logo skoleni-kurzy

1 VOX A S, VOX
CZ


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Kombinovaný kurz Asistent pedagoga v Praze podzimní - AM Solvo
Program je akreditován v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317 - 2005 Sb.

^

 

 

1 VOX A S VOX

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

1. VOX a.s.by 1. VOX a.s. - Praha 1


Aktuality a nové kurzy od: 1. VOX a.s.skoleni-kurzy.eu - Nové kurzy / školení od: 1. VOX a.s.

Rekvalifikační kurzy, školeni a semináře [EDUCATION]


[01.11.2022] Školení online : Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2023 - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě daně z příjmů ze závislé činnosti a návod na její aplikaci v praxi. Současně se seznámíte se změnami připravovanými pro rok 2023. * Základní přehled o výpočtu, měsíční daňové povinnosti poplatníka z příjmů ze závislé činnosti: • příjmy od daně osvobozené, • zdanění zálohou na daň nebo srážkovou daní podle zvláštní sazby daně, • slevy na poplatníka uplatňované při stanovení záloh na daň. Měsíční výpočet daňové povinnosti z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2023: • změny v závislosti na výši minimální mzdy a další změny dle aktuální legislativního stavu, • stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti při poskytnutí služebního auta i pro soukromé účely, • změny u nízko-emisního motorového vozidla. Důsledek pracovněprávní úpravy home-office v daňových povinnostech zaměstnavatele. Stravenkový paušál a další benefity směřující do sociálních podmínek zaměstnanců: • stravenkový paušál, • stravenky, • sociální výpomoci, • dary zaměstnancům na charitativní a humanitární účely, • příspěvky zaměstnavatele na rehabilitace, masáže, nadstandardní zdravotní péči apod. Daňové zvýhodnění na vyživované děti, soustavná příprava na budoucí povolání: • související otázky, které jsou stále centrem zájmu. Nově v ročním zúčtování záloh na daň za rok 2022: • sleva na dani v případě zastavení exekuce, • daňová podpora Ukrajiny. Judikáty a příspěvky KV KDP ve vztahu k závislé činnosti. Odpovědi na dotazy. ... 2022-09-23 11:29:20

[01.11.2022] Školení Praha : Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2023 - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě daně z příjmů ze závislé činnosti a návod na její aplikaci v praxi. Současně se seznámíte se změnami připravovanými pro rok 2023. * Základní přehled o výpočtu, měsíční daňové povinnosti poplatníka z příjmů ze závislé činnosti: • příjmy od daně osvobozené, • zdanění zálohou na daň nebo srážkovou daní podle zvláštní sazby daně, • slevy na poplatníka uplatňované při stanovení záloh na daň. Měsíční výpočet daňové povinnosti z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2023: • změny v závislosti na výši minimální mzdy a další změny dle aktuální legislativního stavu, • stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti při poskytnutí služebního auta i pro soukromé účely, • změny u nízko-emisního motorového vozidla. Důsledek pracovněprávní úpravy home-office v daňových povinnostech zaměstnavatele. Stravenkový paušál a další benefity směřující do sociálních podmínek zaměstnanců: • stravenkový paušál, • stravenky, • sociální výpomoci, • dary zaměstnancům na charitativní a humanitární účely, • příspěvky zaměstnavatele na rehabilitace, masáže, nadstandardní zdravotní péči apod. Daňové zvýhodnění na vyživované děti, soustavná příprava na budoucí povolání: • související otázky, které jsou stále centrem zájmu. Nově v ročním zúčtování záloh na daň za rok 2022: • sleva na dani v případě zastavení exekuce, • daňová podpora Ukrajiny. Judikáty a příspěvky KV KDP ve vztahu k závislé činnosti. Odpovědi na dotazy. ... 2022-09-23 11:29:19

[26.04.2023] Školení Praha : Kontingenční tabulky v MS Excel - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] V průběhu tohoto semináře se naučíte pracovat s daty z rozsáhlých tabulek tím nejlepším možným způsobem. Namísto složitých postupů ovládnete kontingenční tabulky, díky kterým ušetříte svůj čas využitelný jinak. Zjistíte také, jaké možnosti skrývá grafické vyjádření dat a jejich analýza. * Úvod do kontingenčních tabulek KT • možnosti použití, základní pojmy, První kroky v KT • vytvoření KT o jednom či více polích, • doporučení rozložení v KT, • průvodce KT, panel Pole KT. KT a jejich zdrojová data: • práce s tabulkami ze stejného či jiného sešitu Excelu, • tvorba KT z tabulek z databáze MS Access a jiných datových zdrojů, • slučování dat z více oblastí, • tvorba KT z jiné KT, tvorba KT z více zdrojových tabulek pomocí nástroje MS Query, • ukázka Power nástrojů v kombinaci s KT. Formátování KT a jejich nástroje: • klasické rozložení KT, • nastavení polí hodnot – formáty zobrazených dat, • volba stylu a formy KT, • změna zdroje dat a aktualizace KT, přesun, přejmenování a další možnosti KT. Práce s prvky KT: • filtrování a řazení, filtr sestavy, • průřezy a časové osy, • nastavení a změna hodnotových polí, • různé zobrazení hodnot v KT % z celku, % z konkrétních položek, přírůstky…, • výpočty v KT, seskupování dat texty, čísla, data. Další práce s KT a jejich alternativy: • funkce ZISKATKONTDATA, • souhrn. ... 2022-09-21 04:35:48

