logo skoleni-kurzy

FINANCNI KURZY


skoleni-kurzy.eu


Dárky na poslední chvíli na HANDE.cz =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Autodesk Revit Architecture – základní kurz - NICOM, a.s.
Zaměření kurzu Kurz je navržen pro nové uživatele Revit Architecture Po absolvování kurzu budou posluchači schopni popisovat proces pro vytváření a správu budov dat během jejich životního cyklu, používat podstatné vlastnosti Revit Architecture, parametrické 3D ná

 
  

 

FINANCNI KURZY

Viz také následující kurzy :
  • Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessuPodrobnosti
  • Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementuPodrobnosti
  • Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzámPodrobnosti
  • Finanční controlling plánování a reporting ... Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojůPodrobnosti
  • Finanční analýza a řízení podnikových financí ... aneb Jak prověřit finanční zdraví podnikuPodrobnosti

Finanční kurzy
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30| ... >> [38]Kurz: Interní auditor ISO 9001

Nejbližší termín školení kurzu: 11.12.2018  -
Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během dvou dní s námi získejte teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích ISO 9001 a jak je auditovat. Doškolíme vás z nových požadavku EN ISO 19011:2018. Obsah kurzu : Podrobné vysvětlení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 krok za krokem na praktických příkladech. Zásadní změny v EN ISO 19011:2018 v rozsahu 2 hodin. Vysvětlení vzorových formulářů k internímu auditu. | Co se na kurzu naučíte? Zvládnete si zavést a auditovat jednotlivé požadavky normy u vás ve firmě. Pochopíte souvislosti mezi kontextem, očekáváním zainteresovaných stran a z nich vyplývajících rizik a opatření. Vyzkoušíte si správně nadefinovat cíle a neshody. Naučíte se nově klást otázky při auditu se zaměřením na kontext, procesní řízení, cíle a výkonnost procesu, rizika a příležitosti. Ukážeme vám jak zavést a jak se ptát na změnové řízení při auditech. Odnesete si tipy pro rizika a příležitosti procesu interního auditu dle nových požadavků EN ISO 19011:2018 a vzory dokumentů k internímu auditu. Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během dvou dní s námi získejte teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích ISO 9001 a jak je auditovat. Doškolíme vás z nových požadavku EN ISO 19011:2018. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: QC Group, s.r.o.Kurz: Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR

Nejbližší termín školení kurzu: 11.12.2018  -
Získejte detailní přehled o vedení personálních spisů a dokumentů Personální agenda zahrnuje množství významných dokumentů od pracovních smluv přes údaje o zaměstnancích až po dokumenty určené pro orgány státní správy. V rámci vedení personální agendy potřebujete znát související legislativu a z ní vyplývající povinnosti. Získejte ucelený přehled o vedení personálních spisů, přijďte diskutovat o nejčastějších problémech, ať už jde o ochranu osobních údajů, zaměstnávání cizinců, či další témata z oblasti každodenní praxe HR oddělení. Kurz je určen: zaměstnancům HR útvarů podnikovým právníkům malým a středním podnikatelům všem pracovníkům, kteří potřebují mít dobrou orientaci v oblasti personalistiky Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: detailně se seznámíte se všemi aspekty vedení personálních spisů dozvíte se, jak nakládat s citlivými osobními údaji zaměstnanců během pracovního poměru i po jeho skončení pochopíte vazby vaší práce na činnost orgánů státní správy a seznámíte se se všemi povinnostmi, které z těchto vztahů vyplývají teoretické informace o vedení personální agendy doplní řada příkladů z praxe s ohledem na nejčastěji řešené problémy získáte odpovědi na své otázky z vlastní praxe ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Top VisionKurz: Právní minimum pro finanční manažery ... Finanční ředitel – práva a povinnosti, právní minimum pro obchodněprávní vztahy

