logo skoleni-kurzy

1 VOX A S, VOX
CZ


skoleni-kurzy.eu


Dárky na poslední chvíli na HANDE.cz =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Kompozice fotografického obrazu - NICOM, a.s.
Cíl kurzu Vytvářejte vizuálně kvalitní a vyvážené snímky. Cílem kurzu je seznámit Vás se základními kompozičními pravidly a umět mluvit fotografickým jazykem, kterému budou diváci rozumnět.

 

 

1 VOX A S VOX

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

1. VOX a.s.by 1. VOX a.s. - Praha 1


Aktuality a nové kurzy od: 1. VOX a.s.skoleni-kurzy.eu - Nové kurzy / školení od: 1. VOX a.s.

Rekvalifikační kurzy, školeni a semináře [EDUCATION]


[25.07.2019] Školení Praha : Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a případové studie - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Lektorka se s vámi podělí o své praktické postřehy a zkušenosti, které na pozici finančního ředitele a risk manažera získávala řadu let, a které se pro vás mohou stát užitečnou inspirací. Řízení rizik je neoddělitelnou součástí zodpovědného vedení každé firmy. Lektorka vám přinese nejen shrnutí základních předpokladů, definic a pojmů, ale především pak praktický návod nastavení a použití metod identifikace rizik v praxi včetně názorných příkladů. Seznámíte se nejen s úlohou risk manažera, ale zejména s rolí každého vedoucího pracovníka při hodnocení a zabezpečování možných rizik. Součástí semináře jsou i ukázky různých šablon používaných v praxi, příklady k samostatnému řešení se společným vyhodnocením, simulační hra a případová studie včetně rozboru. Přínos pro vás: - seznámíte se s úlohou, přínosy a základními pojmy v oblasti risk managementu, - uvědomíte si nezbytnost řízení rizik pro udržení konkurenceschopnosti podniku, - pochopíte úlohu manažera v oblasti * 1. den: • vznik potřeby řízení rizik, • teorie her a ekonomického chování, • analýza rozhodování za rizika – včetně příkladů a možností řešení, • definice a úloha risk managementu, • základní členění a pojmy, • finanční rizika – analýza, odhad a řízení, • metody řízení rizik z praxe – včetně názorných příkladů, • analytické techniky pro identifikaci rizik – simulační hra. 2. den: • členění rizik z celofiremního pohledu, • role managementu v systému řízení rizik, • pozice a úloha risk manažera, • specifika řízení v krizové situaci, • vyhodnocení rizika protistrany – případová studie a společný rozbor, • zhodnocení rizik při nastavení strategických cílů, • výhody zavádění řízení rizik, • statut a úloha interního auditu, • nastavení řízení rizik prakticky – příklady možných nastavení, ukázky šablon, • časté chyby z praxe a jejich řešení. Dotazy a diskuze. ... 2019-04-19 14:29:20

[24.05.2019] Školení Praha : Zákon o zdravotním pojištění v roce 2019 - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři získáte aktuální přehled o zdravotním pojištění a očekávaných změnách. * • aktuální novinky v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2019, • systém veřejného zdravotního pojištění v ČR, • osobní rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR, • práva a povinnosti účastníka systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, • plátci pojistného, • postavení cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR a problematika jejich zaměstnávání ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění, • EU legislativa a bilaterální smlouvy ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění. Diskuze, odpovědi na otázky. ... 2019-04-19 14:27:24

[22.05.2019] Školení Praha : Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2019 - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a s praktickým poskytováním cestovních náhrad. * • platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2019 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů, • náhrady při tuzemských pracovních cestách, • náhrady při zahraničních pracovních cestách, • paušalizace cestovních náhrad, • zálohy na pracovní cestu. Diskuze, odpovědi na otázky. ... 2019-04-19 14:27:14

[19.09.2019] Školení Praha : Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Ve srovnání s "konkurenty" se naučíte připravit výrazné prezentace, objevíte své nové možnosti, naučíte se pracovat s publikem a toto publikum zaujmout. Zažijete vysoce intenzívní trénink v bezpečném prostředí, získáte pokročilé tipy pro komunikaci v obtížných situacích. Seminář je veden vysoce interaktivní formou – teorie zaujímá jen malou část kurzu. Obsah je pružně přizpůsobován skupině i výkonu jednotlivců. U zkušených řečníků posílíme nástavbové techniky podle přirozeného stylu řečníka. * Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu • lidskost a autorita v prezentaci, • soulad verbálního a neverbálního projevu řečníka, • příprava a stavba prezentace, pravidla působivé prezentace, • vhodná volba slov a skladba vět, • hlas, rychlost řeči, pomlky, styl a dynamika projevu, • ovládnutí prostoru, • jak na přirozený strach a trému, • citlivá témata v prezentaci, • jak zvládnout improvizaci, • příprava moderních prezentačních pomůcek a jejich správné využití při prezentaci. • kde dělá 99 % řečníků chyby a jak toho využít pro svoji prezentaci, • jak zaujmout a získat publikum, aby slyšelo a chápalo, co řečník říká, • jak jít na těžké situace při prezentaci, • odvrácení - zužitkování konfliktu, • další tipy pro práci s publikem při prezentaci. ... 2019-04-19 02:29:57