[12.12.2022] Školení online : Mezinárodní daňové vztahy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Seminář poskytne praktický výklad s detailním rozborem jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, které s nimi souvisejí. V průběhu semináře bude také řešen vztah jednotlivých ustanovení k vnitrostátní právní úpravě, především k zákonu o daních z příjmů a k doprovodným předpisům pokyny řady D. Dostatečný prostor bude věnován pro diskuzi nad konkrétními problémy účastníků. * Mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění: • důvody pro jejich sjednávání, • přehled, • aplikace, • komplexnost, • struktura, ad. Obsah jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, jejich vztah k vnitrostátním právním předpisům, příkladem: • problematika stálých provozoven, • problematika institutu zajištění daně, • problematika institutu srážkové daně, • zdaňování dividend, úroků a licenčních poplatků, • zdaňování příjmů plynoucích z výkonu závislé činnosti, • metody vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, zdroj příjmů, apod. Aktuální stav a novinky 2022 – zákon o daních z příjmů, vzorový model smlouvy o zamezení dvojímu zdanění OECD. Odpovědi na dotazy. ... 2022-09-21 04:33:42

[12.12.2022] Školení Praha : Mezinárodní daňové vztahy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Seminář poskytne praktický výklad s detailním rozborem jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, které s nimi souvisejí. V průběhu semináře bude také řešen vztah jednotlivých ustanovení k vnitrostátní právní úpravě, především k zákonu o daních z příjmů a k doprovodným předpisům pokyny řady D. Dostatečný prostor bude věnován pro diskuzi nad konkrétními problémy účastníků. * Mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění: • důvody pro jejich sjednávání, • přehled, • aplikace, • komplexnost, • struktura, ad. Obsah jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, jejich vztah k vnitrostátním právním předpisům, příkladem: • problematika stálých provozoven, • problematika institutu zajištění daně, • problematika institutu srážkové daně, • zdaňování dividend, úroků a licenčních poplatků, • zdaňování příjmů plynoucích z výkonu závislé činnosti, • metody vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, zdroj příjmů, apod. Aktuální stav a novinky 2022 – zákon o daních z příjmů, vzorový model smlouvy o zamezení dvojímu zdanění OECD. Odpovědi na dotazy. ... 2022-09-21 04:33:42

[29.11.2022] Školení Praha : Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka – dvoudenní seminář - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Dozvíte se, jak poznat, co ve vašem týmu funguje a co nikoliv, i když si možná myslíte, že je to jinak. Zjistíte, jak rozpoznat některé -hry”, které členové uvnitř týmu hrají a natrénujete, jak vzniklé situace využít k dosažení stanovených týmových cílů. Na praktických cvičeních poznáte rozdíl mezi stimulací a motivací a vyzkoušíte si, jak nastavit jednotlivé funkční kroky. Získáte spektrum dovedností pro práci s týmem jako celkem, za který nesete odpovědnost. * • role lídra a co vše je s touto rolí spojováno, • jak poznat své spolupracovníky podle jejich chování v týmu – z pohledu výkonového i osobnostního, • -situační vedení” – jak využít různé manažerské styly v leadershipu, • jak se dají řešit obtížné a nečekané situace při vedení týmu, • vlastní bloky v delegování, jak s nimi pracovat a jak se jich zbavit, • průběžné nácviky zvládání kritických situací, vzniklých při vedení týmu a možných variant jejich řešení. ... 2022-09-19 14:32:36

[12.10.2022] Školení online : Leasing – účetní a daňový pohled aktuálně a pro rok 2023 - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři získáte komplexní pohled na problematiku nájmu a leasingu optikou daňových zákonů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a aktuální změny včetně dopadů, které přinesl nový občanský zákoník.Odnesete si tipy na praktické postupy v leasingové praxi. * Operativní a finanční leasing zejména v těchto oblastech: • účetní zachycení leasingových operací u nájemce i pronajímatele, • leasingové operace z pohledu zákona o daních z příjmů, • DPH a leasing, • dopady novel daňových předpisů na oblast leasingu, • nejčastější chyby v oblasti leasingu z pohledu kontrol správce daně, • judikatura soudů v oblasti leasingu, • praktické dopady změny daňových předpisů v souvislosti s novelami v oblasti leasingu v letech 2014–2022. Odpovědi na dotazy. ... 2022-09-17 01:42:57

[12.10.2022] Školení Praha : Leasing – účetní a daňový pohled aktuálně a pro rok 2023 - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři získáte komplexní pohled na problematiku nájmu a leasingu optikou daňových zákonů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a aktuální změny včetně dopadů, které přinesl nový občanský zákoník.Odnesete si tipy na praktické postupy v leasingové praxi. * Operativní a finanční leasing zejména v těchto oblastech: • účetní zachycení leasingových operací u nájemce i pronajímatele, • leasingové operace z pohledu zákona o daních z příjmů, • DPH a leasing, • dopady novel daňových předpisů na oblast leasingu, • nejčastější chyby v oblasti leasingu z pohledu kontrol správce daně, • judikatura soudů v oblasti leasingu, • praktické dopady změny daňových předpisů v souvislosti s novelami v oblasti leasingu v letech 2014–2022. Odpovědi na dotazy. ... 2022-09-17 01:42:56

