logo skoleni-kurzy

VÝPIS ŠKOLENÍ NA 2016 KRAJ: OLOMOUCKÝ REKVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZY
SKOLENI V OLOMOUCI REKVALIFIKACNI KURZY URAD PRACE


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

Na stránkách skoleni-kurzy.eu najdete rekvalifikační kurzy, školení a semináře z různých oborů od účetnictví přes mzdy nebo personalistiku až k počítačovým nebo specializovaným kurzům pro realitní makléře a studia oceňování nemovitostí.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školícího střediska

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru skoleni-kurzy.eu a zvyšte počet svých posluchačů.
 

Sponzorované odkazy:

 

Náhodný kurz/školení


OpenOffice.org Calc - JUBELA, s.r.o.
Určeno pro uživatele OOo Calc, kteří si chtějí vytvářet přehledné prezentační tabulky, počítat v nich a vytvářet grafy. Po absolvování kurzu si budou uživatelé schopni sami vytvořit středně složitou tabulku, zformátovat ji, doplnit o standardní výpočty, případně graf a vytisknout si ji.

 
  

--- Žádné poslední navštívené kurzy nejsou nalezeny, asi máte zakázané Cookies ---
 

OLOMOUC

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy
SLEVA 10 % na kurz Základní orientace v personalistice - LastMinute' - Praha - - využít slevu lze pouze do 11.2.2016

Kalendář - výpis termínů kurzů a/nebo školení

POUZE: Rekvalifikační vzdělávací kurzy
| Ostatní kurzy a další termíny školení

Seznam kurzů & termínů    :: Rekvalifikační vzdělávací kurzy - 2016
   :: Libovolný termín
   :: Region - Olomoucký


