logo skoleni-kurzy

KURZ : UCETNICTVI PODNIKATELU PRO ZACINAJICI ANEB ZACINAM VRACIM SE K UCTOVANI


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Účetnictví podnikatelů – pro začínající aneb začínám/vracím se k účtování - Následující kurzy:

 

 

UCETNICTVI PODNIKATELU PRO ZACINAJICI ANEB ZACINAM VRACIM SE K UCTOVANI

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - rekvalifikační kurz dálkověPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daňová evidence - rekvalifikační kurz dálkověPodrobnosti


Kurz - Účetnictví podnikatelů – pro začínající aneb začínám/vracím se k účtování

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Účetnictví podnikatelů – pro začínající aneb začínám/vracím se k účtování - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 8.250 CZK /Kurz (9.983 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Specifika účtování postupů při uzavírání účetního období (podnikatelské subjekty) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.790 CZK /Kurz (3.376 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Specifika účtování postupů při uzavírání účetního období (podnikatelské subjekty) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.790 CZK /Kurz (3.376 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Účetnictví podnikatelů – prohloubení znalostí a procvičování, daňové souvislosti… - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 4.980 CZK /Kurz (6.026 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.490 CZK /Kurz (3.013 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.490 CZK /Kurz (3.013 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Živé vysílání - ONLINE seminář - eLearning, Webináře  
  (??)   ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ZA ROK 2022 – ONLINE ŠKOLENÍ - Intellego - vzdělávací agentura

  - ... cena: 1.900 Kč/Kurz (2.299 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Účetnictví podnikatelů – pro začínající aneb začínám/vracím se k účtování


  Kurz je určen pro ...

  Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí věnovat účetnictví a účtování, i když se s tímto oborem nikdy nesetkali, a také těm, kteří si chtějí „oprášit“ znalosti kdysi (např. ve škole) nabyté, a málo používané nebo jsou rodiči vracejícími se po mateřské dovolené, apod.
  Seminář je zaměřen na uplatnění teorie na praktických příkladech, které budou účastníci řešit.


  Lektoři kurzu

  Lektoři z firmy: 1. VOX a.s.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  1. den

  legislativní rámec účetnictví (zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky a české účetní standardy),

  obecně užívané účetní zásady,

  bilanční princip, rozvaha, druhy aktiv a pasiv včetně příkladů,

  náklady a výnosy – druhy a členění, výkaz zisku a ztráty (výsledovka),

  účtový rozvrh, druhy účtů, účetní zápisy a knihy, typické změny rozvahových účtů,

  účty a zásady účtování na účtech,

  náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů, archivace,

  inventarizace majetku a závazků,

  problematika DPH a fakturace, náležitosti daňových dokladů,

  problematika daně z příjmů v návaznosti na účetnictví – především pojmy daňový, nedaňový,

  interní směrnice

  procvičování příkladů.
  2. den

  charakteristika jednotlivých účtových tříd,

  účtování ve tř. 0 Dlouhodobý majetek s návazností na tř. 5 a 6 Náklady a výnosy včetně jednoduchých příkladů, oceňování dlouhodobého majetku, odpisy,

  účtování ve tř. 1 Zásoby (dopad do nákladů a výnosů), oceňování zásob, způsob A nebo B, příklady,

  účtování ve tř. 2 Krátkodobý finanční majetek (dopad do nákladů a výnosů), oceňování, příklady.


  3. den

  účtování ve tř. 3 Zúčtovací vztahy (dopad do nákladů a výnosů), zákon o rezervách v souvislosti s pohledávkami – opravné položky, mzdy, příklady,

  účtování ve tř. 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, účtování o výsledku hospodaření, dani a odložené dani,

  procvičování příkladů,

  účetní výkazy včetně přílohy – druhy, zásady vyplňování.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  1. den

  legislativní rámec účetnictví (zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky a české účetní standardy),

  obecně užívané účetní zásady,

  bilanční princip, rozvaha, druhy aktiv a pasiv včetně příkladů,

  náklady a výnosy – druhy a členění, výkaz zisku a ztráty (výsledovka),

  účtový rozvrh, druhy účtů, účetní zápisy a knihy, typické změny rozvahových účtů,

