logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: AUDIT


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíKurzy # audit
 

Náhodný kurz/školení


Obsluha motorové pily - JUBELA, s.r.o.
Certifikovaný rekvalifikační kurzKurz je určen zájemcům o zaměstnání v oblasti práce s motorovou řetězovou pilou (jak elektrickou, tak benzínovou). Absolvent tedy bude připraven pro činnost na pozici samostatného pracovníka obsluhy motorové řetězové pily včetně jejich údržby.

^

 

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení #

RSS RSS - nové termíny školení: AUDIT

Program kurzu: audit

[Školení] Audit vnitřní komunikace

Audit vnitřní komunikacePro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, manažerům a specialistům zabývajícím se zvyšováním kvality Managementu a odstraňováním nedostatků ve vnitřní komunikaci organizace. ... ... Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, manažerům a specialistům zabývajícím se zvyšováním kvality Managementu a odstraňováním nedostatků ve vnitřní komunikaci organizace. ... Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, manažerům a specialistům zabývajícím se zvyšováním kvality Managementu a odstraňováním nedostatků ve vnitřní komunikaci organizace. ... Nejbližší termín školení : 2019-10-15 Praha 2

[Školení] Interní auditor ISO 14001

Interní auditor ISO 14001Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít přehled o těchto předpisech. ... ... interní auditory ochrany ŽP a všechny ty, kteří mají chránit svoji firmu před pokutami. ... ... Požadavky ISO 14001, požadavky ISO 19011, legislativní požadavky v oblastech ochrany vody, ovzduší, nakládání s chemikáliemi, odpady, obaly a v ochraně zdraví lidí, zvířat a rostlin. ... Nejbližší termín školení : 2019-10-15 Plzeň