[12.09.2019] Školení Praha : Anglicky za tři měsíce – celý kurz Brno - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Kurz je výjimečný tím, že díky jednoduchosti výkladu a paměťovým metodám můžete za 3 měsíce získat stejné znalosti jako za rok až rok a půl vzdělávání v jazykové škole. * Anglicky za tři měsíce – celý kurz Brno Kurz se skládá z 12 setkání, které probíhají každý týden a trvají 3h. Po každém osobním setkání posíláme shrnutí látky e-mailem. Zbytek týdne doplňuje online výuka Langino, ve které je vhodné pracovat 30 minut denně. Díky Langinu můžete procvičovat fráze i slovíčka z domova či na cestách. Přístup do online výuky Vám zůstává i po ukončení kurzu. Filip dokáže výklad gramatických pravidel výrazně zjednodušit. Naučíte se tak všechny gramatické časy již během prvního měsíce kurzu. To, co trvalo měsíce ve škole, pochopíte řádově v minutách na kurzu. K dorozumění se v cizím jazyce stačí umět 1.500 nejpoužívanějších slovíček. Proto je součástí kurzu osvojení paměťových technik od René Müllera, tak abyste těchto 1.500 slovíček dokázali pojmout během kurzu. ... 2019-04-19 02:29:49

[09.09.2019] Školení Olomouc : Anglicky za tři měsíce – celý kurz Olomouc - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Kurz je výjimečný tím, že díky jednoduchosti výkladu a paměťovým metodám můžete za 3 měsíce získat stejné znalosti jako za rok až rok a půl vzdělávání v jazykové škole. * Anglicky za tři měsíce – celý kurz Olomouc Kurz se skládá z 12 setkání, které probíhají každý týden a trvají 3h. Po každém osobním setkání posíláme shrnutí látky e-mailem. Zbytek týdne doplňuje online výuka Langino, ve které je vhodné pracovat 30 minut denně. Díky Langinu můžete procvičovat fráze i slovíčka z domova či na cestách. Přístup do online výuky Vám zůstává i po ukončení kurzu. Filip dokáže výklad gramatických pravidel výrazně zjednodušit. Naučíte se tak všechny gramatické časy již během prvního měsíce kurzu. To, co trvalo měsíce ve škole, pochopíte řádově v minutách na kurzu. K dorozumění se v cizím jazyce stačí umět 1.500 nejpoužívanějších slovíček. Proto je součástí kurzu osvojení paměťových technik od René Müllera, tak abyste těchto 1.500 slovíček dokázali pojmout během kurzu. ... 2019-04-19 02:29:44

[16.10.2019] Školení Praha : Daňová a účetní specifika při provozování e-shopu - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři se dozvíte jaké jsou správné účetní a daňové postupy při provozování e-shopu. * Daň z přidané hodnoty DPH: • registrace k DPH – plátce nebo identifikovaná osoba – odlišnosti v postupu u tuzemských plnění, dodávek v rámci EU a do - z třetích zemí, • postup vůči tuzemským a zahraničním zákazníkům, osobám povinným a nepovinným k dani – povinnost vystavení daňových dokladů, otázky registrace, stanovení režimu DPH podle místa plnění apod., • plnění zdaňovaná, osvobozená a s přenesenou daňovou povinností, • určení datum uskutečnění zdanitelného plnění DUZP, • vrácená plnění, reklamace – doklady a dopady do daňových tvrzení, • balné, přepravné, poštovné ve vazbě na základ daně, • manka, škody, ztratné, slevy apod., • úhrady ve virtuální měně např. bitcoinech a cizí měně – oceňování a přepočtové kurzy. Daně z příjmů – účetnicví – daňová evidence: • vytvoření aplikace e-shopu a její změny, • prodej zboží a služeb, • vrácené zboží, reklamace, • likvidace zásob, • manka, škody, ztratné, slevy apod., • úhrady ve virtuální měně např. bitcoinech a cizí měně – oceňování a přepočtové kurzy. Elektronická evidence služeb EET: • evidované tržby, • neevidované tržby, • způsoby evidence tržeb. Informace povinně uváděné na stránkách e-shopu podle zákona o některých přestupcích. Dotazy a diskuze. ... 2019-04-17 21:29:58

