logo skoleni-kurzy

REKVALIFIKAČNÍ KURZY, ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE, ...


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

Na stránkách skoleni-kurzy.eu najdete rekvalifikační kurzy, školení a semináře z různých oborů od účetnictví přes mzdy nebo personalistiku až k počítačovým nebo specializovaným kurzům pro realitní makléře a studia oceňování nemovitostí.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Sponzorované odkazy:

 

Náhodný kurz/školení


Jak předcházet vrácení dotace a nejčastější chyby zjištěné při kontrole dotačních projektů škol pohledem Ministerstva financí ČR - Aliaves&Co., a.s.
Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Víte, že je nemálo případů škol, které po kontrolách již uzavřených a certifikovaných evropských projektů musely z důvodu neuznatelných výdajů vracet i milionové částky? Víte, které výdaje školy v projektech mnohdy uplatňují, ač jsou nezpůs

 
  

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Seznam kurzů

Poslední přihlášky na kurz


SA 8000:2008 - Standard pro ověření sociální odpovědnosti firmy

Získání povědomí o standardu SA 8000 a udržování systému sociální odpovědnosti podle SA 8000 ve firmě, vazby se systémy řízení podle norem ISO. Seznámení s praktickými zkušenostmi a problémy při aplikaci standardu z pohledu certifikační společnosti. Důležité informace při rozhodování co vše obnáší certifikace dle SA 8000. Získání osvědčení o absolvování kurzu .| od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.

Zvládání stresu a stresové zátěže

Zaměstnanci v sociálních službách patří k profesní skupině, která je vysoce ohrožena stresem. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům dostatek informací o mechanismu působení stresu, jeho vzniku a zejména se naučit stresu odolávat. Pokud máte pocit, že je toho na vás v práci či v osobním životě hodně a rádi byste se svou situáci něco udělali, navštivte náš kurz a naučte se se stresem bojovat. Kurz je vhodný nejen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky aj., ale také pro všechny zájemce ze široké veřejnosti, které tahle problematika zajímá.| od firmy: Středisko vzdělávání s.r.o.

Řidič VZV

Veškeré druhy a skupiny řidičů vysokozdvižných vozíků. Kurz lze pořádat jak pro jednotlivce ve školícím středisku naší firmy, tak i pro firmy v jejich prostorách...vše dle dohody po odeslání přihlášky na kurz. Přihlášku můžete odeslat kdykoliv. Kurzy provádíme i pro uchazeče z Úřadů práce. Kurz můžete absolvovat i když nemáte řidičský průkaz, délka trvání kurzu je max, 3 dny. Po absolvování kurzu je vydán Europrůkaz, který má mezinárodní platnost.| od firmy: C.B.A spektrum spol.sr.o.

Fotografický workshop Glamour a fashion

Orientace v tématu glamour, móda. Získání jistoty při práci s modelem. Náročnější aranže a pózy. Kvalitní a účelný způsob svícení. Jak pracuje optika Jak zdůraznit přednosti a potlačit nedostatky modelky Tipy a triky ve svícení| od firmy: LŠF Liberec, s. r. o.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód: 69-017-M] - rekvalifikace

Kurz je akreditovaný MŠMT. Po jeho absolvování dostanete potvrzení [osvědčení] o absolvování kurzu . Pokračovat můžete kvalifikační zkouškou. Její úspěšné absolvování znamená, že obdržíte osvědčení o kvalifikační zkoušce, které Vás opravňuje získat vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. Kurz je určen všem, které milují děti a chtějí se péči o jejich zdravý tělesný a duševní vývoj věnovat profesionálně. V praxi to například znamená, že osvědčení využijete jako uchazečka o práci v mateřských centrech, mateřských školách, jako chůva, která nabízí individuální hlídání dětí na ŽL nebo v případě, že zvažujete založit vlastní školku. Více informací naleznete níže na stránce.| od firmy: AM Solvo

UCHOVÁVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ v praxi

Určeno pro soukromé i veřejné společnosti, manažery, pracovníky spisové služby, podatelen, spisoven a správních archivů. Cíl: Seznámit účastníky s platnými předpisy o archivnictví a spisové službě a povinnostech z nich vyplývajících. Seminář bude veden s důrazem na: * Zákon č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů * Vyhlášku č. 259 - 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Obsah: Seminář je zaměřen na zákon o archivnictví a spisové službě a jeho praktické použití: * Zákon č. 167 - 2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, platný od 1. 7. 2012 * Zákon č. 56 - 2014 Sb., kterým se mění zákon č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, platný od 7. 4. 2014 * Vyhláška č. 283 - 2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259 - 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, platná od 1. 1. 2015 * Tvorba spisového řádu a spisového a skartačního plánu v praxi * Organizace práce s dokumenty, zásady vedení všech etap spisové služby s přihlédnutím k datovým schránkám a elektronickým dokumentům * Způsob a organizace ukládání dokumentů – příruční registratury, spisovny, správní archivy, veřejnoprávní archivy * Akreditace archivů, povinnosti vlastníků a původců archiválií, další informace související s péčí o dokumenty, povinnost spolupráce se státními archivy, správní delikty | od firmy: Studio W

Obsluha motovozíku [vysokozdvižný volantový do 5 tun]

Kurz obsluhy motovozíku v délce 40 hodin, z toho 15 hodin praktické výuky. Kurz je realizován prezenční formou a je veden zkušenými lektory. Možnost zajištění ubytování za cca 200 Kč - noc.| od firmy: Orbis Technology, s.r.o.

Biochemie potravin

Orientujete se při nákupu potravin? Víte, co znamenají jednotlivé složky potravin, co skutečně škodí našemu tělu a co naopak prospívá? Chcete vědět, jak poznat, že je potravina opravdu kvalitní a obsahuje jen to, co má? Tento seminář bude proto zaměřen na poznání provázanosti potravin a biochemických procesů. Zjistíte informace o biochemii potravin, aditivech, biochemii mléčných výrobků, kvalitě potravin, jejich toxikologii a mnoho dalšího.| od firmy: Středisko vzdělávání s.r.o.

Rekvalifikační kosmetický kurz Liberec - pro uchazeče se SŠ vzděláním

Rekvalifikační kurz Kosmetické služby v rozsahu 300 hod pro uchazeče se SŠ a 600 hodin se ZŠ je akreditovaný MŠMT ČR [č.j. 46123 - 2013-1 - 1038], splňuje všechny požadavky živnostenského zákona pro vydání živnostenského listu: Kosmetické služby. Po složení zkoušky obdržíte osvědčení. Po absolvování našeho kosmetického kurzu budete plně připraveni vstoupit do světa kosmetické praxe. V ceně kurzu jsou zahrnuty: učební materiál, individuální přístup, kosmetické přípravky používané na kurzu . Pro podrobné informace rolujte dolů po stránce. Kurz je možné absolvovat přes ÚP.| od firmy: Akademie Remako

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [rekvalifikace, MŠMT ČR] - vč. zkoušky z profesní

V kurzu se zaměříme na profesní přípravu pro výkon povolání chůvy. => Získáte základní teoretické i praktické poznatky z péče o dítě. Součástí výuky jsou praktické nácviky a zařídíme vám také praxi v předškolním zařízení. Po absolvování získáte certifikát s celostátní platností a můžete podnikat na živnostenský list.| od firmy: Rekval, s.r.o.

Školení hlavních vedoucích dětských táborů # pro táborové vedoucí

Školení hlavních vedoucích dětských táborů s akreditací MŠMT. Vycházíme vstříc Vašim potřebám a kromě prezenčního školení ve vypsaných termínech nabízíme také DÁLKOVÉ STUDIUM online formou e-learningu. To znamená, že si sami zvolíte, kdy a jak budete studovat. Kurz bude zakončen testem a úspěšní absolventi obdrží CERTIFIKÁT S NEOMEZENOU PLATNOSTÍ. Na dálkový kurz se můžete přihlásit kdykoliv. Podrobné informace o kurzu naleznete níže na stránce.| od firmy: Sluneční zátoka

Mzdové účetnictví

Kurz Mzdové účetnictví s PC vás připraví na práci samostatných mzdových účetních. Naučíte se nejenom orientovat ve všem, co pro svou práci mzdový účetní potřebuje, ale osvojíte si také základy personalistiky. Účastníci kurzu se seznámí s komplexní mzdovou problematikou v malé organizaci i organizaci ve vazbě na veškeré právní předpisy s touto problematikou související (pracovní právo, daňové právo, zdravotní a sociální pojištění) v souladu s novelami zákona. Dále se seznámí se všemi důlež| od firmy: Akademický ústav Karviná, z.ú.

