logo skoleni-kurzy

KURZ: LINE # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


Vyrábíte? Tvoříte? Šperky? Umění? Dárky? Bytové doplňky? Módní trendy?

Vytvořte svůj nový obchod právě TEĎ také na HANNDE.com


< Poslední zobrazené kurzy

Line | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # line
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
line # 669 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

LINE - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Line -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2020 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
On-line seminář: Cash flow – teorie i praktické zkušenosti
Leden 2021 online KURZ - On-line seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow ... ... Na on-line semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat ... On-line seminář je určen pro majitele a ředitele firem, dále pro ekonomické pracovníky na všech úrovních, tj. pro účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, controllery, finanční manažery a finanční ředitele, interní auditory a také pro pracovníky jiných nefinančních oblastí, kteří řeší problematik ... 3.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line seminář: Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti
Leden 2021 online KURZ - On-line seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu ... ... Na on-line semináři se seznámíte se základními metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku ... On-line seminář je určen pro majitele a ředitele firem, pro ekonomické pracovníky na všech úrovních řízení, (účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, pracovníky finančního controllingu, finanční manažery a finanční ředitele) a také pro nefinanční manažery, kteří se chtějí zapojit do finančním říze ... 3.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Jak na aplikaci MS Teams – On-line komunikace a spolupráce
03.02.2021 Praha KURZ - ... ... ... ... 1.990 CZK / Kurz # NICOM, a.s. Školení NICOM, a.s. Praha

Účtujeme neziskovky - třídenní kurz účetnictví pro NNO - on-line kurz
23.02.2021 Pardubice KURZ - Na on-Line kurzu získáte přehled o účtování v NNO a rozdílech od účtování podnikatelských subjektů, seznámíte se se základními principy zdaňování NNO v oblasti dani z příjmů a DPH ... ... Naučíte se správně zaúčtovat každodenní účetní operace a získáte ucelený přehled rozdílů od účetnictví podnikatelů ... ... 4.462 / Kurz # InAkademia s.r.o. Kurz InAkademia s.r.o. Pardubice

Jak na aplikaci MS Teams – On-line komunikace a spolupráce
10.03.2021 Praha KURZ - ... ... ... ... 1.990 CZK / Kurz # NICOM, a.s. Školení NICOM, a.s. Praha

Jak na aplikaci MS Teams – On-line komunikace a spolupráce
24.03.2021 Brno KURZ - ... ... ... ... 1.990 CZK / Kurz # NICOM, a.s. Školení NICOM, a.s. Brno

Jak na aplikaci MS Teams – On-line komunikace a spolupráce
14.04.2021 Praha KURZ - ... ... ... ... 1.990 CZK / Kurz # NICOM, a.s. Školení NICOM, a.s. Praha

Jak na aplikaci MS Teams – On-line komunikace a spolupráce
10.05.2021 Praha KURZ - ... ... ... ... 1.990 CZK / Kurz # NICOM, a.s. Školení NICOM, a.s. Praha

Jak na aplikaci MS Teams – On-line komunikace a spolupráce
26.05.2021 Brno KURZ - ... ... ... ... 1.990 CZK / Kurz # NICOM, a.s. Školení NICOM, a.s. Brno

