logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAKLADNI KURZ PRO INSTRUKTORY PILATES
BP SPORT


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Základní kurz pro instruktory Pilates - Následující kurzy:

   

   

  ZAKLADNI KURZ PRO INSTRUKTORY PILATES

  Viz také následující kurzy :
  • Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PC - rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Daňový specialista - rekvalifikační kurzPodrobnosti
  • Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - rekvalifikační kurz dálkověPodrobnosti
  • Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurzPodrobnosti


  [Školení] - Základní kurz pro instruktory Pilates - s certifikátem

  Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu


  Popis kurzu
  Základní kurz pro instruktory Pilates - s certifikátem


  Kurz je určen pro ...

  Využití osvědčení z Kurzu instruktora základního pilates
  Výstup nabízeného kurzu pilates [pro úspěšné absolventy]: Osvědčení Instruktor základního pilates BP SPORT, které lze uplatnit v zaměstnaneckém poměru ve školské, zájmové a komerční organizaci [platnost licence je časově neomezená].
  Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované osvědčení v rámci

  Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy [platnost osvědčení je časově neomezená].
  Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora pilates je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.
  Formální odbornost vzdělávacího střediska: Naše vzdělávací instituce je držitelem platné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Využití osvědčení Instruktor pilates z Nadstavbové zkoušky
  Po zdárném splnění Nadstavbové zkoušky lze výsledné osvědčení Instruktor pilates uplatnit ve výše zmíněných oblastech jako v případě Kurzu instruktora základního pilates jednak v pozici zaměstnance [brigádně nebo v trvalém zaměstnaneckého poměru] nebo nezávisle v rámci Živnostenského oprávnění [také je nutné splnit další podmínky týkající se trestní bezúhonnosti a jiné] jako fyzická osoba podnikající [„Živnostník“] a v jiných formách podnikání - např. v rámci společnosti s ručeným omezeným a dalších.


  Lektoři kurzu

  Lektor: Akreditovaní lektoři


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

  Program: Historie, principy, dýchání, pohyby těla, základní principy, sestava cviků pro začátečníky, specifika cvičení pro začátečníky, osobnost instruktora a jeho role. Cvičení Pilates pro děti, seniory, v a po období těhotenství. Jedná se o metodu Body Mind- propojení a vědomá souhra těla a mysli. Základní úroveň metody Pilates zahrnujícího cviky balančního, silového i strečinkového charakteru zaměřeného na odstranění svalových dysbalancí a vadného pohybového stereotypu, včetně vadného držení těla se zaměřením na správné dýchání a zapojení centra síly power house na podložce. Osvědčení z Kurzu instruktora základního pilates Výstup nabízeného kurzu [pro úspěšné absolventy]: Osvědčení Instruktor základního pilates BP SPORT, které lze uplatnit v zaměstnaneckém poměru ve školské, zájmové a komerční organizaci [platnost licence je časově neomezená].

  Osvědčení z Kurzu instruktora základního pilates
  * Pedagogickým pracovníkům po absolvování předmětného kurzu na vyžádání vydáváme akreditované osvědčení v rámci

  Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy „Základní kurz školní zdravotní tělesné výchovy se zaměřením na pilates" [platnost osvědčení je časově neomezená].

  Osvědčení Instruktor pilates z navazující Nadstavbové zkoušky – pro živnostenské oprávnění
  * Výstupem navazující Nadstavbové zkoušky, která probíhá dle zásad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je odborná způsobilost – osvědčení: „Instruktor/instruktorka pilates“. Předmětný doklad o vzdělání dle Živnostenského zákona zajišťuje úspěšným absolventům získání živnostenského oprávnění [po naplnění dalších formálních podmínek – vyhovující trestní rejstřík, způsobilost k právním úkonům a jiné]. Oprávnění vystavovat předmětné osvědčení na základě popsané zkoušky bylo uděleno našemu vzdělávacímu středisku MŠMT. Nadstavbovou zkoušku je možné absolvovat po zdárném dokončení Kurzu instruktora základního pilates a po dosažení věku 18 let. Duplikáty osvědčení budou uloženy na MŠMT pro případ nutnosti opětovného vydaní.

