logo skoleni-kurzy

KURZ : MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013 VYVOJ APLIKACI MOC20488
PC DIR REAL S R O


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Microsoft SharePoint Server 2013 - Vývoj aplikací (MOC20488) - Následující kurzy:

 
  

 

MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013 VYVOJ APLIKACI MOC20488

Viz také následující kurzy :
 • 20487: Vývoj webových služeb ve Windows Azure (Developing Windows Azure™ and Web Services)Podrobnosti
 • 20486: Vývoj webových aplikací ASP.NET MVC 5 (Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications)Podrobnosti
 • 10969: Windows Server 2012 – správa služeb Active DirectoryPodrobnosti
 • 20742: Windows Server 2016 – správa identitPodrobnosti
 • 20465: Návrh databázového řešení Microsoft SQL Server 2014 (Designing a Data Solution with Microsoft® SQL Server® 2014)Podrobnosti

Kurz - Microsoft SharePoint Server 2013 - Vývoj aplikací (MOC20488)

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © PC-DIR Real, s.r.o. - Brno
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha 7  
  (??)   MOC20331 - Core Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013 - DataScript s.r.o.

  - ... cena: 28.350 Kč/Kurz (34.304 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Microsoft SharePoint Server 2013 - Vývoj aplikací (MOC20488)


  Lektoři kurzu

  Lektoři z firmy: PC-DIR Real, s.r.o.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...

  Modul 1: SharePoint jako vývojová platforma
  Tento modul zkoumá různé přístupy, které mohou být použity pro vývoj aplikací pro platformu SharePoint Server 2013.
  Lekce
  Představení vývoje na platformě SharePoint, Zvolení vhodného přístupu, Pochopení modelů nasazení a spuštění
  Modul 2: Práce s objekty
  Tento modul představuje server-side objektový model a vztahy základních tříd k umístěním a kolekcím. Server-side objektový mode Sharepointu poskytuje sadu základních tříd, která reprezentuje různé prvky v logické architektuře nasazení pro Sharepoint. Studenti se rovněž naučí řídit oprávnění pro server-side kód.
  Lekce
  Pochopení objektové hierarchie, Práce s umístěními a weby, Práce s Execution Contexts
  Modul 3: Práce se seznamy a knihovnami
  Tento modul vysvětluje, jak pracovat se seznamy a knihovnami. Studenti se naučí, jak pracovat s těmito seznamy a knihovnami programově za pomoci server-side objektového modelu Sharepointu a jak používat třídy dotazů a LINQ pro získání dat ze seznamů Sharepointu. Studenti se také naučí efektivně pracovat se seznamy, které obsahují velké množství položek.
  Lekce
  Používání seznamů a objektů z knihoven, Dotazování a získávání dat, Práce s velkými seznamy
  Modul 4: Návrh a správa doplňků a řešení
  Tento modul zkoumá vytváření a nasazení uživatelských řešení a doplňků. Studenti se rovněž naučí, jak a kdy použít sandboxové řešení.
  Lekce
  Pochopení doplňků (features) a řešení (solutions), Nastavení doplňků (features) a řešení (solutions), Práce se sandboxovým řešením
  Modul 5: Práce se server-side kódem
  Tento modul popisuje řešení, jak vytvořit a nasadit Web Parts a Event Receiver.
  Lekce
  Vývoj Web Parts, Použití Event Receiveru, Použití Timer Jobs, Ukládání konfiguračních dat
  Modul 6: Správa identit a oprávnění
  Tento modul popisuje správu oprávnění a úpravu autentizace.
  Lekce
  Pochopení Identity Mangementu v SharePointu 2013, Správa oprávnění v SharePointu 2013, Konfigurace form-based autentizace, Úprava Authentication Experience
  Modul 7: Představení aplikací pro SharePoint
  Tento modul představuje apliakace pro SharePoint jako novou cestu k úpravě funkcionalit SharePoint Serveru 2013.
  Lekce
  Představení aplikací pro SharePoint, Vývoj aplikací pro SharePoint
  Modul 8: Vývoj client-side aplikací
  Tento modul popisuje použití klientského objektového modelu JavaScriptu (CSOM), řízeného CSOM kódu a REST API při vytváření aplikací pro SharePoint.
  Lekce
  Použití client-side objektového modelu pro řízený kód, Použití client-side objektového modelu Javascriptu, Použití REST API v jazyce Javascript
  Modul 9: Vývoj vzdáleně hostovaných aplikací pro SharePoint
  Tento modul zkoumá rozdíl mezi aplikacemi hostovanými u poskytovatele a Remote Hosted Apps. Studenti si také vyzkouší vytvoření a nasazení aplikce Provider Hosted App.
  Lekce
  Přehled Remote Hosted Apps, Konfigurace Remote Hosted Apps, Vývoj Remote Hosted Apps
  Modul 10: Publikování a distribuce aplikací
  Tento modul představuje jednoduchost nalezení, zakoupení a instalace aplikace pomocí katalogu aplikací (App Catalog). Studenti se také naučí publikovat aplikace a aplikační balíčky do tohoto katalogu.
  Lekce
  Pochopení architektury řízení aplikací, Pochopení aplikačních balíčků, Publikování aplikací, Instlace, aktualizace a odinstalace aplikací
  Modul 11: Automatizace obchodních procesů
  Tento modul využívá Visio 2013, Sharepoint Designer 2013 a Visual Studio 2012 pro vytvoření Workflows na platformě SharePoint 2013
  Lekce
  Vysvětlení Workflows služby SharePoint 2013, Vytvoření Workflows za pomoci nástrojů Visio 2013 a SharePoint Designer 2013, Vývoj Workflows v aplikaci Visual Studio 2012
  Modul 12: Správa taxonomie
  Tento modul objasňuje důležitos dobré taxonomie v SharePointu a práci s jednotlivými komponentami taxonomie.
  Lekce
  Správa taxonomie na platformě SharePoint 2013, Práce s typy obsahu, Práce s pokročilými funkcemi obsahových typů
  Modul 13: Správa uživatelských komponent a životního cyklu
  Tento modul vysvětluje vytvoření uživatelských definic a šablon, které umožňují nasazení uživatelských webů a dalších komponent.
  Lekce
  Definování vlastních seznamů, Definování vlastních umístění, Správa webů služby SharePoint 2013
  Modul 14: Přizpůsobení prvků uživatelského rozhraní
  Tento modul vysvětluje různé cesty k přizpůsobení uživatelského rozhraní, jako přidání tlačítek do pásu karet (ribbonu) nebo úpravu vzhledu datových pohledů.
  Lekce
  Práce s vlastními akcemi, Použití komponent rozhraní na straně klienta, Úprava uživatelského rozhraní
  Modul 15: Navigace a Branding
  Tento modul vysvětluje způsoby, jak si přizpůsobit navrhování, publikování a navigaci na webech v Sharepoing Serveru 2013. Studenti se rovněž naučí vytvářet web pomocí standardů nezávislých na zařízení, jako je HTML, CSS a JavaScript.
  Lekce
  Vytváření a aplikace motivů vzhledu, Branding a návrh publikovaných webů, Úpravy obsahu pro různé plaftormy a zařízení, Konfigurace a přizpůsobení navigace

