logo skoleni-kurzy

STAVEBNICTVI NEMOVITOSTI REALITY


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Ekonomika pro obchodníky – specialisty nákupu a prodeje - 1. VOX a.s.
Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow a likvidity. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní číst ve výkazech rozvaha a výsledovka.

^

 

 

STAVEBNICTVI NEMOVITOSTI REALITY

Viz také následující kurzy :
  • Logistika v realitě 21. století - Vaše konkurenční výhoda v době krizePodrobnosti
  • REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL - akreditovánono MŠMT ČR, včetně ZKOUŠKY, úspěšný absolvent obdrží DOKLAD pro VÁZANOU ŽIVNOST Realitní zprostředkovatelPodrobnosti
  • Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostemPodrobnosti
  • Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro začínajícíPodrobnosti
  • Nabývání nemovitostí – praktické aspekty, specifika, výhody a nevýhody asset deal a share deal – právní a daňový pohledPodrobnosti


Stavebnictví, nemovitosti, reality
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4| ... >> [7]Školení: DEVELOPERSKÉ PROJEKTY - jak na prodej developerských projektů z pohledu realitních zprostředkovatelů

Nejbližší termín školení školení: 27.03.2023  -
Obchodní jméno (objednatel) | Adresa (sídlo - bydliště objednatele) PSČ + Obec | Email | Telefon | IČ DIČ Vybraný ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Gaudens s.r.o.Školení: Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně praktických příkladů

Nejbližší termín školení školení: 27.03.2023  -
Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Celá problematika bude spojena s probíráním praktických příkladů. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice a bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy posluchačů. | • vymezení nemovitých věcí v občanském právu a promítnutí této úpravy do daňových zákonů, • pořizování nemovitého majetku (koupě, finanční leasing, náklady spojené s pořízením, určení vstupní ceny, problematika tzv. vyvolané investice), • možnosti odpisování nemovitých věcí (účetní odpisy včetně metody komponentního odpisování, principy stanovení daňových odpisů, odpisy ve speciálních případech – např. pro právo stavby, při zvýšení spoluvlastnického podílu apod.), • nájem (pacht) nemovitých věcí a služby s ním spojené (časové rozlišení, možnosti přefakturace služeb, poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb a související daňové aspekty), • technické zhodnocení versus opravy (základní odlišení, technické zhodnocení nemovitých věcí v účetním a daňovém pojetí, možnosti v případě, kdy technické zhodnocení či opravy provádí nájemce, nepeněžní příjem pronajímatele), • tvorba rezerv na opravy (základní principy, příklady postupu), • zdanění příjmů z nájmu (pachtu) nemovitých věcí (zaměření zejména na fyzické osoby – uplatňování nákladů v souvislosti s nájmem, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů), • další specifické případy (jistota, problematika oprav u společenství vlastníků apod.), • nemovité věci z pohledu DPH (kdy jde o zdanitelné plnění a kdy o plnění osvobozené, kdy aplikovat režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovitých věcí, zásady pro určení koeficientu pro krácení plnění na vstupu, DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem), • daň z nemovitých věcí (základní postupy při aplikaci), a další. Odpovědi na dotazy. ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu - jak být pánem řízení

Nejbližší termín školení školení: 28.03.2023  -
Akreditace: MV - AK - PV-877 - 2021; Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu (webinář) Cíl semináře Seznámení správních orgánů I. a II. stupně s aktuální problematikou obstrukčních taktik a postupů účastníků správních řízení o přestupcích v silničním provozu a doporučí, jak zajistit potřebné uplatňování práv účastníků řízení a přitom současně předcházet maření smyslu a účelu přestupkového řízení. ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Aliaves Co., a.s.Školení: Povolování staveb z perspektivy ochrany životního prostředí - stávající i nová právní úprava

Nejbližší termín školení školení: 28.03.2023  -
Akreditace: MV - AK - PV-641 - 2021; Nový stavební zákon-změny v oblasti povolování staveb (webinář) Stavební právo a ochrana životního prostředí jsou velmi úzce související materie. Ochrana životního prostředí je zájmem dotčeným při povolování staveb prakticky v každém případě, byť se samozřejmě míra tohoto dotčení velmi liší podle okolností konkrétního případu. Výše uvedené skutečnosti se promítají jak do procesních i hmotněprávních norem práva stavebního, tak do široké škály norem práva ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Aliaves Co., a.s.Školení: Silniční daň - on-line

