logo skoleni-kurzy

KURZ PRAKTICKE UCETNICTVI OD A DO ZAVERKY [ŠKOLENÍ]
PARCON PARTNER V O S


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” - Následující kurzy:

 

 

KURZ PRAKTICKE UCETNICTVI OD A DO ZAVERKY

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Daňový specialista - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - rekvalifikační kurz dálkověPodrobnosti
 • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurzPodrobnosti


[Školení] - Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” - s certifikátem


ParCon Partner, v. o. s.


Kurz je mimořádně vhodný pro začátečníky a ” falešné začátečníky ” studenty středních a vysokých škol jako příprava na zkoušky pro všechny zájemce z praxe k utřídění a zopakování znalosti ...


Cena kurzu:
     ...   5.714 Kč / kurz  

     ... včetně DPH: 6.913 Kč / kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení:

   NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací a ÚSC, včetně přípravy na účetní závěrku - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 CZK /Kurz (3.255 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací a ÚSC, včetně přípravy na účetní závěrku - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 CZK /Kurz (3.255 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Živé vysílání - ONLINE seminář - eLearning, Webináře  
  (??)   PŘÍPRAVA MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ONLINE ŠKOLENÍ - Intellego - vzdělávací agentura

  - ... cena: 2.100 Kč/Kurz (2.541 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     - -Kdekoliv-  
  (??)   Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Živé vysílání - ONLINE seminář - eLearning, Webináře  
  (??)   ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ZA ROK 2022 – ONLINE ŠKOLENÍ - Intellego - vzdělávací agentura

  - ... cena: 1.900 Kč/Kurz (2.299 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     On-Line - eLearning, Webináře  
  (??)   Účetní závěrka v návaznosti na daň z příjmu on-line - AldEkon účetnictví

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví nejen v závěru roku včetně příkladu, řešení chyb a nastavení prevence - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.790 CZK /Kurz (3.376 CZK /Kurz včetně DPH)

 • -- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:  Popis kurzu
  Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” - s certifikátem


  Kurz je určen pro ...

  Kurz je mimořádně vhodný pro začátečníky a ” falešné začátečníky ” studenty středních a vysokých škol jako příprava na zkoušky pro všechny zájemce z praxe k utřídění a zopakování znalosti


  Lektoři kurzu

  Lektorem kurzu je Ing. Pavel Hanuš, středoškolský a vysokoškolský učitel účetnictví a finančních předmětů


  [Kurz] Náplň kurzu...

  Kurz "Praktické účetnictví od A až po Závěrku" je určen všem zájemcům o praktické znalosti (podvojného finančního) účetnictví. Protože je obsahově koncipován skutečně od "A do Z", není nutné žádné předchozí vzdělání z této oblasti, výhodou (nikoliv podmínkou) jsou obecné znalosti z hospodaření podniku.
  Kurz je především určen:

  • - začátečníkům se zájmem o oblast účetnictví
  • - tzv. "falešným začátečníkům", tj. těm, kteří se již s účetnictvím někdy setkali
  • - studentům středních a vysokých škol jako příprava na všechny druhy zkoušek
  • - všem z praxe, kteří si potřebují utřídit nebo zopakovat své znalosti a zkušenosti


  Kurz je připraven na základě aktuální legislativní úpravy oblasti účetnictví a daní, obecné pojmy a informace jsou vykládány s maximálním důrazem na praktickou aplikaci a tím i snazší pochopení.
  Teoretické základy jsou doplněny množstvím účetních případů, které jsou účastníky řešeny společně v rámci výkladové části i samostatně v rámci procvičování.
  Dostatek času je věnován i praktickým radám a "fíglům", zkušenostem lektora z praxe a samozřejmě i dotazům účastníků.
  Absolvent kurzu by měl získat ucelený přehled o problematice (podvojného) účetnictví a o obsahu a rozsahu práce účetního pracovníka. Tyto znalosti může dále rozvíjet při své práci nebo dalším studiu. Každý účastník obdrží certifikát (osvědčení) o absolvování kurzu , přičemž tento certifikát bude obsahovat i stručný obsah kurzu .
  Kurz je zcela záměrně směřován na období podzimních víkendů, konkrétně na páteční odpoledne a následná sobotní dopoledne a odpoledne, tj. na volný čas účastníků - pro lepší soustředění. Kurz obsahuje celkem 18 lekcí s celkovou délkou 60 výukových hodin (60timinutových).
  Základní probírané okruhy v kurzu :