[Školení] Interní auditor ISO 45001

Interní auditor ISO 45001ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti práce a vyhnout se tak zbytečné pokutě. Není nutné absolvovat drahé zkoušky odborně způsobilé osoby pro zajišťování BOZP abyste měli přehled o zákonných povinnostech a zjis ... osoby, které mají úkol kontorolovat, zda firmení bezpečák zajišťuje BOZP v souladu se všemi legislativními předpisy a jednat s OZO BOZP z úrovně zástupce zaměstnanců pro BOZP, auditora nebo jiného rovnocenně kvalifikovaného partnera. Kurz je určen i pro majitele malých firem, kteří si chtějí plni ... ... požadavky normy ISO 45001, auditování v souladu s ISO 19011, legislativní povinnosti BOZP, nácvik auditování ... Nejbližší termín školení : 2019-10-15 Plzeň<< | 1 | | | | | | | | >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
Audit vnitřní komunikace 15.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, manažerům a specialistům zabývajícím se zvyšováním kvality Managementu a odstraňováním nedostatků ve vnitřní komunikaci organizace. * seminář 19143 15. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Přípravný kurz pro státní zkoušku z oboru služby 3-Audit 29.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určený všem, kdo pro výkon své práce musí mít složenou státní zkoušku z oboru služby 3-Audit. * seminář 19159 29. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Audit personálních rizik 30.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům i dalším odborníkům zabývajícím se rozborem, prevencí a omezováním personálně-organizačních rizik a mimořádných událostí a zvyšováním kvality managementu. * seminář 19160 30. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií 25.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Auditory, pracovníky útvaru informačních a komunikačních technologií, vedoucí pracovníky organizací, majitele společností. * seminář 19196 25. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Audit podnikového vzdělávání 03.12.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a dalším specialistům zabývajícím se analýzou a hodnocením podnikového vzdělávání a zvyšováním jeho výsledků. * seminář 19206 3. 12. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Interní audit z pohledu Ministerstva financí ČR 09.12.2019 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-116 - 2018, Název akreditace: Interní audit Akreditace: MV : Kvalitní výkon interního auditu poskytuje or : Kvalitní výkon interního auditu poskytuje organizaci přiměřené ujištění o fungování řídícího a kontrolního systému a iniciuje případné změny ke zdokonalení tohoto systému. Cílem tohoto semináře je provést interní auditory výkonem interního auditu se zaměřením na jeho přípravu, komunikaci s audito
Audit zpracování osobních údajů v územní samosprávě a v příspěvkových organizacích 12.12.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory - DPO - pozice odpovědné za ochranu osobních údajů. * seminář 19214 12. 12. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Jak na audit procesu údržby 06.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). * seminář 19173 6. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Audit GDPR 07.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. * seminář 19176 7. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Personální a organizační audity 08.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu, personálního řízení, organizačního rozvoje i dalších oblastí zabývajících se zdokonalování řízení a vnitřního uspořádání organizace i zvyšováním kvality lidských zdr * seminář 19177 8. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky 25.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Interní auditory a další pracovníky, kteří chtějí ověřit připravenost organizace na selhání informačních a dalších systémů. Pro úplné začátečníky v auditu IS - IT. * seminář 19197 25. 11. 2019
Audit klíčových oblastí veřejné správy 04.12.2019 Praha 2 Podobné kurzy Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). * seminář VS 111 4. 12. - 6. 12. 2019
Jak účinně formulovat auditní zprávy 30.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv. * seminář 19161 30. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti 21.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Kurz je určen pro mírně pokročilé. Vstupním požadavkem je obecná znalost principů systému řízení bezpečnosti informací ( Určeno pro Interní auditory provádějící interní audit kybernetické bezpečnosti podle vyhlášky č. * seminář 19190 21. 11. 2019* ÚROVEŇ Kurz je určen pro mírně pokročilé. Vstupním požadavkem je obecná znalost principů systému řízení bezpečnosti informací (
Základy auditu IT bezpečnosti 29.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro začátečníky. Základní úroveň práce s operačním systémem Linux výhodou. * seminář 19158 29. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro začátečníky. Základní úroveň práce s operačním systémem Linux výhodou.
Personální a organizační audity 22.10.2019 Praha Podobné kurzy Seznámíte se s cíli a metodami personálních a organizačních auditů i s výsledky, které audity přinášejí, naučíte se formulovat zadání auditů i pracovat s jejich závěry. Zaměříme se na význam, metodiku, závěry a doporučení personálních a organizačních auditů zabývajících se posouzením lidských zdr Seminář je určen nejen personálním manažerům a specialistům, ale také auditorům i manažerům zabývajícím se zvyšováním kvality managementu a účinnosti personálního řízení, zeštíhlováním organizací a optimalizací organizačních struktur.
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Říjen 2019 online Podobné kurzy Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 1. URČENO: Vedoucím zaměstnancům, pracovníkům zabývajícím se kontrolou a interním auditorům ve veřejné správě a dalších organizacích. PŘÍNOS: Prakticky zaměřený on-line kurz o problematice kontroly.
Příprava útvaru IA na úspěšné podstoupení validace/externího hodnocení kvality interního auditu 04.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro pokročilé auditory. Určeno pro Vedoucí interního auditu, senior auditory, samostatně praktikující auditory. * seminář 19170 4. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro pokročilé auditory.
Interní audit založený na datové analytice 21.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a to zejména soukromého sektoru. * seminář 19192 21. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Povinnosti interních auditorů dle AML zákona 18.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro AML a compliance pracovníky, interní auditory, resp. * seminář 19150 18. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Interní auditor ISO 50001 23.10.2019 Pardubice Podobné kurzy Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích dle ČSN EN ISO 50001:2019 ke snižování spotřeb energií a jak je auditovat. Kurz je určen pro manažery kvality, vedoucí pracovníky výroby a údržby, pracovníky facility managementu a ostatní pracovníky, kteří odpovídají za sportřebu energií ve svých firmách a interní auditory ISO 50001.