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 49
>> 1 <<

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
ZÁKLADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S KLIENTEM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - Akreditovaný seminář Olomouc Úvod do oblasti efektivní komunikace s klientem. Potřeby pracovníka.
ZÁTĚŽ A STRES - Akreditovaný seminář Olomouc Zátěž a stres – definování stresorů a nácvik technik pro zvládání zátěže. Součástí je anatomie zátěže a stresu, fyziologické projevy v organismu, příčiny a faktory vzniku zátěže, prevence civilizačních chorob.
Asistent/ka, Sekretářka [62-008-M] akreditovaný rekvalifikační kurz včetně zkoušky profesní kvalifikace - Místo konání: Olomouc Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Olomouc Kurz Asistent - ka, sekretář - ka [kód: 62–008-M] je profesním kurzem dle standardů Národní soustavy kvalifikací [NSK] a odpovídá tak i praktickým požadavkům v soukromých firmách, ve státní správě a samosprávě. Asistentka zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých, komunikuje uvn administrativní pracovníci, sekretářky, asistenti, asistentky * zájemci o danou problematiku z řad veřejnosti * zaměstnanci pracující v administrativě * uchazeči o zaměstnání * * Pro uchazeče o zaměstnání registrované v evidenci Úřadu práce je rekvalifikační kurz zdarma.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK - Akreditovaný seminář Olomouc Přehled nepojistných dávkových systémů vč. novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, která mění podmínky nároku a stanovení výše doplatku na bydlení a problematiku ubytovacích zařízení.
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [69-017-M] - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT se zkouškou profesní kvalifikace Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Olomouc Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód: 69-017-M] je profesním kurzem dle standardů Národní soustavy kvalifikací [NSK] a odpovídá praktickým požadavkům profese v oblasti péče o děti v domácnostech, v dětských skupinách nebo dětských koutcích. Absolvent může pracovat jak v zamě Kurz je vhodný pro širokou veřejnost. Velmi dobré uplatnění nacházejí jak ženy, které se vrací do práce po rodičovské dovolené, tak i ty, které mají své vlastní děti již odrostlé a mají tak i vlastní zkušenosti s péči o ně.
REKVALIFIKAČNÍ KURZ V OBORU KOSMETICKÉ SLUŽBY - Termín domluvou po odeslání přihlášky. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz   ŠUMPERK REKVALIFIKAČNÍ KURZ V OBORU KOSMETICKÉ SLUŽBY. AKREDITOVANÝ MŚMT. PRO UCHAZEČE SE SŚ VZDĚLÁNÍM [výuční list nebo maturita]
Rekvalifikační kurz vizážistika a barvové poradenství. Akreditovaný seminář   Olomouc REKVALIFIKAČNÍ KURZ V OBORU VIZÁŽISTA S AKREDITACÍ MŠMT ČR - OLOMOUC. Účastnici obdrží osvědčení certifikát Vizážistika a barvové poradenství s akreditací MŠMT ČR.
ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV] - VZV Akreditovaný seminář   Olomouc Školení řidičů motorových vozíků - na základě uvedených oprávnění-certifikátů [návaznost na certifikáty jakosti ISO 900.] a v souladu s platnou legislativou provádíme školení [kurzy] řidičů [obsluh] motorových manipulačních vozíků [VZV aj.] a technické kontroly motorových manipulačních vozíků.
Personalista [62-007-N] - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT se zkouškou profesní kvalifikace Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Olomouc Kurz Personalista [kód: 62–007-N] je profesním kurzem dle standardů Národní soustavy kvalifikací [NSK] a odpovídá tak i praktickým profesním požadavkům v soukromých firmách, ve státní správě a samosprávě. Personalista plánuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců. Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem o uvedenou oblast, pracují nebo budou pracovat v personalistice, popř. si chtějí zvýšit šanci na uplatnění na trhu práce.
ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY - Akreditovaný seminář Olomouc Úvod do problematiky. Práce s odbornou literaturou: slovníky spisovné současné češtiny, pravidla českého pravopisu, ostatní publikace věnované češtině, online zdroje.
ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY SE ZAMĚŘENÍM NA APLIKAČNÍ PRAXI, AKTUÁLNÍ LEGISLATIVNÍ NÁVRHY - Akreditovaný seminář Olomouc 1. Nejdůležitější prameny právní úpravy ochrany přírody a krajiny a jejich vývoj.
KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ - Akreditovaný seminář Olomouc Co je to konflikt? Vznik, příčiny a důsledky konfliktu.
ÚVOD DO TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE (V SOCIÁLNÍ OBLASTI) - Akreditovaný seminář Olomouc Týmová spolupráce - pojem. Tým, skupina.