Kurz pro instruktory indoor cyklistiky

Tématické vymezení kurzu : Tým BP SPORTU, který donedávna organizoval kurzy spinningu, se rozhodl udělat v programech a přístupech na cyklistických trenažérech krok vpřed. Vytvořil nový kurz „Kurz pro instruktory indoor cyklistiky“, který nabízí ještě více různých forem těchto aktivit. Snaží se účastníky naučit zábavně vést lekce a vkusně vybírat doprovodnou hudbu. Lektoři se tedy na tomto kurzu snaží prezentovat vše zajímavé, co lze pro skupinu jezdců pohánějících cyklistické trenažéry a naslouc Cílem kurzu je vyškolit velmi všestranného instruktora pro lekce na cyklistických trenažérech a prezentovat různé druhy těchto aktivit, které jsou veřejnosti v ČR nabízeny pod různými názvy.| od firmy: BP SPORT

Vidimace a legalizace včetně využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

Číslo akreditovaného kurzu : V přípravě : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: - Vidimace – aktuální příklady a ukázky z praxe, posuzování viditelných zajišťovacích prvků, vidimace listin vzniklých autorizovanou konverzí - Legalizace – příklady a ukázky z praxe, prokazování totožnosti - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy pro účely ověřování - Správní poplatky za vidimaci a legalizaci - Správní řád při vidimaci a legalizaci [br| od firmy: Aliaves&Co., a.s.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - 3-denní přípravný seminář ke zkoušce z profesní

Přípravné semináře, které Vás cíleně připraví na úspěšné složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Semináře jsou určené pro chůvy, které již s dětmi pracují a potřebují si zvýšit kvalifikaci. Uvedená cena se skládá z ceny semináře a ceny za zkoušku z profesní kvalifikace Chůva.| od firmy: Institut vzdělávání pracujících v domácnosti spol. s r.o.

Mezinárodní zaměstnávání - seminář

Cílem semináře je seznámit posluchače s důležitými ustanoveními a pravidly, které se týkají komplikované problematiky mezinárodního zaměstnávání a pronájmu pracovní síly. Naší snahou je poskytnout informace bez zbytečných a nepodstatných údajů a vytvořit i prostor na dotazy.| od firmy: Monika KOLÁŘOVÁ - NoProX

Balneo, tepelná terapie a zábaly nejen pro maséry

Balneo znamená v překladu lázeňský. V dnešní moderní době se techniky tepelné terapie a zábalů běžně používají v různých regeneračních a masážních salonech. Kurz je určen pro profesionály i pro laiky. Délka kurzu : 8 hodin. Zakončeno certifikátem. Pro další informace rolujte dolů po stránce.| od firmy: Akademie Remako

Vychovatelství - akreditovaný vzdělávací program MŠMT

VYCHOVATELSTVÍ - studium k získání pedagogické kvalifikace. Toto studium [dříve doplňkové pedagogické studium] umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství [zákon 563 - 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů]. Podmínkou pro přijetí je středoškolské či vysokoškolské vzdělání, které však uchazeči neposkytuje příslušnou kvalifikaci. Tento vzdělávací program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro kombinovanou formu studia v rozsahu 276 hodin, z toho 96 hodin přímé výuky. Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce před komisí. Absolventi získávají osvědčení o absolvovaném kurzu . Podrobné informace najdete níže na stránce.| od firmy: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA

Pracovník grafického studia (Adobe produkty) - rekvalifikační kurz

Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které vydáváme na základě pověření MŠMT. Zaměření Cílem rekvalifikace je naučit posluchače profesionálně a samostatně pracovat s grafickými programy společnosti Adobe - konkrétně Adobe Photoshop, Adobe InDesign a Adobe Illustrator. Budete umět navrhovat a vytvářet propagační materiály v profesionální kvalitě, naučíte se zpracovávat umělecký text. => Získáte dovednost práce s přípravou fotografií pro grafické podklady, získáte povědomost o tvorbě poutavé reklamy a podílu grafika na její úspěšnosti. Na závěr kurzu , po úspěšném zvládnutí zkoušky, obdržíte osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Studijní materiály V ceně kurzu Výukové materiály NICOM Jste registrováni na úřadu práce? Podívejte se, jak postupovat pro úplné financování kurzu úřadem práce. . - pomoc-rekvalifikace Úvod a poučení o BOZP Adobe Photoshop - pracovní prostředí grafického programu, vytváření a úprava grafických objektů, globální úpravy a práce se selekcemi, seznámení s velkou řadou filtrů a efektů, práce s barevnými paletami a možnostmi masky, export a import grafiky, provázanost s jinými programy, příprava tisku, praktická cvičení Adobe InDesign - základní funkce programu, vytváření dokumentu, práce s textem a sazba, grafika a efekty, export dokumentů, tabulky, předtisková příprava, výstup z programu ve formátu PDF, praktické cvičení.. Adobe Illustrator - popis prostředí, práce s paletami, základní objekty, manipulace s objekty, výplně objektů, práce se skupinou objektů, filtry a efekty, text a jeho formátování, vzorník, barevná harmonie, nástroj pero, úprava křivek, nastavení tisku a export, praktická cvičení | od firmy: NICOM, a.s.

