logo skoleni-kurzy

UCETNI A DANOVE KURZY MZDY A POJISTENI


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Kurz bezpečného používání sociálních sítí - NICOM, a.s.
Cíl kurzu Naučit se bezpečně používat nejznámější sociální sítě jako Facebook, Instragram, Badoo a další. .

^

 

 

UCETNI A DANOVE KURZY MZDY A POJISTENI

Viz také následující kurzy :
  • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - rekvalifikační kurz dálkověPodrobnosti
  • Mzdové účetnictví s výukou mzdového programu na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti


Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40| ... >> [41]Kurz: Analýza návratnosti projektů - Klíčová disciplína investičního controllingu

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
Osvojte si praktické postupy pro efektivní rozhodování o vašich investicích Analýza návratnosti je nedílnou součástí přípravy každého většího projektu. Osvojte si roli controllera a poznejte nejběžnější metody posuzování investic a jejich praktické využití, včetně výhod i rizik jednotlivých postupů. Zorientujte se ve všech fázích procesu an ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Top VisionKurz: Cash flow – součást účetní závěrky

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
Na semináři se seznámíte s nepřímou metodou sestavení přehledu o peněžních tocích, který je součástí účetní závěrky podnikatelů. Seminář obsahuje jak výkladovou část, tak i procvičení na příkladech z praxe. | V průběhu tohoto semináře se budeme věnovat následujícím oblastem: • informace o právní úpravě závazné pro sestavení přehledu o peněžních tocích (cash flow), které je součástí účetní závěrky podnikatelů, • vazby mezi rozvahou, výkazem zisku a ztrát, cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu (tato část je nezbytně nutná pro pochopení sestavení cash flow nepřímou metodou), • zásady, které při sestavování cash flow platí (vyloučení výnosů a nákladů, které nejsou peněžním tokem a zapracování příjmů a výdajů, které nejsou součástí výsledku hospodaření ve sledovaném období), • vykázání sledovaných ukazatelů (např. přijaté a zaplacené úroky, zaplacená daň z příjmů atd.), • na co si dát pozor, aby nám cash flow správně vyšlo aneb, kde se nejčastěji chybuje. Odpovědi na dotazy. ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Daň z příjmů fyzických osob - online kurz

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
Cíle kurzu : V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou. Popis : Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit problematiku DPFO a chtějí studovat online . Obsah Kurz obsahuje tato témata Předmět daně Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy z podnikání a nájmu Nezdanitelné části základu daně Slevy na dani [li ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.Kurz: Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
Cíle kurzu : V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce. Popis : Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit problematiku DPPO a mají alespoň částečné znalosti účetnitví. těm, co chtějí DPPO studovat online . Obsah Kurz obsahuje tato témata Poplatník daně a předmět daně Uznatelnost nákladů Paušální výdaje na dopra ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.Kurz: Daňová evidence – online kurz

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
Cíle kurzu : V online kurzu Daňová evidence se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence. Popis : Komu je kurz určen Začátečníkům, kteří se chtějí naučit daňovou evidenci . Všem, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí – daňová evidence, základy daní . Všem, kteří chtějí studovat online . Co všechno se naučíte Daně: Naučíte se orientovat v oblasti daní, porozumíte silniční dani, DPPO, DPFO, DPH. Daňovou evidenci: ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.Kurz: Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2023 – XXVIII. ročník

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
Na tradičním výjezdním semináři se budeme věnovat novinkám a vybraným problematickým oblastem a seznámíme vás s připravovanými změnami pro rok 2023. | 7. 12. 2023 (Čt) 11:00–17:00 • Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob a změny schválené zejména od roku 2023 a připravované pro rok 2024 • Ing. Vlastimil Bachor • informace k vývoji legislativy, • nový Pokyn D-59, • v detailu k úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů: – nepeněžní příjmy, – smluvní sankce, – bezúročné a nízkoúročené zápůjčky, – oceňovací rozdíly, • vybrané Interpretace NUR také optikou judikatury, • rozinky ke zdanění veřejně prospěšných poplatníků, majetku, pohledávkám a benefitům, • vybráno z dotazů. 8. 12. 2023 (Pá) 10:00–17:00 • DPH v roce 2023 a připravované změny pro rok 2024 • Ing. Jiří Klíma Daň z přidané hodnoty prochází změnami, jak legislativními, tak i výkladovými. Řada změn se připravuje na rok 2024. Cílem tohoto semináře je podrobný rozbor aktuálních problematických ustanovení zákona o DPH a ukázka praktických důsledků pro podnikatelské subjekty. Ing. Klíma se tematicky zaměří jak na tuzemská, tak i unijní a zahraniční plnění. Z obsahu vybíráme: • vybraná ustanovení roku 2023, • leasing – nová pravidla, judikatura, zpětný leasing, • prominutí úroků za pozdní úhradu daně, • dodání zboží do EU – pravidla a podmínky osvobození, • sazby daně, změny a výklady, • datum uskutečnění zdanitelného plnění, • prodej zboží na dálku, konsignační sklady, • opravné doklady, • aktuální výklady a stanoviska GFŘ. 9. 12. 2023 (So) 9:00–13:00 • Pracovněprávní předpisy po novelách pro rok 2024 • Mgr. Michal Vrajík • digitalizace HR agendy, • informační povinnosti zaměstnavatele a jejich plnění, • DPP a DPČ podle nové právní úpravy, • rodičovská dovolená a práva pečujících osob, • práce na dálku a hrazení nákladů práce na dálku, • změny v občanském soudním řízení, • nelegální práce a švarcsystém, • agenturní zaměstnávání. Odpovědi na dotazy. ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Daňový specialista - online

