logo skoleni-kurzy

REKVALIFIKAČNÍ KURZY, ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE, ...


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Úvod do floristiky I. - ROSMARINO květinový ateliér
V tomto čtyřhodinovém pracovním kurzu se účastníci seznámí se základy floristiky, aranžování květin a vazby kytice. Povíme si o péči o řezané květiny, jak správně vybírat, kde čerpat informace a tipy, jak funguje velkoobchod, základy estetiky a floristické techniky.

 
  

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Seznam kurzů

Poslední přihlášky na kurz


Školení řidičů vysokozdvižných vozíků [VZV] - dvoudenní kurz

Účastník obdrží platný doklad – průkaz řidiče motorových manipulačních vozíků. Kurz trvá 2 dny, s tím, že vy dostanete materiály před vlastním školením [složku k vozíkům a tyto materiály si přečtete v období před začátkem kurzu [forma samostudia]. Kurzy VZV probíhají každý měsíc. Termín vzájemnou domluvou po odeslání přihlášky. Zájemce nemusí mít žadný řidičský průkaz. Pro podrobné informace o kurzu rolujte dolů po stránce.| od firmy: INTERMONT Pardubice s.r.o.

Jak správně vyplnit celní prohlášení

Obsah semináře: * Stručné seznámení se základními celními předpisy a pomůckami mající souvislost s vyplňováním celního prohlášení * Podání písemného a elektronického celního prohlášení (tiskopisy, žádosti, komunikační povolení, havarijní postupy atd.) * Doklady předkládané při celním řízení k celnímu prohlášení * Správné vyplnění celního prohlášení v závislosti na tarifních a netarifních opatřeních * Práce s aplikacemi TARIC CZ a EENVS v souvislosti s vyplňováním celního prohlášení * Podrobné vysvětlení vyplňování celního prohlášení s praktickým příkladem * Diskuse | od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

INCOTERMS 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a cel

Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické využití dodacích doložek INCOTERMS 2010. Určeno pro pracovníky nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celní deklaranty, kteří potřebují získat základní, či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Cíl: Cílem semináře je přinést účastníkům: * Definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 s vymezením hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2000 * Schopnost správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodně-právní rizika při jejich použití * Přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku Obsah: * Dodací doložka INCOTERMS 2010 jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě * Důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2010 – balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod. * Charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010, jejich využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek 2000 * Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH, příp. celních předpisů po novele zákona o DPH, účinné od 1. 1. 2017 * Při vnitrounijním obchodu se zbožím * Při dovozu a vývozu zboží * Praktické příklady obchodních operací * Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků * Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře | od firmy: Studio W

Předmaturitní intenzivní kurz německého jazyka

Německá gramatika, konverzace se zaměřením na potřeby účastníky kurzu . | od firmy: Orbis Technology, s.r.o.

Sportovní masáž

Masér pro sportovní a rekondiční masáže [Mimo oblast zdravotnictví] - REKVALIFIKACE - Cílem rekvalifikace je vyškolit odborníka v oblasti znalostí lidského těla a masážních praktik tak, aby mohl kvalitně vykonávat tuto profesi. Po absolvování rekvalifikačního kurzu je masér připraven praktikovat svou činnost nejen na území České republiky, ale také v zahraničí díky našim kvalitním lektorům, kteří umí srozumitelně a profesionálně předávat své vědomosti. Kurz trvá cca 2-3 měsíce. Po absolvování zkoušky obdržíte osvědčení a můžete ihned zažádat o vydání živnostenského listu, není potřeba praxe. Podmínka přijetí do kurzu : úplné střední vzdělání [výuční list, maturita] a věk 18let. Pro více informací rolujte dolů po stránce.| od firmy: ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

Základy strojírenství

Základy strojnictví (technické kreslení, spoje, spojovací součásti, části strojů umožňující pohyb, mechanismy); Metrologie (měřidla, jejich použití, přesnost a chyby měření); Strojírenská technologie (vlastnosti a zkoušení technických materiálů, ruční zpracování kovů a jejich následná úprava, obrábění, slévárenství, svařování, pájení, lepení, povrchové úpravy,montáž); V ceně je zajištěno ubytování - 4 noci. | od firmy: Orbis Technology, s.r.o.

