logo skoleni-kurzy

ONLINE # PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ OBJEKTIVNI ODPOVEDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA NASTRAHY PRESTUPKOVEHO RIZENI
ALIAVES CO A S


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací

Přihláška na kurz:
Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení

Školení

# 18.07.2024
# online
# Aliaves Co., A.s.

Přihláška na školení a nebo kurz

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení

Tento kurz & termín již nelze objednat
Pro aktuální kurzy a/nebo školení pokračujte na hlavní nabídce :
https://www.skoleni-kurzy.eu/

Zpět ke kurzu: Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení
* Poslední termín:
Akreditace: MV - Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení (webinář) Cíl semináře Seminář je zaměřen na správný postup při řešení přestupků provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, tak, aby řešené případy byly v souladu s právní úpravou, obstály v odvolacím přezkumném řízení. Zaměřuje se na aplikační praxi správního orgánů s přihlédnutím k praktickým otázkám a problémům, které s sebou skutková podstata přestupku provozovatele vozi Zpět na podrobný popis kurzu

Poslední aktualizace: 2024-07-18 16:24:18
Číslo termínu id: 876958

Přihláška na kurz:
 • 12.09.2024 - online - OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA – NÁSTRAHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
 • 12.09.2024 - Praha - OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA – NÁSTRAHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
 • 19.11.2024 - online - OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA – NÁSTRAHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
 • 19.11.2024 - Praha - OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA – NÁSTRAHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
 • 20.02.2025 - Praha - OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA – NÁSTRAHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
 • 20.02.2025 - online - OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA – NÁSTRAHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
 • 17.04.2025 - Praha - OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA – NÁSTRAHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
 • 17.04.2025 - online - OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA – NÁSTRAHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
 • 17.07.2025 - Praha - OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA – NÁSTRAHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
 • 17.07.2025 - online - OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA – NÁSTRAHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
 • 18.09.2025 - Praha - OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA – NÁSTRAHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
 • 18.09.2025 - online - OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA – NÁSTRAHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
 • 20.11.2025 - Praha - OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA – NÁSTRAHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
 • 20.11.2025 - online - OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA – NÁSTRAHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍAkreditace: MV - Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení (webinář) Cíl semináře Seminář je zaměřen na správný postup při řešení přestupků provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, tak, aby řešené případy byly v souladu s právní úp...

...

Cíl semináře Seminář je zaměřen na správný postup při řešení přestupků provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, tak, aby řešené případy byly v souladu s právní úpravou, obstály v odvolacím přezkumném řízení....

* Akreditace: MV - Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení (webinář)
Zpět ke kurzu


Platební podmínky pro účast na kurzu


1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem.

3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem/potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka.

4. Platební podmínky:

a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci.

b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí.

c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247/0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře.
5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá.
6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.
7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce.
8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak.
9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn.
10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci.
11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob.
13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě.

Za pořadatele Aliaves Co., a.s.
ředitel společnosti


skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2024 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti, přijaté se zpětnou účinností ještě pro rok 2024 a od roku 2025 ON LINE v červenci 2024 -
^