  Tematický obsah Nadstavbové zkoušky - Instruktor pilates
  Otázky, proces zkoušky se řídí pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  Tematické oblasti:
  * Anatomie a fyziologie pohybové soustavy člověka
  * Držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů
  * Obsah cvičebního programu pro lekci pilates
  * Vysvětlení a předvedení cviků na podložce různých úrovní
  * Vedení skupinové a individuální lekce pilates
  * Modifikace cviků na podložce s využitím pomůcek
  * Modifikace cviků pro specifické cvičence
  * Poskytování informací o zdravém životním stylu, zdravé výživě a nápojích
  * První pomoc při lekcích skupinového cvičení
  * Bezpečnost a prevence úrazů při sportovních aktivitách
  * navazující Nadstavbová zkouška je náročnější, než konečná zkouška Kurzu instruktora základního pilates.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Podmínky a pravidla pro účast na kurzu instruktora základního pilates

  Přijetí do kurzu instruktora pilates není kromě věku nijak omezeno. Školení instruktora pilates může absolvovat i účastník či účastnice mladší 18 let a po úspěšné účasti získá licenci. Osvědčení je možné následně plně využít až po dovršení věku 18 let. Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozsahu 15 - 17 let, tak při výukovém procesu musí asistovat další absolvent kurzu základního instruktora pilates [případně kurzu cvičitele pilates], který je starší 18 let a převezme právní odpovědnost za svěřence. Je tedy možné stát se držitelem této licence a pak vyučovat i před dovršením věkové hranice 18 let, ale musí při výuce - cvičení dohlížet starší instruktor.

  Předpokladem úspěšného absolvování kurzu pilates je určitá zkušenost v této oblasti. Doporučujeme před kurzem pilates absolvovat alespoň 10 lekcí v roli klienta. Podmínky a zásady pro absolvování Nadstavbové zkoušky

  Nadstavbové zkoušky se lze zúčastnit po dosažení věku 18 let a po zdárném absolvování Kurzu instruktora základního pilates.  Podobný kurz


