logo skoleni-kurzy

KURZ : NLP MASTER PRACTITIONER ON LINE
CENTRUM SYSTEMIKY A NLP S R O


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
NLP Master Practitioner ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

NLP MASTER PRACTITIONER ON LINE

Viz také následující kurzy :
 • NLP Master PractitionerPodrobnosti
 • NLP Premier Practitioner 2024Podrobnosti
 • NLP Practitioner ON-LINE 2024Podrobnosti
 • NLP s hypnózouPodrobnosti
 • NLP New Code PractitionerPodrobnosti


Kurz - NLP Master Practitioner ON-LINE


Centrum systemiky a NLP s.r.o.


Certifikovaný výcvik NLP Master Practitioner ON LINE je novinkou v naší nabídce! Jedná se o on-line verzi nejkomplexnějšího a nejobsáhlejšího NLP Master výcviku. Byl vytvořen na základě dlouholeté realizace úspěšného kurzu NLP Master Practitioner a obsahuje to nejlepší , co v oblasti NLP vzdělání můžete získat. ¨ Během 13dnů se naučíte se provádět ...


Cena kurzu:
     ...   72.000 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 87.120 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení:

   NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím • Podobný kurz     Praha 8  
  (??)   NLP Master Practitioner - Centrum systemiky a NLP s.r.o.

  - ... cena: 90.000 Kč/Kurz (108.900 Kč/Kurz včetně DPH)

 • -- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:  Popis kurzu
  NLP Master Practitioner ON-LINE


  Lektoři kurzu

  Lektoři z firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

  Certifikovaný výcvik NLP Master Practitioner ON LINE je novinkou v naší nabídce! Jedná se o on-line verzi nejkomplexnějšího a nejobsáhlejšího NLP Master výcviku. Byl vytvořen na základě dlouholeté realizace úspěšného kurzu NLP Master Practitioner a obsahuje to nejlepší , co v oblasti NLP vzdělání můžete získat. ¨ Během 13dnů se naučíte se provádět efektivnější , rychlejší a masivnější změny u svých klientů i u sebe. Pochopíte na jakých principech a psychologických zákonech je Neuro-lingvistické programování založeno a stanete se skutečným mistrem NLP .


  Cíle kurzu Během výcviku se seznámíte s principy a technikami , na jejichž základě stojí celé Neuro-lingvistického programování, což vám umožní nejen zkvalitnit svoje koučovací schopnosti či umět číst nové NLP techniky, ale i vytvářet si své vlastní NLP techniky a modely , které budete aktuálně potřebovat ve své praxi. Dostaňte se mezi nejlepší kouče využívající transformační techniky NLP! Navíc sami detailně pochopíte a natrénujete princip, na kterém se NLP zrodilo, tj. modelování . Modelování se využívá jako klíčová dovednost v průběhu celého kurzu ; pomocí něho se naučíte všechny ostatní dovednosti, které jsou obsahem kurzu . Naučíte se celou řadu transformačních koučovacích technik a postupů a v důsledku toho budete schopni provádět pokročilé procesní změny s jednotlivci a skupinami . Postupně si osvojíte celou řadu pokročilých jazykových vzorců a budete je umět využívat pro ovlivňování změn a realizovat pomocí nich vysoce efektivní NLP prezentace .
  Koncept výcviku Během své účasti na kurzu budete přenášet své naučené znalosti do praxe prostřednictvím mnoha cvičení, projektů, přijímání a poskytování zpětné vazby, reflektování, koučování a skupinových diskusí . Většina kurzu je pojata jako sebezkušenostní a prožitková; to vám zprostředkuje (jak v roli klienta, tak v roli kouče) praktické zkušenosti v tom, jak NLP Master techniky fungují, a jak hluboké změny v klientovi vyvolávají. Zlepšíte tak své NLP dovednosti. Na kurzu získáte teoretické poznatky, shlédnete ukázky a demonstrace nových NLP technik - a následně budete sami provádět cvičení a případové studie , které vám pomohou se naplno rozvíjet jako NLP Master. Natrénujete modelování dovedností, a to pomocí modelování různých technik a vzorců chování. Díky tomu budete moci provádět velmi efektivní NLP změny v klientově chování na více implicitních úrovních (často dojde ke změně ještě předtím, než si váš klient uvědomí, že se něco stalo a změnilo).
  Z jakého důvodu se zúčastnit výcviku NLP Master Practitioner ON-LINE?

