logo skoleni-kurzy

KURZ : KOMPLEXNI PRUVODCE DPH VCETNE ZMEN PRO ROK 2023
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023 - Následující kurzy:

 

 

KOMPLEXNI PRUVODCE DPH VCETNE ZMEN PRO ROK 2023

Viz také následující kurzy :
 • Mzdové účetnictví s výukou mzdového programu na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK - ASISTENT - KA - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti
 • SPECIALISTA MARKETINGU - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti


Kurz - Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023


1. VOX a.s.


Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností. * 1. seminář 4. 4. 2023; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2023 • Ing. Jiří Klíma • obecná ustanovení a vymezení základních pojmů, • daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace, • předmět DPH – tuzemská plnění, • uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění, • jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti, • základ daně a její výpočet, • oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad, • sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49), • osvobozená plnění bez nároku na odpočet, • odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání, • zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a, • daňové přiznání a kontrolní hlášení, • ručení za nezaplacenou daň. 2. seminář 5. 4. 2023; 9:00–16:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2023 • Ing. Jiří Klíma Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Novinky roku 2023, aktuální judikatura. Z obsahu vybíráme: • prodej zboží na dálku, e-shopy, • pravidla přepočtu cizí měny na českou, • pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů, • pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí, • opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně, • pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu, • přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod., • třístranné obchody, • dovoz zboží – přiznání daně, základ daně, daňové doklady, • vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání. 3. seminář - workshop 6. 4. 2023; 9:00–16:00 • DPH v příkladech – workshop • Ing. Marika Voženílková TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady): • porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně, • fikce dodání zboží a poskytnutí služby, • prodej majetku mimo režim DPH, • finanční a operativní leasing v souvislostech, • sazby daně, změny, vliv na případné vypořádání záloh k DUZP, • řešení případů v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, • opravy základu daně a daně + promítnutí v DAP, kontrolní hlášení, • problematika nájmů ve všech souvislostech, • nárok na odpočet – dokazování, neuznání finanční správou, rozsudky, • výpočet odpočtu daně v poměrné výši, opravy odpočtu, odpočet daně v krácené výši, nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci, úprava odpočtu, manka a škody. INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ – příklady, příklady: • dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – příkla ...


Cena kurzu:
     ...   7.170 CZK / Kurz  

     ... včetně DPH: 8.676 CZK / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023
-
4. – 6. 4. 2023; 9:00–16:00
Praha ... cena: 7.170 CZK /Kurz (8.676 CZK /Kurz včetně DPH)
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
4. – 6. 4. 2023; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2303200 - 7 170 Kč + DPH Základní cena, kód: 230320A - 13 623 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 230320B - 19 359 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 230320C - 24 378 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023


Kurz je určen pro ...

Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní a pracovníci ekonomických útvarů.


Lektoři kurzu


Ing. Jiří Klíma
Ing. Marika Voženílková


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
1. seminář
4. 4. 2023; 9:00–16:00
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2023
Ing. Jiří Klíma

obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,

daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,

předmět DPH – tuzemská plnění,

uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,

jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,

základ daně a její výpočet,

oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,

sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),

osvobozená plnění bez nároku na odpočet,

odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,

zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,

daňové přiznání a kontrolní hlášení,

ručení za nezaplacenou daň.


2. seminář
5. 4. 2023; 9:00–16:00
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2023
Ing. Jiří Klíma
Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Novinky roku 2023, aktuální judikatura.
Z obsahu vybíráme:

prodej zboží na dálku, e-shopy,

pravidla přepočtu cizí měny na českou,

pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů,

pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí,

opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně,

pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu,

přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod.,

třístranné obchody,

dovoz zboží – přiznání daně, základ daně, daňové doklady,

vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání.


3. seminář/workshop
6. 4. 2023; 9:00–16:00
DPH v příkladech – workshop
Ing. Marika Voženílková


TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady):

porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně,

fikce dodání zboží a poskytnutí služby,

prodej majetku mimo režim DPH,

finanční a operativní leasing v souvislostech,

sazby daně, změny, vliv na případné vypořádání záloh k DUZP,

řešení případů v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,

opravy základu daně a daně + promítnutí v DAP, kontrolní hlášení,

problematika nájmů ve všech souvislostech,

nárok na odpočet – dokazování, neuznání finanční správou, rozsudky,

výpočet odpočtu daně v poměrné výši, opravy odpočtu, odpočet daně v krácené výši, nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci, úprava odpočtu, manka a škody.


INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ – příklady, příklady:

dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – příklady, grafy, neuznání osvobození dodání do JČS,
příklady prokazování přepravy v různých situacích a dokazování před správcem daně,

nová pravidla pro dodání zboží na dálku – rozšíření systému jednoho správního místa,

nové povinnosti pro e-shopy a ostatní poskytovatele elektronických platebních bran, místo plnění, princip, registrace, vedení údajů,

přemístění zboží do jiného členského státu, změna smluvních podmínek, dopady, DAP, SH,

pořízení zboží z jiného členského státu – DAP, KH, neuznání nároku na odpočet daně, časové posuny, rozdíly v hodnotách,

příklady porušení režimu skladu a dopady,

přeshraniční služby – poskytování, příjem služeb, zdaňování, kdy, doklady, zálohy, neuznání osvobození, povinnost registrace mimo tuzemsko.


VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ (příklady, novelizovaná ustanovení):

zrušení osvobození dovozu zboží malé hodnoty do 22 EUR,

dva způsoby zdaňování dovozu zboží v hodnotě do 150 EUR,

dovoz zboží – základ daně a výpočet DPH, služby vázané na dovoz, místo plnění, osvobození dovozu, opravy základu daně,

vývoz zboží, pravidla pro osvobození, služby vázané na vývoz, porušení celních předpisů, prokazování přepravy, daňový doklad, DAP, prokazování osvobození u do DAP).