  • - předmět a funkce účetnictví
  • - majetek podniku a zdroje jeho krytí
  • - rozvaha, aktiva, pasíva
  • - náklady, výnosy, hospodářský výsledek
  • - účtování na rozvahových a výsledkových účtech
  • - účetní a daňové doklady
  • - účtování o dlouhodobém majetku vč. odpisů
  • - účtování o zásobách
  • - účtování o krátkodobém finančním majetku
  • - účtování o pohledávkách a závazcích
  • - výpočet a zaúčtování mezd
  • - účtování o nákladech a výnosech
  • - průvodce českou daňovou soustavou s důrazem na DPH a daně z příjmů
  • - účtování o daních, představení některých daňových formulářů
  • - účtování na kapitálových účtech a účtech dlouhodobých závazků
  • - časové rozlišení nákladů a výnosů
  • - uzávěrkové operace a úvod do složitějších účetních situaci
  • - účetní uzávěrka a otevření účtů na začátku nového účetního období
  • - roční účetní závěrka a její interpretace
  • - průběžné opakování dle zájmu účastníků


  [Kurz] Smluvní podmínky...

 • Přihlásit se lze prostřednictvím on-line formuláře kliknutím na datum kurzu
 • Cena akce je smluvní a nelze ji nijak krátit.
 • Cena akce vždy zahrnuje kurzovné a materiály k akci (příklady apod.), popř. další materiály uvedené v detailu nabídky dané akce.
 • Platbu za akci je nutno provést poukázáním na bankovní účet pořadatele, a to bank. převodem či složením hotovosti v kterékoli pobočce Komerční banky na základě zálohové faktury, kterou pořadatel zašle e-mailem po objednání akce. Nebude-li platba připsána na účet pořadatele do 3 dnů po objednání, bude objednávka bez náhrady zrušena a účast na objednané akci uvolněna jinému zájemci.
 • Ceny všech obsahují DPH v platné sazbě, jsou uvedeny jako cena za 1 účastníka akce a takto jsou konečné. Při prezenci obdrží účastník daňový doklad.
 • Objednávka akce je závazná až po jejím úplném uhrazení.
 • Prezence na akci začíná 30 minut před zahájením první lekce.
 • při prezenci se účastníci zapisují do prezenční listiny, údaje v ní obsažené budou využity pouze pro potřeby realizace akce a pro vystavení certifikátu (osvědčení) o absolvování akce. Do prezenční listiny se zapisuje výhradně jméno a příjmení účastníka, popř. jeho akademický titul (tituly), datum a místo narození.
 • V případě většího počtu účastníků než je kapacita učebny mají přednost účastníci, kteří objednávku akce uhradili dříve, a to dle údajů (podkladů) pořadatele akce.
 • Účast na akci lze stornovat bezplatně do 5. dne přede dnem první lekce. V takovém případě pořadatel vrátí celou částku za objednanou akci. Bude-li účast na akci stornována méně než 5 dní před zahájením první lekce, činí stornopoplatek 60 % z ceny akce. Částka, která bude vracena (případně po odečtení stornopoplatku) vrátí pořadatel akce do 3 pracovních dnů bankovním převodem či poštovní poukázkou, a to dle přání účastníka, který svou účast na akci stornoval (zrušil).
 • Za lekce, kterých se účastník nezúčastní, se neposkytuje žádná žádná náhrada ani sleva.
 • V závažných případech může účastník za sebe na danou lekci vyslat náhradníka, o čemž musí informovat lektora akce nejpozději před zahájením dané lekce.
 • Pořizování zvukových, obrazových či obrazově – zvukových záznamů je možné jen s předchozím výslovným souhlasem lektora, jinak je zakázáno.
 • Pro následné zjištění docházky poznamenají účastníci svou přítomnost na lekci záznamem do docházkové listiny.
 • Účastníci, kteří absolvovali alespoň 75 % doby trvání akce, obdrží na poslední lekci certifikát (osvědčení) o absolvování akce. Tento certifikát nenahrazuje potvrzení o rekvalifikaci dle zvláštních právních předpisů. Vydání certifikátu (osvědčení) se týká i jednodenních akcí.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu nebo místa konání akce, což je povinen nejpozději 3 dny před jejím zahájením sdělit účastníkovi. Při takovéto změně je účastník oprávněn zrušit (stornovat) účast na akci, přičemž ustanovení o stornopoplatku uvedeném v odst. 10 těchto podmínek se nepoužije a pořadatel se zavazuje vrátit celou částku tak způsobem uvedeným v odst. 10.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit, a to i bez předchozího upozornění. Pro účastníky akcí jsou však závazné ty obchodní podmínky, které byly platné v době objednání vzdělávací akce.
 • Pořadatelem akcí se rozumí společnost ParCon & Partner, v. o. s., pobočka Praha, Biskupcova 82, 130 00 Praha 3, IČO 64825264 (sídlo společnosti Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové
  03.) . • [dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