[17.05.2023] Školení Praha : Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací – dvoudenní seminář - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Pochopíte chování svoje i chování druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte lepší vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu. * Problémy, konflikty a jejich překonávání: • zdroje konfliktů, • jak předcházet nedorozumění a konfliktům, • techniky překonávání konfliktu, • pravidla pro odstranění konfliktnosti diskuze, • sebeovládání, • analýza silového pole, • praktický trénink. Asertivita: • podstata a přínos asertivity, • další komunikační styly: pasivita, agresivita, manipulace, • sebedůvěra a sebeúcta jako základní předpoklad pro asertivní jednání, • asertivní techniky a jejich využití v praxi, • asertivní pochvala, asertivní kritika, • obrana a reakce proti manipulaci, • cvičení, praktický trénink. Typologie: • jak s jednotlivými typy jednat, • temperament, • diagnostika vlastního typu osobnosti. ... 2022-09-14 13:36:29

[19.04.2023] Školení Praha : Time management – řízením času řídíte život - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na vaši psychiku může působit bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a osobním životem, co dělat s prokrastinací a kde ušetřit čas. * • jak se tvoří návyky, • jak řídíte svůj čas vy test, • typologie osobnosti v řízení času, • bezcílnost, • jak a proč si stanovit cíle v práci a doma, jak je formulovat, abychom cílů dosáhli, • vaše výkonnostní křivka a jak s ní pracovat, • systém plánování cílů a priorit, • časožrouti a antičasožrouti – co šetří čas, • proč odkládáme a nestíháme, • jak ušetřit čas při každodenní pracovní rutině. ... 2022-09-14 13:36:27

[15.12.2022] Školení online : Účtování vybraných transakcí majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí ve veřejné správě, účtující dle vyhlášky č. 410 - 2009 Sb. – on-line seminář - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410 - 2009 Sb. v platném znění. Půjde zejména o problematické oblasti dlouhodobého majetku svěření, výpůjčka, pořízení koupí, bezúplatné nabytí od státní organizace nebo jiného subjektu…, účtování transferů a dotací, účtování fondů. * Používané účetní předpisy se zaměřením na změny pro rok 2022, případně i již schválené změny pro následující období 2023: Zákon o účetnictví • vyhláška č. 410 - 2009 Sb. v platném znění • české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky. Používané další předpisy s možným dopadem do účetnictví: Zákoník práce • zákon o pojistném na sociální zabezpečení • zákon o pojistném na zdravotní pojištění • zákon o omezení plateb v hotovosti • nařízení vlády o minimální mzdě. Specifika účtování dlouhodobého majetku: Klasifikace • rozvahová a podrozvahová evidence • bezúplatné a úplatné nabytí • svěření majetku • fondy. Transfery = „dotace-: Provozní, investiční • s vyúčtováním nebo bez povinnosti vyúčtovat • víceleté • ze zdrojů EU. Účtování tvorby a čerpání fondů. Aktuální pohled na FKSP – dopady „covid-. Bezúplatné převody majetku od státních organizací. Bezúplatné převody – dary – od subjektů mimo rozpočtovou sféru nebo zdroje EU. Základní informace o přezkumu hospodaření, prověrce účetní závěrky, auditu účetní závěrky, schvalování a zveřejňování účetních závěrek příspěvkových organizací. Dotazy a odpovědi. ... 2022-09-14 13:34:43

[15.12.2022] Školení Praha : Účtování vybraných transakcí majetek, fondy, FKSP, transfery, bezúplatná nabytí ve veřejné správě, u účtujících dle vyhlášky č. 410 - 2009 Sb. - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410 - 2009 Sb. v platném znění. Půjde zejména o problematické oblasti dlouhodobého majetku svěření, výpůjčka, pořízení koupí, bezúplatné nabytí od státní organizace nebo jiného subjektu…, účtování transferů a dotací, účtování fondů. * Používané účetní předpisy se zaměřením na změny pro rok 2022, případně i již schválené změny pro následující období 2023: Zákon o účetnictví • vyhláška č. 410 - 2009 Sb. v platném znění • české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky. Používané další předpisy s možným dopadem do účetnictví: Zákoník práce • zákon o pojistném na sociální zabezpečení • zákon o pojistném na zdravotní pojištění • zákon o omezení plateb v hotovosti • nařízení vlády o minimální mzdě. Specifika účtování dlouhodobého majetku: Klasifikace • rozvahová a podrozvahová evidence • bezúplatné a úplatné nabytí • svěření majetku • fondy. Transfery = „dotace-: Provozní, investiční • s vyúčtováním nebo bez povinnosti vyúčtovat • víceleté • ze zdrojů EU. Účtování tvorby a čerpání fondů. Aktuální pohled na FKSP – dopady „covid-. Bezúplatné převody majetku od státních organizací. Bezúplatné převody – dary – od subjektů mimo rozpočtovou sféru nebo zdroje EU. Základní informace o přezkumu hospodaření, prověrce účetní závěrky, auditu účetní závěrky, schvalování a zveřejňování účetních závěrek příspěvkových organizací. Dotazy a odpovědi. ... 2022-09-14 13:34:42

