logo skoleni-kurzy

VÝPIS ŠKOLENÍ NA 2016 KRAJ: OLOMOUCKÝ REKVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZY
SKOLENI V OLOMOUCI REKVALIFIKACNI KURZY URAD PRACE


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

Na stránkách skoleni-kurzy.eu najdete rekvalifikační kurzy, školení a semináře z různých oborů od účetnictví přes mzdy nebo personalistiku až k počítačovým nebo specializovaným kurzům pro realitní makléře a studia oceňování nemovitostí.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školícího střediska

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru skoleni-kurzy.eu a zvyšte počet svých posluchačů.
 

Sponzorované odkazy:

 

Náhodný kurz/školení


Pokročilé programování v SQL Serveru - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Kurz je určen pro vývojáře, znalé základů dotazování se v SQL Serveru, kteří si potřebují rozšířit své znalosti o pokročilou programovatelnost SQL Serveru. Naučí se v něm jak napsat a využít uživatelské funkce, pokročilejších možností práce s daty jako jsou skórování dat, uživatelské funkce, trigge

 
  

--- Žádné poslední navštívené kurzy nejsou nalezeny, asi máte zakázané Cookies ---
 

OLOMOUC

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy
SLEVA 15 % na kurz Zvládání stresu - LastMinute' - Praha 1 - - využít slevu lze pouze do 10.10.2016

Kalendář - výpis termínů kurzů a/nebo školení

POUZE: Rekvalifikační vzdělávací kurzy
| Ostatní kurzy a další termíny školení

Seznam kurzů & termínů    :: Rekvalifikační vzdělávací kurzy - 2016
   :: Libovolný termín
   :: Region - Olomoucký