Nejbližší termín školení kurzu: 11.12.2018  -
Popis Výklad semináře je veden dle nové právní úpravy reprezentované zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89 - 2012 Sb.) a zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90 - 2012 Sb.). Lektor se zaměřuje zejména na praktické právně-ekonomické aspekty, které souvisí s výkonem vedoucí funkce v oblasti financí a podnikové ekonomiky. Obsah semináře je v maximální míře přizpůsobován očekáváním a potřebám účastníků. Právní postavení právnických osob (obecná ustanovení) Podnikatel a podnikání, obchodní firma, obchodní závod a jeho pobočky Postavení statutárních orgánů a jejich odpovědnost Zákonné zastoupení podnikatele Smluvní zastoupení podnikatele Základy práva obchodních korporací Závazkové právní vztahy a systematika jejich úpravy Vybrané smluvní typy v podnikání Obecné otázky odpovědnosti ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Controller InstitutKurz: Základy konsolidace podle českých předpisů

Nejbližší termín školení kurzu: 11.12.2018  -
Po absolvování semináře porozumíte principům konsolidace, naučíte se sestavit základní konsolidaci a budete schopni interpretovat konsolidovaná čísla. Ujasníte si principiální rozdíl mezi individuální a konsolidovanou účetní závěrkou a základní rozdíly v dopadu na finanční analýzu. V návaznosti na novelu zákona o účetnictví z roku 2016 se posunula hranice povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. To znamená, že některé skupiny podniků, které ještě za rok 2015 nemusely konsolidovat, se s touto povinností musely seznámit v roce 2016, případně v dalším období. | • základní terminologie, • česká legislativa, • definice konsolidačního celku, • konsolidační pravidla, • techniky konsolidací, • konsolidační rozdíl, • ekvivalenční, plná a poměrná metoda konsolidace, • dopady do výkazů, • vylučování vzájemných vztahů, • analýza konsolidované ÚZ. Praktické příklady, diskuze. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – dvoustranné smlouvy

Nejbližší termín školení kurzu: 11.12.2018  -
Seminář se zabývá bilaterálními smlouvami o sociálním zabezpečení se třetími zeměmi a smlouvami o zamezení dvojího zdanění s těmito zeměmi. Mnohé české společnosti zaměstnávají zaměstnance ze třetích států a musí porozumět ustanovením bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění. Tyto smlouvy obsahují často odlišná pravidla od evropských koordinačních nařízení. Jedná se například o Ukrajinu, Rusko, USA, Turecko, Indii, Srbsko, Kanadu, Japonsko atd. Seminář proto přináší výklad těchto smluv včetně upozornění na odlišnosti od evropských koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení. Jen některé smlouvy se vztahují na zdravotní pojištění, bude proto vysvětlena problematika těchto smluv a rozsah nároků osob, na které se tyto smlouvy z hlediska zdravotního pojištění vztahují. Probrána bude i problematika cizinců z nesmluvních států. Účastníci budou také seznámeni s aktuální daňovou problematikou týkající se zaměstnávání cizinc | 9:00–11:00 • Sociální zabezpečení – výklad bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení • Tomáš Novotný • účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, • dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, • určení příslušných právních předpisů při činnosti vykonávané na území států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, • dokládání příslušnosti k právním předpisům v případě států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění. 11:30–13:00 • Zdravotní pojištění – výklad bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení • Ing. Šárka Kněžická • účast na zdravotním pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí (bezesmluvní státy), • dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na zdravotním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, • rozbor jednotlivých mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení z pohledu zdravotního pojištění, • nárok na zdravotní péči v ČR a ve smluvních státech. 13:45–16:00 • Daňová problematika • Mgr. Magdaléna Vyškovská • zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly), • porovnání ustanovení vybraných smluv o zamezení dvojího zdanění, • příjmy členů statutárních orgánů v ČR, • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů ze třetích států a omezení možností odpočtů některých slev na dani a nezdanitelných položek, • důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele, • zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojího zdanění, • vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání, • související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání, • zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců), • vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019

