logo skoleni-kurzy

PERSONALISTIKA A OSOBNOSTNI ROZVOJ


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Microsoft Access – kurz pro pokročilé - NICOM, a.s.
Zaměření kurzu Kurz je určen pro pokročilé uživatele, kteří si chtějí zdokonalit v používání programu MS Access a chtějí umět využívat všech možností, které program nabízí Po absolvování kurzu budete znát podrobně vlastnosti všech databázových objektů. Budete um

 
  

 

PERSONALISTIKA A OSOBNOSTNI ROZVOJ

Viz také následující kurzy :
  • Personalistika pro praxiPodrobnosti
  • Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČRPodrobnosti
  • Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a osobního rozvoje, FARMULTI® METODA, PSYCHOVZORCE® David Gruber livePodrobnosti
  • Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČRPodrobnosti
  • LEADERSHIP - ROZVOJ MANAŽERSKÉ VÝKONNOSTIPodrobnosti

Personalistika a osobnostní rozvoj
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10| ... >> [18]Školení: Lektor dalšího vzdělávání

Nejbližší termín školení školení: 19.10.2018  -
Uchazečům, kteří si chtějí či potřebují zvýšit kvalifikaci. Mají svoji kvalifikaci a chtějí předávat zkušenosti. Pracují či chtějí pracovat jako interní lektoři ve firmách. Potřebují zlepšit své prezentační dovednosti a získat pozornost publika. Chtějí začít podnikat jako OSVČ. ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: KUSTODŠkolení: Otevřený kurz MotivP: Manažerská integrita

Nejbližší termín školení školení: 19.10.2018  -
Program je zaměřen především na osvojení si manažerské role a rozlišování mezi osobností a rolí za každodenního chodu, zvládání každodenních dilemat. Obsahem programu je také práce s commitmentem. Hlavním cílem je naučit účastníky být v roli, aniž trpí osobnost, rozvíjet svůj commitment i commitment druhých lidí. Vůdčím motivem je citát, že nejhorší je, když správná slova vychází z nesprávných úst. Cíle: Poznat manažerskou roli a zodpovědnost Odlišit vlastní osobnost a roli manažera v náročných situacích Osvojit si způsoby integrace role a osobnosti Naučit se reagovat a argumentovat v rozporných a náročných situacích v roli manažera Poznat význam commitmentu a firemní kultury pro soulad osobnosti a role ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: agentura Motiv P s.r.o.Školení: Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR

Nejbližší termín školení školení: 19.10.2018  -
Získejte detailní přehled o vedení personálních spisů a dokumentů Personální agenda zahrnuje množství významných dokumentů od pracovních smluv přes údaje o zaměstnancích až po dokumenty určené pro orgány státní správy. V rámci vedení personální agendy potřebujete znát související legislativu a z ní vyplývající povinnosti. Získejte ucelený přehled o vedení personálních spisů, přijďte diskutovat o nejčastějších problémech, ať už jde o ochranu osobních údajů, zaměstnávání cizinců, či další témata z oblasti každodenní praxe HR oddělení. Kurz je určen: zaměstnancům HR útvarů podnikovým právníkům malým a středním podnikatelům všem pracovníkům, kteří potřebují mít dobrou orientaci v oblasti personalistiky Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: detailně se seznámíte se všemi aspekty vedení personálních spisů dozvíte se, jak nakládat s citlivými osobními údaji zaměstnanců během pracovního poměru i po jeho skončení pochopíte vazby vaší práce na činnost orgánů státní správy a seznámíte se se všemi povinnostmi, které z těchto vztahů vyplývají teoretické informace o vedení personální agendy doplní řada příkladů z praxe s ohledem na nejčastěji řešené problémy získáte odpovědi na své otázky z vlastní praxe ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: Top VisionŠkolení: Technologie obrábění - frézování