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  V tomto pětidenním kurzu se studenti naučí základní dovednosti běžné pro všechny vývojové aktivity na platformě SharePoint 2013. Tyto zahrnují práci se server-side a client-side objektovým modelem, vývoj a nasazení nových funkcí, vlastností, řešení a aplikací, řízení identit a oprávnění, dotazování a aktualizace datových listů, správa taxonomie, používání workflow k řízení obchodních procesů a úprava uživatelského rozhraní.
  Podobné kurzy #Microsoft SharePoint Server 2013 - Vývoj aplikací (MOC20488) >>


  Další kurzy a školení: Microsoft SharePoint Server 2013 - Vývoj aplikací (MOC20488)
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  MOC20331 - Core Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento pětidenní kurz na technologii SharePoint 2013 přináší posluchačům seznámení se základními principy a metodami plánování, nasazení, úvodního nastavení, dlouhodobé správy webových aplikací, kolekcí webů, databází i aplikační služeb jako jsou Managed Další podobné školení nebo kurzy
  20341: Nasazení a správa Microsoft Exchange Server 2013 (Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Předpokládané znalosti Zkušenosti s Windows Server vč. Windows Server® 2008 R2 nebo Windows Server® 2012Zkušenosti s Active Directory® Domain Services (AD DS) a DNS Zkušenosti s certi Další podobné školení nebo kurzy
  MOC20465D - Návrh databázového řešení Microsoft SQL Server 2014/2016
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na tomto 3 denním kurzu se naučíte navrhnout a nasadit vysoce dostupné řešení postavené na SQL Serveru 2014 - 2016. Dozvíte se, jaké technologie nabízí SQL Sever pro dosažení vysoké dostupnosti a jak navrhnout vaše řešení tak, aby přežilo i výpadek c Další podobné školení nebo kurzy
  MOC20464 - Developing Microsoft® SQL Server® 2014 Databases
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento kurz poskytne účastníkům důležité informace o správném postupu při programování a nasazení databází v sytému Microsoft SQL Server 2014. Studenti se naučí efektivně vytvářet a používat tabulky, procedury, pohledy, funkce, získají přehled o indexech Další podobné školení nebo kurzy
  MOC20462 - Administering Microsoft® SQL Server® 2012 Databases
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Témata kurzu seznámí účastníky s technikami, jejichž znalost je nezbytná pro efektivní zvládnutí správy a údržby databázového systému Microsoft SQL Server 2014. Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro zkušenější správce, kteří potřebují stávající Další podobné školení nebo kurzy
  MOC20466 - Implementing Data Models and Reports with Microsoft® SQL Server® 2014
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Implementace datových modelů a reportů v Microsoft SQL Server 2014 je zaměřen na návrh a nasazení BI infrastruktury v podnikovém prostředí. Jednotlivá témata obsahují postupy pro návrh, instalaci a nasazení služeb jako SQL Server Analysis a Reporti Další podobné školení nebo kurzy
  MOC20463 - Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server® 2014
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Datový sklad řeší otázku centralizace podnikových dat za účelem analýzy a tvorby reportů. Účastníci tohoto kurzu budou krok po kroku seznámeni s doporučenými postupy pro tvorbu datového skladu s použitím ETL procesů služby SQL Server Integration Servi Další podobné školení nebo kurzy
  2310: Visual Studio.NET – vývoj Microsoft ASP.NET webových aplikací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Předpokládané znalosti Znalost některého . NET jazyka Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit vytvářet dynamické ASP. Další podobné školení nebo kurzy
  MOC20532 Vývoj, nasazení a správa aplikací pro Microsoft Azure
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento kurz je zaměřen na architektonické úvahy a rozhodnutí nezbytných při budování vysoce dostupných řešení v cloudu. Tento kurz připravuje studenty pro certifikaci 70-532: Vývoj Microsoft Azure. Další podobné školení nebo kurzy