  • Pochopíte principy fungování lidského mozku a aplikaci nejnovějších výzkumů v oblasti neurověd do Neuro-lingvistického programování, do koučování i do jiných oblastí
  • Naučíte se rozeznávat rozdíly mezi jednotlivými NLP školami a přístupy a vzájemně je propojovat tak, abyste dosáhli synergického efektu
  • Poznáte principy a zákonitosti, na kterých fungují jednotlivé techniky klasického i New Code NLP
  • Dokážete přizpůsobit způsob vedení jednotlivých technik podle typu klienta
  • Budete schopni vést všechny NLP techniky na konverzační úrovni
  • Naučíte se pokročilé techniky modelování, které vám umožní dosahovat lepších výsledků v osobním i profesním životě.
  • Budete schopni pracovat při koučování s klientem na transformační úrovni, a to hned několika různými technikami
  • Dokážete změnit klientovo vnímání minulých událostí, a ovlivnit tak jeho aktuální prožívání a výsledky
  • Dozvíte se, jak fungují Metaprogramy a jak pomocí otázek predikovat přemýšlení a chování druhých osob v konkrétních situacích
  • Poznáte nový rozměr vedení hypnotických sezení a propojení hypnózy s vybranými NLP technikami
  • Zlepšíte svoje prezentační dovednosti pomocí 8 krokového prezentačního modelu
  • Kurz je vyučován na několika úrovních, z nichž první je často nevědomé modelování
  Tento kurz je více než teorie NLP. I když po jeho absolvování budete mít dokonalou znalost všech souvisejících teorií , ještě důležitější je, že se prakticky naučíte vytvářet a modelovat vzorce vedoucí k úspěšnosti a dokonalosti v dané oblasti. Chcete založit svoji kariéru na transformačním NLP koučování, nebo chcete zvýšit své příjmy tím, že aplikujete NLP techniky ve své práci? Potom je tento výcvik určen právě pro vás! Absolvováním výcviku zvýšíte své obchodní výsledky a stanete se úspěšnějšími!
  Po absolvování výcviku
  • Tento výcvik vám umožní dostat se přímo ke kořenům celého Neuro-lingvistického programování se zaměřením na neurovědy, základní principy jednotlivých technik a hluboké techniky modelování.
  • Naučíte se pokročilé NLP změnové techniky , které jsou zdrojem pro významnou transformaci klientů.
  • Budete moci používat vysoce účinné jazykové modely k ovlivňování a změnám chování ve všech kontextech, od podnikání až po vzdělávání, prezentování a koučování .
  • Naučíte se provádět vysoce efektivní prezentace pomocí modelu NLP prezentačních dovedností a efektivně komunikovat s jednotlivci i se skupinami podle zvolené hierarchie a úrovně.
  • Budete umět replikovat chování a myšlení jiných osob a využít to pro osobní rozvoj i pro zefektivnění vaší práce. Jako NLP Master Practitioner budete často tvůrcem významných změn ve světě vašich klientů.

  Rozsah výcviku
  Základy neurověd
  • => Získáte základní znalosti z neurověd, principů a fungování lidského mozku. Díky těmto znalostem lépe pochopíte spojení mezi psychickým a fyzickým tělem. Budete rozumět, jak NLP techniky pracují s mozkem. Díky tomu, budete moci dosahovat lepších výsledků, jak v práci sami se sebou, tak v koučování či terapii s klienty.
  • Budete umět aplikovat klíčové principy/pravidla fungování mozku do provádění a vlastní tvorby NLP technik.
  • Zvýšíte svou schopnost získávat a integrovat odborné informace z nejnovějších výzkumů v oblasti psychologie.
  Obsah
  • Základní části mozku a jejich funkce
  • Principy/pravidla fungování lidského mozku
  • Jak mozek konstruuje realitu
  • Jak vzniká úsudek
  • Heuristiky a zkreslení
  • Fenomén kognitivní disonance
  • Mentální strategie rozhodování
  • Priming a jeho vliv na naše myšlení
  • Práce s pamětí
  • Neuroplasticita

  Základní NLP technika
  • Naučíte se konkrétní postupy a kroky, které se ukrývají za každou technikou klasického NLP a New Code NLP, koučováním a hypnózou
  • Znalost Základní NLP techniky vám umožní pochopit, z jakého důvodu obsahují konkrétní NLP techniky daný počet kroků a konkrétní pořadí
  • Jakmile pochopíte jednotlivé kroky a jejich posloupnost v NLP technikách, tak budete schopni přizpůsobit vedení techniky přesně potřebám klienta a situaci a zároveň vést techniky i na konverzační úrovni.
  Obsah
  • Základní technika z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd
  • Jednotlivé kroky základní techniky
  • Základní technika a jednotlivé techniky klasického NLP a New Code NLP
  • Aplikace Základní techniky do byznysu

  Konverzační vedení NLP technik
  • Seznámíte se základními principy převedení jednotlivých technik do konverzační roviny koučovacího rozhovoru
  • Naučíte se vést konverzačně všechny klasické NLP techniky (SWISH, Visual Squash, Bourání negativní kotvy, Neurologické úrovně atd.) a prakticky si vše procvičíte
  • Propojíte získané znalosti z neurověd a Základní techniky s již známými NLP technikami, což vám umožní provádět techniky velmi nenápadně v konverzační úrovni
  Obsah
  • Základní principy a formy vedení technik na konverzační úrovni
  • Propojení NLP technik s neurovědami a Základní technikou
  • Praktická aplikace konverzačního vedení jednotlivých NLP techniky

