logo skoleni-kurzy

FINANCNI KURZY


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Programovací jazyk Javascript - JUBELA, s.r.o.
Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.

 
  

 

FINANCNI KURZY

Viz také následující kurzy :
  • Finanční deriváty - měnové a úrokové deriváty z hlediska obchodu i účetnictví (BEST PRACTICE)Podrobnosti
  • Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementuPodrobnosti
  • Finanční controlling plánování a reporting ... Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojůPodrobnosti
  • Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzámPodrobnosti
  • STŘÍHÁNÍ A KOSMETICKÁ ÚPRAVA PSŮ - REKVALIFIKAČNÍ KURZY akreditované MŠMTPodrobnosti

Finanční kurzy
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30| ... >> [35]Školení: DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů

Nejbližší termín školení školení: 19.10.2018  -
Cílem semináře je zmapovat problematické oblasti zákona, upozornit na časté chyby při aplikaci zákona a odpovědět na dotazy posluchačů. Obdržíte podrobný písemný materiál obsahující mnoho praktických příkladů a výkladů daňové správy. | • DPH v tuzemsku – specifické případy, změny, judikáty, • dodání zboží a pořízení zboží – důkazní řízení u správce daně, judikatura, systém VIES, • třístranný obchod v praxi plátce, • problematika vývozu a dovozu v praxi,řada praktických příkladů, • služby vázané na dovoz a vývoz – osvobození dle § 69, zdanění v tuzemsku, reverse charge, • nárok na odpočet daně – prokazování, judikatura,korekce odpočtu, opravy atd., • přeshraniční služby v praxi z pohledu poskytovatele i příjemce podrobně, • opravy základu a výše daně v konkrétních situacích a příkladech, • jak na manka, škody a odcizení majetku, • registrace plátce a identifikované osoby, • aktuality, odpovědi na dotazy. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: INTRASTAT – VYKAZOVÁNÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU

Nejbližší termín školení školení: 19.10.2018  -
Školení je určeno pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Cíl školení: Na školení získáte přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí, definici jednotlivých vykazovaných údajů ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Intellego - vzdělávací agenturaŠkolení: Nástroje a metody managementu kvality [akreditováno MŠMT]

Nejbližší termín školení školení: 19.10.2018  -
Potýkáte se s problémy při zavádění managementu kvality? Nevíte, jaké správné nástroje použít? Snažíte se a stále se vyskytují problémy? Kurz vám dá možnost nalézt tu správnou cestu. Tým školitelů Vás obeznámí s různými úskalími a možnostmi řešení. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Orbis Technology, s.r.o.Školení: Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR

Nejbližší termín školení školení: 19.10.2018  -
Získejte detailní přehled o vedení personálních spisů a dokumentů Personální agenda zahrnuje množství významných dokumentů od pracovních smluv přes údaje o zaměstnancích až po dokumenty určené pro orgány státní správy. V rámci vedení personální agendy potřebujete znát související legislativu a z ní vyplývající povinnosti. Získejte ucelený přehled o vedení personálních spisů, přijďte diskutovat o nejčastějších problémech, ať už jde o ochranu osobních údajů, zaměstnávání cizinců, či další témata z oblasti každodenní praxe HR oddělení. Kurz je určen: zaměstnancům HR útvarů podnikovým právníkům malým a středním podnikatelům všem pracovníkům, kteří potřebují mít dobrou orientaci v oblasti personalistiky Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: detailně se seznámíte se všemi aspekty vedení personálních spisů dozvíte se, jak nakládat s citlivými osobními údaji zaměstnanců během pracovního poměru i po jeho skončení pochopíte vazby vaší práce na činnost orgánů státní správy a seznámíte se se všemi povinnostmi, které z těchto vztahů vyplývají teoretické informace o vedení personální agendy doplní řada příkladů z praxe s ohledem na nejčastěji řešené problémy získáte odpovědi na své otázky z vlastní praxe ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Top VisionŠkolení: Rekvalifikace Asistent/ka, Sekretář/ka

Nejbližší termín školení školení: 19.10.2018  -
Účastněte se našeho rekvalifikačního kurzu a získejte zaměstnavateli velmi žádanou profesní kvalifikaci Asistent - ka, Sekretář - ka. V tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné pro samostatné vedení kanceláře a můžete pracovat jako kvalifikovaný administrativní pracovník nebo Office Manager. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle kvalifikačního standardu Asistent - ka, Sekretář - ka (kód 62-008-M) pod číslem jednacím MSMT-4511 - 2015-1 - 188. | ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: ACZ, vzdělávací centrumŠkolení: VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb

Nejbližší termín školení školení: 19.10.2018  -
Určeno pro pokladní, sekretářky, asistentky. Cíl: Naučit se správně vést pokladní hotovost a ceniny. Správná aplikace zákona o EET v praxi. Obsah: | Činnost pokladny a její vazba na účetnictví, sestavení směrnice pro vedení pokladní hotovosti a cenin | Elektronická evidence tržeb – aplikace zákona o EET v praxi | Vystavování a náležitosti pokladních dokladů, účtování pokladních dokladů, vedení pokladní knihy, inventarizace | Pokladní doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení DPH | Oceňování a účtování operací ve valutové a šekové pokladně | Účtování přijatých úhrad formou platebních karet | Druhy a evidence cenin | Zákon o omezení výše hotovostních plateb ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Studio WŠkolení: Základy finanční gramotnosti

Nejbližší termín školení školení: 19.10.2018  -
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm. Součástí kurzu jsou výukové materiály.Cílem tohoto kurzu je seznámit a naučit absolventy správně vyhodnotit finanční rizika a zejména pro případ přijetí úvěru a jeho zajištění. Úvěr je ukázán v kontextu rodinného rozpočtu a na příkladu výpočtu hypotéky je ukázán praktický příklad výpočtu výhodnosti hypotéky.Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s role plays s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika. Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: Stanovení si cílů a věcných potřeb včetně jejich finančního vyjádření Způsoby financování a související rizika Základní finanční matematika (úročení, anuita) Vyhodnocení parametrů úvěru a kalkulace zátěže pro rodinný rozpočet Ukázka kalkulace hypotéčního úvěru   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu - certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky: Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně. Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj. Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu. Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku. Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Petr Grešl, Ing. Vladimír Bříza MBA, Ing. Jaroslav Chlouba, Ing. Marek Laurenčík MBA a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu . manazerske-vzdelavani - kurz - zaklady-financni-gramotnosti - zaklady-financni-gramotnosti.pdf ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: JUBELA, s.r.o.Školení: Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmů – případové studie

Nejbližší termín školení školení: 19.10.2018  -
Stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU č. 883 - 2004 a jeho prováděcí nařízení č. 987 - 2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Následovat budou jednoduché případové studie řešené lektorkou s aktivním zapojením účastníků semináře. Informace získané v úvodním výkladu budou znovu vysvětlovány a zdůvodňovány. Případové studie představují převážnou část semináře. | Případové studie věnující se následujícím situacím: • zahraniční zaměstnanec a určení jeho daňové rezidence, • zahraniční zaměstnanec pracující pro Českou společnost v ČR a - nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země, • povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi, • souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele z pohledu daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění, • mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho daňové důsledky pro uživatele, • přijetí studenta z členského státu EU na práci v České republice, • přijetí důchodce z EU na práci v ČR, • jednatel v ČR a zaměstnanec v jiném členském státě EU, • situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR, • situace rodinných příslušníků občanů EU vyslaných z ČR do EU, • opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR a řešení situace z pohledu zaměstnavatele, • zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU, • zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty, • solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů, • další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS

Nejbližší termín školení školení: 19.10.2018  -
Po absolvování semináře zvládnete vyhodnotit potenciální dopady použití IFRS jako sekundárního systému pro účetní výkaznictví firmy. Porozumíte rozdílům ve výkaznictví vybraných rozvahových položek dle českých pravidel a dle IFRS. | VÝKAZNICTVÍ HMOTNÝCH AKTIV: • rozdíly mezi českými účetními pravidly a požadavky IAS 16, IAS 17 a IAS 40. VÝKAZNICTVÍ ZÁSOB: • rozdíly mezi českými účetními pravidly a požadavky IAS 2. VÝKAZNICTVÍ CENNÝCH PAPÍRŮ: • rozdíly mezi českými účetními pravidly a požadavky IFRS 9 - IAS 39. OSTATNÍ OKRUHY: • rezervy, účetní závěrka. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: DMC Management Academy