Nejbližší termín školení školení: 28.03.2023  -
Obsah kurzu Novela zákona o silniční dani nabyde účinnosti až 1. července 2022, změny však budou platit zpětně od začátku letošního roku. Na školení budou účastníci seznámeni se všemi změnami, které novela přináší. ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: AldEkon účetnictvíŠkolení: STAVBY A TECHNICKÝ STAV NEMOVITOSTÍ v realitní praxi

Nejbližší termín školení školení: 28.03.2023  -
Obchodní jméno (objednatel) | Adresa (sídlo - bydliště objednatele) PSČ + Obec | Email | Telefon | IČ DIČ Vybraný ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Gaudens s.r.o.Školení: Katastr nemovitostí – nová katastrální úprava

Nejbližší termín školení školení: 30.03.2023  -
Úvod – právní úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo stavby jako nemovitá věc. Dva právní režimy jednotek. Rozestavěné budovy, rozestavěné jednotky. Materiální publicita katastru nemovitostí. Zápisy práv. Postupy v řízení o povolení vkladu. Další nová práva a poznámky zapisované do katastru. Dotazy a disk ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIMŠkolení: Zkouška profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel/zprostředkovatelka NSK 62-042-M

Nejbližší termín školení školení: 30.03.2023  -
Úspěšným vykonáním zkoušky získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci. To vám vám umožní získat vázanou živnost a stát se profesionálním realitním zprostředkovatelem. ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: KURZY SPRINTŠkolení: Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA

Nejbližší termín školení školení: 31.03.2023  -
=> Získáte osvědčení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů od společnosti akreditované u MPSV, a tím kvalifikaci pro výkon této funkce. ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.Školení: Principy štíhlé výroby a 5S

Nejbližší termín školení školení: 03.04.2023  -
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Cílem kurzu je naučit základy efektivity práce a zásad štíhlé výroby podle japonské metody 5S. Tato metoda je prvním krokem k neustálému se zdokonalová ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: JUBELA, s.r.o.Školení: Nový stavební zákon na úseku územního plánování

Nejbližší termín školení školení: 04.04.2023  -
Akreditace: MV - AK - PV-642 - 2021; Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (webinář) ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Aliaves Co., a.s.Školení: AML ZÁKON V REALITNÍ PRAXI - paragrafy, procesy a dokumentace

Nejbližší termín školení školení: 11.04.2023  -
Seminář Vám poskytne základní i praktické informace týkající se zák. č. 253 - 2008 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu. AML zákon ukládá realitním zprostředkovatelům (realitním kanceláří, ale i samostatně podnikajícím makléřům) celou řadu povinností s přímým dopadem do smluvní dokumentace a do procesů , a právě tomu všemu se budeme věnovat. ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Gaudens s.r.o.Školení: Pohřebnictví pro obce i města – aktuální legislativa a praxe

Nejbližší termín školení školení: 13.04.2023  -
Akreditace: MV - AK - PV-7 - 2018, Zákon o pohřebnictví Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální problematikou zákona o pohřebnictví. Rozebrána bude zejména problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušenos ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Aliaves Co., a.s.Školení: CORE CONSTRUCTION - Školení bezpečnosti práce pro vstup na stavby a staveniště ve Velké Británii [SPA]

Nejbližší termín školení školení: 15.04.2023  -
Určeno pro osoby, které hodlají pracovat na stavbách ve Velké Británii. Účastník prochází 6 – ti hodinovým školením bezpečnosti práce na stavby CORE DAY CONSTRUCTION. Výstupem je platný certifikát CORE CONSTRUCTION DAY a plastová karta s identifikačními údaji. Naše společnost byla akreditována společností Safety Pass Alliance [S.P.A.] dne 7.1.2019 na provádění zkoušek z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a splnění základních požadavku pro vstup na stavby ve Velké Británii a Irsku ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: BOZP Pardubice s.r.o. [INTERMONT]
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4| ... >> [7]


^
 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Kurzy | ABRA Flexi
***
kurzy | 2022-06-09 
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy a akce - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | IES - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - Curatio - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - sniper.cz - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - skoleniproucetniskoleniproucetni - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Online + E-learning - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Online kurzy - kurzy


Nalezeno celkem : 34 zpráv | aktualizace každou hodinu

^^

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2023 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Insolvenční řízení věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) aktuální výkladové problémy a judikatura v březnu 2023 - Praha
^