logo skoleni-kurzy

KURZ : DANE VYKLAD NEJDULEZITEJSICH ZAKONU


skoleni-kurzy.eu


Dárky na poslední chvíli na HANDE.cz =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Daně – výklad nejdůležitějších zákonů - Následující kurzy:

 

 

DANE VYKLAD NEJDULEZITEJSICH ZAKONU

Viz také následující kurzy :
 • Daně - základy pro praxiPodrobnosti
 • Implementace zákona o kybernetické bezpečnostiPodrobnosti
 • PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad v příkladech dle zákoníku práce - 3denníPodrobnosti
 • ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek incoterms 2010 a vykazování intrastatu - 3denníPodrobnosti
 • Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafuPodrobnosti


Kurz - Daně – výklad nejdůležitějších zákonů

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad v příkladech dle zákoníku práce - 3denní - Studio W

  - ... cena: 9.500 Kč/Kurz (11.495 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Zábřeh - Olomoucký  
  (??)   STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe) - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 1.750 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     Hradec Králové - Královéhradecký  
  (??)   STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe) - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 1.790 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Velká novela zákona o obchodních korporacích - výkladové problémy a jejich řešení - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad - 2denní [workshop] - Studio W

  - ... cena: 5.700 Kč/Kurz (6.897 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   DPH V PŘÍKLADECH - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní - Studio W

  - ... cena: 4.800 Kč/Kurz (5.808 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ v příkladech - komplexní výklad - 2denní - Studio W

  - ... cena: 4.800 Kč/Kurz (5.808 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Daně – výklad nejdůležitějších zákonů


  Kurz je určen pro ...

  Modul se skládá z 13 seminářů, které je možné absolvovat samostatně a je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.


  Lektoři kurzu


  JUDr. Svatopluk Galočík
  odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění
  Ing. Marta Ženíšková
  MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
  Ing. Jan Vorlíček
  bývalý ředitel FÚ Hradec Králové a člen zkušební komise DP, specialista na daň z příjmů
  Ing. Iva Rindová
  metodička DPFO, FÚ pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka při KDP ČR
  Ing. Václav Zíka
  MF ČR – vedoucí oddělení mezinárodní zdaňování
  Ing. Ilona Součková
  Generální finanční ředitelství
  Mgr. Magdaléna Vyškovská
  daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců"
  Bc. Marta Šťastná
  daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR, v soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 se stala již podruhé „Nejlepší lektorkou v daních za rok 2018“
  doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  vedoucí katedry financí VŠFS, první finanční arbitr ČR
  Ing. Antonín Daněk
  specialista na zdravotní pojištění
  Mgr. Šárka Lásková
  tajemnice Prezidia KDP ČR, manažerka kvalifikačních zkoušek
  Ing. Mgr. Hana Krasulová
  vedoucí oddělení Obecná daňová legislativa na Ministerstvu financí ČR, členka rozkladové komise pro řízení o rozkladech proti rozhodnutím Ministerstva financí ve věcech státního dozoru nad hazardními hrami


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  1. seminář 19. 8. 2019; 9:00–17:00
  Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko
  Bc. Marta Šťastná
  2. seminář 20. 8. 2019; 9:00–15:00
  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
  JUDr. Svatopluk Galočík
  3. seminář 20. 8. 2019; 15:15–17:30
  Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
  Ing. Šárka Lásková
  4. seminář 21. 8. 2019; 9:00–18:00
  Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
  Ing. Ilona Součková
  5. seminář 22. 8. 2019; 9:00–13:00
  Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
  Ing. Jan Vorlíček
  6. seminář 22. 8. 2019; 13:45–18:00
  Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
  Ing. Ilona Součková
  7. seminář 23. 8. 2019; 9:00–16:00
  Zákon o dani z hazardních her
  Ing. Mgr. Hana Krasulová
  8. seminář 26. 8. 2019; 9:00–13:00
  Zákon o daních z příjmů – závislá činnost
  Ing. Iva Rindová
  9. seminář 26. 8. 2019; 13:45–18:00
  Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
  Ing. Václav Zíka
  10. seminář 27. 8. 2019; 9:00–13:00
  Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
  Mgr. Magdaléna Vyškovská
  11. seminář 27. 8. 2019; 13:45–17:45
  Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

  12. seminář 28. 8. 2019; 9:00–14:00
  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
  Ing. Marta Ženíšková
  13. seminář 28. 8. 2019; 14:45–18:00
  Zákon o zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  1. seminář 19. 8. 2019; 9:00–17:00
  Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko
  Bc. Marta Šťastná
  2. seminář 20. 8. 2019; 9:00–15:00
  DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
  JUDr. Svatopluk Galočík
  3. seminář 20. 8. 2019; 15:15–17:30
  Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
  Ing. Šárka Lásková
  4. seminář 21. 8. 2019; 9:00–18:00
  Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
  Ing. Ilona Součková
  5. seminář 22. 8. 2019; 9:00–13:00
  Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
  Ing. Jan Vorlíček
  6. seminář 22. 8. 2019; 13:45–18:00
  Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
  Ing. Ilona Součková
  7. seminář 23. 8. 2019; 9:00–16:00
  Zákon o dani z hazardních her
  Ing. Mgr. Hana Krasulová
  8. seminář 26. 8. 2019; 9:00–13:00
  Zákon o daních z příjmů – závislá činnost
  Ing. Iva Rindová
  9. seminář 26. 8. 2019; 13:45–18:00
  Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
  Ing. Václav Zíka
  10. seminář 27. 8. 2019; 9:00–13:00
  Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
  Mgr. Magdaléna Vyškovská
  11. seminář 27. 8. 2019; 13:45–17:45
  Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