[24.10.2019] Školení Praha : Finanční analýza pro praktické využití - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Po absolvování semináře se budete umět orientovat ve finančních výkazech, finančních ukazatelích a získáte ucelený pohled na hospodaření firmy, její silné a slabé stránky i závěry pro zlepšení problémových oblastí. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. * • cíle finanční analýzy, • rozdílní uživatelé – rozdílné přístupy i metody, • informační zdroje, • metody finanční analýzy, • analýza absolutních ukazatelů – EBITDA, OIBDA, • horizontální a vertikální analýza – praktické příklady, modelové i z reálného života, • klasifikace poměrových ukazatelů a jejich užití, • nejužívanější ukazatele ze všech kategorií včetně jejich interpretace a doporučení, • soustavy ukazatelů – Du Pontův rozklad, • bankrotní modely, • hodnotové ukazatele – EVA, MVA, • výhody a omezení jednotlivých metod, • základy anglické terminologie. Praktické příklady. ... 2019-04-17 21:29:58

[Duben] Školení online : ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020 - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * Bude upřesněn. ... 2019-04-17 21:29:57

[Duben] Školení online : ON-LINE KURZ: Účetnictví neziskových organizací v příkladech - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * Bude upřesněn. ... 2019-04-17 21:29:55

[26.09.2019] Školení Praha : Jak být vidět a slyšet při prezentaci? Vzbudit zvědavost a zájem! - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Seznámíte se s principy prezentace a komunikace prostřednictvím příběhu, zapracujete na na vlastních technikách a variantách prezentace. Kromě teoretických základů každé prezentace se dozvíte i způsob, jak oslovit dřív podvědomí posluchače než jeho vědomí. Jak z nedůvěry či nudné povinnosti účastníků vykřesat zvědavost a radost. V praktické části budeme pracovat s vaší konkrétní prezentací, ale můžeme také přemýšlet o tématu, které vás teprve čeká! * Jak být vidět a slyšet při prezentaci? Vzbudit zvědavost a zájem! • základy prezentace a komunikace verbální i neverbální, • jak získat partnerovu pozornost, • jak přijímat negativní signály, • zasedací pořádek, • desatero pro tvorbu příběhu • práce s konkrétní prezentací, • tvorba základního příběhu, • práce s prostorem a publikem, • možnost tvorby příběhu pro vaši konkrétní prezentaci. Práce v malé skupině, počet účastníků je omezen. ... 2019-04-17 21:29:53

[Duben] Školení online : ON-LINE KURZ: Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Cílem kurzu je seznámení se s tím, co všechno podléhá inventarizaci. Zaměříme se i na časté chyby, kterých se účetní jednotky dopouští. Vysvětlíme si význam a důležitost inventarizace, resp. důsledky jejího podceňování. Pracovat budeme s názorným podkladovým materiálem. * • Právní úprava inventarizace. • Vnitřní předpisy účetní jednotky pro inventarizaci. • Fyzická a dokladová inventura jednotlivých položek majetku a závazků dluhů. • Inventurní soupisy a inventarizační zápisy. • Vypořádání inventarizačních rozdílů. • Časté chyby a omyly související s inventarizací. • Kontrolní vazby v účetnictví a účetní závěrce. ... 2019-04-17 21:29:51

[20.09.2019] Školení Praha : Účetní výkazy pro praktické využití - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Lektorka vám poskytne komplexní pohled z úhlu každodenního uživatele výstupů účetnictví. Pochopíte koncept účetnictví, sestavíte si sami jednoduché výkazy a zorientujete se v českých účetních výkazech. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. * • hlavní předpisy řídící účetnictví, • účetní zásady a jejich dopad na účetnictví, • bilanční princip, • klasifikace aktiv a pasiv, • zvláštní položky rozvahy, • výkaz zisků a ztrát, • cash flow a jeho sestavení, • vztahy mezi finančními výkazy, • úskalí vypovídací schopnosti finančních výkazů, • jak zkontrolovat finanční výkazy, • srovnávání finančních výkazů. Praktické příklady sestavení rozvahy, výsledovky a cash flow na přání včetně příslušné anglické terminologie. ... 2019-04-17 21:29:50

[17.09.2019] Školení Praha : Funkce a vzorce v MS Excel - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Používáte v Excelu pouze funkci SUMA a ostatní funkce jsou pro vás poněkud vzdálenými pojmy? Během tohoto semináře porozumíte dalším jednoduchým i složitým funkcím včetně funkcí vnořených. Na semináři se budeme věnovat také práci s maticovými i strukturovanými vzorci, což jsou oblasti, které nejsou mezi uživateli obecně známé, ale zefektivní každou vaši práci na maximum. * Funkce a vzorce v MS Excel • adresace – princip relativní, absolutní a smíšené adresy, • syntaxe vzorců a funkcí v MS Excel, • vzorce s jednoduchou aritmetikou, • definice názvů oblastí. Jak na funkce: • matematické, • statistické, • databázové, • vyhledávací, • logické – podmínky ve vzorcích, • informační, • funkce pro práci s datem i časem, • textové. • tvorba vnořených funkcí funkce ve funkci, • maticové vzorce, práce s polem, • dynamická tabulka, strukturované vzorce, • ukázka vytvoření vlastní funkce název, argumenty, funkcionalita. ... 2019-04-17 21:29:47

