logo skoleni-kurzy

KURZ : NOVY ZAKON O ZADAVANI VEREJNYCH ZAKAZEK C 134 2016 SB PRO ZADAVATELE
SEKURKON S R O


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. pro zadavatele - Následující kurzy:

 
  

 

NOVY ZAKON O ZADAVANI VEREJNYCH ZAKAZEK C 134 2016 SB PRO ZADAVATELE

Viz také následující kurzy :
 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • Malé daně – výklad zákonů a příkladyPodrobnosti
 • Zákoník práce, zákon o dani z příjmů ze závislé činnosti, sociální a zdravotní pojištění na Slovensku aktuálně a pro rok 2019Podrobnosti
 • PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad v příkladech dle zákoníku práce - 3denní letní seminářPodrobnosti
 • Zákoník práce 2018 – pro začínající aneb začínám - vracím se k personalisticePodrobnosti

Kurz - Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. pro zadavatele


SEKURKON s.r.o.


Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb. - pro zadavatele Cíl semináře : Seminář si klade za cíl komplexní seznámení s novým zákonem o veřejných zakázkách, tentokrát zaměřeno na zadavatele. Charakteristika semináře (cílová skupina): Je určen všem profesionálům, kterým na straně zadavatele jde o jedno a totéž: jak z pohledu zadavatele úspěšně administrativně, organizačně a právně zvládnout realizaci zadávacího řízení od přípravy a zahájení až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem . Program: 1. den Základní zásady zadávacího řízení a související judikatura a nová další zásada Nové tři druhy zadácích řízení. Rozdělení veřejných zakázek dle druhu a předpokládané hodnoty VZ. Vertikální a horizontální spolupráce. Výjimky z použití zákona. Smíšená veřejná zakázka; veřejné zakázky rozdělené na části; vyhrazené veřejné zakázky Publikační (zveřejňovaní) povinnosti zadavatele a jejich využitelnost pro dodavatele (informace na profilu zadavatele a věstníku veřejných zakázek). Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Požadavky zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim, základní a profesní způsobilosti, ekonomická a technická kvalifikace, povinný rozsah. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Společné prokazování kvalifikace. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele. Doklady o kvalifikaci, Změny kvalifikace. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů. Technické podmínky pro nadlimitní režim, normy, technické dokumenty. Štítky. Seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů Nové možnosti zadavatele požadovat po dodavateli změnu jeho poddodavatele. Zrušen tzv. black-list. Doklady pro prokázání kvalifikace. Jednotné evropské osvědčení pro VZ-nová způsob prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení. Zjednodušený režim. Rámcová dohoda. Soutěž o návrh. Přechodná a závěrečná ustanovení. 2. den Zásadní změna v postupu zadavatele před zahájením zadávacího řízení - předběžné tržní konzultace. Nový způsob zahájení zadávacího řízení formou předběžného oznámení. Průběh zadávacího řízení-nově možnost nejprve hodnotit pouze některé nabídky a až poté je posuzovat. Nové zákonné důvody pro obligatorní a fakultativní vyloučení účastníka zadávacího řízení. Nový postup v rámci Zjednodušeného zadávacího řízení a ostatních druhů ZŘ v podlimitním režimu. Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky, veřejná zakázka malého rozsahu. Jednací řízení bez uveřejnění – nové služby a nové stavební práce Podmínky účasti v zadávacím řízení. Nové podmínky pro stanovení zadávací lhůty a požadavky na složení jistoty. Nové podmínky pro činnost hodnotící komise a komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení. Nové možnosti zadavatele pro definování Mimořádně nízké nabídkové ceny Dostupnost zadávací dokumentace, vys ...


Cena kurzu:
     ...   3.800 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 4.598 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení:

   NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 3.990 Kč/Kurz (4.828 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 3.590 Kč/Kurz (4.344 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 3.590 Kč/Kurz (4.344 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Veřejné zakázky – výkladové a aplikační problémy nového zákona - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.590 Kč/Kurz (3.134 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Zábřeh - Moravskoslezský  
  (??)   ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 1.700 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     Zábřeh - Moravskoslezský  
  (??)   ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 1.700 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • -- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:  Popis kurzu
  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. pro zadavatele


  Lektoři kurzu

  Lektoři z firmy: SEKURKON s.r.o.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...

