logo skoleni-kurzy

PRAVO A LEGISLATIVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


ESG JAKO CESTA KE ZEFEKTIVNĚNÍ FIREMNÍCH PROCESŮ - Český institut interních auditorů, z.s.
Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky, facility manažery, interní auditory, CSR - ESG manažery a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

^

 

 

PRAVO A LEGISLATIVA

Viz také následující kurzy :
  • Právo na straně nákupuPodrobnosti
  • Revoluce v účetní legislativěPodrobnosti
  • PRACOVNÍ PRÁVO od A do Z - - s důrazem na aktuální změny v zákoníku práce - 3denníPodrobnosti
  • Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023Podrobnosti
  • Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023Podrobnosti


Právo a legislativa
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60| ... >> [62]Kurz: ENERGY MANAGEMENT aneb umění správného načasování

Nejbližší termín školení kurzu: 29.03.2023  -
Rozvoj osobnosti # Umíte si naplánovat činnosti a úkoly podle Time managementu IV. generace, ale nedaří se Vám plány plnit ? Pravděpodobně opomíjíte jednu důležitou věc… svou vnitřní energii , která Vás umí popohnat, ale i pěkně potrápit, když jí je nedostatek. pro Určeno pro všechny, kteří vědí, jak si plánovat činnosti, úkoly, život, ale nedaří se jim je plnit, chtějí získat inspiraci a nové poznatky, jak naložit se svým bohatstvím – vnitřní energií . cíl ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: STUDIO WKurz: FortiGate - konfigurace a správa firewalluFortiGate Firewall

Nejbližší termín školení kurzu: 29.03.2023  -
Kurz FortiGate- konfigurace a správa firewallu je určen specialistům na správu a bezpečnost sítí, kteří chtějí získat vědomosti a dovednosti v oblasti zabezpečení pomocí Fortinet security zařízení. Kurz seznámí účastníky s firewally FortiGate, jejich konfigurací, správou a údržbou. Součástí kurzu je řada praktických cvičení, při kterých si sami budete moci nastavit firewall od čisté konfigurace až po vytvoření Site to Site VPN tunelu a nastavení pokročilých bezpečnostních a filtrovacích pra ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft SkillsKurz: GDPR – aplikační praxe a prevence pochybení při zpracování osobních údajů

Nejbližší termín školení kurzu: 29.03.2023  -
Akreditace: MV - AK - PV-333 - 2021; GDPR - ochrana osobních údajů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je s využitím praktických příkladů seznámit účastníky semináře se způsoby komunikace se subjekty osobních údajů a vyřizováním jednotlivých podnětů dle GDPR a zákona č. 110 - 2019 Sb., o zpracování osobních údajů V případě důvodných podnětů budou demonstrovány příčiny jejich oprávněnosti spočívající na straně správce osobních údajů. Součástí semináře bude řešení praktické interaktivní úlohy s ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Aliaves Co., a.s.Kurz: Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura

Nejbližší termín školení kurzu: 29.03.2023  -
Program: | Druhy pohledávek v insolvenčním řízení | Způsob uplatňování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení | Výkon práv věřitelů spojených s pohledávkou v insolvenčním řízení; hlasovací právo | Způsob uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení v závislosti na způsobu řešení úpad ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana HexnerováKurz: Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE

Nejbližší termín školení kurzu: 29.03.2023  -
Program: | Druhy pohledávek v insolvenčním řízení | Způsob uplatňování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení | Výkon práv věřitelů spojených s pohledávkou v insolvenčním řízení; hlasovací právo | Způsob uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení v závislosti na způsobu řešení úpad ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana HexnerováKurz: Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi

Nejbližší termín školení kurzu: 29.03.2023  -
Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů. => Získáte aktuální poznatky o zkušenostech z praxe při uzavírání a realizaci zejména kupních smluv a smluv o dílo a obdržíte detailní návod, na co se v klíčových ustanoveních smluv zaměřit, a jak vhodně upravit vzájemná práva a povinnosti a rozložit rizika mezi obě smluvní strany. Obdržíte doporučení z obchodní praxe ke vhodným postupům při plnění vzájemných povinností ze smluv a zajištění dodržení povinností vyplývajících ze smluv. | • nejčastější chyby a nedostatky, • kdo je oprávněn za podnikatele smlouvu uzavřít, jaké normy jsou přísné a od kterých se lze odchýlit, • význam překvapivých ujednání ve smlouvě, • předsmluvní odpovědnost, • reklamace vad po novele občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, • předkupní právo a jeho změny po novele občanského zákoníku, • postup při uzavírání smlouvy, forma smlouvy a její změny, • smlouva o smlouvě budoucí • výklad klíčových ustanovení kupní smlouvy a smlouvy o dílo a vzájemné odlišnosti, • omezení obsahu smluv – ochrana slabší strany, • změna závazků: změna obsahu smlouvy, změna dlužníka, věřitele, • formulářové smlouvy, obchodní podmínky (a jejich konflikt), rámcové smlouvy, • povinnosti smluvních stran a následky jejich porušení – kontraktační doporučení, • předání a převzetí věci, přechod nebezpečí škody na věci – specifikace možných případů u obou smluvních stran a jejich variantní řešení, • nabytí vlastnictví a vedlejší ujednání, • přechod dluhů a přistoupení k dluhům, • zajištění a utvrzení dluhu, smluvní pokuty, • jak reklamovat a uplatnit práva z odpovědnosti za vady, • jak nastavit ukončení smlouvy v případě porušení povinností (výpověď, odstoupení), • výhody a úskalí rozhodčích doložek ve smlouvách, registr smluv. Odpovědi na dotazy. ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Platební styk pro pokročilé

