logo skoleni-kurzy

KURZ : RADNICNI PERIODIKA A DALSI MEDIA V PRAXI OBCI MEST A KRAJU


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů - Následující kurzy:

 

 

RADNICNI PERIODIKA A DALSI MEDIA V PRAXI OBCI MEST A KRAJU

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC - souhrnný rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Personalistika pro praxiPodrobnosti
 • Management pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace Podrobnosti
 • Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurz s akreditací MŠMTPodrobnosti


Kurz - Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 1.910 Kč/Kurz

 • Popis kurzu
  Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů


  Kurz je určen pro ...

  Úředníkům a funkcionářům územních samosprávných celků, členům redakčních rad, členům zastupitelstev, redaktorům pracujícím pro sdělovací prostředky územních samosprávných celků.


  Lektoři kurzu


  Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
  specialista na poskytování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě; autor zákona o svobodném přístupu k informacím; podílí se na metodice MV ČR k registru smluv; má zkušenosti se zavedením zákona o registru smluv včetně automatizovaného exportu do registru ve veřejné správě


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Základní souvislosti radničních periodik:

  základní právní zakotvení,

  hlavní funkce radničních periodik,

  tiskový zákon, registrační povinnost, analogie se sdělovacími prostředky veřejné služby,

  právní povinnosti při vydávání periodika,

  regulace volebních kampaní.
  Pojmy a principy:

  objektivita,

  vyváženost,

  apolitičnost,

  definice klíčových pojmů („politický obsah“, „alternativní sdělení“, „informace o budoucích rozhodnutích“ a další).
  Praktické formy řešení:

  pojetí periodika redaktorské a editorské,

  zařazování alternativních názorů, jejich formy, zapojení do příspěvků (desatero konkrétních pravidel),

  další formy příspěvků (ankety, rozhovory, souhrnné redakční útvary ad.),

  postupy při úpravě příspěvků,

  příklady dobré a špatné praxe, konkrétní ukázky z mnoha vydávaných periodik.
  Organizační otázky při vydávání radničního periodika:

  role zastupitelstva, rady,

  redakční výbor / redakční rada / redakce,

  formální dokumenty: statut redakčního výboru, pravidla pro vydávání periodika, etický kodex periodika.
  Diskuze, závěr.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Základní souvislosti radničních periodik:

  základní právní zakotvení,

  hlavní funkce radničních periodik,

  tiskový zákon, registrační povinnost, analogie se sdělovacími prostředky veřejné služby,

  právní povinnosti při vydávání periodika,

  regulace volebních kampaní.
  Pojmy a principy:

  objektivita,

  vyváženost,

  apolitičnost,

  definice klíčových pojmů („politický obsah“, „alternativní sdělení“, „informace o budoucích rozhodnutích“ a další).
  Praktické formy řešení:

  pojetí periodika redaktorské a editorské,

  zařazování alternativních názorů, jejich formy, zapojení do příspěvků (desatero konkrétních pravidel),

  další formy příspěvků (ankety, rozhovory, souhrnné redakční útvary ad.),

  postupy při úpravě příspěvků,

  příklady dobré a špatné praxe, konkrétní ukázky z mnoha vydávaných periodik.
  Organizační otázky při vydávání radničního periodika:

  role zastupitelstva, rady,

  redakční výbor / redakční rada / redakce,

  formální dokumenty: statut redakčního výboru, pravidla pro vydávání periodika, etický kodex periodika.
  Diskuze, závěr.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách, dalším šíření informací (například internetová či kabelová televize), a nově též výrazným omezením některých informací v radničních médiích v průběhu volební kampaně. Tyto typy šíření informací podléhají právní regulaci a je třeba při jejich používání dbát principů, vyplývajících ze svobodné soutěže politických sil, svobody projevu, zákazu cenzury, poskytování objektivních a vyvážených informací, transparentnosti vynakládání veřejných peněz a dalších. Podrobnosti upravuje tiskový zákon v pasáži o radničních periodikách (periodický tisk územního samosprávného celku, § 4a, § 11a ad.) a nově též významným způsobem zákony o volbách. Seminář předloží podrobný popis právního prostředí, v němž se radniční periodika vydávají, výsledky průzkumu a praktická srovnání radničních periodik v ČR, praktické příklady řešení střetových situací včetně předvolební kampaně, dále předloží účastníkům rozsáhlou sadu konkrétních doporučení a forem, jak uplatnit pravidla dobrého periodika a předvede i nejvýraznější příklady dobré a špatné praxe.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu . Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů >>
  Pokračujte zde:
  Další kurzy a školení: Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách, dalším šíření informací (například internetová či kabelová televize), a nově též výrazným omezením některých informací Další podobné školení nebo kurzy
  DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - změny ZDPH od r. 2020 a dopad změn do praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : ? Změny DPH 2020-2022. ? Aktuální informace z oblasti DPH, nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - návrh na zásadní změny ZDPH od r. 2020 a 2021 a dopad změn do praxe u obcí, neziskových i podnikatelských subjektů. ? Předmět DPH u obcí a neziskových subjek Další podobné školení nebo kurzy
  KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určený pro kronikáře obcí, městysů a měst. Historie psaní kronik. Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Proč směrnice vůbec tvoříme? » Funkce interních směrnic. Další podobné školení nebo kurzy
  Fotografický kurz Krajina
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučit se dívat, umět správně komponovat. Vědět co je první, druhý a třetí plán. Další podobné školení nebo kurzy
  Foto toulky kyjovskou krajinou
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíl kurzu V teoretické části si v teple kyjovského hotelu vysvětlíme, jak správně nastavit fotoaparát na focení krajiny. Řekneme si základní informace o kompozici. Další podobné školení nebo kurzy
  PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : » Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114 - 1992 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V průběhu workshopu se seznámíte s principy i některými odlišnostmi komunikace se zástupci různých typů médií. Naučíte se vidět své téma z různých úhlů pohledu. Další podobné školení nebo kurzy
  Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V průběhu workshopu se seznámíte s principy i některými odlišnostmi komunikace se zástupci různých typů médií. Naučíte se vidět své téma z různých úhlů pohledu. Další podobné školení nebo kurzy
  Média a my
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Dějiny mediální komunikace - Analýza mediálních obsahů v souvislosti s ekonomickými nebo politickými zájmy - Jak se dělají noviny - Tištěná versus digitální média - Vztah redakce-inzerce-marketing. Odborným garantem kurzu je PhDr. Další podobné školení nebo kurzy
  Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží a sporů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na tomto dopoledním workshopu zjistíte, jak probíhá mediace, jak lze využít mediaci přímo pro konkrétní situace v personalistické praxi. Nacvičíte využití mediačních postupů pro zvládnutí nesnadných situací, které mohou kdykoliv nastat. Další podobné školení nebo kurzy
  Manuál komunikace s médii a online public relations
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zorientujete se v základech budování vztahů s médii, odnesete si vlastní PR manuál a budete vědět, jak připravovat tiskové zprávy a další akce pro média. * • nástroje a postupy PR, • Public Relations a jeho místo v marketingovém mixu, • postupy dobré tvor Další podobné školení nebo kurzy
  Základy mediace – možnosti využití mediačních technik v obchodním vyjednávání - Rychlý a efektivní způsob pro řešení konfliktů v 21. století
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Naučte se efektivní komunikaci s pomocí zkušené mediátorky Mediace je pevně strukturovaný komunikační proces s využitím specifických komunikačních technik. Pokud se zajímáte o možnosti smírného řešení sporů, pracujete v oblasti komunikace nebo často vyjednáváte a chce Další podobné školení nebo kurzy
  Medicínské právo - vybrané otázky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi. Základem je výklad zákona č. Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi. Základem je výklad zákona č. Další podobné školení nebo kurzy
  Externí kurz MS Office pro organizace # pro Městské a Obecní úřady
  Kurz
    ... Office pro organizace Jiný kurz v jiné ceně : PC kurzy, Word 2016 a Excel 2016. Další podobné školení nebo kurzy
  Fotografujeme noční město – workshop
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Co je noční fotografie Noční fotografie je fotografický žánr, při kterém jsou snímky pořizovány v exteriéru v době mezi soumrakem a svítáním, tedy za snížených světelných podmínek. Cíl kurzu V teoretické části vás seznámíme s tím, co noční fotografie obnáší, j Další podobné školení nebo kurzy
  ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující se k naší práci. Základní právní předpisy vztahující se k výkonu práce. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-01-07 22:45:48

  1. VOX a.s.
  Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Jednoduchý servis elektroniky - vše naučíme. Náborový bonus 3 000Kč a další výho
  Kontrola základních desek, kompletace notebooků, tabletů a mobil, testování funkčnosti a zadávání do interního systému. Možná to zní složitě, ale všechno tě naučíme při důkladném zaškolení a díky našim přehledným manuálům nemůžeš šlápnout..., Praha 1

  Automobilový kaskadér
  s možností další spolupráce při pořádání živých show. Pokud máš zájem, napiš něco o sobě a telefonní číslo na e-mail alfredsmid..., Praha 1

  BANKÉŘ OBCHODU SE ZAMĚŘENÍM NA FIRMY Praha-Nové Město
  ! U nás je to o Vás! Co bude vašim úkolem? Získávat nové klienty a nabízet další produkty stávajícím klientům [fyzické osoby i firemní... vymáhání právních nároků a [vii] obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností..., Praha 2

  Analytik skoringu - Risk management
  spolupráci Tým odborníků s pestrou paletou zkušeností a nadšením pro práci Podporu pro Vaše další vzdělávání Flexibilní..., Praha 1 - Praha 2

  Projektový manažer - FVE [fotovoltaické elektrárny]
  Komunikuje a zjišťuje případné další požadavky ze strany zákazníka v průběhu realizace projektu Zjišťuje a analyzuje případné..., Praha 4

  HYPOTEČNÍ SPECIALISTA [Praha Budějovická] Praha-Krč
  [a k tomu klasika - příspěvek na volnočasové aktivity, zdraví, stravenky, zvýhodněné produkty a další…]. Zázemí renomované... ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7..., Praha 4

  BANKÉŘ [Praha, Budějovická] Praha-Krč
  pokladní, směnárenskou činnost a obsluhu bankovních systémů. Získávat nové klienty a nabízet další produkty stávajícím... údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # radniční + periodika + média + obcí + měst + krajů


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Základní kurz fotografování v březnu 2020 - Brno
  ^