logo skoleni-kurzy

FINANCNI KURZY


skoleni-kurzy.eu


Vyrábíte? Tvoříte? Šperky? Umění? Dárky? Bytové doplňky? Módní trendy?

Vytvořte svůj nový obchod právě TEĎ také na HANNDE.com


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Architekt kybernetické bezpečnosti - Alef NULA, a.s.
Cíle kurzu Tento intenzivní pěti denní kurz poskytne bezpečnostní přehled přes jednotlivé části ICT s vazbou na zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181 - 2014 Sb.

^

 

 

FINANCNI KURZY

Viz také následující kurzy :
  • Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzámPodrobnosti
  • Finanční analýza a řízení podnikových financíPodrobnosti
  • Finanční strategie a finanční plánPodrobnosti
  • Finanční controlling plánování a reportingPodrobnosti
  • Finanční a investiční controlling - Mějte ziskovost podniku pod dohledemPodrobnosti


Finanční kurzy
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40| ... >> [43]Školení: DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající

Nejbližší termín školení školení: 08.07.2020  -
Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování daně z přidané hodnoty mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi. | Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně) • nová právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 – 7 • místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 • rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3 • daňový doklad při vývozu zboží (33a) • rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16) • nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7 • nová definice vývozu zboží podle § 66 • nová definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18 • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d) • novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2020, podle legislativního stavu ke dni konání semináře. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Aktuálně o změnách v personální a mzdové oblasti – pro vaši praxi

Nejbližší termín školení školení: 09.07.2020  -
Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na svou praxi v roce 2020. => Získáte srozumitelnou formou přehled o dopadech opatření k omezení dopadů koronaviru do pracovněprávní a mzdové agendy. | Zákoník práce z pohledu personalistů a mzdových účetních v roce 2020: Přijímání zaměstnanců, zpracování osobních údajů v souvislosti s COVID-19, pracovnělékařské služby v době mimořádných opatření – vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky. Pracovní poměr – obsah pracovní smlouvy. Změny pracovního poměru – převedení na jinou práci, přeložení a dočasné přidělení. Způsoby ukončení pracovního poměru. Otázky odměňování zaměstnanců. Navrhované změny v zákoníku práce druhé pololetí a od 1. 1. 2021 – základní informace. Dohody o pracích mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) a vše co je s těmito pracovněprávními vztahy spojeno. Dovolená v roce 2020: Princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku. Nařízení dovolené, hromadné čerpání dovolené, přerušení dovolené v době nařízené karantény – ano, ne. Příklady výpočtu. Výhled do roku 2021. Pracovní doba v roce 2020: Určení pracovní doby, práce doma, nerovnoměrná pracovní doba, přestávky v práci – mezi směnami a v týdnu, evidence pracovní doby, práce přesčas, ve svátek, v noci a o víkendu. Řešení pracovních úvazků v souvislosti s COVID-19 – změna pracovní doby, zkrácení úvazku. Výkon práce z domova – tzv. Home-office. Nově – možnost sdíleného pracovního místa. Překážky v práci podle zákoníku práce: Mimořádná opatření v souvislosti s COVID-19 a překážky v práci na straně zaměstnance – ošetřovné, karanténa, nemoc zaměstnance. Překážky v práci na straně zaměstnavatele – §§§ 207, 208 a 209 ZP. Nároky zaměstnanců – náhrada mzdy a průměrný výdělek. Státem uznaný svátek a překážka v práci na straně zaměstnavatele. Aktuální informace v době „koronavirové“: Program ANITIVIRUS – podpora zaměstnanosti. Podmínky nároku pro zaměstnavatele. Odložení plateb pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele. Kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné, a společnosti s ručením omezeným. Ošetřovné pro OSVČ, odpuštění plateb záloh na pojistné, a další úlevy pro podnikatele. Další možné legislativní změny v souvislosti s COVID-19 ke dni semináře. Srážky ze mzdy od 1. 4. a od 1. 7. 2020: Aktuální informace k změnám ve srážkách i s ohledem na opatření ke koronaviru. Bonus a přikázání jiné peněžité pohledávky. Součinnost a další důležité změny v oblasti výpočtu srážek. Diskuze, odpovědi na dotazy. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Certifikovaný Lean Six Sigma Green Belt – červenec – ONLINE

Nejbližší termín školení školení: 09.07.2020  -
Dodáme Vám požadované znalosti intenzivnější formou, v kratším čase a za méně peněz. Připravili jsme pro Vás online variantu certifikačního Lean Six Sigma Green Belt tréninku. Využijte uvolněný čas efektivně a zvyšte svou kvalifikaci. Plnohodnotný trénink posílí vaše dovednosti v oblasti systematického řešení problémů, statistické analýzy dat, řízení zlepšovacích projektů a vedení lidí. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: SCC Partner, spol. s r.o.Školení: DPH v příkladech – workshop – pro začínající