  Dotaz ke kurzu: Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ”
  text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

     ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
  Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

                Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
  [Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

  Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

  Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář  Re: Dotaz ke kurzu: Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” : Dobrý den, děkujeme za váš zájem o kurz PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ OD A po Závěrku. Kurz se koná vždy v pondělí a ve středu od 16. ...

  Dotaz ke kurzu: Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” : Dobrý den, rád bych se informoval o termínu tohoto kurzu . Jedná se o denní , večerní nebo víkendový kurz? ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” : Dobry den, dekujeme za Vas dotaz ke kurzu Prakticke ucetnictvi od A po Zaverku . Kurz zacina 21. 9. 2009, kona se vzdy v pondeli a ve stredu od 16.00 do cca 19.00 v ucebnach v blizkosti stanice metra Zelivskeho. Tesime se na Vasi pripadnou ucast. Pavel Hanus ...

  Dotaz ke kurzu: Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” : Dobrý den, chtěla bych vědět jestli je tento kurz formou večerního studia, nebo kdy se na tento kurz dochází. . ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” : Dobrý den, děkujeme za zájem o naše vzdělávací akce. Termíny našich kurzů budou zveřejněny do konce června 2009. ...

  Dotaz ke kurzu: Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” : Dobrý den, ráda bych v září absolvovala kurz Podvojného účetnictví. Pošlete mi prosím informace, kdy a za kolik korun bude kurz vaší firmou pořádán. ...

  ParCon Partner, v. o. s.

  :: Naše společnost se nabízí vzdělávací kurzy z oblasti účetnictví, daňové evidence, daní a práce s výpočetní technikou. Protože se těmito oblastmi zabýváme i v praxi - jsme poradenská společnost - jsou i naše kurzy orientovány na maximální praktické zvládnutí vědomostí a znalostí z našich kurzů. Jsme držiteli akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace pro pracovní činnosti ÚČETNICTVÍ....

  Platební podmínky pro účast na kurzu

  Ceny kurzů jsou smluvní a nelze je nijak krátit
  Ceny kurzů zahrnují kurzovné, materiály ke kurzu a podle charakteru kurzu též přístup k e-learningové aplikaci či další materiály. Platbu kurzu lze provést jen zálohově bankovním převodem na základě zálohové faktury, kterou Vám zašleme předem. Při vyšším počtu účastníků než je kapacita učebny mají přednost účastníci, kteří kurz uhradili předem. Při prezenci obdrží všichni účastníci daňový doklad [jsme plátci DPH].