  20342: Microsoft Exchange Server 2013 – pokročilá řešení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Předpokládané znalosti Absolvování zkoušky 70-341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013, nebo ekvivalentní Minimálně dva roky zkušeností práce s Exchange Serverem Nejméně š Další podobné školení nebo kurzy
  MOC20341 - Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Exchange Server 2013 - nasazení a správa přináší posluchačům všechny základní informace o plánování, instalaci, nasazení, výchozím nastavení a rozchození, dlouhodobé správě a sledování přijemců, databází i přístupu a řešení potíží se systémem Exch Další podobné školení nebo kurzy
  MOC20342 - Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz přináší pokročilá témata správy, sledování, optimalizace a plánování složitější infrastruktury s Exchange 2013 a jeho koexistence se staršími verzemi tohoto emailového řešení. Cílová skupina Kurz je určen pro zkušenější správce tec Další podobné školení nebo kurzy
  Microsoft SQL Server 2016 - vývoj databází
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Hlavní témata kurzu * Modul 1: Úvod do vývoje databáze Úvod do SQL Server Základy konfigurace * Modul 2: Návrh a nasazení tabulek Návrh tabulek Datové typy Práce se schématy Tvorba a úprava tabulek * Modul 3: Pokro Další podobné školení nebo kurzy
  20465: Návrh databázového řešení Microsoft SQL Server 2014 (Designing a Data Solution with Microsoft® SQL Server® 2014)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Předpokládané znalosti Znalosti na úrovni min. dvouleté praxe v práci s relačními databázemi včetně plánování, realizací a správy databáze Znalost dotazování v T-SQL Základní znalost Další podobné školení nebo kurzy
  20464: Programování databází v Microsoft SQL Server 2012/2014 (Developing Microsoft® SQL Server® Databases)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Předpokládané znalosti Znalost dotazovacího jazyka T-SQL Znalost základních konceptů relačních databází Zaměření kurzu Kurz je určen všem IT profesionálům, kteří si ch Další podobné školení nebo kurzy
  Windows Presentation Foundation WPF v Microsoft Visual Studiu 2013
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento kurz je určen pro zkušené vývojáře, kteří znají základy tvorby Windows Forms aplikací a chtějí se naučit pokročilejší techniky programování WinForms a Windows Presentation Foundation (WPF) aplikací pomocí Visual Studia 2013 a . NET Frameworku 4. Další podobné školení nebo kurzy
  C/Side Introduction in Microsoft Dynamics NAV 2013 (.)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento pětidenní instruktorem vedený kurz se zaměřuje na možnosti a vlastnosti vývojového prostředí v Microsoft Dynamics NAV 2013. Vysvětluje základní vývojové koncepty v MS Dynamics NAV 2013 a poskytuje přehled v C - AL programovacím jazyce a o různých typech objektů. Další podobné školení nebo kurzy
  C/Side Solution Development in Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80437)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Tento pětidenní kurz provede studenty simulovaným implementačním projektem, jehož cílem je přizpůsobení prostředí Microsoft Dynamics NAV 2013 tak, aby vyhovovalo požadavkům zákazníka. Vysvětluje standardní aplikační koncepty a poskytuje náhled na nejdůležitější procesy v Mic Další podobné školení nebo kurzy
  10265: Microsoft Visual Studio 2010 – vývoj řešení pro přístup k datovým zdrojům
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Předpokládané znalosti Zkušenost s programováním v prostředí MS Visual Studio 2010 a v prostředí MS Visual Studio 2008. Zaměření kurzu Kurz je určen programátorům, kteří se chtějí naučit programov Další podobné školení nebo kurzy
  Microsoft Access – automatizace a nasazení databázové aplikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zaměření kurzu : Nástroje normalizace tabulek. Webová databáze a zajištění integrity dat pomocí datových maker. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2018-03-17 18:41:15