Nejbližší termín školení školení: 09.07.2020  -
Na workshopu si procvičíte uplatňování daně z přidané hodnoty na praktických příkladech. Budete mít k dispozici poslední novelu zákona o DPH, tiskopis kontrolního hlášení a tiskopis přiznání k DPH. | Počítání obratu na příkladech, registrační povinnost, identifikovaná osoba • stanovení místa plnění na příkladech • intrakomunitární plnění – pořízení zboží z jiného členského státu, obchodování v „konsignačním“ skladu, operace se zbožím, řetězové obchody na příkladech, třístranný obchod; příklady, grafy • místo plnění u služeb • příklady nejčastějších dotazů k oblasti daňových dokladů • stanovení základu daně • vratné obaly – výpočet základu daně • oprava základu daně a sazby daně – příklady, bonus y a skonta • oprava základu daně u nedobytné pohledávky • sazby daně u oprav staveb pro bydlení, nová výstavba, stavby pro sociální bydlení • prodej nemovitých věcí – příklady, informace GFŘ, podstatná změna stavby, okolí pozemku, správní úkon • nájem nemovité věci – příklady, kdy osvobodit a kdy ne • ubytovací služba • vývoz zboží, dovoz zboží, dodání zboží do jiného členského státu – prokazování, přeprava zboží související s vývozem nebo dovozem zboží na příkladech • nárok na odpočet daně v příkladech • úprava odpočtu daně při použití dlouhodobého majetku projiné účely, prodej dlouhodobého majetku • nedoložené případy zničení nebo ztráty majetku, který není dlouhodobým majetkem, vyrovnání odpočtu daně • režim přenesení daňové povinnosti na příkladech, informace GFŘ, nařízení vlády • kontrolní hlášení – příklady včetně uvedení do tiskopisu. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním úřadem

Nejbližší termín školení školení: 09.07.2020  -
Na kurzu se seznámíte s novelou daňového řádu pro rok 2020, která je značně rozsáhlá – obsahuje jak změny legislativně-technického rázu, tak i řadu velmi podstatných změn. Novela připravuje podmínky pro modernizaci portálu Finanční správy České republiky v rámci projektu MOJE daně a další podporu dobrovolné elektronické komunikace. Navrhuje změny v oblasti kontrolních postupů, je prováděna revize sankčního systému ad. Dále se budeme věnovat aktuálním problémům při komunikaci s finančním úřadem z oblasti kontrol, postupů k odstranění pochybností apod. | Nová úprava sankcí – podstatné snížení sankcí hrazených správci daně i sankcí, které hradí správce daně daňovému subjektu: • vyplácení zálohy na nadměrný odpočet DPH, když správce daně pochybuje pouze o jeho části, • pozdější vyplácení nadměrného odpočtu DPH oproti dosavadnímu stavu, • projekt MOJE daně, • rozšíření služeb daňové informační schránky, přístup do ní ve vztahu k plným mocem, • omezení práv daňových subjektů při ukončování postupu k odstranění pochybností a kontrol. Zneužití práva: • větší podpora pro elektronická podání, • úroky za dlouhé prověřování nadměrného odpočtu DPH – zákon X konkrétní přístupy z praxe, • poznatky z problémů při komunikaci se správcem daně při kontrolách a postupech k odstranění pochybností. Dotazy a diskuze. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Audit AML - seminář přeložen z data 1. 4. na termín 13. 7. 2020!

Nejbližší termín školení školení: 13.07.2020  -
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Účastníci se seznámí s právním rámcem prevence pra ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.Školení: Auditor kybernetické bezpečnosti

Nejbližší termín školení školení: 13.07.2020  -
Cíle kurzu + Tento intenzivní 5denní kurz připraví účastníky na to, jakým způsobem vykonávat audity pro certifikační orgány a napomáhá registračnímu procesu podle ISO - IEC 27001:2013. Cvičení a přednášky o auditování jsou založeny na normě ISO 19011:2012 (návod na auditování systémů řízení pro kvalitu a environment). Účastníci též získají vědomosti ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Alef NULA, a.s.Školení: Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2020

Nejbližší termín školení školení: 13.07.2020  -
Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a s praktickým poskytováním cestovních náhrad. | • platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů, • náhrady při tuzemských pracovních cestách, • náhrady při zahraničních pracovních cestách, • paušalizace cestovních náhrad, • zálohy na pracovní cestu. Diskuze, odpovědi na otázky. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Lean Six Sigma - Green Belt: zvyšování kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti

Nejbližší termín školení školení: 13.07.2020  -
Lean Six Sigma je řídící metodika určená k průběžnému zvyšování kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti při současném snižování nákladů. Jejími hlavními úkoly jsou mj. systematicky odstraňovat plýtvání ze všech firemních procesů a zachovávat pouze aktivity, které mají skutečnou hodnotu pro zákazníka. Six Sigma znamená také 3,4 chyby na 1,000.000 operací. Pro řadu firem to je zdánlivě nedosažitelný výsledek. Pokud se management rozhodne toho dosáhnout, pak volí metodu Lean Six Sigma. Její zavedení není jednoduchou záležitostí. Základním předpokladem pro zvládnutí je vytvořit systém vzdělávání vybraných pracovníků napříč firemní hierarchií. Na tomto kurzu zjistíte, jak postupovat při zavádění Lean Six Sigma do firmy a co by měli znát pracovníci na úrovni Green Belt. | Lean Six Sigma je řídící metodika určená k průběžnému zvyšování kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti při současném snižování nákladů. Jejími hlavními úkoly jsou mj. systematicky odstraňovat plýtvání ze všech firemních procesů a zachovávat pouze aktivity, které mají skutečnou hodnotu pro zákazníka. Six Sigma znamená také 3,4 chyby na 1,000.000 operací. Pro řadu firem to je zdánlivě nedosažitelný výsledek. Pokud se management rozhodne toho dosáhnout, pak volí metodu Lean Six Sigma. Její zavedení není jednoduchou záležitostí. Základním předpokladem pro zvládnutí je vytvořit systém vzdělávání vybraných pracovníků napříč firemní hierarchií. Na tomto kurzu zjistíte, jak postupovat při zavádění Lean Six Sigma do firmy a co by měli znát pracovníci na úrovni Green Belt. 1. den: Cesta do 21. století - základní koncepty 1. den: Cesta do 21. století - základní koncepty 2. den: Manažerské dovednosti - kde na to vzít čas 3. den: Zavádíme Lean Six Sigma - strategie a postupy 4. den: Krok za krokem - jak na DMAIC a DMADV ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft SkillsŠkolení: Machine learning v cloudu – BigML

Nejbližší termín školení školení: 13.07.2020  -
Nástrojů pro data mining existuje celá řada. Od klasických desktopových, přes programovací jazyky, až po cloudové varianty. V tomto kurzu se naučíme pracovat se zavedenou cloudovou data miningovou platformou BigML, která poskytuje své služby již 8 let. Má implementované všechny hlavní DM techniky a vyznačuje se velmi přívětivým uživatelským rozhraním, což není v této oblasti zcela běžné. | Nástrojů pro data mining existuje celá řada. Od klasických desktopových, přes programovací jazyky, až po cloudové varianty. V tomto kurzu se naučíme pracovat se zavedenou cloudovou data miningovou platformou BigML, která poskytuje své služby již 8 let. Má implementované všechny hlavní DM techniky a vyznačuje se velmi přívětivým uživatelským rozhraním, což není v této oblasti zcela běžné. Vymezení pojmu machine learning, příbuzné termíny (data mining, AI, data science, …) Vymezení pojmu machine learning, příbuzné termíny (data mining, AI, data science, …) Typický postup řešení machine learning úlohy Data, typy dat, datová kvalita Nástroje pro machine learning, specifika cloudových platforem Příprava dat obecně Příprava dat v platformě BigML (sampling, transformace, filtrování, feature engineering – flatline editor) Machine learning techniky Predikce pomocí vytvořených modelů, využití modelů Interpretace a evaluace Pokročilé možnosti BigML – WhizzML, fusions Schopnost základní analýzy dat alespoň v tabulkovém procesoru (MS Excel). ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft SkillsŠkolení: Remote team management

Nejbližší termín školení školení: 13.07.2020  -
At this course, we will teach you to lead team members remotely , both in a team of members from the Czech Republic and a team of more nationalities. You will acquire the methods of leading virtual teams, ways of motivating and solving people s conflicts in situations where physical encounters are not possible. Course graduates are able to lead and motivate individual members of the team working at a distance, as well as creating a positive climate in the team and thus achieving better job results: completing projects in time, within a set deadline and quality. Long distance team management skills are a huge competitive advantage for both team leaders and individual companies. | At this course, we will teach you to lead team members remotely , both in a team of members from the Czech Republic and a team of more nationalities. You will acquire the methods of leading virtual teams, ways of motivating and solving people s conflicts in situations where physical encounters are not possible. Course graduates are able to lead and motivate individual members of the team working at a distance, as well as creating a positive climate in the team and thus achieving better job results: completing projects in time, within a set deadline and quality. Long distance team management skills are a huge competitive advantage for both team leaders and individual companies. Creating a virtual team Creating a virtual team Specific competences of the leader and members of the virtual team Effective communication in a virtual team Keeping the team involved Practical examples, model situations ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft SkillsŠkolení: RH436 - Red Hat High Availability Clustering