[01.12.2022] Školení online : Ochrana oznamovatelů v ČR Whistleblowing – on-line seminář - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České republice vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie whistleblowing. Na semináři získáte informace, jak postupovat v případě řešení informace - upozornění na zneužití práva nebo protiprávní činnosti, jak rozlišit osoby považované za oznamovatele a jakou ochranu těmto osobám právní řád přiznává. Současně budete poučeni o nutnosti takové ochrany. Dozvíte se, proč je taková ochrana potřebná a jaký může mít přínos pro stát i soukromé společnosti. * • právní úprava ochrany oznamovatelů v České republice whistleblowing, • proces implementace směrnice na ochranu oznamovatelů, • pojem oznámení a oznamovatele – – věcná působnost směrnice a transpozičního předpisu, – informace vyloučené z oznámení, • ochrana oznamovatele v hmotněprávní i procesně právní rovině, – náhrada škody a nemajetkové újmy, • oznamovací kanály – – interní, externí, – zveřejnění oznámení, – osobní působnost směrnice a transpozičního předpisu, • příslušné osoby prošetřovatelé, jejich funkce a přínos pro zaměstnavatele, • agentura na ochranu oznamovatelů – – osvětová a metodická činnost, – posuzování oznámení, • sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů. Interaktivní diskuze, prostor pro dotazy, zodpovězení dotazů, vyhodnocení programu. ... 2022-09-14 13:33:12

[24.11.2022] Školení online : Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů – on-line seminář - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech. * Předání zkušeností po 8 letech alikace zákona. Výklad zákona a souvisejících právních předpisů, podle nichž postupují kontrolní orgány veřejné správy, doplněno řadou příkladů z praxe. Na co nezapomenout a čeho se vyvarovat. Praktický postup kontrolujících: Příklad pověření a oznámení o zahájení kontroly. Příklad žádosti o údaje a dokumenty. Problematika přizvaných osob. Pořizování zvukových a obrazových záznamů. Protokol o kontrole, obsah a náležitosti. Oprava nesprávností a došetření věci. Příklady formulací vyřízení námitek. Dodatek k protokolu o kontrole. Aplikace části první a čtvrté správního řádu v průběhu kontroly: Postup v souladu se základními zásadami správního řádu při kontrole, ustanovení SŘ, která se použijí při kontrole obdobně, v rozsahu, který není upraven v kontrolním řádu, ustanovení SŘ, která se použijí přiměřeně. Bude vysvětlen např. rozsah poučení kontrolované osoby, podjatost, jednací jazyk, náležitosti podání např. námitek proti kontrolnímu zjištění, počítání času, nahlížení do spisu aj. Další související právní předpisy vč. občanského zákoníku, obchodní tajemství, utajované informace, osobní údaje vč. změny v souvislosti s GDPR, pracovní podmínky kontrolujících, předávání informací dalším orgánům, oznamování podezření na trestný čin. Diskuze k procesně právní úpravě kontroly. Odpovědi na dotazy. ... 2022-09-14 13:32:26

[14.11.2022] Školení online : Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a import dat - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Ukázat účastníkům kurzu, že kontingenční tabulky jsou pouze šikovným nástrojem pro vizualizaci dat, který zvládne každý, a ne důkaz tabulkových schopností vyšších manažerů. Předpokladem aktivní účasti je notebook s nainstalovanou aplikací Microsoft Excel verze 2007 a novější, který si, prosím, přineste s sebou. * • možnosti importu dat CSV soubory, sešity, web, databáze, • dynamické, specifické a kombinované grafy plán versus skutečnost, Ganntův diagram a další ukázky, • filtrování rozšířený filtr, databázové funkce, „chytrá- Tabulka čili Seznam, • kontingenční tabulky a grafy skupiny, výpočtová pole a položky, funkce ZÍSKATKONTDATA, průřezy, • možnosti exportu dat a propojení s jinými aplikacemi Word, PowerPoint. Odpovědi na dotazy. ... 2022-09-14 13:31:27

[14.11.2022] Školení Praha : Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a import dat - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Ukázat účastníkům kurzu, že kontingenční tabulky jsou pouze šikovným nástrojem pro vizualizaci dat, který zvládne každý, a ne důkaz tabulkových schopností vyšších manažerů. Předpokladem aktivní účasti je notebook s nainstalovanou aplikací Microsoft Excel verze 2007 a novější, který si, prosím, přineste s sebou. * • možnosti importu dat CSV soubory, sešity, web, databáze, • dynamické, specifické a kombinované grafy plán versus skutečnost, Ganntův diagram a další ukázky, • filtrování rozšířený filtr, databázové funkce, „chytrá- Tabulka čili Seznam, • kontingenční tabulky a grafy skupiny, výpočtová pole a položky, funkce ZÍSKATKONTDATA, průřezy, • možnosti exportu dat a propojení s jinými aplikacemi Word, PowerPoint. Odpovědi na dotazy. ... 2022-09-14 13:31:26

