrářské výrobky dle technologických receptur, používat a obsluhovat strojní zařízení, posoudit jakost a vady výrobků. Profil absolventa je v souladu s kvalifikačním standardem pro danou dílčí kvalifikaci.| od firmy: Aktivní život od A do Z

Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů

Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného a nehmotného majetku * Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém * Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM * Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů * Technické zhodnocení na majetku vlastním – definice * Technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP * Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem * Nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem * Odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení * Opravy a technické zhodnocení provedené na nehmotném majetku * Technické zhodnocení provedené na solárních zařízeních * Nástavby, přístavby, stavební úpravy * Rekonstrukce, modernizace * Nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc * Judikatura Nejvyššího správního soudu Podrobný výklad bude věnován změnám obsaženým v poslední novele zákona o daních z příjmů * technickému zhodnocení provedenému podnájemcem nebo osobou, který není vlastníkem, nájemcem ani uživatelem předmětného majetku. * Hmotnému majetku předaného zřizovatelem k hospodaření příspěvkové organizaci územního samosprávního celku nebo dobrovolnému svazku obcí nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí * Hmotnému majetku ve spoluvlastnictví Přednáška je postavena na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech. | od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Zkouška: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Zkouška z profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Kód: 69-017-M| od firmy: Institut vzdělávání pracujících v domácnosti spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů – nové obecné nařízení

V průběhu semináře budete seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května roku 2018 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Řada stávajících povinností byla podstatným způsobem modifikovaná nebo k nim přibyly povinnosti nové, jež primárně posilují práva subjektu údajů a jeho postavení vůči správcům. Všechny subjekty, ať již soukromoprávní či veřejnoprávní, v rámci jejichž činnosti dochází k nakládání s osobními údaji, musí do dvou let přizpůsobit své interní politiky a procesy tak, aby vyhovovaly novým požadavkům na ochranu osobních údajů a eliminovaly nejen riziko výrazně vyšších sankcí, ale rovněž poškození své reputace v souvislosti s případným porušením zabezpečení osobních údajů. Nařízení zavádí řadu nových povinností pro správce a zpracovatele a to jak v oblasti veřejné správy, tak podnikatelské sféry. Jedná se např. o novou povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vést dokumentaci o zpracovávaných údajích, povinnost provádět poso * Nový regulatorní rámec ochrany osobních údajů: • unifikace pravidel a přímá aplikovatelnost, • působnost nařízení, • základní principy, • přehled institutů a hlavních změn vč. jejich vysvětlení, • základní terminologie. Ochrana práv subjektů údajů v praxi: • souhlas fyzické osoby se zpracováním, • právo na informace, • přístup a oprava osobních údajů, • právo být zapomenut, právo na přenositelnost, • právo vznést námitku, • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí. Nové povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů: • zabezpečení osobních údajů, • ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů, • posuzování vlivu na ochranu osobních údajů, • vedení záznamů o zpracování, • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, • záměrná a standardní ochrana osobních údajů. Standardizace nástrojů správců a zpracovatelů: • kodexy chování, • osvědčení o ochraně osobních údajů. Nová koncepce způsobů předávání osobních údajů mimo EU: • datová úložiště, • cloudové služby, • řetězení zpracovatelů, • smluvní doložky, • BCR a privacy shield. Jednotný dozor a sankce, úkoly a působnost dozorových úřadů a Sboru pro ochranu osobních údajů. Dotazy a diskuze.| od firmy: 1. VOX a.s.
SLEVA 25 % na kurz Jak na hyperaktivní dítě # pro rodiče a pedagogy - příbuzní' - Praha 11 Háje - - využít slevu lze pouze do 15.12.2017

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: DPH v roce 2015 (záznam on line) v říjnu 2017 - online