logo skoleni-kurzy

KURZ : KOMPLEXNI PRUVODCE DPH VCETNE ZMEN PRO ROK 2022
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
krmivo.dodameto.czPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2022 - Následující kurzy:

 

 

KOMPLEXNI PRUVODCE DPH VCETNE ZMEN PRO ROK 2022

Viz také následující kurzy :
 • Mzdové účetnictví s praxí ve mzdovém programu - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK - ASISTENT - KA - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • SPECIALISTA MARKETINGU - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti


Kurz - Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2022

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   DPH prakticky pro začínající a mírně pokročilé plátce - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.490 CZK /Kurz (3.013 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   DPH prakticky pro začínající a mírně pokročilé plátce - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.490 CZK /Kurz (3.013 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Změny zákona o DPH s dopadem do roku 2022, připravované změny od 1. 1. 2023 - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Změny zákona o DPH s dopadem do roku 2022, připravované změny od 1. 1. 2023 - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   DPH pro mírně pokročilé až pokročilé na desítkách praktických příkladů - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.390 CZK /Kurz (2.892 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2022


  Kurz je určen pro ...

  Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní a pracovníci ekonomických útvarů.


  Lektoři kurzu


  Ing. Ivana Langerová
  Ing. Jiří Klíma
  Ing. Marika Voženílková


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  1. seminář
  5. 4. 2022; 9:00–16:00
  Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2022
  Ing. Ivana Langerová

  obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,

  daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,

  předmět DPH – tuzemská plnění,

  uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,

  jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,

  základ daně a její výpočet,

  oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,

  sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),

  osvobozená plnění bez nároku na odpočet,

  odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,

  zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,

  daňové přiznání a kontrolní hlášení,

  ručení za nezaplacenou daň.


  2. seminář
  6. 4. 2022; 9:00–16:00
  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2022
  Ing. Jiří Klíma
  Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle §
  11.)
  nová právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 – 7
  místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených
  přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
  rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3
  daňový doklad při vývozu zboží (33a)
  rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)
  nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7
  definice vývozu zboží podle § 66
  definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18
  reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm.
  d)
  novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2022, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.


  3. seminář/workshop
  7. 4. 2022; 9:00–16:00
  DPH v příkladech – workshop
  Ing. Marika Voženílková


  TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady):

  porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně,

  fikce dodání zboží a poskytnutí služby,

  prodej majetku mimo režim DPH,

  dlouhodobý majetek – změna vymezení hodnoty,

  finanční a operativní leasing v souvislostech,

  sazby daně, změny, vliv na případné vypořádání záloh k DUZP,

  řešení případů v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,

  opravy základu daně a daně + promítnutí v DAP, KH,

  problematika nájmů, novelizované ust. § 56a,

  nárok na odpočet – dokazování, neuznání finanční správou, rozsudky,
  výpočet odpočtu daně v poměrné výši, opravy odpočtu, odpočet daně v krácené výši, nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci, úprava odpočtu, manka a škody.


  INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ – příklady, příklady:

  dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – příklady, grafy, neuznání osvobození dodání do JČS,
  příklady prokazování přepravy v různých situacích a dokazování před správcem daně,

  nová pravidla pro dodání zboží na dálku – rozšíření systému jednoho správního místa,

  nové povinnosti pro e-shopy a ostatní poskytovatele elektronických platebních bran, místo plnění, princip, registrace, vedení údajů,

  přemístění zboží do jiného členského státu, změna smluvních podmínek, dopady, DAP, SH,

  pořízení zboží z jiného členského státu – DAP, KH, neuznání nároku na odpočet daně, časové posuny, rozdíly v hodnotách,

  příklady porušení režimu skladu a dopady,

  přeshraniční služby – poskytování, příjem služeb, zdaňování, kdy, doklady, zálohy, neuznání osvobození, povinnost registrace mimo tuzemsko.


  VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ (příklady, novelizovaná ustanovení):

  zrušení osvobození dovozu zboží malé hodnoty do 22 EUR,

  dva způsoby zdaňování dovozu zboží v hodnotě do 150 EUR,

  dovoz zboží – základ daně a výpočet DPH, služby vázané na dovoz, místo plnění, osvobození dovozu, opravy základu daně,

  vývoz zboží, pravidla pro osvobození, služby vázané na vývoz, porušení celních předpisů, prokazování přepravy, daňový doklad, DAP, prokazování osvobození u do DAP).


  Zálohy na daňový odpočet a další změny daňového řádu.


  Komplexní příklad.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  1. seminář
  5. 4. 2022; 9:00–16:00
  Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2022
  Ing. Ivana Langerová

  obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,

  daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,

  předmět DPH – tuzemská plnění,

  uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,

  jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,

  základ daně a její výpočet,

  oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,

  sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),

  osvobozená plnění bez nároku na odpočet,

  odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,

  zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,

  daňové přiznání a kontrolní hlášení,

  ručení za nezaplacenou daň.


  2. seminář
  6. 4. 2022; 9:00–16:00
  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2022
  Ing. Jiří Klíma
  Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle §
  11.)
  nová právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 – 7
  místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených
  přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
  rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3
  daňový doklad při vývozu zboží (33a)
  rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)
  nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7
  definice vývozu zboží podle § 66
  definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18
  reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm.
  d)
  novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2022, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.


