logo skoleni-kurzy

KURZ : KOMPLEXNI PRUVODCE DPH VCETNE ZMEN PRO ROK 2023
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023 - Následující kurzy:

 

 

KOMPLEXNI PRUVODCE DPH VCETNE ZMEN PRO ROK 2023

Viz také následující kurzy :
 • Mzdové účetnictví s výukou mzdového programu na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • SPECIALISTA MARKETINGU - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti
 • Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • PRACOVNÍK V ADMINISTRATIVĚ - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti


Kurz - Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   DPH v roce 2024 včetně informací o připravované novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2025 - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.553 Kč/Kurz (3.089 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   DPH v roce 2024 včetně informací o připravované novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2025 - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Olomouc - Olomoucký  
  (??)   DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů i jiných neziskových subjektů v roce 2024 a navržené změny ZDPH 2025-2027 - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 2.290 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů i jiných neziskových subjektů v roce 2024 a navržené změny ZDPH 2025-2027 - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 2.290 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Krácení nároku na odpočet DPH - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 CZK /Kurz (3.255 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   DPH – nejčastější chyby - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   DPH – nejčastější chyby - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023


  Kurz je určen pro ...

  Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní a pracovníci ekonomických útvarů.


  Lektoři kurzu


  Ing. Jiří Klíma
  Ing. Marika Voženílková


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  1. seminář
  4. 4. 2023; 9:00–16:00
  Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2023
  Ing. Jiří Klíma

  obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,

  daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,

  předmět DPH – tuzemská plnění,

  uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,

  jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,

  základ daně a její výpočet,

  oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,

  sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),

  osvobozená plnění bez nároku na odpočet,

  odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,

  zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,

  daňové přiznání a kontrolní hlášení,

  ručení za nezaplacenou daň.


  2. seminář
  5. 4. 2023; 9:00–16:00
  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2023
  Ing. Jiří Klíma
  Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Novinky roku 2023, aktuální judikatura.
  Z obsahu vybíráme:

  prodej zboží na dálku, e-shopy,

  pravidla přepočtu cizí měny na českou,

  pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů,

  pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí,

  opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně,

  pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu,

  přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod.,

  třístranné obchody,

  dovoz zboží – přiznání daně, základ daně, daňové doklady,

  vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání.


  3. seminář/workshop
  6. 4. 2023; 9:00–16:00
  DPH v příkladech – workshop
  Ing. Marika Voženílková


  TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady):

  porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně,

  fikce dodání zboží a poskytnutí služby,

  prodej majetku mimo režim DPH,

  finanční a operativní leasing v souvislostech,

  sazby daně, změny, vliv na případné vypořádání záloh k DUZP,

  řešení případů v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,

  opravy základu daně a daně + promítnutí v DAP, kontrolní hlášení,

  problematika nájmů ve všech souvislostech,

  nárok na odpočet – dokazování, neuznání finanční správou, rozsudky,

  výpočet odpočtu daně v poměrné výši, opravy odpočtu, odpočet daně v krácené výši, nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci, úprava odpočtu, manka a škody.


  INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ – příklady, příklady:

  dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – příklady, grafy, neuznání osvobození dodání do JČS,
  příklady prokazování přepravy v různých situacích a dokazování před správcem daně,

  nová pravidla pro dodání zboží na dálku – rozšíření systému jednoho správního místa,

  nové povinnosti pro e-shopy a ostatní poskytovatele elektronických platebních bran, místo plnění, princip, registrace, vedení údajů,

  přemístění zboží do jiného členského státu, změna smluvních podmínek, dopady, DAP, SH,

  pořízení zboží z jiného členského státu – DAP, KH, neuznání nároku na odpočet daně, časové posuny, rozdíly v hodnotách,

  příklady porušení režimu skladu a dopady,

  přeshraniční služby – poskytování, příjem služeb, zdaňování, kdy, doklady, zálohy, neuznání osvobození, povinnost registrace mimo tuzemsko.


  VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ (příklady, novelizovaná ustanovení):

  zrušení osvobození dovozu zboží malé hodnoty do 22 EUR,

  dva způsoby zdaňování dovozu zboží v hodnotě do 150 EUR,

  dovoz zboží – základ daně a výpočet DPH, služby vázané na dovoz, místo plnění, osvobození dovozu, opravy základu daně,

  vývoz zboží, pravidla pro osvobození, služby vázané na vývoz, porušení celních předpisů, prokazování přepravy, daňový doklad, DAP, prokazování osvobození u do DAP).


  Komplexní příklad.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  1. seminář
  4. 4. 2023; 9:00–16:00
  Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2023
  Ing. Jiří Klíma

  obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,

  daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,

  předmět DPH – tuzemská plnění,

  uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,

  jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,

  základ daně a její výpočet,

  oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,

  sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),

  osvobozená plnění bez nároku na odpočet,

  odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,

  zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,

  daňové přiznání a kontrolní hlášení,

  ručení za nezaplacenou daň.


  2. seminář
  5. 4. 2023; 9:00–16:00
  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2023
  Ing. Jiří Klíma
  Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Novinky roku 2023, aktuální judikatura.
  Z obsahu vybíráme:

  prodej zboží na dálku, e-shopy,

  pravidla přepočtu cizí měny na českou,

  pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů,

  pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí,

  opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně,

  pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu,

  přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod.,

  třístranné obchody,

  dovoz zboží – přiznání daně, základ daně, daňové doklady,

  vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání.


