logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: AUDIT


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíKurzy # audit
 

Náhodný kurz/školení


Microsoft Word – kurz pro pokročilé - NICOM, a.s.


^

 

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení #

RSS RSS - nové termíny školení: AUDIT

Program kurzu: audit

[Školení] SA 8000 - Interní auditor

SA 8000 -  Interní auditorSpolečenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, kteréchtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo-vání odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Systém společenské odpovědnosti organizace může být ověřen nezávisloucertifikační společnos ... ... Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, kteréchtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo-vání odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Systém společenské odpovědnosti organizace může být ověřen nezávisloucertifikační společnos ... Obsah školení * společenská odpovědnost – pojmy, principy * měření společenské odpovědnosti – výběr norem * vznik a účel standardu SA 8000 * požadavky standardu SA 8000 * výklad požadavků SA 8000 * role zainteresovaných stran * vazba mezi požadavky SA 8000 a zákonnými předpisy ČR [zák ... Nejbližší termín školení : 2019-08-26 Brno-střed

[Školení] FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)

FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 1. ... URČENO: Vedoucím zaměstnancům, pracovníkům zabývajícím se kontrolou a interním auditorům ve veřejné správě a dalších organizacích. PŘÍNOS: Prakticky zaměřený on-line kurz o problematice kontroly. ... On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 1. ... On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 1. ... Nejbližší termín školení : 2019-08-28 online