[12.09.2019] Školení Praha : Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] V průběhu tohoto workshopu si natrénujete techniky, které určitě neznáte, ale které ve svém životě ihned využijete. * Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit Nebudu vás přesvědčovat, že jste úžasní, že se nemáte bát a tak podobně... Předvedu vám, jak se sebevědomí hraje. A jak ta hra přejde z vašeho těla, svalů, mimiky dovnitř. Ukážeme si triky, jak vám "hraní" může pomoci získat skutečné sebevědomí. Nebudeme se přetvařovat, ale využijeme celé naše tělo stejně jako to dělají herci. To, co řekneme slovy, řekneme celým svým já – už nikdy nepůjdeme sami proti sobě. Budeme také mluvit o strachu a tom, co strach vlastně je. Řekneme si, co dělat s negativními projevy našeho okolí – jak se jim postavit, jak je řešit, jak je minimalizovat. Pojmenujeme vaše krizové situace v komunikaci a budeme trénovat jejich nové řešení, abyste si už příště nemuseli nechat všechno líbit. Bonus v ceně workshopu: půl hodiny telefonické konzultace v průběhu dvou týdnů po semináři. ... 2019-04-17 21:29:43

[27.06.2019] Školení Praha : Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Účinnost prostředků věnovaných na vzdělávání zaměstnanců je mnohdy problematická. Příčinou jsou chyby jak při plánování vzdělávacích akcí, tak i při jejich realizaci a následném hodnocení. Na semináři se proto dozvíte, kde se skrývají nejčastější příčiny nízké efektivnosti vzdělávání. Seznámíte se s cestami, jak účinnost vzdělávání zvýšit. * Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců • na co si dát pozor při plánování vzdělávacích akcí, • jak provádět analýzu vzdělávacích potřeb, • nejčastější příčiny nízké efektivnosti firemního vzdělávání, • jaké vzdělávací metody jsou úspěšnější a důvody, proč jsou úspěšné, • jak vybrat vhodného lektora či vzdělávací firmu, • jak a kdy je důležité výsledky vzdělávání hodnotit, • proč je důležitá motivace zaměstnanců a jak zaměstnance ke vzdělávání motivovat, • jak vzdělávání zaměstnanců lépe "prodat" vedení firmy. ... 2019-04-17 21:28:47

[31.10.2019] Školení Praha : Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na semináři se dozvíte, jak zvolit při přípravě reklamní akce to nejoptimálnější řešení z pohledu daní a účetnictví. Seznámíte se s daňovými a účetními pravidly pro oblast marketingu a reklamy. V neposlední řadě se naučíte identifikovat daňově uznatelné náklady vyplývající z marketingových činností. * • dopady daňových předpisů do oblasti marketingu podnikatelských subjektů – například: - propagační či dárkové poukazy, - aktivity na podporu prodeje, - zákaznické promoakce, - školení pro zákazníky, - spotřebitelské soutěže, - problematika reklamních dárků a mnohé jiné. • daňově uznatelné náklady v marketingu vliv na marketingové a finanční rozpočty, • dopady DPH na marketing a finanční plánování včetně technických otázek k vystavování daňových dokladů a zajištění důkazních prostředků z marketingových akcí apod., • nutné podklady pro účely kontroly finančních úřadů v oblasti marketingu a reklamy, představení konkrétních kontrol finančních úřadů v oblasti marketingu a doporučení pro prevenci chyb a rizik, • odpovědi na konkrétní otázky posluchačů. ... 2019-04-16 20:29:56

[Duben] Školení online : ON-LINE KURZ: GDPR ve mzdové a personální činnosti - 1. VOX a.s.