  12. seminář 28. 8. 2019; 9:00–14:00
  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
  Ing. Marta Ženíšková
  13. seminář 28. 8. 2019; 14:45–18:00
  Zákon o zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony. Do tohoto cyklu seminářů je také zařazen výklad zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců. Ti, kteří se připravují na zkoušky u KDP ČR, si též odnesou informaci o tom, jak budou zkoušky probíhat.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Tento modul (složený ze 13 seminářů) je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“. Každý seminář představuje ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Daně – výklad nejdůležitějších zákonů >>


  Další kurzy a školení: Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  MAJETEK Z POHLEDU DPH a daně z příjmů v daňové a účetní praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro podnikatele, pracovníky účtáren a daňové poradce. Cíl: Poskytnout komplexní pohled na problematiku majetku a upozornit na nejčastější chyby. Další podobné školení nebo kurzy
  Daně - základy pro praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : * Kurz Daně - základy pro praxi si dává za cíl stručně a přehledně ve 3 dnech seznámit zájemce o daňovou problematiku s daněmi, se kterými se nejčastěji setkáváme - DPH, daň z příjmů a silniční daň. Přednášet a vysvětlovat látku na příkladech z praxe bude daňová poradky Další podobné školení nebo kurzy
  Uplatňování daně z přidané hodnoty u obcí, s účinností od 1.4.2019
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : vymezení ekonomických činností obcí, registrace DPH – výše obratu pro registraci, vymezení plátců daně a identifikovaných osob, sazby daně při dodání zboží a poskytování služeb, vyúčtování záloh, postup při vyúčtování dodávek energií, daňové doklady – pravidla vystavo Další podobné školení nebo kurzy
  Inventarizace majetku a závazků - zaúčtování a dopad tohoto účtování do daně z příjmu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah kurzu připravujeme. Další podobné školení nebo kurzy
  Spotřební daně, ekologická daň pro rok 2019 – komplexní pohled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních a energetických daní v běžném životě podnikatelů. * Komplexní pohled se zaměřuje na: • principy uplatňování zákona o spotřebních a energetických (ekologických) daních, • vznik daňové povi Další podobné školení nebo kurzy
  PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad v příkladech dle zákoníku práce - 3denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, jednání za právnické osoby vůči zaměstnanců Další podobné školení nebo kurzy
  STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : základní pojmy; závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. Další podobné školení nebo kurzy
  Velká novela zákona o obchodních korporacích - výkladové problémy a jejich řešení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad - 2denní [workshop]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Koncepce zákoníku práce – co je závislá práce, zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ – kdy se lze od zákona odchýlit, vazba na občanský zákoník, možnost využití tzv. nepojmenovaných smluv, včetně manažerských (změny podle nálezu Ústavního soudu) * Změna dl Další podobné školení nebo kurzy
  DPH V PŘÍKLADECH - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: 1. den * Co je předmětem daně * Určení územní působnosti * Vymezení základních pojmů * Kdo je osoba povinná k dani * Obrat pro registraci * Vymezení zdanitelného plnění * Určení místa plnění * Uskutečnění plnění a daňová povinnost * Stanov Další podobné školení nebo kurzy
  MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ v příkladech - komplexní výklad - 2denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci obdrží soubor složitých příkladů, které budou podrobně vysvětleny, včetně odkazů na právní předpisy. Obsah: * Rozvrhování pracovní doby * Rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba * Práce přesčas a její posuzování, evidence práce přesčas * Další podobné školení nebo kurzy
  ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek incoterms 2010 a vykazování intrastatu - 3denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: 1. den: Dodací doložky INCOTERMS 2010 * Charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 a jejich využití v jednotlivých druzích přepravy * Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH, příp. Další podobné školení nebo kurzy
  ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy, judikatura, seznámení s novelou roku 2019
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte nezbytný přehled o základních institutech insolvenčního práva. Při výkladu bude položen důraz na čerstvé aplikační problémy v insolvenčním právu. Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zákon o odpadech č. 185 - 2001 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady -
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Zákon o odpadech č. 185 - 2001 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíl: Seminář se bude týkat aktuální legislativní situace v pracovním právu a bude veden s ohledem na její dopad do podnikové praxe. Obsah: * Aktuální novelizace zákoníku práce – jejich schválení a neschválení * Základní pravidla pro výpočet a poskytování dovole Další podobné školení nebo kurzy
  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů Další podobné školení nebo kurzy
  PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2019
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíl: Účastníci budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Další podobné školení nebo kurzy
  Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti o právních předpisech v oblasti stavebnictví. Naučíte se zpracovávat plán BOZP na staveništi. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-04-22 05:26:18

  1. VOX a.s.
  Daně – výklad nejdůležitějších zákonů #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # daně + výklad + nejdůležitějších + zákonů


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: 20697 2: Windows 10 – nasazení a správa v podnikovém prostředí v červnu 2019 - Ostrava