logo skoleni-kurzy

FINANCNI KURZY


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Scrum a agilní metodiky pro praxiScrum Methodology & Agile Scrum Methodologies - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Kurz určen pro jednotlivce nebo celé projektové týmy, které se chtějí seznámit s principy agilních metod a získat potřebné zkušenosti tak, aby byli schopni aplikovat Scrum na svém projektu. Součástí kurzu je jak teoretická, tak i praktická část (hra), která účastníkům umožní pochopit a osvojit s

^

 

 

FINANCNI KURZY

Viz také následující kurzy :
  • Finanční strategie a finanční plánPodrobnosti
  • Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzámPodrobnosti
  • Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzámPodrobnosti
  • Finanční a investiční controlling - Mějte ziskovost podniku pod dohledemPodrobnosti
  • Controlling s vazbou na investice, finanční analýzu, benchmarking – výpočty, příkladyPodrobnosti


Finanční kurzy
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20| ... >> [23]Školení: ASISTENT/ASISTENTKA - zkouška profesní kvalifikace

Nejbližší termín školení školení: 29.09.2023  -
Cíle kurzu : Složit zkoušku profesní kvalifikace a získat osvědčení o nové profesní kvalifikaci pro povolání Asistent - Asistentka. Popis : Pro koho je zkouška určená: Zkouška je určená pro všechny, kdo chtějí získat osvědčení o profesní kvalifikaci Asistent - Asistentka . Je vhodná pro ty, kdo mají znalosti a zkušenosti získané praxí v oboru nebo studiem a chtějí získat dokument pro doložení své kvalifikace u zaměstnavatele. Příprava na zkoušku: Na zko ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.Školení: Techniky řešení problémů nejen v rámci projektového řízeníProblem Solving Techniques not only in Project Management

Nejbližší termín školení školení: 29.09.2023  -
Kurz je veden formou workshopu s praktickými cvičeními. Velkou rezervou v organizacích bývá forma a způsob vedení projektových porad a řešitelských schůzek. Tento kurz představí několik moderátorských technik a postupů, které umožňují přistupovat k problémům metodicky správně a které zvýší kreativitu týmu při hledání efektivních řešení těchto problémů. Přineste si Váš vlastní problém, představované techniky můžeme aplikovat právě na něj. ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft SkillsŠkolení: Vybrané techniky pro řízení projektůSelected Techniques for Project Management

Nejbližší termín školení školení: 29.09.2023  -
Kurz je veden formou workshopu s řadou praktických cvičení. Naučíte se v něm využívat efektivní, celosvětově v praxi osvědčené metody a techniky. Vybrané techniky a metody jsou cennou a kvalitní podporou v rozhodování při realizaci projektů, ať již manažerům či výkonným pracovníkům na všech úrovních řízení. ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft SkillsŠkolení: Adobe Lightroom Classic – certifikovaný základní kurz

Nejbližší termín školení školení: 30.09.2023  -
Cíl kurzu Správným používáním programu Adobe Lightroom vytěžit z formátu RAW maximum pro dokonalý vzhled vašich fotek a zároveň minimalizovat náročnost jeho zpracování. Zaměření kurzu Kurz je učen pro amatérské i profesionální fotografy, kteří chtějí kvalitní a rychlou postprodukci fotografií. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: NICOM, a.s.Školení: ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

Nejbližší termín školení školení: 30.09.2023  -
Úspěšné absolvování kurzu je dostatečnou přípravou pro vstup do účetní profese. Absolvent umí zvládnout teoreticky i prakticky profesi účetní a umí tuto činnost samostatně vykonávat, resp. vykonávat samostatně kumulovanou činnost účetní v malých a středních firmách nebo účetní v rámci velkých účtáren řízených hlavním účetním. Absolvent umí samostatně účtovat základní operace, které se běžně vyskytují u podnikatelských subjektů - účetní pokladní a bankovní operace, dále účtovat pohledávky a závazky, interní doklady, majetek, zásoby, opravné položky, rezervy a mzdy. Tyto operace absolvent umí účtovat na PC. V dané oblasti se absolventi umí orientovat a odborně spolupracovat se všemi institucemi státní správy [ČSSZ, zdravotními pojišťovnami, Finančními úřady, soudy], v předepsaném rozsahu. Získané znalosti jsou v souladu s nejnovější legislativou. ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Aktivní život od A do ZŠkolení: Asistent / asistentka

Nejbližší termín školení školení: 02.10.2023  -
Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici Asistenta - asistentky. Zná pravidla písemné a elektronické komunikace, jakož i komunikace po telefonu. Zná zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Zvládá úkoly spojené s řízením kanceláře a organizací porad. Orientuje se v problematice hospodaření s časem a zvládání stresu. Dovede ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: JUBELA, s.r.o.Školení: Častá úskalí při zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS

Nejbližší termín školení školení: 02.10.2023  -
Akreditace: MV - AK - PV-300 - 2015; Veřejné zakázky - aktuality a praxe Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu v oblasti veřejných zakázek. ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Aliaves Co., a.s.Školení: OBCHODNÍ, ÚŘEDNÍ A FIREMNÍ KORESPONDENCE