  Koučování podle Stromu života
  • Pochopíte celý Strom života dle Kabbaly a naučíte se ho aplikovat NLP koučování
  • Poznáte všechny sefiry a cesty, které Strom života obsahuje, a také jejich význam v NLP koučování
  • Zjistíte, jakou strukturu koučovacího postupu zvolit tak, aby byl v souladu s cestami dle Stromu života
  • Naučíte se identifikovat problémové větve u klienta na základě slov, větních spojení a způsobu přemýšlení, které se odrážejí v jeho odpovědích
  • Dozvíte se, jaké NLP techniky zvolit při řešení konkrétní problémové větve
  • Prakticky si vyzkoušíte strukturu koučování dle Stromu života
  Obsah
  • Seznámení se Stromem života a jeho praktické aplikace do osobní ho života a osobního rozvoje, tak do NLP koučování s externími klienty
  • Poznání jednotlivých sefir, jejich charakteristik a významu v koučování
  • Poznání jednotlivých cest a možnosti jejich vedení – nahoru a dolů Stromem života
  • Vedení celého koučovacího rozhovoru na základě sefir a cest a jejich přímém propojeni s NLP
  • Identifikace problémových větvi na základě rozhovoru s klientem
  • Správné zvolení a realizace NLP technik
  • Realizace koučovacího rozhovoru dle struktury Stromu života

  NLP modelování pomocí Deep Trance Identification
  • Poznáte NLP modelování jako základní dovednost pro získání nevědomých kompetencí dané osoby
  • Naučíte se techniku hlubokého modelování na čtyřech úrovních
  • => Získáte kompletní know how modelování pomocí Deep Trance Identification (DTI)
  • Prakticky si modelování osvojíte prostřednictvím osobního projektu modelování
  • Zavedete namodelované schopnosti do svého života
  • Zjistíte, jak zakódovat získané postupy pro výuku ostatních
  Obsah
  • Zádklady hlubokého modelování na čtyřech úrovních
  • Deep Trance Identification z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd.
  • Příprava na DTI: tvorba budoucího já, definování kontextů, výběr modelovaného a Proti-modelu, tvorba matice událostí, zapojení nevědomí do DTI procesu.
  • Realizace DTI: rapport s modelovaným, podpora snění, výběr nejvhodnější DTI techniky (technika dle Raikova, Stanislavského metoda, opačné DTI, DTI budoucího já,Neurologické úrovně v DTI)
  • Integrace DTI do požadovaných kontextů a využití v budoucnosti.
  • Aplikace a testování.Seznámení s NLP modelováním, jeho principy a postupy
  • Praktické procvičení na sobě i druhých osobách
  • Realizace projektu modelování

  Pokročilé jazykové modely
  • Naučíte se a prakticky si procvičíte pokročilé jazykové vzorce Sleight of Mouth, Beyond Words a Clean Language
  • Budete schopni provádět transformační koučování – změny na úrovních hodnot, přesvědčení a identity - za pomocí jazyka
  • Zjistíte, jak zdokonalit práci s metaforami a zakomponovat je do koučování a osobní změny uklientů
  • Osvojíte ji jazykové dodávání zdrojů a využití časových vzorců
  Obsah
  • Jazykové modely Sleight of Mouth
  • Jazykové modely Beyond Words
  • Jayzkové modely Clean Language
  • Efektivní práce s metaforami
  • Praktický nácvik

  Pokročilé NLP techniky
  • Osvojíte si pokročilé NLP techniky na odstraňování limitujících přesvědčení
  • Naučíte se několik technik vycházejících z namodelování strategií géniů
  • Poznáte transformační techniky pro změnu identity a vytváření nového JÁ
  Obsah
  • Techniky na odstraňování limitujících přesvědčení (Hierarchie kritérií, Cyklus změny přesvědčení a řetězení přesvědčení)
  • Techniky podle strategií géniů (např. S.C.O.R.E….)
  • Techniky na změnu identity (např. Generátor nového chování…)

  Metaprogramy
  • Proniknete do tajů našich vnitřních programů, které ovládají naše přemýšlení a chování
  • Naučíte se základní Metaprogramy, které používáme v jednotlivých situacích i kontextech
  • Prakticky si procvičíte konkrétní otázky, které Vám pomohou snadno a rychle identifikovat Metaprogramy u druhých osob
  • Identifikujete si svoje vlastní Metaprogramy a naučíte se, jak s nimi pracovat
  Obsah
  • Význam Metaprogramů z pohledu komunikačního modelu a výsledného přemýšlení a chování
  • Seznámení se základními Metaprogamy a jejich charakteristikami
  • Konkrétní otázky, které vám pomohou identifikovat jednotlivé Metaprogramy u druhých osob
  • Praktické použití Metaprogramů v různých situacích (koučování, výběr osob, obchod…)
  • Identifikace Metaprogramů u sebe sama a praktické návody na jejich rozvoj

  Personal Breakthrough Session
  • Pokročilý koučovací model pro transformační koučování
  • Využití osobních hodnot klienta a identifikace klíčovým bodů pro změnu
  • Vytvoření významných životních změn za 4-5 hodin intenzivního koučování
  • Postup při pokračování koučovacích setkání tak, aby změny byly rychlé, efektivní a trvalé
  Obsah
  • Detailní struktura Personal Breakthrough Session
  • Rozhovor o hodnotách a jeho využití při transformačním koučování
  • Intervence hodnotami - vyvolání a vytváření intervencí na hodnotové úrovni pro dosahování významných změn
  • Odhalení Metaprogramů a práce s nimi v rámci PBTS
  • Nové způsoby vedení intervenčních technik
  • Sebe-zkušenost z absolvování transformačního koučování pomocí PBTS
  • Praktický nácvik, rozbor a zpětná vazba

  Pokročilá hypnóza
  • Naučíte se pokročilé postupy navození hypnotického stavu.
  • Poznáte, jak využít hypnózu pro zvýšení účinnosti NLP technik.
  • Naučíte se základy ericksonovského vedení hypnotického sezení.
  • Osvojíte si pevnou strukturu vedení hypnózy s klientem.
  Obsah
  • Pokročilé vstupy do hypnotického stavu.
  • Stupně hypnotického stavu.
  • Vedení NLP Technik v hynóze.
  • Ericksonovské vedení hypnózy.
  • Pokročilé prohlobení hypnotického stavu.
  • Různé druhy ukončení hypnotického stavu.
  • Autohypnóza.