Manažer projektu [63-007-R] - kurz akreditovaný MŠMT se zkouškou profesní kvalifikace Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Olomouc Máte zájem rozšířit si kvalifikaci v oblasti projektového řízení? Naučit se, jak projekt řídit, financovat, dokumentovat a mnoho dalšího? Pracovníci projektových týmů Manažeři Zájemci o problematiku řízení projektů
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE - Akreditovaný seminář Olomouc Sestavení týmu. Co potřebuji jako efektivní člen pracovního týmu.
ÚŘEDNÍK OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM - Akreditovaný seminář Olomouc Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující se k naší práci. Základní právní předpisy vztahující se k výkonu práce.
METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - Akreditovaný seminář Olomouc Úvod do systému sociální ochrany ve vztahu k institutu opatrovnictví a zvláštního příjemce. Opatrovnictví v jednotlivých systémech sociálních dávek.
TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU - Akreditovaný seminář Olomouc Zloději času externí a interní. Nejčastější zloději času .
ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ - Akreditovaný seminář Olomouc Zákon o odpadech č. 185 - 2001 Sb.
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ - Akreditovaný seminář Olomouc Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné.
SPISOVÁ SLUŽBA - Akreditovaný seminář Olomouc 1. Základní charakteristika zákona č.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY - Akreditovaný seminář Olomouc Okruh oprávněných osob. Bydliště.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2016 - Akreditovaný seminář Olomouc Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, který nahradí stávající zákon o veřejných zakázkách č. 137 - 2006 Sb.
REKVALIFIKAČNÍ KURZ V OBORU KOSMETICKÉ SLUŽBY - Termín domluvou po odeslání přihlášky. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz   ŠUMPERK REKVALIFIKAČNÍ KURZ V OBORU KOSMETICKÉ SLUŽBY. AKREDITOVANÝ MŚMT. PRO UCHAZEČE SE SŚ VZDĚLÁNÍM [výuční list nebo maturita]
Rekvalifikační kurz vizážistika a barvové poradenství. Akreditovaný seminář   Olomouc REKVALIFIKAČNÍ KURZ V OBORU VIZÁŽISTA S AKREDITACÍ MŠMT ČR - OLOMOUC. Účastnici obdrží osvědčení certifikát Vizážistika a barvové poradenství s akreditací MŠMT ČR.
ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV] - VZV Akreditovaný seminář   Olomouc Školení řidičů motorových vozíků - na základě uvedených oprávnění-certifikátů [návaznost na certifikáty jakosti ISO 900.] a v souladu s platnou legislativou provádíme školení [kurzy] řidičů [obsluh] motorových manipulačních vozíků [VZV aj.] a technické kontroly motorových manipulačních vozíků.
KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY (zaměřeno na sociální oblast) - Akreditovaný seminář Olomouc Cílem semináře je seznámení účastníků s možnými způsoby řešení konfliktů v sociálních službách. Konflikt – vznik, příčiny, důsledky.
SPRÁVNÍ ŘÁD VE VZTAHU K SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - Akreditovaný seminář Olomouc Správní řád: zásady správního řízení, doručování, účastníci řízení, zastoupení v řízení - opatrovník, zmocněnec, podání, zahájení řízení, podklady pro rozhodnutí, lhůty pro vydání rozhodnutí, náležitosti  rozhodnutí, usnesení, odvolací řízení. Aplikace správního řádu na zákon o sociálněprávní
OBECNÍ ZPRAVODAJ - Akreditovaný seminář Olomouc Co je obecní zpravodaj (OZ) - odlišnosti od jiných médií. Zákony týkající se obecního zpravodaje.
SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI ORGÁNŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - S ROZBOREM KONKRÉTNÍCH SPRÁVNÝCH I NESPRÁVNÝCH ÚŘEDNÍCH POSTUPŮ, S ODKAZY NA KLÍČOVOU JUDIKATURU SPRÁVNÍCH SOUDŮ - Akreditovaný seminář Olomouc Seminář j e vhodný nejen pro orgány ochrany životního prostředí, ale i pro další zájemce o problematiku správního řádu. Jedná se o výklad obecného procesního předpisu podaný praktikem, s příklady zejména z praxe ochrany životního prostředí.
ZÁKON O DPH - V ROCE 2016 A KONTROLNÍ HLÁŠENÍ - Akreditovaný seminář Olomouc DPH v r. 2016 a kontrolní hlášení 1.
Obchodní zástupce [kód: 66-015-M] Brno a Olomouc - rekvalifikační kurz se zkouškou profesní kvalifikace Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Olomouc Kurz je realizován podle kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací [NSK]. Účastníci kurzu jsou připravování na výkon činností, které obchodní zástupci v praxi zajišťují - nákup a prezentace zboží, spolupráce při analýzách trhu a marketingovém výzkumu, podpora prodeje, vedení evidence a Kurz je určen pro uchazeče z řad veřejnosti všech věkových skupin, kteří by se chtěli stát profesionály v oblasti obchodu. Absolventi kurzu mohou najít uplatnění jak v zaměstnaneckém poměřu, tak mohou pracovat jako OSVČ.
