logo skoleni-kurzy

AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Storytelling v manažerské praxi aneb motivujte svůj tým příběhem - 1. VOX a.s.
Dobrý a silný příběh dokáže inspirovat k novým a netradičním řešením náročných situací, zapálit vnitřní motivaci, přesvědčit k akci skeptiky, změnit postoje rezervovaných lidí. Nejdůležitější pro úspěch příběhu je jeho načasování, struktura a délka do dvou minut.

 
  

 

AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA

Viz také následující kurzy :
  • GDPR v praxi pro hotely a cestovní agentury – praktické návody implementace nového obecného nařízeníPodrobnosti
  • Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele – v praxi a ve světle novelPodrobnosti
  • Vnitřní firemní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, agenturní zaměstnávání, dovolená a pracovní dobaPodrobnosti
  • Online kurz - Smlouva s agenturou - na co si dát pozor?Podrobnosti

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerováby Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4

Logo: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 259
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 6

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2017 a novinky od roku 2017 Praha Odborný program semináře: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2017, změnám v účetnictví od roku 2016 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestaven
Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2018 Praha Odborný program semináře: Nemocenské pojištění a pojistné v roce 2018 * Schválené změny v nemocenském pojištění a pojistném v roce 2018 - nová dávka otcovské, účast na pojištění při navazujících dvou pracovních vztazích stejného druhu, nárok na nemocenské a
Formální úprava textů aneb základy typografie Praha Výběr z témat kurzu : * Písmo: druhy písma a jejich užití, řezy písma, vybrané znaky (interpunkční znaménka aj. ) * Sazba: sazební obrazec, umístění textu na stránce, členění odstavců, zarovnání textu, záhlaví a zápatí, seznamy, obrázky, grafy, tabulky, vzorce * Spe
MS EXCEL - analýza dat pro pokročilé Praha Program kurzu : * Rekapitulace kontingenčních tabulek * Výpočty v kontingenční tabulce: - Funkce podrobně - Způsob interpretace dat – výpočty (% z, % mezi, …) - Příklad kumulovaných výpočtů * Použití počítaných polí a počítan
Pracovní právo pohledem judikatury soudů Praha Rozebírána bude judikatura zejména k následujícím tématům: * postup před vznikem pracovního poměru * vznik pracovního poměru (pracovní smlouva, zkušební doba) * nelegální práce – švarcsystém a zastřené agenturní zaměstnávání * změny pracovního poměru
Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018 Praha Program: * Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les, ochrana dřevin x ochrana jiných veřejných a soukromých zájmů ve střetu s dřevinami - odlišné principy, prameny, vztahy * Dřeviny z pohledu občanského práva - sousedské právo: stínění a další imise spojené s dřevinami,
Důsledky porušení smlouvy (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Místní poplatky - aktuálně po změnách s účinností od 1. 7. 2017 Praha Program semináře: * Novela zákona o místních poplatcích - poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst - poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace - osvobo
Rozúčtování nákladů na teplo a na teplou vodu při užívání bytů a nebytových prostorů Praha Program semináře: * aktuální legislativní prostředí oblasti zásobování teplem a teplou vodou * dosavadní vývoj a změny předpisů, souvislost s předpisy EU, metodický pokyn MMR pro rozúčtování nákladů na služby, předpisy aktualizované v průběhu roku 2017 * aktuálně pla
Věcná práva - aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ve vybraných oblastech věcných práv Praha Odborný program semináře: Rozhodovací praxe se bude týkat zejména těchto oblastí: * povolení nezbytné cesty * zrušení a vypořádání (podílového) spoluvlastnictví * ochrana vlastnického práva * sousedská práva * společné jmě
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě po novele (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2017 a případné změny od roku 2018 HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2017 a 2018, * vymezení místa plnění při dodání zboží, pořízení zbo
Přijímání a propouštění zaměstnanců (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku Praha Odborný program semináře: * Splnění - jaký je rozdíl mezi splněním dluhu a splněním závazku? - co je to námitka nesplněné smlouvy?
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě po novele Praha Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního poměru jako výkon působnosti v oblasti veřejné správy * Služební orgány jako správní orgány * Způsoby rozhodování ve věce
Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Praha Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknutí se dědického práva * Odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví * Pořízení pro případ smrti * Závěť a dovět
Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH Praha Seminář je určen pro každého, kdo obchoduje se zbožím přes hranice České republiky i Evropské unie a chce získat ucelený přehled o celních pravidlech i uplatňování DPH u jednotlivých typů transakcí. Seminář určený pro celní a daňové specialisty ze společností obchodujících se třetími zeměmi, začáte
Nadace, nadační fondy (a fondy svěřenské), spolky a ústavy soukromého práva První změny v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí Praha Rekodifikace soukromého práva se podstatným způsobem dotýká i oblasti tzv. „neziskové“ sféry.
Účetní a daňové novinky roku 2017 a 2018 - komplexní pohled (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek Praha Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - základní změny nové úpravy - jednotka - * způsoby vzniku - * prohlášení a jeho změny - * převod jednotek - společné části
Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona Praha Obsah semináře: * Rozlišení námitek veřejnoprávních a soukromoprávních (alias občanskoprávních), rozsah působnosti stavebního úřadu * Neurčité právní pojmy v prováděcích předpisech (kvalita prostředí, pohoda bydlení, přípustná míra, architektonické a urbanistické hodnoty)
Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Praha Základní osnova semináře: * Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad * Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů * Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společn
Zadávání veřejných zakázek: horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo režim zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení a jednotlivé kroky zadavatele, námitky a řízení o nich + diskuse (volná témata) Praha Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na čtyři části. První tři části se budou věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona a zadávací směrnice, na identifikaci sporných otázek, na rozbor použit
Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) Praha Odborný program semináře * Obecné otázky - Jaké zajištění je nejvhodnější? - Jak se projevují přechodná pravidla na „stará“ zajištění?
Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů Praha Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného a nehmotného majetku * Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém * Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM * Techni
Služební vozidla a home office v praxi Praha Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * 1. Služební vozidla - Vysvětlení povahy řízení z právního pohledu (lze řidiči-referentovi nařídit řízení vozidla?
Stylistika současné češtiny - NOVÉ TERMÍNY - 21. 2. 2018, 24. 4. 2018 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)
Timemanagement s využitím myšlenkových map Praha Program kurzu : * Obecné zásady time managementu - Metoda Getting Things Done - Zen to Done - 26 doporučených zásad * Jak to realizovat prakticky - analogové mapy - digitální mapy * Předvedení techniky
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018 Praha Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti - vzhledem k odložení sněmovního tisku 903 nebude realizovaná rozsáhlá novela zákoníku práce - změna zákoníku práce - zákon č. 206 - 2017 Sb.
Kapitálové obchodní společnosti - čtyři roky poté HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy: * obchodní rejstřík - povinně - dobrovolně zapisované skutečnosti - dokumenty povinně zakládané do sbírky listin - zápis notářem – předpoklady, praktické zkušenosti - účinnost zápisu
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi Praha Odborný program semináře: * hospodaření podle rozpočtu a kontrola * proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí * zveřejňování smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci * změny rozpočtu * závěrečný účet * h
Účetnictví a daň z příjmů včetně novinek pro rok 2017 a od roku 2018 pro nestátní neziskové organizace Praha Program semináře: * Daň z příjmů právnických osob - Veřejně prospěšný poplatník - Široký a úzký základ daně - Podnikání neziskových organizací - Vliv zdrojů financování na daňovou uznatelnost nákladů - Přijaté dotace z pohl
Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel Praha Obsah semináře: * Znaky veřejné podpory v aktuální rozhodovací praxi institucí EU. Poslední vývoj v této oblasti.
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku Praha Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl kontraktační proces zahájen v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně rů
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi Praha Odborný program semináře: * Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu. * Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu.
Nařízení eIDAS - elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání v soukromé a veřejné sféře Praha Odborný program semináře: * elektronizace právního jednání, obchodu a veřejné správy * elektronické právní jednání v oblasti soukromého práva * eGovernment a elektronizace agend v oblasti veřejné správy * eIDAS – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
Odměňování členů zastupitelstev, úředníků a zaměstnanců veřejné správy, pracovněprávní souvislosti Praha Obsah semináře: * Plat, zásady, principy - Určení na sjednání (stanovení) platu - Platové tarify, zařazování do tříd - Příplatky k platu: za vedení, za noční práci, za práci v sobotu a v neděli, osobní příplatek, za práci ve ztíženém pracovním pro
Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona Praha Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů - závazná stanoviska úřadu územního plánování koordinují
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně první novely z roku 2017 Praha Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizace ve vztahu k občanskému zákoníku * základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva * základní zásady občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva * k
Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi Praha Zejména se přednášející zaměří na: * základní ustanovení a tvorbu utajované informace, * personální bezpečnost, * průmyslovou bezpečnost, * fyzickou bezpečnost, * administrativní bezpečnost, * bezpečnosti informačních systémů,
Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu Praha Seminář bude zaměřen na tyto oblasti: * DPH * Proces * Daň z příjmů * Dotace * Zajišťovací příkaz * Zneužití práva * Švarcsystém
DPH v roce 2017 a případné změny od roku 2018 Praha Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti, * změny pravidel pro vznik povinnosti přiznat daň a přiznat plnění, * vys
MS EXCEL - funkce Praha Osnova kurzu : * Přehled kategorií funkcí * Vnoření funkcí * Funkce data a času * Základní matematické funkce * Logické funkce * Textové funkce * Vyhledávací funkce * Příklady použití
Pracovnělékařské služby a významné změny v této oblasti od listopadu 2017 Praha Program semináře: * Pojem a vymezení pracovnělékařských služeb * Subjekty pracovnělékařských služeb - lékař, zaměstnavatel, zaměstnanec * Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb * Atypické formy poskytování pracovnělékařských služeb
Vybrané otázky medicínského práva Praha Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravotních službách * smlouva o péči o zdraví * základní práva a povinnosti ve vztahu mezi poskytovatelem a pacientem
Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení Praha Z obsahu semináře: * Krátké shrnutí a opakování tématu (druhy sousedských námitek, hlediska jejich posuzování, vybrané procesní otázky) * Procvičování látky na příkladech připravených lektory * Příklady jsou zpracovány jako modelové, nicméně vychází ze skutečných ž
Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi Praha Odborný program semináře: Občanské průkazy * právní úprava občanských průkazů po nabytí účinnosti zákonů č. 318 - 2015 a č.
Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel Praha Odborný program semináře: * Právo na informace - stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny * Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu
Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z Praha Odborný program semináře: * Teoretická východiska účetnictví veřejného sektoru (kvalitativní charakteristiky a předpoklady účetní závěrky), uživatelé informací z účetní závěrky * Zákon o účetnictví a jeho aktuální stav * Vyhláška č. 410 - 2009 Sb.
Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, kvalifikace v nadlimitním a podlimitním režimu, řízení před ÚOHS + diskuse (volná témata) Praha Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na čtyři části. První tři části se budou věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona a zadávací směrnice, na identifikaci sporných otázek, na rozbor použit


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 259
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 6


Zobrazeno celkem -51- (ze 259) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=165&mnozstvi=10

by Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Personální certifikace SCC – Safety Contractor Checklist v prosinci 2017 - Praha