  Časové linie
  • Seznámíte se s časovými liniemi a jejich praktickém využití při NLP koučování
  • Naučíte se pracovat s různými formáty časových os (prostorové, vizuální, hypnóza)
  • Zdokonalíte se v práci s metaforami v osobní historii klienta
  • Osvojíte si re-imprinting, tj. proces pomáhající klientovi překonat obtížné situace z minulosti a tím změnit klientovo vnímání současosti
  • Poznáte, jak využívat nevědomí při práci se změnami zaměřenými na minulost
  Obsah
  • Co jsou časové linie a jak se s nimi pracuje
  • Práce s různými formáty časových os (prostorové, vizuální, hypnóza), jejich specifika a způsoby využití
  • Pokročilá práce s metaforami v osobní historii klienta
  • Pokročilé NLP techniky pracující s časovými osami (Re-imprinting, Proskočení, Regrese a další…)
  • Časové linie při hypnotickém sezení

  Prezentační dovednosti
  • Naučíte se, jak využití NLP postupů a technik pro získání a udržení pozornosti posluchačů
  • Zjistíte, jak zaujmout posluchače na nevědomé úrovni a jakou roli zde hrají metafory
  • Seznámíte se s 4MAT modelem, který vám pomůže identifikovat, jaké typy posluchačů na prezentaci máte a jak uzpůsobit prezentaci jejich potřebám
  • Pochopíte, jak zaměřit pozornost posluchačů požadovaným směrem a využít jazykových modelů pro jejich ovlivnění
  • Prakticky si vyzkoušíte prezentaci podle unikátního NLP 8-krokového modelu pro tvorbu a realizaci prezentací
  • Dostanete konkrétní rady a tipy pro maximální zefektivnění vašich prezentačních dovedností
  Obsah
  • NLP techniky a postupy používané ve vysoce efektivních prezentacích
  • 4MAT model
  • Použití metafor a jazykových modelů v prezentacích
  • 8-krokový NLP prezentační model
  • Praktický nácvik prezentací, vč. rozborů, zpětné vazby a doporučení


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...

  Certifikovaný výcvik NLP Master Practitioner ON LINE je novinkou v naší nabídce! Jedná se o on-line verzi nejkomplexnějšího a nejobsáhlejšího NLP Master výcviku. Byl vytvořen na základě dlouholeté realizace úspěšného kurzu NLP Master Practitioner a obsahuje to nejlepší , co v oblasti NLP vzdělání můžete získat. ¨ Během 13dnů se naučíte se provádět efektivnější , rychlejší a masivnější změny u svých klientů i u sebe. Pochopíte na jakých principech a psychologických zákonech je Neuro-lingvistické programování založeno a stanete se skutečným mistrem NLP .


