logo skoleni-kurzy

KURZ : IFRS V PRAXI PRO POKROCILE
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
IFRS v praxi – pro pokročilé - Následující kurzy:

 

 

IFRS V PRAXI PRO POKROCILE

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • SPECIALISTA MARKETINGU - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti
 • PRACOVNÍK V ADMINISTRATIVĚ - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti
 • Mzdové účetnictví s výukou mzdového programu na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • PRACOVNÍK V ADMINISTRATIVĚ - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti


Kurz - IFRS v praxi – pro pokročilé

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 3.190 CZK /Kurz (3.860 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Majetek dle IFRS včetně IFRS 16 (operativní leasing) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.790 CZK /Kurz (3.376 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Majetek dle IFRS včetně IFRS 16 (operativní leasing) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   IFRS - základní koncepce - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.719 Kč/Kurz (3.290 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.719 Kč/Kurz (3.290 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   IFRS - základní koncepce - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  IFRS v praxi – pro pokročilé


  Kurz je určen pro ...

  Seminář je určen těm, kteří se již seznámili s IFRS a rádi by prohloubili své znalosti. Spíš než pro ty, kteří se čerstvě ocitli v prostředí, kde se IFRS aplikuje, je zaměřen na ty, kteří v takovém prostředí už nějakou dobu pracují, a rádi by se posunuli dál. Seminář je přínosem také pro auditory, poradce či pracovníky IT firem, kteří se zajímají o technické aspekty IFRS.


  Lektoři kurzu


  Robert Mládek


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  ? úvod do problematiky,
  ? zaúčtování, ocenění, vykazování,
  ? reálná hodnota,
  ? peníze a krátkodobé investice (přehled),
  ? pohledávky: smluvní majetek, uznání výnosů (ocenění), příklady,
  ? zásoby: klasifikace, ocenění, příklady, uznání výnosů (načasování),
  ? časové rozlišení a dohadné položky,
  ? hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy,
  ? nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill,
  ? leasing,
  ? závazky,
  ? vlastní kapitál,
  ? výsledovka, uznání výnosů (služby a POC),
  ? impairment,
  ? volitelná témata (segmenty, cizí měny, finanční nástroje, atd.).


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  ? úvod do problematiky,
  ? zaúčtování, ocenění, vykazování,
  ? reálná hodnota,
  ? peníze a krátkodobé investice (přehled),
  ? pohledávky: smluvní majetek, uznání výnosů (ocenění), příklady,
  ? zásoby: klasifikace, ocenění, příklady, uznání výnosů (načasování),
  ? časové rozlišení a dohadné položky,
  ? hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy,
  ? nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill,
  ? leasing,
  ? závazky,
  ? vlastní kapitál,
  ? výsledovka, uznání výnosů (služby a POC),
  ? impairment,
  ? volitelná témata (segmenty, cizí měny, finanční nástroje, atd.).


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Vedle českých firem, které jsou emitenty investičních cenných papírů, na českém území působí mnoho zahraničních firem s povinností reportovat podle IFRS ve svých zemích. Přestože práce v účetním oddělení takové firmy může být zajímavá, zpravidla vyžaduje nejen znalost českých účetních předpisů, ale také IFRS. A samozřejmě, znalost anglického jazyka, který mnoho zahraničních firem používá pro interní komunikaci, je také často výhodou.
  Česka účetní úprava se sice pomalu blíží IFRS, ale pouze krátkými kroky. Například, chystaná novela zákona, která mela CUS přiblížit IFRS se odsouvá, i když je možné, že některé změny, například možnost účtovat v jiné měně než CZK, mohou nastat. Protože hlavní cíl školeni je ale IFRS, je vždy aktuální, a to bez ohledu na průběh vývoje na české účetní scéně.
  Z praktického hlediska se při aplikaci IFRS občas naráží na jistou komplikaci. Jak napovídá název, International Financial Reporting Standards upravují reporting (výstupy), nikoli accounting (postupy). Mimo jiné to znamená, že IFRS nepředepisují žádnou směrnou účtovou osnovu, a zpravidla ponechávají tvorbu účetních postupů na úsudku těch, kteří standardy musí nejprve interpretovat a pak zavést do praxe. Proto seminář také nabízí stovky praktických příkladů toho, jak IFRS použít pro účtování. Velká část těchto příkladů je také na stránkách ifrs-gaap.com/policies-and-procedures. V semináři jsou ale prezentovány i jejich verze v českém jazyce.
  Aby bylo co nejužitečnější, školení účastníkům nejen nabízí možnost klást dotazy, ale také se zapojit do diskuze, a tím ovlivnit nejen výběr témat (ne všechna témata jsou volitelná), ale i hloubku, do které se probírají. Nakonec, vzhledem k tomu, že mnoho firem používá anglický jazyk na celofiremní úrovni, je materiál dvojjazyčný, seminář probírá základní účetní angličtinu, a upozorňuje na místa, kde často dochází k nedorozumění.