  Podobné kurzy #Základní kurz pro instruktory Pilates >>


  Další kurzy a školení: Základní kurz pro instruktory Pilates
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Základní kurz herectví # pro pokročilé
  Kurz
    ... 23.9. - 13.12. 2024 Jiný kurz v jiné ceně : Kurz se skládá z klasické metody výuky herectví, alternativní metody výuky herectví [dialogické jednání] a z režijního vedení. Cílem kurzu je závěrečná absolventská prezentace - divadelní představení. Další podobné školení nebo kurzy
  Základní kurz herectví # pro začátečníky
  Kurz
    ... 23.9. - 13.12. 2024 Jiný kurz v jiné ceně : Divadelní studio Neklid, o.p.s. - Divadlo Neklid - Herecká škola Neklid otevírá zimní trimestr základního kurzu herectví. Kurz vedou zkušení lektoři Divadla Neklid. Kurz zahrnuje kombinaci dvou metod výuky herectví: klasická metoda výuky herectví [metoda, která je běžně Další podobné školení nebo kurzy
  PowerPoint základní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Školení je určené začátečníkům, kteří v programu PowerPoint zatím vytvořili pouze několik jednoduchých prezentací nebo jej ještě vůbec nepoužívali. Posluchači se seznámí se zásadami a doporučeními pro tvorbu prezentací. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy znakového jazyka, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvent umí s neslyšícími komunikovat, disponuje slovní zásobou na úrovni běžné komunikace. Umí při komunikaci používat obouruční i jednoruční abecedu. Další podobné školení nebo kurzy
  Inventor základní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Školení je určené pro strojaře, kteří chtějí navrhovat strojní součásti a sestavy v programu Autodesk Inventor. Posluchači porozumí principům parametrického modelování součástí a sestav. Další podobné školení nebo kurzy
  Adobe Illustrator základní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Školení je zaměřené na vytváření různých typů propagačních materiálů v programu Adobe Illustrator. Posluchači se seznámí se základní problematikou vektorové a rastrové grafiky, naučí se nastavit vzhled dokumentu, vkládat a umisťovat na stránku fotografie, text a další typy o Další podobné školení nebo kurzy
  Adobe Photoshop základní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci školení se naučí efektivně zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci základní nástrojů, efektů a filtrů v programu Adobe Photoshop. Naučí se zvládat základní úpravu a korekci fotografií a osvojí si základní pojmy v oblasti grafiky. Další podobné školení nebo kurzy
  Adobe InDesign základní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Školení je zaměřené na základy sazby v programu Adobe InDesign. Po skončení školení budou posluchači schopni v programu Adobe InDesign vytvářet krátké publikace a grafické návrhy. Další podobné školení nebo kurzy
  CorelDRAW základní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Školení je zaměřené na vytváření různých typů propagačních materiálů v programu CorelDRAW. Posluchači se na řadě praktických příkladů naučí vytvořit propagační leták, brožuru, navštívenky, inzerát apod. Další podobné školení nebo kurzy
  Access základní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Školení je určené pro začátečníky ve vytváření databází. Posluchači školení se seznámí se základní koncepcí databáze v programu Access, naučí se používat a navrhovat základní databázové objekty, vkládat a upravovat data, vytvářet formuláře, vyhledávat a třídit data pomocí fi Další podobné školení nebo kurzy
  Integrovaný systém managementu - Modul I. - Základy IMS
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní škole Další podobné školení nebo kurzy
  IATF 16949 – Interní auditor - ZÁKLADNÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : IATF 16949 Certifikace v automobilovém průmyslu - IATF 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001 a zvláštní požadavky na systém managementu jakosti, které jsou požadovány výr Další podobné školení nebo kurzy
  Základy štíhlé výroby
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pracovníkům firem a organizací, kteří svými aktivitami mají podporovat a zajišťovat zvyšování produktivity [efektivita procesu]. Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po úspěšném absolvování kurzu Základy obsluhy osobního počítače absolvent získá základní znalost obsluhy osobního počítače, ovládá orientaci v terminologii, umí základy ovládání MS Windows, zná základní návyky práce se soubory a adresáři, má znalost textového editoru MS Wor Další podobné školení nebo kurzy
  ZÁKLADY PODNIKÁNÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : 128 hodin + 5 hodin závěrečná zkouška * Absolvent vzdělávacího programu zná základy podnikatelské činnosti, daňové a účetní problematiky, ekonomiky, managementu a marketingu. Umí zpracovat vlastní podnikatelský záměr. Další podobné školení nebo kurzy
  MS Excel základní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Požadované znalosti Mimo znalost prostředí Windows, nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti s uvedeným programem. Popis kurzu : Základy práce s tabulkovým editorem MS Excel Formáty buněk Základní matematické operace – vzorce a funkce Grafy a minigrafy Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz základy detailingu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Chcete se dozvědět, jak účinně vyčistit a impregnovat nové auto? V naši Smart detailing University máme speciálně vytvořený program přímo pro Vás! Další podobné školení nebo kurzy
  Základní kurz lešenářů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno: uchazečům o získání Průkazu lešenáře ve smyslu vyhl. ČSN 73 8101, délka kurzu 1 den. Další podobné školení nebo kurzy
  MS Project základní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Požadované znalosti Nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti s uvedeným programem. Výhodou je znalost ostatních programů MS Office. Další podobné školení nebo kurzy
  MS Word základní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Požadované znalosti Mimo znalost prostředí Windows, nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti s uvedeným programem. Popis kurzu : Základy práce s textovým editorem MS Word Základy formátování písma a odstavců Využití tabulátorů Formáty odrážek a číslování Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2024-06-23 16:22:26

  BP SPORT
  Základní kurz pro instruktory Pilates #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Sport, umění a ostatní kurzy
 •   Kurzy pro instruktory pilates
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  dotaz na školení/kurz: Zakladni kurz pro instruktory Pilates : Dobry den, Chtěla bych se zeptat na cenu 30den. kurzu a zda jsou termíny až na 11 měsíc , nebo pořádáte i dřívější kurzy. ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Základní kurz pro instruktory Pilates : Přesný datum dalšího kurzu zatím neznáme. Další termín bude na jaře 2017 -- . ...

  Dotaz ke kurzu: Základní kurz pro instruktory Pilates : Dobrý den kdy je nejbližší termín kurzu instruktor Pilates prosím? Děkuji za odpověď. ...