  Cíle kurzu Během výcviku se seznámíte s principy a technikami , na jejichž základě stojí celé Neuro-lingvistického programování, což vám umožní nejen zkvalitnit svoje koučovací schopnosti či umět číst nové NLP techniky, ale i vytvářet si své vlastní NLP techniky a modely , které budete aktuálně potřebovat ve své praxi. Dostaňte se mezi nejlepší kouče využívající transformační techniky NLP! Navíc sami detailně pochopíte a natrénujete princip, na kterém se NLP zrodilo, tj. modelování . Modelování se využívá jako klíčová dovednost v průběhu celého kurzu ; pomocí něho se naučíte všechny ostatní dovednosti, které jsou obsahem kurzu . Naučíte se celou řadu transformačních koučovacích technik a postupů a v důsledku toho budete schopni provádět pokročilé procesní změny s jednotlivci a skupinami . Postupně si osvojíte celou řadu pokročilých jazykových vzorců a budete je umět využívat pro ovlivňování změn a realizovat pomocí nich vysoce efektivní NLP prezentace .
  Koncept výcviku Během své účasti na kurzu budete přenášet své naučené znalosti do praxe prostřednictvím mnoha cvičení, projektů, přijímání a poskytování zpětné vazby, reflektování, koučování a skupinových diskusí . Většina kurzu je pojata jako sebezkušenostní a prožitková; to vám zprostředkuje (jak v roli klienta, tak v roli kouče) praktické zkušenosti v tom, jak NLP Master techniky fungují, a jak hluboké změny v klientovi vyvolávají. Zlepšíte tak své NLP dovednosti. Na kurzu získáte teoretické poznatky, shlédnete ukázky a demonstrace nových NLP technik - a následně budete sami provádět cvičení a případové studie , které vám pomohou se naplno rozvíjet jako NLP Master. Natrénujete modelování dovedností, a to pomocí modelování různých technik a vzorců chování. Díky tomu budete moci provádět velmi efektivní NLP změny v klientově chování na více implicitních úrovních (často dojde ke změně ještě předtím, než si váš klient uvědomí, že se něco stalo a změnilo).
  Z jakého důvodu se zúčastnit výcviku NLP Master Practitioner ON-LINE?
  • Pochopíte principy fungování lidského mozku a aplikaci nejnovějších výzkumů v oblasti neurověd do Neuro-lingvistického programování, do koučování i do jiných oblastí
  • Naučíte se rozeznávat rozdíly mezi jednotlivými NLP školami a přístupy a vzájemně je propojovat tak, abyste dosáhli synergického efektu
  • Poznáte principy a zákonitosti, na kterých fungují jednotlivé techniky klasického i New Code NLP
  • Dokážete přizpůsobit způsob vedení jednotlivých technik podle typu klienta
  • Budete schopni vést všechny NLP techniky na konverzační úrovni
  • Naučíte se pokročilé techniky modelování, které vám umožní dosahovat lepších výsledků v osobním i profesním životě.
  • Budete schopni pracovat při koučování s klientem na transformační úrovni, a to hned několika různými technikami
  • Dokážete změnit klientovo vnímání minulých událostí, a ovlivnit tak jeho aktuální prožívání a výsledky
  • Dozvíte se, jak fungují Metaprogramy a jak pomocí otázek predikovat přemýšlení a chování druhých osob v konkrétních situacích
  • Poznáte nový rozměr vedení hypnotických sezení a propojení hypnózy s vybranými NLP technikami
  • Zlepšíte svoje prezentační dovednosti pomocí 8 krokového prezentačního modelu
  • Kurz je vyučován na několika úrovních, z nichž první je často nevědomé modelování
  Tento kurz je více než teorie NLP. I když po jeho absolvování budete mít dokonalou znalost všech souvisejících teorií , ještě důležitější je, že se prakticky naučíte vytvářet a modelovat vzorce vedoucí k úspěšnosti a dokonalosti v dané oblasti. Chcete založit svoji kariéru na transformačním NLP koučování, nebo chcete zvýšit své příjmy tím, že aplikujete NLP techniky ve své práci? Potom je tento výcvik určen právě pro vás! Absolvováním výcviku zvýšíte své obchodní výsledky a stanete se úspěšnějšími!
  Po absolvování výcviku
  • Tento výcvik vám umožní dostat se přímo ke kořenům celého Neuro-lingvistického programování se zaměřením na neurovědy, základní principy jednotlivých technik a hluboké techniky modelování.
  • Naučíte se pokročilé NLP změnové techniky , které jsou zdrojem pro významnou transformaci klientů.
  • Budete moci používat vysoce účinné jazykové modely k ovlivňování a změnám chování ve všech kontextech, od podnikání až po vzdělávání, prezentování a koučování .
  • Naučíte se provádět vysoce efektivní prezentace pomocí modelu NLP prezentačních dovedností a efektivně komunikovat s jednotlivci i se skupinami podle zvolené hierarchie a úrovně.
  • Budete umět replikovat chování a myšlení jiných osob a využít to pro osobní rozvoj i pro zefektivnění vaší práce. Jako NLP Master Practitioner budete často tvůrcem významných změn ve světě vašich klientů.

  Rozsah výcviku
  Základy neurověd
  • => Získáte základní znalosti z neurověd, principů a fungování lidského mozku. Díky těmto znalostem lépe pochopíte spojení mezi psychickým a fyzickým tělem. Budete rozumět, jak NLP techniky pracují s mozkem. Díky tomu, budete moci dosahovat lepších výsledků, jak v práci sami se sebou, tak v koučování či terapii s klienty.
  • Budete umět aplikovat klíčové principy/pravidla fungování mozku do provádění a vlastní tvorby NLP technik.
  • Zvýšíte svou schopnost získávat a integrovat odborné informace z nejnovějších výzkumů v oblasti psychologie.
  Obsah
  • Základní části mozku a jejich funkce
  • Principy/pravidla fungování lidského mozku
  • Jak mozek konstruuje realitu
  • Jak vzniká úsudek
  • Heuristiky a zkreslení
  • Fenomén kognitivní disonance
  • Mentální strategie rozhodování
  • Priming a jeho vliv na naše myšlení
  • Práce s pamětí
  • Neuroplasticita

  Základní NLP technika
  • Naučíte se konkrétní postupy a kroky, které se ukrývají za každou technikou klasického NLP a New Code NLP, koučováním a hypnózou
  • Znalost Základní NLP techniky vám umožní pochopit, z jakého důvodu obsahují konkrétní NLP techniky daný počet kroků a konkrétní pořadí
  • Jakmile pochopíte jednotlivé kroky a jejich posloupnost v NLP technikách, tak budete schopni přizpůsobit vedení techniky přesně potřebám klienta a situaci a zároveň vést techniky i na konverzační úrovni.
  Obsah
  • Základní technika z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd
  • Jednotlivé kroky základní techniky
  • Základní technika a jednotlivé techniky klasického NLP a New Code NLP
  • Aplikace Základní techniky do byznysu

