logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: AUDIT


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # audit
 

Náhodný kurz/školení


Pracovník grafického studia (Adobe produkty) – rekvalifikační kurz - NICOM, a.s.
Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které vydáváme na základě pověření MŠMT. Zaměření Cílem rekvalifikace je naučit posluchače profesionálně a samostatně pracovat s grafickými programy společno

 
  

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení #

RSS RSS - nové termíny školení: AUDIT

Program kurzu: audit

[Školení] Metodika interního auditu – ta vhodná právě pro váš útvar interního auditu

Metodika interního auditu – ta vhodná právě pro váš útvar interního audituPro všechny úrovně. Určeno pro Soukromý sektor stejně jako pro oblast veřejné správy – pro interní auditory, metodiky, manažery interního auditu v existujících, rozvíjejících se nebo nově zakládaných útvarech IA. ... ... ... ... Nejbližší termín školení : 2018-03-23 Praha 2

[Školení] Audit outsourcingu – audit významně rizikové oblasti spojené s dosahováním 3E organizace v podnikatelské sféře i ve veřejné správě –případová studie

Audit outsourcingu – audit významně rizikové oblasti spojené s dosahováním 3E organizace v podnikatelské sféře i ve veřejné správě –případová studiePro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, členy výborů pro audit, vedoucí pracovníky, vč. ... ... Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, členy výborů pro audit, vedoucí pracovníky, vč. ... ... Nejbližší termín školení : 2018-05-25 Praha 2