  účty a zásady účtování na účtech,

  náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů, archivace,

  inventarizace majetku a závazků,

  problematika DPH a fakturace, náležitosti daňových dokladů,

  problematika daně z příjmů v návaznosti na účetnictví – především pojmy daňový, nedaňový,

  interní směrnice

  procvičování příkladů.
  2. den

  charakteristika jednotlivých účtových tříd,

  účtování ve tř. 0 Dlouhodobý majetek s návazností na tř. 5 a 6 Náklady a výnosy včetně jednoduchých příkladů, oceňování dlouhodobého majetku, odpisy,

  účtování ve tř. 1 Zásoby (dopad do nákladů a výnosů), oceňování zásob, způsob A nebo B, příklady,

  účtování ve tř. 2 Krátkodobý finanční majetek (dopad do nákladů a výnosů), oceňování, příklady.


  3. den

  účtování ve tř. 3 Zúčtovací vztahy (dopad do nákladů a výnosů), zákon o rezervách v souvislosti s pohledávkami – opravné položky, mzdy, příklady,

  účtování ve tř. 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, účtování o výsledku hospodaření, dani a odložené dani,

  procvičování příkladů,

  účetní výkazy včetně přílohy – druhy, zásady vyplňování.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na semináři získáte přehled v oblasti účetnictví, poznáte podrobně systém účetnictví v ČR, seznámíte se se základy daňového systému a se vzájemnými souvislostmi mezi účetnictvím a jednotlivými daněmi, především daní z přidané hodnoty a daní z příjmů.

  Hlavním cílem semináře naučit vás je porozumět účetnictví a jeho výstupům, tzn. účetním dokladům a účetní závěrce.

  Seminář se skládá z řešení celé řady praktických příkladů, proto je vhodné si přinést kalkulačku s funkcemi.


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

  Podobné kurzy #Účetnictví podnikatelů – pro začínající aneb začínám/vracím se k účtování >>
  Pokračujte zde:
  Další kurzy a školení: Účetnictví podnikatelů – pro začínající aneb začínám/vracím se k účtování
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Účetnictví podnikatelů – pro začínající aneb začínám/vracím se k účtování
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte přehled v oblasti účetnictví, poznáte podrobně systém účetnictví v ČR, seznámíte se se základy daňového systému a se vzájemnými souvislostmi mezi účetnictvím a jednotlivými daněmi, především daní z přidané hodnoty a daní z příjmů. Hlavním cílem semi Další podobné školení nebo kurzy
  Zákoník práce 2024 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Další podobné školení nebo kurzy
  Zákoník práce 2024 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Další podobné školení nebo kurzy
  Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři rozšíříte své znalosti účtování podle vyhlášky č. 504 - 2002 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Specifika účtování postupů při uzavírání účetního období (podnikatelské subjekty)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Dohadné účty, Časové rozlišení, Opravné položky, rezervy a další. Exkluzivně pro 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Specifika účtování postupů při uzavírání účetního období (podnikatelské subjekty)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Dohadné účty, Časové rozlišení, Opravné položky, rezervy a další. Exkluzivně pro 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz bude zaměřen na praktické postupy při účtování nestátních neziskových organizací. Optimální je prezenční výuka, protože jsou řešeny konkrétní situace a dotazy. Další podobné školení nebo kurzy
  Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz bude zaměřen na praktické postupy při účtování nestátních neziskových organizací. Optimální je prezenční výuka, protože jsou řešeny konkrétní situace a dotazy. Další podobné školení nebo kurzy
  Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, u účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK - PV-679 - 2018. Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. Další podobné školení nebo kurzy
  Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, u účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK - PV-347 - 2023. Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. Další podobné školení nebo kurzy
  Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, u účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK - PV-347 - 2023. Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. Další podobné školení nebo kurzy
  Účtování podle jednotlivých účtových tříd na praktických příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro mírně pokročilé účetní. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví podnikatelů – prohloubení znalostí a procvičování, daňové souvislosti…
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte seznámíte se se základy daňového systému a se vzájemnými souvislostmi mezi účetnictvím a jednotlivými daněmi, především daní z přidané hodnoty a daní z příjmů. Hlavním cílem semináře naučit vás je porozumět účetnictví a jeho výstupům, tzn. Další podobné školení nebo kurzy
  Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte základní znalosti v oblasti účetního výkaznictví derivátových kontraktů, které firma sjednává. Lektor rovněž vysvětlí základní principy zajišťovacího účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte základní znalosti v oblasti účetního výkaznictví derivátových kontraktů, které firma sjednává. Lektor rovněž vysvětlí základní principy zajišťovacího účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Exkluzivně pro 1. VOX a. s. Jak zaúčtovat dotaci na pořízení dlouhodobého majetku nebo provozní dotaci? Co vše mi vstupuje do pořizovací ceny dlouhodobého majetku? K čemu slouží v účetnictví rezervy? Jak mohu optimalizovat výši daňové povinnosti pomocí opravných p Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské subjekty)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz poskytuje základní přehled o výstupech z účetnictví podnikatelských subjektů a jejich využití ve finančním řízení podniku spolu s daňovými souvislostmi. Cílem kurzu je seznámit vás se základními principy účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské subjekty)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz poskytuje základní přehled o výstupech z účetnictví podnikatelských subjektů a jejich využití ve finančním řízení podniku spolu s daňovými souvislostmi. Cílem kurzu je seznámit vás se základními principy účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Žádné učení čísel účtů nazpaměť, jak tomu bývá ve škole. Cílem je pochopení jednotlivých procesů a jejich dopadů do firmy. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Žádné učení čísel účtů nazpaměť, jak tomu bývá ve škole. Cílem je pochopení jednotlivých procesů a jejich dopadů do firmy. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2024-06-09 10:26:12