Řízení interního auditu 04.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro zkušené interní auditory, řídící a vedoucí pracovníky (malých i velkých) útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, auditory i experty připravující se na nezávislou validaci interního hodnocení a další, kteří se zajímají o problematiku interního auditu ve VS a mají k tématu co říct. * seminář VS 108 4. 11. - 6. 11. 2019
Jak pracují podnikové informační systémy a co z nich může vytěžit interní auditor 04.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro interní auditory z podnikatelské sféry (průmysl, obchod). * seminář 19169 4. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu interního auditora 05.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. * seminář 19171 5. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění závěrky 08.11.2019 Praha Podobné kurzy Účast na kurzu vám pomůže ověřit správné postupy v případě auditu, dozvíte se, jak má audit správně probíhat a také, jaká jsou vaše práva a povinnosti. Cílem kurzu je také seznámit vás dalšími povinnostmi ve vztahu k účetní závěrce, konkrétně, jak sestavit a jak má vypadat výroční zpráva i j Kurz je určen všem, kteří mají základní informace o účetnictví nebo pracují jako účetní, ale potřebují si ověřit správné postupy a povinnosti související s auditem a zveřejňováním účetní závěrky. Kurz doporučujeme také studentům ekonomických oborů, kteří potřebují rozšířit a prohloubit znalosti o ú
Realizace auditu kybernetické bezpečnosti – případová studie 13.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Určeno pro Seminář je určený pro interní auditory a vedoucí útvarů interních auditů v organizacích, kteří plánují realizovat audity kybernetické bezpečnosti dle zákona č. * seminář 19180 13. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro začátečníky nebo mírně pokročilé.
Výrobkový audit 15.11.2019 Brno Podobné kurzy Na tomto kurzu Vás naučíme správně a efektivně provádět výrobkové audity ve vlastní společnosti. Seznámíme Vás s jednotlivými fázemi výrobkového auditu a pomůžeme Vám pochopit význam správné dokumentace a detailní analýzy kořenových příčin. Úvod do problematiky, důvody provádění auditů Jednotlivé fáze auditu Výrobkový audit dle VDA 6.5
Výrobkový audit 15.11.2019 Praha Podobné kurzy Na tomto kurzu Vás naučíme správně a efektivně provádět výrobkové audity ve vlastní společnosti. Seznámíme Vás s jednotlivými fázemi výrobkového auditu a pomůžeme Vám pochopit význam správné dokumentace a detailní analýzy kořenových příčin. Úvod do problematiky, důvody provádění auditů Jednotlivé fáze auditu Výrobkový audit dle VDA 6.5
Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ 21.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů. * seminář 19191 21. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ.
Jak vybrat pro auditování to nejdůležitější 22.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). * seminář 19194 22. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Interní auditor ISO 50001 05.12.2019 Pardubice Podobné kurzy Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích dle ČSN EN ISO 50001:2019 ke snižování spotřeb energií a jak je auditovat. Kurz je určen pro manažery kvality, vedoucí pracovníky výroby a údržby, pracovníky facility managementu a ostatní pracovníky, kteří odpovídají za sportřebu energií ve svých firmách a interní auditory ISO 50001.
Praktická realizace auditu spisové služby 17.12.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, příp. * seminář 19221 17. 12. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Výrobkový audit 10.01.2020 Praha Podobné kurzy Na tomto kurzu Vás naučíme správně a efektivně provádět výrobkové audity ve vlastní společnosti. Seznámíme Vás s jednotlivými fázemi výrobkového auditu a pomůžeme Vám pochopit význam správné dokumentace a detailní analýzy kořenových příčin. Úvod do problematiky, důvody provádění auditů Jednotlivé fáze auditu Výrobkový audit dle VDA 6.5
Výrobkový audit 10.01.2020 Brno Podobné kurzy Na tomto kurzu Vás naučíme správně a efektivně provádět výrobkové audity ve vlastní společnosti. Seznámíme Vás s jednotlivými fázemi výrobkového auditu a pomůžeme Vám pochopit význam správné dokumentace a detailní analýzy kořenových příčin. Úvod do problematiky, důvody provádění auditů Jednotlivé fáze auditu Výrobkový audit dle VDA 6.5
Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001 15.10.2019 Pardubice Podobné kurzy Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Kurz je určen pro všechny, kteří zavádějí, zlepšují a auditují integrované systémy ISO 9001 a ISO 14001. Jednoduše a srozumitelně vás provedeme požadavky norem a interním auditem krok po kroku.
Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 15.10.2019 Pardubice Podobné kurzy Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o 3 systémech ve 3 dnech. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu Kurz je určen pro všechny, kteří zavádějí, zlepšují a auditují integrované systémy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Jednoduše a srozumitelně vás provedeme požadavky norem a interním auditem krok po kroku.
Interní auditor ISO 9001 15.10.2019 Pardubice Podobné kurzy Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během dvou dní s námi získejte teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích ISO 9001 a jak je auditovat. Kurz je určen pro všechny, kteří zavádějí, zlepšují a auditují ISO 9001. Pro absolvování kurzu je vhodné, abyste měli zkušenosti s prováděním interních auditů.
Jak na audit procesu nákup 16.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). * seminář 19145 16. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Školení pro začátečníky – Interní audity dle ČSN EN ISO 19011:2019 23.10.2019 Pardubice Podobné kurzy Norma pro interní audity ČSN EN ISO 19011:2019 poskytuje návod, jak se s úskalími interních auditů vypořádat. Lektorka, která je zároveň i zkušenou interní auditorkou, vám krok po kroku vysvětlí požadavky normy, předá vám užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při audit Školení je vhodné pro začínající interní auditoři, kteří díky praktickým příkladům zaručeně objeví, jak provádět audity s lehkostí a efektivně. Zkušeným interním auditorům doporučejeme kurz pro pokročilé.
Interní auditor ISO 45001:2018 24.10.2019 Pardubice Podobné kurzy aneb jak na přechod z OHSAS 18001:2007 Všechny firmy jsou zodpovědné za zdraví a bezpečnost svých pracovníků a všech dalších osob, které vstupují na jejich pracoviště. Proto je třeba, aby uměly zajistit bezpečné pracovní prostředí, preventivně nastavit systém proti vzniku nehod, úrazů a nemocí z Kurz je určen pro začátečníky i zkušené manažery, kteří odpovídají za systém BOZP ve svých firmách a potřebují se seznámit s požadavky ISO 45001. Dále pro OZO BOZP a interní auditory tohoto systému.

<< | 1 | | | | | | | | >>


^


Školení - Kurzy # audit

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královéhradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # audit

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Adobe Photoshop – certifikovaný kurz pro pokročilé v listopadu 2019 - Ostrava
^