  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. - pro zadavatele

  Cíl semináře :
  Seminář si klade za cíl komplexní seznámení s novým zákonem o veřejných zakázkách, tentokrát zaměřeno na zadavatele. Charakteristika semináře (cílová skupina):
  Je určen všem profesionálům, kterým na straně zadavatele jde o jedno a totéž: jak z pohledu zadavatele úspěšně administrativně, organizačně a právně zvládnout realizaci zadávacího řízení od přípravy a zahájení až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem . Program:
  1. den
  • Základní zásady zadávacího řízení a související judikatura a nová další zásada
  • Nové tři druhy zadácích řízení. Rozdělení veřejných zakázek dle druhu a předpokládané hodnoty VZ.
  • Vertikální a horizontální spolupráce.
  • Výjimky z použití zákona.
  • Smíšená veřejná zakázka; veřejné zakázky rozdělené na části; vyhrazené veřejné zakázky
  • Publikační (zveřejňovaní) povinnosti zadavatele a jejich využitelnost pro dodavatele (informace na profilu zadavatele a věstníku veřejných zakázek).
  • Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.
  • Požadavky zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim, základní a profesní způsobilosti, ekonomická a technická kvalifikace, povinný rozsah.
  • Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Společné prokazování kvalifikace. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele. Doklady o kvalifikaci, Změny kvalifikace. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů.
  • Technické podmínky pro nadlimitní režim, normy, technické dokumenty. Štítky.
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů
  • Nové možnosti zadavatele požadovat po dodavateli změnu jeho poddodavatele. Zrušen tzv. black-list.
  • Doklady pro prokázání kvalifikace.
  • Jednotné evropské osvědčení pro VZ-nová způsob prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení.
  • Zjednodušený režim.
  • Rámcová dohoda.
  • Soutěž o návrh.
  • Přechodná a závěrečná ustanovení.


  2. den
  • Zásadní změna v postupu zadavatele před zahájením zadávacího řízení - předběžné tržní konzultace.
  • Nový způsob zahájení zadávacího řízení formou předběžného oznámení.
  • Průběh zadávacího řízení-nově možnost nejprve hodnotit pouze některé nabídky a až poté je posuzovat.
  • Nové zákonné důvody pro obligatorní a fakultativní vyloučení účastníka zadávacího řízení.
  • Nový postup v rámci Zjednodušeného zadávacího řízení a ostatních druhů ZŘ v podlimitním režimu.
  • Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky, veřejná zakázka malého rozsahu.
  • Jednací řízení bez uveřejnění – nové služby a nové stavební práce
  • Podmínky účasti v zadávacím řízení.
  • Nové podmínky pro stanovení zadávací lhůty a požadavky na složení jistoty.
  • Nové podmínky pro činnost hodnotící komise a komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení.
  • Nové možnosti zadavatele pro definování Mimořádně nízké nabídkové ceny
  • Dostupnost zadávací dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace, změny lhůt, změna nebo doplnění zadávací dokumentace. Vyhrazené změny závazku.
  • Otevírání nabídek v elektronické podobě, v listinné podobě.
  • Snížení počtu účastníků zadávacího řízení, snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení
  • Hodnocení nabídek v nadlimitním režimu, ekonomická výhodnost nabídek.
  • Pravidla pro hodnocení nabídek, postup při hodnocení nabídek.
  • Výběr dodavatele a oznámení o výběru dodavatele.
  • Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a požadavky občanského zákoníku na uzavírání Smluv o dílo.
  • Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.
  • Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, možnost zápočtu hodnoty vícepráce a méněpráce.
  • Nové důvody pro zrušení zadávacího řízení a nově definovaný okamžik skončení zadávacího řízení.
  • Srovnání jednotlivých druhů opravných prostředků (námitky, návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, rozklad, žaloba, kasační stížnost, atd.) a jejich náležitosti. Lhůty. Kauce.
  Lektor: JUDr. Vladimír Tögel - advokát

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  [dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


  Dotaz ke kurzu: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. pro zadavatele
  text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

     ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
  Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

                Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
  [Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

  Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

  Komentáře a dotazy na školení/kurz


  SEKURKON s.r.o.