Komplexní příklad.


Odpovědi na dotazy.[Kurz] Obsah kurzu/školení...
1. seminář
4. 4. 2023; 9:00–16:00
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2023
Ing. Jiří Klíma

obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,

daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,

předmět DPH – tuzemská plnění,

uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,

jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,

základ daně a její výpočet,

oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,

sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),

osvobozená plnění bez nároku na odpočet,

odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,

zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,

daňové přiznání a kontrolní hlášení,

ručení za nezaplacenou daň.


2. seminář
5. 4. 2023; 9:00–16:00
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2023
Ing. Jiří Klíma
Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Novinky roku 2023, aktuální judikatura.
Z obsahu vybíráme:

prodej zboží na dálku, e-shopy,

pravidla přepočtu cizí měny na českou,

pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů,

pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí,

opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně,

pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu,

přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod.,

třístranné obchody,

dovoz zboží – přiznání daně, základ daně, daňové doklady,

vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání.


3. seminář/workshop
6. 4. 2023; 9:00–16:00
DPH v příkladech – workshop
Ing. Marika Voženílková


TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady):

porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně,

fikce dodání zboží a poskytnutí služby,

prodej majetku mimo režim DPH,

finanční a operativní leasing v souvislostech,

sazby daně, změny, vliv na případné vypořádání záloh k DUZP,

řešení případů v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,

opravy základu daně a daně + promítnutí v DAP, kontrolní hlášení,

problematika nájmů ve všech souvislostech,

nárok na odpočet – dokazování, neuznání finanční správou, rozsudky,

výpočet odpočtu daně v poměrné výši, opravy odpočtu, odpočet daně v krácené výši, nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci, úprava odpočtu, manka a škody.


INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ – příklady, příklady:

dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – příklady, grafy, neuznání osvobození dodání do JČS,
příklady prokazování přepravy v různých situacích a dokazování před správcem daně,

nová pravidla pro dodání zboží na dálku – rozšíření systému jednoho správního místa,

nové povinnosti pro e-shopy a ostatní poskytovatele elektronických platebních bran, místo plnění, princip, registrace, vedení údajů,

přemístění zboží do jiného členského státu, změna smluvních podmínek, dopady, DAP, SH,

pořízení zboží z jiného členského státu – DAP, KH, neuznání nároku na odpočet daně, časové posuny, rozdíly v hodnotách,

příklady porušení režimu skladu a dopady,

přeshraniční služby – poskytování, příjem služeb, zdaňování, kdy, doklady, zálohy, neuznání osvobození, povinnost registrace mimo tuzemsko.


VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ (příklady, novelizovaná ustanovení):

zrušení osvobození dovozu zboží malé hodnoty do 22 EUR,

dva způsoby zdaňování dovozu zboží v hodnotě do 150 EUR,

dovoz zboží – základ daně a výpočet DPH, služby vázané na dovoz, místo plnění, osvobození dovozu, opravy základu daně,

vývoz zboží, pravidla pro osvobození, služby vázané na vývoz, porušení celních předpisů, prokazování přepravy, daňový doklad, DAP, prokazování osvobození u do DAP).


Komplexní příklad.


Odpovědi na dotazy.[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře.
Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností.


[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


1. VOX a.s.

:: Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

Platební podmínky pro účast na kurzu

Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

Podobné kurzy #Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023 >>


Další kurzy a školení: Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - rekvalifikační kurz dálkově
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21479 - 2020-2 - 238 a MSMT-14612 - 2021-3 . Další podobné školení nebo kurzy
Mzdové účetnictví s výukou mzdového programu na PC - rekvalifikační kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikační kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) - rekvalifikační kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
DPH pro praxi - online kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace kurzu DPH je zapeklité a já do této oblasti chtěla proniknout. Proto jsem zaplatila on-line kurz. Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : => => Získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje procvičování na příkladech z praxe. Další podobné školení nebo kurzy
Základy pracovního práva – online kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. Témata kurzu jsou: pracovní poměr, závislá práce, ukončení pracovního poměru, dohody, dovolená, home office, sdílená pracovní místa, GDPR, BOZP a další. Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů fyzických osob
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : Posluchači kurzu získají znalosti potřebné pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Probíranou látku procvičujeme v rámci výuky na konkrétních příkladech z praxe. Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů právnických osob - online kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce. Další podobné školení nebo kurzy
Daň z příjmů fyzických osob - online kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou. Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2023-03-27 00:37:32

1. VOX a.s.
Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023 # Přihláška na kurz:

Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Sport, umění a ostatní kurzy
 •   Kurzy pro rok 2023


  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  bude, do, dph, dph, hlubší, ohledem, problematiky, seminářích, upraven, vhled, získáte  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSKomplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023 [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © 1. VOX a.s. - Praha 1 :: - Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

  Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  BARMAN/KA 4* / 5* HOTEL NA PRAZE 1
  ] + ODMĚNY Vhodné pro Absolventy. O nás Jsem profesionál z oblasti personálního poradenství a poskytuji komplexní služby..., Praha 1

  ČÍŠNÍK / SERVÍRKA SNÍDANĚ - 4 5* HOTELY NA PRAZE 1
  a poskytuji komplexní služby v oblasti řízení lidských zdrojů. Zakládám si na vysoce odborném a přátelském přístupu, který je pro..., Praha 1

  PORTÝR 4 5* HOTELU NA PRAZE 1
  Absolventy. O nás Jsem profesionál z oblasti personálního poradenství a poskytuji komplexní služby v oblasti řízení lidských..., Praha 1

  ^

  Podobné kurzy # dph • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově I.ČÁST on line webinář v březnu 2023 - Pardubice
  ^