  Podobné kurzy #Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” >>


  Další kurzy a školení: Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ”
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Roční uzávěrka a závěrka podnikatelů 2020 - dopady legislativních změn s COVID 19 on-line webinář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. Další podobné školení nebo kurzy
  Roční uzávěrka a závěrka podnikatelů 2020 - dopady legislativních změn s COVID 19 on-line webinář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. Další podobné školení nebo kurzy
  PŘÍPRAVA MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ONLINE ŠKOLENÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, aby mohli zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob. Na konkrétním případu zpracovávaného přiznání on-line budou názorně popsány postupy úprav výsledku hospodaření na daňový základ tak, aby účas Další podobné školení nebo kurzy
  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ZA ROK 2022 – ONLINE ŠKOLENÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Školení je určeno pro účetní a další pracovníky ekonomických útvarů. Informace o školení: Na školení se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2022 a sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní závěrka v návaznosti na daň z příjmu on-line
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční analýza na bázi účetní závěrky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři si prohloubíte znalosti v oblasti účetního výkaznictví a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení obchodní společnosti. Výstupem semináře je získání vlastního analytického nástroje vytvořeného v Excelu pro potřeby analýzy konkrétní obchodní společn Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční analýza na bázi účetní závěrky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři si prohloubíte znalosti v oblasti účetního výkaznictví a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení obchodní společnosti. Výstupem semináře je získání vlastního analytického nástroje vytvořeného v Excelu pro potřeby analýzy konkrétní obchodní společn Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2015-12-01 23:21:14

  ParCon Partner, v. o. s.
  Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” #

  Kurzy, semináře a přednášky pro studenty + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění

  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  podvojné, účetnictví, začátečník, základy  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSKurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © ParCon Partner, v. o. s. - Praha 9 :: - Naše společnost se nabízí vzdělávací kurzy z oblasti účetnictví, daňové evidence, daní a práce s výpočetní technikou. Protože se těmito oblastmi zabýváme i v praxi - jsme poradenská společnost - jsou i naše kurzy orientovány na maximální praktické zvládnutí vědomostí a znalostí z našich kurzů. Jsme držiteli akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace pro pracovní činnosti ÚČETNICTVÍ....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Ceny kurzů jsou smluvní a nelze je nijak krátit
  Ceny kurzů zahrnují kurzovné, materiály ke kurzu a podle charakteru kurzu též přístup k e-learningové aplikaci či další materiály. Platbu kurzu lze provést jen zálohově bankovním převodem na základě zálohové faktury, kterou Vám zašleme předem. Při vyšším počtu účastníků než je kapacita učebny mají přednost účastníci, kteří kurz uhradili předem. Při prezenci obdrží všichni účastníci daňový doklad [jsme plátci DPH].
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Re: Dotaz ke kurzu: Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” : Dobrý den, děkujeme za váš zájem o kurz PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ OD A po Závěrku. Kurz se koná vždy v pondělí a ve středu od 16. ...

  Dotaz ke kurzu: Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” : Dobrý den, rád bych se informoval o termínu tohoto kurzu . Jedná se o denní , večerní nebo víkendový kurz? ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” : Dobry den, dekujeme za Vas dotaz ke kurzu Prakticke ucetnictvi od A po Zaverku . Kurz zacina 21. ...

  Dotaz ke kurzu: Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” : Dobrý den, chtěla bych vědět jestli je tento kurz formou večerního studia, nebo kdy se na tento kurz dochází. . ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” : Dobrý den, děkujeme za zájem o naše vzdělávací akce. Termíny našich kurzů budou zveřejněny do konce června 2009. ...

  Dotaz ke kurzu: Kurz ” PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ od A do Závěrky ” : Dobrý den, ráda bych v září absolvovala kurz Podvojného účetnictví. Pošlete mi prosím informace, kdy a za kolik korun bude kurz vaší firmou pořádán. ...

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Zámečníci
  Požadavky Zkoušky svařování Náplň práce ZÁMEČNÍCI Požadujeme: základní kurz sváření obalovanou elektrodou Z-E1..., Praha 9

  Podobné kurzy # účetnictví + do + závěrky


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Mzdové účetnictví – online kurz v červnu 2024 - on-line
  ^