Nejbližší termín školení školení: 02.10.2023  -
Office management a kurzy pro asistentky, sekretářky a recepční # Seminář se zabývá formální úpravou korespondence. obsah Norma ČSN 01 6910 pro úpravu písemností v aktuálním znění a změny ve srovnání s předchozí verzí Typy písemností a jejich součásti Rozdíly ve formě úřední a obchodní korespondence Úprava obchodních a úředních dopisů Specifikum firemní korespondence Nadepisování obálek a psaní poštovních adres Správné psaní zkratek, akademických a vědec ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: STUDIO WŠkolení: Praktické dovednosti pro výkon interního auditu

Nejbližší termín školení školení: 02.10.2023  -
Posluchači získají základní dovednosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Navazuje na teoretické základy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto získané znalosti v praktické dovednosti. Součástí jednotlivých bloků budou rovněž případové studie a osvojení daných dovedností. OBSAH SEMINÁŘE Iden ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.Školení: RH436 - Red Hat High Availability Clustering

Nejbližší termín školení školení: 02.10.2023  -
In the Red Hat High Availability Clustering (RH436) course, you will lea> how to provide highly available network services to a mission-critical enterprise environment through the deployment and management of shared storage and server clusters. Created for senior Linux system administrators, this 4-day course strongly emphasizes lab-based activities. You will set up a cluster of systems running the Pacemaker component of the Red Hat Enterprise Linux High-Availability Add-On, and deploy Linux-ba ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: DataScript s.r.o.Školení: Administrativní pracovník - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)

Nejbližší termín školení školení: 03.10.2023  -
Cíle kurzu : V tomto kurzu se naučíte vše, co potřebujete pro práci v oboru administrativa. Naučíte se organizovat chod kanceláře, třídit a evidovat dokumenty, psát pracovní dokumenty, psát e-maily. Kurz můžete zakončit zkouškou profesní kvalifikace s garancí MPSV. Popis : Komu je kurz určen ženám i mužům, kteří chtějí pracovat v oboru administrativa; začátečníkům, kteří se chtějí naučit administrativní práce; těm, kteří si chtějí znalosti a dovednosti z oblasti adminis ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.Školení: Audit personálních rizik v organizaci

Nejbližší termín školení školení: 03.10.2023  -
Cílem semináře je seznámit s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem | (tzv. people-related risks ), především těmi, které zůstávají skryté, a organizace jim | proto nevěnují systematickou pozornost. Zabývá se především personálními riziky spojenými s nevhodným výběrem a povyšováním zaměstnanců, nesprávným či nedostatečným řízením je ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.Školení: AWS Cloud Financial Management for Builders

Nejbližší termín školení školení: 03.10.2023  -
This course is for individuals who seek an understanding of how to manage, optimize, and predict costs as you run workloads on AWS. You lea> how to implement architectural best practices, explore cost optimization strategies, and design patterns to help you architect cost-efficient solutions on AWS. Audience This course is intended for: Solutions architects Developers Cost-optimization leads System administrators ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: DataScript s.r.o.Školení: Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika

Nejbližší termín školení školení: 03.10.2023  -
Seminář vás seznámí s principy sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů. Zaměříme se zejména na definici konsolidačního celku a skupiny účetních jednotek a postupy klíčové pro sestavní konsolidace – zejména vyloučení podílů, vzájemných vztahů, výpočet konsolidačního rozdílu apod. | Jak zjistit, zda má společnost povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku: • co je konsolidační celek?, • kategorizace skupiny účetních jednotek, • termín zveřejnění • splnění zákonné povinnosti. Kdy nemusí být konsolidovaná účetní závěrka sestavena, i když jsou splněny podmínky dle zákona o účetnictví. Co zvážit před sestavením konsolidované účetní závěrky: • zahraniční účetní jednotky v rámci konsolidačního celku, • rozdílnost účetních období, • mám povinnost zahrnout do konsolidace veškeré účetní jednotky v konsolidačním celku? Možné postupy konsolidace: • plná metoda konsolidace, • poměrná metoda konsolidace, • ekvivalenční metoda. • vyloučení podílů v dceřiných společnostech, • konsolidační rozdíl, • menšinový vlastní kapitál, • vyloučení vzájemných vztahů mezi společnostmi zahrnutými do konsolidačního celku, • cash flow a výkaz změn ve vlastním kapitálu, • příloha ke konsolidované účetní závěrce, • konsolidovaná výroční zpráva. Odpovědi na dotazy. ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: 1. VOX a.s.Školení: Management – online kurz

Nejbližší termín školení školení: 03.10.2023  -
Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled. Lektoři nám předávali informace z praxe. Jejich prezentace byla vynikající.Květoslava Hribiková, Květoslava Hribikova(zavinac) --- Děkuji celému vzdělávacímu centru za krásnou spolupráci, vysvětlování a vedení. Kurz mi dal hodně do života, vřele jej doporučuji všem (pro vlastní seberealizaci).Nataliya Vasylchuk, nvasylchuk(zavinac) --- Cíle kurzu : Online kurz Management je určen pro všechny, kteří c ...[Finanční kurzy] ...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
| (1) << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20| ... >> [23]


^
 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2023 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Trimble SketchUp – základní kurz v říjnu 2023 - Praha
^