  :: Vážení přátelé, již přes 20 let pro Vás připravujeme vzdělávací a poradenské akce. Předkládáme Vám přehled seminářů a kurzů. Na nich se setkáte s předními odborníky, zkušenými lektory, tvůrci legislativních norem a autory řady odborných publikací. => => Získáte tak možnost prohloubit a doplnit si své znalosti, rozvinout své schopnosti a dovednosti a konzultovat problematiku, která Vás zajímá....

  Platební podmínky pro účast na kurzu

  Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku zašlete nejpozději do 5. dne před konáním akce.

  Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem [SEKURKON] a odběratelem [účastník].

  Poplatek lze po domluvě uhradit na místě při registraci v hotovosti.

  Na základě doručené závazné přihlášky vystavíme do 5 dnů zálohovou fakturu.


  SEKURKON s.r.o. IČ: 29301998, DIČ: CZ29301998

  Podmínky storna: Při zrušení účasti do 10 dnů před konáním akce vracíme 70 % a do 5 dnů 50 % z celkového poplatku za akci. [Rozhodující je den doručení!] Při neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme.

  Přihlašující organizace [objednavatel] akceptuje nabídku dodavatele a závazně objednává účastníka na akci.

  Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v zákonných lhůtách předáním daňového dokladu.

  Podobné kurzy #Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. pro zadavatele >>


  Další kurzy a školení: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. pro zadavatele
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
  KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Další podobné školení nebo kurzy
  Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona) * Pojem přest Další podobné školení nebo kurzy
  Nový zákon o hazardních hrách
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-639 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Proškolení zaměstnanců obcí, kteří Další podobné školení nebo kurzy
  Nový přestupkový zákon a judikatura NSS
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-73 - 2014, Název akreditace: Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
  GDPR – výkladové a aplikační problémy a nový zákon o zpracování osobních údajů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Nařízení zavádí řadu nových povinností pro správce a zpracovatele, a to jak v oblasti veřejné správy, tak podnikatelské sféry. Jedná se např. Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například: - kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit, - jak řešit žádosti, zneužívající právo na informace (šikana, kverulace), - jak poskytovat informace o platech a odměnách, Další podobné školení nebo kurzy
  FCE - New Zealand Language Centres - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole New Zealand Language Centres - Nový Zéland. Detailní informace o škole New Zealand Language Centres a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  English for Academic Purposes - Kaplan International English - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole Kaplan International English - Nový Zéland. Detailní informace o škole Kaplan International English a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy
  BEC - Language Studies International - Nový Zéland
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole Language Studies International - Nový Zéland. Detailní informace o škole Language Studies International a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2018-06-14 12:13:19

  SEKURKON s.r.o.
  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. pro zadavatele #

  Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 •   Kurzy pro zadavatele


  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  č, nový, veřejné, veřejné, veřejných, zadavatele, zadavatele, zadavatele, zakázky, zákon  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSNový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. pro zadavatele [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © SEKURKON s.r.o. - Ostrava-Zábřeh :: - Vážení přátelé, již přes 20 let pro Vás připravujeme vzdělávací a poradenské akce. Předkládáme Vám přehled seminářů a kurzů. Na nich se setkáte s předními odborníky, zkušenými lektory, tvůrci legislativních norem a autory řady odborných publikací. => => Získáte tak možnost prohloubit a doplnit si své znalosti, rozvinout své schopnosti a dovednosti a konzultovat problematiku, která Vás zajímá....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku zašlete nejpozději do 5. dne před konáním akce.

  Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem [SEKURKON] a odběratelem [účastník].

  Poplatek lze po domluvě uhradit na místě při registraci v hotovosti.

  Na základě doručené závazné přihlášky vystavíme do 5 dnů zálohovou fakturu.


  SEKURKON s.r.o. IČ: 29301998, DIČ: CZ29301998

  Podmínky storna: Při zrušení účasti do 10 dnů před konáním akce vracíme 70 % a do 5 dnů 50 % z celkového poplatku za akci. [Rozhodující je den doručení!] Při neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme.

  Přihlašující organizace [objednavatel] akceptuje nabídku dodavatele a závazně objednává účastníka na akci.

  Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v zákonných lhůtách předáním daňového dokladu.
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

   

   

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # nový + zákon + veřejných + 134/2016 + zadavatele


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2018 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz, přeshraniční služby, dodání a pořízení zboží v červnu 2018 - Praha