logo skoleni-kurzy

AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


Vyrábíte? Tvoříte? Šperky? Umění? Dárky? Bytové doplňky? Módní trendy?

Vytvořte svůj nový obchod právě TEĎ také na HANNDE.com


[HANNDE.com] Tržiště Ručně Vyráběných Produktů | Registrace zdarma
[DoDámeTo.cz] Rozvoz potravin po BRNĚ  
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Adobe After Effects – certifikovaný základní kurz - NICOM, a.s.
Zaměření kurzu Kurz je určen pro začátečníky, kteří mají zkušenosti se střihem a editací videa. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.

^

 

 

AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA

Viz také následující kurzy :
  • Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců v roce 2020Podrobnosti
  • Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontroluPodrobnosti
  • Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokutPodrobnosti


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerováby Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4

Logo: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 195
1 << | 2 | 3 | >> 4

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Aktuální otázky pracovního práva v dnešních dnech - překážky v práci - podpora zaměstnanosti - ON-LINE seminář online Program: * Překážky v práci na straně zaměstnance - karanténa, pracovní neschopnost, péče o dítě nebo jinou osobu * Uzavření provozů * Nedostatek surovin, materiálu, zakázek, odbytu * Částečná nezaměstnanost (Kurzarbeit) * Výše náhrady a možnost
Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
Účastníci řízení podle stavebního zákona k 1. 4. 2020 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální návrh novely a na přípravu rekodifikace (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Dopad mimořádných opatření přijatých v důsledku nouzového stavu na probíhající insolvenční řízení, zejména oddlužení - ON-LINE seminář online Program: * Důsledky neplnění oddlužení z důvodu dopadu mimořádných opatření (podle staré a nové úpravy) * Možnost přiznat dlužníkovi osvobození od dluhů při nižší míře splnění z důvodu dopadu mimořádných opatření * Dopad aplikace „ Lex COVID“ na průběh insolvenčního ř
MS Word - zpracování smluv a podobných dokumentů
Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR
Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
Daňové novinky v době nouzového stavu - ON-LINE seminář online Program: * OBECNÉ ÚLEVY V SANKCÍCH NA VŠECH DANÍCH * DAŇ Z PŘÍJMŮ - lhůty pro podání přiznání, zálohy, oznámení osvobozených příjmů - placení a možnosti oddálení platby - kompenzace OSVČ - kompenzace zaměstnavatelům -
Nový zákon o realitním zprostředkování (základní novinky, změny a úskalí vyplývající z nového realitního zákona)
Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML
Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020
DPH v roce 2020
Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
Změny v právu na informace - výklad zákon o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
Insolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
MS Word - efektivně
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) a novinky v roce 2020 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Úprava úředních písemností
Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
Rodinné právo v praxi matrik po velké novele
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnání malého rozsahu, dovolená v hodinách po novele zákoníku práce Praha Obsah semináře: * Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr * Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti * Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ * Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod * Skonč
O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva? Praha Cílem tohoto kursu bude - 1. poukázat na typické nežádoucí projevy (stylistické, ale i tvaroslovné a skladebné) běžného právnického vyjadřování, * 2.
Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti Praha
Dlouho očekávaná novela zákoníku práce v roce 2020 Praha Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Postavení vedoucích zaměstnanců * Skloubení osobního a pracovního života * Sdílená pracovní místa * Nový způsob výpočtu dovolené * Hlavní rozdíly dosavadního a nového výpočtu do
Kybernetická bezpečnost Praha
Kybernetická bezpečnost I - zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti Praha
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest Praha Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací.
Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT Praha Program 1. dne kurzu (úterý 28. dubna 2019): Tvorba zadávací dokumentace veřejné zakázky na informační systém a související hardware s lektorem: * Příprava zadávacích podmínek – problematika migrace dat, návaznost na dosavadní smlouvy, vendor lock-in podmínky a možnosti je
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Praha Program semináře: * Východiska nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky - odpovědnost za přestupek - odpovědnost za přestupek fyzické osoby - odpovědnost za přestupek právnické osoby - odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
MS Excel - funkce pro pokročilé Praha Osnova kurzu : * Rekapitulace vkládání vnořených funkcí – příklad kombinace logických funkcí se složitější podmínkou * Funkce: - NEPŘÍMÝ.ODKAZ, příklady využití - HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ - ZÍSKATKONTDATA, příklad propojení s kontingenční tabulkou
Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) Praha Odborný program semináře Obecně * Co jsou to limitovaná věcná práva, jak se liší od obligačních práv a jaká je jejich vzájemná konkurence, aneb Má přednost právo stavby nebo nájemní právo? Právo stavby * Jak lze stavět na cizím pozemku?
MS Excel - efektivně Praha Program kurzu : * Pojem sešitu, prostředí MS Excel - verze * Práce se soubory – založení nového sešitu dle šablony, uložení, otevření, formáty souborů * Editace buněk * Pohyb v sešitu – klávesové zkratky * Označování bloků buněk – různé způsoby,
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář Praha Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přinese v následujících oblastech: První den semináře: 11. května 2020 – pondělí – do cca 16.
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným Praha Tento první den dvoudenního semináře (druhý den 18. května pokračuje změnami v úpravě akciové společnosti) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: * Obchodní korporace obecně: - vkladová povinnost - dělení zisku a jinýc
Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat Praha Obsah semináře: * Rozlišení námitek veřejnoprávních a soukromoprávních (alias občanskoprávních), rozsah působnosti stavebního úřadu * Sousedská práva v občanském zákoníku a neurčité právní pojmy ve stavebních předpisech (kvalita prostředí, pohoda bydlení, přípustná míra, architek
Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby Praha Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti - obchodní vedení – co je tvoří a co z toho lze delegovat na jiné - péče řádného hospodáře (včetně pravidla podnikatelského úsudku) a její praktic
Zákon o státní službě po novele Praha
Kybernetická bezpečnost II - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti Praha
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů Praha Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé právo důležitá?


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 195
1 << | 2 | 3 | >> 4


Zobrazeno celkem -51- (ze 195) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=165&mnozstvi=10

by Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2020 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: 10969: Windows Server 2012 – správa služeb Active Directory v červnu 2020 - Brno
^