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Výklad je v českém jazyce. Podkladové materiály jsou dvojjazyčné: anglické a české. Během výuky jsou upřesňovány různé anglické pojmy. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

  Podobné kurzy #IFRS v praxi – pro pokročilé >>
  Pokračujte zde:
  Další kurzy a školení: IFRS v praxi – pro pokročilé
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma standardy i dopadu nových standardů na vypovídací schopnost účetní závěrky. * IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky: • východiska standard Další podobné školení nebo kurzy
  Majetek dle IFRS včetně IFRS 16 (operativní leasing)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři budete seznámeni s jednotlivými standardy IFRS týkajících se majetku a operativního leasingu. Dozvíte se jak teoretické znalosti, tak i praktické příklady aplikace mezinárodních standardů na jednotlivé položky majetku. Další podobné školení nebo kurzy
  Majetek dle IFRS včetně IFRS 16 (operativní leasing)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři budete seznámeni s jednotlivými standardy IFRS týkajících se majetku a operativního leasingu. Dozvíte se jak teoretické znalosti, tak i praktické příklady aplikace mezinárodních standardů na jednotlivé položky majetku. Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS - základní koncepce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Bližší program: * Regulace a koncepce účetního výkaznictví založeného na IFRS * Účetní závěrka sestavená dle IFRS - koncepční pohled na účetní výkazy, jejich strukturu, obsahovou náplň, provázanost, významnost * Vybrané účetní oblasti v základn Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Bližší program: * Leasing a související práva k užívání aktiv a závazky z leasingu * Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv * Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti * Finanční aktiva a finanční závazky – klasifikace, oceňov Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Bližší program: * Leasing a související práva k užívání aktiv a závazky z leasingu * Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv * Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti * Finanční aktiva a finanční závazky – klasifikace, oceňov Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS - základní koncepce - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Bližší program: * Regulace a koncepce účetního výkaznictví založeného na IFRS * Účetní závěrka sestavená dle IFRS - koncepční pohled na účetní výkazy, jejich strukturu, obsahovou náplň, provázanost, významnost * Vybrané účetní oblasti v základn Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS v praxi – pro pokročilé
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : podobně jako prezenční seminář IFRS v praxi – pro pokročilé i tato online verze probírá všechny nejdůležitější oblasti IFRS. Na rozdíl od živého semináře, online formát umožní probrat stejný rozsah za dvě třetiny doby. Další podobné školení nebo kurzy
  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování kurzu budete schopni komplexně porozumět požadavkům IFRS na účetní závěrku a požadavkům jednotlivých standardů na vykazování a oceňování položek aktiv, závazků a vlastního kapitálu v účetní závěrce. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS v praxi – pro pokročilé
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Postupy, účetní politika, řešení praktických příkladů. Obdržíte bohaté studijní materiály. Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS in English
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Most companies apply IFRS because they are subsidiaries in a group whose securities trade on a regulated, EU market. In addition, many EU member states require legal entities to apply national standards, a. Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS v praxi – pro pokročilé
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Postupy, účetní politika, řešení praktických příkladů, diskuze. Obdržíte bohaté studijní materiály. Další podobné školení nebo kurzy
  Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS včetně pohledu nového Zákona o účetnictví
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře zvládnete vyhodnotit potenciální dopady použití IFRS jako sekundárního systému pro účetní výkaznictví firmy. Porozumíte rozdílům ve výkaznictví vybraných rozvahových položek dle českých pravidel a dle IFRS, jakož i rozdílům mezi stávajícími a novými ú Další podobné školení nebo kurzy
  Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS včetně pohledu nového Zákona o účetnictví
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře zvládnete vyhodnotit potenciální dopady použití IFRS jako sekundárního systému pro účetní výkaznictví firmy. Porozumíte rozdílům ve výkaznictví vybraných rozvahových položek dle českých pravidel a dle IFRS, jakož i rozdílům mezi stávajícími a novými ú Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS v praxi – pro pokročilé
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Postupy, účetní politika, řešení praktických příkladů. Obdržíte bohaté studijní materiály. Další podobné školení nebo kurzy
  IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seznámíte se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2024-05-13 07:26:10

  1. VOX a.s.
  IFRS v praxi – pro pokročilé #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 •   Kurzy pro pokročilé
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Personální konzultant/ka - získej praxi v HR
  Možnost získat praxi v HR, zaškolení od zkušených kolegů je samozřejmostí Možnost práce na HPP nebo DPP [u DPP 130 Kč/h... - získej praxi v HR? Vaše odpověď přijde správné osobě: Hana Berková z PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o...., Praha 2

  Ala carte kuchař - Restaurace Adele
  krátký/dlouhý týden [10:00-23:00] Požadujeme Předchozí praxi ve vytíženém ala carte provozu. Spolehlivost Nabízíme..., Praha 1

  Prodavač/ka, OC DBK - Praha 4, 26 hod/týden
  a pak si dáte s kolegy naši skvělou dm kávu. Váš profil Nemáte praxi v obchodě? Nevadí. Stačí, když budete chtít a my vás všechno..., Praha 4

  Administrativní pracovník pro smluvní agendu a evidenci zakázek
  Praxi výhodou Nabízíme Pracovní poměr na HPP Práci vhodnou i pro absolventy Finanční ohodnocení složené z fixní..., Praha 4

  Přidej se k nám do týmu na Nám. Bratří Synků
  se nebojí práce a zvládne kombinaci jak denní tak i cca 8 až 10 nočních směn za měsíc. Žádnou praxi nepotřebuješ, všechno tě..., Praha 4

  HLEDÁME CHŮVY - HLÍDÁNÍ DĚTÍ PRAHA
  ÚVAZEK PRO TY, KDO MAJÍ PRAXI S HLÍDÁNÍM DĚTÍ JAK TO PROBÍHÁ? MÁME MNOHO NABÍDEK HLÍDÁNÍ DĚTÍ A ÚKLIDŮ PO CELÉ PRAZE... hraček… Požadujeme: praxi v práci s dětmi [v rodině, školce, au-pair, v rámci studia pedagogické školy atd.] opravdový..., Praha 2

  Podobné kurzy # ifrs


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Kurz pro instruktory cyklistiky a cykloturistiky v květnu 2024 - Lipno nad Vltavou
  ^