[Školení] ISO 45001:2018 – Interní auditor - ZDOKONALOVACÍ

ISO 45001:2018 – Interní auditor -  ZDOKONALOVACÍPracovníkům organizací, které mají zaveden a certifikován systém managementu BOZP. => Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018. ... Pracovníkům organizací, které mají zaveden a certifikován systém managementu BOZP a které chtějí aplikovat normu ČSN OHSAS 18001 * organizacím a jednotlivcům, kteří se zajímají o řízení rizik BOZP spojených s podnikáním organizace * pracovníkům organizací, které uvažují o zavádění systému mana ... ... => Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018. Obsah školení * význam managementu BOZP pro organizaci a společnost * norma ISO 45001:2018, její postavení v managementu BOZP a vazby na legislativu BOZP * prvky sys ... Nejbližší termín školení : 2019-09-05 Praha 4<< | 1 | | | | | | | | | >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
Osm lekcí ze základů interního auditu 18.09.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Začínající interní auditory. * seminář 19113 18. 9. - 19. 9. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Personální a organizační audity 08.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu, personálního řízení, organizačního rozvoje i dalších oblastí zabývajících se zdokonalování řízení a vnitřního uspořádání organizace i zvyšováním kvality lidských zdr * seminář 19177 8. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky 25.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Interní auditory a další pracovníky, kteří chtějí ověřit připravenost organizace na selhání informačních a dalších systémů. Pro úplné začátečníky v auditu IS - IT. * seminář 19197 25. 11. 2019
Audit klíčových oblastí veřejné správy 04.12.2019 Praha 2 Podobné kurzy Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). * seminář VS 111 4. 12. - 6. 12. 2019
Audit vnitřní komunikace 15.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, manažerům a specialistům zabývajícím se zvyšováním kvality Managementu a odstraňováním nedostatků ve vnitřní komunikaci organizace. * seminář 19143 15. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Jak účinně formulovat auditní zprávy 30.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv. * seminář 19161 30. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné 09.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv. * seminář 19136 9. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti 21.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Kurz je určen pro mírně pokročilé. Vstupním požadavkem je obecná znalost principů systému řízení bezpečnosti informací ( Určeno pro Interní auditory provádějící interní audit kybernetické bezpečnosti podle vyhlášky č. * seminář 19190 21. 11. 2019* ÚROVEŇ Kurz je určen pro mírně pokročilé. Vstupním požadavkem je obecná znalost principů systému řízení bezpečnosti informací (
Interní auditor QMS 18.09.2019 Brno-střed Podobné kurzy => => Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu jakosti v organizaci. Praktickou formou se seznámíte s průběhem auditů, jejich dokumentováním a zásadami chování při auditu. Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci * každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému managementu kvality v organizaci * pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti * pracovníkům, k
Audit přístupových práv do IT systémů 20.09.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Základní znalost práce s MS Excel případně MS Access. * seminář 19114 20. 9. 2019* ÚROVEŇ Pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Základní znalost práce s MS Excel případně MS Access.
Přípravný kurz pro státní zkoušku z oboru služby 3-Audit 29.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určený všem, kdo pro výkon své práce musí mít složenou státní zkoušku z oboru služby 3-Audit. * seminář 19159 29. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Základy auditu IT bezpečnosti 29.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro začátečníky. Základní úroveň práce s operačním systémem Linux výhodou. * seminář 19158 29. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro začátečníky. Základní úroveň práce s operačním systémem Linux výhodou.
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky 10.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky firem zabývající se dotačním managementem. * seminář 19137 10. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Auditor v potravinářství 21.11.2019 Praha Podobné kurzy Cílem je vyškolit interní auditory pro provádění auditů v oblasti bezpečnosti potravin, i pracovníky, kteří budou do realizace auditů teprve zapojeni. Po absolvování semináře budete připraveni provádět interní audity, audity u vašich dodavatelů. Seminář je určen pro interní auditory i pracovníky, kteří budou do realizace auditů teprve zapojeni. Seminář je rovněž vhodný pro pracovníky oddělení kvality a nákupu v potravinářství.
Audit IT – třídenní seminář pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT 23.09.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro středně pokročilé. Určeno pro Interní auditory. * seminář 19118 23. 9. - 25. 9. 2019* ÚROVEŇ Pro středně pokročilé.
Audit personálních rizik 30.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům i dalším odborníkům zabývajícím se rozborem, prevencí a omezováním personálně-organizačních rizik a mimořádných událostí a zvyšováním kvality managementu. * seminář 19160 30. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Srpen 2019 online Podobné kurzy Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 1. URČENO: Vedoucím zaměstnancům, pracovníkům zabývajícím se kontrolou a interním auditorům ve veřejné správě a dalších organizacích. PŘÍNOS: Prakticky zaměřený on-line kurz o problematice kontroly.
Tvorba auditorských zpráv od A do Z 04.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory veřejného a soukromého sektoru včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu. * seminář 19131 4. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Interní auditor ISO 50001 10.10.2019 Pardubice Podobné kurzy Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích dle ČSN EN ISO 50001:2019 ke snižování spotřeb energií a jak je auditovat. Kurz je určen pro manažery kvality, vedoucí pracovníky výroby a údržby, pracovníky facility managementu a ostatní pracovníky, kteří odpovídají za sportřebu energií ve svých firmách a interní auditory ISO 50001.
Personální a organizační audity 22.10.2019 Praha Podobné kurzy Seznámíte se s cíli a metodami personálních a organizačních auditů i s výsledky, které audity přinášejí, naučíte se formulovat zadání auditů i pracovat s jejich závěry. Zaměříme se na význam, metodiku, závěry a doporučení personálních a organizačních auditů zabývajících se posouzením lidských zdr Seminář je určen nejen personálním manažerům a specialistům, ale také auditorům i manažerům zabývajícím se zvyšováním kvality managementu a účinnosti personálního řízení, zeštíhlováním organizací a optimalizací organizačních struktur.
Příprava útvaru IA na úspěšné podstoupení validace/externího hodnocení kvality interního auditu 04.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro pokročilé auditory. Určeno pro Vedoucí interního auditu, senior auditory, samostatně praktikující auditory. * seminář 19170 4. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro pokročilé auditory.