  1. VOX a.s.
  Účetnictví podnikatelů – pro začínající aneb začínám/vracím se k účtování #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 •   Kurzy pro začínající
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Stážista/stážistka na HPP - jedinečná šance pro absolventy
  projekty a zapojení firmy do dotačních programů Účetnictví a finance - zapojíš se do fakturace, zpracování podkladů, přípravy..., Praha 1

  Junior účetní - Praha 1 / farmaceutická společnost
  na pozici Junior účetní. Jak si Vás představujeme: VŠ/SŠ ekonomického směru dobrá znalost účetnictví velmi dobrá znalost... programu Excel 1-2 roky praxe v účetnictví [může být i při škole] anglický jazyk na komunikativní úrovni pečlivost..., Praha 1

  Samostatná účetní pro přední českou realitní skupinu
  Samostatná účetní. Náplň práce: Samostatné účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví Kontrola... náležitostí účetních dokladů a jejich evidence Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví Výpočet DPH..., Praha 2

  Stavbyvedoucí/Hlavní stavbyvedoucí
  účetnictví bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pravidla požární ochrany spolupráci s investorem, technickým dozorem..., Praha 8

  Samostatná účetní pro přední českou realitní skupinu [Ref. č.: 2000260823]
  :• Samostatné účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence... • Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví • Výpočet DPH a vypracování daňových přiznání k DPH • Zpracovávání účetních..., Praha 2

  Samostatná účetní se znalostí daňové problematiky
  v oblasti účetnictví a daní Znalost účtování dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. výhodou Samostatnost, pečlivost, spolehlivost..., Praha 2

  ⭕ Finanční účetní - Karlín [38-45.000 Kč]
  ► Uvolnila se pozice FINANČNÍ ÚČETNÍ na Praze 8! ✅ Hodit se Vám bude zkušenost v účetnictví minimálně 2 roky..., Praha 8

  Podobné kurzy # účetnictví + podnikatelů + začínám/vracím + účtování


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Kurz fotografování dětí v červnu 2024 - Brno
  ^