logo skoleni-kurzy

KURZ : KOMPLEXNI POHLED NA DANOVOU SOUSTAVU V ROCE 2024 PRIME DANE
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně - Následující kurzy:

 

 

KOMPLEXNI POHLED NA DANOVOU SOUSTAVU V ROCE 2024 PRIME DANE

Viz také následující kurzy :
 • IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexněPodrobnosti
 • Zahraniční obchod – komplexně, z pohledu DPH, celních předpisů, dodacích podmínek a vykazování INTRASTATUPodrobnosti
 • Zahraniční obchod – komplexně, z pohledu DPH, celních předpisů, dodacích podmínek a vykazování INTRASTATUPodrobnosti
 • Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daněPodrobnosti
 • Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daněPodrobnosti


Kurz - Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně


1. VOX a.s.


Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy (DPH, DzPO, DzFO). Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě s dopady do odborné praxe, seznámí vás s aktuální judikaturou, se závěry koordinačních výborů, s informacemi a pokyny ministerstva financí. * 1. seminář: 21. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z přidané hodnoty pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Václav Benda Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH • vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2023 a 2024 • vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v řetězci, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží • vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku • vymezení místa plnění při poskytování služeb • zvláštní režim jednoho správního místa • jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery) • vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku • vystavování daňových dokladů • stanovení základu daně, výpočet a zaokrouhlování vypočtené daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů • sazby daně • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně • uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně dodání a pořízení zboží v režimu skladu • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu • pravidla pro uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na změny a praktické problémy • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty • vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží • uplatňování nároku na odpočet daně, včteně snížení odpočtu daně při zrušení registrace • zvláštní režim, pro cestovní službu a změny od 1. 1. 2024 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění • správa DPH v tuzemsku • podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení. 2. seminář: 22. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z příjmů právnických osob pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Jiří Nesrovnal • aktuální daňové změny schválené v roce 2023 a 2024, • vybrané daňové změny včetně výkladů a aktuální judikatury se zaměřením na oblast DPPO, • daňový úsporný balíček (změny sazby, změny v zaměstnaneckých benefitech, funkční měna, změny v dohodách o provedení práce, nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů, limitace vstupní ceny aut) • nový výkladový pokyn k ZDP D-59, • vybrané daňové aspekty agrese Ruska na Ukrajinu. 3. seminář: 23. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. • aktuální stav legislativy • zásadní změny ve zdanění fyzických osob od roku 2024, • rozsah daňové povinnosti v ČR rezidentů x nerezidentů • příjmy vyňaté z předmětu daně a příjmy od daně osvobozené (prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů … ...


Cena kurzu:
     ...   7.470 CZK / Kurz  

     ... včetně DPH: 9.039 CZK / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně
-
21. – 23. 5. 2024; 9:00–16:00
online - eLearning, Webináře
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
21. – 23. 5. 2024; 9:00–16:00 - - - - - kód: 24A3220 - 7 470 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A322X - 5 976 Kč + DPH , kód: 24A3226 - 6 723 Kč + DPH cena pro členy Komory certifikovaných účetních a členy Svazu účetních ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně


Kurz je určen pro ...

Cyklus seminářů je určen zkušeným finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům


Lektoři kurzu


Ing. Václav Benda
Ing. Jiří Nesrovnal
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
1. seminář:
21. 5. 2024; 9:00–16:00
Daň z přidané hodnoty pro rok 2024 – komplexní pohled
Ing. Václav Benda
Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů
vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2023 a 2024
vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v řetězci, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží
vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku
vymezení místa plnění při poskytování služeb
zvláštní režim jednoho správního místa
jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery)
vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku
vystavování daňových dokladů
stanovení základu daně, výpočet a zaokrouhlování vypočtené daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů
sazby daně
osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně dodání a pořízení zboží v režimu skladu
uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní
osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
pravidla pro uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na změny a praktické problémy
přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty
vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží
uplatňování nároku na odpočet daně, včteně snížení odpočtu daně při zrušení registrace
zvláštní režim, pro cestovní službu a změny od 1. 1. 2024
trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění
správa DPH v tuzemsku
podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení.


2. seminář:
22. 5. 2024; 9:00–16:00
Daň z příjmů právnických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
Ing. Jiří Nesrovnal

aktuální daňové změny schválené v roce 2023 a 2024,

vybrané daňové změny včetně výkladů a aktuální judikatury se zaměřením na oblast DPPO,

daňový úsporný balíček (změny sazby, změny v zaměstnaneckých benefitech, funkční měna, změny v dohodách o provedení práce, nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů, limitace vstupní ceny aut)

nový výkladový pokyn k ZDP D-59,

vybrané daňové aspekty agrese Ruska na Ukrajinu.


3. seminář:
23. 5. 2024; 9:00–16:00
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

aktuální stav legislativy

zásadní změny ve zdanění fyzických osob od roku 2024,

rozsah daňové povinnosti v ČR rezidentů x nerezidentů

příjmy vyňaté z předmětu daně a příjmy od daně osvobozené (prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů …).

příjmy ze samostatné činnosti (podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocení, uplatnění odpisů, škody na majetku, operace s pohledávkami, spolupracující osoby

zdanění příjmů z nájmu (příjmy, uplatnění výdajů, příjmy ze spoluvlastnictví)

příjmy ostatní (z příležitostných činností , z prodeje majetku, uplatnění výdajů, přepočet zahraniční měny …)

příjmy ze zahraničí (ze závislé činnosti, příjmy zahrnované do samostatného základu daně, stálá provozovna, uplatnění výdajů …)

odpočty od základu daně a slevy na dani

poplatník v paušálním režimu (paušální daň, překročení limitu příjmů a změna pásma, daňové přiznání…..)