  3. seminář/workshop
  6. 4. 2023; 9:00–16:00
  DPH v příkladech – workshop
  Ing. Marika Voženílková


  TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady):

  porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně,

  fikce dodání zboží a poskytnutí služby,

  prodej majetku mimo režim DPH,

  finanční a operativní leasing v souvislostech,

  sazby daně, změny, vliv na případné vypořádání záloh k DUZP,

  řešení případů v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,

  opravy základu daně a daně + promítnutí v DAP, kontrolní hlášení,

  problematika nájmů ve všech souvislostech,

  nárok na odpočet – dokazování, neuznání finanční správou, rozsudky,

  výpočet odpočtu daně v poměrné výši, opravy odpočtu, odpočet daně v krácené výši, nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci, úprava odpočtu, manka a škody.


  INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ – příklady, příklady:

  dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – příklady, grafy, neuznání osvobození dodání do JČS,
  příklady prokazování přepravy v různých situacích a dokazování před správcem daně,

  nová pravidla pro dodání zboží na dálku – rozšíření systému jednoho správního místa,

  nové povinnosti pro e-shopy a ostatní poskytovatele elektronických platebních bran, místo plnění, princip, registrace, vedení údajů,

  přemístění zboží do jiného členského státu, změna smluvních podmínek, dopady, DAP, SH,

  pořízení zboží z jiného členského státu – DAP, KH, neuznání nároku na odpočet daně, časové posuny, rozdíly v hodnotách,

  příklady porušení režimu skladu a dopady,

  přeshraniční služby – poskytování, příjem služeb, zdaňování, kdy, doklady, zálohy, neuznání osvobození, povinnost registrace mimo tuzemsko.


  VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ (příklady, novelizovaná ustanovení):

  zrušení osvobození dovozu zboží malé hodnoty do 22 EUR,

  dva způsoby zdaňování dovozu zboží v hodnotě do 150 EUR,

  dovoz zboží – základ daně a výpočet DPH, služby vázané na dovoz, místo plnění, osvobození dovozu, opravy základu daně,

  vývoz zboží, pravidla pro osvobození, služby vázané na vývoz, porušení celních předpisů, prokazování přepravy, daňový doklad, DAP, prokazování osvobození u do DAP).


  Komplexní příklad.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře.
  Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností.


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

  Podobné kurzy #Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023 >>


  Další kurzy a školení: Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Daňový specialista - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - rekvalifikační kurz dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví a daňová evidence - rekvalifikační kurz dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Manažer - rekvalifikační kurz dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví s výukou mzdového programu na PC - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  SPECIALISTA MARKETINGU - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví - rekvalifikační kurz dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví s praxí na PC - rekvalifikační kurz dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  PRACOVNÍK V ADMINISTRATIVĚ - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví - rekvalifikační kurz - dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  PRACOVNÍK V ADMINISTRATIVĚ - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy podnikání - rekvalifikační kurz dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Management – online kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled. Další podobné školení nebo kurzy
  Personalista - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky. Další podobné školení nebo kurzy
  Pracovník v administrativě - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : V tomto kurzu se naučíte vše, co potřebujete pro práci v oboru administrativa. Naučíte se organizovat chod kanceláře, třídit a evidovat dokumenty, psát pracovní dokumenty. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-04-04 16:41:12

  1. VOX a.s.
  Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023 #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Sport, umění a ostatní kurzy
 •   Kurzy pro rok 2023
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Průvodce/stevard lůžkového vozu, v mezinárodních vlacích
  Vhodné i pro absolventy a studenty. Váš pracovní den bude probíhat na cestách v nočních lůžkových a lehátkových vlacích kde spojíte cestování s prací u české stabilní společnosti JLV a.s. s dlouholetou tradicí na mezinárodním železničním ..., Praha 4

  Bankéř/ka pro movitou klientelu, Praha 3 Jiřího z Poděbrad
  Hledáme zkušeného průvodce nebo zkušenou průvodkyni po bankovním světě! Zjednodušili jsme ho a modernizovali... se bát nemusíte. K dispozici máte kromě kolegů a kolegyň i online finančního průvodce, který vám se vším pomůže..., Praha 3

  Elektrikář/ka - Praha [FN Bulovka]
  Přijmeme elektrikáře [m/ž] pro fakultní nemocnici Bulovka v Praze: Jedná se o komplexní elektroúdržbářské..., Praha 8

  Samostatná/ý účetní [zástupce hlavní účetní]
  , když se připojíte do našeho ekonomického týmu a budete s námi měnit tvář Prahy. Co bude Vaším úkolem: Komplexní činnost..., Praha 7

  Samostatná/ý účetní [zástupce hlavní účetní]
  , když se připojíte do našeho ekonomického týmu a budete s námi měnit tvář Prahy. Co bude Vaším úkolem: Komplexní činnost..., Praha 7

  HOTELOVÝ KUCHAŘ/KA - 4 5* NA PRAZE 1
  personálního poradenství a poskytuji komplexní služby v oblasti řízení lidských zdrojů. Zakládám si na vysoce odborném a přátelském..., Praha 1

  Podobné kurzy # dph


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny úprava dopisů a e mailů, pravopis, tvarosloví v červnu 2024 - Praha 2
  ^