[skoleni-kurzy.eu] Na online kurzu získáte aktuální přehled o problematice ochrany osobních údajů, archivaci a skartaci dat, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. * Ochrana osobních údajů v personální a mzdové problematice 2019: • právní předpisy • co je osobní údaj a jeho rozlišení • zpracování osobních údajů, jejich úschova, archivace a výmaz • kdy je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů a kdy nikoliv, co je a co není citlivý údaj, správce a zpracovatel • výběrová řízení a zpracování osobních údajů u uchazečů o zaměstnání, jak nakládat s osobními údaji, kopírování občanských průkazů, rodné číslo a jeho zpracován, výpisy z rejstříku trestů, údaje o zdravotní způsobilosti uchazeče, zaměstnance. Kopírování ostatních dokumentů – rodné listy dětí, oddací listy, rozhodnutí o přiznání invalidních důchodů – doba zpracování těchto osobních údajů • osobní dotazník – co má obsahovat a co je již nadbytečný údaj • Zákoník práce a § 312 Osobní spis a jeho obsah, kdo může nahlížet do osobního spisu, pracovní posudek § 314, potvrzení o zaměstnání – zápočtový list a jeho obsah § 313 • ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance § 316 – citlivé osobní údaje • sankce za porušení povinností zaměstnavatele na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců – Zákon o inspekci práce. Zákaz diskriminace § 16 Zákoníku práce. Zajištění a zpracování osobních údajů ve vazbě na zaměstnávání agenturních zaměstnanců – smlouva mezi agenturou práce a uživatelem §§§ 307a,, 308 a 309 • instalace kamerových systémů , sledování elektronické pošty zaměstnanců zaměstnavatelem • zasílání osobních údajů zaměstnancům na jejich e-mail, např. výplatní lístek, atd. Archivace a skartace dat, jejich ukládání: • archivační lhůty v oblasti personálních a mzdových dokladů • archivace mzdových listů, dokladů o výplatě, osobních spisů, dokladů o srážkách ze mzdy, docházkové listy, pracovní výkazy, dovolenky, účetní záznamy, pracovní smlouvy,dohody o provedení práce a pracovní činnosti, další spisová dokumentace a písemnosti korespondence vedená se zaměstnancem vytýkací dopisy, oznámení o kontrolách zaměstnanců • archivace ostatních dokumentů a předepsaných tiskopisů – správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojištění, prohlášení poplatníka daně a další důležité doklady spojené s poskytování slev a daňových zvýhodnění, doklady a výsledky ročního zúčtování daně • vnitřní firemní předpisy, pracovní řád, prémiový řád, mzdový řád, a další vnitropodnikové předpisy a jejich archivace a skartace, kolektivní smlouvy • jednotlivé formy archivace dat – analogová, digitální • ochrana dat – archiválií. Archivační místnosti. Ochrana dat před zneužitím, poškozením nebo zcizením • veřejné archivy, správa dat ... 2019-04-16 20:29:49