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 37
>> 1 <<

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI A ETIKETA STOLOVÁNÍ - Akreditovaný seminář Olomouc Na semináři si osvojíte znalosti, jak se správně chovat ve společnosti a seznámíte se s tím, co vás může potkat na různých společenských akcích a u slavnostní tabule. Slavnostní a pracovní společenské příležitosti - návštěvy, divadlo, recepce, raut, koktejl.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2016 - Akreditovaný seminář Olomouc Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb.
NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE - Akreditovaný seminář Olomouc To, co si často neuvědomujeme je, že pouze desetinu našeho celkového projevu tvoří obsah mluveného slova, asi třetinu tvoří tóny, intonace naší řeči a více než polovinu prozrazuje řeč našeho těla. Charakteristika semináře: Význam neverbální komunikace v práci i osobním životě - jak vytvořit dob
OBECNÍ ZPRAVODAJ - Akreditovaný seminář Olomouc Co je obecní zpravodaj (OZ) - odlišnosti od jiných médií. Zákony týkající se obecního zpravodaje.
ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ - Akreditovaný seminář Olomouc Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů - řidičské oprávnění, řidičský průkaz: Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek. Zdravotní způsobilost k řízení moto
TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU - Akreditovaný seminář Olomouc Zloději času externí a interní. Nejčastější zloději času .
ZÁKON O KONTROLE V PRAXI ORGÁNŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - první zkušenosti s aplikací z. o kontrole č. 255/2012 Sb., účinného od 1. 1. 2014 - Akreditovaný seminář Olomouc 1. Pojem kontroly. Kontrola, (správní, státní) dozor, inspekce, místní (terénní) šetření (ohledání), monitorování, zjišťování stavu věci na místě, vztah k § 138 správního řádu: zajištění důkazu před zahájením řízení – ujasnění pojmů a jejich právního režimu pro potřeby praxe orgánů ochrany živo
ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV] - VZV Akreditovaný seminář   Olomouc Školení řidičů motorových vozíků - na základě uvedených oprávnění-certifikátů [návaznost na certifikáty jakosti ISO 900.] a v souladu s platnou legislativou provádíme školení [kurzy] řidičů [obsluh] motorových manipulačních vozíků [VZV aj.] a technické kontroly motorových manipulačních vozíků.
PROFESIONÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ - PROFESIONÁLNÍ IMAGE - Akreditovaný seminář Olomouc Image, první dojem. Tvorba profesionální image (péče o vzhled, profesionální dojem, úroveň oblékání).
ÚVOD DO TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE (zaměřeno na sociální oblast) - Akreditovaný seminář Olomouc Týmová spolupráce - pojem. Tým, skupina. Specifika týmové spolupráce v sociálních službách. Cvičení - silné stránky, rezervy. Zpětná vazba. Cvičení - jaké cíle má Váš tým? Způsob komunikace v týmu. Proč dělám to, co dělám? Diskuse o motivaci k práci. Synergický efekt - cvičení.
ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - Akreditovaný seminář Olomouc Aktivizace - druhy a význam. Techniky a terapie v aktivizaci - obecně.
ZÁTĚŽ A STRES - Akreditovaný seminář Olomouc Zátěž a stres – definování stresorů a nácvik technik pro zvládání zátěže. Součástí je anatomie zátěže a stresu, fyziologické projevy v organismu, příčiny a faktory vzniku zátěže, prevence civilizačních chorob.
ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY - Akreditovaný seminář Olomouc Práce s odbornou literaturou: slovníky spisovné současné češtiny, pravidla českého pravopisu, ostatní publikace věnované češtině, online zdroje. Pravopisné zásady češtiny optikou jejího každodenního uživatele a nejčastější prohřešky proti spisovné normě.
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - EET - Akreditovaný seminář Olomouc Zákon o evidenci tržeb, účinnost ustanovení zákona. Metodické informace MF a GFŘ k evidenci tržeb.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY - aktuální změny - Akreditovaný seminář Olomouc Okruh oprávněných osob. Bydliště. Rozhodný příjem, rozhodné období. Okruh společně posuzovaných osob. Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši. Výdělečná činnost. Nezaopatřené dítě. Povinná školní docházka a soustavná příprava na budoucí povolání. Přídavek na dítě. Příspěvek na b
ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍ PRÁCE, PORADENSTVÍ A KOMPETENCÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ DLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - Akreditovaný seminář Olomouc Základní principy sociální práce a poradenství dle zákona o sociálních službách. Kompetence sociálních pracovníků dle zákona o sociálních službách.
PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY V PRAXI ORGÁNŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Aktuálně: zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony - Akreditovaný seminář Olomouc Přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob se zaměřením na praxi orgánů ochrany životního prostředí. Aktuálně: zákon č.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - kurz akreditovaný MPSV dle § 37 vyhlášky 505/2006 Sb. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Olomouc Rekvalifikační kurz probíhá v souladu s § 116 zákona č. 108 - 2006 Sb. Pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti se zájmem o danou problematiku:* zaměstnanci v sociálních službách, kteří potřebují získat doklad o dosažené kvalifikaci* nezaměstnaní, kteří chtějí zvýšit své šance na uplatnění na trhu práce* osoby pečující o osobu blízkou, které potřebují získat potř
KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ - Akreditovaný seminář Olomouc Co je to konflikt? Vznik, příčiny a důsledky konfliktu.
PRACOVNÍ PRÁVO A ZÁKONÍK PRÁCE - dle aktuálního stavu legislativy - Akreditovaný seminář Olomouc Výklad bude přizpůsobený aktuálnímu stavu legislativy včetně výhledu na změny známé k datu konání semináře. Zákoník práce a jeho vztah s občanským zákoníkem (právní jednání, kdy je zakázáno použití úpravy občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích aj.
KRONIKA OBCÍ - Akreditovaný seminář Olomouc Zahájení. Historie psaní kronik. Obsah kroniky. Kronikářská práce. Právní předpisy (zejména zákon č. 132 - 2006 Sb., o kronikách obcí). Různé. Dotazy, diskuse. Seminář je určený pro kronikáře obcí, městysů a měst
ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV] - VZV Akreditovaný seminář   Olomouc Školení řidičů motorových vozíků - na základě uvedených oprávnění-certifikátů [návaznost na certifikáty jakosti ISO 900.] a v souladu s platnou legislativou provádíme školení [kurzy] řidičů [obsluh] motorových manipulačních vozíků [VZV aj.] a technické kontroly motorových manipulačních vozíků.
ÚVOD DO PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - Akreditovaný seminář Olomouc Stres. Co představuje stres u pracovníků v sociálních službách.
ZÁKON O KONTROLE (KONTROLNÍ ŘÁD), FINANČNÍ KONTROLA - Akreditovaný seminář Olomouc Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou kontroly vykonávané v rámci veřejné správy včetně praktických příkladů. Součástí budou postupy při výkonu veřejnosprávní kontroly v souladu se zákonem č.
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - včetně aktuální rozhodovací praxe - Akreditovaný seminář Olomouc Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva. Osoby – změny v pojetí a právní úpravě osob fyzických a právnických včetně ochrany osobnosti, zastoupení.
DAŇOVÝ ŘÁD - Akreditovaný seminář Olomouc Cílem je seznámení s daňovým řádem, který byl přijat zákonem č. 280 - 2009 Sb.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK VČETNĚ AKTUÁLNÍCH NOVEL - Akreditovaný seminář Olomouc Přehled nepojistných dávkových systémů. Podmínky vzniku nároku na dávky, typy a výše dávek, účastníci řízení a jejich povinnosti.
ZÁKON O DPH V ROCE 2016 A 2017 - Akreditovaný seminář Olomouc Aktuální informace k DPH. Rekapitulace změn zákona po 1.
ODMĚŇOVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ MĚST A OBCÍ - Akreditovaný seminář Olomouc 1. Úvod do problematiky s podtextem rovnosti v odměňování a zákazu diskriminace: Rovné zacházení s úředníky.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - včetně informací o připravovaných novelách - Akreditovaný seminář Zábřeh Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně připravovaných novel (veřejná služba, souhlas obce). Cílem semináře je také podrobně probrat řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a vymezit sociální práci na všech úrovních veřejné správy a nastínit situaci v další
VÝBĚR A NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ, VEDENÍ POHOVORŮ - Akreditovaný seminář Olomouc Definice pracovního místa a volba vhodného způsobu obsazení. Sestavení kritérií pro výběr.
SPRÁVNÍ ŘÁD VE VZTAHU K SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - Akreditovaný seminář Olomouc Správní řád: zásady správního řízení, doručování, účastníci řízení, zastoupení v řízení - opatrovník, zmocněnec, podání, zahájení řízení, podklady pro rozhodnutí, lhůty pro vydání rozhodnutí, náležitosti rozhodnutí, usnesení, odvolací řízení. Aplikace správního řádu na zákon o sociálněprá
ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - Akreditovaný seminář Olomouc Aktivizace - druhy a význam. Techniky a terapie v aktivizaci - obecně.
TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU - Akreditovaný seminář Olomouc Zloději času externí a interní. Nejčastější zloději času .
ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE - Akreditovaný seminář Olomouc Seminář je zaměřen na získání dovedností asertivní komunikace a nácvik konkrétních situací. Cíle semináře: Umět prosadit svůj oprávněný požadavek.
ÚŘEDNÍK OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM - Akreditovaný seminář Olomouc Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující se k naší práci. Základní právní předpisy vztahující se k výkonu práce.
ZÁKLADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S KLIENTEM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - Akreditovaný seminář Olomouc Úvod do oblasti efektivní komunikace s klientem. Potřeby pracovníka.


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 37
>> 1 <<


Zobrazeno celkem -37- (ze 37) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • z regionu: Olomoucký
  • typ: termin

RSS   RSS: http://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&kraj=12&mnozstvi=10


 
 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2016 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Aplikace metodiky řízení projektů v praxi v lednu 2017 - Brno