logo skoleni-kurzy

KURZ : ENERGETICKY SPECIALISTA
TUV SUD CZECH S R O


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Energetický specialista - Následující kurzy:

 

 

ENERGETICKY SPECIALISTA

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daňový specialista - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • SPECIALISTA MARKETINGU - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti
 • SPECIALISTA MARKETINGU - zkouška profesní kvalifikacePodrobnosti
 • Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurzPodrobnosti


Kurz - Energetický specialista - s certifikátem


TÜV SÜD Czech s.r.o.


Kurz je určen pro všechny, kteří se chystají získat oprávnění na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR pro oblast Energetického specialisty, to znamená k vykonánání činností energetického auditora, vypracovávání průkazu energetické náročnosti budov, provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo zajišťování kontroly klimatizačních systémů. Je též určeno autorizovaným inženýrům a technikům, architektům, projektantům, stavebníkům, developerům, pro firmy zabývající se facility managementem, popřípadě dalším zajemcům o tuto problematiku. Kurz trvá celkem 10 dnů. Během kurzu jsou podrobně probrána všechna témata, která se týkají Energetického specialisty. Pro vydání osvědčení o absolvování kurzu je nutná 85% účast a úspěšné složení závěrečného testu. Požadavek na účastníky: pro účast předpokládáme alespoň základní znalosti z oboru. Podrobné informace o kurzu naleznete níže na stránce. ...


Cena kurzu:
     ...   19.800 Kč / kurz  

     ... včetně DPH: 23.958 Kč / kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikát
 • Kurz je ukončen zkouškouPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Energetický specialista
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Energetický specialista
-
Praha 4 Rozsah kurzu 10 dní

Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
*2.–3. 9. 2024 * 23.–24. 9. 2024 * 29.–30. 10. 2024 * 12.–13. 11. 2024 *3.–4. 12. 2024 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Energetický specialista - s certifikátem


Lektoři kurzu

Lektoři z firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.


[Kurz] Popis kurzu...

Kurz je koncipován jako ucelená příprava na výkon činnosti energetického specialisty, tj.:


 • zpracovávání energetického auditu a energetického posudku
 • zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov (PENB)
 • provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie
 • provádění kontroly klimatizačních systémů

Energetickým specialistou je (podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) fyzická osoba, která je držitelem oprávnění, uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.


Komu je kurz určen:


 • všem, kteří se chystají získat oprávnění pro oblast Energetického specialisty, tj. k vykonánání činností energetického auditora, vypracování průkazu energetické náročnosti budov, provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, či provádění kontroly klimatizačních systémů. Dále je určeno autorizovaným inženýrům a technikům, architektům, projektantům, stavebníkům, developerům, firmám zabývajícím se facility managementem, případně těm, kteří se o problematiku zajímají.


Během kurzu jsou dopodrobna probrána veškerá témata, týkající se Energetického specialisty. Na kurzu se předpokládá aktivní účast jednotlivých účastníků formou samostatných výpočtů, pod vedením lektorů a věcných diskuzí.


Přínosy kurzu :


 • Během kurzu se budou průběžně řešit příklady, týkající se okruhů zkušebních otázek na jednotlivá oprávnění.
 • Kurz probíhá na bázi praktických cvičení a příkladů.
 • V rámci kurzu je účastníkům k dispozici odborný software na stavební fyziku "Svoboda software 2014".
 • Lektorský tým pochází z praxe, zároveň aktivně spolupracuje s ČVUT Praha.
 • Součástí kurzu je 5 odborných exkurzí, kde si účastníci vyzkouší nabyté znalosti v praxi.
 • Kurz vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci MŠMT ČR. Kurz již byl pilotně oveřen v roce 2014.


Doba trvání kurzu v roce 2016: 10 dní

(cena zahrnuje veškeré materiály-skripta pro účastníky, exkurze, používání odborného softwaru, závěrečné testování, výstupy na flash disku, vydání osvědčení o absolvování školení, občerstvení)Lektorský tým:


 • Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb - specializace technická zařízení, energetický auditor, specialista na energetickou náročnost budov, větrací a klimatizační zařízení, obnovitelné zdroje energie, externí spolupracovník ČVUT Praha.
 • Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., docent na ČVUT Praha, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, odborník na alternativní zdroje energie, solární tepelnou techniku, tepelná čerpadla, energeticky efektivní budovy, energetické simulační modelování, předseda Československé společnosti pro sluneční energii.
 • Ing. Viktor Zbořil, specialista na energetickou náročnost pasivních a nízkoenergetických domů, odborník na posuzování detailů konstrukcí, eliminaci tepelných mostů a tepelných vazeb. Projektant celkové energetické koncepce nízkoen. a pasivních budov, včetně vytápění, větrání a ostatní zdravotně technické instalace.