VCA /SCC Školení

Nabízíme školení SCC, VCA pro pracovníky, kteří pracují v Holandsku, Německu, Rakousku a Belgii. Rozsah školení 1 den. Po úspěšném zakončení kurzu zkouškou bude účastníku na jeho jméno vystaven certifikát s platností 10 let. Certifikáty je možné vydat v německém nebo anglickém jazyce. SCC [Safety Certificate Contractors] Certifikace personálu dodavatelů představuje možnost provedení školení a zkoušky dle systému SCC pro výkonné a operativní vedoucí pracovníky dodavatelů [kontraktorů] - vyžadované významnými investory v německy mluvících zemích a Nizozemí. Školení probíhají každé úterý [při minimálně 3 osobách]. Místo konání: Hradec Králové.| od firmy: INTERMONT Pardubice s.r.o.

Profesionální chůva 3

Třídenní kurz je koncipován jako minimální příprava ke zkouškám Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Je určen těm, kdo s dětmi pracují, mají zkušenosti a potřebují si témata projít a ujasnit při řešení případových studií a modelových situací. Časová dotace je dostatečná k tomu, aby si uchazeč s praxí prošel probíraná témata, doplnil případné mezery ve znalostech a mohl se zodpovědně připravit na zkoušku.| od firmy: AM Solvo

FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky

Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-270 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Výklad vyhlášky 114 - 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a souvisejících právních předpisů pro účetní, odborové funkcionáře, ekonomy a další zájemce o tuto problematiku v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích, obcích, krajích atd. O| od firmy: Aliaves&Co., a.s.

Profesionální asistentka

Cílová skupina Asistentky, sekretářky. Popis kurzu : * role asistentky * pravidla správného telefonování * pravidla správné písemné, E-mailové formy * osobní komunikace, asertivita, loajalita * komunikace s nadřízeným * práce s informacemi * základy etikety Osnova kurzu Osnova Profesionalní asistentka Profesionalní asistentka Role asistentky, postavení v hierarchii firmy, vzhled asistentky Seznámení s pravidly správného telefonování Seznámení s pravidly správné písemné, E-mailové formy Osobní komunikace, asertivita, loajalita Komunikace s nadřízeným, vymezení úkolů a určení pravidel Třídění, předávání a práce s informacemi Základy etikety Samostatný blok zaměřený na odnes si to, co potřebuješ| od firmy: ALTUS Training Center, s.r.o.

Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků zaměstnavatele (záznam on-line)

Neuvedeno * Seminář vám odpoví na následující, ale i další otázky související s problematikou: Jaké právní normy řeší provádění srážek u zaměstnanců? ? Jak a kde hlídat, zda je zaměstnanec v insolvenci, či zda je již vedeno takové řízení? ? Je možné zjistit, zda nový zaměstnanec je v insolvenci? ? Jaké kroky podniknout při zahájení insolvenčního řízení zaměstnance? ? Co se srážkami na exekuci, které byly zaměstnanci dosud sraženy? ? Jak pohlížet a pracovat se srážkami, na které je již vydán exekuční titul, a jsou zaměstnavatelem sráženy? Které mají přednost? ? Jaké jsou přednostní a nepřednostní pohledávky? ? Jak stanovit pořadí srážek? ? Jaký je rozdíl mezi srážkami a exekuci a srážkami při zahájení insolvenčního řízení? ? Jaký je postup při výpočtu takových srážek? ? Jak dlouho může zaměstnavatel deponovat srážky zaměstnanců? ? Jak probíhá komunikace s insolvenčním správcem? ? Jaké má zaměstnavatel povinnosti k insolvenčnímu správci po dobu insolvenčního řízení? ? Jak má postupovat zaměstnavatel, který je sám věřitelem zaměstnance?| od firmy: 1. VOX a.s.

