logo skoleni-kurzy

PRAVO A LEGISLATIVA


skoleni-kurzy.eu


akceNABÍDKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO VAŠE KURZY více zde
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Personalista online - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Cíle kurzu : V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky.

^

 

 

PRAVO A LEGISLATIVA

Viz také následující kurzy :
  • Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. velké novely ZP a souvztažnosti s občanským zákoníkem)Podrobnosti
  • PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, - dle zákoníku práce - 2denníPodrobnosti
  • PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, - dle zákoníku práce - 2denníPodrobnosti
  • Právo na straně nákupuPodrobnosti
  • Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudníchPodrobnosti


Právo a legislativa
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50| ... >> [52]Školení: Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů – správní rozhodnutí

Nejbližší termín školení školení: 21.10.2021  -
Správní řízení a rozhodnutí . Správní řízení formální a neformální. Účel správního řízení a jeho postup v základních etapách. Rozhodnutí jako výsledek správního řízení. Charakteristické znaky a vlastnosti správního rozhodnutí. Náležitosti rozhodnutí - obsahové a formální. Podrobný rozbor obsahových náležitostí, zejména výrokové části a od ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIMŠkolení: Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Nejbližší termín školení školení: 21.10.2021  -
Akreditace kurzu Kurz je výborný. Hodnotím na 100%. Elena Perevozchikova, elena.vladi(zavinac) --- Cíle kurzu : V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce. Popis : Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit problematiku DPPO . těm, co chtějí DPPO studovat online . Obsah Kurz obsahuje tato témata Pop ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.Školení: Jak správně sjednat pracovní smlouvu

Nejbližší termín školení školení: 21.10.2021  -
Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) Seminář směřuje k vysvětlení problematiky založení pracovního poměru sepsání pracovní smlouvy. Důsledně proto budou probrány náležitosti pracovní smlouvy, co je vhodné, aby obsahovala, co omezuje zbytečně pravomoc zaměstnavatele, jak přizpůsobit smlouvu pracovním podmínkám. Nedílnou součástí kurzu bude i upozornění na zvláštnosti týkající se výkonu práce z domu, z jiného místa než pracoviště zaměstnavatele, či rozdíly v dohodami ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: Aliaves Co., a.s.Školení: Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den

Nejbližší termín školení školení: 21.10.2021  -
V průběhu semináře se naučíte rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací. Smyslem semináře je zvýšení porozumění sobě samému a dále výrazně lepší pochopení a porozumění způsobům jednání ostatních. Díky tomu se omezuje konfliktnost komunikace, je možné lépe se předem připravit na různé výsledky jednání s druhým člověkem a v neposlední řadě je možné daleko lépe a efektivněji druhému pomáhat. Podstatou tohoto semináře je naučit účastníky typologii skutečně rozumět. | • co je vlastně typologie osobnosti, • falešné mýty a domněnky o typologii, • základní postup při rychlém určování osobnostního typu, • různé osobnostní typy, • silné a slabé stránky jednotlivých typů (cholerik, flegmatik, sangvinik, melancholik), • jak jednat s každým osobnostním typem, • kde mohou vznikat potenciální konflikty a jak je řešit, • praktický trénink určování osobnostních typů, • pochopení smyslu konceptu typologie osobnosti jako obrana proti manipulaci. ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE

Nejbližší termín školení školení: 21.10.2021  -
Odborný program semináře: | Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 - 1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu - na ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana HexnerováŠkolení: Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe

Nejbližší termín školení školení: 21.10.2021  -
Odborný program semináře: | Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 - 1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu - zm ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana HexnerováŠkolení: Obchodní jednání

Nejbližší termín školení školení: 21.10.2021  -
Každý účastník obdrží na konci kurzu OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. # výhody aktivního naslouchání komunikační model sdělení v první osobě řeč těla vyjednávání vztahový model transakční analýzy argumentace rozvíjení ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: NICOM, a.s.Školení: Personalista - online