Způsob ukončení kurzu :


 • Kurz bude zakončen závěrečným zkušebním testem s 50 otázkami.
  Test nenahrazuje zkoušku nutnou k získání oprávnění Energetického specialisty, slouží k ověření získaných znalostí.
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu je podmíněno 85% účastí na celém kurzu + úspěšným složením testu.


Požadavek na účastníky:


 • pro účast předpokládáme alespoň základní znalosti z oboru.


Zkoušky na Energetického specialistu

Zkoušky k získání oprávnění, k výkonu činnosti Energetického specialisty, je od 1.7.2015 oprávněna provádět Státní energetická inspekce. Zkoušky se nadále skládají na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Podrobnosti ke zkouškám naleznete: .mpo.cz/dokument36333Energetickým specialistou se může stát osoba:

 • s vysokoškolským (bakalářským, magisterským nebo doktorským) vzděláním v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo
 • se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru nebo
 • s vyšším odborným vzděláním v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.[Kurz] OBSAH kurzu...

Modul

Název modulu

Osnova1

Energetický specialista


 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU
 • Národní legislativa
  • zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
  • vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov
  • vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku
  • vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů
  • vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

 • Normy
  • ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2
  • ČSN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
  • ČSN EN ISO 13 790 - Výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení.


2Energetická náročnost budov - průkaz energetické náročnosti
 • Koncepce průkazu Energetické náročnosti budov (ENB)
 • Protokol k průkazu ENB
 • Ukazatelé energetické náročnosti
  • tepelně technické vlastnosti budovy dle ČSN 73 0540-2:2011
  • průměrný součinitel prostupu tepla
  • dílčí dodaná energie na vytápění
  • dílčí dodaná energie na větrání
  • dílčí dodaná energie na osvětlení
  • dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody
  • dílčí dodaná energie na chlazení
  • primární neobnovitelná energie

 • Celková energetická bilance
 • Ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů
 • Technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení ENB

SOUČÁSTÍ MODULU BUDE ODBORNÁ EXKURZE V TERÉNU

3Vzduchotechnika a klimatizace - kontrola klimatizace
 • Základní pojmy v oboru vzduchotechniky a klimatizace
 • Předmět kontroly klimatizace
 • Vlhký vzduch
 • Diagram vlhkého vzduchu
 • Základní úpravy vlhkého vzduchu
 • Klimatizační a větrací systémy
 • Případové studie - vhodnost vlhkosti kontroly klimatizace a navazujících systémů

SOUČÁSTÍ MODULU BUDE ODBORNÁ EXKURZE V TERÉNU4

Zdroje tepelné energie - kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie


 • Charakteristika zdrojů tepelné energie
 • Způsob provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie
 • Pravidelná kontrola kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 (kW)
 • Dimenzování kotle k požadavku na vytápění budovy a potřebu teplé vody
 • Určení účinnosti kotlů
 • Případová studie

SOUČÁSTÍ MODULU BUDE ODBORNÁ EXKURZE V TERÉNU

5

Energetický posudek


 • Rozsah a obsah energetického auditu a energetického posudku
 • Energetické bilance
 • Úsporná opatření ke snížení energetické náročnosti
 • Ekonomické vyhodnocení navržených opatření
 • Enviromentální vyhodnocení navržených opatření

SOUČÁSTÍ MODULU BUDE ODBORNÁ EXKURZE V TERÉNU

6Nízkoenergetická a pasivní výstavba
 • Tepelně technické výpočty pro návrh nízkoenergetických a pasivních stavebtepelně technické výpočty pro návrh nízkoenergetických a pasivních staveb
 • Vnitřní zařízení nízkoenergetických a pasivních staveb
 • Princip teplovzdušného vytápění a řízeného větrání s rekuperací tepla
 • Výhody a nevýhody teplovzdušného vyt. a řízeného větrání s rekuperací tepla
 • Ekonomika nízkoenergetické a pasivní výstavby a vliv na ŽP
 • Alternativní zdroje energie
 • Hodnocení provozu tepelných čerpadel

SOUČÁSTÍ MODULU BUDE ODBORNÁ EXKURZE V TERÉNU[Kurz] Termíny konání kurzu 2016 [10 denní kurz]:...

Termín 2016Místo konání

4. - 5. 2. 2016

TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4

18. - 19. 2. 2016

TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4

7. - 8. 3. 2016

TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4

4. - 5. 4. 2016

TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4

21. - 22. 4. 2016

TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Energetický specialista
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminářRe: dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den, zapsat Vás jako náhradníka můžu, ale už je i náhradníků 5. Přeji hezký den, Bruncková ...