Nejbližší termín školení kurzu: 29.03.2023  -
Cílem semináře je prohloubit znalosti a seznámit vás se změnami, k nimž v oblasti platebního styku došlo v ČR i v EU. Probrán bude zejména zákon o platebním styku, právní úprava chráněného účtu účinná od 1. 6. 2021 a přímo účinné předpisy EU. Zaměříme se i na dopady mezinárodních sankcí na platební styk, ochranu důvěrných údajů, novinky v CERTISu a platby na kontakt. Budou podrobně vyložena i ustanovení právních předpisů, která se sice neměnila, jejichž aplikace se však častěji stává předmětem chyb či sporů nebo u jejichž výkladu došlo k posunu zejména vlivem judikatury. Probrány budou právní předpisy české i evropské, včetně české i evropské judikatury. | • zákon o platebním styku, občanský zákoník, • mezinárodní sankce v platebním styku, • chráněný účet, • platby na telefonní číslo • platební prostředky a jejich zabezpečení, • náprava chyb v platebním styku • změna účtu, porovnatelnost poplatků, základní účet, • poplatky, • chyby a podvody v platebním styku, • platby v euru, přeshraniční platby, • exekuce přikázáním pohledávky z účtu, • spotřebitelský úvěr jako platební služba, • anonymní účty, informace, evidence účtů, • aktuální judikatura, výklady. Odpovědi na dotazy. ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Platební styk pro pokročilé

Nejbližší termín školení kurzu: 29.03.2023  -
Cílem semináře je prohloubit znalosti a seznámit vás se změnami, k nimž v oblasti platebního styku došlo v ČR i v EU. Probrán bude zejména zákon o platebním styku, právní úprava chráněného účtu účinná od 1. 6. 2021 a přímo účinné předpisy EU. Zaměříme se i na dopady mezinárodních sankcí na platební styk, ochranu důvěrných údajů, novinky v CERTISu a platby na kontakt. Budou podrobně vyložena i ustanovení právních předpisů, která se sice neměnila, jejichž aplikace se však častěji stává předmětem chyb či sporů nebo u jejichž výkladu došlo k posunu zejména vlivem judikatury. Probrány budou právní předpisy české i evropské, včetně české i evropské judikatury. | • zákon o platebním styku, občanský zákoník, • mezinárodní sankce v platebním styku, • chráněný účet, • platby na telefonní číslo • platební prostředky a jejich zabezpečení, • náprava chyb v platebním styku • změna účtu, porovnatelnost poplatků, základní účet, • poplatky, • chyby a podvody v platebním styku, • platby v euru, přeshraniční platby, • exekuce přikázáním pohledávky z účtu, • spotřebitelský úvěr jako platební služba, • anonymní účty, informace, evidence účtů, • aktuální judikatura, výklady. Odpovědi na dotazy. ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

Nejbližší termín školení kurzu: 29.03.2023  -
Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Lektorka vás upozorní na nejčastější chyby při provádění exekučních srážek. | Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy • příjmy, z nichž se srážky provádějí • čistá mzda, srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ) • srážky přednostní a nepřednostní • pořadí srážek • nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy • jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu • postup při provádění srážek ze mzdy • příslušenství ke srážce • povinnosti plátce příjmu • souběh exekucí • sankce při porušení povinností • úroky z prodlení • doručování exekučních titulů do datových schránek • exekuce a dočasná pracovní neschopnost • exekuce na mzdu a výplata odstupného – zákon č. 191 - 2020 Sb. Chráněný účet a jeho význam, potvrzení k chráněnému účtu. Paušální náhrada nákladů při provádění exekuční srážky. Postup při exekuci v případě změny plátce: Zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot • podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení • zahájení insolvenčního řízení • rozhodnutí o úpadku • rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře • oddlužení zpeněžením majetkové podstaty • nepatrný kon kurz a postup zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance: Výše nezabavitelné částky v případě insolvence • postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele • povinnosti dlužníka • pohledávky za podstatou • pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné). Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům v souvislosti s GDPR • Daňový bonus je příjmem, který nepodléhá exekuční srážce. Je však nadále mimořádným příjmem v rámci insolvence (judikát VSPV č.j. 241 - 2013). Odpovědi na dotazy. ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