Kosmetička - REKVALIFIKACE Kosmetické služby

Cílem rekvalifikace je kvalitně připravený absolvent na výkon tohoto povolání.Klademe důraz na provázanost teorie s praxí a zabezpečujeme odborné zázemí. Součástí výuky je i spolupráce s tuzemskými a zahraničními kosmetickými firmami. Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte osvědčení s celostátní platností. Kurzem Vás bude provázet skutečná odbornice v oboru s dlouholetou praxí. Kurzy probíhají víkendově - vždy sobota a neděle. Pokud Vám vypsané termíny nevyhovují, je možné domluvit individuální docházku. Pokud máte zájem o tento rekvalifikační kurz, pošlete prosím přihlášku a naši pracovníci se Vám ozvou co nejdříve. Pro podrobné informace rolujte dolů po stránce.| od firmy: ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

Dornova metoda, Breussova masáž

Dornovou metodou můžeme šetrně ošetřovat páteř a klouby a nesprávně stojící obratle uvádět do správné polohy tlakem palce, aniž bychom poškodili šlachy, vazy nebo svaly. V rámci Dornovy korekční metody se na kurzu naučíte provádět Breussovu masáž páteře,která se používá před a po aplikaci Dornovy metody, na uvolnění všech svalových úponů v okolí páteře a tím se páteř připraví na samotnou korekci. Délka kurzu : 16 hodin. Učební materiály dostanete při výuce a jsou zahrnuty v ceně kurzu . Pro více informací rolujte dolů po stránce.| od firmy: Akademie Remako

Masérský kurz rekvalifikační [sportovní masáž]

Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví-rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR splňující všechny požadavky živnostenského zákona pro vydání ŽL: Masérské, rekondiční a regenerační služby. Po absolvování našeho masérského kurzu budete plně připraveni vstoupit do světa masérské praxe a to ne jenom uměním masážních technik, ale i vědomostmi z oblasti anatomie a fyziologie člověka, které můžete využít v nezdravotnických zařízeních, jako jsou hotely,lázně, fitness centra... Kurz je určen pro uchazeče starší 18 let, s SŠ ukončenou maturitou nebo výučním listem. Kurz je možné absolvovat ve vypsaných termínech nebo je možná i individuální domluva. Pro více informací o kurzu rolujte dolů po stránce.| od firmy: Akademie Remako

Web Copywriting (SEO6)

Kurz je především určený pro zaměstnance, kteří se ve firmě starají o reklamu, získávání nových zákazníků pomocí internetu a zvyšování efektivity prodeje a služeb. Cílem kurzu je seznámit posluchače s principy pro tvorbu efektivních textů se zaměřením na podporu vyhledávačů pro zlepšení SEO. * 1. Úvod do copywritingu Co je to copywriting. Proč a jak se používá. Rozdíly mezi psanou interpretací a jinými formáty. 2. Copywriting pro webové stránky Tvorba textů pro web. Základní zásady tvorby textů. Stylistika a struktura webu. Call to action prvky na webu. Tvorba textů pro vyhledávače (z hlediska SEO). Měření efektivnosti textů. 3. Copywriting pro jiná použití v internetovém marketingu Motto: , slogan. Sociální sítě. Blog. Soutěže 4. Copywriting v praxi Výzkum klíčových slov Návrh meta tagov pro web Návrh nadpisů stránek Návrh URL adres Textace homepage Text pro podstránky a jeho vzájemné prolinkování Call to action prvky Shrnutí a popisky Představení firmy, služby a produktů Psaní emailů Návrh PPC reklam, jejich možnosti a limitace | od firmy: PC-DIR Real, s.r.o.

NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty

Cíl: Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu. Obsah: Nehmotný a hmotný majetek – daňový pohled * Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů * Vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku * Postup při zahájení odpisování, přerušení odpisování * Majetek vyloučený z odpisování * Odpisovatel – resp. kdo může odpisovat hmotný a nehmotný majetek * Stanovení vstupní ceny a změněné vstupní ceny * Volba způsobů odpisování (rovnoměrné, zrychlené, časové, výkonové) * Příklady na výpočet odpisů * Dlouhodobý majetek a DPH, daň z nemovitých věcí a další daně Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – účetní pohled * Účetní vymezení * Forma pořízení ve vztahu k účetnictví * Ocenění ve vztahu ke způsobu pořízení * Odpisování * Nejčastější chyby v účtování * Analytické účty * Vnitřní směrnice účetní jednotky – povinné a vhodné náležitosti Účetní a daňový pohled ve vztahu ke způsobu financování nehmotného a hmotného majetku * Finanční leasing * Úvěr * Nejčastější chyby Program bude připraven podle aktuálního právního stavu. | od firmy: Studio W

Pracovník grafického studia (Adobe produkty) - rekvalifikační kurz

Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které vydáváme na základě pověření MŠMT. Zaměření Cílem rekvalifikace je naučit posluchače profesionálně a samostatně pracovat s grafickými programy společnosti Adobe - konkrétně Adobe Photoshop, Adobe InDesign a Adobe Illustrator. Budete umět navrhovat a vytvářet propagační materiály v profesionální kvalitě, naučíte se zpracovávat umělecký text. => Získáte dovednost práce s přípravou fotografií pro grafické podklady, získáte povědomost o tvorbě poutavé reklamy a podílu grafika na její úspěšnosti. Na závěr kurzu , po úspěšném zvládnutí zkoušky, obdržíte osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Studijní materiály V ceně kurzu Výukové materiály NICOM Jste registrováni na úřadu práce? Podívejte se, jak postupovat pro úplné financování kurzu úřadem práce. . - pomoc-rekvalifikace Úvod a poučení o BOZP Adobe Photoshop - pracovní prostředí grafického programu, vytváření a úprava grafických objektů, globální úpravy a práce se selekcemi, seznámení s velkou řadou filtrů a efektů, práce s barevnými paletami a možnostmi masky, export a import grafiky, provázanost s jinými programy, příprava tisku, praktická cvičení Adobe InDesign - základní funkce programu, vytváření dokumentu, práce s textem a sazba, grafika a efekty, export dokumentů, tabulky, předtisková příprava, výstup z programu ve formátu PDF, praktické cvičení.. Adobe Illustrator - popis prostředí, práce s paletami, základní objekty, manipulace s objekty, výplně objektů, práce se skupinou objektů, filtry a efekty, text a jeho formátování, vzorník, barevná harmonie, nástroj pero, úprava křivek, nastavení tisku a export, praktická cvičení | od firmy: NICOM, a.s.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Absolvent se orientuje a respektuje vývojová specifika věkových období dítěte [psychosomatický vývoj], orientuje se v metodách a formách pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti, v otázkách bezpečnosti a prevence úrazů, ovládá zásady první pomoci, zásady péče o běžně nemocné dítě i o dítě s hendikepem v domácím prostředí, má povědomí o zásadách zdravého stravování. Je schopen rozvíjet a utužovat hygienické návyky dětí, orientuje se v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v zařízení i domácím prostředí, je eticky a společensky vybaven. Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a předáním osvědčení o profesní kvalifikaci. Podrobné informace naleznete níže na stránce.| od firmy: Aktivní život od A do Z

Lenčino háčkování

Máte rádi ruční práce nebo se právě chystáte s nimi začít? Ať tak či tak, přijďte se k nám naučit něco nového!! V našem kurzu háčkování si rozšíříte své dovednosti, zručnost a naučíte se vytvářet neobvyklé výrobky, které můžete například využít jako originální dárek!| od firmy: ACZ, vzdělávací centrum