Re: dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den, Energetický specialista obsahuje i školení na PENB. Po tomto školení musíte absolvovat zkoušku, jinak tuto činnost nemůžete provádět. ...

dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli kurz: Energetický specialista obsahuje informace z kurzu : Energetická náročnost budov - oprávnění na zpracování PENB? Chtěla bych v budoucnu provádět energetické štítky budov a mám za sebou vysokoškolské magisterské studium stavební na VUT v Brně a více jak 4 roky praxe ve stavebnictví. ...

Re: dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den, tak to jsi musíte zjistit na MPO. Tam to budete potřebovat ke zkouškám. Na školení nepotřebujete žádné předpoklady. Hezký den, Bruncková ...

dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den . Ráda bych se dozvěděla od kolika do kolika hod. je výuka kurzu . Jedná se o dopravu - ubytování .Předem děkuji . ...

dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Chtěl bych absolvovat kurz energetického specialisty, modul Zdroje tepelné energie - kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie. Rád bych věděl, zda je uznatelné vzdělání - Vysoká škola zemědělská Praha Suchdol, fakulta mechanizační , 8let praxe jako mechanizátor JZD a 25 let prodej tuhých paliv. ...

Re: Dotaz ke kurzu: Energetický specialista : Dobrý den, materiály předem získat nelze, jsou součástí ceny kurzu . S pozdravem, Jitka Jandusová ...

dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den. Jsem kominík OSVČ a klienti poptávají revizi kotlů na tuhá paliva, když jim dělám kontrolu spalinových cest dle NV 91 - 2010 sb. ...

Dotaz ke kurzu: Energetický specialista : Dobrý den je možno předem získat nejaké studijní materiály ke kurzu energetického specialisty? Děkuji Korec. ...

dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda zmíněný kurz má ještě volné místo, a zda ho lze zaplatit letos. Dále, zda máte nějakou detailnější osnovu, a kde budou místa studia [asi se budou měnit dle praktických cvičení. ...

dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den, chci se zeptat ohledně tohoto kurzu , mám vysokoškolské vzdělání ovšem obor ekonomie, který kurz je pro mě vhodný, jako pro začátečníka? Děkuji. ...

TÜV SÜD Czech s.r.o.

:: Akademie TÜV SÜD Czech čerpá ze zkušeností velké nadnárodní společnosti a nabízí firmám komplexní řešení rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců formou otevřených školení i školení ušitých přímo na míru....

Platební podmínky pro účast na kurzu

Poplatky nebo nákupní ceny jsou splatné okamžitě po vystavení faktury bez srážek. Dílčí faktury mohou být vystaveny. Akademie si vyhrazuje právo předepsat jako podmínku účasti platbu v hotovosti. Účastnický poplatek zahrnuje účast na akci a nápoje o přestávce a náklady na školicí materiály.

Odstoupení od objednávky objednatelem musí mít písemnou formu a nejpozději 14 dnů před terminem konání akce. Při odhlášení se po této lhůtě a do 3.pracovního dne před konáním akce je splatných 50% účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení se popřípadě neúčasti na akci nebo dřívějšího odchodu z akce objednatel hradí plnou částku účastnického poplatku. Když se účastník při akcích trvajících déle než 3 měsíce odhlásí ve lhůtě 7 dnů a méně, je povinen uhradit účastnický poplatek na 3 měsíce. Vy slání náhradníka je možné.

Když Akademie TÜV SÜD Czech na základě požadavku účastníka provede rezervaci ubytování v hotelu, je tato pro účastníka závazná. Akademie TÜV SÜD Czech je pouze zprostředkovatelem. Změny příp. storno si musí udělat účastník sám. Vzniknou - li pronájemci náklady s tím spojené, snáší je účastník

Podobné kurzy #Energetický specialista >>


Další kurzy a školení: Energetický specialista
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Energetická náročnost budov - Zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Během kurzu se účastníci seznámí s platnou legislativou a detailně bude probírán postup zpracování PENB. Součástí kurzu jsou samostatné výpočty za pomoci lektora a řešení příkladů, týkající se vybraných otázek z okruhu ke zkoušce k získání oprávnění na zpracovávání PENB. Další podobné školení nebo kurzy
Specialista marketingu, zkouška z profesní kvalifikace
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Baví Vás marketing, provádění výzkumů, stanovení strategií či marketingová komunikace? Hledáte v této oblasti uplatnění, máte praxi, ale chybí Vám doklad, který by potvrdil, že máte i odborné vzdělání? Další podobné školení nebo kurzy
Daňový specialista - rekvalifikační kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
SPECIALISTA MARKETINGU - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
SPECIALISTA MARKETINGU - zkouška profesní kvalifikace
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace kurzu Autorizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro profesní kvalifikaci Specialista marketingu (kód: 66-021-N) - číslo autorizace 129 - 201 . Cíle kurzu : Složit zkoušku profesní kvalifikace a získat osvědčení o nové profesní kvalifikaci pro povolá Další podobné školení nebo kurzy
Daňový specialista - online
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : V kurzu Daňový specialista on-line se naučíte orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. Další podobné školení nebo kurzy
Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis : Komu je kurz určen Všem, kteří se chtějí naučit celou agendu účetnictví a z Další podobné školení nebo kurzy
Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurz
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
Controlling II pro specialisty
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na tomto kurzu Vás seznámíme s metodami controllingu ve výrobě, účetnictví, marketingu a controllingu investic. Absolventi tohoto kurzu jsou schopni získat, analyzovat a vyhodnocovat data nutná pro controlling efektivity vedení jednotlivých částí firmy. Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2024-06-17 00:26:44