[11.11.2022] Školení online : Komunikace datovou schránkou aneb jak efektivně komunikovat nejen s úřady - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Novela zákona č. 300 - 2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů přináší s účinností od 1. 1. 2023 povinně zřízenou datovou schránku pro vybrané skupiny subjektů OSVČ, právnické osoby, spolky, společenství vlastníků bytů ad. – se zřízením datové schránky jsou spojeny mnohé povinnosti. Kurz vás naučít užívat správných a efektivních způsobů povinné elektronické komunikace s úřady dle jednotlivých cílových skupin PO, PFO, FO, OVM. Čeká vás seznámení s problematikou povinné elektronické komunikace zejména s úřady se zaměřením na praktickou práci s datovou schránkou a e-mailovou komunikaci včetně elektronického podepisování dokumentů. * Způsoby elektronické komunikace datovou schránkou, e-mailem • tvorba elektronických dokumentů a jejich datové formáty • zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu • druhy certifikátů a jejich použití při elektronické komunikaci s úřady elektronický podpis, elektronická značka - pečeť, kvalifikované časové razítko • právní zakotvení problematiky datových schránek • co je to datová schránka a k čemu slouží • kdo musí mít datovou schránku zřízenou ze zákona • kdo, kde a jakým způsobem si datovou schránku může zřídit na žádost • kdo může vstupovat do datové schránky a jakými způsoby • nastavení funkcionalit přímo v datové schránce • zneplatnění a vydání nových přístupových údajů • znepřístupnění - zrušení datové schránky • datová zpráva jako elektronická data zasílaná datovou schránkou a její možné stavy • dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou a její přípustné formáty • poštovní datová zpráva jako komerční služba zasílaná datovou schránkou • způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti • konverze dokumentů neautorizovaná x autorizovaná • praktická práce se zkušební datovou schránkou • aktuality k datu konání. ... 2022-09-14 13:31:18

[11.11.2022] Školení Praha : Komunikace datovou schránkou aneb jak efektivně komunikovat nejen s úřady - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Novela zákona č. 300 - 2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů přináší s účinností od 1. 1. 2023 povinně zřízenou datovou schránku pro vybrané skupiny subjektů OSVČ, právnické osoby, spolky, společenství vlastníků bytů ad. – se zřízením datové schránky jsou spojeny mnohé povinnosti. Kurz vás naučít užívat správných a efektivních způsobů povinné elektronické komunikace s úřady dle jednotlivých cílových skupin PO, PFO, FO, OVM. Čeká vás seznámení s problematikou povinné elektronické komunikace zejména s úřady se zaměřením na praktickou práci s datovou schránkou a e-mailovou komunikaci včetně elektronického podepisování dokumentů. * Způsoby elektronické komunikace datovou schránkou, e-mailem • tvorba elektronických dokumentů a jejich datové formáty • zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu • druhy certifikátů a jejich použití při elektronické komunikaci s úřady elektronický podpis, elektronická značka - pečeť, kvalifikované časové razítko • právní zakotvení problematiky datových schránek • co je to datová schránka a k čemu slouží • kdo musí mít datovou schránku zřízenou ze zákona • kdo, kde a jakým způsobem si datovou schránku může zřídit na žádost • kdo může vstupovat do datové schránky a jakými způsoby • nastavení funkcionalit přímo v datové schránce • zneplatnění a vydání nových přístupových údajů • znepřístupnění - zrušení datové schránky • datová zpráva jako elektronická data zasílaná datovou schránkou a její možné stavy • dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou a její přípustné formáty • poštovní datová zpráva jako komerční služba zasílaná datovou schránkou • způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti • konverze dokumentů neautorizovaná x autorizovaná • praktická práce se zkušební datovou schránkou • aktuality k datu konání. ... 2022-09-14 13:31:17

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací – dvoudenní seminář

[skoleni-kurzy.eu] Pochopíte chování svoje i chování druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte lepší vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu. * Problémy, konflikty a jejich překonávání: • zdroje konfliktů, • jak předcházet nedorozumění a konfliktům, • techniky překonávání konfliktu, • pravidla pro odstranění konfliktnosti diskuze, • sebeovládání, • analýza silového pole, • praktický trénink. Asertivita: • podstata a přínos asertivity, • další komunikační styly: pasivita, agresivita, manipulace, • sebedůvěra a sebeúcta jako základní předpoklad pro asertivní jednání, • asertivní techniky a jejich využití v praxi, • asertivní pochvala, asertivní kritika, • obrana a reakce proti manipulaci, • cvičení, praktický trénink. Typologie: • jak s jednotlivými typy jednat, • temperament, • diagnostika vlastního typu osobnosti. ...1. VOX a.s.