Nejbližší termín školení školení: 19.10.2018  -
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu, vybavené příslušnou technikou ke kurzu , případně na dalších místech po dohodě s účastníky kurzu . A to v době od 13.00 do 18.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Cílem kurzu je naučit  základy technologie obrábění na frézkách. Naučit se volit řezné  podmínky pro obrábění. Správně upevnit obrobek a nástroj do stroje. Dodržovat bezpečnost práce  při obrábění. Doporučeným předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost z oblasti strojírenství, minimální zkušenosti z praxe a základní povědomí o technice strojírenské výroby včetně měření a technické dokumentace. Kurz je určen pracovníkům ve strojírenských společnostech, kovovýrobách, drobné údržbě, údržbářských a správcovských společnostech, a všude tam, kde pro svoji práci potřebují číst a pracovat podle technických výkresů a náčrtů. Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Podstata frézování Porovnání frézování rovinných ploch válcovou frézou a čelní frézou Frézování válcovou frézou nesousledné Frézování válcovou frézou sousledné Frézování čelními frézami Rozdělení fréz podle umístnění zubů, tvaru zubů a průběhu ostří Rozdělení fréz podle konstrukce a upínání Upínání nástrojů Upínání obrobků Práce na frézkách , dělící přístroj Řezné síly Volba průměru frézy Konzolové frézky Rovinné frézky Stolové frézky Speciální frézky Závěrečná rozprava, otázky a odpovědi   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu - certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Celková délka kurzu je jeden den od 13:00 do 18:00. Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně. Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj. Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu. Kurz probíhá na našich učebnách na vzdělávacím středisku na Zbirohu (kvasek.cz), kde je možnost zajistit ubytování. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat i na našich učebnách na Olomoucku, Karlovarsku a na dalších místech dle dohody s účastníky. Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Antonín Štícha, Ing. Marek Laurenčík MBA, Ing. Jan Regent, Ing. Josef Grygar a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu . . ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: JUBELA, s.r.o.Školení: Personalista

Nejbližší termín školení školení: 20.10.2018  -
Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: Aktivní život od A do ZŠkolení: Technik BOZP

Nejbližší termín školení školení: 20.10.2018  -
Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: Aktivní život od A do ZŠkolení: Vytýkací a propouštěcí pohovory

Nejbližší termín školení školení: 20.10.2018  -
Obsah Smysl a cíl pohovoru Proč věnovat čas na přípravu? Zvládnutí vlastní role Výběr prostředí a vhodné načasování Struktura obtížného pohovoru Zvládnutí emocí a řešení vypjatých situací Jak hledat varianty řešení? ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: Positive s.r.o.Školení: Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání

Nejbližší termín školení školení: 22.10.2018  -
Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání umožňuje absolventům najít uplatnění jako lektor kurzů a školení pro dospělé. Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat skupiny dospělých osob, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu , projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat učivo s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu , ovládat techniky hodnocení výuky a to vše s ohledem na psychologické a sociální aspekty dalšího vzdělávání. Součástí rekvalifikačního kurzu je výuka počítačového programu PowerPoint. ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: Vzdělávací Studio Bořislavka z.s.Školení: SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců

Nejbližší termín školení školení: 22.10.2018  -
Určeno pro HR manažery, Training & Development manažery a specialisty vzdělávání. Tedy pro všechny, kteří mají zodpovědnost za zajištění efektivního a na strategii propojeného vzdělávání zaměstnanců. Cíl: | Naučíte se definovat cílové skupiny a jejich vzdělávací a rozvojové potřeby v návaznosti na strategii firmy | Vyzkoušíte si, jak stanovit cíle a výstupy vzdělávacích akcí | Obohatíte se o tipy a návody, jaké zdroje pro vzdělávání a rozvoj můžete využívat a jaké trendy ve vzdělávání panují | Ujasníte si, jaká kritéria používat a dle čeho vybírat externího dodavatele Obsah: | Role HR pracovníků v procesu vzdělávání | Propojení vzdělávání a firemní strategie, identifikace cílů z pohledu firemní strategie | Jak nastavit a definovat cílové skupiny a jak provést analýzu jejich vzdělávacích potřeb | Jak definovat cíle a výstupy vzdělávací akce | Jaké nástroje vzdělávání a rozvoje máme k dispozici, aktuální trendy v rozvoji a vzdělávání, individuální vs. skupinové, osobní vs. virtuální, krátkodobé vs. dlouhodobé, apod. | Výhody a nevýhody využívání externích a interních lektorů | Dle čeho vybírat externí dodavatele, jak stanovit kritéria výběru | Měření efektivnosti vzdělávacích a rozvojových akcí a jejich dopad do praxe | Možné nástroje na zajištění propojení osvojeného do praxe | Práce s talenty jako specifický dlouhodobý rozvojový program Metody výuky : Teorie, diskuze, individuální a skupinová práce, best practices, případové studie. ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: Studio WŠkolení: Technická dokumentace pro strojírenství v praxi