[Školení] Osm lekcí ze základů interního auditu

Osm lekcí ze základů interního audituPro všechny úrovně. Určeno pro Začínající interní auditory. ... ... Pro všechny úrovně. Určeno pro Začínající interní auditory. ... ... Nejbližší termín školení : 2018-02-19 Praha 2<< | 1 | | | | | | | | | >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
Audit outsourcingu – audit významně rizikové oblasti spojené s dosahováním 3E organizace v podnikatelské sféře i ve veřejné správě –případová studie 25.05.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, členy výborů pro audit, vedoucí pracovníky, vč. * seminář 18102 25. 5. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Metodika interního auditu – ta vhodná právě pro váš útvar interního auditu 23.03.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Soukromý sektor stejně jako pro oblast veřejné správy – pro interní auditory, metodiky, manažery interního auditu v existujících, rozvíjejících se nebo nově zakládaných útvarech IA. * seminář 18046 23. 3. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu 05.03.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti personální audit či plánují realizaci personálního auditu ve vlastní organizaci. * seminář 18029 5. 3. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Personální a organizační audity 13.03.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu, personálního řízení, organizačního rozvoje i dalších oblastí zabývajících se zdokonalování řízení a vnitřního uspořádání organizace i zvyšováním kvality lidských z * seminář 18035 13. 3. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Interní audit z pohledu MF 10.05.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Kurz bude zaměřen na stávající právní úpravu interního auditu ve veřejné správě podle zákona o finanční kontrole a možnosti využití mezinárodních standardů. Obsah: Principy interního auditu Statut interního auditu Manuál inter : Kurz bude zaměřen na stávající právní úpravu interního auditu ve veřejné správě podle zákona o finanční kontrole a možnosti využití mezinárodních standardů. Obsah: Principy interního auditu Statut interního auditu Manuál interního auditu Plánování a realizace interního auditu.
Interní audit z pohledu MF 14.06.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Kurz bude zaměřen na stávající právní úpravu interního auditu ve veřejné správě podle zákona o finanční kontrole a možnosti využití mezinárodních standardů. Obsah: Principy interního auditu Statut interního auditu Manuál inter : Kurz bude zaměřen na stávající právní úpravu interního auditu ve veřejné správě podle zákona o finanční kontrole a možnosti využití mezinárodních standardů. Obsah: Principy interního auditu Statut interního auditu Manuál interního auditu Plánování a realizace interního auditu.
Osm lekcí ze základů interního auditu 19.02.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Začínající interní auditory. * seminář 18017 19. 2. - 20. 2. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Kontrola a audit provozních výdajů 09.04.2018 Praha Podobné kurzy Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření. * Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou finanční operace v souladu s předpisy. Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích, krajích, státních orgánech, příspěvkových organizacích, u příjemců dotací a v dalších subjektech a také pro vedoucí zaměstnance, kteří se zajímají o kontrolu hospodaření.
Kontrola a audit hospodaření s majetkem 20.03.2018 Praha Podobné kurzy Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření. * Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou majetkové operace v souladu s právními předpisy. Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích, krajích, státních orgánech, příspěvkových organizacích, u příjemců dotací a v dalších subjektech a také pro vedoucí zaměstnance, kteří se zajímají o kontrolu hospodaření.
Audit bezpečnostních opatření a zákon o kybernetické bezpečnosti 13.04.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro začátečníky. Doporučena znalost problematiky managementu ICT bezpečnosti. * seminář 18067 13. 4. 2018* ÚROVEŇ Pro začátečníky. Doporučena znalost problematiky managementu ICT bezpečnosti.
Audit vnitřní komunikace v organizaci 17.04.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům, manažerům a specialistům z oblasti personálního řízení, i dalším manažerům a specialistům zabývajícím se vnitřní komunikací v organizaci a odstraňováním vnitřních komunikačních nedostatků ve fung * seminář 18071 17. 4. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Audit přístupových práv do IT systémů 20.04.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Základní znalost práce s MS Excel případně MS Access. * seminář 18079 20. 4. 2018* ÚROVEŇ Pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Základní znalost práce s MS Excel případně MS Access.
Plánování kontinuity činností (bcp) a její audit. Případová studie 07.06.2018 Praha 2 Podobné kurzy Interní auditory a další pracovníky, kteří chtějí ověřit připravenost organizace na selhání informačních a dalších systémů. Pro všechny skupiny. * seminář 18114 7. 6. 2018
Compliance očima interního auditora 13.03.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Corporate Compliance. * seminář 18034 13. 3. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích 20.03.2018 Praha Podobné kurzy Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření. * 1. Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích, krajích, státních orgánech, příspěvkových organizacích, u příjemců dotací a v dalších subjektech a také pro vedoucí zaměstnance, kteří se zajímají o kontrolu hospodaření.