PRACOVNÍ PRÁVO 2016 - Akreditovaný seminář Olomouc Zákoník práce a jeho vztah s občanským zákoníkem (právní jednání, kdy je zakázáno použití úpravy občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích aj. ).
PROFESIONÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ - PROFESIONÁLNÍ IMAGE - Akreditovaný seminář Olomouc Image, první dojem. Tvorba profesionální image (péče o vzhled, profesionální dojem, úroveň oblékání).
ÚVOD DO PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - Akreditovaný seminář Olomouc Stres. Co představuje stres u pracovníků v sociálních službách.
DAŇOVÝ ŘÁD - Akreditovaný seminář Olomouc Cílem je seznámení s daňovým řádem, který byl přijat zákonem č. 280 - 2009 Sb.
NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE - Akreditovaný seminář Olomouc To, co si často neuvědomujeme je, že pouze desetinu našeho celkového projevu tvoří obsah mluveného slova, asi třetinu tvoří tóny, intonace naší řeči a více než polovinu prozrazuje řeč našeho těla. Charakteristika semináře: Základní obsah semináře - význam neverbální komunikace v práci i
REKVALIFIKAČNÍ KURZ V OBORU KOSMETICKÉ SLUŽBY - Termín domluvou po odeslání přihlášky. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz   ŠUMPERK REKVALIFIKAČNÍ KURZ V OBORU KOSMETICKÉ SLUŽBY. AKREDITOVANÝ MŚMT. PRO UCHAZEČE SE SŚ VZDĚLÁNÍM [výuční list nebo maturita]
Rekvalifikační kurz vizážistika a barvové poradenství. Akreditovaný seminář   Olomouc REKVALIFIKAČNÍ KURZ V OBORU VIZÁŽISTA S AKREDITACÍ MŠMT ČR - OLOMOUC. Účastnici obdrží osvědčení certifikát Vizážistika a barvové poradenství s akreditací MŠMT ČR.
ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV] - VZV Akreditovaný seminář   Olomouc Školení řidičů motorových vozíků - na základě uvedených oprávnění-certifikátů [návaznost na certifikáty jakosti ISO 900.] a v souladu s platnou legislativou provádíme školení [kurzy] řidičů [obsluh] motorových manipulačních vozíků [VZV aj.] a technické kontroly motorových manipulačních vozíků.
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - Akreditovaný seminář Olomouc Aktuální znění zákona č. 108 - 2006 Sb.
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - Akreditovaný seminář Olomouc Cílem semináře je seznámit účastníky se základními pojmy a změnami, které přináší nový občanský zákoník. Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva.
ZÁKON O KONTROLE (KONTROLNÍ ŘÁD), FINANČNÍ KONTROLA - Akreditovaný seminář Olomouc Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou kontroly vykonávané v rámci veřejné správy včetně praktických příkladů a výkladu částí zákona č. 320 - 2001 Sb.
ZÁTĚŽ A STRES - Akreditovaný seminář Olomouc Zátěž a stres – definování stresorů a nácvik technik pro zvládání zátěže. Součástí je anatomie zátěže a stresu, fyziologické projevy v organismu, příčiny a faktory vzniku zátěže, prevence civilizačních chorob.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍ PRÁCE A KOMPETENCÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ - Akreditovaný seminář Olomouc Sociální práce a poradenství. Poradenství v oblasti systémů sociálních dávek.
ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - Akreditovaný seminář Olomouc Aktivizace - druhy a význam. Techniky a terapie v aktivizaci - obecně.
Rekvalifikační kurz vizážistika a barvové poradenství. Akreditovaný seminář   Olomouc REKVALIFIKAČNÍ KURZ V OBORU VIZÁŽISTA S AKREDITACÍ MŠMT ČR - OLOMOUC. Účastnici obdrží osvědčení certifikát Vizážistika a barvové poradenství s akreditací MŠMT ČR.
ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV] - VZV Akreditovaný seminář   Olomouc Školení řidičů motorových vozíků - na základě uvedených oprávnění-certifikátů [návaznost na certifikáty jakosti ISO 900.] a v souladu s platnou legislativou provádíme školení [kurzy] řidičů [obsluh] motorových manipulačních vozíků [VZV aj.] a technické kontroly motorových manipulačních vozíků.
Akreditovaný kurz floristiky # pro ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz Olomouc Florista - certifikace na pozici florista Podmínky účasti: Osoba starší 18 let. Dosažené vzdělání – střední ukončené výučním listem.


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 49
>> 1 <<


Zobrazeno celkem -49- (ze 49) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • z regionu: Olomoucký
  • typ: termin

RSS   RSS: http://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&kraj=12&mnozstvi=10


 
 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2016 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Účetnictví pro začátečníky v květnu 2016 - Brno