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
Cíle kurzu : V kurzu Daňový specialista on-line se naučíte orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. Vše si vyzkoušíte na příkladech z praxe. Popis : Komu je kurz určen všem, kteří se chtějí naučit daňovou problematiku . si chtějí oblast daní zopakovat nebo doplnit. chtějí získat osvědčení o absolvování kurzu . chtějí daně studovat online. Co vš ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.Kurz: DPH pro praxi - online kurz

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
Akreditace kurzu DPH je zapeklité a já do této oblasti chtěla proniknout. Proto jsem zaplatila on-line kurz. Udělal jsem dobře. Problematika je hezky a jasně vysvětlena. Pochopila jsem i já. Všem zájemcům doporučuji! Daniela Kočí, vedoucí cestovní kanceláře --- Cíle kurzu : V tomto online kurzu se seznámíte se zákonem o DPH. Kurz obsahuje 11 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňová poradkyně. Popis : Kurz je určen všem, kteří se chtějí nauč ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.Kurz: DPH v oboru vodovodů a kanalizací

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana HexnerováKurz: DPH v oboru vodovodů kanalizací - ON-LINE

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana HexnerováKurz: Finanční minimum manažera

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Určeno pro manažery, personalisty, vedoucí týmů a další řídící pracovníky. Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: JUBELA, s.r.o.Kurz: Konsolidační balíček a jeho dopady do procesů zaměstnavatele v roce 2024

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
Dozvíte se, jak ve firmě připravit a provést změny, které se vás budou týkat. | Lektorka se bude věnovat specificky aktuálním tématům: Co přináší novelizace zákoníku práce 2023 a konsolidační balíček v roce 2024 v oblasti personální a mzdové? Změny v oblasti Dohod o provedení práce v roce 2024 z pohledu personalisty, mzdové účetní a zaměstnance. Další aktuální témata, která se týkají zpracování mezd a oblasti personalistiky: • změny v oblasti stravenek a stravenkového paušálu; „zastropování“ stravenky a zrušení poměru daňové - nedaňové uznatelnosti 55% + 45%, • konkrétní dopady zrušení písm d) v § 6, odst. 9 zákona o daních z příjmů, • jaké dopady bude mít případné poskytování benefitů i po účinnosti? • zrušení vyhlášky FKSP a změny v rozsahu vytváření fondu kul. a soc. potřeb – omezení použití fondu, • dopady na zaměstnance – oblast daňová, sociální a zdravotní pojištění, • oblast srážek ze mzdy na základě výkonu rozhodnutí a insolvence, • dopady do oblasti dávek sociální podpory • změny v oblasti DPP – výše pojištění dle počtu sjednaných DPP a oznamovací povinnost zaměstnavatele. ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Mzdové účetnictví – online kurz

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
Cíle kurzu : V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty. Popis : Komu je kurz určen Začátečníkům, kteří se chtějí naučit celou agendu mzdového účetnictví . Všem, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblasti mzdového účetnictví. Všem, kteří mzdové účetnic ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.Kurz: Novela zákoníku práce a jeho specifika ve školství

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe Uplatňování zákoníku práce ve školství. Novela zákoníku práce 2023 ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Aliaves Co., a.s.Kurz: Odměňování členů zastupitelstev – velká novela od 1.1.2024

Nejbližší termín školení kurzu: 07.12.2023  -
Akreditace: MV - AK - PV-599 - 2021; Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC Cíl semináře Seznámit účastníky, zejména zástupce měst a obcí se zásadní novelou odměňováním členů zastupitelstev ÚSC účinnou od 1.1.2024 ...[Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Aliaves Co., a.s.
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40| ... >> [41]

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školeníNalezeno celkem : zpráv | aktualizace každou hodinu

^^

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2023 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Akreditovaný kurz: Řidič VZV v prosinci 2023 - Olomouc - Holice
^