  Dotaz ke kurzu: Základní kurz pro instruktory Pilates : Dobrý den získám po kurzu nějaké osvědčení na učení Pilates? Děkuji. ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Zakladni kurz pro instruktory Pilates : Dobrý den, děkujeme za Vaši e-mailovou zprávu. Horní věková hranice pro přijetí do kurzu není stanovena. ...

  Dotaz ke kurzu: Zakladni kurz pro instruktory Pilates : Dobrý den,chtěla bych předcvičovat pilates pro starší občany v naší obci. Chci vědět, co z Pilates už musím umět a jaká je horní věková hranice, kdy bych mohla dělat instruktorku Pilates a účastnit se Vašeho kurzu . ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Zakladni kurz pro instruktory Pilates : Dobrý den, děkujeme za Vaši e-mailovou zprávu. Tento kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale vzhledem k typu akreditace, získání Živnostenského listu nezajišťuje. ...

  Dotaz ke kurzu: Zakladni kurz pro instruktory Pilates : Dobrý den, mám několik dotazů týkajících se kurzu pro instruktory pilates. Hledám kurz akreditovaný MŠMT na základě, kterého je možné získat i živnostenský list v tomto oboru. ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Zakladni kurz pro instruktory Pilates : Dobrý den, vzhledem k tomu, že jste již účastnil - a či projevil - a předběžný zájem nebo se dotazoval - a na náš vzdělávací sportovní kurz uvedený v předmětu této zprávy, dovolujeme si Vám oznámit, že byl vypsán nový termín. Informace a přesné datu ...

  Re: Dotaz ke kurzu: Zakladni kurz pro instruktory Pilates : Dobrý den. Děkujeme za Vaši zprávu. Tento kurz momentálně organizujeme pouze na místech, která jsou uvedena na našem webu. Tedy jen v Brně. Organizaci kurzu na jiném místě zatím nemáme v plánu. Chápeme, že cestování a ubytování je pro účastníka zátěž ...

  Dotaz ke kurzu: Zakladni kurz pro instruktory Pilates : Dobrý den. Naše sportovní centrum má v plánu nechat vyškolit jednu instruktorku na cvičení Pilates. ...

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  UČITEL/KA 1. stupně základní školy
  . Typ inzerátu: Nabídka Zaměstnavatel: Základní škola a mateřská škola VŠTE s.r.o. Obor: Profese: Vzdělání: VŠ [Mgr..., České Budějovice, Jihočeský

  Uklízeč/ka
  firmy Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice Kontaktní osoba: Eva Schättingerová Tel: 720 025 902 E-mail... s pracovními nabídkami na uvedenou emailovou adresu dle zvolených kritérií. Základní doba platnosti služby a s tím související doba..., České Budějovice, Jihočeský

  Učitel/ka prvního stupně
  a.s. 45000.00 Kč za měsíc - pro zobrazení aktivujte javascript ve Vašem prohlížeči. Název firmy Základní škola Volyňka... kritérií. Základní doba platnosti služby a s tím související doba zpracování poskytnutých osobních údajů je 2 roky od odeslání..., České Budějovice, Jihočeský

  KUCHAŘ/KA
  Obsah inzerátu: nástup: ihned vaření školních obědů, zaměstnanecké výhody: příspěvek na obědy V případě zájmu kontaktovat zaměstnavatele telefonicky, e-mailem nebo osobně...., Rudolfov, Jihočeský - České Budějovice, Jihočeský

  Kuchař/ka
  nástup: ihned vaření školních obědů, zaměstnanecké výhody: příspěvek na obědy V případě zájmu kontaktovat zaměstnavatele telefonicky, e-mailem nebo osobně...., Rudolfov, Jihočeský

  Pracovník v sociálních službách
  odborná škola se zaměřením na sociální tématiku, - dokončené základní vzdělání a kurz pro pracovníky v sociálních službách..., -kurz je možno absolvovat i po nástupu do zaměstnání. Nabízíme: - prostor pro další osobní rozvoj a vzdělávání..., České Budějovice, Jihočeský

  Pracovník v sociálních službách
  tématiku, - dokončené základní vzdělání a kurz pro pracovníky v sociálních službách, -kurz je možno absolvovat i po nástupu..., České Budějovice, Jihočeský

  Podobné kurzy # základní + instruktory + pilates


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Zásadní novelizace zákoníku práce ON LINE v červnu 2024 -
  ^