logo skoleni-kurzy

KURZ : REKVALIFIKACE PRACOVNIK VSOCIALNICH SLUZBACH
ACZ VZDELAVACI CENTRUM


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách - Následující kurzy:

 

 

REKVALIFIKACE PRACOVNIK VSOCIALNICH SLUZBACH

Viz také následující kurzy :
 • Tvorba webových stránek – rekvalifikace Podrobnosti
 • Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren a tvorbu tiskových podkladů s praxíPodrobnosti
 • Pracovník grafického studia (Adobe produkty) – rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Pracovník grafického studia (Corel+Adobe) – rekvalifikační kurzPodrobnosti


Kurz - Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © ACZ, vzdělávací centrum - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Sociálně-patologické projevy chování dětí - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 790 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH

 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [206 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 8.200 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH

 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [206 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 8.200 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH

 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [206 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 8.200 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH

 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Sociálně-patologické projevy chování dětí - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 790 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Příprava grafiky pro web a sociální sítě v Adobe Photoshop - AbecedaPC

  - ... cena: 2.680 Kč/Kurz (3.243 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [206 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 8.200 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH

 • Popis kurzu
  Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  Vzdělávací centrum ACZ


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...  {tab title="Informace o kurzu " open="true"}

  Kurz pořádáme od roku 2010, nyní máme již třetí akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí pod jednacím číslem A2018/0796-PK. Úspěšní absolventi a absolventky získají osvědčení s celostátní platností splňující podmínky zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.


  Na kurzu se naučíte


  • jaké jsou standardy kvality sociálních služeb

  • jak jednat s lidmi, řešit konflikty a komunikovat s lidmi se zdravotním postižením

  • druhy psychopatologie a jejich projevy

  • jaké nemoci postihují lidské tělo (somatologie) a základy ochrany zdraví

  • pravidla etického výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách

  • způsoby prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

  • sociálně právní minimum

  • jaké jsou metody sociální práce a jejich principy

  • jaké jsou potřeby nemocných a jak o ně pečovat

  • základy hygieny a péče o domácnost nejen u osob se zdravotním postižením

  • aktivizační vzdělávací a výchovné techniky

  • techniky prevence týrání a zneužívání osob

  • jaké jsou zásady krizové intervence

  • pravidla šetrné sebeobrany  Kurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Povinný obsah kurzu je stanoven zákonem.


  Podmínky účasti na rekvalifikančím kurzu

  Kurz může absolvovat každý od 18 let věku s absolvovaným základním vzděláním.


  Délka kurzu

  Kurz je v celkovém rozsahu 150 vyučovacích hodin, z toho 54 hodin odborné praxe. V ceně kurzu jsou zahrnuta podrobná skripta.

  Další investice do literatury tak není nutná.


  Proplácení kurzu úřadem práce

  Je možné zažádat o proplacení kvalifikačního kurzu úřadem práce. Přečtěte si jak na to.


  Praxe

  Praxe je nedílnou a povinnou součástí kurzu . Zahrnuje nácvik všech dovedností, které si účastníci nejdříve osvojí teoreticky. Na zajištění odborné praxe dlouhodobě spolupracujeme s řadou sociálních zařízení. Pouze u nás mají studenti také možnost absolvovat praxi v zařízení, kde mají příslib zaměstnání. V jiných zařízeních, než schválených garantem kurzu a MPSV, není praxe možná. Bez absolvování praxe nebude účastníkovi vydáno osvědčení.


  UPOZORNĚNÍ: Pro účast na kurzu doporučujeme očkování proti žloutence typu B (alespoň první dvě dávky), které je vyžadováno v naprosté většině zařízení pro praxi a pro pracovní uplatnění této profese.


  Zkouška

  Pro získání kvalifikace je třeba absolvovat tři části:
  1) praxi, ze které dostanete hodnocení a zpětnou vazbu


  2) esej, kde svými slovy popíšete získané zkušenosti z praxe


  3) závěrečný písemný test, který ověří vaše znalosti  Úspěšnost absolventů kurzu na zkoušce je pod vedením našich lektorů téměř 100%.  Lektoři kurzu

  Všichni naši lektoři jsou odborníci z praxe s bohatými zkušenostmi ve svém oboru:


  Monika Andrová, DiS.


  Mgr. Jitka Koutová


  Mgr. Eva Průchová


  Renáta Skuhrovcová
  Mgr. Olga Strnadová


  {tab title="Hodnocení kurzu účastníky"}


  „Dozvěděla jsem se mnoho nových a zajímavých věcí, samozřejmě přínosných."  Kurz byl přínosný, utvrdila jsem se, že sociální oblasti se chci věnovat."  Praxe byla velmi zajímavá a poučná, kontakt s klienty byl pro mě podstatný a prolomil částečný strach a obavy z práce."  „Celý kurz byl velmi zajímavý poučný. Ujistila jsem se, že chci pracovat v sociálních službách."


