logo skoleni-kurzy

STAVEBNICTVI NEMOVITOSTI REALITY


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade shop =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Koučování - JUBELA, s.r.o.
Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.

^

 

 

STAVEBNICTVI NEMOVITOSTI REALITY

Viz také následující kurzy :
  • Oceňování nemovitostí - odhady nemovitostí - dvousemestrovéPodrobnosti
  • Kurz fotografování nemovitostíPodrobnosti
  • Rekvalifikační kurz - Obchodník s realitamiPodrobnosti
  • Obchodník s realitamiPodrobnosti
  • Přestupky ve stavebnictví z pohledu judikatury Nejvyššího správního souduPodrobnosti


Stavebnictví, nemovitosti, reality
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4| ... >> [7]Školení: FACEBOOK PRO ADVOKÁTY A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Nejbližší termín školení školení: 20.06.2019  -
Prověřená doporučení, praktické tipy a konkrétní odpovědi Také ze všech stran slýcháte, že v dnešní době musí být advokáti a jejich kanceláře na sociálních sítích, že musí využívat placenou reklamu a být vidět, že jim to pomůže k získávání nových klientů a budování kanceláře? Nikdo Vám ale neřekne, jaké různé možnosti máte, jak to správně nastavit a optimalizovat, aby vše fungovalo. A právě prověřená doporučení a praktické tipy Jak na to společně probereme na tomto speciálním seminář ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: Gaudens s.r.o.Školení: OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA -

Nejbližší termín školení školení: 20.06.2019  -
Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné. Věci movité, nemovité. Věc hromadná a obchodní závod. Příslušenství a součást věci, stavba jako součást pozemku včetně přechodných ustanovení. Stavba na cizím pozemku. Aktuální rozhodovací praxe soudů ke stavbám. Obecný úvod do v ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIMŠkolení: Právo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně

Nejbližší termín školení školení: 20.06.2019  -
- Právní základy potřebné pro bezproblémovou práci v realitách - Smlouvy uzavírané v souvislosti s realitní činností - Jakým právním aspektům (a proč) je vhodné věnovat pozornost Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne právní základy nezbytné pro bezproblémovou práci v souvislosti s realitní činností. Dále umožní získat či prohloubit si potřebné znalosti ohledně toho, kterým právním aspektům je při provozování realitní činnosti zapotřebí věnovat zvlášt ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: Gaudens s.r.o.Školení: Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019

Nejbližší termín školení školení: 21.06.2019  -
Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady DPH ve stavebnictví s vazbou na kontrolní hlášení. | • úvod – aktuální legislativní stav, směrnice Rady, judikatura ESD, výhled na rok 2019, • předmět daně, osvobozená plnění, základ daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění, • místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, stavební práce mimo tuzemsko, • nemovitosti mino ČR a DPH, registrace k DPH mimo tuzemsko, • vymezení základních pojmů dle NOZ – byt, bytový dům, rodinný dům, byt pro sociální bydlení, • dům pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení, místnost, • věc, součást věci, příslušenství věci, příslušenství bytu, nedokončené stavby, • stavební a montážní práce, opravy dokončených staveb – režim dle § 92e-RPDP, • vzory daňových dokladů, zaúčtování, zálohové platby, opravné doklady, • sazby daně u stavebních nebo montážních prací, u oprav, údržby, změn dokončených staveb a jejich příslušenství a u výstavby nových objektů, • sazby daně při převodu nemovitosti, sazby daně při zřízení věcného břemene, • informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví, • klasifikace CZ – CPA 41 až 43 a její problematika v praxi, • nemovitosti – dodání stavby a pozemku, právo stavby a DPH, pětiletý test, osvobození, RPDP, • informace GFŘ k DPH u nemovitostí, • úprava odpočtu daně, • nájemní vztahy a DPH, • dlouhodobý majetek – pozemky, stavby, zařízení – vstupní ceny, vykazování, odpisy, inventarizace, • leasing nemovitostí, • nedokončená výroba ve stavebnictví, • fakturace ve stavebnictví – zálohy, evidence pohledávek, zádržné, smluvní pokuty, • financování staveb – dotace, úvěry, půjčky, • daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí – základní pravidla. Dotazy a diskuze. ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: MODUL 1.3 - Jak na získávání zakázek v realitní praxi

Nejbližší termín školení školení: 25.06.2019  -
Jaké jsou ty fungující způsoby náboru zakázek, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makéřů? Tento jednodenní kurz se věnuje výhradně náborovým aktivitám v realitní praxi se zaměřením na ty způsoby náboru, které mají pozitivní vliv na produktivitu makléřů. Zjednodušeně - cílem kurzu je s účastníky probrat různé způsoby získávání zakázek tak, aby makléři nebyli odkázání pouze na tzv. studené nábory. V zásadě t ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: Gaudens s.r.o.Školení: MODULY 1.3 a 2.3 - Produktivní realitní makléř, dvoudenní kurz