Kontingenční tabulky v MS Excel

[skoleni-kurzy.eu] V průběhu tohoto semináře se naučíte pracovat s daty z rozsáhlých tabulek tím nejlepším možným způsobem. Namísto složitých postupů ovládnete kontingenční tabulky, díky kterým ušetříte svůj čas využitelný jinak. Zjistíte také, jaké možnosti skrývá grafické vyjádření dat a jejich analýza. * Úvod do kontingenčních tabulek KT • možnosti použití, základní pojmy, První kroky v KT • vytvoření KT o jednom či více polích, • doporučení rozložení v KT, • průvodce KT, panel Pole KT. KT a jejich zdrojová data: • práce s tabulkami ze stejného či jiného sešitu Excelu, • tvorba KT z tabulek z databáze MS Access a jiných datových zdrojů, • slučování dat z více oblastí, • tvorba KT z jiné KT, tvorba KT z více zdrojových tabulek pomocí nástroje MS Query, • ukázka Power nástrojů v kombinaci s KT. Formátování KT a jejich nástroje: • klasické rozložení KT, • nastavení polí hodnot – formáty zobrazených dat, • volba stylu a formy KT, • změna zdroje dat a aktualizace KT, přesun, přejmenování a další možnosti KT. Práce s prvky KT: • filtrování a řazení, filtr sestavy, • průřezy a časové osy, • nastavení a změna hodnotových polí, • různé zobrazení hodnot v KT % z celku, % z konkrétních položek, přírůstky…, • výpočty v KT, seskupování dat texty, čísla, data. Další práce s KT a jejich alternativy: • funkce ZISKATKONTDATA, • souhrn. ...1. VOX a.s.

Time management – řízením času řídíte život

[skoleni-kurzy.eu] Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na vaši psychiku může působit bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a osobním životem, co dělat s prokrastinací a kde ušetřit čas. * • jak se tvoří návyky, • jak řídíte svůj čas vy test, • typologie osobnosti v řízení času, • bezcílnost, • jak a proč si stanovit cíle v práci a doma, jak je formulovat, abychom cílů dosáhli, • vaše výkonnostní křivka a jak s ní pracovat, • systém plánování cílů a priorit, • časožrouti a antičasožrouti – co šetří čas, • proč odkládáme a nestíháme, • jak ušetřit čas při každodenní pracovní rutině. ...1. VOX a.s.

Prezentační a rétorické dovednosti – dvoudenní seminář

[skoleni-kurzy.eu] Zdokonalíte své znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou prezentaci. Nacvičíte si, jak zaujmout a přesvědčit posluchače svým projevem. Naučíte se profesionálně zvládnout vystupování před lidmi, budete umět získat a udržet zájem posluchačů. Osvojíte si techniky zvládání námitek a obtížných situací při prezentaci. Zdokonalíte schopnost improvizace a verbální pohotovosti. * Zásady efektivní prezentace: • chyby snižující účinnost prezentace, • příprava prezentace a analýza posluchačů, • příprava přesvědčovací prezentace, • struktura informativní prezentace, • zahájení prezentace a navázání kontaktu s posluchači, • zvládání trémy při prezentaci, • neverbální komunikace při prezentaci, • použití vizuálních pomůcek, • jak posluchač vnímá a co si pamatuje, • práce s otázkami, • zvládání námitek posluchačů a dalších obtížných situací při prezentaci, • moderování diskuze, • závěr efektivní prezentace, • analýza prezentace. Rétorika: • technika řeči, • slovní pohotovost, • aktivizace posluchačů, udržení pozornosti posluchačů, • prostředky verbální komunikace, • intenzívní trénink pod vedením zkušené lektorky. ...1. VOX a.s.

Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě – dvoudenní seminář

[skoleni-kurzy.eu] Uvědomíte si význam emocí ve vašem profesním i osobním životě. Zlepšíte svoji schopnost zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámíte se s projevy emoční inteligence a naučíte se tyto projevy analyzovat. Zlepšíte schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a konfliktním situacím. * • čtyři dovednosti emoční inteligence, • emoční únos, • vztah IQ inteligence rozumové a EQ inteligence emoční, • kompetence emoční inteligence, • základní osobní hodnoty jako součást emoční inteligence, • práce s emocemi, zpracování vlastních emocí a zvládání emocí druhých, • je asertivita součástí emoční inteligence?, • zvládání emočně nepříjemných a vypjatých situací. ...1. VOX a.s.

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací – dvoudenní seminář

[skoleni-kurzy.eu] Pochopíte chování svoje i chování druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte lepší vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu. * Problémy, konflikty a jejich překonávání: • zdroje konfliktů, • jak předcházet nedorozumění a konfliktům, • techniky překonávání konfliktu, • pravidla pro odstranění konfliktnosti diskuze, • sebeovládání, • analýza silového pole, • praktický trénink. Asertivita: • podstata a přínos asertivity, • další komunikační styly: pasivita, agresivita, manipulace, • sebedůvěra a sebeúcta jako základní předpoklad pro asertivní jednání, • asertivní techniky a jejich využití v praxi, • asertivní pochvala, asertivní kritika, • obrana a reakce proti manipulaci, • cvičení, praktický trénink. Typologie: • jak s jednotlivými typy jednat, • temperament, • diagnostika vlastního typu osobnosti. ...1. VOX a.s.

Výklad účetnictví a příklady účetní II.

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví. Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokládají zvládnutou účetní teorii. * 1. den Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů: • opravné položky ČÚS 005 + daňové opravné položky zákon o rezervách, • rezervy ČÚS 004 + daňové rezervy zákon o rezervách, • kursové rozdíly ČÚS 006 + interpretace Národní účetní rady, • odložená daň ČÚS 003, • inventarizační rozdíly ČÚS 007. 2. den Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů: • kapitálové účty část ČÚS 018, • změny vlastního kapitálu ČÚS 012, • specifika různých forem podnikání na jednotlivé položky vlastního kapitálu a.s., s.r.o. versus v.o.s., k.s. versus fyzická osoba vedoucí účetnictví, • vybrané položky vlastního kapitálu ve vazbě na zákon o obchodních korporacích, • otevírání a uzavírání účetních knih ČÚS 002 a vazba na účetní závěrku řádnou, mimořádnou a mezitímní, • kategorizace účetních jednotek a vazba na rozsah a obsah účetní závěrky, • operace s obchodním závodem ČÚS 011. Odpovědi na dotazy. ...1. VOX a.s.