On-line seminář: Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS
Leden 2021 online KURZ - Na on-line semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS ... ... Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, ... On-line seminář je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované finanční výkazy podle IFRS. Program je vhodný zejména pro začínající a mírně pokročilé. ... 5.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line seminář: Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů
Leden 2021 online KURZ - V podmínkách české účetní legislativy je účetní jednotka regulována prostřednictvím zákona o účetnictví, vyhlášek provádějících tento zákon a Českými účetními standardy ... ... Vezmeme-li v úvahu připravenou novou koncepci účetnictví, která vychází z principů Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), nabývá porozumění variability použití metod a zodpovědnosti úče ... On-line seminář je určen zejména ekonomickému a finančnímu managementu, auditorům, podnikovým právníkům a ostatní zájemcům, kteří se zajímají o téma kvality účetních výkazů nebo na základě účetních výkazů činí svá rozhodnutí. ... 4.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line seminář: Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2021 – pro pokročilé
Leden 2021 online KURZ - Na on-line semináři si obohatíte a prověříte svoje znalosti ... ... Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze ... On-line seminář je především určen „lidem z praxe“, u nichž se předpokládá, že mají znalosti v oblasti pracovního práva. To znamená personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním, řídícím pracovníkům. ... 4.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line seminář: Vzájemné souvislosti DPH, daní z příjmů a účetnictví aktuálně a pro rok 2021
Leden 2021 online KURZ - Na on-line semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2021 a v jeho průběhu ... ... Odborníci na účetnictví a daně s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů ... On-line seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. ... 2.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line vysílání: Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu
Leden 2021 online KURZ - Na on-line přednášce budete upozorněni na nejčastější okruhy problémů, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu ... ... Představeny budou finanční správou typicky kontrolované oblasti ... On-line výuka je určena pro pracovníky účtáren a finančních úseků. ... 2.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line vysílání: Aktuální změny v účetnictví a daních 2020 - 2021
Leden 2021 online KURZ - On-line přednáškou získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro období 2020 - 2021 a o aktuálních výkladech Finanční správy ... ... * Program bude doplněn a upřesněn podle aktuálního stavu příslušných předpisů ... On-line výuka je určena účetním, auditorům, daňovým poradcům a dalším pracovníkům ekonomických oddělení. ... 2.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line seminář: Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2021
Leden 2021 online KURZ - Na on-line semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2021 ... ... * Seminář bude zaměřen na změny v DPH od ledna 2021 a v průběhu roku 2020 ... On-line seminář je určen daňovým poradcům, účetním a pracovníkům ekonomických útvarů. ... 2.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line seminář: Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2021
Leden 2021 online KURZ - Na on-line semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a daních u nehmotného a hmotného majetku ... ... Pozornost bude věnována i zásadním změnám způsobeným novelou zákona o daních z příjmu 2021 ... On-line seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. ... 2.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line seminář: Co musí účetní vědět o DPH
Leden 2021 online KURZ - Na on-line semináři se seznámíte nejen s problematikou DPH z pohledu uplatňování zákona o DPH, ale i s vhodnými postupy při zaúčtování ... ... Na konkrétních příkladech vás lektoři upozorní na časté chyby, které se v praxi vyskytují ... On-line seminář je určen hlavním účetním, účetním a auditorům. ... 2.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line seminář: Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2021
Leden 2021 online KURZ - Na on-line semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a daních u nehmotného a hmotného majetku ... ... Pozornost bude věnována i zásadním změnám způsobeným novelou zákona o daních z příjmu 2021 ... On-line seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. ... 2.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line seminář: DPH na Slovensku po 1. 1. 2021
Leden 2021 online KURZ - Na on-line semináři získáte aktuální informace o změnách v zákoně o dani z přidané hodnoty a aktuálních problémech s DPH na Slovensku s účinností od 1 ... ... Na on-line semináři získáte aktuální informace o změnách v zákoně o dani z přidané hodnoty a aktuálních problémech s DPH na Slovensku s účinností od 1. 1. 2021 a dále. * • novela zákona o DPH ... On-line seminář je určen účetním a daňovým poradcům společností, které mají obchodní styky se slovenskými partnery a všem ostatním, kteří mají o tuto problematiku zájem. ... 2.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line seminář: Náklady a výnosy v roce 2021 – účetní a daňový pohled
Leden 2021 online KURZ - Na on-line semináři získáte potřebné informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů ... ... * • časové rozlišení nákladů a výnosů, • účtování na jednotlivé syntetické účty, • nejčastější chyby (účtování daní, technického zhodnocení včetně změn 2021, škod, sankcí ... On-line seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. ... 2.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line seminář: Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe
Leden 2021 online KURZ - Z on-line semináře si odnesete kompletní informace o opravách a technickém zhodnocení majetku ... ... Lektorka vám problematiku vysvětlí jasně a srozumitelně, s množstvím praktických příkladů a variant ... On-line seminář je určen pro účetní, daňové a ekonomické poradce. Není určen pro developery. ... 2.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line seminář: Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách
Leden 2021 online KURZ - Na on-line semináři se seznámíte s problematickými oblastmi po legislativních změnách od roku 2021 ... ... Lektoři mají bohaté zkušenosti ze své praxe a poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech i z hlediska jejich dopadu na účetnictví a naopak ... On-line seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. ... 2.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line seminář: DPH – nejčastější chyby
Leden 2021 online KURZ - Na on-line semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám ... ... => => => Získáte návod, jak se jich vyvarovat ... On-line seminář je určen podnikatelům, účetním, poradcům a dalším zájemcům z řad vedení podniků. ... 2.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

On-line seminář: Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2021
Leden 2021 online KURZ - Na on-line semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce ... ... Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednávání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti zaměstnavatelům ... On-line seminář je určen personalistům, vedoucím zaměstnancům, podnikatelům, právníkům, jednatelům a členům představenstva ve firmách, a dále všem, kteří se podílejí na kolektivním vyjednávání za zaměstnavatele. ... 2.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

line # 669 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 669 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: line
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
^

Hodně kurzů? Hledat line pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

LINE

line hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: line, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: line, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text line i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : online - Praha - Pardubice - Brno
 


line :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=line&title=kurzy-školení-line#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_line.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2021 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Psychologie, přípravný kurz na VŠ v lednu 2021 - Ostrava
^