Nejbližší termín školení školení: 21.10.2021  -
Cíle kurzu : V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky. Budete se orientovat v základech pracovního práva a zpracování personálních písemností. Popis : Komu je kurz určen začátečníkům, kteří chtějí získat znalosti z oblasti personalistiky . všem, kteří si chtějí doplnit nebo připomenout znal ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.Školení: Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti

Nejbližší termín školení školení: 21.10.2021  -
Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. | • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, • příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole, • příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti, • hospodárnost a rizika vyčleňování činností mimo organizaci, • auditní a kontrolní postupy, • příklady rizik v činnosti organizací, rizika kontrolora a interního auditora, • ustanovení o rizicích v právních předpisech a standardech, • příklady neobvyklých smluv, rizika v důsledku chyb ve smlouvách, • obdržené stížnosti a podněty – upozornění na rizika. ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Saltstack - pro automatizaci a správu systémů

Nejbližší termín školení školení: 21.10.2021  -
SaltStack (zkráceně Salt) je moderní open-source nástroj pro automatizaci a správu konfigurací systémů. Jeho vývoj začal v roce 2011 a v současnosti je to nejrychleji se rozvíjející projekt na poli otevřených nástrojů pro správu konfigurací systémů. Projekt má rozsáhlou komunitu uživatelů, kteří do něj pravidelně přispívají a dále jej rozvíjí. SaltStack je možné nasadit a začít používat v řádu několika minut. Konfigurační soubory jsou psány v čitelném YAML formátu, které je možné jednoduše r ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: DataScript s.r.o.Školení: Základy interní komunikace - Efektivní interní PR jako podpora firemní strategie

Nejbližší termín školení školení: 21.10.2021  -
Vybudujte si účinný systém vnitrofiremní komunikace Míváte pocit, že ve vaší společnosti vázne komunikace, což negativně ovlivňuje vaši práci? Vstřebali jste už množství teorie, ale v praxi se vám nedaří zavést funkční systém interní komunikace? Přijďte si utřídit své poznatky i objevit nové možnosti a nástroje, které budou fungovat. Poučte ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: Top VisionŠkolení: Základy pracovního práva – online kurz

Nejbližší termín školení školení: 21.10.2021  -
Cíle kurzu : V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. Témata kurzu jsou: pracovní poměr, závislá práce, ukončení pracovního poměru, dohody, dovolená, home office, sdílená pracovní místa, GDPR, BOZP a další. Popis : Komu je kurz určen Všem, kteří se chtějí naučit základy pracovního práva. Všem, kteří chtějí základy práva studovat online . Co se naučíte => Získáte orientaci v oblasti pracovního práva. Obsah kurzu Kurz obsahuje témata ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.Školení: Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nejbližší termín školení školení: 21.10.2021  -
Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení vedeného ve věci účelových a místních komunikací a správních deliktů v této oblasti, poslední novelizace zákona a aktuální judikatura – dopady novelizace občanského zákoníku do právní úpravy pozemních komunikací. Kategorizace a zatřídění místní ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIMŠkolení: ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - pro personalisty a mzdové účetní

Nejbližší termín školení školení: 22.10.2021  -
Mzdové účetnictví # Archivace dat Právní předpisy Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv Archivace digitální a analogová Archivace dat jiným subjektem za úplatu Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele Spisová služba – jen upozornění na povinnost vést spisovou službu u veřejnoprávního původce [ - ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: STUDIO WŠkolení: ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - pro personalisty a mzdové účetní

Nejbližší termín školení školení: 22.10.2021  -
Mzdové účetnictví # Archivace dat Právní předpisy Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv Archivace digitální a analogová Archivace dat jiným subjektem za úplatu Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele Spisová služba – jen upozornění na povinnost vést spisovou službu u veřejnoprávního původce [ - ...[Právo a legislativa] ...
,
Školení od firmy: STUDIO W
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50| ... >> [52]

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Kurzy - Curatio
***
kurzy | 2021-10-18 
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - sniper.cz - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - skoleniproucetniskoleniproucetni - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Online + E-learning - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Online kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - Kurz instruktor fitness - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - Scholastika - kurzy


Nalezeno celkem : 30 zpráv | aktualizace každou hodinu

^^

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2021 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: TypeScript v listopadu 2021 - Brno
^