Nejbližší termín školení kurzu: 12.12.2018  -
Na semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro rok 2019 a o aktuálních výkladech Finanční správy. | Daň z příjmů: • transpozice směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) do zákona (omezení výpůjčních výdajů, danění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů), • zdaňování investičních fondů. Daň z přidané hodnoty: • postup u společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) v souvislosti se změnami 2019, • sazby daně v souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb, • změny u daně související s EU (poskytování poukazů a elektronicky poskytované služby), • pravidla pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši, • stanovení základu daně při platbě virtuální měnou (např. bitcoin), • rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce, • úprava institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci, • oprava základu daně při nezaplacení ceny za zdanitelné plnění, • pokuty související s kontrolním hlášením. EET v podmínkách roku 2019: • povinnosti evidovat tržby u subjektů zařazených do původní 3. a 4. fáze EET, • zvláštní režim u EET (tzv. papírová evidence) u vybraných subjektů, • tržby vyloučené z evidence, • změny u účtenky. Zvýšení repo sazby ČNB v účetních a daňových souvislostech. Změny vybraných dalších zákonů – spotřební daně, celní zákon, daňový řád apod. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Audit GDPR pět minut po dvanácté

Nejbližší termín školení kurzu: 12.12.2018  -
Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory. Cíl semináře Od 25. května 2018 je účinné Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zvolili jste přístup NICE TO HAVE nebo MUST TO HAVE? Nebo zatím vyčkáváte? Pojďme se spolu podívat na to nejdůležitější. Splňuje vaše organizace všechny požadavky na ochranu osobních údajů? Jste jako interní audit připraveni poskytovat odpovídající ujištění o souladu s nařízením? V průběhu semináře ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.Kurz: Audit klíčových oblastí veřejné správy

Nejbližší termín školení kurzu: 12.12.2018  -
Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior. Cíl semináře Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku. Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídícího a kontrolního systému. Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému. Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí. Obsah semináře Metodologie pro interní audit - výklad a použití normativní aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému - vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti s výše uvedenými normativními akty Audit zadávání veřejných zakázek stručný výklad zákona č. 137 - 2006 Sb., o veřejných zakázkách - Základní terminologie zákona - Základní zásady - Druhy zadávacích řízení - Zadávací dokumentace nejčastější pochybení na straně zadavatele - Dělení předmětu veřejné zakázky a jiné Audit majetku - stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace - vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy - evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování - praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace Audit vnitřního řídícího a kontrolního systému - základní principy a cíle vnitřního řídícího a kontrolního systému - základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3E) - řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s VŘKS - nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.Kurz: DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2019

Nejbližší termín školení kurzu: 12.12.2018  -
Na semináři se dozvíte o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osovobození vývozu zboží od DPH a na uplatnění DPH z dovezeného zboží. | DPH při vývozu zboží: Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů • definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH • definice vývozce dle celních předpisů • základ daně při vývozu zboží - statistická hodnota při dovozu zboží • DUZP při vývozu zboží • daňové doklady při vývozu zboží • podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu • složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skladu apod. • příklady obchodních transakcí. DPH při dovozu zboží: Definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů • definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH • definice deklaranta dle celních předpisů • celní hodnota při dovozu zboží • základ daně při dovozu zboží • datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení • daňové doklady při dovozu zboží • osvobození dovozu zboží od cla a od DPH • oprava základu daně při dovozu zboží • složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod. • příklady obchodních transakcí. Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Due diligence ... Jak posuzovat finanční situaci společnosti a optimálně strukturovat transakci