TERAPEUT PSYCHO-ENERGETICKÉ TRANSFORMACE

Systematický terapeutický výcvik, na jehož konci budete mít veškeré praktické i teoretické zkušenosti a vědomosti potřebné k samostatné práci s klienty na profesionální úrovni. Není nutná žádná předchozí znalost psychologie ani praxe. termíny 5.-8.7., 20.-22.7., 28.-30.7., 26.-27.8. 2017| od firmy: KURZY-PANDORA

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2017 A DALŠÍ ZMĚNY

Novela zákoníku práce, která má být přijata s účinností v roce 2017 a další dílčí změny tohoto zákona, provedené jinými zákony, přinášejí do řízení lidských zdrojů a pracovněprávních vztahů závažné novinky. V některých případech dochází k určitému uvolnění právní úpravy, v jiných pak naopak k jejímu zpřísnění. Přitom je důležitá i souvislost s nejrozsáhlejší novelou (novelami) zákona o inspekci práce, které představují v oblasti vymezení skutkových podstat správních deliktů či přestupků nejzávažnější změny od přijetí zákona v roce 2005. Všechny tyto novinky budou účastníkům srozumitelně představeny. Záměrem je osvojení si této právní úpravy a předejití sporům, respektive i hrozbě pokut. * . • novela občanského zákoníku a v ní obsažená novela zákoníku práce, • rozsáhlá novela zákoníku práce roku 2017, • nová kategorie vrcholových řídících zaměstnanců a zvláštnosti jejich pracovních podmínek, • zrušení institutu převedení na jinou práci a nahrazení smluvní úpravou, důsledky a souvislosti, • zpřísnění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, • dílčí změny u skončení pracovního poměru a nová úprava přechodu práv a povinností, • některé změny týkající se pracovní doby, • změny u mzdy, platu, průměrného výdělku a srážek ze mzdy, • zásadní reforma dovolené, • zjednodušení u potvrzení o zaměstnání, • zpřesnění právní úpravy práce mimo pracoviště (home-office), • novela ZP provedená změnou zákona o specifických zdravotních službách, • změna právní úpravy pracovnělékařských služeb, • novela ZP týkající se agenturních zaměstnanců, • změny zákona o inspekci práce, • další dílčí změny, dotazy a diskuze.| od firmy: 1. VOX a.s.

Profesionální chůva 3

Třídenní kurz je koncipován jako minimální příprava ke zkouškám Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Je určen těm, kdo s dětmi pracují, mají zkušenosti a potřebují si témata projít a ujasnit při řešení případových studií a modelových situací. Časová dotace je dostatečná k tomu, aby si uchazeč s praxí prošel probíraná témata, doplnil případné mezery ve znalostech a mohl se zodpovědně připravit na zkoušku.| od firmy: AM Solvo

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 150 vyuč. hod. - rekvalifikace - akred

Patříte k empatickým lidem a rádi byste pomáhali druhým prostřednictvím přímé obslužné péče? Pak absolvujte rekvalifikační kurz určen pro pracovníky v sociálních službách nebo pro úplné začátečníky, kteří se chtějí v této oblasti proškolit a pracovat. Po úspěšném absolvování obdržíte celostátně platný certifikát s názvem: ”Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách”. V rámci kurzu Vám zařídíme také PRAXI!| od firmy: Středisko vzdělávání s.r.o.

Akreditovaný kurz floristiky # pro ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Florista - certifikace na pozici florista| od firmy: kurzy floristiky - aranžování květin - Vitková Pavlína

Akreditovaný kurz floristiky # pro ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Florista - certifikace na pozici florista| od firmy: kurzy floristiky - aranžování květin - Vitková Pavlína

ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Aktivizace - druhy a význam. Techniky a terapie v aktivizaci - obecně. Ergoterapie a arteterapie. Reminiscence. Kognitivní rehabilitace. Praktické nácviky. Cílem je seznámit účastníky s procesem aktivizace u jednotlivých klientů, a to u klientů seniorů, osob s demencí a klientů s mentálním handicapem. Účastníci semináře budou seznámeni s vybranými technikami aktivizace, jako je např. kognitivní rehabilitace a reminiscence. Budou se orientovat v základech plánování aktivizací somatických, mentálních nebo kombinovaných s ohledem na potřeby klienta. V rámci praktické části budou účastníci umět připravit pomůcky a vybrat vhodný předmět dle věku nebo zájmů klienta k úpravě formou decoupage (ubrouskové techniky) a připravit pro uživatele aktivity s prvky kognitivní rehabilitace.| od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI VČETNĚ INFORMACÍ O NOVÉM OBECNÉM NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Po absolvování semináře se budete umět orientovat v zákoně o ochraně osobních údajů a v souvisejících právních předpisech, tj. základních principech a pravidlech ochrany osobních údajů v praxi. Budete seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května roku 2018 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně údajů). To zavádí například novou povinnost pro řadu správců a zpracovatelů (a to jak v oblasti veřejné správy, tak podnikatelů) mít vlastního pověřence pro ochranu osobních údajů. Důležité změny spočívají i v povinnosti vést dokumentaci o zpracovávaných údajích nebo v povinnosti provádět posouzení dopadu na ochranu údajů z hlediska práv a svobod subjektů údajů. Obecné nařízení též zavádí řadu pro Českou republiku zcela nových institutů (kodexy chování, osvědčení o ochraně osobních údajů) a kodifikuje některá nová práva subjektů údajů, která byla vytvořena prostředni * • právní úprava ochrany osobních údajů – předpisy EU, zákon č. 101 - 2000 Sb. a jeho postavení v právním řádu ČR, • problematika Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, • vymezení základních pojmů a principů ochrany osobních údajů, • zpracování údajů podle zvláštních právních předpisů, • nakládání s rodnými čísly, • pracovněprávní předpisy (sledování zaměstnanců na pracovišti a ve společných prostorách prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, sledování e-mailové komunikace zaměstnanců), • poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a jeho vztah k ochraně osobních údajů (poskytování informací o činnosti orgánů územní samosprávy, zveřejňování rozhodnutí orgánů veřejné správy, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy), • správní řád, zákon o archivnictví a spisové službě (s důrazem na zpracování osobních údajů prostřednictvím elektronické spisové služby), • základní registry veřejné správy (zákon o základních registrech z hlediska ochrany osobních údajů), • osobní údaje a elektronická komunikace – nevyžádaná obchodní sdělení, kamerové systémy, e-mailová komunikace. Diskuze.| od firmy: 1. VOX a.s.

Delegát cestovní kanceláře s praxí - zkouška z profesní kvalifikace

Máte rádi turismus, dovolenou u moře, na horách či v různých rekreačních oblastech? Chcete na takových místech být stále a ještě za to dostat zaplaceno? Staňte se místním zástupce cestovní kanceláře [delegátem]! Vykonejte zkoušku z profesní kvalifikace! => Získáte akreditované osvědčení, které z vás udělá nejen odborníka z oboru, ale zároveň vám otevře dveře k lepšímu pracovnímu uplatnění. Jedná se o nejvyšší typ zkoušky vykonaný v oboru Místního zástupce cestovní kanceláře.| od firmy: Středisko vzdělávání s.r.o.

Školení hlavních vedoucích dětských táborů # pro táborové vedoucí

Školení hlavních vedoucích dětských táborů s akreditací MŠMT. Vycházíme vstříc Vašim potřebám a kromě prezenčního školení ve vypsaných termínech nabízíme také DÁLKOVÉ STUDIUM online formou e-learningu. To znamená, že si sami zvolíte, kdy a jak budete studovat. Kurz bude zakončen testem a úspěšní absolventi obdrží CERTIFIKÁT S NEOMEZENOU PLATNOSTÍ. Na dálkový kurz se můžete přihlásit kdykoliv. Podrobné informace o kurzu naleznete níže na stránce.| od firmy: Sluneční zátoka

Pedagogické minimum pro lektory

Kurz je určený k přípravě na kvalifikační zkoušku Lektor dalšího vzdělávání [75-001-T], dle systému národní soustavy kvalifikace, který patří do celostátně uznávaných kvalifikací v ČR. V kurzu Pedagogické minimum se účastníci seznámí s didaktickými zásadami výuky a moderními vyučovacími metodami. Budoucí lektoři se v kurzu naučí, jak vést výuku, jak se na ni vhodně připravit, jak motivovat studenty a také jak je zaujmout. Podstatnou součástí kurzu bude vhodné využívání aktivizačních metod výuky.| od firmy: ACZ, vzdělávací centrum

Poradce pro výživu

Tento kurz je akreditovaný MŠMT ČR. Úspěšní absolventi rekvalifikačního kurzu získají certifikát, na jehož základě lze žádat o živnostenský list a vykonávat profesi PORADCE PRO VÝŽIVU. Rekvalifikační kurz ”Poradce pro výživu” vzdělávací akademie NORMAN´S ACADEMY, s.r.o. Praha, organizovaný a lektorsky zajišťovaný v Brně školícím střediskem Welko. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o rekvalifikaci vydávané vzdělávací akademií NORMAN´S ACADEMY, s.r.o. Kurz zahrnuje šest po sobě jdoucích víkendů [So - Ne] vždy po osmi hodinách. Kurz je určen pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Podrobné informace naleznete níže na stránce.| od firmy: Institut zdravého života Welko

