logo skoleni-kurzy

KURZ: PŘÍKLADY # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


Dárky na poslední chvíli na HANDE.cz =>
< Poslední zobrazené kurzy

Příklady | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Příklady
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Příklady # 1719 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

PŘÍKLADY - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Příklady -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2019 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Daň z příjmů právnických osob (příklady)
21.02.2019 Praha KURZ - Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení ... ... Základním principem semináře je praktické řešení ucelených příkladů z oblasti daně z příjmů právnických osob, které svou formou i obsahem odpovídají jednak příkladům používaných v rámci zkou ... Seminář je určen posluchačům, kteří znají principy zdaňování příjmů právnických osob a orientují se v zákoně, ale potřebují najít a procvičit způsoby aplikace svých znalostí při řešení praktických úloh v daňové praxi i v rámci zkoušek ověřujících odborné znalosti v této oblasti. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Příklady účetní
19.03.2019 Praha KURZ - Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví ... ... Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokládají zvládnutou účetní teorii ... Seminář je určen účetním, auditorům, daňovým poradcům a ekonomům. ... 4.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Chránění zaměstnanci – praktické rady, příklady a judikatura
26.06.2019 Praha KURZ - Bude vám vysvětleno, jaké jsou chráněné skupiny zaměstnanců a co pracovněprávní předpisy stanoví pro jejich ochranu ... ... Seminář ukáže na praktických příkladech, jaké jsou postupy a správná praxe a jaké má zaměstnavatel práva a povinnosti ... Zástupcům jak soukromého, tak veřejného sektoru, zejména personalistům, vedoucím zaměstnancům, právníkům. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí, štěpení společností, dispozice s majetkem, transakční a daňové souvislosti
23.05.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s možnostmi podnikových kombinací a transformací včetně praktických příkladů a kroků, jak změnit podnikovou strukturu, zefektivnit chod firmy, oddělit soukromý a podnikový maj ... ... Seznámíte se také s budováním tuzemských a mezinárodních holdingů ... Seminář je určen širší veřejnosti, zejména vlastníkům společností - holdingů, managementu usilujícímu o zefektivnění chodu firmy formou přeměny a dále vlastníkům zvažujících exit z podnikání, předání podniku potomkům - nástupcům. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Ukončování pracovních poměrů - Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty
26.02.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 6.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam on-line)
Únor 2019 online KURZ - Neuvedeno * Obsah bude brzy upřesněn. ... ... Neuvedeno * Obsah bude brzy upřesněn. ... URČENO Webinář je určen zejména pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží případně příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH. ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
Únor 2019 online KURZ - Neuvedeno * Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např ... ... manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • základ daně, položk ... URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům. PŘÍNOS: Cílem semináře je seznámit účastníky se základními změnami v DPH v roce 2015 ve vazbě na novely zákona o DPH a přímo účinné prováděcí nařízení EU. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Zákoník práce v roce 2019 ve světle posledních novel a jiných souvisejících změn s praktickými příklady
15.03.2019 Pardubice KURZ - Obsah semináře, který bude přizpůsoben aktuálnímu stavu legislativy v době jeho konání, bude zaměřen na prezentaci těchto nejdůležitějších změn: Aktuality personalistiky a praxe zákoníku práce ZMĚNY ... ... * Nová definice diskriminace v pracovněprávních vztazích ... ... 1.488 / Kurz # InAkademia s.r.o. Školení InAkademia s.r.o. Pardubice

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva a aktuality
20.03.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.900 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Ukončování pracovních poměrů - Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty
10.04.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 6.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)
16.04.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-573 - 2016, Název akreditace: Územní plánování - vybrané právní otázky (pro pokročilé) Akreditace: ... ... po novele stavebního zákona a se zohledněním aktuální soudní rozhodovací činnosti [li ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů
04.06.2019 Praha KURZ - Na semináři si procvičíte a prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací ... ... Ujasníte si vzájemné vazby a dopady složitějších konsolidačních úprav ... Seminář je určen všem, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované finanční výkazy podle IFRS a českých předpisů. ... 2.790 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH v příkladech – workshop – pro začínající
11.07.2019 Praha KURZ - Na workshopu si procvičíte uplatňování DPH na praktických příkladech ... ... * Počítání obratu na příkladech, registrační povinnost • stanovení místa plnění na příkladech • intrakomunitární plnění – operace se zbožím, řetězové obchody na příkladech, třístranný obcho ... Seminář je určen pro účetní, podnikatele a budoucí daňové poradce. ... 2.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH v příkladech – workshop
11.04.2019 Praha KURZ - Na příkladech z praxe se seznámíte s problematickými okruhy zákona o DPH ... ... * • současný stav legislativy, informace GFŘ, aktuální judikatura, • pojmy pro účely zákona o DPH, rozšíření pojmu nájem, podnájem, pacht o věcné břemeno – příklady, • obrat, upř ... Seminář je určen pro zkušené daňové poradce, účetní, pracovníky ekonomických útvarů a podnikatele. ... 2.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH v příkladech roku 2019
04.06.2019 Pardubice KURZ - – Počítání obratu na příkladech, registrační povinnost – stanovení místa plnění na příkladech – intrakomunitární plnění – operace se zbožím, řetězové obchody na příkladech, třístranný obchod; příklady ... ... – Počítání obratu na příkladech, registrační povinnost – stanovení místa plnění na příkladech – intrakomunitární plnění – operace se zbožím, řetězové obchody na příkladech, třístranný obchod; příklady ... ... 1.488 / Kurz # InAkademia s.r.o. Kurz InAkademia s.r.o. Pardubice

Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci
13.06.2019 Praha KURZ - Potřebujete znát souvislosti a mít představu o promítnutí jednotlivých produktů financování do účetnictví a daní? ... ... Co je vlastně pro vaši firmu nejvhodnější? ... Seminář je určen podnikatelům malých a středních firem pro nastavení efektivního financování; dále také vyššímu a střednímu managementu firem pro snadnější rozhodování a znalost dopadů i pracovníkům z ekonomických úseků k získání uceleného přehledu a doplnění souvislostí. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Skončení pracovního poměru na praktických příkladech
25.03.2019 Praha KURZ - Na semináři vám bude vysvětleno, jaké jsou možnosti ukončení pracovního poměru a případné alternativy tohoto ukončení ... ... Seminář vám na praktických příkladech ukáže, jaké jsou postupy a správná praxe ... Zástupcům jak soukromého, tak veřejného sektoru, zejména personalistům, vedoucím zaměstnancům, právníkům. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH v příkladech (záznam on-line)
Únor 2019 online KURZ - Neuvedeno * • Úvod, současný stav legislativy , informace GFŘ, aktuální judikatura ... ... • Nové vymezení dlouhodobého majetku – majetek přenechaný k užití s ujednáním převodu tohoto majetku na uživatele – příklady u movitých věcí, nemovitých věci dopady do nároku na odpočet, daňové ... URČENO Účetním, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. PŘÍNOS Cílem webináře je seznámení se s významnými novinkami v zákoně o DPH platná od 1. ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně příkladů z praxe
04.03.2019 Praha KURZ - Na semináři se naučíte základním dovednostem jak posuzovat minulý, současný a budoucí stav hospodaření účetní jednotky ... ... Pomocí základních ekonomických ukazatelů se naučíte principům vyhodnocování situace účetní jednotky, jejího zdraví, příp ... Seminář je určen účetním, managementu, pracovníkům finančních institucí a daňovým poradcům. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů
27.03.2019 Praha KURZ - Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování ... ... Na kurzu se seznámíte s relevantní legislativou a jejími případnými změnami, s hlavními zákonnými požadavky označování potravin a s praktickými příklady aplikace jednotlivých požadavků ... Pro pracovníky firem zabývajících se obchodem potravinami či jejich výrobou, kteří již mají zkušenosti s označováním potravin, konkrétně pro: • manažery kvality, • asistenty oddělení kvality, • referenty dovozu potravin, • produktové manažery, • pracovníky marketingu, • ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí
12.06.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.900 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů
25.06.2019 Praha KURZ - Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování ... ... Na kurzu se seznámíte s relevantní legislativou a jejími případnými změnami, s hlavními zákonnými požadavky označování potravin a s praktickými příklady aplikace jednotlivých požadavků ... Pro pracovníky firem zabývajících se obchodem potravinami či jejich výrobou, kteří již mají zkušenosti s označováním potravin, konkrétně pro: • manažery kvality, • asistenty oddělení kvality, • referenty dovozu potravin, • produktové manažery, • pracovníky marketingu, • ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe
11.03.2019 Praha KURZ - Ze semináře si odnesete kompletní informace o opravách a technickém zhodnocení majetku ... ... Lektorka vám problematiku vysvětlí jasně a srozumitelně, s množstvím praktických příkladů a variant ... Seminář je určen pro účetní, daňové a ekonomické poradce. Není určen pro developery. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe
10.04.2019 Praha KURZ - Cílem prakticky orientovaného semináře je zmapovat problematické oblasti účetních a daňových předpisů, upozornit na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpovědět na vaše dotazy ... ... Na semináři se také seznámíte s novinkami připravovanými pro rok 2019 a budete upozorněni na aktuální výkladová stanoviska daňové správy a závěry Koordinačních výborů KDP ČR ... Seminář je určen účetním a „daňařům“ producentů (zamědělským podnikům), zpracovatelům zemědělské produkce, dále pak daňovým poradcům, ekonomům, a všem, které se ve své praxi potřebují orientovat v účtování a zdaňování zěmědělské výroby. ... 2.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Základy IFRS na příkladech z praxe
20.03.2019 Praha KURZ - Na semináři získáte základní znalosti v oblasti mezinárodních účetních standardů a procvičíte si je na konkrétních příkladech ... ... * • základy IFRS, • zdůraznění rozdílů ve srovnání s českými účetními předpisy, • praktické postupy, • jak je možné rozdíly řešit při vlastním vedení účetnictví i z po ... Seminář je určen pro uživatele účetních závěrek podle IFRS a pro pracovníky, kteří budou závěrky podle IFRS připravovat. ... 4.930 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Příklady # 1719 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 1719 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Příklady
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
Hodně kurzů? Hledat Příklady pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

PŘÍKLADY

Příklady hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Příklady, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Příklady, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Příklady i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - online - Pardubice
 


Příklady :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=p%C5%99%C3%ADklady&title=kurzy-školení-p%C5%99%C3%ADklady#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_příklady.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Trimble SketchUp – základní kurz v červnu 2019 - Brno