  {/tabs}


  Uplatnění absolventů

  Získané osvědčení má celonárodní platnost a potvrzuje kvalifikaci v oblasti práce v sociálních službách. Absolventi našeho kurzu se uplatňují jako poskytovatelé přímé péče, přechodní pěstouni, pomocníci v rodinách a pečovatelé a také v oblasti sociální prevence a poradenství.  Obsah činností a pracovní zaměření Pracovníka v sociálních službách naleznete v § 116 tohoto zákona zákona 108/2006 Sb. Konkrétně se jedná o:


  a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,


  b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti,


  c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence,


  d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  Zajímají vás nějaké další rekvalifikační kurzy akreditované MPSV nebo MŠMT?
  Proč studovat s ACZ?  • Přátelská rodinná atmosféra - všechny situace vyřešíme


  • Pomůžeme vyřídit žádost na úřad práce


  • Studentům zajišťujeme praxi v partnerských zařízeních


  • Lektoři jsou odborníci s mnoha lety praxe - neučíme jen teorii


  • Vysoká úspěšnost u kvalifikačních zkoušek
  [Kurz] Obsah kurzu/školení...  {tab title="Informace o kurzu " open="true"}

  Kurz pořádáme od roku 2010, nyní máme již třetí akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí pod jednacím číslem A2018/0796-PK. Úspěšní absolventi a absolventky získají osvědčení s celostátní platností splňující podmínky zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.


  Na kurzu se naučíte


  • jaké jsou standardy kvality sociálních služeb

  • jak jednat s lidmi, řešit konflikty a komunikovat s lidmi se zdravotním postižením

  • druhy psychopatologie a jejich projevy

  • jaké nemoci postihují lidské tělo (somatologie) a základy ochrany zdraví

  • pravidla etického výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách

  • způsoby prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

  • sociálně právní minimum

  • jaké jsou metody sociální práce a jejich principy

  • jaké jsou potřeby nemocných a jak o ně pečovat

  • základy hygieny a péče o domácnost nejen u osob se zdravotním postižením

  • aktivizační vzdělávací a výchovné techniky

  • techniky prevence týrání a zneužívání osob

  • jaké jsou zásady krizové intervence

  • pravidla šetrné sebeobrany  Kurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Povinný obsah kurzu je stanoven zákonem.


  Podmínky účasti na rekvalifikančím kurzu

  Kurz může absolvovat každý od 18 let věku s absolvovaným základním vzděláním.


  Délka kurzu

  Kurz je v celkovém rozsahu 150 vyučovacích hodin, z toho 54 hodin odborné praxe. V ceně kurzu jsou zahrnuta podrobná skripta.

  Další investice do literatury tak není nutná.


  Proplácení kurzu úřadem práce

  Je možné zažádat o proplacení kvalifikačního kurzu úřadem práce. Přečtěte si jak na to.


  Praxe

  Praxe je nedílnou a povinnou součástí kurzu . Zahrnuje nácvik všech dovedností, které si účastníci nejdříve osvojí teoreticky. Na zajištění odborné praxe dlouhodobě spolupracujeme s řadou sociálních zařízení. Pouze u nás mají studenti také možnost absolvovat praxi v zařízení, kde mají příslib zaměstnání. V jiných zařízeních, než schválených garantem kurzu a MPSV, není praxe možná. Bez absolvování praxe nebude účastníkovi vydáno osvědčení.


  UPOZORNĚNÍ: Pro účast na kurzu doporučujeme očkování proti žloutence typu B (alespoň první dvě dávky), které je vyžadováno v naprosté většině zařízení pro praxi a pro pracovní uplatnění této profese.


  Zkouška

  Pro získání kvalifikace je třeba absolvovat tři části:
  1) praxi, ze které dostanete hodnocení a zpětnou vazbu


  2) esej, kde svými slovy popíšete získané zkušenosti z praxe


  3) závěrečný písemný test, který ověří vaše znalosti  Úspěšnost absolventů kurzu na zkoušce je pod vedením našich lektorů téměř 100%.  Lektoři kurzu

  Všichni naši lektoři jsou odborníci z praxe s bohatými zkušenostmi ve svém oboru:


  Monika Andrová, DiS.


  Mgr. Jitka Koutová


  Mgr. Eva Průchová


  Renáta Skuhrovcová
  Mgr. Olga Strnadová


  {tab title="Hodnocení kurzu účastníky"}


  „Dozvěděla jsem se mnoho nových a zajímavých věcí, samozřejmě přínosných."  Kurz byl přínosný, utvrdila jsem se, že sociální oblasti se chci věnovat."  Praxe byla velmi zajímavá a poučná, kontakt s klienty byl pro mě podstatný a prolomil částečný strach a obavy z práce."  „Celý kurz byl velmi zajímavý poučný. Ujistila jsem se, že chci pracovat v sociálních službách."