Roční zúčtování daně za rok 2018 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2018: - kdy je zaměstnanec oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování, co musí doložit, - kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, dodatečně vyplacené dlužné mzdy za minulá léta, nepodepsané prohlášení k dani, - náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis prohlášení k dani a žádost o provedení ročního zúčtování. Výpočet ročního zúčtování: - povinnosti mzdové účetní v souvislosti s ročním zúčtováním, - výpočet celoročního základu daně, - odpočet nezdanitelných částek a dalších slev na dani, - daňové zvýhodnění na děti – formou slevy na dani, ročního daňového bonusu, podmínky pro vyplacení ročního daňového bonusu, - úskalí daňových bonusů – měsíční, roční. Povinnosti plátce daně: - lhůta pro výpočet ročního zúčtování, vyplacení přeplatku na dani, doplatku na ročním daňovém bonusu, - vedení mzdových listů, uvedení údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, - vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění a potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce, - povinnost podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou zvláštní sazbou, - vyúčtování zálohové daně za rok 2018 – praktická ukázka, - vyúčtování srážkové daně za rok 2018 – praktická ukázka, - záloha na daň a zvláštní sazba daně, rozdíly a praktické využití. Informace o připravovaných, případně již schválených změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v r. 2018 a od r. 2019. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • novela předpisů pro rok 2019, • platný tiskopis daňového přiznání na rok 2018, • úprava výsledku hospodaření na základ daně: - položky zvyšující výsledek hospodaření, - položky snižující výsledek hospodaření, - daňové a nedaňové náklady, - tvorba rezerv na opravu hmotného majetku, - tvorba opravných položek k pohledávkám, • položky snižující základ daně, • položky odčitatelné od základu daně, • výpočet daňové povinnosti, • slevy na dani, • zálohy na daň, • lhůty pro podání daňového přiznání, • způsoby podání daňového přiznání, • obsah jednotlivých řádků daňového přiznání. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Uplatňování DPH v praxi podrobně 2 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • datum uskutečnění zdanitelného plnění, • povinnost odvést daň ve vazbě na úpravu zdanění záloh a u jednoúčelových a víceúčelových poukazů ve vazbě na novelu DPH 2019, • oblast daňových dokladů se zaměřením na DD při dovozu a vývozu, • informace GFŘ a výsledky jednání KOOV. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • legislativní rámec, pokyn D-22, novinky DPFO 2018, 2019, změny 2019, • osvobozené příjmy a jejich hlášení, původ prokazování majetku, • bezúplatné příjmy, osvobozené příjmy, vlastní bytová potřeba, • konstrukce základu daně při souběhu příjmů, • spolupráce FO, společnost, rodinný závod, manželé, • výdaje v prokázané výši, paušální výdaje, náklady daňově účinné, • daňová evidence - problematické oblasti - cizí měna, storno pohledávek, • přechod z DE na účetnictví a opačně, rozdíl DE a jednoduchého účetnictví, • specifické skupiny - důchodci, vysokopříjmové skupiny, autorské honoráře, • FO a automobil, • FO s příjmy se zahraniční, • společnost a změny v ní, svěřenecký fond, • OSSZ a ZP, • je výhodnější podnikání jako OSVČ či jako zaměstnanec s.r.o. • spoluvlastnictví nově, • paušální daň, • zpracování DPFO - aktuální přílohy, • specifické příjmy - CP, nájmy, nepeněžní, příležitostné, • dědické řízení a DPFO, ukončení či přerušení živnosti, • správa DPFO, podávání přiznání a daňová kontrola, • praktické příklady, diskuze. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Daňově uznatelné náklady 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • vymezení nákladu výdaje v daních a účetnictví, vazba na související výnosy, • základní podmínky pro vznik daňového nákladu, • daňově účinné náklady v příkladech daňové odpisy, daňové rezervy, leasing, opravné položky a odpisy pohledávek, smluvní pokuty, náklady z mezd, pojistné apod., • nedaňové náklady v příkladech manka a škody, pokuty, penále, finanční náklady u úvěrových finančních nástrojů apod., • zdůraznění změn pro rok 2019 v návaznosti na aktuální vývoj legislativy, • související výklady správce GFŘ a MF, • odpovědi na konkrétní dotazy účastníků k probírané problematice. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ: • účast na nemocenském pojištění základní pojmy, podmínky účasti a průběh pojištění v „obecném- zaměstnání, v zaměstnání malého rozsahu a u dohody o provedení práce, • dávkový systém nemocenského pojištění přehled dávek, obecné podmínky nároku na dávky, • nemocenské okruh oprávněných, dočasná pracovní neschopnost, podpůrčí doba základní a u poživatelů důchodu, podmínky poskytování nemocenského, • peněžitá pomoc v mateřství okruh oprávněných, podmínky nároku při porodu dítěte a při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů, střídání oprávněných, délka a podmínky jejího poskytování, • ošetřovné okruh oprávněných, podmínky nároku při ošetřování nemocného člena rodiny a při péči o zdravé dítě, podpůrčí doba, podmínky poskytování dávky, • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, • otcovská okruh oprávněných, podmínky nároku – porod dítěte či převzetí dítěte, délka otcovské, podmínky poskytování, • dlouhodobé ošetřovné okruh oprávněných, podmínky nároku u ošetřované osoby a u ošetřující osoby, vztah ošetřovaného a ošetřujícího, podpůrčí doba, podmínky poskytování, střídání oprávněných, • výpočet dávek nemocenského pojištění stanovení denního vyměřovacího základu, započitatelný příjem, rozhodné období, vyloučené dny, redukce denního vyměřovacího základu, výše jednotlivých dávek, • vyplácení dávek uplatnění nároku na dávky, výplata dávek, • povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění úkoly oznamovací, úkoly evidenční, úkoly při přijímání žádostí o dávky, další povinnosti zaměstnavatele. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: • úvod, • poplatníci pojistného zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ, • vyměřovací základ započitatelné příjmy a vyloučené příjmy u zaměstnance, vyměřovací základ u OSVČ, • sazby pojistného, • odvod pojistného placení pojistného zaměstnavatelem, placení OSVČ – zálohy a doplatek pojistného, • maximální vyměřovací základ, • způsob placení pojistného, • defekty při platbě pojistného přeplatek a nedoplatek pojistného, penále, promlčení pojistného, placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, pravděpodobná výše pojistného, • další povinnosti zaměstnavatelů uschovávání dokladů. ...1. VOX a.s.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR, • smlouvy o zamezení dvojímu zdanění důvody pro jejich sjednávání, aplikace, komplexnost, struktura atd., • aktuální přehled smluv o zamezení dvojímu zdanění, výhled a změny od 1. 1. 2019, • Aktuální stav – zákon o daních z příjmů, vzorové modely smluv o zamezení dvojímu zdanění, • Konkrétní obsah jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, jejich vztah k vnitrostátním právním předpisům, například: zdroj příjmů, daňový domicil, transparentní entity, problematika stálých provozoven, problematika institutu zajištění daně, problematika institutu srážkové daně, zdaňování dividend, úroků a licenčních poplatků, zdaňování příjmů plynoucích z výkonu závislé činnosti. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