  Konverzační vedení NLP technik
  • Seznámíte se základními principy převedení jednotlivých technik do konverzační roviny koučovacího rozhovoru
  • Naučíte se vést konverzačně všechny klasické NLP techniky (SWISH, Visual Squash, Bourání negativní kotvy, Neurologické úrovně atd.) a prakticky si vše procvičíte
  • Propojíte získané znalosti z neurověd a Základní techniky s již známými NLP technikami, což vám umožní provádět techniky velmi nenápadně v konverzační úrovni
  Obsah
  • Základní principy a formy vedení technik na konverzační úrovni
  • Propojení NLP technik s neurovědami a Základní technikou
  • Praktická aplikace konverzačního vedení jednotlivých NLP techniky

  Koučování podle Stromu života
  • Pochopíte celý Strom života dle Kabbaly a naučíte se ho aplikovat NLP koučování
  • Poznáte všechny sefiry a cesty, které Strom života obsahuje, a také jejich význam v NLP koučování
  • Zjistíte, jakou strukturu koučovacího postupu zvolit tak, aby byl v souladu s cestami dle Stromu života
  • Naučíte se identifikovat problémové větve u klienta na základě slov, větních spojení a způsobu přemýšlení, které se odrážejí v jeho odpovědích
  • Dozvíte se, jaké NLP techniky zvolit při řešení konkrétní problémové větve
  • Prakticky si vyzkoušíte strukturu koučování dle Stromu života
  Obsah
  • Seznámení se Stromem života a jeho praktické aplikace do osobní ho života a osobního rozvoje, tak do NLP koučování s externími klienty
  • Poznání jednotlivých sefir, jejich charakteristik a významu v koučování
  • Poznání jednotlivých cest a možnosti jejich vedení – nahoru a dolů Stromem života
  • Vedení celého koučovacího rozhovoru na základě sefir a cest a jejich přímém propojeni s NLP
  • Identifikace problémových větvi na základě rozhovoru s klientem
  • Správné zvolení a realizace NLP technik
  • Realizace koučovacího rozhovoru dle struktury Stromu života

  NLP modelování pomocí Deep Trance Identification
  • Poznáte NLP modelování jako základní dovednost pro získání nevědomých kompetencí dané osoby
  • Naučíte se techniku hlubokého modelování na čtyřech úrovních
  • => Získáte kompletní know how modelování pomocí Deep Trance Identification (DTI)
  • Prakticky si modelování osvojíte prostřednictvím osobního projektu modelování
  • Zavedete namodelované schopnosti do svého života
  • Zjistíte, jak zakódovat získané postupy pro výuku ostatních
  Obsah
  • Zádklady hlubokého modelování na čtyřech úrovních
  • Deep Trance Identification z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd.
  • Příprava na DTI: tvorba budoucího já, definování kontextů, výběr modelovaného a Proti-modelu, tvorba matice událostí, zapojení nevědomí do DTI procesu.
  • Realizace DTI: rapport s modelovaným, podpora snění, výběr nejvhodnější DTI techniky (technika dle Raikova, Stanislavského metoda, opačné DTI, DTI budoucího já,Neurologické úrovně v DTI)
  • Integrace DTI do požadovaných kontextů a využití v budoucnosti.
  • Aplikace a testování.Seznámení s NLP modelováním, jeho principy a postupy
  • Praktické procvičení na sobě i druhých osobách
  • Realizace projektu modelování

  Pokročilé jazykové modely
  • Naučíte se a prakticky si procvičíte pokročilé jazykové vzorce Sleight of Mouth, Beyond Words a Clean Language
  • Budete schopni provádět transformační koučování – změny na úrovních hodnot, přesvědčení a identity - za pomocí jazyka
  • Zjistíte, jak zdokonalit práci s metaforami a zakomponovat je do koučování a osobní změny uklientů
  • Osvojíte ji jazykové dodávání zdrojů a využití časových vzorců
  Obsah
  • Jazykové modely Sleight of Mouth
  • Jazykové modely Beyond Words
  • Jayzkové modely Clean Language
  • Efektivní práce s metaforami
  • Praktický nácvik

  Pokročilé NLP techniky
  • Osvojíte si pokročilé NLP techniky na odstraňování limitujících přesvědčení
  • Naučíte se několik technik vycházejících z namodelování strategií géniů
  • Poznáte transformační techniky pro změnu identity a vytváření nového JÁ
  Obsah
  • Techniky na odstraňování limitujících přesvědčení (Hierarchie kritérií, Cyklus změny přesvědčení a řetězení přesvědčení)
  • Techniky podle strategií géniů (např. S.C.O.R.E….)
  • Techniky na změnu identity (např. Generátor nového chování…)

  Metaprogramy
  • Proniknete do tajů našich vnitřních programů, které ovládají naše přemýšlení a chování
  • Naučíte se základní Metaprogramy, které používáme v jednotlivých situacích i kontextech
  • Prakticky si procvičíte konkrétní otázky, které Vám pomohou snadno a rychle identifikovat Metaprogramy u druhých osob
  • Identifikujete si svoje vlastní Metaprogramy a naučíte se, jak s nimi pracovat
  Obsah
  • Význam Metaprogramů z pohledu komunikačního modelu a výsledného přemýšlení a chování
  • Seznámení se základními Metaprogamy a jejich charakteristikami
  • Konkrétní otázky, které vám pomohou identifikovat jednotlivé Metaprogramy u druhých osob
  • Praktické použití Metaprogramů v různých situacích (koučování, výběr osob, obchod…)
  • Identifikace Metaprogramů u sebe sama a praktické návody na jejich rozvoj