Výklad účetnictví a příklady účetní II.

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví. Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokládají zvládnutou účetní teorii. * 1. den Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů: • opravné položky ČÚS 005 + daňové opravné položky zákon o rezervách, • rezervy ČÚS 004 + daňové rezervy zákon o rezervách, • kursové rozdíly ČÚS 006 + interpretace Národní účetní rady, • odložená daň ČÚS 003, • inventarizační rozdíly ČÚS 007. 2. den Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů: • kapitálové účty část ČÚS 018, • změny vlastního kapitálu ČÚS 012, • specifika různých forem podnikání na jednotlivé položky vlastního kapitálu a.s., s.r.o. versus v.o.s., k.s. versus fyzická osoba vedoucí účetnictví, • vybrané položky vlastního kapitálu ve vazbě na zákon o obchodních korporacích, • otevírání a uzavírání účetních knih ČÚS 002 a vazba na účetní závěrku řádnou, mimořádnou a mezitímní, • kategorizace účetních jednotek a vazba na rozsah a obsah účetní závěrky, • operace s obchodním závodem ČÚS 011. Odpovědi na dotazy. ...1. VOX a.s.

Výklad účetnictví a příklady účetní I.

[skoleni-kurzy.eu] Na dvoudenním semináři si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy ČÚS, celkovou koncepci finančního účetnictví, vzájemné vazby mezi účetnictvím a daněmi, výklad nejčastěji používaných Českých účetních standardů ČÚS, a to i ve vazbě na interpretace Národní účetní rady. * 1. den Úvod – právní rámec: • vazba občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na účetnictví, • účetní předpisy ZOÚ, vyhlášky, standardy, interní předpisy ÚJ, • daňová soustava ČR, vazba na finanční účetnictví podnikatelů, Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů a vazeb na zákon o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášku pro podnikatele: • účty a zásady účtování na účtech ČÚS 001, • dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek ČÚS 013, • cenné papíry a podíly ČÚS 014, ČÚS 008, ČÚS 016. 2. den Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů: • zásoby ČÚS 015, • náklady a výnosy ČÚS 019, • zúčtovací vztahy ČÚS 017, • dlouhodobé závazky část ČÚS 018. Odpovědi na dotazy. ...1. VOX a.s.

Zákon o dani z nemovitých věcí

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a získáte informaci o dalším legislativním vývoji. * Daň z pozemků: Předmět a poplatníci daně • základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání • osvobození. Daň ze staveb a jednotek: Předmět a poplatníci daně • základ a zvýšení daně včetně příkladů výpočtů v daňovém přiznání • osvobození. Správa daně z nemovitých věcí: Daňové přiznání a placení daně – lhůty pro podání daňového přiznání včetně problematiky spoluvlastnictví. Odpovědi na dotazy. ...1. VOX a.s.

Výklad účetnictví a příklady účetní I.

[skoleni-kurzy.eu] Na dvoudenním semináři si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy ČÚS, celkovou koncepci finančního účetnictví, vzájemné vazby mezi účetnictvím a daněmi, výklad nejčastěji používaných Českých účetních standardů ČÚS, a to i ve vazbě na interpretace Národní účetní rady. * 1. den Úvod – právní rámec: • vazba občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na účetnictví, • účetní předpisy ZOÚ, vyhlášky, standardy, interní předpisy ÚJ, • daňová soustava ČR, vazba na finanční účetnictví podnikatelů, Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů a vazeb na zákon o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášku pro podnikatele: • účty a zásady účtování na účtech ČÚS 001, • dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek ČÚS 013, • cenné papíry a podíly ČÚS 014, ČÚS 008, ČÚS 016. 2. den Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů: • zásoby ČÚS 015, • náklady a výnosy ČÚS 019, • zúčtovací vztahy ČÚS 017, • dlouhodobé závazky část ČÚS 018. Odpovědi na dotazy. ...1. VOX a.s.

Zákon o dani z nemovitých věcí

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a získáte informaci o dalším legislativním vývoji. * Daň z pozemků: Předmět a poplatníci daně • základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání • osvobození. Daň ze staveb a jednotek: Předmět a poplatníci daně • základ a zvýšení daně včetně příkladů výpočtů v daňovém přiznání • osvobození. Správa daně z nemovitých věcí: Daňové přiznání a placení daně – lhůty pro podání daňového přiznání včetně problematiky spoluvlastnictví. Odpovědi na dotazy. ...1. VOX a.s.