Interaktivní komunikace a reklamace

Nejčastějším důvodem ztráty zákazníků jsou obchodní vazby a vlivem konkurenčního boje je zákazníka velmi obtížné nejen udržet, ale také zvládat korektně jeho námitky, stížnosti a reklamace. Kurz je zaměřen nejen na osvojení základních komunikačních dovedností, ale především na argumentaci, obranu proti manipulaci, techniky ke zvládání konfliktních situací nejen v pracovním životě. Součástí školení je také upřesnění problematiky reklamací v souvislosti se změnou legislativy tj. nový občanský zákoník. Získané poznatky mají účastníci školení možnost si upevnit celou řadou praktických cvičení a modelových situací. * Nejčastějším důvodem ztráty zákazníků jsou obchodní vazby a vlivem konkurenčního boje je zákazníka velmi obtížné nejen udržet, ale také zvládat korektně jeho námitky, stížnosti a reklamace. Kurz je zaměřen nejen na osvojení základních komunikačních dovedností, ale především na argumentaci, obranu proti manipulaci, techniky ke zvládání konfliktních situací nejen v pracovním životě. Součástí školení je také upřesnění problematiky reklamací v souvislosti se změnou legislativy tj. nový občanský zákoník. Získané poznatky mají účastníci školení možnost si upevnit celou řadou praktických cvičení a modelových situací. Komunikace Komunikace Neverbální komunikace Verbální komunikace Asertivita Řešení obtížných situací Modelová situace Reklamace | od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Význam a využití aktivizačních technik v sociálních službách [MPSV ČR]

Pečujete o seniory nebo osoby zdravotně postižené? Naučte se, jak nejlépe využít jejich volný čas a jak je udržet v kondici psychické, smyslové i fyzické. V kurzu získáte přehled o současných moderních metodách a pomůckách využívaných při aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením. Seznámíte se s populárními metodami jako muzikoterapie, arteterapie, taneční terapie a další. A rozhodně se nebojte, nebudete jen sedět!| od firmy: Rekval, s.r.o.

Adobe Photoshop základní

Posluchači školení Photoshop základní se naučí efektivně zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci základní nástrojů, efektů a filtrů v programu Adobe Photoshop. Naučí se zvládat základní úpravu a korekci fotografií a osvojí si základní pojmy v oblasti grafiky. * Kurz Adobe Photoshop základní probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Adobe Photoshop základní se účastní maximálně 8 osob. Kurz Adobe Photoshop základní probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Adobe Photoshop základní je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Adobe Photoshop základní objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Adobe Photoshop základní se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Adobe Photoshop základní jako individuální, cena kurzu se nezmění. Úvod do rastrové grafiky rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou režim barev rozlišení obrázku formáty souborů pro rastry kvalita a komprese obrázků Nastavení a přizpůsobení pracovní plochy v Adobe Photoshop seznámení s rozhraním vlastní uspořádání oken a panelů uložení a načtení pracovní plochy práce s pravítky a vodítky efektivní používání klávesové zkratky Základní úpravy obrázků velikost plátna velikost obrazu natočení a převrácení plátna úvod do vrstev barva popředí, pozadí Práce s výběry využití funkce výběru seznámení s výběrovými nástroji práce s výběrem nástroj Libovolná transformace Základní nástroje nástroj kapátko, plechovka barvy nástroj oříznutí nástroj štětec, guma nástroj klonovací razítko nástroj retušovací štětec vyplnit pozadím nástroj přesun Vektorové objekty nástroj text nástroje tvarů nástroj pero práce s cestami Přizpůsobení obrazových vlastností vysvětlení pojmu „histogram“ základy Camera Raw úrovně vyvážení barev křivky jas a kontrast odstín a sytost černá a bílá &n| od firmy: AbecedaPC