Nejbližší termín školení školení: 20.10.2018  -
DMC manažerská akademie je ucelený program dlouhodobého vzdělávání manažerů na všech úrovních. Čtyři úrovně školení budeme otevírat postupně. 4fázové, na míru vytvořené vzdělávací moduly podle seniority a potřeb účastníků zajišťují systematický přenos nově nabytých poznatků do praxe prostřednictvím využití KATA koučinku • Identifikace rozvojových potřeb a nastavení očekávání • Školení a nácvik nových dovedností vč. skupinového koučinku (jednotlivé moduly) • Vyhodnocení přínosů akademie a úspěšnosti zavádění nových poznatků do praxe; definice dalších potřeb rozvoje, příp. nastavení dalšího plánu Měřitelné výsledky (porovnání stavu před a po absolvování akademie) díky nastavení cílů rozvoje jednotlivců na zahajovacím workshopu. Úroveň 1 JUMP & SWIM (Povýšili mě a poprvé vedu tým) Úroveň 2 (pokračování) RUN & GROW (Vedu tým prvním rokem) Úroveň 3 & 4 PAMPER & CHALLENGE (Vyšší a top management) Akademie se skládá z: Zahajovací workshop Školení role a zodpovědnost manažera Jitka Jetlebová, konzultant & kouč • 0,5 dne: zahajovací workshop: definice potřeb a očekávání účastníků, nastavení osobních cílů • Role vedoucího a styly vedení • Budování týmů, týmová dynamika • Základy koučování KATA 14. – 15. 6. 2018 12500 Kč Efektivní delegování a práce s časem Iva Berná, konzultant & lektor • 0,5 dne: skupinový KATA koučink (dosahování nastavených cílů) • Práce s časem • Příprava a vedení porady • Kdy, komu, co efektivně delegovat 20. – 21. 9. 2018 10000 Kč Komunikace a předávání instrukcí Barbora Jedličková, konzultant & lektor • 0,5 dne: skupinový KATA koučink (dosahování nastavených cílů) • Základy asertivity, předávání zpětné vazby • Argumentace a vyjednávání • Bariéry v komunikaci říjen - 2 dny 12500 Kč Závěrečný workshop + individuální koučink Jitka Jetlebová konzultant & kouč • 0,5 dne: skupinový KATA koučink (dosahování nastavených cílů) • Vyhodnocení nastavených cílů • Definice dalších kroků rozvoje • Individuální koučink listopad - 1 den 8600 Kč ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: DMC management consultingŠkolení: Interní auditor - ISO 9001

Nejbližší termín školení školení: 20.10.2018  -
Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří nemají s auditováním a normou zatím žádné zkušenosti, ale i pro zkušenější auditory pro osvěžení znalostí a výměnu poznatků z jiných oborů ostatních posluchačů. Obsah kurzu : Jak, kdy, kde vznikl pojem kvalita, co se píše v normě ISO 9001 a jak ji převést do praktického života, jaké dokumenty jsou potřeba a jak podrobné musí být, jak si s tím vším poradit a připravit se na audit, revize normy v roce 2016 a jak se na ni připravit, plá ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Orbis Technology, s.r.o.Školení: Advanced Diploma of Hospitality Management - Imagine Education Australia - Austrálie

Nejbližší termín školení školení: 22.10.2018  -
Kurz angličtiny ve městě Gold Coast pořádaný na škole Imagine Education Australia - Austrálie.Detailní informace o škole Imagine Education Australia a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. - skola - australie - imagine-education-australia - Kompletní ceník kurzů a ubytování naleznete na adrese https:. - skola - australie - imagine-education-australia - cenik ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: STUDYLINE s.r.o. - studium v zahraničíŠkolení: Diploma of Hospitality Management - Imagine Education Australia - Austrálie

Nejbližší termín školení školení: 22.10.2018  -
Kurz angličtiny ve městě Gold Coast pořádaný na škole Imagine Education Australia - Austrálie.Detailní informace o škole Imagine Education Australia a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. - skola - australie - imagine-education-australia - Kompletní ceník kurzů a ubytování naleznete na adrese https:. - skola - australie - imagine-education-australia - cenik ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: STUDYLINE s.r.o. - studium v zahraničíŠkolení: Diploma of Leadership and Management - Imagine Education Australia - Austrálie

Nejbližší termín školení školení: 22.10.2018  -
Kurz angličtiny ve městě Gold Coast pořádaný na škole Imagine Education Australia - Austrálie.Detailní informace o škole Imagine Education Australia a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. - skola - australie - imagine-education-australia - Kompletní ceník kurzů a ubytování naleznete na adrese https:. - skola - australie - imagine-education-australia - cenik ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: STUDYLINE s.r.o. - studium v zahraničí
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30| ... >> [35]

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Akreditovaný kurz: Úvod do zdravotního postižení klientů v sociálních službách v listopadu 2018 - Praha