Interní audit založený na datové analytice 21.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a to zejména soukromého sektoru. * seminář 19192 21. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Interní auditor ISO 50001 05.12.2019 Pardubice Podobné kurzy Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích dle ČSN EN ISO 50001:2019 ke snižování spotřeb energií a jak je auditovat. Kurz je určen pro manažery kvality, vedoucí pracovníky výroby a údržby, pracovníky facility managementu a ostatní pracovníky, kteří odpovídají za sportřebu energií ve svých firmách a interní auditory ISO 50001.
SA 8000 - Interní auditor 26.08.2019 Brno-střed Podobné kurzy Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, kteréchtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo-vání odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Systém společenské odpovědnosti organizace může být ověřen nezávisloucertifikační společnos Obsah školení * společenská odpovědnost – pojmy, principy * měření společenské odpovědnosti – výběr norem * vznik a účel standardu SA 8000 * požadavky standardu SA 8000 * výklad požadavků SA 8000 * role zainteresovaných stran * vazba mezi požadavky SA 8000 a zákonnými předpisy Č
Systém managementu hospodaření s energií [IA EnMS] – Interní auditor [ČSN EN ISO 50001] 26.09.2019 Praha 4 Podobné kurzy =gt; =gt; => => Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora hospodaření s energií. Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditů, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu. Zájemcům o výkon funkce interního auditora systémů managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 — každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému managementu hospodaření s energií — pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti —
ISO 45001:2018 – Interní auditor 17.10.2019 Praha 4 Podobné kurzy Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora BOZP v organizaci. =gt; => => Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018. => => Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018. => => Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu BOZP v organizaci.
Praktické dovednosti pro výkon interního auditu 18.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. * seminář VS 109 18. 11. - 20. 11. 2019
Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF 13.12.2019 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-175 - 2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola Akreditace: MV : Cíl semináře : Představení : Cíl semináře : Představení základního rámce nastavení a fungování kontroly a auditu EU fondů, včetně představení hlavních nedostatků a nejčastějších zjištění v rámci implementace jednotlivých projektů vycházející z činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR. V rámci semináře bude podrob
Interní audit z pohledu Ministerstva financí ČR 19.09.2019 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-116 - 2018, Název akreditace: Interní audit Akreditace: MV : Kvalitní výkon interního auditu poskytuje or : Kvalitní výkon interního auditu poskytuje organizaci přiměřené ujištění o fungování řídícího a kontrolního systému a iniciuje případné změny ke zdokonalení tohoto systému. Cílem tohoto semináře je provést interní auditory výkonem interního auditu se zaměřením na jeho přípravu, komunikaci s audito
Audit souladu s normou ISO 9001:2015 Systém managmentu kvality 25.09.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, příp. * seminář 19119 25. 9. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Audit produktu (VDA6.5 nelicenční kurz) 18.11.2019 Pardubice Podobné kurzy - budete seznámeni s požadavky standardu kvality VDA 6.5 - dozvíte se jaké jsou požadavky na auditora výrobku - vytvoříme si program auditů a plán auditu - prakticky provedete vlastní výrobkový audit - po absolvování kurzu budete schopni stát se výrobkovým auditorem a provádět Pro - auditory výrobku - pracovníky na kontrolních místech - inženýry kvality - budete seznámeni s požadavky standardu kvality VDA 6.5 - dozvíte se jaké jsou požadavky na auditora výrobku - vytvoříme si program auditů a plán auditu - prakticky provede
Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií 25.11.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Auditory, pracovníky útvaru informačních a komunikačních technologií, vedoucí pracovníky organizací, majitele společností. * seminář 19196 25. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Audit produktu (VDA6.5 nelicenční kurz) 26.11.2019 Uherské Hradiště Podobné kurzy - budete seznámeni s požadavky standardu kvality VDA 6.5 - dozvíte se jaké jsou požadavky na auditora výrobku - vytvoříme si program auditů a plán auditu - prakticky provedete vlastní výrobkový audit - po absolvování kurzu budete schopni stát se výrobkovým auditorem a provádět Pro - auditory výrobku - pracovníky na kontrolních místech - inženýry kvality - budete seznámeni s požadavky standardu kvality VDA 6.5 - dozvíte se jaké jsou požadavky na auditora výrobku - vytvoříme si program auditů a plán auditu - prakticky provede
Audit podnikového vzdělávání 03.12.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a dalším specialistům zabývajícím se analýzou a hodnocením podnikového vzdělávání a zvyšováním jeho výsledků. * seminář 19206 3. 12. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Interní audit z pohledu Ministerstva financí ČR 09.12.2019 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-116 - 2018, Název akreditace: Interní audit Akreditace: MV : Kvalitní výkon interního auditu poskytuje or : Kvalitní výkon interního auditu poskytuje organizaci přiměřené ujištění o fungování řídícího a kontrolního systému a iniciuje případné změny ke zdokonalení tohoto systému. Cílem tohoto semináře je provést interní auditory výkonem interního auditu se zaměřením na jeho přípravu, komunikaci s audito
Audit zpracování osobních údajů v územní samosprávě a v příspěvkových organizacích 12.12.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory - DPO - pozice odpovědné za ochranu osobních údajů. * seminář 19214 12. 12. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Jak vybrat pro auditování to nejdůležitější - BRNO 11.09.2019 Brno Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). * seminář 19602 11. 9. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
MS Excel jako užitečný pomocník auditora 25.09.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Požadována základní orientace v MS Excel. * seminář 19120 25. 9. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. Požadována základní orientace v MS Excel.
Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu 02.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory. * seminář 19125 2. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Finanční audit majetku prakticky krok za krokem pro organizační složky státu, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace 14.10.2019 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Vhodné jsou znalosti rozpočtových a účetních předpisů. * seminář 19141 14. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. Vhodné jsou znalosti rozpočtových a účetních předpisů.

<< | 1 | | | | | | | | | >>


^


Školení - Kurzy # audit

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královéhradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # audit

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |


^
 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: AWS Technical Essentials v září 2019 - Praha
^