Interní auditor ISO 9001:2015 20.03.2018 Pardubice Podobné kurzy 1. Jak a kdy vznikla kvalita ? 2. Co se píše v normě ISO 9001 a jak to převést do praktického života? 3. Jaké dokumenty jsou potřeba a jak podrobné musí být? 4. Jak se s tím vším poprat a připravit se na audit? 5. Jaké zásadní změny přinesla revize normy v roce 2015? 6. Jak si n Pracovníky na pozici interních auditorů kvality, představitele managementu, manažery kvality, manažery firem Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří nemají s auditováním a normou zatím žádné zkušenosti, ale i pro zkušenější auditory pro osvěžení znalostí a výměnu poznatků z jiných oborů
Případová studie řízení rizik a interního auditu 21.03.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, risk managery a vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit ve firmách. * seminář 18042 21. 3. - 22. 3. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Interní auditor - ISO 9001 14.04.2018 Cheb Podobné kurzy Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří nemají s auditováním a normou zatím žádné zkušenosti, ale i pro zkušenější auditory pro osvěžení znalostí a výměnu poznatků z jiných oborů ostatních posluchačů. Obsah kurzu - školení : : Jak, kdy, kde vznikl pojem kvalita, co se píše v normě Počet hodin: 16 Cena na osobu: 3499 Vstupní požadavky: --- Závěrečná zkouška: --- Doklad o absolvování: Ano Výukové materiály: Ano
Interní auditor ISO 9001:2015 24.04.2018 Pardubice Podobné kurzy 1. Jak a kdy vznikla kvalita ? 2. Co se píše v normě ISO 9001 a jak to převést do praktického života? 3. Jaké dokumenty jsou potřeba a jak podrobné musí být? 4. Jak se s tím vším poprat a připravit se na audit? 5. Jaké zásadní změny přinesla revize normy v roce 2015? 6. Jak si n Pracovníky na pozici interních auditorů kvality, představitele managementu, manažery kvality, manažery firem Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří nemají s auditováním a normou zatím žádné zkušenosti, ale i pro zkušenější auditory pro osvěžení znalostí a výměnu poznatků z jiných oborů
Pracovní dokumentace a zprávy interního auditu 14.05.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro začátečníky Určeno pro Začínající interní auditory. Cíl semináře S účastníky budou probrány požadavky standardů v oblasti dokumentace průběhu jak ujišťovací, tak i konzultační zakázky. * seminář 18088 14. 5. 2018* ÚROVEŇ Pro začátečníky
Logistický audit 16.05.2018 Praha Podobné kurzy Chcete se naučit jak zjišťovat, co ve firmě z pohledu logistiky funguje a co ne? Trápí Vás neefektivita realizace zakázky a chcete to změnit? Kurz Logistický audit využijí logistici a manažeři, kteří chtějí mít jasno v provádění logistického auditu, jeho průběhu a výstupech. Kurz ocení každý, kdo se chce naučit používat ve své praxi metodiku logistického auditu nebo se stát logistickým auditorem.
Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro zajištění strategických a operativních úkolů IA 14.06.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro pokročilé auditory. Určeno pro Vedoucí interního auditu, senior auditory. * seminář 18121 14. 6. 2018* ÚROVEŇ Pro pokročilé auditory.
Interní auditor - ISO 9001 16.07.2018 Cheb Podobné kurzy Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří nemají s auditováním a normou zatím žádné zkušenosti, ale i pro zkušenější auditory pro osvěžení znalostí a výměnu poznatků z jiných oborů ostatních posluchačů. Obsah kurzu - školení : : Jak, kdy, kde vznikl pojem kvalita, co se píše v normě Počet hodin: 16 Cena na osobu: 3499 Vstupní požadavky: --- Závěrečná zkouška: --- Doklad o absolvování: Ano Výukové materiály: Ano
Interní auditor QMS 03.04.2018 Brno Podobné kurzy Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém ma-nagementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všechorganizacích, které mají tento systém zaveden a certifikován.
Co by interní auditor měl znát o řízení operačních rizik před hodnocením ŘKS 04.04.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Praktikující interní auditory. * seminář 18057 4. 4. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
EMS - Interní auditor 22.05.2018 Brno-střed Podobné kurzy =gt; => => Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditu, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu. * Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci * každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému environmentálního managementu v organizaci * pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnos
AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY 30.05.2018 Praha 2 Podobné kurzy URČENO PRO Interní auditory [příp. kontrolory] orgánů veřejné správy a samosprávy [a jimi zřizovaných organizací]. Interní auditory [příp. kontrolory] orgánů veřejné správy a samosprávy [a jimi zřizovaných organizací].
Interní auditor QMS 18.06.2018 Praha 4 Podobné kurzy Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém ma-nagementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všechorganizacích, které mají tento systém zaveden a certifikován.
EMS - Interní auditor 25.06.2018 Praha 4 Podobné kurzy =gt; => => Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditu, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu. * Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci * každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému environmentálního managementu v organizaci * pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnos
Interní auditor QMS 17.09.2018 Brno Podobné kurzy Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém ma-nagementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všechorganizacích, které mají tento systém zaveden a certifikován.
Interní auditor QMS 05.11.2018 Praha 4 Podobné kurzy Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém ma-nagementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všechorganizacích, které mají tento systém zaveden a certifikován.
Zákon o státní službě – audit implementace zákona a vybraných personálních procesů 04.04.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, personalisty a státní zaměstnance dle zákona o státní službě. * seminář 18056 4. 4. - 5. 4. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Etika – co s tím v interním auditu 13.06.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Všichni držitelé certifikace, ostatní zájemci. * seminář 18118 13. 6. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Energetický specialista: Energetický audit a energetický posudek 19.02.2018 Praha 4 Podobné kurzy Všem, kteří se chystají získat oprávnění na zpracování energetických auditů [EA] a energetických posudků [EP], autorizovaným inženýrům a technikům, stavebníkům, případně těm, kteří se o problematiku EA a EP zajímají. Kurz je koncipován jako příprava na výkon činnosti energetického specialisty s opr Kurz je koncipován jako příprava na výkon činnosti energetického specialisty s oprávněním zpracovávat energetické audity a energetické posudky. * Všem, kteří se chystají získat oprávnění na zpracování energetických auditů [EA] a energetických posudků [EP], autorizovaným inženýrům a technikům,
Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených z ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF 28.03.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Představení hlavních nedostatků a nejčastějších zjištění v rámci implementace projektů podpořených z EU fondů vycházející z činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména : Cíl semináře : Představení hlavních nedostatků a nejčastějších zjištění v rámci implementace projektů podpořených z EU fondů vycházející z činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:* Představení základního rámce
Systém managementu hospodaření s energií [IA EnMS] – Interní auditor [ČSN EN ISO 50001] 10.04.2018 Praha 4 Podobné kurzy =gt; =gt; => => Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora hospodaření s energií. Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditů, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu. Zájemcům o výkon funkce interního auditora systémů managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 — každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému managementu hospodaření s energií — pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti —
Energetický specialista: Energetický audit a energetický posudek 06.06.2018 Brno-střed Podobné kurzy Všem, kteří se chystají získat oprávnění na zpracování energetických auditů [EA] a energetických posudků [EP], autorizovaným inženýrům a technikům, stavebníkům, případně těm, kteří se o problematiku EA a EP zajímají. Kurz je koncipován jako příprava na výkon činnosti energetického specialisty s opr Kurz je koncipován jako příprava na výkon činnosti energetického specialisty s oprávněním zpracovávat energetické audity a energetické posudky. * Všem, kteří se chystají získat oprávnění na zpracování energetických auditů [EA] a energetických posudků [EP], autorizovaným inženýrům a technikům,
Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených z ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF 25.06.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Představení hlavních nedostatků a nejčastějších zjištění v rámci implementace projektů podpořených z EU fondů vycházející z činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména : Cíl semináře : Představení hlavních nedostatků a nejčastějších zjištění v rámci implementace projektů podpořených z EU fondů vycházející z činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:* Představení základního rámce
SA 8000 - Interní auditor 18.07.2018 Brno-střed Podobné kurzy Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, kteréchtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo-vání odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Systém společenské odpovědnosti organizace může být ověřen nezávisloucertifikační společnos Obsah školení * společenská odpovědnost – pojmy, principy * měření společenské odpovědnosti – výběr norem * vznik a účel standardu SA 8000 * požadavky standardu SA 8000 * výklad požadavků SA 8000 * role zainteresovaných stran * vazba mezi požadavky SA 8000 a zákonnými předpisy Č
BOZP v návaznosti na ČSN OHSAS - Interní auditor 30.07.2018 Brno-střed Podobné kurzy Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního au- ditora BOZP v organizaci. => => Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ČSN OHSAS 18001:2008. * Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora BOZP v organizaci * všem, kteří se zajímají o řízení rizik BOZP spojených s podnikáním organizace * pracovníkům, kteří se podílí na zavádění a udržování systému BOZP samostatně či v integraci se systémy manage

<< | 1 | | | | | | | | | >>Školení - Kurzy # audit

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královéhradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # audit

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Troubleshooting a analýza sítě s využitím Snifferu v únoru 2018 - Praha