Nejbližší termín školení kurzu: 12.12.2018  -
Popis Zásadním krokem při posuzování akvizice společnosti je proces due diligence. Jedná se o vyčerpávající přezkoumání finanční situace společnosti, jejího majetku, podnikatelských výhledů, rizik a dalších relevantních otázek za účelem získání znalosti o podniku, posouzení navrhované transakce a zhodnocení skrytých rizik. Seminář Vás seznámí s due diligence z pohledu prodávajícího a kupujícího, jejich rozdíly, hlavními cíli nebo výběrem členů týmu. Budeme se rovněž zabývat způsoby, jakým lze akvizice strukturovat. Úspěšné due diligence – funkce, průběh a rizikové faktory přípravy nákupu a prodeje firmy Optimální příprava – definice, cíle, první otázky, zkoumané oblasti a sestavení týmu Identifikace možných narušitelů, rizik, argumentační techniky, varianty kupní smlouvy Předpoklady a průběh due diligence prodávajících a kupujících od A do Z Cílová společnost pod drobnohledem Data room due diligence – analýza a hodnocení získávaných dat Detailní analýza rizikových oblastí: Finanční a obchodní – transakční procesy a finanční situace Daně – odkrytí daňových rizik Právní – právní ochrana živnosti a kritické smluvní vztahy Nemovitosti: nájemní smlouvy a staré závazky IT – hardware, software a licence Operativa – rozpoznání potenciálů zlepšení a zamezení ztrátám z nedorozumění Hlavní dokumenty a reporting due diligence; využití výsledků due diligence Koordinace procesu a příprava transakce: minimalizace rizik a hledání cenového optima Praktický příklad projektu due diligence od A do Z Strukturace transakcí Share deal Asset deal Fúze Speciální struktury ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Controller InstitutKurz: Finanční controlling plánování a reporting ... Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů

Nejbližší termín školení kurzu: 12.12.2018  -
Popis Ústředním motivem tohoto semináře je plán jako prvotní nástroj řízení controllera, provázaný do reportingu a rozboru odchylek až po odezvu v motivačních kritériích. Na kurzu se také naučíte: rozkrývat příčiny tvorby a spotřeby finančních zdrojů podniku zhodnotit dopad rozhodnutí managementu v nákladově-výnosové oblasti do finančního zdraví firmy osvědčené techniky k zajištění adekvátní výše cash-flow Seminář probíhá v PC učebně. 1. den Oběžný majetek, pracovní kapitál a jeho řízení Dlouhodobý majetek a controlling investic Účetní výkazy a klasické ukazatele finanční analýzy v controllingové praxi Hodnotový management, využití ukazatele ROCE, EVA Systém firemního plánování od prodejní výkonnosti až k plánovým výkazům účetní závěrky Strategie a roční plán Provázanost v plánu Plánování prodeje Plánování výroby Plánování nákupu Investiční plán Plán obslužných činností Plánování rozvahy a cash-flow Forecasting 2. den Případové studie z podnikové praxe zaměřená na 2 oblasti finančního controllingu: Systém finančního plánování od prodeje až po finanční výkazy z podnikové praxe (aneb od Prodeje k Výsledovce) Systém plánování Cash Flow z podnikové praxe (aneb od Finančního plánu ke Cash Flow) Reporting a motivační kritéria ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Controller InstitutKurz: IFRS – aktuálně i připravované novelizace

Nejbližší termín školení kurzu: 12.12.2018  -
Na semináři vám lektor zprostředkuje aktuální informace o vývoji Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a představí dopady jejich implementace do účetní praxe. Konkrétní obsahové zaměření semináře je dáno vývojem ve tvorbě IFRS. | Seminář programově: • shrne změny v účinnosti od 1. ledna 2018, které ovlivňují účetní závěrky sestavované za rok 2018, s bližším zaměřením na IFRS 9 Finanční nástroje a IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, • přiblíží změny již přijaté s účinností pro rok 2019 a roky pozdější (včetně hlavních změn vyplývajících z IFRS 16 Leasingy), • krátce představí očekávané změny vyplývající ze zveřejněných návrhů novelizací. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů

Nejbližší termín školení kurzu: 12.12.2018  -
Na semináři si procvičíte a prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací. Ujasníte si vzájemné vazby a dopady složitějších konsolidačních úprav. Upevníte si znalosti rozdílů a jejich dopadů na konsolidaci podle českých předpisů a konsolidaci podle IFRS. | • plná metoda – akvizice v průběhu roku, pokračování, dekonsolidace, • ekvivalenční metoda – akvizice v průběhu roku, pokračování, dekonsolidace, • poměrná metoda – akvizice v průběhu roku, pokračování, dekonsolidace, vztahy, • plná metoda – změna podílů v rámci kontrolního podílu, • změna podílů plná a ekvivalenční metoda, • plná metoda konsolidace s nulovým podílem, • konsolidace zahraniční DP, • vylučování vzájemných vztahů u ekvivalenční metody, • vliv reálné hodnoty na konsolidaci plnou metodou, • vliv reálné hodnoty na ekvivalenční metodu. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Kurz: Práce interního auditora s Excelem 2016 – Grafy

Nejbližší termín školení kurzu: 12.12.2018  -
Základní znalost práce v aplikaci MS Excel. Určeno pro Pro pracovníky, kteří potřebují shrnout číselné řady a vyjádřit vztahy mezi nimi. Potřebují postřehnout trendy, které z čísel nejsou hned viditelné. Cíl semináře Tvorba grafů jako nedílná součást tabulkových kalkulátorů. Grafy slouží k vizuálnímu znázornění numerických dat. V dobře navrženém grafu, jsou data z tabulek lépe srozumitelná. Obsah semináře Základní pojmy a příprava tabulky pro graf. Vytváření grafů, typy grafů (Sloupcové, Spojnicové, XY bodové, Výsečové, Kombinované, grafy vytvořené na jediné hodnotě, grafy z více tabulek). Úprava grafu, formátování grafu (grafické objekty v grafech). Minigrafy. Speciální grafy (Krabicový graf, Paretův graf, Histogram, Vodopádový, Stromová mapa, Ganttův graf). Pokročilé techniky práce s grafy (spojnice trendu, klouzavý průměr, chybové úsečky). ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.Kurz: Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II - zvládání náročných pracovních situací

Nejbližší termín školení kurzu: 12.12.2018  -
Naučte se klidně jednat, zvládat stres i konflikty a zacházet s emocemi Stresu a tlaku na výkon čelí v dnešní době téměř každý. I asistentky manažerů se ocitají v komunikačně náročných situacích, jež vyžadují klidná a sebevědomá řešení. Jak zvládnout vlastní i cizí emoce a nenechat se zaskočit? Čím podpořit vlastní sebedůvěru, výkonnost a efektivitu a jak zabránit syndromu vyhoření? Osvojte si techniky, které vám umožní konfliktům předcházet a také je úspěšně zvládnout. Naučte se, jak jednat v obtížných situacích, aniž by vás připravily o energii, a jak čelit akutnímu i dlouhodobému stresu. Kurz je určen: asistentkám manažerů, které se chtějí dále profesně rozvíjet absolventkám kurzu Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I (není podmínkou) Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: poznáte různé přístupy k řešení náročných pracovních situací naučíte se v klidu řešit stížnosti i neshody a účinně předcházet konfliktům vyzkoušíte si relaxační a antistresové techniky pro zvládnutí akutní i dlouhodobé zátěže rozvinete svou emoční inteligenci, posílíte vlastní sebedůvěru a vnitřní stabilitu pochopíte, jak být v práci plně aktivní i jak se v soukromí od práce oprostit vaše znalosti prověří závěrečný test, úspěšné absolventky získají mezinárodní certifikát IES Pro zájemce o certifikát ies: Podmínkou získání certifikátu je absolvování dvoudenního tréninku a úspěšné složení závěrečného testu. ...[Finanční kurzy] ...
,
Školení od firmy: Top Vision
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 30| ... >> [38]

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Online kurzy
***
kurzy | 2018-11-29 
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy a akce | Apneaman - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Praha - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | Gourmet Academy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Brno - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Praha - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy genealogie - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  KulturaFM - Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - Najisto.cz - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Jihlava - kurzy


Nalezeno celkem : 17 zpráv | aktualizace každou hodinu 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona část II. příklady a cvičení v prosinci 2018 - Praha