  {/tabs}


  Uplatnění absolventů

  Získané osvědčení má celonárodní platnost a potvrzuje kvalifikaci v oblasti práce v sociálních službách. Absolventi našeho kurzu se uplatňují jako poskytovatelé přímé péče, přechodní pěstouni, pomocníci v rodinách a pečovatelé a také v oblasti sociální prevence a poradenství.  Obsah činností a pracovní zaměření Pracovníka v sociálních službách naleznete v § 116 tohoto zákona zákona 108/2006 Sb. Konkrétně se jedná o:


  a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,


  b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti,


  c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence,


  d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  Zajímají vás nějaké další rekvalifikační kurzy akreditované MPSV nebo MŠMT?
  Proč studovat s ACZ?  • Přátelská rodinná atmosféra - všechny situace vyřešíme


  • Pomůžeme vyřídit žádost na úřad práce


  • Studentům zajišťujeme praxi v partnerských zařízeních


  • Lektoři jsou odborníci s mnoha lety praxe - neučíme jen teorii


  • Vysoká úspěšnost u kvalifikačních zkoušek
  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Chcete se stát pracovníkem v sociálních službách? Nejjednodušší cestou je absolvování kvalifikačního kurzu . Získaná kvalifikace vám umožní pracovat v terénních, pobytových i ambulantních sociálních službách. => Získáte možnost širokého uplatnění, teoretické znalosti a tipy od odborníků a také pod naším vedením absolvujete svou první praxi. Tento kurz nabízíme ve dvou variantách: víkendové a denní. Podrobnosti najdete v rozvrhu jednotlivých termínů.

  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  Podobné kurzy #Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách >>


  Další kurzy a školení: Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [206 hod.], rekvalifikace MPSV ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - OSTRAVA
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - FRÝDEK-MÍSTEK
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - KARVINÁ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - OPAVA
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy první pomoci v sociálních službách [MPSV ČR]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a především na důkladné procvičování poskytování první pomoci. Další podobné školení nebo kurzy
  Výživa seniorů v sociálních službách [MPSV ČR]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Setkáváte se s osobami v seniorském věku? Jste sociální pracovník, pracovník v sociálních službách nebo máte ve svém okolí seniory, kterým byste rádi pomohli? Další podobné školení nebo kurzy
  Nábor nových lidí, sociální sítě & personální marketing, vedení online pohovorů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Připravte se na nábor: používejte při něm metody, které se osvědčily. => => Získáte aktuální informace a orientaci v možnostech náboru nových zaměstnanců, které nabízí dnešní online doba. Další podobné školení nebo kurzy
  Nábor nových lidí, sociální sítě & personální marketing, vedení online pohovorů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Připravte se na nábor: používejte při něm metody, které se osvědčily. => => Získáte aktuální informace a orientaci v možnostech náboru nových zaměstnanců, které nabízí dnešní online doba. Další podobné školení nebo kurzy
  Novinky v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení aktuálně a pro rok 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře se budete umět orientovat v paletě novelizací, kterými nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení (dále jen „pojistné“) prochází. V nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení dochází k řadě změn, z nichž některé mají úč Další podobné školení nebo kurzy
  Novinky v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení aktuálně a pro rok 2023
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře se budete umět orientovat v paletě novelizací, kterými nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení (dále jen „pojistné“) prochází. V nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení dochází k řadě změn, z nichž některé mají úč Další podobné školení nebo kurzy
  Akreditovaný kurz První pomoc pro pracovníky v sociálních službách
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci kurzu si osvojí obecné zásady při poskytování první pomoci. Seznámí se s postupy poskytnutí první pomoci při stavech ohrožujících život, úrazových a neúrazových stavech, při tepelných poraněních, náhle vzniklých poruchách chování a při polohování poraněných. Další podobné školení nebo kurzy
  Příprava grafiky pro web a sociální sítě v Adobe Photoshop
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Posluchači školení se naučí připravit a optimalizovat obrázky a grafiku pro použití na internetu. Posluchači budou po skončení školení schopni nastavit vhodné rozměry a rozlišení grafiky, provést základní barevné korekce, správně ostřit a exportovat do vhodných formátů. Další podobné školení nebo kurzy
  Opatrovnictví v sociálních službách
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - A2022 - 0439-SP - PC, Opatrovnictví MV - AK - PV-96 - 2022, Opatrovnictví v sociálních službách (webinář) Cíl semináře Seminář si klade za cíl přiblížit posluchači oblast sociální služby a to jak v teoretické rovině, tak v praktických odpově Další podobné školení nebo kurzy
  FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky 2022
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2016; FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky Máte v organizaci fond kulturních a sociálních potřeb nebo si chcete zřídit sociální fond? Pak je tento kurz určen právě Vám. Další podobné školení nebo kurzy
  Prevence závislostí na technologiích - rizika virtuálního světa (sociální sítě, hry, závislost) nejen pro učitele
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - A2019 - 0199-SP - PC - PP - VP; Akreditováno pod názvem: Úvod do kyberšikany MŠMT - 1037 - 2017-1-177; Akreditováno pod názvem: Kyberšikana ve školství Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s fenoménem kyberšikany ve školství, p Další podobné školení nebo kurzy
  Sociální služby v GDPR prostředí - aplikace konkrétních opatření
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - GDPR v prostředí sociálních služeb-aplikace konkrétních opatření, č. A2022 - - 0332-VP Vzdělávací. Další podobné školení nebo kurzy
  Sociální služby – asistivní technologie a materiálně-technický standard
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - Materiálně-technický standard a úvod do využívání asistivních technologií v sociálních službách, č. A2022 - 0293-SP - PC - PP - VP Účastník kurzu získá základní znalosti o materiálně technickém standardu dle doporučeného postupu MPSV č. Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz bezpečného používání sociálních sítí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíl kurzu Naučit se bezpečně používat nejznámější sociální sítě jako Facebook, Instragram, Badoo a další. . Další podobné školení nebo kurzy
  NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - v roce 2023 a evidenční listy důchodového pojištění
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Mzdové účetnictví # Seznámení s platnou právní úpravou v oblasti nemocenského pojištění a ELDP . Účastníci budou na příkladech upozorněni na nejčastější závady, které se vyskytují při vedení ELDP . Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2022-09-01 17:19:47