DPH pro neziskové organizace 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • přehled legislativy a novinek, • ekonomická a neekonomická činnost, • osoba povinná k dani, osoba identifikovaná k dani, plátce DPH, • místo plnění, jeho význam a způsob stanovení, • zdaňovaná plnění, • osvobozená plnění pro neziskový sektor pronájem vs. sportovní činnost, sociální služby, zdravotní služby, vzdělávání, volnočasové aktivity dětí a mládeže, kulturní služby, • nákup zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí, uplatňování reverse-charge, • zvláštní režimy, • nárok na odpočet a jeho uplatnění v krácené a poměrné výši, význam dotace na uplatněný nárok na odpočet, • prostor pro dotazy. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • druhy účetní závěrky a kdy který použít, • závěrkový proces, • inventarizace, • závěrkové operace časové rozlišení, kurzové rozdíly, …, • daň z příjmů v hrubé kostce splatná i odložená, • struktura závěrky se zaměřením na přílohu, • spolupráce s auditorem, • výroční zpráva a zpráva o vztazích. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Novinky ve mzdách v roce 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • změny v pracovněprávní oblasti – minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy 2019 a její dopady do dalších právních předpisů, • změny v zákoně o zaměstnanosti – povinnosti zaměstnavatelů, evidence o zaměstnávání cizinců, agenturní zaměstnanci, plnění povinného podílu, • změny ve zdravotním pojištění – OSVČ a minimální výše záloh na pojistné na zdravotní pojištění, osoba bez zdanitelných příjmů, osoby, za které platí pojistné stát. Princip minimálního vyměřovacího základu – dopočet pojistného do MVZ a výpočet pojistného z MVZ, • změny v nemocenském pojištění, • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění tzv. malý rozsah - 3 000 Kč, vznik účasti na nemocenském pojištění u dohody o provedení práce, nové redukční hranice, ochranná lhůta, podpůrčí doba. • náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti – nové redukční hranice pro průměrný výdělek. Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, karenční doba a její zrušení, náhrada u zvláštních rozvrhů pracovní doby, možné kontroly zaměstnavatele svých zaměstnanců, co může zaměstnavatel kontrolovat, možné postihy, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti, • změny v pojistném na sociální zabezpečení a důchodové agendě – stanovení průměrné mzdy pro rok 2019 a její dopady do důchodové agendy, maximální vyměřovací základ, minimální a maximální záloha na pojistné u OSVČ, OSVČ vedlejší činnost a rozhodný příjem od kterého se musí platit povinné zálohy. • změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti – slevy na dani od roku 2019, uplatňování nároku na daňová zvýhodnění a ověřování těchto skutečností plátcem daně, nezdanitelné části ze základu daně - § 15 zákona o dani ze závislé činnosti, dokladovost při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti, • výpočet srážek ze mzdy – změny pro rok 2019 - nové nezabavitelné částky, zákon o insolvenci, pořadí prováděných srážek, příjmy, ze kterých se musí srážky provádět, další povinnosti plátců příjmu povinného – ohlašovací povinnost, zápočtové listy, součinnost, názorné ukázky výpočtů, doporučené vzory, • aktuální další informace vždy podle vývoje legislativy – náhrady cestovních výdajů nové výše tuzemského stravného, vyhláška o zahraničním stravném atd., • závěr semináře, dotazy posluchačů. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Videolektor.cz. ...1. VOX a.s.

Zdravotní pojištění 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • Desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor. • Jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce? • Proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát? • Které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku? Podmínky u celodenní osobní a řádné péče. • Přihlašování zaměstnance v různých situacích víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno … Vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte – opravné kódy. • Jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ. • Výpočty v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání dohod, typově různé dohody, střídání příjmů. Správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění. • Jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod? • Proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění? • Jakou roli hraje pro zaměstnavatele podnikání jeho zaměstnance? • Neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu. • Placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018 - 2019. Jak se postupuje, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání? • Co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne? • Jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? Kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být? ...1. VOX a.s.

Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • očekávané změny v daních z příjmů úprava výsledku hospodaření v návaznosti na rozvahové oceňování finančních nástrojů reálnou hodnotou, řešení tzv. hybridních nesouladů, zdanění ovládané zahraniční společnosti, omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a výjimky z tohoto omezení, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví a další, • očekávané velké změny v zákoně o DPH definice poukazu, samostatné stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě poukazu a související okamžik uskutečnění plnění, vymezení okamžiku zdanitelného plnění u plnění souvisejících s nájmem nemovité věc, otázka doručování daňových dokladů, změna u souhrnných daňových dokladů, úprava zaokrouhlovacího pravidla, cena obvyklá pro účely DPH, oprava základu daně a daně u nedobytné pohledávky, změny v osvobozených plněních, úprava odpočtu v případě vyšších oprav nemovitých věcí, rozšíření odpočtu při registraci plátce, změny při podávání dodatečných přiznání a další, • očekávané změny dalších daňových zákonů – daňového řádu, zákona o evidenci tržeb rozšíření povinnosti evidovat tržby – podmínky a termíny účinnosti, vč. souvisejícího návrhu na změny v DPH – přeřazení určitých služeb do 10% sazby DPH, zákona o dani z hazardních her úprava základu daně a přepočtu cizích měn na Kč, a souvisejících předpisů novelizace vyhlášky č. 419 - 2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, • očekávané změny v účetních předpisech v zákoně o účetnictví, prováděcích vyhláškách a v Českých účetních standardech a další v návaznosti na legislativní proces výklad bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání webináře. ...1. VOX a.s.