  PC-DIR Real, s.r.o.
  Microsoft SharePoint Server 2013 - Vývoj aplikací (MOC20488) #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Kancelářský software
 • MAIL RSS Programování
 • MAIL RSS Počítačové sítě   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Dotaz ke kurzu: Microsoft SharePoint Server 2013 - Vývoj aplikací -MOC20488- : Dobrý den jaká je pravděpodobnost že se uvedený kurz uskuteční 21. 9. ...

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  DWH/BI programátor [MS SQL Server]
  pozici budete: - vyvíjet datový sklad [MS SQL Server] obsahující data z provozního systému pojišťovny - tvořit datový...: - velmi dobrá znalost SQL - velkou výhodou znalost MS SQL Server včetně SSRS, SSAS, SSIS - výhodou základy C#/.NET..., Brno, Jihomoravský

  SHAREPOINT SPECIALIST
  &#039;s or master&#039;s degree equivalent field experience Technical requirements [ECM, SharePoint, SQL Server, PowerShell] Good...? Are you comfortable in English? Send us your CV! SHAREPOINT SPECIALIST Náplň práce Communication with customers Customer needs..., Brno, Jihomoravský

  Senior Microsoft NAV Developer
  Popis pracovní pozice: Do you want to work with the newest ERP Systems on the market? Do you want to help customers? Join our team at On Point Ltd. We are a Maltese company that specializes in provision of MS Dynamics NAV ERP system. Righ..., Brno, Jihomoravský

  NET Developer
  vytvářet Unit a UI testy. Nutná znalost relačních databází a znalost Microsoft SQL Server. Zkušenost s vývojem webových... Security výhodou. Zkušenost z vývojem doplnků pro MS Office, Outlook a SharePoint výhodou. Samostatnost, spolehlivost..., Brno, Jihomoravský

  C# Developer
  POPIS Návrh a vývoj informačních systému na platforma .NET a na MS SQL Server. Implementace podnikových... IS, SharePoint, IS pro řešení vnitrofiremních agend Design a vývoj webových aplikací [užití ASP.NET, MVC] Tvorba projektové..., Brno, Jihomoravský

  ECM KONZULTANT
  ohodnocení Místo pracoviště: Brno Požadujeme VŠ vzdělání v IT oboru Technické požadavky [ECM, SharePoint, SQL... Server, PowerShell] Dobré prezentační dovednosti Znalost incident managementu Anglický jazyk na komunikativní..., Brno, Jihomoravský

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # microsoft + sharepoint + server + 2013 + vývoj + aplikací + moc20488


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2018 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi v květnu 2018 - Praha