  ACZ, vzdělávací centrum
  Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení + Umělecké kurzy

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Systémy řízení a ISO
 • MAIL RSS Technické kurzy, doprava
 • MAIL RSS Sport, umění a ostatní kurzy   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Re: Dotaz ke kurzu: Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách : Dobrý den, nejbližší víkendový termín na kurz Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách bude 27. 6. ...

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   


  Akreditovaný kurz - žádost pro vyplnění dokladů pro úřad práce od školící firmy

  )** [ÚP] - Pokud chcete získat informace, doklady a/nebo dokumenty ohledně rekvalifikačního kurzu pro úřad práce, můžete poslat žádost o informace (jako nezávaznou přihlášku) - viz výše - aktuální termíny kurzu.

  Pokud nejsou vypsané aktuální termíny kurzu - pošlete dotaz na školení/kurz.

  Pokud se rozhodnete pro rekvalifikaci, vyzvedněte si prosím u příslušného kontaktního pracovníka ÚP podklady pro rekvalifikaci. Pošlete dotaz/nezávaznou přihlášku školící firmě se žádostí pro vyplnění dokladů pro úřad práce - cenu, kalkulaci kurzu, akreditaci, atd. ... Úřad práce poté zařadí Vaši žádost do komise, v případě schválení komisí obdržíte informaci a potvrzení o úhradě kurzu. Toto potvrzení dodáte zpět školící firmě, která Vás poté následně zařadí do zvoleného kurzu.

  Celý proces je třeba vyřídit před zahájením rekvalifikace, zpětně nelze rekvalifikaci uznat a uhradit. Žádost na Úřad práce je nutné podat s dostatečným předstihem, aby ÚP stihl posoudit a schválit Váš požadavek na úhradu vybraného kurzu. Kontaktní pracovník úřadu práce Vám sdělí termíny jednání schvalovací komise.


   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Pracovník Informačního centra/infolinky [Ref. č.: 1606408970]
  vhodné kandidáty na pozici Pracovník Informačního centra/infolinky.Náplň práce:S úsměvem komunikovat s lidmiZajišťovat akce..., Praha 2

  Hledá se pracovník/ce úklidu na úklid v Praze
  Hledá se pracovník/ce úklidu na úklid v Praze V ČR uklízíme již 30 let. Baví Vás uklízet? Pojďte uklízet s námi..., Praha 2

  Hledá se pracovník/ce úklidu na úklid v Praze
  Popis pracovní nabídky Hledá se pracovník/ce úklidu na úklid v Praze V ČR uklízíme již 30 let. Baví Vás uklízet... a objektů. Máte zájem o nabídku Hledá se pracovník/ce úklidu na úklid v Praze? Vaše odpověď přijde správné osobě: Lada..., Praha 2

  PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
  Pracovník v sociálních službách svoji práci provádí dle pokynů svého vedoucího pracovníka, rozpisu péče a metodických postupů..., Praha 8

  Podobné kurzy # v sociálních


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: PRINCE2® 5th Edition FoundationPRINCE2® 5th Edition Foundation v prosinci 2022 - Brno
  ^