zajímavé rozsudky, koordinační výbory, informace MF


Odpovědi na dotazy.[Kurz] Obsah kurzu/školení...
1. seminář:
21. 5. 2024; 9:00–16:00
Daň z přidané hodnoty pro rok 2024 – komplexní pohled
Ing. Václav Benda
Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů
vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2023 a 2024
vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v řetězci, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží
vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku
vymezení místa plnění při poskytování služeb
zvláštní režim jednoho správního místa
jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery)
vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku
vystavování daňových dokladů
stanovení základu daně, výpočet a zaokrouhlování vypočtené daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů
sazby daně
osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně dodání a pořízení zboží v režimu skladu
uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní
osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
pravidla pro uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na změny a praktické problémy
přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty
vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží
uplatňování nároku na odpočet daně, včteně snížení odpočtu daně při zrušení registrace
zvláštní režim, pro cestovní službu a změny od 1. 1. 2024
trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění
správa DPH v tuzemsku
podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení.


2. seminář:
22. 5. 2024; 9:00–16:00
Daň z příjmů právnických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
Ing. Jiří Nesrovnal

aktuální daňové změny schválené v roce 2023 a 2024,

vybrané daňové změny včetně výkladů a aktuální judikatury se zaměřením na oblast DPPO,

daňový úsporný balíček (změny sazby, změny v zaměstnaneckých benefitech, funkční měna, změny v dohodách o provedení práce, nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů, limitace vstupní ceny aut)

nový výkladový pokyn k ZDP D-59,

vybrané daňové aspekty agrese Ruska na Ukrajinu.


3. seminář:
23. 5. 2024; 9:00–16:00
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

aktuální stav legislativy

zásadní změny ve zdanění fyzických osob od roku 2024,

rozsah daňové povinnosti v ČR rezidentů x nerezidentů

příjmy vyňaté z předmětu daně a příjmy od daně osvobozené (prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů …).

příjmy ze samostatné činnosti (podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocení, uplatnění odpisů, škody na majetku, operace s pohledávkami, spolupracující osoby

zdanění příjmů z nájmu (příjmy, uplatnění výdajů, příjmy ze spoluvlastnictví)

příjmy ostatní (z příležitostných činností , z prodeje majetku, uplatnění výdajů, přepočet zahraniční měny …)

příjmy ze zahraničí (ze závislé činnosti, příjmy zahrnované do samostatného základu daně, stálá provozovna, uplatnění výdajů …)

odpočty od základu daně a slevy na dani

poplatník v paušálním režimu (paušální daň, překročení limitu příjmů a změna pásma, daňové přiznání…..)

zajímavé rozsudky, koordinační výbory, informace MF


Odpovědi na dotazy.[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy (DPH, DzPO, DzFO).
Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě s dopady do odborné praxe, seznámí vás s aktuální judikaturou, se závěry koordinačních výborů, s informacemi a pokyny ministerstva financí.


[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


1. VOX a.s.

:: Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

Platební podmínky pro účast na kurzu

Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

Podobné kurzy #Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně >>


Další kurzy a školení: Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy (DPH, DzPO, DzFO). Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě s dopady do odborné praxe, seznámí vás s aktuální judikaturou, se závěry koordi Další podobné školení nebo kurzy
Studium pro ped. vol.č., kt.vyk. komplex. přím. ped. činn.v zájmovém vzdělávání - pedagog volného času 124 hod. # pro pedagogy a pedagogické pracovníky
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času. Další podobné školení nebo kurzy
Syndrom ADHD [hyperaktivita s poruchou pozornosti] z praxe a do přímé praxe
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Syndrom ADHD způsobuje především v dnešním školství mnohé problémy a to jak dětem, žákům, tak pedagogům, vychovatelům [rodičům]. Pokud není správně pochopen, dopouštějí se dospělí řady chyb, které vedou, nebo mohou vést, k následným - menším, či větším - potížím, výchovn Další podobné školení nebo kurzy
Účetní a AML - přímý přenos školení
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
Účetnictví a daně pro praxi - online kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : On-line kurz Účetnictví a daně pro praxi je ideální přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účetní operace. Další podobné školení nebo kurzy
Učetnictví, daně a daňová evidence - online kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : V on-line kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence se naučíte celou účetní agendu od základů až k složitějším účetním operacím. Dále budete vědět, jak vést daňovou evidenci a porozumíte základům daňového systému ČR. Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2024-05-17 17:21:11

1. VOX a.s.
Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně # Přihláška na kurz:

Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Virtualizace

  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  absolvování, daně, daňovou, obraz, přímé, seminářů, současném, soustavu, stavu, ucelený, získáte  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSKomplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © 1. VOX a.s. - Praha 1 :: - Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

  Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  HLAVNÍ ÚČETNÍ - POHODA A HELIOS
  pozice, specialisty různých oborů. Databáze ANEX a široká personální inzerce. Popis pracovní nabídky Pro účetní a daňovou... kancelář, externího zpracovatele účetnictví, hledáme kandidáty/ky na pozici Hlavní účetní. Komplexní vedení účetnictví včetně..., Praha 1

  Samostatná účetní s možností zapojení do auditních projektů
  s daňovou problematikou jsou výhodnou, nejsou však nezbytné Výhodou znalost práce s účetním systémem Pohoda Pečlivost..., Praha 8

  Gymnázium Fostra CFO Praha Full-time
  a příležitostí v rámci finančního řízení. Komunikace a intenzivní spolupráce s externími partnery [např. daňovou poradkyní..., Praha 3

  Podobné kurzy # daňovou + soustavu + přímé + daně


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni ON LINE v květnu 2024 - online
  ^