  Personal Breakthrough Session
  • Pokročilý koučovací model pro transformační koučování
  • Využití osobních hodnot klienta a identifikace klíčovým bodů pro změnu
  • Vytvoření významných životních změn za 4-5 hodin intenzivního koučování
  • Postup při pokračování koučovacích setkání tak, aby změny byly rychlé, efektivní a trvalé
  Obsah
  • Detailní struktura Personal Breakthrough Session
  • Rozhovor o hodnotách a jeho využití při transformačním koučování
  • Intervence hodnotami - vyvolání a vytváření intervencí na hodnotové úrovni pro dosahování významných změn
  • Odhalení Metaprogramů a práce s nimi v rámci PBTS
  • Nové způsoby vedení intervenčních technik
  • Sebe-zkušenost z absolvování transformačního koučování pomocí PBTS
  • Praktický nácvik, rozbor a zpětná vazba

  Pokročilá hypnóza
  • Naučíte se pokročilé postupy navození hypnotického stavu.
  • Poznáte, jak využít hypnózu pro zvýšení účinnosti NLP technik.
  • Naučíte se základy ericksonovského vedení hypnotického sezení.
  • Osvojíte si pevnou strukturu vedení hypnózy s klientem.
  Obsah
  • Pokročilé vstupy do hypnotického stavu.
  • Stupně hypnotického stavu.
  • Vedení NLP Technik v hynóze.
  • Ericksonovské vedení hypnózy.
  • Pokročilé prohlobení hypnotického stavu.
  • Různé druhy ukončení hypnotického stavu.
  • Autohypnóza.

  Časové linie
  • Seznámíte se s časovými liniemi a jejich praktickém využití při NLP koučování
  • Naučíte se pracovat s různými formáty časových os (prostorové, vizuální, hypnóza)
  • Zdokonalíte se v práci s metaforami v osobní historii klienta
  • Osvojíte si re-imprinting, tj. proces pomáhající klientovi překonat obtížné situace z minulosti a tím změnit klientovo vnímání současosti
  • Poznáte, jak využívat nevědomí při práci se změnami zaměřenými na minulost
  Obsah
  • Co jsou časové linie a jak se s nimi pracuje
  • Práce s různými formáty časových os (prostorové, vizuální, hypnóza), jejich specifika a způsoby využití
  • Pokročilá práce s metaforami v osobní historii klienta
  • Pokročilé NLP techniky pracující s časovými osami (Re-imprinting, Proskočení, Regrese a další…)
  • Časové linie při hypnotickém sezení

  Prezentační dovednosti
  • Naučíte se, jak využití NLP postupů a technik pro získání a udržení pozornosti posluchačů
  • Zjistíte, jak zaujmout posluchače na nevědomé úrovni a jakou roli zde hrají metafory
  • Seznámíte se s 4MAT modelem, který vám pomůže identifikovat, jaké typy posluchačů na prezentaci máte a jak uzpůsobit prezentaci jejich potřebám
  • Pochopíte, jak zaměřit pozornost posluchačů požadovaným směrem a využít jazykových modelů pro jejich ovlivnění
  • Prakticky si vyzkoušíte prezentaci podle unikátního NLP 8-krokového modelu pro tvorbu a realizaci prezentací
  • Dostanete konkrétní rady a tipy pro maximální zefektivnění vašich prezentačních dovedností
  Obsah
  • NLP techniky a postupy používané ve vysoce efektivních prezentacích
  • 4MAT model
  • Použití metafor a jazykových modelů v prezentacích
  • 8-krokový NLP prezentační model
  • Praktický nácvik prezentací, vč. rozborů, zpětné vazby a doporučení


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...


  * Počet modulů:12
  [dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


  Dotaz ke kurzu: NLP Master Practitioner ON-LINE
  text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

     ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
  Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

                Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
  [Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

  Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

  Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


  Centrum systemiky a NLP s.r.o.

  :: Společnost Centrum systemiky a NLP s.r.o. se specializuje na nové a netradiční přístupy a metody ve vzdělávání a rozvoji dospělých. Do všech produktů v naší nabídce promítáme aktuální novinky v oblasti systemického přístupu, Ericksonské konverzační hypnózy, NLP, koučování a mediace. Pořádáme široké spektrum certifikovaných kurzů s NLP tématikou. * Pokud si vyberete pro své školení NLP certifikovaného ITANLP trenéra, tak máte záruku, že prošel komplexním výcvikem a certifikací u spoluzakladatele NLP a New Code NLP Johna Grindera, spoluzakladatelky New Code NLP Carmen Bostic St. Clair a master trenéra Michaela Carrolla....

  Platební podmínky pro účast na kurzu

  Cena a platební podmínky
  4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy.
  4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001/5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu.
  4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu.
  4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP.
  4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály.
  4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.