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Energetický specialista # Přihláška na kurz:

Stavebnictví, nemovitosti

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Technické kurzy, doprava
 • MAIL RSS Stavebnictví, nemovitosti, reality

  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát
  • Kurz je ukončen zkouškou


  Klíčová slova pro dané školení:
  energetický, energetika, náročnost, specialista, životní  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSEnergetický specialista [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © TÜV SÜD Czech s.r.o. - Praha 4 :: - Akademie TÜV SÜD Czech čerpá ze zkušeností velké nadnárodní společnosti a nabízí firmám komplexní řešení rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců formou otevřených školení i školení ušitých přímo na míru....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Poplatky nebo nákupní ceny jsou splatné okamžitě po vystavení faktury bez srážek. Dílčí faktury mohou být vystaveny. Akademie si vyhrazuje právo předepsat jako podmínku účasti platbu v hotovosti. Účastnický poplatek zahrnuje účast na akci a nápoje o přestávce a náklady na školicí materiály.

  Odstoupení od objednávky objednatelem musí mít písemnou formu a nejpozději 14 dnů před terminem konání akce. Při odhlášení se po této lhůtě a do 3.pracovního dne před konáním akce je splatných 50% účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení se popřípadě neúčasti na akci nebo dřívějšího odchodu z akce objednatel hradí plnou částku účastnického poplatku. Když se účastník při akcích trvajících déle než 3 měsíce odhlásí ve lhůtě 7 dnů a méně, je povinen uhradit účastnický poplatek na 3 měsíce. Vy slání náhradníka je možné.

  Když Akademie TÜV SÜD Czech na základě požadavku účastníka provede rezervaci ubytování v hotelu, je tato pro účastníka závazná. Akademie TÜV SÜD Czech je pouze zprostředkovatelem. Změny příp. storno si musí udělat účastník sám. Vzniknou - li pronájemci náklady s tím spojené, snáší je účastník
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Re: dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den, zapsat Vás jako náhradníka můžu, ale už je i náhradníků 5. Přeji hezký den, Bruncková. ...

  Re: dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den, Energetický specialista obsahuje i školení na PENB. Po tomto školení musíte absolvovat zkoušku, jinak tuto činnost nemůžete provádět. ...

  dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli kurz: Energetický specialista obsahuje informace z kurzu : Energetická náročnost budov - oprávnění na zpracování PENB? Chtěla bych v budoucnu provádět energetické štítky budov a mám za sebou vysokoškolské magis ...

  Re: dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den, tak to jsi musíte zjistit na MPO. Tam to budete potřebovat ke zkouškám. ...

  dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den . Ráda bych se dozvěděla od kolika do kolika hod. ...

  dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Chtěl bych absolvovat kurz energetického specialisty, modul Zdroje tepelné energie - kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie. Rád bych věděl, zda je uznatelné vzdělání - Vysoká škola zemědělská Praha Suchdol, fakulta mechanizační , 8let praxe jako me ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Energetický specialista : Dobrý den, materiály předem získat nelze, jsou součástí ceny kurzu . S pozdravem, Jitka Jandusová. ...

  dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den. Jsem kominík OSVČ a klienti poptávají revizi kotlů na tuhá paliva, když jim dělám kontrolu spalinových cest dle NV 91 - 2010 sb. ...

  Dotaz ke kurzu: Energetický specialista : Dobrý den je možno předem získat nejaké studijní materiály ke kurzu energetického specialisty? Děkuji Korec. ...

  dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda zmíněný kurz má ještě volné místo, a zda ho lze zaplatit letos. Dále, zda máte nějakou detailnější osnovu, a kde budou místa studia [asi se budou měnit dle praktických cvičení. ...

  dotaz na školení/kurz: Energeticky specialista : Dobrý den, chci se zeptat ohledně tohoto kurzu , mám vysokoškolské vzdělání ovšem obor ekonomie, který kurz je pro mě vhodný, jako pro začátečníka? Děkuji. ...

   

   

  Podobné kurzy # energetický + specialista • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Automatizace zpracování dokumentů pomocí AI v červnu 2024 - Praha 7
  ^