Nejbližší termín školení školení: 22.10.2018  -
Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 3 – 5 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu, vybavené příslušnou technikou ke kurzu , případně na dalších místech po dohodě s účastníky kurzu . A to v době od 13.00 do 18.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Technická dokumentace nejsou pouze technické výkresy, jejich čtení a kreslení. Obsahuje desítky dalších dokumentů, které jsou potřebné pro úspěšnou výrobu dané součásti, případně pro přípravu její výroby nebo dalších činností ve strojírenství. Měla by usnadňovat správnou volbu pracovního postupu a přispívat ke zrychlení a zkvalitnění práce ve výrobě. Cílem kurzu je tedy seznámení s nejčastějšími dokumenty, které obsahuje technická dokumentace výroby nebo popisu dané součásti, naučit se techniku prací potřebnou při kreslení náčrtů a výkresů, samostatně číst výkresy a schémata a komplexně vyjadřovat technickou myšlenku výkresem nebo náčrtem. Uvedený kurz spojuje teoretické znalosti, logické myšlení a praktické dovednosti těchto technik. Doporučeným předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu jsou základní znalost z oblasti strojírenství, zkušenosti z praxe a povědomí o technice strojírenské výroby včetně měření. Dále jsou nutné základní znalosti a dovednosti: práce s literaturou, kreslícími pomůckami a kreslení náčrtu od ruky. Kurz je určen pracovníkům ve strojírenských společnostech, kovovýrobách, drobné údržbě, údržbářských a správcovských společnostech, a všude tam, kde pro svoji práci potřebují číst a pracovat s technickou dokumentací. Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Základní teorie strojírenské výroby – shrnutí základních znalostí Technické zobrazování a jejich pravidla, kótování, měření Technické výkresy a jejich čtení Základy technického kreslení a náležitosti technického výkresů Druhy technické dokumentace (patentová, obchodně-technická, dokumentace pro provoz …) Výrobní dokumentace technologická (pracovní postupy, výkresy přípravků …) Výrobní dokumentace konstrukční: výkresy sestav a podsestav výkresy součástí pomocné výkresy kusovníky schémata zapojení (elektrická, hydraulická atd.) Uložení a archivace technické dokumentace Závěrečná rozprava, otázky a odpovědi   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu - certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Celková délka kurzu jsou dva školicí dny od 13:00 do 18:00. Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně. Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj. ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: JUBELA, s.r.o.Školení: Digitální inovace pro HR - nástroje, aplikace a online služby, bez kterých se v HR neobejdete

Nejbližší termín školení školení: 23.10.2018  -
Jak technologie mění svět HR a jak být v „centru dění“ Digitalizace, digitální transformace, průmysl 4.0, umělá inteligence… Tyto a další termíny nyní dominují ve zprávách o byznysu a o tom, jak se mění svět kolem nás. Jaká je jeho role ve světě, kde je základním předpokladem úspěchu digitální gramotnost a kde patří digitalizace mezi hlavní strategické cíle našich zaměstnavatelů? Jak se mění služby poskytované HR? A jak pracovat s inovacemi? Na tyto a další otázky si odpovíme v naprosto unikátním workshopu určeném pro zástupce HR oddělení. V ceně kurzu je microlearningový online kurz zaměřený na inovační techniky. Kurz je určen: všem, kdo chtějí aktivně řídit HR aktivity v době digitální transformace všem, kdo chtějí vědět, jak propojovat inovace, technologie a lidi ve firmě všem, kdo chtějí pracovat efektivněji Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: dostanete unikátní přehled o nejnovějších trendech v HR technologiích dozvíte se, co znamenají současné technologické trendy pro změny ve firmách získáte tipy na spoustu aplikací a nástrojů, které vám usnadní práci (od náboru a onboardingu až po hodnocení a podporu firemní kultury) budou vám představeny nejzajímavější start-upy v oblasti HR dozvíte se, jak pracovat s inovacemi a jak inovovat nejen ve svém oddělení ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: Top VisionŠkolení: Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace

Nejbližší termín školení školení: 23.10.2018  -
Pracujete jako lektor? Chcete zvýšit svou kvalifikaci? Potvrdit a ověřit si své znalosti z oblasti andragogiky a jiných okruhů? Chcete být úspěšnější na trhu práce, popřípadě si najít lepší práci či ohromit svými znalostmi dosavadního zaměstnavatele? Nechce se Vám ale znovu usedat do školních lavic? Přijďte a získejte doklad, který bude potvrzovat Vaši odbornost! Jedná se o nejvyšší typ zkoušky vykonaný v oboru Lektora dalšího vzdělávání. ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: Středisko vzdělávání s.r.o.Školení: Odpovědnost pedagogických pracovníků

Nejbližší termín školení školení: 23.10.2018  -
Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno Jste ředitel ka školy, učitel nebo jiný pedagogický pracovník a zajímá Vás, kdy jste povinni dodržovat oznamovací povinnost? Kdy je pro Vás stěžejní odpovědnost za škodu či trestní odpovědnost? Jaká je úloha a povinnost školy v těchto případech? Odpovědi na tyto i jiné otázky Vám poskytne odborný seminář, kterým Vás provede dlouholetý praktik a odborník na vybrané téma PaedDr. et Mgr. Jan Kobliha. Cílem semináře je seznámit účastníky ku ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: Aliaves Co., a.s.Školení: Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení

Nejbližší termín školení školení: 23.10.2018  -
V průběhu semináře se seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení podniku. | Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení • co je strategický a co operativní personální controlling a proč má být personální controlling významnou složkou personálního řízení, • jak se provádí personální SWOT analýza a jak s výsledky pracovat, • nastavení personálních plánů a cílů, • personální opatření, • nástroje personálního controllingu, • personální ukazatele, jejich konstrukce a interpretace, • personální reporting a benchmarking, • hodnocení efektivity personálních opatření a návratnosti personálních výdajů, • kvalitativní personální controlling, • dotazování zaměstnanců a interpretace získaných výsledků, • personální standardy a personální manuál firmy, • zkušenosti z praxe, výklad a řešení ilustrativních příkladů. ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Firemní kultura - klíčový faktor výkonu a úspěchu společností

Nejbližší termín školení školení: 24.10.2018  -
Mise, vize a hodnoty „Na rozdíl od plevele, který roste sám, o plodiny se lidé musí starat.“ (Marcus Tulius Cicero) Jaká je vaše společnost zevnitř? Jaké máte hodnoty, rituály, jak sdílíte informace, jak se lidé chovají a co si myslí? Firemní kultura se buduje každý den, každou aktivitou. Jak vylézt na vrchol? Bude to bolestné, možná zábavné, pozitivní, nebo negativní? Každá společnost má svou kulturu a její kvalita rozhoduje o přežití a budoucnosti. Otázkou je, jestli není čas na změnu. Kurz je určen: CEO a managementu HR manažerům Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: budete moci analyzovat typ podnikové kultury a případné nedostatky, které ovlivňují chod vaší firmy seznámíte se s praktickými příklady pozitivních či negativních výsledků z případových studií poznáte zákonitosti firemní kultury a možnosti jejího ovlivnění budete umět použít metody měření firemní kultury ...[Personalistika a osobnostní rozvoj] ...
,
Školení od firmy: Top Vision
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10| ... >> [18]

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: CorelDRAW – kurz pro pokročilé v listopadu 2018 - Brno