  Podobné kurzy #NLP Master Practitioner ON-LINE >>


  Další kurzy a školení: NLP Master Practitioner ON-LINE
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  NLP Master Practitioner
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Nový certifikovaný výcvik NLP Master Practitioner – je nejkomplexnější a nejobsáhlejší NLP Master kurz v Čechách a na Slovensku. Byl vytvořen na základě dlouholeté realizace úspěšného kurzu NLP Master Practitioner a obsahuje to nejlepší, co v oblasti NLP vzdělání můžete zí Další podobné školení nebo kurzy
  NLP Practitioner ON-LINE 2024
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Výcvik NLP Practitioner ON-LINE je mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování, který zahrnuje kompletní znalosti a dovednosti potřebné pro práci se sebou i s klienty. Svojí formou je zaměřen na vedení jednotlivých NLP technik v on-line podobě přes vi Další podobné školení nebo kurzy
  AWS Cloud Practitioner Essentials
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : This course is for individuals who seek an overall understanding of the Amazon Web Services (AWS) Cloud, independent of specific technical roles. You will lea> about AWS Cloud concepts, AWS services, security, architecture, pricing, and support to build your AWS Cloud know Další podobné školení nebo kurzy
  NLP Premier Practitioner 2024
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Výcvik NLP Premier Practitioner zahrnuje obsahově dva kompletní mezinárodně certifikované výcviky Neuro-lingvistického programování! Obsah NLP Premier Practitioner: Klasický NLP Practitioner zahrnuje nejnovější poznatky a techniky využívané v tradičních výcvicích Neur Další podobné školení nebo kurzy
  NLP New Code Practitioner
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : New Code NLP byl navržen tak, aby aktualizoval Classic Code a umožnil absolventům výcviku rychlou a jednoduchou aplikací NLP na klienta během koučování, tak i na sebe sama. Nové techniky a hry výrazně podporují změnu, která navíc nastává na několika úrovních. Další podobné školení nebo kurzy
  Scrum Master 2.0
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro Scrum Mastery, Agilní kouče, management a team leadery, kterým pomůže zjistit zda tým roste po technické i lidské stránce, poradí jak zvyšovat efektivitu týmu a co může Scrum Master - manager pro růst jednotlivců i týmu dělat. Scrum ceremonie vám už fungu Další podobné školení nebo kurzy
  (NE) technický Scrum Master
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro Scrum mastery, Agilní kouče, netechnické product ownery a netechnický management. Srozumitelně provádí základy počítačových technik a nasazení kódu do produkce, vysvětlí výhody využití párového programování, unit testů, integračních či akceptačních testů. Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz Brow Master® - profesionální úprava obočí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : KURZ PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVY OBOČÍ Brow bary a precizní úprava obočí se v dnešní době stávají velice významným trendem. Obočí nám rámuje obličej a proto bychom mu měli věnovat odpovídající pozornost. Další podobné školení nebo kurzy
  Master Barista
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : [Práce s kávou a mlékem] Master barista je nabitý baristický kurz, v němž vás jako budoucí baristky a baristy naučíme vše potřebné. Kurz je určen také všem milovníkům kávy, kterým tento mýtický nápoj učaroval. Další podobné školení nebo kurzy
  Master Bartender
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : [Barman] Souhrnný kurz, po němž budete za barem jako doma. Primárním posláním tohoto ojedinělého a intenzivního kurzu je naučit Vás vše, co potřebujete umět za barem, a to rychle a efektivně, jak po teoretické, tak praktické stránce. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-09-30 00:44:13

  Centrum systemiky a NLP s.r.o.
  NLP Master Practitioner ON-LINE #

  Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení + Humanitní kurzy a semináře - psychologie, pedagogika, filozofie, sociologie, historie

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Virtualizace

  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  master, master, novinkou, online, practitioner, practitioner, výcvik  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSNLP Master Practitioner ON-LINE [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Centrum systemiky a NLP s.r.o. - Praha 2 :: - Společnost Centrum systemiky a NLP s.r.o. se specializuje na nové a netradiční přístupy a metody ve vzdělávání a rozvoji dospělých. Do všech produktů v naší nabídce promítáme aktuální novinky v oblasti systemického přístupu, Ericksonské konverzační hypnózy, NLP, koučování a mediace. Pořádáme široké spektrum certifikovaných kurzů s NLP tématikou. * Pokud si vyberete pro své školení NLP certifikovaného ITANLP trenéra, tak máte záruku, že prošel komplexním výcvikem a certifikací u spoluzakladatele NLP a New Code NLP Johna Grindera, spoluzakladatelky New Code NLP Carmen Bostic St. Clair a master trenéra Michaela Carrolla....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Cena a platební podmínky
  4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy.
  4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001/5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu.
  4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu.
  4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP.
  4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály.
  4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Víkendový eM3 Coffee Master
  Víkendový eM3 Coffee Master eM3 Coffee Československého exilu 40 14300 Praha 12, Česká republika Tel: 775 988 204..., Praha 4

  Vedoucí směny pro novou kavárnu STARBUCKS v centru Prahy
  zaškolení v oblasti kávy - certifikace baristy Starbucks, navazující Coffee Master program pružná pracovní doba - respektujeme..., Praha 1

  Barista na hlavní pracovní poměr pro STARBUCKS na Chodově
  baristy Starbucks, navazující Coffee Master program pružná pracovní doba samozřejmostí - respektujeme tvůj osobní čas, směny..., Praha 4

  Podobné kurzy # nlp + master + practitioner + online • ^
   
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2023 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Novela zákona o silničním provozu od 1.ledna 2024 v říjnu 2023 - online
  ^