  3. seminář/workshop
  7. 4. 2022; 9:00–16:00
  DPH v příkladech – workshop
  Ing. Marika Voženílková


  TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady):

  porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně,

  fikce dodání zboží a poskytnutí služby,

  prodej majetku mimo režim DPH,

  dlouhodobý majetek – změna vymezení hodnoty,

  finanční a operativní leasing v souvislostech,

  sazby daně, změny, vliv na případné vypořádání záloh k DUZP,

  řešení případů v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,

  opravy základu daně a daně + promítnutí v DAP, KH,

  problematika nájmů, novelizované ust. § 56a,

  nárok na odpočet – dokazování, neuznání finanční správou, rozsudky,
  výpočet odpočtu daně v poměrné výši, opravy odpočtu, odpočet daně v krácené výši, nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci, úprava odpočtu, manka a škody.


  INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ – příklady, příklady:

  dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – příklady, grafy, neuznání osvobození dodání do JČS,
  příklady prokazování přepravy v různých situacích a dokazování před správcem daně,

  nová pravidla pro dodání zboží na dálku – rozšíření systému jednoho správního místa,

  nové povinnosti pro e-shopy a ostatní poskytovatele elektronických platebních bran, místo plnění, princip, registrace, vedení údajů,

  přemístění zboží do jiného členského státu, změna smluvních podmínek, dopady, DAP, SH,

  pořízení zboží z jiného členského státu – DAP, KH, neuznání nároku na odpočet daně, časové posuny, rozdíly v hodnotách,

  příklady porušení režimu skladu a dopady,

  přeshraniční služby – poskytování, příjem služeb, zdaňování, kdy, doklady, zálohy, neuznání osvobození, povinnost registrace mimo tuzemsko.


  VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ (příklady, novelizovaná ustanovení):

  zrušení osvobození dovozu zboží malé hodnoty do 22 EUR,

  dva způsoby zdaňování dovozu zboží v hodnotě do 150 EUR,

  dovoz zboží – základ daně a výpočet DPH, služby vázané na dovoz, místo plnění, osvobození dovozu, opravy základu daně,

  vývoz zboží, pravidla pro osvobození, služby vázané na vývoz, porušení celních předpisů, prokazování přepravy, daňový doklad, DAP, prokazování osvobození u do DAP).


  Zálohy na daňový odpočet a další změny daňového řádu.


  Komplexní příklad.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností.


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2022 >>


  Další kurzy a školení: Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2022
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Daňový specialista - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví s praxí ve mzdovém programu - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK - ASISTENT/KA - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví, daně a mzdy pro praxi - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte si kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky - rekvalifikační kurz dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17735 - 2021-2 . Další podobné školení nebo kurzy
  SPECIALISTA MARKETINGU - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17296 - 2020-1 - 178 . Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - rekvalifikační kurz dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21479 - 2020-2 - 238 . Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví - rekvalifikační kurz - dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17299 - 2020-1 - 179 . Další podobné školení nebo kurzy
  Manažer - rekvalifikační kurz dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce BEZPEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Do června 2021 probíhají kurzy a přednášky ONLINE formou ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ. Lektoři přednáší, Vy můžete poslouchat, ptát se. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy podnikání - rekvalifikační kurz dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17296 - 2020-1 - 178 . Další podobné školení nebo kurzy
  Management – online kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled. Další podobné školení nebo kurzy
  ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK - ASISTENT/KA - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ - se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21481 - 2020-2 - 239 . Další podobné školení nebo kurzy
  Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví a daňová evidence - rekvalifikační kurz dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21479 - 2020-2 - 238 . Další podobné školení nebo kurzy
  Administrativní pracovník - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : V tomto kurzu se naučíte vše, co potřebujete pro práci v oboru administrativa. Naučíte se organizovat chod kanceláře, třídit a evidovat dokumenty, psát pracovní dokumenty, psát e-maily. Další podobné školení nebo kurzy
  Personalista - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíle kurzu : V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2022-04-06 18:26:11

  1. VOX a.s.
  Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2022 #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Sport, umění a ostatní kurzy
 •   Kurzy pro rok 2022
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  PRŮVODCE LEHÁTKOVÝCH A LŮŽKOVÝCH VOZŮ 150 Kč/h + diety
  Hledáte dlouhodobou brigádu? Máte rádi dopravu a komunikaci s lidmi? Chcete mít opravdu zajímavou a velmi různorodou práci? Nemusíte mít praxi, získejte zkušeností přímo u nás! Zaškolíme Vás po přijetí do pracovního poměru úplně zdarma! ..., Praha 4

  COMMUNITY MANAGER - PC GAMES - online channels
  Stimul je personálně poradenská společnost poskytující komplexní služby v oblasti zprostředkování práce, personálního..., Praha 2

  Denní recepční pro menší hotel na Praze 2 -brigáda
  recepce [check-in, check- out]. Komplexni&#039; servis našim hostům, řešeni&#039; jejich požadavků, odpovídání na dotazy..., Praha 2

  Právník se specializací na korporační právo [M/Ž]
  je náplní této práce? Komplexní právní podpora různých projektů Participace na řešení právních otázek s přesahem..., Praha 4

  Podobné kurzy # dph


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2022 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Základní jednodenní certifikovaný kurz Adobe Acrobat – tvorba PDF dokumentů v květnu 2022 - Praha
  ^