DPH 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • pouze z prvního návrhu novely k 20. 5. 2018 - ještě jsou možné další změny, • vymezení základních pojmů po novele, • osoby povinné k dani, • poukaz pro účely ZDPH, jednoúčelový poukaz, víceúčelový poukaz, • změny v pravidlech pro vystavení daňového dokladu, souhrnný daňový doklad, • základ daně – rozsáhlá úprava, • výpočet daně – nová formulace, • oprava základu daně – zásadní úprava, • oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky – zcela nová ustanovení v § 42a až § 42i, • oprava sazby daně – nové formulace, • osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží – reakce na judikaturu, • oprava odpočtu daně, způsob výpočtu daně v poměrné výši – nové formulace, • nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace – zásadní změny, • režim přenesení daňové povinnosti – technická úprava, • obecná ustanovení o daňovém přiznání, • nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – přepracované celé ustanovení, • osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň. ...1. VOX a.s.

Účetnictví a daně neziskových organizací 2019 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • legislativní rámec – nový občanský zákoník-spolky, fundace, ústavy, • změna zřizovacích listin a rejstřík neziskovek, • status veřejné prospěšnosti, • specifika účtování NO – DE či PÚ, plný a zjednodušený rozsah vedení, CUS pro NO, • dotace, příspěvky, dary, granty, sponzorství, reklama, • fondy – účtová třída 9, specifika účtování, • majetek, odpisy majetku, • zásoby NO – specifika účtování, • účtování hlavní a doplňkové činnosti, • neziskovky s "širším a užším" základem daně, výpočet základu daně u DDPO, • 30 % odpočitatelná položka ze základu daně, • ostatní daně – DPH, silniční daň, daň z nemovitosti, specifika NO, • odčitatelná položka pro NO – praktická řešení, • účetní závěrka NO, inventarizace majetku, včetně podrozvahy, inventarizační rozdíly, • audit NO, zejména dotací, • vnitřní kontrolní systém, veřejný výdaj, finanční kontrola, • struktura UZ a zveřejňování UZ u neziskovek, • nejčastější chyby v účetnictví a daních NO. ...1. VOX a.s.

IFRS Účetní metody, tržby, zásoby záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • tržby – IAS 18 a IFRS 15, • funkční a reportovací měna – IAS 21, • zobrazení transakcí se spřízněnými osobami – IAS 24, • rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky – IAS 37, • zásoby – IAS 2, • smlouvy o zhotovení – IAS 10, • daň z příjmů – IAS 12. ...1. VOX a.s.

Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za r. 2018, • platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1. 1. 2018 a v průběhu r. 2018, výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část zjednodušená forma účetnictví pro p. o. a povinnost sestavit výkazy, • kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – platné znění pro r. 2018 kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci, • harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2018, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů inventarizační zpráva a účetní závěrka, • kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Kontrola správnosti tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola správnosti účtování realizovaných finančních vztahů se zřizovatelem úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy, • kontrola správnosti účtování o majetku, • účtování a oceňování zásob, • podrozvahová evidence jako součást Přílohy, • hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob, • Výpočet DPPO a její zaúčtování, • legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2018, zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách a opravných položkách, • daňové odpisy pro p. o. – potřebné informace u svěřeného majetku, • druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti osvobození od daně, • základ daně a sazba daně, daň a její zaúčtování do Hl. č. i hosp. č., • silniční daň, • stručná informace o změnách účetních a daňových předpisů pro p. o. od 1. 1. 2018 – podle aktuální situace v připravované legislativě. ...1. VOX a.s.

Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • osoba poplatníka, • předmět daně, • cena sjednaná, srovnávací daňová hodnota, nabývací hodnota, • základ daně z nabytí nemovitých věcí, • směnná hodnota, a u kterých nemovitostí je ji možné určit, • posouzení směnné smlouvy z daňového hlediska, • uplatnění osvobození u dokončených a užívaných nových staveb a jednotek, • stanovení zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí, • orientace v procesních ustanoveních zakotvených v zákonném opatření, • postup při podání daňového přiznání, • podmínky pro zánik daňové povinnosti, • praktické příklad z praxe. ...1. VOX a.s.

IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace záznam on-line

[skoleni-kurzy.eu] Neuvedeno * • finanční nástroje – klasifikace a oceňování – IAS 39, IFRS 9, • finanční nástroje – prezentace – IAS 32, IFRS 7, • rizika – prezentační povinnosti podniku, • podnikové akvizice – stanovení ceny a okamžiku akvizice – IFRS 3, • podnikové akvizice – akviziční účetnictví, • podnikové akvizice – vykázání a práce s goodwillem. ...1. VOX a.s.
 
 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Adobe After Effects – certifikovaný základní kurz v dubnu 2019 - Praha