Nejbližší termín školení školení: 25.06.2019  -
Nábor a prodej nemovitostí v realitní praxi Kurz je složený ze dvou základních oblastí, které makléři potřebují zvládnout a uchopit pro úspěšný realitní byznys, a to aktivit makléře a pracovních postupů v rámci náboru a prodeje nemovitostí. ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: Gaudens s.r.o.Školení: Realitní akademie - třídenní praktický (a motivační) výukový program pro realitní makléře

Nejbližší termín školení školení: 25.06.2019  -
Náborová fáze realitní činnosti Prodejní fáze realitní činnosti Obchodní dovednosti v realitní praxi Kurz obsahuje to nejpodstatnější, s čím se makléři setkávají a potýkají ve své realitní praxi. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi a formami náborových a prodejních aktivit a způsoby efektivního prodeje, které mají přímou vazbu na obrátkovost prodeje - produkci (výdělek) makléře. Navíc po absolvování účastníci získají ocenění ( ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: Gaudens s.r.o.Školení: Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách

Nejbližší termín školení školení: 25.06.2019  -
Výklad bude zaměřen zejména na: Na úseku územního plánování: | zkrácené postupy pořizování změn ÚPD, nejsou-li vyžadovány varianty řešení, možnost aktivního přístupu investora, | změny v nabývání účinnosti aktualizace PÚR, ZÚR a změn ÚP a RP, | nové požadavky na obsah územně plánovacích dokumentací, ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana HexnerováŠkolení: Enterprise Architektura - nové přístupy

Nejbližší termín školení školení: 26.06.2019  -
Enterprise architektura (EA) je disciplína, která je velmi aktuální pro mnoho podniků různých velikostí. Ty se s její pomocí snaží efektivně řídit celý podnik, rychle reagovat na změny, vytěžit potenciál nových výzev a optimalizovat svoje stávající fungování. V rámci tohoto školení jsou interaktivní formou probírána témata, která jsou obsahem Enterprise architektury a ta, která s ní bezprostředně souvisejí. Cílová skupina Enterprise architekti Business ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: DataScript s.r.o.Školení: MODUL 2.3 - Prodej nemovitostí v realitní praxi

Nejbližší termín školení školení: 26.06.2019  -
Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makléřů? Tento kurz zahrnuje to nejpodstatnější, s čím se makléři setkávají a potýkají v rámci prodejní fáze realitní činnosti, je zaměřen na praktická doporučení a činnosti práce makléře. Cílem kurzu je seznámit makléře s možnostmi a formami prodejních aktivit a způsoby optimální práce s vlastníky zakázek, které mají přímou vazbu n ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: Gaudens s.r.o.Školení: Principy štíhlé výroby a 5S

Nejbližší termín školení školení: 26.06.2019  -
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Cílem kurzu je naučit základy efektivity práce a zá ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: JUBELA, s.r.o.Školení: MODUL 3.3 - Prodejní techniky realitního makléře aneb obchodní dovednosti v realitách

Nejbližší termín školení školení: 27.06.2019  -
Obchodní jméno (objednatel) | Adresa (sídlo - bydliště objednatele) PSČ + Obec | Email | Telefon | IČ DIČ Vybraný ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: Gaudens s.r.o.Školení: PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Nejbližší termín školení školení: 27.06.2019  -
» Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Princip ochrany, princip péče, princip povolování kácení; velká” Metodická instrukce MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona (Věstník 11 - 2017), další metodické materiály MŽP. » Změna § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s novelou ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIMŠkolení: PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb. -

Nejbližší termín školení školení: 27.06.2019  -
» Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Princip ochrany, princip péče, princip povolování kácení; velká” Metodická instrukce MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona (Věstník 11 - 2017), další metodické materiály MŽP. » Změna § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s novelou ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIMŠkolení: SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

Nejbližší termín školení školení: 27.06.2019  -
vztah stavebního zákona a správního řádu; správní orgány – příslušnost, podjatost, doručování; účastníci řízení a zastoupení, úkony účastníků; postup před zahájením řízení; průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, přerušení, zastavení řízení; zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané institut ...[Stavebnictví, nemovitosti, reality] ...
,
Školení od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4| ... >> [7]

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Kurzy - Autopatie.cz
***
kurzy | 2019-06-18 
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Theia - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | EduSpa College - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | Anpro - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Online kurzy - Love of Raw - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Online kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting - kurzy


Nalezeno celkem : 47 zpráv | aktualizace každou hodinu

^^

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: CAD 3D modelování pro strojírenství základní kurz v listopadu 2019 - Praha
^