Nejbližší termín školení školení: 13.07.2020  -
Created for senior Linux® system administrators, this 4-day course strongly emphasizes lab-based activities. You ll lea> how to deploy and manage shared storage and server clusters that provide highly available network services to a mission-critical enterprise environment. This course also helps you prepare for the Red Hat Certificate of Expertise in High Availability Clustering exam (EX436). Audience Senior Linux system administrators responsible for maxi ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: DataScript s.r.o.Školení: Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život

Nejbližší termín školení školení: 13.07.2020  -
Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na psychiku působí bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a osobním životem, co dělat s prokrastinací a kde ušetřit čas. | • jak se tvoří návyky, • jak řídíte svůj čas vy (test), • typologie osobnosti v řízení času, • bezcílnost, • jak a proč si stanovit cíle v práci a doma, jak je formulovat, abychom cílů dosáhli, • vaše výkonnostní křivka a jak s ní pracovat, • systém plánování cílů a priorit, • časožrouti a antičasožrouti – co šetří čas, • proč odkládáme a nestíháme, • jak ušetřit čas při každodenní pracovní rutině. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

Nejbližší termín školení školení: 13.07.2020  -
Úspěšné absolvování kurzu je dostatečnou přípravou pro vstup do účetní profese. Absolvent umí zvládnout teoreticky i prakticky profesi účetní a umí tuto činnost samostatně vykonávat, resp. vykonávat samostatně kumulovanou činnost účetní v malých a středních firmách nebo účetní v rámci velkých účtáren řízených hlavním účetním. Absolvent umí samostatně účtovat základní operace, které se běžně vyskytují u podnikatelských subjektů - účetní pokladní a bankovní operace, dále účtovat pohledávky a závazky, interní doklady, majetek, zásoby, opravné položky, rezervy a mzdy. Tyto operace absolvent umí účtovat na PC. V dané oblasti se absolventi umí orientovat a odborně spolupracovat se všemi institucemi státní správy [ČSSZ, zdravotními pojišťovnami, Finančními úřady, soudy], v předepsaném rozsahu. Získané znalosti jsou v souladu s nejnovější legislativou. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Aktivní život od A do ZŠkolení: Daň z přidané hodnoty a daně z příjmů pro rok 2020

Nejbližší termín školení školení: 14.07.2020  -
Na semináři získáte ucelené a praktické informace o změnách nejdůležitějších daňových předpisů platných pro rok 2020. Seznámíte se také s dopady tzv. Daňového balíčku do praxe právnických osob. | NOVELA ZÁKONA O DPH – daňový balíček 2020: • stanovení místa plnění u dodání zboží v řetězci, • úprava obchodování prostřednictvím „konsignačních skladů“ – nové povinnosti, • uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně – nově prokazování přepravy zboží, úprava zvláštního režimu pro cestovní službu. Nejčastější problémy při uplatňování DPH: • nejčastější případy registrace za identifikovanou osobu, • provize za ubytovací službu, doklady, uvádění v KH, • nejčastější problémy při stanovení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, • pořízení zboží z jiného členského státu, • oprava základu daně – reklamace, opravné daňové doklady, vývoz zboží, přepravní služby související s vývozem a dovozem zboží. Novela zákona o EET a zákona o DPH – změny sazeb daně od 1. 5. 2020. DANĚ Z PŘÍJMŮ – legislativní změny pro rok 2020 Daň z příjmů fyzických osob: • paušální výdaje, • zaměstnanci, jejichž pojistné odvody se řídí zahraniční právní úpravou, • několik postřehů k výpočtu daně z příjmů za rok 2019, • novelizace zdanění výher. Daň z příjmů právnických osob: • odpočet na podporu výzkumu a vývoje, • oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí, • nadměrné výpůjční výdaje, • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví. Velká novela daňového řádu: • Sněmovní tisk 580, • vybraná ustanovení. Diskuze a dotazy. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40| ... >> [43]

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Kurzy
***
kurzy | 2020-06-07 
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - ENII-Nails - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | IQ pohyb - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | Matyldina stodola - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy ~ Akvarel s Jitkou - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  www.kurzy.cz web - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Aladine - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Krav Maga Global - kurzy sebeobrany - kurzy


Nalezeno celkem : 72 zpráv | aktualizace každou hodinu

^^

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2020 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: MS Excel základní kurz v červenci 2020 - Praha
^