Nejbližší termín školení kurzu: 29.03.2023  -
Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Lektorka vás upozorní na nejčastější chyby při provádění exekučních srážek. | Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy • příjmy, z nichž se srážky provádějí • čistá mzda, srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ) • srážky přednostní a nepřednostní • pořadí srážek • nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy • jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu • postup při provádění srážek ze mzdy • příslušenství ke srážce • povinnosti plátce příjmu • souběh exekucí • sankce při porušení povinností • úroky z prodlení • doručování exekučních titulů do datových schránek • exekuce a dočasná pracovní neschopnost • exekuce na mzdu a výplata odstupného – zákon č. 191 - 2020 Sb. Chráněný účet a jeho význam, potvrzení k chráněnému účtu. Paušální náhrada nákladů při provádění exekuční srážky. Postup při exekuci v případě změny plátce: Zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot • podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení • zahájení insolvenčního řízení • rozhodnutí o úpadku • rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře • oddlužení zpeněžením majetkové podstaty • nepatrný kon kurz a postup zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance: Výše nezabavitelné částky v případě insolvence • postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele • povinnosti dlužníka • pohledávky za podstatou • pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné). Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům v souvislosti s GDPR • Daňový bonus je příjmem, který nepodléhá exekuční srážce. Je však nadále mimořádným příjmem v rámci insolvence (judikát VSPV č.j. 241 - 2013). Odpovědi na dotazy. ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR)

Nejbližší termín školení kurzu: 29.03.2023  -
V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata: | východiska právního stavu do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014 | přechodná ustanovení občanského zákoníku k pozemkům a stavbám a superficiální zásada (hmotněprávní a procesní souvislosti) | superficiální zásada a princip vigilantibus iura scripta sun ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana HexnerováKurz: Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) - ON-LINE

Nejbližší termín školení kurzu: 29.03.2023  -
V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata: | východiska právního stavu do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014 | přechodná ustanovení občanského zákoníku k pozemkům a stavbám a superficiální zásada (hmotněprávní a procesní souvislosti) | superficiální zásada a princip vigilantibus iura scripta sun ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana HexnerováKurz: Výchova k BOZP [jak školit BOZP – právní a odborné aspekty, formální náležitosti, lektorské dovednosti, sestavení osnovy školení]

Nejbližší termín školení kurzu: 29.03.2023  -
Seznámíte se s právními i odbornými aspekty školení BOZP, základními lektorskými postupy a dovednostmi a postupem při sestavení obsahové náplně školení tak, aby nejen formálně vyhovělo požadavkům právních a ostatních předpisů, ale aby bylo i odborně na výši a z hlediska didaktického bylo pro posluchače zajímavé, pozitivně ho motivovalo a stalo se tak jedním z efektivních nástrojů ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.Kurz: Zadávání veřejných zakázek - aktuální problémy a rozhodovací praxe

Nejbližší termín školení kurzu: 29.03.2023  -
Akreditace: MV - AK - PV-513 - 2016; Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Cíl semináře Přiblížit aktuální problémy při zadávání veřejných zakázek a hledat možná řešení. ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Aliaves Co., a.s.Kurz: Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů – správní rozhodnutí – ZMĚNA TERMÍNU NA 14.09.2023

Nejbližší termín školení kurzu: 30.03.2023  -
Správní řízení a rozhodnutí . Správní řízení formální a neformální. Účel správního řízení a jeho postup v základních etapách. Rozhodnutí jako výsledek správního řízení. Charakteristické znaky a vlastnosti správního rozhodnutí. Náležitosti rozhodnutí - obsahové a formální. Podrobný rozbor obsahových náležitostí, zejména výrokové části a od ...[Právo a legislativa] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60| ... >> [62]


^
 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Kurzy | ABRA Flexi
***
kurzy | 2022-06-09 
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy a akce - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | IES - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - Curatio - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - sniper.cz - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - skoleniproucetniskoleniproucetni - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Online + E-learning - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Online kurzy - kurzy


Nalezeno celkem : 34 zpráv | aktualizace každou hodinu

^^

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2023 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Excel základní v dubnu 2023 - Kolín
^