Interní auditor QMS

Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém ma-nagementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všechorganizacích, které mají tento systém zaveden a certifikován. Mezi základ-ní požadavky normy patří i neustálé zlepšování a orientace na spokojenostzákazníka. Zavedení tohoto systému v organizaci napomáhá efektivněuspořádat všechny činnosti a přispívá ke zdravému fungování organizacejako celku.Proces zlepšování v sobě zahrnuje požadavek na vzdělávání zaměstnancůi v oblasti kvality. Každá společnost musí mít proškoleného interního audi-tora, který je kvalifikován provádět audity ve vlastní organizaci i u subdoda-vatelů. S rostoucím počtem zaměstnanců, nároky na vyšší kvalitu výrobkůa služeb a snahou motivovat a rozvíjet zaměstnance stoupá význam vzdělá-vání také dalších pracovníků v oblasti kvality.Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila několik typů školení zabývají-cích se systémem managementu kvality.Komu je školení určeno všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci                                            každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému managementu kvality v organizaci                                                                     pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit své základní znalosti o fungování systému managementu kvality v organizaci a provádění interních auditů Obsah školení                                                                         požadavky normy ISO 9001 význam a potřeba auditování systémů managementu kvality interními   auditory plánování a příprava interního auditu dle ISO 19011 průběh a dokumentování interního auditu, simulace interního auditu kvalifikace interních auditorů | od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.

Microsoft Excel - pro pokročilé

Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí velmi dobře naučit pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel. Po absolvování kurzu si budete umět přizpůsobit celou aplikaci MS Excel sobě na míru. Budete schopni zpracovávat komplexní a složité projekty v MS Excel včetně kontrolních mechanismů a týmové spolupráce, simulovat různé případové studie (varianty), automatizovat si rutinní úkoly a dynamicky měnit pohled na prezentovaná data. Studijní materiály v ceně kurzu příručka MS Excel Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-25123 - 2016-1-737. Prostředí aplikace MS Excel a jeho přizpůsobení – panel nástrojů Rychlý přístup, vlastní skupina příkazů a vlastní karta, soubor vlastního nastavení Vlastní formáty buněk a styly buněk Adresace buněk – praktické ukázky použití relativní, absolutní a smíšená adresace, adresace prostřednictvím názvů Práce s více listy, použití 3D odkazů Relativní názvy, pojmenované vzorce, použití funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ Strukturované tabulky a použití strukturovaných odkazů Podmíněné formátování – vlastní pravidla pomocí vzorce Maticové vzorce – princip vkládání, příklady použití Vyhledávací funkce – SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX a další Statistické funkce – COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS, LINTREND a další # Databázové funkce – DSUMA, DPOČET, DZÍSKAT a další Finanční funkce – PLATBA, BUDHODNOTA a další Rozšířený filtr a jeho použití Souhrny a jejich vnořování Kontingenční tabulky – způsoby zobrazení hodnot v kontingenční tabulce, skupinová pole, vkládání a propojování průřezů, použití časové osy, analýza více tabulek a tvorba relace, kontingenční grafy Ověření dat – vlastní nastavení pomocí vzorce Grafy – pokročilé formátování grafů, minigrafy, nové typy grafů, vlastní šablony grafů Makra – tvorba maker ze záznamu, spouštění makra Sdílení sešitů a spolupráce v reálném čase | od firmy: NICOM, a.s.

Licence strojvedoucího

Kurz je zaměřen na všeobecné znalosti pro výkon pracovní pozice- strojvedoucí HDV.| od firmy: RETROLOK - Akreditované školicí, výcvikové a zkušební středisko dopravce v drážní dopravě

Kurz depilace voskem

Dvouhodinový kurz.Kurz je určen jak pro profesionály, tak i laiky. Díky mnohaletým zkušenostem se školením kosmetiček jsme Vám schopni nabídnout kompletní školení, ale tento kurz je velmi oblíbený i mezi laiky. Depilace pomocí teplého vosku je velmi účinná depilační technika. Ve srovnání s depilací cukrovou pastou je tato technika výrazně jednodušší a naučí se ji opravdu každý. Rovněž má depilace voskem mnohem nižší náklady na materiál, než cukrová pasta. Oproti depilaci pomocí epilátoru je tato metoda rychlejší, méně bolestivá a nedochází u ní k přetrhávání a zarůstání chloupků. Pokožka je méně podrážděná, chloupky postupně řídnou a zjemňují se. Při kurzu se naučíte nejen depilaci roll-on vosky, ale také samostržnými či filmovými tvrdými vosky. Více informací o kurzu naleznete níže na stránce.| od firmy: Evolution Institut
  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: MS Access – návrh a tvorba vlastní databáze v červnu 2017 - Ostrava