Novela zákoníku práce 2017

Program školení bude aktualizován podle platné legislativy. CÍL: Hlavním cílem společného setkání bude seznámeni s připravovanou novelizací zákoníku práce pro rok 2017, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, možné budou osobní konzultace. Úvod do problematiky Proč dochází k novelizaci pracovního práva v ČR v roce 2017? Vedoucí zaměstnanci – nová skupina vrcholových řídících zaměstnanců a jejich postavení, práva a povinnosti, specifické úpravy pracovněprávních vztahů – rozvržení pracovní doby až do rozsahu 48 hodin týdně, práce přesčas,délka směny,evidence pracovní doby, odměňování, příplatky za práci,jiné důležité osobní překážky v práci Změny ve vztazích mezi odborovými organizacemi u jednoho zaměstnavatele – z pohledu jejich postavení a možnosti uzavírat kolektivní smlouvu Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad – upřesnění uzavírání dohody se zaměstnanci Definiční úpravy pojmů ve vztahu k pracovní době a jejím rozvržení – rozvrh pracovní doby, informační povinnost zaměstnavatele a pracovní doba, nové vymezení vícesměnných pracovních režimů, vymezení období nerovnoměrného rozvržení pracovní doby,konta pracovní doby, práce přesčas a noční práce, stanovená týdenní pracovní doba, rozvržení pracovní doby a její pravidla podle novelizace, pružné rozvržení pracovní doby, konto pracovní doby, nepřetržitý odpočinek v týdnu – denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu,dny pracovního klidu doba odpočinku po ukončení pracovní cesty, pracovní pohotovost u pružného rozvržení pracovní doby Změny pracovního poměru – nezbytnost písemného zdůvodnění vážných provozních důvodů při odmítnutí přidělení jiné práce zaměstnanci zaměstnavatelem, výkon jiné práce - převedení na jinou práci, dočasná změna místa výkonu práce Přechod práv a povinností – ve vztahu k výpovědi ze strany zaměstnance Hromadné propouštění – formální úpravy Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o pracovní činnosti a nová délka vyrovnávacího období, nové vymezení podmínek pro výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zejména ve vztahu k pracovní době a její evidenci, zaručená mzda, osobní překážky v práci Odměňování zaměstnanců mzdou– minimální mzda a její vymezení, kolektivní smlouva a minimální mzda, zaručená mzda, práce ve svátek, mzda při uplatnění konta pracovní doby,mzda a výkon jiné práce Příplatek za dobu pracovní pohotovosti – nová úpravu výše příplatku ve dnech pracovního klidu Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce – technické úpravy a nové vymezení Překážky v práci na straně zaměstnance – návraty do zaměstnání Dovolená zaměstnanců – nová – upravená pravidla pro nárok na dovolenou, dodatková dovolená, pravidla pro převody dovolené zaměstnance do následujícího kalendářního roku, čerpání dovolené ve svátek, překážky v práci a dovolená, krácení dovolené za neomluvené absence 1=1 Pracovní podmínky zaměs| od firmy: InAkademia s.r.o.

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ - návratnost a rentabilita investic

Určeno pro podnikatele (ať zkušené nebo začínající), investory, manažery, ekonomy i „neekonomické“ profese, například projektové manažery, či pracovníky bank. Cíl: Představit metody hodnocení efektivnosti investic a firemních projektů na základě rozkrytí struktury financování a dalších parametrů investičního či projektového plánu. Pozornost bude věnována také citlivostní analýze, tedy rozboru citlivosti cílových hodnot na změny v nákladech, výnosech a zdrojích financování investice. Obsah: * Investiční rozhodování ve firemní praxi * Identifikace investičních příležitostí * Základní parametry zajímavých investic * Pohled kupujícího, prodávajícího i financujících partnerů * Plán investic * Investiční varianty, srovnání s nulovou variantou * Dopad investic na financování firmy * Volba délky analyzovaného období * Hodnocení možností financování investic * Předběžný splátkový kalendář pro bankovní úvěry * Odpisový plán jako součást investičního plánu * Daňové souvislosti při využití vlastních zdrojů * Vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičních variant * Výhled peněžních toků projektu * Výpočet a užití ukazatelů výnosnosti * ROI, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti * Analýza citlivosti * Testování citlivosti výsledků modelu na změny v parametrech * Kvantifikace vlivu změn parametrů na efektivnost investice na praktické ukázce Metody výuky : Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost. Praktická cvičení a výpočty, příklady z praxe. Řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe. | od firmy: Studio W

Školení řidičů vysokozdvižných vozíků [VZV] - dvoudenní kurz

Účastník obdrží platný doklad – průkaz řidiče motorových manipulačních vozíků. Kurz trvá 2 dny, s tím, že vy dostanete materiály před vlastním školením [složku k vozíkům a tyto materiály si přečtete v období před začátkem kurzu [forma samostudia]. Kurzy VZV probíhají každý měsíc. Termín vzájemnou domluvou po odeslání přihlášky. Zájemce nemusí mít žadný řidičský průkaz. Pro podrobné informace o kurzu rolujte dolů po stránce.| od firmy: INTERMONT Pardubice s.r.o.
  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Windows Presentation Foundation WPF v Microsoft Visual Studiu 2013 v říjnu 2017 - Praha