Zákon o dani silniční

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři získáte ucelený pohled na daň silniční. Výklad zákona bude veden s provazbou na vybraná související ustanovení, pojmy, definice v oblasti daní z příjmů a v oblasti právní úpravy provozování vozidel na pozemních komunikacích a jejich registrace, které mají úzký vztah k aplikaci zákona o dani silniční. * Výklad ustanovení zákona o dani silniční: Předmět daně silniční • související právní předpisy z oblasti registrace a provozování vozidel na pozemních komunikacích • poplatník daně • základ a sazby daně silniční • sleva na dani • daňové přiznání k dani silniční • aktuální změny. Praktické příklady s výpočty: Určení poplatníka daně • výpočet daně • aplikace ustanovení o osvobození. Odpovědi na dotazy. ...1. VOX a.s.

Zákon o dani z hazardních her

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři získáte přehled o hlavních principech zdanění hazardních her. Dozvíte se odpovědi na otázky vyvstávající při uplatňování relativně nové právní úpravy daně z hazardních her v praxi. Pozornost bude věnována i vazbě na zákon o hazardních hrách, z něhož právní úprava daně z hazardních her vychází. Seminář vás rovněž seznámí s tím, jak ke zdanění provozování hazardních her nebo výher z těchto her přistupují ostatní daně, díky čemuž si o této problematice utvoříte ucelený obrázek. * • zavedení daně z hazardních her a její povaha, • konstrukční prvky daně z hazardních her poplatník, předmět daně, základ daně, sazba daně, minimální dílčí daň z technických her, výpočet daně, zdaňovací období, rozpočtové určení daně, • správa daně z hazardních her obecně ke správě daně, správce daně, poskytování informací, daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, režim samovyměření a samodoměření daně, placení daně, • hazardní hry v kontextu dalších daní. Nacvičení praktické aplikace poznatků týkajících se hlavních principů zdanění hazardních her při výpočtu jednotlivých příkladů. Odpovědi na dotazy. ...1. VOX a.s.

Zákon o dani z hazardních her

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři získáte přehled o hlavních principech zdanění hazardních her. Dozvíte se odpovědi na otázky vyvstávající při uplatňování relativně nové právní úpravy daně z hazardních her v praxi. Pozornost bude věnována i vazbě na zákon o hazardních hrách, z něhož právní úprava daně z hazardních her vychází. Seminář vás rovněž seznámí s tím, jak ke zdanění provozování hazardních her nebo výher z těchto her přistupují ostatní daně, díky čemuž si o této problematice utvoříte ucelený obrázek. * • zavedení daně z hazardních her a její povaha, • konstrukční prvky daně z hazardních her poplatník, předmět daně, základ daně, sazba daně, minimální dílčí daň z technických her, výpočet daně, zdaňovací období, rozpočtové určení daně, • správa daně z hazardních her obecně ke správě daně, správce daně, poskytování informací, daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, režim samovyměření a samodoměření daně, placení daně, • hazardní hry v kontextu dalších daní. Nacvičení praktické aplikace poznatků týkajících se hlavních principů zdanění hazardních her při výpočtu jednotlivých příkladů. Odpovědi na dotazy. ...1. VOX a.s.

Obchodní a vyjednávací dovednosti – dvoudenní seminář

[skoleni-kurzy.eu] Zdokonalíte svoji přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zaměříte se na tzv. „vítězné vyjednávání-, budete znát a umět v praxi použít různé vyjednávací techniky, včetně obrany proti nátlakovým taktikám. * • osobnost obchodníka, • strategie jednání, • příprava na jednání, • potřeby komunikačního partnera, prodej užitku, • fáze průběhu jednání, • vedení jednání v týmu, • ústupky, • ovlivňování průběhu jednání, • efektivní argumentace, • námitky a jejich překonávání, • tabu při jednání, • chyby při jednání, • vyjednávací taktiky, • nátlakové manipulativní taktiky a obrana proti nim, • typy manipulátorů, jak s nimi jednat, • jednání s problematickými typy lidí, • rozvoj dlouhodobých vztahů s partnery ve vyjednávání. ...1. VOX a.s.

Zákon o dani silniční

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři získáte ucelený pohled na daň silniční. Výklad zákona bude veden s provazbou na vybraná související ustanovení, pojmy, definice v oblasti daní z příjmů a v oblasti právní úpravy provozování vozidel na pozemních komunikacích a jejich registrace, které mají úzký vztah k aplikaci zákona o dani silniční. * Výklad ustanovení zákona o dani silniční: Předmět daně silniční • související právní předpisy z oblasti registrace a provozování vozidel na pozemních komunikacích • poplatník daně • základ a sazby daně silniční • sleva na dani • daňové přiznání k dani silniční • aktuální změny. Praktické příklady s výpočty: Určení poplatníka daně • výpočet daně • aplikace ustanovení o osvobození. Odpovědi na dotazy. ...1. VOX a.s.

Zákon o spotřebních daních a ekologická daň

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. * Předmět spotřebních a energetických daní • vznik daňové povinnosti • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit • procesní povinnosti osob – plátců majících vztah ke spotřební a energetické dani • procesní práva osob majících vztah ke spotřební dani • oprávnění správce daně • zahraniční obchody ve vztahu ke spotřební dani • vracení spotřební daně • daňová přiznání ve spotřební a energetické dani • rozsudky mající vztah ke spotřební dani • účetní souvislosti. Odpovědi na dotazy. ...1. VOX a.s.
 
 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2022 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Principy štíhlé výroby a 5S v září 2022 - Praha 5
^